Spravodaj č. 11/2007-08

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 24. 8. 07 prejednal okrem iných aj správu ŠTK o plnení podmienky FK o počte mládežníckych družstiev pre štart v súťažiach SsFZ, ktoré upravuje RS 2007/08, časť VI. bod 2. VV na  návrh ŠTK ukladá FK D. Ždaňa s použitím ustanovenia RS časť XIX bod 4, poplatok vo výške 15 000 SK, ktorý je splatný do 25. 9. 07. Zároveň upozorňuje FK D. Ždaňa, že v prípade nesplnenia tejto podmienky do budúceho súť. roč. nebude ich družstvo dospelých zaradené do III. ligy.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietky kap.: Rosina – K. Lieskovec (D bezpredmetná), S. Bystrica – Námestovo (D opodstatnená, H bezpredmetná), Poltár – Ružiná (D neopodstatnená).

2.       Schválené zmeny termínov: Bytča – R. Sobota B – 11. 11. o 13.00; Krásno – Králiky 1. 11. o 13.00; Oščadnica – Trebostovo 4. 11. o 13.00; Tvrdošín – K. Lúčka 27. 9. o 15.30; Juventus ZA – Predmier 26. 9. o 15.30.

3.       Žiadame FK Nižná, Žaškov, Černová, L. Sliače, Lisková, Trstená, Belá, Radoľa o predloženie vzájomných dohôd ohľadne odohratia MFS v náhradnom termíne do 20. 9. 07. V prípade, že dohody nebudú predložené určí termín ŠTK.

4.       Schvaľujeme výsledky MFS dosp., ktoré sa odohrali do 2. 9. 07 (vrátane) s výnimkou MFS III. ligy S. Bystrica – D. Strehová.

5.       Kontumujeme MFS III. ligy S. Bystrica – D. Strehová, podľa SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Strehová. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

6.       Kontumujemem MFS III. ligy S. Bystrica – Námestovo podľa SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK S. Bystrica. Prípad postupujeme na doriešenie KR, KDZ, DK.

7.       Dôrazne upozorňujeme FK Rosina na zabezpečenie bezpečného odchodu R a hráčov z HP pod následkom zákazu používať HP k odohratiu MFS.

8.       Odstupujeme na KR R Marek Antalík, na KDZ Jozef Híveš za nerešpektovanie nariadenia ŠTK (nesprávny názov účastníkov V. ligy sk. D – Š Team).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 6. kola:

a)        III. ligy SD a MD Bánová – L. Mikuláš 19. 9. 07 (streda) o 13.00-15.30,

b)        III. ligy SD a MD K. N. Mesto – D. Kubín 17. 10. (streda) o 13.00-15.15,

c)        III. ligy SD a MD Námestovo – Zvolen 3. 10. (streda) o 12.30-14.30,

d)        III. ligy SD a MD Krásno – Bytča 19. 9. (streda) o 13.30-16.00,

e)        IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Lisková 19. 9. (streda) o 15.30,

f)          IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Predmier 12. 10. (piatok) o 15.30,

g)        IV. liga dorast sk. SEVER Tvrdošín – Černová 20. 9. (štvrtok) o 16.00,

h)        IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Stráňavy 19. 9. (streda) o 16.00,

i)          V. ligy dorast sk. A Skalité – Staškov 28. 9. (piatok) o 16.00,

j)          V. ligy dorast sk. A Makov – D. Tižina 21. 9. (piatok) o 16.00,

k)        V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Nižná 19. 9. (streda) o 15.30,

l)          V. ligy dorast sk. D Tisovec – Hnúšťa 21. 9. (piatok) o 15.00,

m)      II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – T. Teplice 31. 10. (streda) o 11.00-13.00,

n)        II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – Krásno 19. 9. (streda) o 14.00-16.00,

o)        II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – Bánová 18. 9. (utorok) o 13.30-15.30,

p)        II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – R. Sobota 3. 10. (streda) o 13.30-15.30 na ihr. FK Šalková,

q)        III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Staškov 27. 9. (štvrtok) o 13.30-15.30,

r)         III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rosina – K. Lieskovec 19. 9. (streda) o 15.00-16.30,

s)        III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rudinská – Čadca B 19. 9. (streda) o 12.00-14.00,

t)         III. ligy SŽ a MŽ sk. A Raková – Skalité 3. 10. (streda) o 14.15-15.45,

u)        III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rajec – Turzovka 18. 9. (utorok) o 14.30-16.15,

v)         III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Lokca 20. 9. (štvrtok) o 14.30-16.15,

w)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lisková – Nižná 17. 9. (pondelok) o 14.00-15.30,

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 7. kola:

a)        II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Tempus RS 27. 9. (streda) o 14.00-15.45, FK Dukla BB B uhradí na účet SsFZ 200 SK za predelegovanie R,

b)        III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Z. Poruba 16. 9. o 10.00-12.00,

c)        III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Mikuláš – Lisková v opačnom poradí ako bolo vyžrebované. zápas 7. kola sa odohrá 15. 9. na ihrisku v Liskovej. V jarnej časti súť. roč. 2007/08 sa odohrá 20. kolo L. Mikuláš B – Lisková na ihr. v L. Mikuláši. L. Mikuláš uhradí 200 SK za predelegovanie R na účet SsFZ,

d)        III. ligy SŽ a MŽ sk. D Detva – Pliešovce 26. 9. (streda) o 13.00-15.00,

e)        8. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tempus RS – Krupina v opačnom poradí. Zápas 8. kola sa odohrá 22. 9. o 10.00-12.00 na ihr. FK Krupina. V jarnej časti sa odohrá 21. kolo Tempus RS – Krupina na ihr. Tempus RS.

3.       Nariaďuje odohrať MFS 8. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Č. Balog 26. 9. (streda) o 13.30-15.45.

4.       Kontumuje MFS 6. kola III. ligy

a)        MD Rakytovce – MFK Revúca. Priznávame 3 body a skóre 8:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Rakytovce podľa SP čl. 100/e,

b)        SŽ sk. A R. Teplice – Radoľa. Priznávame 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti v prospech FK R. Teplice podľa SP čl. 100/e.

5.       Ruší MFS 7. kolo V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Podvysoká a žiada predložiť vzájomnú dohodu do 20. 9. 07.

6.       Žiada FK: Čadca, Martin, L. Sliače, Strečno, Belá, Z. Poruba, K. Lieskovec, Svrčinovec, S. Ľupča a Kremnica (dorast o predloženie vzájomných dohôd ohľadne odohratia MFS 6. kola v náhradnom termíne do 20. 9. 07. V prípade, že dohody nebudú predložené, termín určí KM.

7.       Námietky kap. MFS 6. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – Selce (kap. hostí) a V MFS V. ligy dorast sk. C Brusno – Dudince (kap. hostí) boli prerokované ako neopodstatnené.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-267 DK upozorňuje funkcionárov FK, že vzhľadom k poruche na technických zariadeniach SsFZ (fax a pod.), DK prerokovala aj previennia jednotlivcov v prípadnoch aj keď nebol uhradený poplatok za prerokovanie previnenia,

D-268 DK odstupuej predsedovi SsFZ, KR a KDZ list managera FK Rosina ohľadom stretnutia Rosina – K. Lieskovec,

D-269 Adrián Kašák 950616 L. Mikuláš 2 SN od 10. 9. 07, 1-4a 100 SK uhradiť,

D-270 Ján Ďurčov 930717 Kováčová 2 SN od 10. 9. 07, 1-5a,

D-271 Peter Píš tréner FK Zvolen ml. dorast 6 SN od 10. 9. 07 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-272 DK odstupuje KR discipl. previnenie R Roman Horák zo stretnutia S. Bystrica – Námestovo na riešenie,

D-273 František Košťál ved. dr. FK Námestovo dosp. 6 SN od 13. 9. 07, 1-9-2b,

D-274 Peter Machunka 780725 Námestovo 2 SP do 31. 5. 08 1-9-2b,

D-275 Štefan Macko 761227 Námestovo DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-276 DK odstupuje KR na riešenie výpoveď kap. FK Námestovo na DK ohľadom stretnutia S. Bystrica – Námestovo,

D-277 Richard Lukašík 740912 Trebostovo 2 SN od 13. 9. 07 1-2b 200 SK uhradiť,

D-278 Roman Baláž 830825 K. Lieskovec 8 SN od 13. 9. 07, 1-6-1c, 200 SK uhradiť,

D-279 Mário Madleňák 780914 O. Jasenica 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 10. 9. 07,

D-280 Roman Adamus tréner FK Teplička dosp. 6 SN od 10. 9. 07 1-3b,

D-281 FK Teplička dosp. pokuta 4 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov a divákov v stretnutí 9. 9. 07,

D-282 Juraj Adamčík 770609 Rosina 5 SN od 10. 9. 07 1-3b porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-283 Ján Smieško 700302 Rosina 5 SN od 10. 9. 07, 1-3b,

D-284 Jaroslav Trhančík 790318 Rosina DK hráčovi dňom 10. 9. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 18. 9. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (odmietnutie podpísania zápisu po stretnutí 9. 9. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-285 Martin Majerík 740915 Turany 1 SN od 10. 9. 07, 1-5a,

D-286 Jaroslav Gunár 900906 Kováčová 2 SN od 10. 9. 07 1-5a,

D-287 Filip Vágner 920716 Brusno 2 SN od 10. 9. 07 1-5a,

D-288 Robert Černák 820327 Žarnovica 5 SN od 10. 9. 07, 1-3b,

D-289 Peter Lihan asis. trénera FK Kováčová dosp. 3 SN od 10. 9. 07, 1-3a 200 SK uhradiť,

D-290 Jozef Michalíček 850228 Korňa 1 SN od 10. 9. 07, 1-5a,

D-291 Martin Turiak 860406 Podvysoká 4 SN od 10. 9. 07 1-6-1b,

D-292 Ján Obšivan 890814 Terchová 5 SN od 10. 9. 07, 1-3b,

D-293 Jozef Ondrejka 850213 Vrútky 1 SN od 10. 9. 07, 1-5a,

D-294 Lukáš Kyseľ 910315 Žabokreky 5 SN od 10. 9. 07, 1-6-1b,

D-295 Arnold Agócs 930301 Hajnačka 1 SN od 10. 9. 07, 1-4a,

D-296 Peter Tuhársky 850505 Sklabiná 1 SN od 10. 9. 07, 1-5a,

D-297 Jaroslav Grendel 880729 Ľubeník 5 SN od 10. 9. 07 1-6-1b 200 SK uhradiť,

D-298 Andrej Strečok 910505 Selce 2 SN od 10. 9. 07, 1-5a porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-299 Andrej Szöke 910710 Tornaľa 3 SN od 10. 9. 07, 1-4a,

D-300 Martin Sokol 800525 Brusno 4 SN od 10. 9. 07, 1-3a,

D-301 Ján Pivka HU FK Poltár dosp. DK menovanému dňom 10. 9. 07 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný do 18. 9. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu po stretnutí 9. 9. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-302 Jakub Paraj 900813 L. Mikuláš 4 SN od 10. 9. 07 1-6-1a 100+200 SK uhradiť,

D-303 Lukáš Löbb 900526 Savon BB 2 SN od 10. 9. 07, 1-5a,

D-304 Igor Jakubička tréner FK Revúca SD 5 SN od 10. 9. 07, 1-3b 200 SK uhradiť, porušenie kap. XX. bod 9 RS 2007/08,

D-305 FK Revúca SD 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funckionára v stretnutí 8. 9. 07,

D-306 Patrik Karasy 731228 S. Bystrica 4 SN od 3. 9. 07, 1-9-1b,

D-307 Rudolf Poništ ved. dr. FK S. Bystrica dosp. 6 SN od 13. 9. 07, 1-9-2b,

D-308 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Danile Šustek 901002 Rakytovce – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 08, Marián Kováč 740810 Brusno – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 08, Peter Noga 891211 Terchová, Attila Pinter 660507 Š Team, Miloš Mušák 891105 O. Veselé, Roman Ološtiak 811722 D. Hámre, Vladimír Zelenák 720725 D. Hámre, Ján Sekula 840316 Sliač – zamietajú sa,

D-309 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 10. 9. 07 na 1 MFS: Martin Frim 800516 D: Hámre, Jozef Hrtánek 870209 Dudince, Ján Tóth 830808 Radzovce, Gabriel Skabela 850429 M. Kameň, Ján Krištofík 860721 Raková, Peter Zachar 780315 V. Krtíš

D-310 DK predvoláva na svoje zasadnutie 20. 9. 07: Rosina – K. Lieskovec IV. liga SEVER dosp. o 16.00, FK Rosina: Peter Ďuroško HU, Ján Sluka prezident; Poltár – Ružiná IV. liga sk. JUH dosp. o 16.30 FK Poltár: Ján Pivko HU, Radovan Baník prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov III. ligy, pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy a rozhodcov, ktorí doteraz neabsolvovali previerky sa uskutoční dňa 27. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok – prerušovaný beh na jedno 400m kolo – 150m beh, 50m chôdza, 150m beh, 50m chôdza. Podmienkou splnenia FP je odbehnutých 10 kôl v limitoch – beh (150m - 35s), chôdza (50m - 45s). Doporučujeme R informovať sa u kolegov z republikových súťaží o spôsobe samotného vykonania previerky a v dostatočnom predstihu si novú formu fyzických previerok aj natrénovať. Prezentácia rozhodcov bude od 13,00 – 13,30 hod. v Športovej hale na Štiavničkách.

2.       Ospravedlnenia R: Šalata 16. 9.; Mojžiš 27. 9. – 19. 10. 07; Ja Kyzek 29. – 30. 9. 07; Ondrašina 29. – 30. 9. 07; Szabó 22. a 29. 9. 07; Parobek 29. 9. 07; Šuška 7. – 14. 9. 07 oneskorene; Golian 15. – 16. 9. 07; Bušo 15. – 16. 9. 07; Ostrohoň 9. – 20. 9. 07; Kret 15. 9. 07; M. Majer 6. – 7. 10. 07; Tokár 6. – 7. 10. 07; Jánoš 22. – 31. 9. 07; Nemček 22. 9. 07 oneskorene; Korenčík 29. – 30. 9. 07; S. Kučera 22. – 23. 9. 07, od 22. 9. 07 – 30. 6. 08 soboty; Taraba 7. – 15. 9. 07 a 6. 10. 07; Melich 1. 9. 07 dodatočne akceptujem a 22. 9. 07; Šáli k dispozícii od 7. 9. 07; Kamenišťák 6. – 7. 10. 07; Paňko 29. 9. a 13.10. 07; Vanková do konca jesennej časti; F. Chovanec 28. 8. 07 dodatočne akceptujeme; Švec 9. 9. 07 oneskorene; Horák 29. – 30. 9. 07 oneskorene!; Ondák 14. 9. 07 FP.

3.       KR pozýva na svoje zasadnutie 27. 9. 07 o 16.00 R Rendla.

4.       Delegáti v stretnutiach dospelých v dňoch  8. – 9. septembra a 15.-16. septembra vykonajú na štadiónoch kontrolu vytvorenie vhodných podmienok a miesta pre DZ a zhotovenie video záznamu podľa Rozpisu súťaží SsFZ, časť XV. Všeobecné povinnosti, písmeno e, a o zistených skutočnostiach podajú informáciu v prílohe „Správy delegáta o priebehu stretnutia“

5.       Opätovne upozorňujeme delegátov, že pri udelení známky pre rozhodcu, alebo asistenta rozhodcu  8,0 a vyššie musia známku podrobne zdokumentovať, podobne postupovať aj pri udelení známky nižšej ako 8,0.

6.       Zmeny adresy a tel. čísla delegátov: zmena adresy trvalého bydliska : Stanislav Krahulec, 980 01 Rimavské Janovce, č. 370; úprava mobil. čísla : Ľubomír Repa   0905 134 292

7.       Ospravedlnenie: J.Balko od 15.9. do 24. 9., J.Vrteľ 16.9., 29.9. a 30.9., 6.10. a 7.10., M.Schneider  21.9. až 30.9.,  P.Romanec  27.9 až 1.10.,

8.       Berieme na vedomie list J. Šupku.

9.       Berieme na vedomie oznámenie ŠTK a obmedzujeme delegáciu na jedno stretnutie J. Hívešovi, a nerešpektovanie nariadenia ŠTK uverejnené v Spravodajcovi č. 9 – nesprávne meno hosťujúceho mužstva.

10.   Berieme na vedomie závery KpRS z 13.9. po vyhodnotení sťažnosti hosťujúceho klubu na výkon rozhodcu v  stretnutí Poltár – Brusno a rozhodli sme obmedziť delegáciu P. Romancovi na tri stretnutia za neprávne vyhodnotenie hrubých chýb rozhodcu a asistenta rozhodcu. 

11.   Po posúdení „ Správ delegáta z priebehu stretnutia“  z ostatných kôl sme rozhodli obmedziť delegáciu M.Dolníkovi , delegátovi stretnutia Stará Bystrica – Námestovo na päť stretnutí, za nesprávne vyhodnotenie chýb rozhodcu pri kontrole štartujúcich hráčov a nepremietnutie chýb v hodnotení rozhodcu a asistentov rozhodcu. J. Kubánimu,  delegátovi stretnutia Makov – Zvolen na jedno stretnutie, za neuvedenie osobného trestu hráča domáceho klubu. V. Badurovi,  na jedno stretnutie, za neuvádzanie čísla registračných preukazov napomínaných hráčov vo viacerých správach. J.Markovi, delegátovi stretnutia Partizán Čierny Balog – Badín a  J. Kmoškovi, delegátovi stretnutia K.Lieskovec –Trebostovo po jednom stretnutí , pretože číselné hodnotenie neodpovedá slovnému zdôvodneniu ( 7,0 resp. 7,4 a uspokojivý výkon).

12.   Na zasadanie úseku delegátov vo štvrtok,  27. septembra o 16.30 hod. v Banskej Bystrici pozývame delegátov:  P. Chovanec, A. .Piaček, M. Rúčka, P. Králka, L.Hurík, P. Jánošík, P.  Bubniak.

13.   Opätovne upozorňujeme delegátov na dodržiavanie zásady uverejnenej v Spravodajcovi č. 9 - Komisia rozhodcov, odsek 10,   pri  vyplňovaní „ Správy delegáta o priebehu stretnutia“. V prípade, že sa nedostatky budú opakovať úsek delegátov prikročí k sankciám.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – finálové turnaje NPC – Banskobystrický kraj: víťaz JUPIE Podlavice (finále JUPIE Podlavice – Dukla Banská Bystrica 2:1), Žilinský kraj: víťaz MFK Ružomberok (finále MFK Ružomberok – FOMAT Martin 0:0, 4:3 p.k.). Víťazi postupujú do celoslovenského finále NPC v apríli 2008.

2.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby urýchlene zaslali faktúry za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP na sekretariát SsFZ.

3.       Nominácie výberu amatérov SsFZ na regionálny turnaj v Senci v dňoch 21. - 23. september 2007: P. Machunka, M. Habiniak, Š. Macko (MŠK Námestovo), B. Špaňo, D. Vrbiniak (MFK Zvolen),  T. Pagač, Z. Cimerman (Metal Servis Králiky), P. Tomašovič (Prameň D. Strehová), L. Ďuratný, A. Frátrik, J. Stalmašek, B. Sľuka, D. Labuda (Jedota Bánová), P. Koleno (MFK R. Sobota „B“), M. Berky (Sklo Tatran Poltár), J. Sekereš, M. Sepeši (Sokol Dolná Ždaňa), J. Šustek (ŠK Javorník Makov).Realizačný tím: J. Petrák – tréner, P. Pilko, V. Kováč – asistenti, J. Michalík – techn. vedúci, J. Michaliga – masér. Zraz všetkých nominovaných je dňa 21. septembra (piatok) o 12.00 v areáli štadióna FC JUNIOR Radvaň.

4.       Nominácia výberu SsFZ „94“ na regionálny turnaj v Senci v dňoch 23. - 26. septembra 2007: A. Peťko, T. Mikulec, M. Vesel, F. Smädo (Dukla B.Bystrica), M. Belaník, P. Chmeliar, R. Lončík (MŠK Žilina), J. Dvorštiak, R. Domin, M. Mráz, M. Sapieta (FOMAT Martin), E. Turňa, P. Lupták (ŽP Podbrezová), P. Ličko, M. Almaský, P. Horváth (MFK Ružomberok), P. Olšiak, V. Havrla (LAFC Lučenec). Realizačný tím: J. Laitner, J. Štrba – tréneri, J. Sciranka – lekár, M. Vesel – techn. vedúci. Zraz nominovaných je dňa 23. septembra 2007 (nedeľa) o 13.00 v areáli štadióna FC JUNIOR Radvaň.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 20. 9. 07 o 10.00 v B. Bystrica.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 13. 9. 07: III. liga: Fiľakovo – S č. 7 – 10 000+300 SK, S č. 8 - 3 000+3000+10000+300 SK; Kremnička – S č. 10 - 5 000+300 SK; IV. liga: Dúbrava – S č. 7 - 5 000+300 SK; Brusno – S č. 8 - 2 000+300, S č. 9 - 2000+300 SK; Belá S č. 8 - 2 000+300 SK; Poltár – S č. 9 - 5 000+300 SK; V. liga: Sklabiná – S č. 7 - 1 000+300 SK; Varín – S č. 9 - 1 000+300 SK; B. Štiavnica – S č. 10 - 3 000+300 SK; dorast: Jesenské – S č. 7 – 100+200 SK; Tempus RS – S č. 8 – 100+200 SK; Bušince – S č. 10 – 10 000+300 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 24. 9. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec).

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkony R a a AR FK: K. Lieskovec (K. Lieskovec – Trebostovo), Badín (P. Č. Balog – Badín). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ oba podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 18. 9. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: P. Č. Balog – Badín, Rosina  - K. Lieskovec.

2.       Vyhodnotenie nepredložili: O. Jasenica, Turany, Belá, K. Lieskovec (4), Ružiná (5,6).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUSTt 2007: Ádam Ján 730729 FC Š Team, Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Blaško Norbert 920208 Kováčová, Ciesarik Tomáš 871123 Hlboké, Košút Ján 910215 Zvolen (MFK Detva), Makovník Viliam 830202 Badín, Mičuda Jozef 640810 Dudince, Rataj Michal 811223 T. Štiavnička, Snopko Patrik 910606 Badín, Špano Marek 780103 OŠK Lieskovec, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Urban Eduard 720224 Budča, H – Agócs Tomáš 820318 Fiľakovo, Badžgoň Miroslav 791228 Raková, Bariak Michal 860401 Zael M. Kameň, Belko Miroslav 851113 Rudinská, Beran Miroslav 790817 Kalinovo, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Frátrik Radovan 780422 Belá, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 4Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Kocian Lukáš 901223 Súľov, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Kušniar Pavel 861030 M. Kameň, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Lojdl Stanislav 680402 Stráňavy, Mára Tomáš 850823 Zástranie, Mazúr Peter 770519 Turček, Pilár Peter 700717 Habovka, Sderdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Šiška Martin 910506 L. Sliače, Štefko Adrián 750217 Elán Zvolen, Tropek Dominik 861026 Trstená, Uhliar Tomáš 910228 Lok Zvolen, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávky 6. kola

Štiavnik – Lisková (IV. liga dorast sk. SEVER, 19. 9. o 15.30, nová Mitúch – Krajči),

Rajec – Stráňavy (IV. liga dorast sk. SEVER, 19. 9. 07 o 16.00, nová Dobroň – Juríček),

Makov – D. Tižina (V. liga dorast sk. A, 21. 9. o 16.00, ObFZ CA – ObFZ CA),

Tisovec – Hnúšťa (V. liga dorast sk. D, 21. 9.  o 15.00, platí pôvodná delegácia),

Rajec – Turzovka (III. liga SŽ a MŽ sk. A, 18. 9. o 14.30-16.15, platí pôvodná delegácia)

Upozorňujeme R a DZ, aby sledovali aj správy ŠTK SFZ ohľadom termínov neodohraných MFS z 8. – 9. 9. 07.

 

Zmena DL č. 7

Svrčinovec – Podvysoká (dorast, nehrá sa)

L. Mikuláš B – Lisková (SŽ a MŽ, v Liskovej)

Zmena DL č. 8

K. N. Mesto – P. Č. Balog (SD a MD, 26. 9. o 13.30-15.45),

Tempus RS – Krupina (SŽ a MŽ, v Krupine, nová Bariak – ObFZ ZV),

O. Jasenica – Rabča (SŽ a MŽ, 22. 9. o 13.00-15.00).

Dohrávky

Krásno – Bytča (SD a MD, DZ Knap za Vorela)

Bánová – L. Mikuláš SD a MD, DZ Holáčik za Babku)

 

Hodnotenie R:

III. liga: Fiľakovo – D. Ždaňa (8,4;8,2/8,3), L. Štiavnica – L. Lúčka (7,6;8,1/7,8), S. Bystrica – Námestovo (8,2;8,1/8,1), Kremnička – K. N. Mesto (8,3;8,1/8,1), Makov – Zvolen (8,1;8/8,1), D. Strehová – Bánová (7,8;8,1/8,1).

IV. liga sk. SEVER: Rosina – K. Lieskovec (7,8;8,1/8), Turany – Belá (8,1;8,2/8), Teplička – Dúbrava (8,1;8,1/8), Z. Poruba – O. Jasenica (8,2;8,2/8), Valča – Stráňavy (7,9;8,1/8,1).

IV. liga sk. JUH: N. Baňa – Hajnačka (8,4;8,2/8,4), Podlavice – Tomášovce, Tisovec – Revúca (8,2;8,1/8,1), Jesenské – V. Krtíš (7,8;/8,1/8,1), Kalinovo – Selce (7,4;8,1/8), Poltár Ružiná (8,1;8,3/8), Hliník – Brusno (8,2;8/8,1.

V. liga sk. A:  Skalité – Strečno (8,1;8,1/8,2), Rudinská – Bánová B (8,2;8,1/8), D. Hričov – Raková (8;8/8), Korňa – Varín, Podvysoká – Rudina (7,9;8/8).

V. liga sk. B: Palúdzka – Sučany (8,1;8/8), Vrútky – Ďanová (7,4;8,2/8,2), Zuberec – Dražkovce, O. Poruba – Bešeňová  (8;8/8,1),

V. liga sk. C: Kováčová – Žiar B (7,8;8,1/8,1), D. Hámre – Radvaň (8;8,1/8), Sliač – Hrochoť, Žarnovica – Dudince (7,9;8/8), Poniky – Sásová (7,9;7,9/8), Š. Bane – B. Štiavnica (8;8/8,1), Č. Balog - Badín (7;8/7,9).

V. liga sk. D: R. Janovce – Mýtna (7,9;8,2/8), H. Zalužany – Nenince (7,9;8/8,1), Boľkovce – Lubeník (8,1;8,3/8,1), Sklabiná – Vinica (8,3;8/8,2), Radzovce – Hnúšťa (8,2;7,9/8), M. Kameň – Olováry (7,7;8/8), Málinec – V. Blh (8;8/8,1).