Spravodaj č. 13/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schválené zmeny termínov: III. liga 9. kolo D. Ždaňa – S. Bystrica 29. 9. o 15.00. FK S. Bystrica uhradí 200 SK za predelegovanie R.

2.       Prerokované námietky: O. Poruba – Dražkovce – H neopodstatnená.

3.       Prípad z MFS IV. ligy sk. JUH 5. kolo Ružiná – Kalinovo odstupujeme na doriešenie DK, KR. Žiadame FK Ružiná predložiť videozáznam z uvedeného MFS do 4. 10. 07 pod následkom discipl. opatrení.

4.       Informácia pre FK Rudina v MFS 7. kola Rudina – Skalité boli udelené ŽK hráčom: Štefan Šaran 860202, Peter Horvát 810508 Ján Matejka 810720. Prípad odstupujeme na doriešenie DK, KR, KDZ.

5.       Odstupujeme na riešenie KR: Roma Galád (Tisovec – Selce) – neuvádza výsledok , polčas, začiatok MFS, KDZ: Pavol Chovanec – neuvádza ŽK hráča v MFS D. Hričov – Bánová B, Vojtech Jančok  - V. Blh – Š Taem – nesprávny názov FK, Pavol Romanec – Tisovec – Selce – nedostatočná kontrola R pri vypisovaní Zápisov o stretnutí.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        10. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – Lisková 6. 10. 07 o 15.00, FK Tvrdošín uhradí 150 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

b)        7. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Podvysoká 5. 10. 07 (piatok) o 15.30,

c)        2. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – Ružomberok B 2. 10. 07 (utorok) o 13.00-15.00),

d)        7. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – Raková 10. 10. 07 (streda) o 14.00-16.00 na ihr. v Horelici,

e)        9. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A K. Lieskovec – S. Bystrica 4. 10. 07 (štvrtok) o 14.00-16.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 6. kola V. ligy dorastu sk. C S. Ľupča – Kremnica 4. 11. 07 o 14.00.

3.       Kontumuje MFS 8. kola:

a)        III. ligy MD N. Baňa – Revúca. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospaech FK N. Baňa piodľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie MFK Revúca berieme na vedomie,

b)        III. ligy MŽ sk. C Podlavice B – Rakytovce. Priznávame 3 body a skóre 12:0 dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti v prospech FK Podlavice B podľa SP čl. 100/e.

4.       Námietka kap. hostí v MFS V. ligy dorast sk. B L. Lužná – Trebostovo bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-352 DK upozorňuje funkcionárov FK, že vzhľadom k poruche na tech. zariadení SsFZ (fax apod.), DK prerokovala aj previnenia jednotlivcov v prípadoch aj keď nebol uhradený poplatok za prerokovanie previnenia,

D-353 Na návrh ŠTK DK odstupuje KR na riešenie discipl. previnenie R Michal Perašín zo stretnutia V. ligy sk. A Rudina – Skalité (uvedenie ŽK hráča na kópii zápisu v rozpore s originálom zápisu),

D-354 Na návrh ŠTK DK odstupuje KDZ na riešenie discipl. previnenie DZ Vladimír Badura zo stretnutia V. ligy sk. A Rudina – Skalité (uvedenie ŽK hráča na kópii zápisu v rozpore s originálom zápisu a nedostatočná kontrolna činnosť),

D-355 Peter Králik 780107 Rudina, hráč do 2. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (podpísanie kópie zápisu s neprávnou ŽK hráča po stretnutí Rudina – Skalité) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-356 Na návrh MaK Marian Weber 810318 Bytča, hráč do 2. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie čl. 2 ods. 2 PP pre amatérov) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-357 Na návrh MaK FK Bytča dospelí zašle do 2. 10. 07 na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (postup FK pri prestupe hráča Marian Weber 810318),

D-358 Jaroslav Gíret 950701 T. Teplice 2 SN od 24. 9. 07, 1-6-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-359 Norbert Filo 911116 Savon BB 2 SP do 31. 5. 08, 1-1a,

D-360 Dávid Šimonovič 910925 L. Mikuláš 2 SN od 20. 9. 07, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-361 Ján Čech 910115 L. Mikuláš 3 SN od 24. 9. 07, 1-4a, 100 SK uhradiť,

D-362 Milan Struharňanský 960101 Belá 2 SN od 24. 9. 07, 1-4a, 100 SAK uhradiť,

D-363 Martin Bernát 940408 Martin 4 SN od 24. 9. 07, 1-6-1b,

D-364 Kamil Koleno 941009 Krásno 4 SN od 20. 9. 07, 1-6-1b,

D-365 Vladislav Strelec 930704 Rakytovce 4 SN od 24. 9. 07, 1-4a,

D-366 Martin Sedúch ved. dr. FK Belá dorast 5 SN od 24. 9. 07 1-3b 200+400 SK uhradiť,

D-367 Vladimír Huťka 640331 Turany 3 SN od 24. 9. 07 1-6-1b,

D-368 Mario Korda 840905 Valča 3 SN od 24. 9. 07, 1-6-1b,

D-369 Peter Čiernik 801206 O. Jasenica 1 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-370 Ján Šingliar 791109 Dúbrava 2 SP do 30. 6. 08, 1-4a,

D-371 Andrej Dula 900423 Badín 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-372 Michal Braučok 900615 S. Ľupča 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-373 Boris Vilém 890304 Dudince 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-374 Martin Vajs 920720 Kriváň 2 SN od 24. 9. 07,1-5a,

D-375 Michal Tanečka 910303 H. Nemce 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-376 Jozef Kubina 761221 Sásová DK hráčovi dňom 24. 9. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 2. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (poškodenie majetku FK Č. Balog),

D-377 Karol Praženica tréner FK Sásová dosp. 3 SN od 24. 9. 07 1-3a, 200 SK uhradiť,

D-378 Daniel Harach ved. dr. FK Dudince dosp. 5 SN od 24. 9. 07, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-379 FK Dudince dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 23. 9. 07,

D-380 Roman Galeta 870526 D. Hámre 6 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 24. 9. 07, 1-6-1b,

D-381 Ivan Minyu 911004 Hliník 4 SN od 24. 9. 07, 1-3b,

D-382 Tomáš Stanko 890820 Krupina 3 SN od 24. 9. 07, 1-2b,

D-383 Michal Vlačuha 900211 Klenovec 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-384 Erik Zoka 910620 Cinobaňa 3 SN od 24. 9. 07, 1-6-1a,

D-385 Szabolcs Kovács 891215 Hajnačka 3 SN od 24. 9. 07, 1-6-1a,

D-386 Tibor Molnár 891001 Hajnačka 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-387 Endre Vincze 820114 R. Janovce 2 SP do 31. 5. 08, 1-5a,

D-388 Jozef Klinčok usporiad. FK Sklabiná dosp. 6 SN od 24. 9. 07, 1-3b,

D-389 FK Sklabiná dosp. pokuta 3 000 Sk podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti v stretnutí 23. 9. 07 a nedostatočnú usporiad. službu,

D-390 Radovan Pazderka 890204 D. Tižina 3 SN od 22. 9. 07, 1-6-1a, 100 SK uhradiť,

D-391 Patrik Cyprich 910504 Svrčinovec 5 SN od 24. 9. 07 1-6-1b,

D-392 Michal Furdan 890126 Staškov 4 SN od 24. 9. 07, 1-6-1b,

D-393 Róbert Sokolovský 850413 Strečno 2 SN od 24. 9. 07, 1-6-1a,

D-394 Dušan Trhančík 890729 Strečno 4 SN od 24. 9. 07, 1-3b,

D-395 Jakub Dušička 880924 Lisková 1 SN od 27. 9. 07, 1-5a,

D-396 Lukáš Maďar 890428 L. Sliače 4 SN od 24. 9. 07, 1-6-1b,

D-397 Marek Huntoš 861016 Bešeňová 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 24. 9. 07, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-398 Peter Sojčák 830904 Zuberec 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-399 Dušan Doboš 830314 Ďanová 1 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-400 Ján Kulašiak 900922 Trebostovo 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-401 Marek Finta 900702 Trebostovo 2 SN od 24. 9. 07, 1-5a,

D-402 Jaroslav Sušienka 910131 Trebostovo 4 SN od 24. 9. 07, 1-6-1b,

D-403 Maroš Lukašík tréner FK Trebostovo dorast 6 SN od 24. 9. 07, 1-3b,

D-404 Robert Večerek 891216 O. Veselé 2 SN od 20. 9. 07, 1-5a,

D-405 FK Trebostovo dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 22. 9. 07,

D-406 Matej Sloviak 911023 Terchová 3 SN od 24. 9. 07, 1-4a,

D-407 Marek Rudzan 900126 N. Baňa 2 SN od 24. 9. 07, 1-4a,

D-408 Matej Živner 90022 Revúca 4 SN od 24. 9. 07 1-6-1b,

D-409 Dávid Abel 890727 Č. Balog 2 SN od 27. 9. 07, 1-5a,

D-410 Patrik Müller 890918 Č. Balog 1 SP do 31. 5. 08, 1-4a,

D-411 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Vladimír Uličný 870423 Palúdzka – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 08,

D-412 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Martin Turiak 860406 Podvysoká – zamieta sa,

D-413 Bystrík Paňák ved. dr. FK Bánová SD 4 SN od 24. 9. 07, 1-3b,

D-414 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 17. 9. 07 na 1 MFS: Štefan Šaran 860202 Rudina,

D-415 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 24. 9. 2007 na 1 MFS: Robert Mintál 750327 Rosina, Robert Machyna 740805 Stráňavy, Juraj Homola 840828 Kováčová, Peter Michalek 880112 Š. Bane, Peter Turňa 721016 Č. Balog, Mário Lipták 781224 Sásová, Radovan Galat 741217 Badín, Peter Sojčák 830907 Zuberec, Stanislav Maruniak 680410 Zuberec, Rastislav Kollár 740208 Podlavice, Ján Radič 750623 Poltár 200 SK uhradiť, Kamil Blaho 821217 Hliník, Matej Majerčík 860602 Revúca,

D-416 Na základe pdkladov uvedených v Spravodajcoch č. 11 a 12 na návrh HK, DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 1. 10. 07 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám - dospelí: Kremnčika, Dúbrava, Brusno, ŠK Belá, Poltá; - dorast: Jesenské, Tempus RS. Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu, resp. označenie nedoplatku. Prípadné nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): Kret 0,2; Drozd 0,2; Bajús 0,4; Kuteľ 0,2; I. Krahulec 0,2; Galád 0,2; J. Košarník 0,2; I. Krahulec 0,2; Maga 0,2; Čuboň 0,2.

2.       Ospravedlnenie J.Chovanec od 29. septembra až do prihlásenia, V. Orság 29. a 30. septembra, L. Knap 30. septembra,  J.Kanka 5.- 7. októbra

3.       Ospravedlňujeme neúčasť pozvaných delegátov na zasadaní úseku pp. Jánošíka, Piačeka a Chovanca.

4.       Po posúdení „ Správ delegáta o priebehu stretnutia“  sme rozhodli obmedziť delegáciu: L. Hurík - na dve stretnutia, za nerešpektovanie odporučení pri vypisovaní správ delegáta P. Chovanec - na dve stretnutia, delegát stretnutia V. ligy D. Hričov – Bánová B za nedostatky v dokumentácii osobných trestov L.Knap, na dve stretnutia, delegát stretnutia V.ligy Sučany – Vrútky, za nedostatky v dokumentácii osobných trestov P.Romanec - na jedno stretnutie, delegát stretnutia IV. ligy Tisovec – Selce, za nedostatky v dokumentácii po stretnutí

5.       Berieme na vedomie oznámenie DK o nedostatkoch v dokumentácii osobných trestov v stretnutí V. ligy Rudiná – Skalité.  Rozhodneme  po záveroch rokovania DK a ŠTK.

6.       Na zasadnutie úseku 11. 10. o 16.00 hod. pozývame p. Mariána Halaja, delegáta stretnutia  IV. ligy Ružiná – Kalinovo.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 9. októbra 2007 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica hlavných trénerov družstiev 3. ligy stred – dospelí.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zamietnuté čl. 12: Martin Sokol 800525 Kremnička – Brusno, Ján Kováč 770909 Sliač – Žarnovica, Filip Tvaružek 900912 K. Lieskovec – Ochodnica, Norbert Czene 810306 Jesenské – V. Blh, Tibor Doboš 890911 H. Tesáre – Dudince, Matej Kurčík 910717 Boľkovce – Tomášovce. Neprerokované čl. 10 ods. a: Ľubomír Siman 890313 Námestovo – Klin. Schválené prestupy čl. 16 od. 1: Jakub Koreň 891003 Hubová – Černová – žiadame FK Černová zaslať RP na SsFZ BB, Ladislav Marinec 810111 Vinica – Nenince, žiadame FK Nenicne zaslať RP na SsFZ BB.

2.       Na návrh MaK odstupuje na doriešenie na DK hráča FK Bytča (D. Hričov) Marian Weber 810318 pre porušenie čl. 2 odst. 2.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 2. 10. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Poltár  - V. Krtíš, P. Č. Balog – Sásová.

2.       Vyhodnotenie nepredložili: Fiľakovo, Makov O. Jasenica (7), Tvrdošín, Tisovec (8), Oščadnica (7,8).

3.       Sekretariát zaslal v minulom týždni na účet príslušných ObFZ fin. prostriedky za neplnenie podmienky FK o počte R: BB 7 000 SK, CA 3 000 SK, MT 13 000 SK, RS 6 000 SK, ZH 13 000 SK, ZA 18 000 SK.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Ádam Ján 730729 FC Š Team, Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Blaško Norbert 920208 Kováčová, Košút Ján 910215 Zvolen (MFK Detva), Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Špano Marek 780103 OŠK Lieskovec, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Urban Eduard 720224 Budča, H – Agócs Tomáš 820318 Fiľakovo, Bariak Michal 860401 Zael M. Kameň, Beran Miroslav 790817 Kalinovo, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 4Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Kušniar Pavel 861030 M. Kameň, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Mára Tomáš 850823 Zástranie, Pilár Peter 700717 Habovka, Sderdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Šiška Martin 910506 L. Sliače, Štefko Adrián 750217 Elán Zvolen, Tropek Dominik 861026 Trstená, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávky 6. kola

Námestovo – Zvolen (SD a MD, 3. 10. 07 o 12.30-14.30, Čunderlík – Hronček, ObFZ DK – Baják),

L. Sliače – Strečno (IV. liga dorast, 3. 10. o 15.30, Mastiš – Beňo),

Belá – Z. Poruba (IV. liga dorast, 3. 10. o 15.30, Taraba – Žeriava),

Raková – Skalité (III. liga SŽ a MŽ, 3. 10. o 14.15-15.45, Staškovan – ObFZ CA),

Savon BB – R. Sobota (II. liga SŽ a MŽ, 3. 10. o 13.30-15.30, Adamec – Weiss)

Dohrávky

Svrčinovec – Podvysoká (V. liga dorast, 7. kolo, 5. 10. o 15.30, Ploštica – ObFZ CA),

Belá – Ružomberok (III. liga SŽ a MŽ, 2. kolo, 2. 10. o 13.00-15.00, Hreus – Dingová).

 

Zmena DL č. 9

Žaškov – Černová (DZ Holáčik za Košu)

Radvaň – Poniky (DZ Koncz za Orsága)

SFZ

R. Sobota – Lipany (SD a MD, nová Mačuda – György, Ďuriš – Pšenica)

 

Zmena DL č. 10

Tvrdošín – Lisková (dorast, 6. 10. o 15.00, nová Šalata – ObFZ DK)

Halič – Hnúšťa (dorast, 14.30)

Žiar B – H. Nemce (SŽ a MŽ, 7. 10., nová Berta – Debnárová)

 

Hodnotenie R:

IV. liga sk. SEVER: Oščadnica – Rosina (7,8;8,1/8), Turany – Trebostovo (7,8;8/8), Teplička – K. Lieskovec (8,1;8/8), Z. Poruba – Belá (8,2;8,1/8,2), Tvrdošín 8;8/8,8), Valča – O. Jasenica (7,9;8,1/8), Stráňavy – K. Lúčka (8,3;8,1/8,1).

IV. liga sk. JUH: N. Baňa – Podlavice, Jesenské – Hajnačka (8,2;8,1/8), Kalinovo – Tomášovce, Brusno – Revúca  (8,2;8/8,1), Poltár – V. Krtíš (8,4;8,3/8,2), Tisovec – Selce (8,3;8,2/8,1), Hliník – Ružiná (8;8,1/8).

V. liga sk. A:  Skalité – Rudinská (7,7;8/8ň, Belá – Strečno (7,8;8/8), D. Hričov – Bánová B (7,8;8,3/8,2), Závodie – Radoľa (8,1;8,1/8), Korňa  Raková (8,1; 8/8,1), Podvysoká – Predmier (8,1;8,1/8,3), Rudina – Varín (8;8/8,1).

V. liga sk. B: Nižná – Palúdzka (8,2;8,1/7,8), Vrútky – Žaškov (8;8/8), Černová – Sučany (8,3;8,3/8,2), Zuberec – Ďanová (7,9;8/8), Lisková – L. Sliače (8,1;8/8), O. Poruba – Dražkovce (7,2;8/8), Bešeňová – Trstená (8;8,1/8).

V. liga sk. C: Kováčová – D. Hámre (8;8/8,1ň, Sliač – Žiar B (8,2;8,1/8), Žarnovica – Radvaň (8;7,8/7,9), Poniky – Hrochoť (7,8;8/7,9), Š. Bane – Dudince (7,9;8/8,1), Č. Balog – Sásová (7,2;8,1/7,9), Badín – B. Štiavnica (8;8/8,2).

V. liga sk. D: R. Janovce – H. Zalužany (7,7;7,8/8,1), Boľkovce – Mýtna (7,9;8/8,1), Sklabiná – Nenince (7,4;8,1/7,9), Radzovce – Lubeník (8;7,9/8), M. Kameň – Vinica (8,1;8/8), Málinec – Hnúšťa (8,3;8,1/8,1), V. Blh – Olováry (8,1;8,1/8,1).