Spravodaj č. 14/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Ospravedlnenie R Michal Perašín a DZ Vladimír Badura V. liga „A“ dospelých OŠK Rudina – Slovan Skalité,   hraného dňa 16.9.2007 berieme na vedomie:

2.       Prerokované námietky kapitánov: D. Ždaňa - B. Bystrica (neopodstatnená)

3.       Nariaďujeme odohrať MFS V. liga sk. „C“ 10. kola Poniky – Žiar „B“ 7.10.2007 o 15.30 hod.

4.       Rušíme podmienečne súhlas na používanie HP pre Slovan Podvysoká, z dôvodu neplnenia podmienok zverejnených v Spravodaji č. 9 zo dňa 1.9.2007, Správy ŠTK bod č. 3. do konca jesennej časti súťaž. roč. 2007/2008.

5.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK na deň 11.9.2007 o 16.00 hod. zo stretnutia V. liga „B“ Lisková – Trstená: František Grzhár – R (Lisková – Trstená), Milan Macek – DZ (Lisková – Trstená), Marek Adamčiak – K (Lisková), Jaroslav Adamčiak – ved. dr. (Lisková), Marcel Bednár – K (Trstená), Ján Šikyňa – ved. dr. (Trstená).

6.       Prípad FK Ružiná ohľadne nepredloženia video záznamu zo MFS IV. ligy JUH 5. kolo Ružiná – Kalinovo hraného dňa 2.9.2007 postupujeme na DK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        11. kolo III. ligy SD a MD Martin – Rakytovce dňa 17.10.2007 (streda) o 13.00 a 15.00 hod. FK Rakytovce, uhradí 150,- Sk na účet SsFZ za predelegovanie R,

b)        12. kolo V. ligy dorast sk. JUH Dolné Hámre – Selce dňa 18.10.2007 (štvrtok) o 15.00 hod.,

c)        12. kolo V. ligy dorast sk. „B“ Trstená – Liptovská Kokava dňa 20.10.2007 (sobota) o 14.00 hod.,

d)        11. kolo V. ligy dorast sk. „B“ Liptovská Kokava – Nižná dňa 17.10.2007 (streda) o 15.00 hod.,

e)        11. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. „B“ Vrútky – Nižná dňa 17.10.2007 (streda) o 13.00 a 15.00 hod. FK Nižná uhradí 150,- + 150,- Sk na účet SsFZ za predelegovanie R.

2.  Nariaďuje odohrať MFZ:

     a)     10. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Strečno dňa 7.10.2007 (nedeľa) o 11.30 hod.,

     b)     11. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Hôrky dňa 14.10.2007 (nedeľa) o 11.30 hod.,

     c)     12. kolo III. ligy SD a MD Krásno – Martin dňa 21.10.2007 (nedeľa) o 9.00 a 11.30 hod.,

     d)     12. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Belá dňa 21.10.2007 (nedeľa) o 11.00 hod.

3.  Kontumuje MFZ:

     a)     9. kolo V. ligy dorast sk. „D“ Vinica – Klenovec. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Vinica podľa

             SP č. 100/b. Ospravedlnenie FK Družstevník Klenovec berieme na vedomie,

b)          7. kolo III. ligy SŽ sk. „D“ Tisovec – Tornaľa. Priznávame 3 body a skóre 10:0 dosiahnuté naihrisku, ponechávame v platnosti v prospech FK Tornaľa podľa SP čl. 100/e.

4.  Námietky v MFZ:

     a)     9. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Banská Štiavnica – Dolné Hámre boli prerokované ako neopodstatnené,

     b)     9. kolo V. ligy dorast sk. „A“ Terchová – Podvysoká bola prerokovaná ako bezpredmetná,

     c)     9. kolo II. ligy SŽ sk. SEVER Krásno – Zborov bola prerokovaná a postúpená KR.

5.  Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2007 o 16.00 hod. z MFZ 9. kola III. ligy SŽ sk. „C“ Rakytovce –Žiar      „B“. Za FK Rakytovce: Pavol Výbošťok (tréner), Ján Kálavský (ved. družstva) – predložiť KM zoznam družstva,      Jakub Giertli 930524 (hráč) – predložiť žiacky preukaz a preukaz totožnosti, Martin Styk 930917 (kapitán). Za FK Žiar n/Hr. „B“: Peter Pančík (vedúci družstva), Vladimír Širáň 940505 (kapitán družstva). Rozhodkyňa      MFZ – Zuzana Debnárová, Voznica č. 215.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-416 DK v nadväznosti na rozhodnutie ŠTK SsFZ uvedené v bode 3 Spravodaja č. 13/2007-08, žiada ŠTK o predloženie písomného stanoviska, obsahujúceho špecifikáciu previnení jednotlivcov, resp. FK zo stretnutia IV. ligy JUH dospelí Ružiná – Kalinovo,

D-417 Karol Praženica 701115 Sásová, DK hráčovi dňom 4.10.07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 9.10.07 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (zranenie súpera v 90´stretnutia dňa 30.9.07) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-418 Na návrh MaK SsFZ Marian Weber 810318 Bytča 8 SN od 3.9.07, 1-8, 200 SK uhradiť,

D-419 Na návrh MaK SsFZ FK Bytča dospelí pokuta 5.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia podľa DP  2-6 za porušenie smerníc pri prestupe hráča družstva FK.

D-420 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 11/2007-08, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP   2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 8.10.07 za neuhradenie poplatku družstvu FK D.Ždaňa dospelí. Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle č. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ,

D-421 Na návrh ŠTK SsFZ FK Ružiná dospelí pokuta 20.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia  Ružiná – Kalinovo, na základe nariadenia ŠTK SsFZ,

D-422 Pavel Salva 931114 Poltár 2 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-423 Dušan Vidiečan 791203 Sásová 2 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-424 Peter Grznár 840914 Dudince 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-425 Adam Bernát 900523 Lutila 2 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-426 Stanislav Šurkala, ved. družstva FK Zborov 4 SN od 1.10.07, 1-3b,

D-427 FK Zborov SŽ pokuta 1.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovania previnenia za neprístrojnosť funkcionára v stretnutí dňa 29.5.07,

D-428 Ondrej Jurčo 880506 Zuberec 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D429 Vladimír Müller 830725 Černová 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-430 Radovan Štulajter 880206 Tisovec 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-431 Michal Koniar 871005 Hliník n/Hr. 1 SN od 1.10.07, 1-4a,

D-432 Patrik Baláž 900829 D. Hámre 4 SN od 1.10.07, 1-6-1b,

D-433 Peter Beniak 890818 D. Hámre 5 SN od 1.10.07, 1-3b, porušenie kap. XX. bod 9 RS 2007/2008,

D-434 Tomáš Bednár 910429 Fiľakovo 1 SN od 1.10.07, 1-4a,

D-435 Maroš Vincúr 920915 Hliník n/Hr. 5 SN od 1.10.07, 1-3b,

D-436 Marcel Koctúr 920729 Selce 2 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-437 Andrej Strečok 910505 Selce 2 SN od 1.10.07, 1-4a,

D-438 Peter Vrábeľ 790222 V. Blh 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-439 Kristián Lendvai 850222 Nenince 2 SN od 1.10.07, 1-6-1a,

D-440 Ján Sojka 781210 Radzovce 3 SN od 1.10.07, 1-6-1a,

D-441 Jozef Berky 850913 Sklabiná 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-442 Milan Černák, ved. družstva FK Sklabiná, dospelí 8 SN od 1.10.07, 1-3b,

D-443 FK Sklabiná dospelí, pokuta 4.000,- Sk podľa DP 2-1b, za neprístojnosti funkcionára v stretnutí dňa 30.9.07,

D-444 Matej Hazda 890119 Hôrky 2 SN od 1.10.07 1-3a,

D-445 Andrej Suchý 860427 Dúbrava 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-446 Emil Baláž 800930 Tvrdošín 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-447 Jozef Šavol 731121 Valča DK hráčovi dňom 1.10.07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-448 Jozef Kubina 761221 Sásová 3 SN od 24.9.07 1-3b,

D-449 FK Sásová dospelí pokuta 2.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráča v stretnutí dňa 23.9.07,

D-450 Roman Husár 870217 Predmier 1 SN od 27.9.07, 1-5a,

D-451 Viktor Piesecký 750920 Rudiná 2 SP do 31.5.08, 1-4a,

D-452 Michal Juhás 840908 Závodie 1 SN od 1.10.07, 1-5a,

D-453 Miroslav Heglas 900702 Podvysoká 5 SN od 1.10.07, 1-3b,

D-454 Peter Králik 780107 Rudiná 2 SP do 31.5.08, 1-10, uhradiť 200,- Sk + 400,- Sk,

D-455 Juraj Sýkora 891103 Krásno n/Kys. 2 SN+zmena podmienečného trestu 2 SN za nepodmienečný od 1.10.07, 1-5a,

D-456 Matej Kopta 910823 Námestovo 1 SP do 30.6.08, 1-1a,

D-457 Adam Kelemen 890209 Zvolen 2 SN od 4.10.07, 1-5a uhradiť 100,- Sk,

D-458 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Vladislav Strelec 930704 Rakytovce – zamieta sa, Róbert Sokolovský 850413 Strečno – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.08, Michal Bravčok 900615 Sl. Lupča – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.08, Andrej Dula 900423 Badín – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.08, Róbert Černák 820327 Žarnovica – zamieta sa, Matej Majling 860120 Podlavice – zamieta sa, Martin Sokol 800525 Brusno – zamieta sa,

D-459 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 1. 10. 07 na 1 MFS: Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín, Michal Tomek 760329 Záv. Poruba, Marian Lisko 790113 Teplička n/Váhom, Ján Matejka 810720 Rudiná, Martin Štulajter 870207 Č. Balog, Martin Temiak 760105 Hnúšťa, Peter Vrábel 790822 V. Blh, Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna, Jozef Berky 850913 Sklabiná, Miroslav Bobek 830522 Černová, Vladimír Vítek 710227 Makov, Peter Bohuš 820930 Zvolen, Zozef Chrenko 761023 Bytča, Peter Oboril 760828 Kremnička, Rastislav Šiška 801002 Lisková, Miroslav Kaplánek 771026 Žaškov, Stanislav Gregor 850328 Vrútky, Peter Rutkaj 860214 Ružiná, Tomáš Sudor 860404 Tisovec, Oto Szókis 870812 Hajnačka,

D-460 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Slavomír Eržiak 891126 Hor. Hámre – chýba poplatok za ČK, Peter Korduliak 820416 Korňa – chýba poplatok za 4 ŽK, Jaroslav Kasenčák 890320 Rudina – chýba poplatok za ČK, Miroslav Wilder tréner Korňa, Vladimír Kadúch asistent trénera Korňa – chýba poplatok,

D-461 DP predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.10.07 Hor. Hámre – Šalková V. liga „C“ dorast o 16.15 hod. R Michal Truban. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame všetky KR ObFZ o nahlásenie príslušnosti rozhodcov k FK k 30.9.2007 v termíne do 10.10.2007 na sekretariát SsFZ.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2007 o 15.30 hod. R: Mi. Jakubjak (Dúbrava – Z. Poruba), I. Krahulec (Poltár – Brusno) a M. Perašína (Rudiná – Skalité).

3.       Udelenie mínusových bodov: - 5 Chudý (neúčasť na I. LMD).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 9. októbra 2007 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica hlavných trénerov družstiev 3. ligy stred – dospelí.

2.       TMK SsFZ organizuje dňa 10. novembra 2007 (sobota) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied   UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (predĺženie platnosti licencie trénerov 2.  triedy B licencie a trénerov 3. triedy C licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár ( pre trénerov 3. triedy C licencie zmena na 3. triedu EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 26. októbra 2007 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom 048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena, priezviska, kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie – 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk).

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.       Komisia pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2007 (štvrtok) o 15.30 hod. na SsFZ k prejednaniu odvolania     FK Drienok Mošovce voči rozhodnutiu MaK SsFZ vo veci prestupu hráča M. Zabáňa do FK Danová: Petra Daubnera – tajomníka FO a Jána Búňa – bývalého predsedu TJ Drienok Mošovce. Ďalej pozýva na 16.30 hod. k prejednaniu odvolania FK Poľana Hubová voči rozhodnutiu MaK SsFZ vo veci prestupu hráča Jakuba Koreňa do FK Máj Černová: Anton Chrenko – predseda TJ, Jozef Galan – tajomník TJ, hráč Jakub Koreň. Z FK Máj Černová: Milan Hatala – predseda TJ a Patrik Habo – tajomník TJ Máj.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS FK Badín (Selce – Badín); Makov (K.N.Mesto – Makov); FK Valča (Dúbrava – Valča); Tvrdošín (Belá – Tvrdošín). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnety FK Badín, Makov a Tvrdošín odmieta. Podnet FK Valča prijíma na ďalšie pokračovanie a termín zasadnutia k predmetnej veci určuje na 11.10.2007 o 15.30 hod.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 9. 10. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS:

2.       Vyhodnotenie nepredložili: Fiľakovo (7.9.), L. Lúčka (9.), D. Ždaňa (9.), Osčadnica (9.), Závažná Poruba (9.), Belá (8.).

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do 9.10.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči) z MFS: Radvaň – Poniky (pre potreby ŠTK), Sásová – Badín (DK a KR), Dúbrava – Valča (KPRS, DK – žiadame bezpodmienečne dodržať termín), Belá – Tvrdošín (KR), K.N.Mesto – Makov (KR), O. Poruba – Dražkovce (KR), Dúbrava – Z. Poruba (KR).

4.       Opravujeme RS SsFZ 2007/2008, časť Adresár FK, Mládež – FK Biely Potok tolefón Dušan Vrbenský 0918 313 887 a Jozef Milan doma správne 044/4320774.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Špano Marek 780103 OŠK Lieskovec, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Urban Eduard 720224 Budča, H – Agócs Tomáš 820318 Fiľakovo, Beran Miroslav 790817 Kalinovo, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 4Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Pilár Peter 700717 Habovka, Sderdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Šiška Martin 910506 L. Sliače, Štefko Adrián 750217 Elán Zvolen, Tropek Dominik 861026 Trstená, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávka SFZ

R. Sobota – Selce (liga žien, 5. kolo, 10. 10. o 14.30, Forgon – I. Krahulec, J. Krahulec)

 

Zmena DL č. 10

Poniky – Žiar B (15.30)

 

Zmena DL č. 11

Bytča – S. Bystrica (DZ Halaj za Kahana),

Revúca – Čadca (SD a MD, DZ Forgon za Čunderlíka)

D. Kubín – S avon BB (SD a MD, DZ Kubáni za Kahana)

L. Mikuláš – N. Baňa (SD a MD, DZ Piaček za Piateka)

Martin – Rakytovce (SD a MD, 17. 10. o 13.00-15.00)

L. Kokava – Nižná (dorast, 17. 10. o 15.00)

Vrútky – Nižná (SŽ a MŽ, 17. 10. o 13.00-15.00)

 

Hodnotenie R:

III. liga: Bánová – Fiľakovo (8,1;8/8), Zvolen – Králiky (7,8;8,1/8,3), K. N. Mesto – Krásno (8,2;8,1/8,1ň, Námestovo – D. Strehová (8,2;8,2/8,2), R. Sobota B – Makov (8;8,1/8,2), L. Lúčka – Kremnička (7,9;8,1/8), D. Ždaňa – S. Bystrica (7,88/8,4), L. Štiavnica – Bytča (8,2;8/8).

IV. liga sk. SEVER: K. Lúčka (7,9;8,1/8,1), O. Jasenica – Stráňavy (8,1;8/8), Dúbrava – Valča (8;8/8), Belá – Tvrdošín (8,2;8,1/8), K. Lieskovec – Z. Poruba (8;8,1/8,1), Trebostovo – teplička (7,9;8,2/8,2), Rosina – Turany (8,1;8/8,2).

IV. liga sk. JUH: Revúca – N. Baňa (8;8,1/8,1), Ružiná – Brusno (7,9;7,9/8), Selce – Hliník, Tomášovce – Poltár (8,2;8,1/8), V. Krtíš – Tisovec (8,1;8,1/8,1), Hajnačka – Kalinovo (8,1;8,2/8,1), Podlavice – Jesenské (7,9;8/8,1).

V. liga sk. A:  Varín – Skalité (8,2;8,3/8,3), Predmier – Rudina (7,7;7,9/8,1), Raková – Podvysoká (8,3;8,2/8), Radoľa – Korňa, Rudinská – Belá (7,9;8,1/8), Bánová B – Závodie (7,8;8/8,1), Strečno – D. Hričov (8;8,1/8).

V. liga sk. B: Trstená – Nižná, Palúdzka – Vrútky (7,9;8/8), Dražkovce – Bešeňová (7,8;8/7,9), L. Sliače – O. Poruba (8,1;8,1/8,1), Ďanová – Lisková (7,7;8,1/8,1), Súčany – Zuberec (8;8/8), Žaškov – Černová (7,9;7,9/7,9).

V. liga sk. C: B. Štiavnica – Kováčová (8,5;8,1/8), Sásová – Badín (6;7,9/7,9), Dudince – Č. Balog (8,2;8,2/8,2), Hrochoť – Š. Bane (8;8,2/8,1), Radvaň – Poniky (8;8,1/8), Žiar B – Žarnovica (7,8;8,1/8), D. Hámre – Sliač (7,4;8/8,1).

V. liga sk. D: Š Team – R. Janovce (7,9;8,2/8,2), Hnúšťa – V. Blh (7,7;7,9/8), Vinica – Málinec (8,1;8/8,2), Lubeník – M. Kameň (8,2;8,1/8,1), Nenince – Radzovce (7,8;8/8), Mýtna – Sklabiná (7;8/8), H. Zalužany – Boľkovce (8,3;8/8,1).

 

 

Z hlbokým zármutkom oznamujeme športovej verejnosti, že nás 5. 10. 2007, po dlhej chorobe opustil, vo veku 64 rokov bývalý futbalista, dlhoročný funkcionár Ponik, ObFZ a SsFZ B. Bystrica Ján KOLENIČKA. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 7. 10. 2007 o 14.00 hod. v Dome smútku v Ponikách.