Spravodaj č. 17/2007-08

 

Upozorňujeme fukcionárov FK, R a DZ,

že rokovania komisií vzhľadom k tomu, že dňa 1.11.2007 je štátny sviatok, budú dňa 31.10.07 (streda).

Žiadame R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 27. a 28.10.07 bezpodmienečne zaslali na SsFZ dňa 29.10.07 (pondelok) listom 1. triedy doporučene do 12:00 hod.

Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby doklady na rokovanie komisií predložili tak, aby boli komisiam k dispozíci v stredu na rokovaniach.

 

Tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK, ktoré pripravujeme vždy po skončení jesennej časti súťaží, v tomto období o to význemnejšie, že predchádzajú prípravám hodnotiacej konferenie SFZ (14. 12. 07) sa uskutočnia v pondelok 5. 11. 07 o 16.00 hod v reštaurácii Gól v Sučanoch pre FK V. líg sk. A, B, a v utorok 6. 11. 07 o 16.00 hod. v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene pre FK V. líg sk. C, D. Stretnutie so zástupcami FK IV. ligy SEVER sa uskutoční v pondelok 12. 11. 2007 o 16.00 vo Valči – reštaurácia HUTMAN (lyžiarský areál vo Valčianskej doline) a IV. ligy JUH v utorok 13. 11. 2007 o 16.00 na Sliači v reštaurácii Na rožku. FK III. ligy sa stretnú s vedením SsFZ v stredu 14. 11. 2007 o 16.00 v RAKBARE v B. Bystrici-Rakytovciach. Z organizačných dôvodov počítame s účasťou jedného, max však dvoch zástupcov z jedného FK. Osobitné pozvánky na stretnutia nebudeme zasielať. Rámcový program jednotlivých zasadnutí: aktuálne informácie, príprava konferencie SFZ, vyhodnotenie jesennej časti súť. roč. 2007/08 z pohľadu odborných komisií SsFZ, vystúpenie zástupcov jednotlivých FK.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 19. 10. 07, okrem iných prejednal:

1.       V odvolacom konaní neprerokoval podané odvolanie FK Drienok Mošovce z 12. 9. 2007 voči rozhodnuziu MaK SsFZ vo veci schválenia prestupi hráča Miroslava Zubáňa do Družstevník Ďanová pre nesplnenie náležitosti stanovených čl. 123 SP odstavce a, c, d, g, f. Odvolací vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ. Odovlanie TJ Poľana Hubová voči rozhodnutiu MaK vo veci prestupi hráča Jakub Koreň do TJ Máj Černová bolo stiahnuté pred prerokovaním. Odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Hubová. Ďalej zobral na vedomie dopis FK Bušince a uplatnený postih voči FK ostáva v platnosti.

2.       Na základe podkladov KR prerokoval „Plnenie podmienok o počte R FK hrajúcich v súť. SsFZ 2007/08“ zobral na vedomie zoznam FK neplniacich podmienku v zmysle RS 2007/08 čl. VI: III. liga: D. Strehová -2 R, Krásno -1; IV. liga: N. Baňa -1, Trebostovo -1, O. Jasenica -1, Hajnačka -2, Hliník -2; V. liga: Poniky -1, Sásová -2, Badín -1, Vinica -1, M. Kameň -2, R. Janovce -2, V. Blh -2, Sliač -1, Ďanová -1, D. Hričov -2, Predmier -2. VV zároveň ukladá uvedeným FK zabezpečiť chýbajúci počet R, najneskôr do 31. 3. 08, pod následkom finančného postihu podľa RS 2007/08, čl. VI. bod 3.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prerokované námietky: Poltár Jesenské (H), Makov – L. Sťiavnica (H), Č. Balog – Žiar (H) – všetky neopodstatnené, Valča – Trebostovo (H – stiahnuté písomne pred zasadnutím ŠTK).

2.       Berieme na vedomie list FK L. Štiavnica.

3.       Schválené zmeny termínov MFS: V. liga sk. B 14. kolo Vrútky – O. Poruba 28. 3. 08 v UHČ.

4.       Kontumujeme nedohrané MFS V. ligy sk. D 12. kolo Hnúšťa – Vinica podľa SP čl. 100/e. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP.

5.       Predvolávame na zasasdnutie ŠTK 31. 10. 07 o 16.00 z MFS V. ligy sk. A 12. kolo Rudina – Bánová B: R Robert Hronček, AR1 Milan Blahušiak, AR2 Ján Sitár, DZ Jozef Kuska. FK Rudina: Peter Králik 780107, Miroslav Šuraba 790509, Pavol Guzma ved. dr., Matej Matejka HU. FK Bánová B: Peter Podhracký 800130, Pavol Špánik ved. dr. FK Rudina predloží video z uvedeného MFS do 30. 10. 07 pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        predohrať MFS 16. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – Bytča 30. 10. 07 (utorok) o 13.00-15.00 na ihrisku Podbrezová – Skalica,

b)        odohrať neodohrané MFS 12. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – D. Hričov 31. 10. 07 (streda) o 14.00,

c)        odohrať neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – Tvrdošín 31. 10. 07 (streda) o 10.00-12.00,

d)        odohrať neodohrané MFS 12. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – Žilina B 31. 10. 07 o 10.00-12.00 na UT v Žiline a súčasne 25. kolo Žilina B – V. Rovné 14. 6. 08 o 10.00-12.00 na ihrisku vo V. Rovnom,

e)        odohrať neodohrané MFS 12. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Čadca B 31. 10. 07 (streda) o 10.00-12.00 na ihr. Horelica,

f)          odohrať neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Raková 30. 10. 07 (utorok) o 13.00-15.00,

g)        odohrať neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Sučany 1. 11. 07 (štvrtok) o 10.00-12.00,

h)        odohrať neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – H. Nemce 10. 11. 07 o 10.00-12.00,

i)          odohrať neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Rudinská 1. 11. 07 (štvrtok) o 12.00-14.00.

2.       Kontumuje MFS:

a)       12. kola V. ligy dorast sk. B T. Teplice – LM Palúdzka priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK T. Teplice podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK LM Palúdzka berie na vedomie.

b)       10. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Bzovík priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK S. Ľupča podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča P. Očenáša 901228 v dobe zastav. činnosti),

c)       11. kola V. ligy dorast sk. C Bzovík – Kremnica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnica podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča P. Očenáša 901228 v dobe zastavenej činnosti),

d)       10. kolo V. ligy dorast sk. B O. Veselé – L. Kokava. Prinávame 3 body a skóre 3:0 v prospech L. Kokava podľa SP čl. 100/i. Nariaďujeme FK O. Veselé uhradiť náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí KM. R Marek Katrenčík D. Kubín 200 SK; Jaroslav Pozor L. Kokava tréner 260 SK, Miroslav Porubän L. Kokava ved. dr. 260 SK, Tomáš Gajdoš L. Kokava kap. 260 SK,

e)       10. kolo II. ligy MŽ sk. SEVER Dlhá – T. Teplice. priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Dlhej podľa SP čl. 100/i. Nariaďujeme T. Tepliciam uhradiť náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí KM: R Ladislav Capko 250 SK, Rastislav Kožienka Dlhá ved. dr. 204 SK, David Capuliak Dlhá kap. 204 SK. Vklad 100 SK sa vracia FK Dlhá.

f)         10. kolo II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá. – T. Teplice. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Dlhej podľa SP čl. 100/i. Nariaďujeme T. Tepliciam uhradiť náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí KM: R Martin Dvorštiak 272 SK, Anton Novák Dlhá 204 SK, Vojtech Kukajda Dlhá 204 SK. Vklad 100 SK sa vracia FK  Dlhá.

g)       9. kolo III. ligy SŽ sk. C Rakytovce – Žiar. Priznávame 3 body a skóre 5:0 v prospech FK Žiar podľa SP čl. 100/. Nariaďujeme FK Rakytovce uhradiť náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí 11. a 18. 10. 07 na KM: R Debnárová 276 SK, Peter Pančík Žiar 264 SK, Vladimír Siváň H. Ves 180 SK.

3.       Oznamuje, že MFS 14. kola:

a)       II. ligy SŽ a MŽ Revúca – Savon BB

b)       III. liga SŽ a MŽ sk. B Vrútky – O. Veselé sú odložené. Žiada FK o predloženie vzájomnej dohody odohratého MFS.

4.       Oznamuje, že MFS 13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – Trstená sa odohrá 28. 10. 07 o 10.00-12.00 na ihrisku FK Dražkovce. Dôvod: kolízia MFS III. ligy SD a MD.

5.       Súhlasí s odohratím MFS mládež. dr. FO Kinex Bytča na ihr. FK Hliník do konca súť. roč. 2007/08. R a súper sa dostaví pred stretnutím na štadión Kinex Bytča.

6.       Nariaďuje odohrať MFS 6. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Kremnica 1. 11. 07 (štvrtok) o 12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D- 576 Doplnenie klasifikácie trestu uvedeného pod D-562 podľa 1-10,

D-577 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 10-12/2007/08 na návrh HK DK SsFZ podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ V. Krtíš na discipl.riešenie neuhradenie nedoplatku FK Bušince dorast (pokuta 10 000+300 SK uvedené pod D-205. FK Bušince bol podľa DP 2-9 písomne vyrozumený o nedoplatkoch v Spravodajcoch SsFZ č. 11 a 12/2007-08. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ V. Krtíš o okamžité zastavenie činnosti príslešného družstva FK Bušince do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade FK Bušince zašle aj na sekretariát SsFZ.

D-578 Ladislav Konc 910126 Rakytovce 1 SP do 30. 6. 08,1-4a,

D-579 Marek Janči 910313 K. N. Mesto 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-580 Jozef Vrábeľ 930212 Belá 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-581 Matúš Brišák 930622 Rabča 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-582 Michal Palik 910310 Cinobaňa 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-583 Patrik Očenáš 901228 Bzovík 4 SN od 18. 10. 07, 1-9-1b,

D-584 Milan Ďurica ved. dr. FK Bzovík dorast 6 SN od 25. 10. 07, 1-9-2b,

D-585 Peter Turňa 721016 Č. Balog 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-586 FK B. Štiavnica  dosp. pokta 5 000-300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 21. 10. 07,

D-587 Jakub Sekereš 890209 Sliač 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-588 Ľuboš Vajs 890501 Detva 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-589 Martin Drexler 921114 B. Štiavnica 2 SN od 22. 10. 07, 1-2b,

D-590 František Ďurčenka ved. dr. FK Sliač dorast 5 SN od 22. 10. 07, 1-3b,

D-591 Adrián Czene 811015 Jesenské 4 SN od 22. 10. 07, 1-6-1b,

D-592 Karol Šlavka 861017 N. Baňa 1 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-593 Peter Ilanovský 10310 Z. Poruba 3 SN od 22. 10. 07, 1-3b,

D-594 Jaroslav Kúdora 900709 Z. Poruba 6 SN od 22. 10. 07, 1-3b,

D-595 Branislav Adamus 811017 Teplička 1 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-596 Ľubomír Mirunda 840904 Rosina 1 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-597 Ľubomír Lukašík 681126 Trebostovo 1 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-598 Marián Kováč 740810 Brusno 1 SN + zmena podm. trestu 2 SN na nepodm. od 15. 10. 07, 1-5a,

D-599 Andrej Hanko 820114 Žaškov 3 SN od 22. 10. 07, 1-6-1a,

D-600 Maroš Adámus 890924 Nižná 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-601 Vladimír Borák tréner O. Veselé dorast 4 SN od 22. 10. 07, 1-3a,

D-602 Alojz Kumor ved. dr. O. Veselé dorast 4 SN od 18. 10. 07, 1-10,

D-603 Na návrh KM Dušan Rejduga ved. dr. O. Veselé dorast 4 SN od 18. 10. 07, 1-10,

D-604 Na návrh KM Roman Maslaňák 900920 O. Veselé 2 SN od 18. 10. 07, 1-10,

D-605 Na návrh KR Matej Katrenčík R 8 SN od 25. 10. 07, 3-5, 200 Sk uhradiť,

D-606 Na návrh KM T. Teplice SŽ pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za opakované nerešpektovanie nariadenia KM SsFZ,

D-607 Roman Halúska 900513 K. N. Mesto 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-608 Ján Kubašiak 900721 Podbrezová B 4 SN od 22. 10. 07, 1-3b,

D-609 Tomáš Uhliar 910228 Zvolen 1 SP do 30. 6. 08, 1-1a,

D-610 Branislav Vrtich 781228 L. Štiavnica 2 SN od 22. 10. 07, 1-5a,

D-611 Na návrh ŠTK Ladilsav Rácz 871121 Fiľakovo 4 SN od 22. 10. 07,1 -9-1b,

D-612 Czaba Bozó ved. dr. Fiľakovo dosp. 6 SN od 25. 10. 07, 1-9-2b,

D-613 Viktor Piesecký 750920 Rudina 4 SN + zmena podm. trestu 2 SN na nepodm. od 22. 10. 07, 1-6-1a,

D-614 Miroslav Šuraba 790509 Rudina DK hráčovi dňom 22. 10. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-615 Daniel Pecko 760805 Bánová B 1 SP do 30. 6. 08, 1-5a,

D-616 Peter Korduliak 820416 Korňa 4 SN od 22. 10. 07, 1-6-1b,

D-617 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Bobek 830522 Černová – zamieta sa, Jozef Hrtánek 870209 Dudince – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-618 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 22. 10. 07 na 1 MFS: Ján Segeč 881017 Kalinovo, Patrik Wollinger 870802 Tisovec, Martin Sokol 800525 Brusno, Michal Kmeť 810612 Selce, Michal Matonok 70423 Selce, Valter Poliak 760112 Poniky, Richard Ševčík 800721 Radvaň, Stanislav Bačík 840306 Dudince, Roman Uhrín 820816 R. Janovce, Vladimír Kotrč 690323 Rudinská, Mário Martini 840918 Teplička, Peter Ivičič 670806 D. Strehová, Michal Ondráš 820525 Bánová, Martin Habiňák 850604 Námestovo, František Košťál 751001 Námestovo, Rastislav Kalina 750706 L. Lúčka, Lukáš Cvacho 880215 L. Lúčka, Roman Krivjančin 851215 D. Ždaňa, Rastislav Žihlavník 800716 Bešeňová, Jozef Ondrejka 850213 Vrútky, Maroš Adamus 890924 Nižná, Roman Beleš 790131 Teplička,

D-619 Milan Zauška tréner Sliač dorast 3 SN od 22. 10. 07, 1-3b,

D-620 FK Sliač dorast pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 21. 10. 07 a nepodpísanie zápisu ved. dr.,

D-621 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Alexander Strkáč 910822 Čadca – chýba poplatok za ČK, Rastislav Čupa 800128 Rudinská – nesprávny poplatok za ČK,

D-622 DP predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.10.07 zo stretnutia: Rudina – Bánová B V. liga sk. A dosp. o 16.45 R: Robert Hronček, A1: Milan Blahušiak, A2: Ján Sitár, DZ: Jozef Kuska; FK Rudina: Matej Matejka HU, Ján Matejka prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Venglár 2 stretnutia (Sásová – Badín), Čunderlík, Hnilica, Zelezník po 1 stretnutí (Ružiná – Kalinovo).

2.       Pozývame na zasadnutie KR dňa 8.11.2007 o 15,30 hod. : Chrien (Lubeník – V. Blh), Jánoš (Brusno – H.Nemce), Tršo (administratívne nedostatky)

3.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

4.       Chyby R (mínus body): Tršo 0,4; Balazsik 0,2; Taraba 0,5; Masár 0,2; Čuboň 0,2; Švec 0,2; Šalata 0,2; Paňko 0,4; Truban 0,2; Frontová 0,2; Čajaka 0,2; Kuteľ 0,2; Katrenčík 0,2; Ploštica 0,2; Ježík 0,2; Rohoň 0,2; Hrtús 0,2; Nemček 0,2; Martin 0,2; Truban 0,5; Hrdlička 0,2; Ríša 0,2; Mukera 1,3; Golian 0,4; Jánoš 0,4; S. Kučera 0,2; Koštial 0,2; L. Majer 0,4; Verkin 0,2; Holas 0,2; Ja Kyzek 0,2; Havran 0,2.

5.       Ospravedlnenie DZ P. Romanca od 19. 10. do skončenia jesennej časti súťaží.

6.       Berieme na vedomie podnety ŠTK zo Spravodajca č. 16.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 10. novembra 2007 (sobota) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (predĺženie platnosti licencie trénerov 2.  triedy B licencie a trénerov 3. triedy C licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár ( pre trénerov 3. triedy C licencie zmena na 3. triedu EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Hlavné referáty: J. Vengloš, J. Kocian, koreferáty: M. Sylvestr, I. Štulajter, J. Štrba, prax: Kudry, Sylvestr. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 26. októbra 2007 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom 048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena, priezviska, kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie – 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk).

2.       TMK SsFZ žiada FK družstiev 3. ligy dospelých o zaslanie požadovaných podkladov (anketa 11-tka SsFZ resp. hodnotenie úrovne kvality 3. ligy) do 30. októbra 2007 v zmysle RS článok VIII / 6.

3.       TMK SsFZ vyzýva sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr na preplatenie nákladov spojených s organizáciou NIKE PREMIER CUP 2007

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnet FK Jesenské (Poltár – Jesenské) na výkon R a AR. Na základe nesplenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnet odmieta a odstupuje KR.

2.       Komisia oznamuje funkcionárom FK Revúca, že podnet v zmysle „Štatútu komisie pre riešenie sťažností...“ je podľa 3/a ... vyhodnotenie FK výkon R známkou 6 a nižšie, resp. výkon AR hodnotením slabý.

3.       Komisia na svojom zasadnutí 25. 10. 07 prerokovala sťažnosť FK Skalité na výkon R a AR v MFS Predmier – Skalité. Konštatovala, že z predloženého videozáznamu, vzhľadom na kvalitu nahrávky nie je možné objektívne posudzovať jednotlivé situácie (trvalý slnečný svit skresľujúci obraz). Z uvedeného dôvodu žiada FK Predmier urobiť také opatrenia, aby sa zásadne zmenila kvalita vyhotovenia videozáznamu z MFS, ktorá bude zabezpečovať použiteľnosť záznamu pre potreby komisií. Zároveň žiada FK Skalité o poskytnutie vlastného videozáznamu z uvedeného stretnutia.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nepredložili: Fiľakovo, Turany, K. Lieskovec, Belá (12), Hajnačka (11, 12).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do 16.10.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči): Palúdzka – Zuberec, Lubeník – V.Blh, Vinica – ŠK Team (KR), Rudina – Bánová (DK), Poltár – Jesenské (KR).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Dohrávky 12. kolo

Skalité – D. Hričov (V. liga dorast sk. A, 31. 10. o 14.00, Čambora – ObFZ CA)

II. liga SŽ a MŽ

Žilina B – V. Rovné (31. 10. o 10.00-12.00, UT ZA, Cimprich – Dobroň)

Ružomberok – Tvrdošín (31. 10. o 10.00-12.00, Balázsik – Švec)

III. liga SŽ a MŽ

S. Bystrica – Rudinská (sk. A, 1. 11. o 12.00-14.00, Ježík – ObFZ CA)

Radoľa – Čadca B (sk. A, 31. 10. o 10.00-12,.00, Horelica, Grznár – ObFZ CA)

Oščadnica – Raková (sk. A, 30. 10. o 13.00-15.00, Greňo – ObFZ CA)

Nižná – Sučany (sk. B, 1. 11. o 10.00-12.00, Katrenčík – Uhorskai)

Dohrávka

S. Ľupča – Kremnica (V. liga dorast sk. C, 6. kolo, 1. 11. o 12.00, Adamec – Repiský)

Predohrávka

Podbrezová B – Bytča (III. liga SD a MD, 16. kolo, 30. 10. o 13.00-15.00, nová Dian – Jánoš, Frontová – Pšenica)

 

Zmena DL č. 13

Hajnačka – Brusno (AR1 P. Oružinský)

Palúdzka – O. Poruba (Cimprich za Comu)

Martin – N. Baňa (SD a MD, Masár za Comu)

Radzovce – Hnúšťa (dorast, nová Jánošík – ObFZ LC)

 

Zmena DL č. 14

D. Ždaňa – Zvolen (Chudý za Tokára)

L. Lúčka – K. N. Mesto (Tokár za Chudého)

N. Baňa – Poltár (Medveď za Čunderlíka, T. Kučera za Hnilicu)

Bánová B – Predmier (Rogoň za Ondáka)

Palúdzka – Bešeňová (Mi Jakubjak za Katrenčíka)

Ďanová – L. Sliače (Michna za Rendlu)

Žiar B – B. Štiavnica (Rendla za Michnu)

Revúca – Savon BB (SŽ a MŽ, nehrá sa)

O. Jasenica – Lisková (SŽ a MŽ, Mi Jakubjak za Katrenčíka)

 

Hodnotenie R:

III. liga: Fiľakovo – S. Bystrica (8,2;8/8,1), Kremnička – Bytča (7,7;8,1/8), Makov – L. Štiavnica (8,1;8,1/8,1), D. Strehová – D. Ždaňa (6,9;8,2/8,1), Krásno – L. Lúčka (8,1;8/8), Králiky – R. Sobota B (8;8,1/8), Bánová – Námestovo (8;8,2/8), Zvolen – K. N. Mesto (8,1;8,3/8).

IV. liga sk. SEVER: Oščadnica – Teplička (7,9;8/8), Z. Poruba – Turany (8,3;8,1/8,1), Tvrdošín – Rosina (8,1;8,1/8,1), Valča – Trebostovo, K. Lúčka – Belá (8;8,1/8,1), Stráňavy – K. Lieskovec (8;8/8,1), O. Jasenica – Dúbrava (8;8/8).

IV. liga sk. JUH: N. Baňa – Kalinovo (7,9;8,2/8), Poltár – Jesenské (8,1;8,4/8,2), Tisovec – Podlavice (8;8,1/8), Hliník – Hajnačak (8;8,1/8,2), Brusno – Tomášovce (8,2;8,1/8,1), Revúca – V. Krtíš (8,1;8/8), Ružina – Selce (7,9;8/8).

V. liga sk. A: Skalité – D. Hričov (8;8,2/8,2), Závodie – Belá (8,1;8,1/8,1), Korňa – Rudinská (8,2;8,2/8,4), Podvysoká – Strečno (8,1;8/8,2), Rudina – Bánová B (7,3;8/8), Varín – Radoľa (8,2;8,1/8,2), Predmier – Raková (7,9;7,9/8).

V. liga sk. B: Nižná – Černová (8;8/8,1), Zuberec – Vrútky (7,8;8,1/8), Lisková – Palúdzka (8;8,1/8), O. Poruba – Žaškov, Bešeňová – Sučany, Dražkovce – L. Sliače (7,9;8/8), Trstená – Ďanová (7,4;8/8,1)

V. liga sk. C: Kováčová – Žarnovica (7,9;8,1/8,1), Poniky – Sliač (7,8;8/7,9), Š. Bane – D. Hámre (8,2;8,1/8,1), Č. Balog – Žiar B (8,1;8,1/8,1), Badín – Radvaň (7,8;8,2/8,2), B. Štiavnica – Hrochoť (8;8,1/8), Sásová – Dudince (7,9;7,9/7,9).

V. liga sk. D: R. Janovce – Sklabiná (7,9;8/8), Radzovce – Boľkovce, Hnúšťa – Vinica (8;8/8), M. Kameň – H. Zalužany (7,9;8,1/8), Málinec – Mýtna, Olováry – Lubeník (8,1;8/8), V. Blh – Nenince (8,1;8,2/8,2).

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že 25. 10. 2007 nás vo veku nedožitých 66 rokov opustil bývalý futbalista a funkcionár futbalového klubu Varín a ObFZ Žilina pán Ladislav CVACHO. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční sobotu 27. 10. 2007 o 11.00 hod. vo Varíne.