Spravodaj č. 16/2007-08

 

Tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK, ktoré pripravujeme vždy po skončení jesennej časti súťaží, v tomto období o to význemnejšie, že predchádzajú prípravam hodnotiacej konferenie SFZ (14. 12. 07) sa uskutočnia v pondelok 5. 11. 07 o 16.00 hod v reštaurácii Gól v Sučanoch pre FK V. líg sk. A, B, a v utorok 6. 11. 07 o 16.00 hod. v Divadeknej reštaurácii vo Zvolene pre FK V. líg sk. C, D. Predpokladáme účasť jedného, max 2 zástupcov z jedného FK. Osobtné pozvánky nebudeme zasielať. Zástupcovia IV. líg sa stretnú predbežne 12. 11. 07 (pondelok) o 16.00 hod. vo Valči sk. SEVER a 13. 11. 07 (utorok) o 16.00 na Sliači sk. JUH. Podrobnejšie informácie o stretnutiach a ich obsahovom zameraní zverejníme v budúcich spravodajcoch.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Kontumujeme MFS III. ligy 11. kolo Zvolen – Fiľakovo podľa SP čl. 100/i (Rácz 871121 štart v zast. činnosti). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zvolen. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

2.       Schválené zmeny termínov MFS: V. liga sk. C 13. kolo D. Hámre – Č. Balog (v opačnom poradí, na ihr. FK Č. Balog).

3.       Postupujeme na riešenie DK prípad z MFS V. ligy sk. A D. Hričov – Rudinská (pokus o neoprávnený štart hráča). Nariaďujeme FK Rudinská uhradiť náležitosti spoejené s účasťou na zasadnutí ŠTK: R Mihálka 150 SK, AR Hronček 150 SK, DZ Zeleňák 184 SK.

4.       Žiadame FK L. Štiavnica o písomné zdôvodnenie nerešpektovania nariadenia ŠTK, zo Spravodaja č. 9 správa ŠTK bod 3 do 25. 10. 07 pod následkom discipl. opatrení.

5.       Berieme na vedomie list FK Lubeník.

6.       Info pre FK Zuberec počet ŽK k 18. 10. 07: Martin Filek 721123 3 ŽK, Vladimír Filek 691014 2 ŽK.

7.       Postupujeme na KR a ÚDZ pri KR: Daniel Starove – (Sliač – žarnovica) nesprávne č. RP hráča ŽK; Viktor Babka – (Námestovo – Vrútky) popis HNS hráča hostí po udelení ČK.

8.       Nariaďujeme odohrať MFS III. ligy 16. kolo 11. 11. 07 o 13.00: 6. kolo Bytča – R. Sobota B 18. 11. 07 o 12.30; IV. ligy sk. SEVER a JUH 14. kolo 4. 11. 07 o 13.00; 6. kolo Oščadnica – Trebostovo 11. 11. 07 o 13.00; V. ligy sk. A, B, C, D 4. 11. 07 o 13.00, 14. kolo D. Hámre – Badín 28. 3. 08 v UHČ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Nariaďujeme odohrať súťaže mládeže 16. kolo III. ligy SD a MD (UHČ 10.00-12.15), 14. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER a JUH a V. ligy sk. A, B, C, D (UHČ 10.30) a 14. kolo II. ligy SŽ s MŽ sk. SEVER a JUH a III. ligy SŽ a MŽ sk. A, B a C (UHČ 10.00-12.00) 3. a 4. 11. 07. Zároveň oznamujeme, že platia všetky schválené výnimky hracích dní a časov z jesennej časti ako aj súpisky a zoznamy hráčov.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        13. kolo III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Námestovo 27. 10. 07 o 11.00-13.30,

b)        16. kolo III. ligy SD a MD K. N. Mesto – N. Baňa 3. 11. 07 o 11.00-13.30,

c)        13. kolo V. ligy dorast sk. C Jakub – H. Hámre 27. 10. 07 o 11.30,

d)        12. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Bytča 20. 10. 07 o 11.00-13.00,

e)        14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Dlhá 4. 11. 07 o 11.00-13.00,

f)          11. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Dukla BB B 24. 10. 07 (streda) o 13.00-15.00. FK Dukla BB uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

g)        13. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Badín 27. 10. 07 o 10.00-12.00,

h)        Žiadame FK R. Sobota predložiť vzájomnú dohodu o odohratí 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH do 25. 10. 07. V prípade nepredloženia vzájomnej dohody sa stretnutie odohrá v pôvodne vyžrebovanom termíne.

3.       Kontumuje MFS 11. kola V. ligy dorast sk. A Terchová – Svrčinovec. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Terchová podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie Svrčinvca akceptujeme.

4.       Námietky v MFS V. ligy dorast sk. A 11. kolo Staškov – K. Lieskovec boli prerokované ako neopodstatnené.

5.       Žiada FK B. Štiavnica – H. Nemce III. ligy SŽ a MŽ sk. C o predloženie vzájomnej dohody o odohratie MFS.

6.       Predvoláva na zasadnutie 25. 10. 07 o 16.00 z MFS 9. kolo III. ligy SŽ sk. C Rakytovce: Výbošťok tréner, Kálavský: ved. dr, Jakub Giertli 930524 predložiť ŽP a preukaz totožností.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-516 Na návrh ŠTK Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo. Hráč do 23. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 13. 10. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-517 Marián Mlakyta 790802 Makov 4 SN od 18. 10. 07 1-2c 200 SK uhradiť,

D-518 Gabriel Zsigmond HU FK Vinica dosp. 2 SN od 18. 10. 07, 1-10,

D-519 Vladimír Juhoš 841202 Vinica 2 SP do 30. 6. 08, 1-10,

D-520 Roman Doboš 740918 Vinica 9 mesiacov nepodm. od 15. 10. 07 do 14. 7. 08, 1-6-3b,

D-521 FK Vinica dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. + pokuta 10 000-300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d a DP 2-6 za inzultáciu AR po stretnutí 14. 10. 07 a nedostatočnú uspor. službu,

D-522 Mario Vnuk 930326 Radoľa 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-523 Gabriel Angyal 930323 Radzovce 4 SN od 15. 10. 07, 1-4a,

D-524 Peter Horvát 810508 Rudina 2 SN od 15. 10. 07, 1-1b,

D-525 Pavol Puraš 851122 Rudina 1 SN od 15. 10. 047, 1-5a,

D-526 Ján Hollý 891112 K. Lieskovec 4 SN od 15. 10. 07, 1-3a,

D-527 Miloš Mihalda 900601 K. Lieskovec 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-528 Martin Marčiš 920126 Rudina 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-529 Martin Chovanec 911027 Rudina 4 SN od 15. 10. 07, 1-4a,

D-530 Ľubomír Špilák 891214 Skalité 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-531 Radoslav Kuciak 881030 Rudina 4 SN od 15. 10. 07, 1-6-1b,

D-532 Marek Urbanovič 811218 Dúbrava 1 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-533 Rastislav Martinček 790420 K. Lúčka 1 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-534 Daniel Ceniga 751110 K. Lieskovec 1 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-535 Jozef Olos 770328 Bešeňová 3 SN od 15. 10. 07, 1-3a,

D-536 Miroslav Bobek 830522 Černová 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-537 FK Černová dosp. pokta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 13. 10. 07,

D-538 Tomáš Böhme 890809 Žabokreky 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-539 Rastislav Mušák 890828 O. Veselé 4 SN od 15. 10. 07, 1-3a,

D-540 Na návrh KM Roman Maslaňák 900920 O. Veselé DK hráčovi dňom 18. 10. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnení. Hráč do 23. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojím previneniam (nesprávne podpísanie zápisu pred stretnuím 6. 10. 07 a nepodpísanie zápisu v stretnutí 13. 10. 07 a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-541 Na návrh KM Dušan Rejduka ved. dr. FK O. Veselé dorast DK menovanému dňom 18. 10. 07 zakazuje výkon funkcie. Menovaný do 23. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepsrávne podpísanie zápisu pred stretnutím 6. 10. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-542 Alojz Kumor ved. dr. FK O. Veselé dorast. DK menovanému dňom 18. 10. 07 zakazuje výkon funkcie. Menovaný do 23. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu v stretnutí 13. 10. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-543 Na návrh KM FK O Veselé dorast pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predkladanie nepravdivých svedeckých výpovedí na rokovaní KM 18. 10. 07,

D-544 Jozef Kacko zdravot. O. Poruba dosp. 2 SN od 15. 10. 07, 1-3a,

D-545 Jozef Hrtánek 870209 Dudince 2 SN od 15. 10. 07, 1-4a,

D-546 Rastislav Jágerský 911130 H. Hámre 1 SP do 30. 6. 08, 1-1a,

D-547 Tomáš Šmondrk 900509 Žarnovica 4 SN od 15. 10 07, 1-5b,

D-548 Ján Mesík tréner FK Selce dorast 5 SN od 15. 10. 07, 1-3b,

D-549 Ján Budáč 890319 Poltár 2 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-550 Marián Kováč 740810 Brusno DK hráčovi dňom 15. 10. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-551 Patrik Očenáš 901228 Bzovík DK hráčovi dňom 18. 10. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 23. 10. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po ČK v stretnutí 6. 10. a 13. 10. 07) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-552 Jozef Svinčiak 690920 Lubeník 3 SN od 15. 10. 07, 1-3b,

D-533 Peter Gača 810515 Lubeník 3 SP do 30. 6. 08, 1-3a,

D-554 Ján Tuhársky 830525 Králiky 5 SN od 15. 10. 07, 1-3b,

D-555 Miroslav Švárny 760318 L. Štiavnica 1 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-556 Rastislav Klobucký 900224 Bytča 1 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-557 Martin Škerenčák 900420 Krásno 1 SN od 15. 10. 07, 1-4a,

D-558 Filip Nikel 901127 Podbrezová B 4 SN od 15. 10. 07, 1-6-1b,

D-559 Ján Skrutek 890303 Rakytovce 2 SN od 18. 10. 07, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-560 Jaroslav Kaštan zdravotník FK L. Lúčka dosp. 6 SN od 15. 10. 07, 1-3b,

D-561 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Peter Vrábel  790822 V. Blh, Andrej Homôla 890906 Badín, Ondrej Chrobák 890328 Badín – zamietajú sa, Mário Želiezka 850405 Zvolen – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 08,

D-562 Na návrh ŠTK Radovan Čupa 810713 Rudinská 4 SN od 18. 10. 07, 200 SK uhradiť,

D-563 Na návrh ŠTK Martin Kravec ved. dr. FK Rudinská dosp. 6 mesiacov nepodm. od 18. 10. 07 do 17. 4. 08, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-564 Na  návrh ŠTK FK Rudinská dosp. 5 000+300 Sk za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 a 2-6 za pokus o neoprávnený štart hráča v stretnutí 7. 10. 07 a za neospravedlnenú neúčasť na rokovaní ŠTK 18. 10. 07,

D-565 Na návrh ŠTK Pavol Mičák tréner FK Rudinská dosp. 6 mesiacov nepodm. od 18. 10. 07 do 17. 4. 08, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-566 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 15. 10. 07 na 1 MFS: Vladimír Adamec 791229 Valča, Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec, František Zrník 690731 Turany,           Peter Pobijak 871210 Predmier, Marián Murarik 870805 Strečno, Peter Záduban 810621 D. Hričov, Ján Holúbek 740114 Belá, Peter Šadlák 790808 Krásno, Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen, František Pecko 850719 K. N. Mesto, Marek Tomčík 840525 Kremnička, Zsolt Rapi 800710 Fiľakovo, Peter Végh 720626 Kováčová, Andrej Hanzlík 771011 B. Štiavnica, Daniel Priadka 741109 Hrochoť, Štefan Číž 771006 Žarnovica, Adam Lajka 870124 R. Janovce, Marian Varholák 781214 Š Team, Maroš Rusó 791108 Lubeník, Gabriel Šmíro 840912 V. Blh, Peter Turic 810115 Málinec, Juraj Bakša 771203 H. Zalužany, Ivan Černák 740928 Sklabiná, Roman Plávka 740203 L. Sliače, Peter Fečko 740704 Ďanová, Andrej Ďanovský 850913 Ďanová, Robert Motoška 720819 Ružiná, Igor Fleško 750910 Tomášovce, Robert Wereszky 790425 Poltár, Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo, Peter Lušňák 831012 Oščadnica, Martin Budinský 831025 N. Baňa,

D-567 DK odstupuje KR na riešenie discipl. previnenie R Marek Katrenčík zo stretnutia V. ligy sk. B dorast O. Veselé – L. Kokava,

D-568 Na návrh KM Tadeáš Barčiak 950502 T. Teplice DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 100 SK uhradiť,

D-569 Na návrh KM Marek Chovanec 940121 T. Teplice DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 100 SK uhradiť,

D-570 Na návrh KM Igor Arvensis tréner FK T. teplice MŽ 6 mesiacov nepodm. od 18. 10. 07 do 17. 4. 08 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-571 Na návrh KM Jaroslav Gíreth ved. dr. FK T. Teplice MŽ 6 mesiacov nepodm. od 18. 10. 07 do 17. 4. 08 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-572 Na návrh KM FK T. Teplice MŽ zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 7. 10. 07,

D-573 Jaroslav Hradský 850129 Tvrdošín 1 SN od 15. 10. 07, 1-5a,

D-574 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Roman Beleš 790131 Teplička  - chýba poplatok za 4 ŽK, Vladimír Borák tréner dorast O. Veselé – chýba poplatok

D-575 DP predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.10.07 zo stretnutia: Radoľa – Rudina V. liga dorast sk. A o 16.00, R S. Kamenišťák; K. Lieskovec – Valča IV. liga SEVER o 16.15 DZ Ján Zeleňák. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Posledný termín fyzických previerok rozhodcov bude dňa 25.10.2007 o 14,00 hod. na tartanovej dráhe na Štiavničkách v Banskej Bystrici. KR pozýva : Ambróz, Marhefka, Žbirka, Debnárová, Fazekaš, Frančák, M. Gonda, J. Malček, M. Malček, Reguly, Súhrada.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.10.2007 o 15,30hod. R : Čunderlík, Hnilica, Zelezník (Ružiná – Kalinovo), Venglár (Sásová – Badín), Galád (administratívne nedostatky)

3.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

4.       POZOR ZMENA! V zmysle programu „TALENT“ Konvencie UEFA pozýva KR SsFZ dňa 25.10.2007 o 17,30 do Reštaurácie u Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke na pracovné stretnutie vybraných rozhodcov SsFZ a ich odborných mentorov : R – Brodňan, Budáč M., Čičmanec, Halfár, Hrdlička, Chudý, Marhefka, Matejčík, Ondák, Ondruš, Perašín, Tomčík, mentori – Balko M., Jekkel, Olšiak, Minarčík, Perašín L., Samotný, Tomčík J., Vais.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 10. novembra 2007 (sobota) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (predĺženie platnosti licencie trénerov 2.  triedy B licencie a trénerov 3. triedy C licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár ( pre trénerov 3. triedy C licencie zmena na 3. triedu EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 26. októbra 2007 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom 048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena, priezviska, kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie – 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk).

2.       TMK SsFZ žiada FK družstiev 3. ligy dospelých o zaslanie požadovaných podkladov (anketa 11-tka SsFZ resp. hodnotenie úrovne kvality 3. ligy) do 30. októbra 2007 v zmysle RS článok VIII / 6.

3.       TMK SsFZ vyzýva sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr na preplatenie nákladov spojených s organizáciou NIKE PREMIER CUP 2007

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS D. Strehová (L. Štiavnica – D. Strehová), Skalité (Predmier – Skalité). Na základe nesplenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnet D. Strehová odmieta. Podnet FK Skalité prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutir komisie zvoláva na 25. 10. 07 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nepredložili: O. Jasenica, Tvrdošín, Revúca, Hajnačka, Tisovec (11), Ružiná (9, 10, 11 – posledná výzva).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do 16.10.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči): V. Krtíš  - Brusno, L. Lúčka – D. Strehová, Predmier  - Skalité.

3.       Oprava RS 2007/08 časť adresár FK IV. liga SEVER REaMOS K. Lieskovec: Ľubomír Mitický manager 0911 847184.

4.       Matričné miesto SsFZ upozorňuej funckionárov, že z dôvodu vážnej poruchy na systéme „matrika“ v súčasnom období žiadosti o vystavenie RP, resp. obnovu RP z technických príčin nevabavuje.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Špano Marek 780103 OŠK Lieskovec, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Urban Eduard 720224 Budča, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Štefko Adrián 750217 Elán Zvolen, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávka SsFZ

Krásno – Králiky (6. kolo, 1. 11. o 13.00, Urda – Ligas, Hrdlička – Repa)

 

Zmena DL č. 12

Krásno – L. Lúčka (Horný za Gondu)

N. Baňa – Kalinovo (R. Poliak za Trša)

Dražkovce – L. Sliače (Adamec za Berka, Čajka za Adamca)

N. Baňa – Č. Balog (SD a MD, Urda za Ambróza)

L. Sliače – L. Hrádok (dorast, Mastiš za Perašina)

Brusno – Kriváň (dorast, nová Adamec – ObFZ BB)

K. N. Mesto – Bytča (SŽ a MŽ, 11.00-13.00)

Savon BB – Krupina (SŽ a MŽ, T. Krahulec za Trša)

Brusno – Heľpa (SŽ a MŽ, nová ObFZ BB – Adamec)

SFZ

Podbrezová – Slovan (SD a MD, Tokár za Gondu)

R. Sobota – Lučenec (SD a MD, Galád za Ambróza)

Podlavice – Žiar (SŽ a MŽ, Horný za Urdu, Maga za Horného)

 

Zmena DL č. 13

Bytča – Makov (Lisická za Fízela)

Žiar B – Badín (Talán za Kožíka)

K. N. Mesto – Námestovo (SD a MD, 11.00-13.30)

Hriňová – Fiľakovo (dorast, Hrdlička za Gondu)

V. Krtíš – B. Štiavnica (dorast, Náther za Fábryho)

Krupina – Hliník (dorast, Kožík za Gondu)

Jakub – H. Hámre (dorast, 27. 10. o 11.30)

Kalinovo – Tisovec (dorast, Fábry za Náthera)

Hriňová – Tempus RS (SŽ a MŽ, Hrdlička za Gondu)

Krupina – P. Č. Balog (SŽ a MŽ, Kožík za Ambróza)

S. Ľupča – Badín (SŽ a MŽ, 27. 10.)

D. Niva – Pliešovce (SŽ a MŽ, Ambróz za Kožíka)

SFZ

B. Bystrica – Artmédia (SD a MD, Krško za Brodňana)

Podlavice – Dukla BB B (SD a MD, Kratochvíla za Trša)

 

Hodnotenie R:

III. liga: K. N. mesto – Bánová (7,9;8/8,1), Námestovo – Králiky (7,9;8,1/8,1), R. Sobota B – Krásno (8,2;8/8,1), L. Lúčka – D. Strehová (7,8;7,4/8), D. Ždaňa – Makov (8,1;8,1/8), L. Štiavnica – Kremnička (8,2;8,1/8,1), Bytča – S. Bystrica (8;8,2/8,2).

IV. liga sk. SEVER: O. Jasenica – Oščadnica (8,1;8,2/8), Dúbrava – K. Lúčka (7,9;8/8), Belá – Stráňavy (7,8;8/7,9), K. Lieskovec – Valča (7,9;8,1/7,9), Trebostovo – Tvrdošín (8;8,1/8), Rosina – Z. Poruba (7,8;7,8/8,1), Turany – Teplička (8,1;8/8,2).

IV. liga sk. JUH: Ružiná – N. Baňa (7,8;8,2/8,1), Selce – Revúca (8,2;8,2/8,3), V. Krtíš – Brusno (7,9;8/8), Tomášovce – Hliník (8,2;8,1/8,1), Hajnačka – Tisovec (8;8,1/8,1), Podlavice – Poltár (7,8;8/8), Jesenské – Kalinovo (8,3;8,1/8).

V. liga sk. A:  Predmier – Skalité (8,2;8,1/8,1), Raková – Varín (8;8,1/8), Radoľa – Rudina (8,1;8,2/8), Bánová B – Podvysoká (8,1;8,2/8,2), Strečno – Korňa (8,1;8/8), Rudinská – Závodie (8,1;8,1/8), Belá – D. Hričov (8,6;8,2/8,1).

V. liga sk. B: Dražkovce – Nižná (7,9;8,1/8), L. Sliače – Trstená (7,9;8,1/8,1), Ďanová – Bešeňová (8,1;7,9/8), Sučany – O. Polhora (7,7;8/8,1), Žaškov – Lisková (8,2;8,2/8,2), Palúdzka – Zuberec (7,4;7,4/8), Vrútky – Černová (8;8/8).

V. liga sk. C: Sásová – Kováčová (7,8;8/8), Dudince – B. Štiavnica (8,2;8,1/8,1), Hrochoť – Badín (8,2;/,1/8), Radvaň – Č. Balog, Sliač – Žarnovica (7,9;8,1/8), Žiar B – Š. Bane (8;8,1/8), D. Hámre – Poniky (7,9;8,1/8,2).

V. liga sk. D: Hnúšťa – R. Janovce (8,3;8,1/8,1), Vinica – Olováry (7,5;7,9/7,9), Lubeník – V. Blh (7,4;8,1/8,1), Nenince – Málinec, Boľkovce – Sklabiná (8,2;8,1/8,1), Mýtna – M. Kameň (8;8/8,1), H. Zalužany – Radzovce (8,2;8/8).