Spravodaj č. 18/2007-08

 

Upozorňujeme funkcionárov FK,

že tak ako to bolo avizované v Spravodajcovi č. 15 a nariadené príslušnými riadiacími komisiami v Spravodajcovi č. 16/2007-08 predohrajú sa 3. a 4. 11. 2007 prvé jarné kolá všetkých súťaží, okrem III. ligy dospelých, kedy sa dohráva 8. kolo a prvé jarné kolo je naplánované predohrať 11. 11. 07 a III. ligy SŽ a MŽ sk. D.

 

Tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK, ktoré pripravujeme vždy po skončení jesennej časti súťaží, v tomto období o to význemnejšie, že predchádzajú prípravám hodnotiacej konferenie SFZ (14. 12. 07) sa uskutočnia v pondelok 5. 11. 07 o 16.00 hod v reštaurácii Gól v Sučanoch pre FK V. líg sk. A, B, a v utorok 6. 11. 07 o 16.00 hod. v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene pre FK V. líg sk. C, D. Stretnutie so zástupcami FK IV. ligy SEVER sa uskutoční v pondelok 12. 11. 2007 o 16.00 vo Valči – reštaurácia HUTMAN (lyžiarský areál vo Valčianskej doline) a IV. ligy JUH v utorok 13. 11. 2007 o 16.00 na Sliači v reštaurácii Na rožku. FK III. ligy sa stretnú s vedením SsFZ v stredu 14. 11. 2007 o 16.00 v RAKBARE v B. Bystrici-Rakytovciach. Z organizačných dôvodov počítame s účasťou jedného, max však dvoch zástupcov z jedného FK. Osobitné pozvánky na stretnutia nebudeme zasielať. Rámcový program jednotlivých zasadnutí: aktuálne informácie, príprava konferencie SFZ, vyhodnotenie jesennej časti súť. roč. 2007/08 z pohľadu odborných komisií SsFZ, vystúpenie zástupcov jednotlivých FK.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietky kap.: Sučany – Trstená (H) – neopodstatnená, Raková – Skalité (H) – postúpená na KR.

2.       Závery zo zasadnutie ŠTK ohľadne MFS V. ligy sk. A Rudina – Bánová B  odstupujeme na doriešenie DK, zároveň berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Bánová B. FK Rudina uhradí náležitosti spoejené s účasťou na zasadnutí ŠTK: R Hronček 150 SK, AR 1 Sitár 150 SK, DZ Kuska 200 SK.

3.       Schválené zmeny termínov MFS: V. liga sk. C 14. kolo Sliač – Č. Balog 28. 3. 07 v UHČ.

4.       MFS 14. kola V. ligy sk. D Nenince – Hnúšťa sa odohrá 4. 11. o 13.00 na ihrisku FK Balog n. Ip. (Nenince majú uzavreté ihrisko).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Ružomberok B 4. 11. 07 o 13.00-15.00 na UT. Dôvod: kolidovanie MFS,

b)        12. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – K. Lieskovec 1. 11. 07 (štvrtok) o 10.00-12.00,

c)        12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Skalité 30. 10. 07 (utorok) o 13.00-15.00.

2.       Kontumuje MFS:

a)       13. kola III. ligy MD D. Kubín – Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Revúca berie na vedomie.

b)       13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Detva priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jesenské podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie MFK Detva berie na vedomie.

c)       13. kola V. ligy dorast sk. B Trebostovo – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trebostovo podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Nižná berie na vedomie.

d)       13. kola III. ligy MŽ sk. B Rabča – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rabča podľa SP čl. 100/e.

e)       10. kolo III. ligy MŽ sk. B L. Mikuláš B – Lokca priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Lokce podľa SP čl. 100/e.

3.       Nariaďujeme odohrať MFS 14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Stráňavy 4. 11. 07 o 10.00.

4.       Oznamuje, že nasledovné MFS: 16. kolo III. ligy SD a MD Martin – Revúca, Bánová – Savon BB; 14. kolo IV. liga dorast sk JUH Selce – B. Štiavnica, Sliač – Detva; 13. kolo V. ligy dorast sk. A Staškov – Rudiná; 14. kolo III. liga SŽ a MŽ sk. B Vrútky – O. Veselé; 14. kolo III. liga SŽ a MŽ sk. C Sliač – Kremnica, Zvolen B – Brusno, Jupie BB – Kováčová sa neodohrajú. Žiadame o predloženie písomnej dohody o odohratí MFS.

5.       Námietky v MFS:

a)       IV. ligy dorast  sk. SEVER 13. kolo Belá – Tvrdošín bola prerokovaná a na základe vyjadrenia  R ako neopodstatnená,

b)       V. ligy dorast sk. C 13. kolo Kováčová – Šalková bola prerokovaná ako neopodstatnená,

c)       V. ligy dorast sk. C 13. kolo Badín – S. Ľupča bola prerokovaná ako neopodstatnená,

d)       V. ligy dorast sk. D 13. kolo Vidina – Klenovec bola postúpená na DK,

e)       III. liga SŽ sk. A 13. kolo Skalité - Oščadnica bola prerokovaná ako opodstatnená a odstupje na DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-623 Ivan Minyu 911004 Hliník 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-624 Andrej Murín 850111 Hliník 1 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-625 Peter Štefánik 770902 Kalinovo 1 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-626 Alexander Strkáč 910822 Čadca 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-627 Michal Železňák 931001 Trstená 2 SP do 30. 6. 08, 1-4a,

D-628 Miroslav Zajačik 960517 S. Bystrica 2 SN od 29. 10. 07, 1-4a,

D-629 FK Rakytovce SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 28. 10. 07,

D-630 FK Tornaľa pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 27. 10. 07,

D-631 Vladimír Vaštik 940809 Oščadnica DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 100 SK uhradiť,

D-632 Miloš Zemaník ved. dr. Oščadnica SŽ 6 mesiacov nepodm. od 31. 10. 07 do 30. 4. 08, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-633 Vladimír Kučák tréner Oščadnica SŽ 6 mesiacov nepodm. od 31. 10. 07 do 30. 4. 08, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-634 FK Oščadnica SŽ pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 27. 10. 07,

D-635 FK Rakytovce SŽ pokuta 12 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za opakované nerešpektovanie nariadenia KM,

D-636 Milan Mikuš 870525 Žaškov 1 SN od 29. 10. 07 1-5a,

D-637 Marek Huntoš 861016 Bešeňová 5 SN od 29. 10. 07, 1-6-1b,

D-638 Rastislav Šiška 801002 Lisková 2 SN od 29. 10. 07, 1-4a,

D-639 Radovan Pajunk 900419 Trstená 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-640 Marek Wtorek 910708 Bánová 4 SN od 29. 10. 07, 1-6-1b,

D-641 Anton Banetka 730319 Makov 5 SN od 29. 10. 07, 1-3b,

D-642 Peter Michálek 881112 Š. Bane 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-643 FK Žiar B dospelí pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti diváka a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 28. 10. 07,

D-644 FK Poniky dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 28. 10. 07,

D-645 Maroš Kútik 890925 Šalková 4 SN od 29. 10. 07, 1-3b porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-646 Robert Kútik 920612 Badín 1 SP do 30. 6. 08, 1-1a,

D-647 Miroslav Šuraba 790509 Rudina 4 mesiace nepodm. od 22. 10. 07 do 21. 2. 08, 1-3b,

D-648 Matej Matejka HU Rudina dosp. 8 SN od 31. 10. 07, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-649 FK Rudina dosp. ozatvorenie ihriska na 2 súť. stretnutia nepodm. (nad 20 km) od 31. 10. 07 + pokuta 30 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b, DP 2-1c, DP 2-6 za pokus o inzultáciu R hráčom, za pokus o inzultáciu R divákmi, za napadnutie DZ divákom, ďalšie neprístojnosti a nedostatočnú uspor. službu v strentutí 21. 10. 07 a nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia podľa nariadení RS 2007/08,

D-650 Ján Kubáň 911115 Belá 2 SN od 29. 10. 07, 1-6-1a,

D-651 DK odstupuje KR discipl. previnenie Jozefa Kuska DZ zo stretnutia 21. 10. 07,

D-652 Maroš Lepáček 890323 Tvrdošín 4 SN od 29. 10. 07, 1-3b,

D-653 Roman Pecko 720917 K. Lúčka 3 SN od 29. 10. 07, 1-3b,

D-654 Peter Hreus 780103 Stráňavy 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-4a, 200 Sk uhradiť,

D-655 František Zrník 690731 Turany 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-656 Marek Finta 900702 Trebostovo 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-657 Michal Hablák 820216 Tvrdošín 1 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-658 Arnold Balog 900313 Halič 2 SN od 29. 10. 07, 1-2b,

D-659 Tomáš Láska 891211 Klenovec 8 SN od 29. 10. 07, 1-3b,

D-660 FK Klenovec dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 28. 10. 07,

D-661 Miroslav Trebuľa 830926 Mýtna 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-662 Juraj Bakša 771203 H. Zalužany 2 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-663 Martin Slížik 840815 H. Zalužany 4 SN od 29. 10. 07, 1-6-1b,

D-664 Ladislav Marinec 810111 Nenince 4 SN od 29. 10. 07, 1-3b,

D-665 FK Nenince dosp. DK na základe čl. 14 bod 4 DP predbežným opatrením od 31.10. 07 nepodm. uzatvára ihrisko dr. dosp. (nad 20 km),

D-666 Marián Haban 840813 Boľkovce 1 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-667 FK O. Jasenica dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 28. 10. 07,

D-668 Rastislav Čupa 800128 Rudinská 1 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-669 Michal Zimen 750401 Varín 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-670 Daniel Danižek 811010 Predmier 1 SN od 29. 10. 07, 1-5a,

D-671 Jozef Urbánek 811103 Rudinská 6 SN od 29. 10. 07, 1-2c,

D-672 Jaroslav Šurhaňák 870901 Skalité DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-673 FK Skalité dosp. pokuta 4 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 28. 10. 07,

D-674 Matej Časnoka 900803 Svrčinovec 6 SN od 29. 10. 07, 1-6-1b,

D-675 Ondrej Mrmús 890522 Radoľa 6 SN od 29. 10. 07,1-6-1b,

D-676 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 2 bod 1 DP: Marian Mlakyta 790802 Makov – zamieta sa,

D-677 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Radoslav Luciak 881030 Rudina, Lukáš Hykl 900205 T. Kľačany, Juraj Lukašík 800121 Trebostovo – zamietajú sa, Marek Janči 910313 K. N. Mesto – zamieta sa porušenie kap. XX bod 12 RS 2007/08,

D-678 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 29. 10. 07 na 1 MFS: Josif Baitar 850909 Hrochoť, Július Dobrota 861014 Žiar B, Peter Pečovský 851002 Č. Balog, Tomáš Medveď 890801 Č. Balog, Rudolf Repiský 790928 D. Hámre, Matej Javorčík 851213 Poniky, Robert Foľko 860214 Hnúšťa, Ján Húšťava 760313 Nenince, Michal Doležal 741103 V. Blh, Július Findra 751220 Málinec, Ivan Urda 740428 Málinec, Norbert Adamovič 781009 Boľkovce, Michal Juhaniak 841123 Boľkovce, Peter Hreus 780103 Stráňavy, Martin Kováč 830115 Z. Poruba, Peter Martiník 831024 Raková, Ľubomír Maľovaník 871218 Raková, Anton Sidora 630608 Skalité, Milan Petrák 840131 Saklité, Radoslav Minár 841123 Radoľa, Daniel Danižek 811010 Predmier, Michal Zimen 750401 Varín, Peter Králik 780107 Rudina, Martin Malíček 840627 Rudinská, Martin Cvinček 790202 Podvysoká, Pavol Korduliak 830720 Korňa, Ivan Randík 760405 D. Hričov, Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš, Marian Berec 850903 V. Krtíš, Marian Dibala 741124 Ružiná, Roman Medvec 730701 Revúca, Robert Juhász 860521 Jesenské, Igor Vengrín 761227 Tisovec, Tomáš Šiška 851218 Zuberec, Marek Adamčiak 861229 Lisková, Marcel Bednár 750702 Trstená, Pavol Slovák 880719 Černová, Marek Timek 851218 Krásno, Marian Ladňák 850411 R. Sobota B, Csaba Vršanský 810817 Fiľakovo,

D-679 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Peter Šustek 890727 Krásno, Lukáš Ďuriančík 910831 Brusno, Ivan Baláž 930619 Rakytovce, Šimon Šever 930315 Detva, Matej Kubík 920416 D. Tižina – chýbajú poplatky za ČK, Ján Piaček ved. dr. Poniky, Ivan Drnaj asist. trénera Tornaľa, Pavol Kula ved. dr. dorast Svrčinovec – chýbajú poplatky, Pavel Medveď tréner Klenovec – nesprávny poplatok, Robert Prjevara 840313 Vrútky – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-680 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa  8.11.07 zo stretnutia:

Boľkovce – M. Kameň V. liga sk. D dosp. o 15.30,

R Tomáš Krahulec, A1 Martin Adamec, DZ Tibor Michalko, FK Boľkovce: Norbert Adamovič 781009, Štefan Erdélyi HU, Ján Imrovič prezident FK;

Nenince – Š Team V. liga dosp. o 16.30,

R Eduard Mačuda, A2 Ladislav Doboš, DZ Peter Budáč, FK Nenince: Jozef Tóth HU, Ján Húšťava 760313, Ladislav Hiveš prezident FK;

Bytča – Makov III. liga dosp. o 17.15

FK Bytča Dezider Gero HU, Miroslav Tichý asist. trénera, FK Makov Juraj Šustek 820516, Juraj Papaj ved. dr.;

Krásno – K. N. Mesto II. liga SŽ o 17.45

R Peter Moják, FK Krásno: Stanislav Šarlák HU, Miroslav Pupík tréner.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Pozývame na zasadnutie KR dňa 8.11.2007 o 15,30 hod. : Chrien (Lubeník – V. Blh), Jánoš (Brusno – H.Nemce), Tršo (administratívne nedostatky)

2.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 10. novembra 2007 (sobota) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (predĺženie platnosti licencie trénerov 2.  triedy B licencie a trénerov 3. triedy C licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár ( pre trénerov 3. triedy C licencie zmena na 3. triedu EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Hlavné referáty: J. Vengloš, J. Kocian, koreferáty: M. Sylvestr, I. Štulajter, J. Štrba, prax: Kudry, Sylvestr. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 26. októbra 2007 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom 048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena, priezviska, kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie – 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk).

2.       TMK SsFZ vyzýva sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr na preplatenie nákladov spojených s organizáciou NIKE PREMIER CUP 2007

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety na výkon R a AR od  FK Králiky (L. Lúčka – Králiky), D. Strehová (L. Štiavnica – D. Strehová) a Makov (Bytča – Makov). Na základe nesplenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnety FK Králiky a D. Strehová odmieta a odstupuje KR. Podnet FK Makov prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 8. 11. 07 o 15.30. Na uvedenom zasadnutí prejedná aj odloženú sťažnosť FK Skalité.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tradičné stretnuie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií sa uskutoční 15. 11. 2007 (štvrtok) o 17.00 hod. v reštaurácii U Vinca v B. Bystrici-Kremničke.

2.       VV na svojom zasadnutí 19. 10. 07 schválil usporiadanie XIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2007 a 4. plesu SsFZ 11. 1. 2008 na Zvolenskom zámku.

3.       Vyhodnotenie nepredložili: Ružiná, Brusno, Tisovec, Poltár, Oščadnica, Tvrdošín, Bytča, Kremnička (13), K. Lieskovec (12, 13), Belá (12).

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do  6.11.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči): Nenince – Š Team, Boľkovce – M. Kameň, L. Lúčka – Králiky (KR), L. Štiavnica – D. Strehová (KR), Bytča – Makov (KpRS), Palúdzka – Zuberec (opakovane).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Zmena DL č. 14

Fiľakovo – L. Štiavnica (Pavol Turňa za Ambróza aj dorast)

S. Bystrica – Krásno (DZ Holáčik za Špilu)

R. Sobota B – Námestovo (DZ Špila za Holáčika)

Bytča – R. Sobota B (6. kolo, T. Kučera za Ambróza)

V. Krtíš – Selce (Pocklan za Ostrihoňa)

Skalité – ZA Závodie (Vojvoda za Hrončeka, Hronček za Vojvodu)

Bánová B – Predmier (DZ Roštár za Kusku)

Sliač – P. Č. Balog – nehrá sa

R. Janovce – Radzovce (nová Szabó – Martin, L. Majer – Konček)

Sklabiná – M. Kameň (nová Sitarčík – Mikloš, Roštár – Kučera)

Boľkovce – Málinec (Havran za Pavla Turňu)

Nenince – Hnúšťa (ihr. Balog n. Ip.)

Lubeník – Vinica (nová Kožík – Ja Kyzek, Jo Kyzek – Kubinec)

K. N. Mesto – N. Baňa (SD a MD, Korenčík za Comu, DZ Holáčik za Roštára)

Bánová – Savon BB, Martin – Revúca (SD a MD) – nehrá sa

Štiavnik – Stráňavy (dorast, 10.00, nová Tomáš – Halfar)

Sliač – Detva, Selce – B. Štiavnica (dorast) – nehrá sa

Palúdzka – Nižná (dorast, Mi Jakubjak za Katrenčíka)

Žilina B - Ružomberok (SŽ a MŽ, 13.00-15.00, UT ZA)

Lučenec B – P. Č. Balog (SŽ a MŽ, Koštial za Havran)

Zvolen B – Brusno, Sliač – Kremnica, Podlavice B – Kováčová (SŽ a MŽ) – nehrá sa

SFZ

R. Sobota – Slovan (ženy, 11.00)

 

Dohrávky SFZ

Čadca – L. Mikuláš (SŽ a MŽ, 11. kolo, 4. 11. o 11.00-13.00, Čunderlík – Hnilica, ObFZ CA)

Ružomberok – Selce (ženy, 13. kolo, UT RK, 10. 11. o 13.30, Balázsik – Vrtich, Močiliak).

 

Halová sezóna SFZ

SD sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (18. 11. o 8.30-14.00, Korenčík, Matejčík)

Dukla BB – ŠH Badín (24. 11. o 8.30-14.00, Tokár, M. Majer)

MD sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (18. 11. o 13.30-19.00, Hreus, Krško)

Dukla BB – ŠH Badín (24. 11. o 13.30, Marhefka, Dian)

Dukla BB – ŠH Badín (1. 12. o 8.30-16.00, Debnár, Tokár, M. Majer)

SŽ sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (25. 12. o 8.30-14.00, Tomáš, Sikora)

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 8.30-14.00, Čajka, Jánoš)

MŽ sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (25. 11. o 13.30-19.00, Masár, Krajči)

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 13.30-19.00, Kratochvíla, Riša)

 

Hodnotenie R:

III. liga: K. N. Mesto – Fiľakovo (8,2;8,1/8,1), Námestovo – Zvolen (8;8/8), R. Sobota B – Bánová (8;8/8,1), L. Lúčka – Králiky (7,4;8,1/8,1), D. Ždaňa – Krásno (8,3;8,2/8,2), L. Štiavnica – D. Strehová (8;8,1/7,9), Bytča – Makov (8,1;8,1/8,2), S. Bystrica – Kremnička (8,3;8/8,1).

IV. liga sk. SEVER: Dúbrava – Oščadnica (8,2;8,2/8,2), Belá – O. Jasenica (8,1;8/8,2), K. Lieskovec – K. Lúčka (8;8,1/8,1), Trebostovo – Stráňavy (7,9;7,8/8), Rosina – Valča (8,1;8/8), Turany – Tvrdošín (7,9;8/8,1), Teplička – Z. Poruba (8;8,2/8,2).

IV. liga sk. JUH: Selce – N. Baňa (7,9;7,4/8), V. Krtíš – Ružiná (8,1;8,1/8,1), Tomášovce – Revúca (8;8,2/8,1), Hajnačka – Brusno (8;8/8,1), Podlavice – Hliník (8,2;8,1/8), Jesenské – Tisovec (8,1;8/8), Kalinovo – Poltár (7,4;8,1/8,1).

V. liga sk. A: Raková – Skalité (7,4;7,8/7,4), Radoľa – Predmier (7,3;8/8,1), Bánová B – Varín, D. Hričov – Závodie (8;8,1/8,1), Strečno – Rudina (8,1;8/8), Rudinská – Podvysoká (7,8;8/8), Belá – Korňa (8,1;8,3/8).

V. liga sk. B: L. Sliače – Nižná (8,2;8,1/8,1), Ďanová – Dražkovce (8,1;8,1/8), Sučany – Trstená (7,9;8,1/8,1), Žaškov – Bešeňová (8;8,2/8,1), Palúdzka – O. Poruba (8;8/8), Vrútky – Lisková (8,1;8/8), Černová – Zuberec (8,2;8,4/8,1).

V. liga sk. C: Dudince – Kováčová (7,7;8/7,9), Hrochoť – Sásová (7,7;8/8,1), Radvaň – B. Štiavnica (8,3;8,1/8,1), Žiar B – Badín (7,9;8/8), P. Č. Balog – D. Hámre (8;8,2/8,1), Sliač – Š. Bane (8,1;8/7,9), Žarnovica – Poniky (8,2;8/8,1).7,9).

V. liga sk. D: Vinica – R. Janovce (7,9;8/8,1), Lubeník – Hnúšťa (8,1;8/8), Nenince – Olováry (8;8,1/8), Mýtna – V. Blh (7,9;8,1/8,1), H. Zalužany – Málinec (7,8;8,1/8), Boľkovce – M. Kameň (7,8;7,9/8), Sklabiná – Radzovce (8,3/8,1/8,1).