Spravodaj č. 19/2007-08

 

Tradičné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK, ktoré pripravujeme vždy po skončení jesennej časti súťaží, v tomto období o to význemnejšie, že predchádzajú prípravám hodnotiacej konferenie SFZ (14. 12. 07) sa uskutočnia v pondelok 12. 11. 2007 o 16.00 sa stretnú účastníci IV. ligy SEVER vo Valči – reštaurácia HUTMAN (lyžiarský areál vo Valčianskej doline) a IV. ligy JUH v utorok 13. 11. 2007 o 16.00 na Sliači v reštaurácii Na rožku. FK III. ligy sa stretnú s vedením SsFZ v stredu 14. 11. 2007 o 16.00 v RAKBARE v B. Bystrici-Rakytovciach. Z organizačných dôvodov počítame s účasťou jedného, max však dvoch zástupcov z jedného FK. Osobitné pozvánky na stretnutia nebudeme zasielať. Rámcový program jednotlivých zasadnutí: aktuálne informácie, príprava konferencie SFZ, vyhodnotenie jesennej časti súť. roč. 2007/08 z pohľadu odborných komisií SsFZ, vystúpenie zástupcov jednotlivých FK.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       ŠTK na základe dlohodobej predpovede počasia, ruší plánované MFS, ktoré sa mali oodohrať v mesiaci november po 4. 11. 2007.

2.       Vyhodnotenie súťaže PLANET po jesennej časti súť. roč. 2007/08. 1. Najvyšší počet bodov – V. Blh (13 MFS) 34, 2. Jednota Bánová 35 (15 MFS).

3.       Námietku kap. ŠK Z. Poruba bola prejednaná ako neopodstatnená.

4.       Stanovisko FK L. Sliače k MFS Ďanová – L. Sliače berieme na vedomie.

5.       Predvolávame na 15. 11. 07 o 15.30 zo stretnutia V. liga sk. D 14. kolo R. Janovce – Radzovce R L. Szabó, AR1 D. Martin, AR2 L. Majer, DZ V. Konček, R. Janovce: Ladislav Hajdu HU, Roman Uhrín 820816 kap.; Radzovce: Juraj Panica 741024, Ladislav Tóth 670823 kap., Oliver Toth ved. dr. FK R. Janovce najneskôr do 13. 11. 07 doručí videozáznam zo stretnutia.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       KM na základe dlohodobej predpovede počasia, ruší plánované MFS, ktoré sa mali odohrať v mesiaci november po 4. 11. 2007.

2.       Kontumuje MFS:

a)       12. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – L. Lužná priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Rabča podľa SP čl. 100/b.

b)       14. kola V. ligy dorast sk. B L. Kokava – Bziny priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK L. Kokava podľa SP čl. 100/e.

3.       Predvoláva na svoje zasadnutie 15. 11. 07 o 15.30 z MFS 14. kola V. ligy dorast sk. B L. Lužná – O. Veselé: FK Lužná: Kajda Ondrej 890104 kap., Jozef Kajda 880126, ved. dr. J. Veselovský. FK O. Veselé: Peter Maslaňák 891206 kap., ved. dr. Ladislav Banovec. R: M. Beňo. Predvolaní hráči si so sebou prinesú RP a preukaz totožnosti.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-681 Oprava trestu uvedeného pod D-670 Daniel Danižek 811010 Predmier 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-682 Trest uvedený pod D-630 sa týky FK Tornaľa MŽ,

D-683 Ivan Baláž 930619 Rakytovce 3 SN od 5. 11. 07, 1-6-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-684 Šimon Ševec 930315 Detva, 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-685 Ivan Drnaj asis. trénera MŽ Tornaľa 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b, 100+200 SK uhradiť,

D-686 Peter Šustek 890727 Krásno 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-687 Ján Piaček ved. dr. Poniky dosp. 5 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-688 Lukáš Ďuriančik 910831 Brusno 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-689 Pavel Medveď tréner Klenovec dorast 5 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-690 Ján Húšťava 760313 Nenince 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-691 FK Nenince dosp. uzatvorenie ihriska na 2 súť. stretnutia nepodm. (nad 20 km) od 31. 10. 07, pokuta 30 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c, DP 2-1b a DP 2-6 za inzultáciu R a AR divákmi, iné neprístojnosti a nedostatočnú úspor. službu v stretnutí 28. 10. 07. FK Nenince uhradí náležitosti R Eduard Mačuda 240 SK a DZ Peter Budáč 260 SK.

D-692 Norbert Adamovič 781009 Boľkovce 4 mesiace nepodm. od 5. 11. 07 do 4. 3. 08 + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. po uplynutí uvedeného trestu 1-3b,

D-693 FK Boľkovce dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 08 pokuta 10 000+300  SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za pokus o inzultáciu AR hráčom, ďalšie neprístojnosti a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 28. 10. 07,

D-694 Pavol Kulla ved. dr. Svrčinovec dorast 3 SN od 5. 11. 07, 1-3a,

D-695 Matej Kubík 920416 D. Tižina 6 SN od 5. 11. 07, 1-6-1b, 100 SK uhradiť,

D-696 Matej Rehm 881020 Námestovo 2 SP do 30. 6. 08, 1-4a,

D-697 Ľubomír Páleník tréner R. Sobota B dosp. 2 SP do 30. 6. 08, 1-2a,

D-698 Peter Tomašovič 830506 D. Strehová 3 Sn od 5. 11. 07, 1-6-1b,

D-699 Peter Pinter 730601 Selce 1 SN od 5. 11. 07, 1-4a,

D-700 Peter Rutkaj 860214 Ružiná 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-701 Kamil Blaho 821217 Hliník 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-702 Lukáš Lažík 910901 Černová 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-703 Juraj Ciesar 900420 Makov 2 SN od 2. 11. 07, 1-5a,

D-704 Daniel Bulejčík 890408 Zborov, 4 SN od 5. 11. 07, 1-6-1a,

D-705 Maroš Sliž 891118 Podvysoká 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-706 Peter Bytčanek ved. dr. Podvysoká dorast 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-707 FK Podvysoká dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 3. 11. 07,

D-708 Tomáš Košela 820330 Korňa 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-709 Marián Červený 780825 Bánová B 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-710 Miroslav Mahút 810925 Bánová B 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-711 FK Bánová B dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 3. 11. 07,

D-712 Peter Zimen 861124 Varín 2 SN od 5. 11. 07,  1-5a,

D-713 Štefan Olšiak 760806 Raková 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-714 Štefan Čepela 841118 Belá DK hráčovi dňom 5. 11. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-715 Peter Bytčanek 861104 Podvysoká DK hráčovi dňom 5. 11. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-716 Jaroslav Fulla 710717 L. Sliače 12 mesiacov nepodm. od 5. 11. 07 do 4. 11. 08, 1-6-3b,

D-717 FK L. Sliače dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm., pokuta  10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za  inzultáciu R hráčom po stretnutí 4. 11. 07,

D-718 Milan Remeň 870328 Sučany 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-719 Vladimír Murček 740818 Dražkovce 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-720 Martin Kubala 810504 Lisková 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-721 Tomáš Mrva 850323 Lisková 5 SN od 5. 11. 07, 1-6-1b,

D-722 Stanislav Maruniak 680410 Zuberec 6 SN od 5. 11. 07, 1-2c,

D-723 Marek Šiška 810128 Zuberec 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-724 Ján Bažík ved. dr. Zuberec dosp. 2 SN od 5. 11. 07, 1-3a, 200 SK uhradiť,

D-725 Martin Václavík 870619 Trstená 1 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-726 Matúš Moravčík 900224 L. Lužná 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-727 Roman Socha 890530 O. Veselé 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-728 Martin Gočal 910317 O. Veselé 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a, porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08, 100 SK uhradiť,

D-729 Tomáš Javorek 890807 Trstená 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-730 FK B. Štiavnica dosp. pokuta 8 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí  4. 11. 07,

D-731 Milan Považan tréner H. Nemce dorast 5 SN od 5. 11. 07, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-732 FK H. Nemce dorast pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia  podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 4. 11. 07,

D-733 Matúš Hirka 910501 S. Ľupča 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a,

D-734 Roman Bútor 920109 Klenovec 2 SN od 5. 11. 07, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-735 Tomáš Régi 861113 Vinica 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-736 Jaroslav Hurák 891003 Tisovec 4 SN od 5. 11. 07, 1-3b,

D-737 František Nedeliak 770111 Predmier 6 SN od 5. 11. 07, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-738 Matúš Bíreš 890812 Kremnica 2 SN od 2. 11. 07, 1-5a,

D-739 Jozef Tóth HU Nenince dosp. 8 SN od 8. 11. 07, 1-10, 200 SK  uhradiť,

D-740 DK odstupuje KR discipl. previnenie Ladislav Doboš R zo stretnutia 28. 10. 07,

D-741 FK Krásno SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 27. 10. 07,

D-742 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 08, Marian Mlakyta 790802 Makov – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 08,

D-743 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 2. 11. 07 na 1 MFS: Juraj Švábik 800317 Krásno, Ján Ďurajka 850228 Králiky, Tomáš Klinec 830423 Králiky,

D-744 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 5. 11. 07 na 2 MFS: Peter Bohuš 820930 Zvolen, Juraj Homola 840828 Kováčová,

D-745 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 5. 11. 07 na 1 MFS: Marian Seko 850803 Krásno 200 SK uhradiť, František Paulus 860101 K. N. Mesto, Jozef Sekereš 801006 D. Ždaňa, Anton Čmárik 730211 Bytča, Marian Sobol 820303 S. Bystrica, Martin Krasuľa 840506 Trstená 200 SK uhradiť, Marek Ďanovský 740419 Ďanová 200 SK uhradiť, Michal Kačák 841003 Sučany, Lukáš Kováč 840504 Žaškov 200 SK uhradiť, Marek Janečný 841003 Tvrdošín, Mário Korda 840905 Valča, Martin Syrovátka 830811 Stráňavy, Milan Tatarčiak 831825 K. Lieskovec, Peter Vrábel 50405 Belá, Jozef Slíž 800404 Podvysoká, Pavol Puraš 851122 Rudina 200 SK uhradiť, Miroslav Mahut 810925 Bánová B, Peter Podhradský 800130 Bánová B, Marek Chválik 830111 Predmier 200 SK uhradiť, Michal Zuberník 860821 Žiar B, Dušan Vidiečan 791203 Sásová, Robert Sláva 790412 Hrochoť, Marian Pejko 810418 Hrochoť, Peter Fazekaš 810420 R. Janovce, Ján Sojka 781210 Radzovce, Erik Titton 760417 Radzovce, Miroslav Šagul 741123 Hnúšťa, Peter Petrok 741128 Hnúšťa, Michal Karásek 861010 Kalinovo, Pavel Lipták 880113 Tisovec, Robert Prjevara 840313 Vrútky 200+400 SK uhradiť,

D-746 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa  15.11.07 zo stretnutia:

Belá – Podvysoká V. liga sk. A dosp. o 15.30,

FK Belá: Anton Cabadaj – HU

FK Podvysoká: Peter Bytčanek 861104.

Bytča – Makov III. liga dospelí o 15.45,

FK Bytča: Dezider Gero HU, Miroslav Tichý asis. trénera,

FK Makov: Juraj Šustek 820516.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Pozývame na zasadnutie KR dňa 15.11.2007 o 15,00 hod. : Szabó, Martin, L.Majer (R. Janovce-Radzovce), Rogoň (Bánová-Predmier)

2.       Spoločné zasadnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ sa uskutoční dňa 23.11.2007 o 16,00 hod. v Reštaurácii u Vinca, Banská Bystrica – Kremnička.

3.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

4.       Chyby R (mínus body): Baranček 0,4; Bariak 0,2; Čajka 0,2; Frontová 0,4; Gabera (ObFZ LC) 0,2; Hikker ObFZ BB) 0,2; Jánoš 1; Ježík 0,2; Knapec 1; Koštial 0,2; Kožík 0,4; Kuzma 0,2; Laciak 0,4; Lisická 0,2; M. majer 0,4; P. Budač 0,2; Pavkovčeková 0,2; Repiský 0,2; Rohoň 0,2; S. Kučera 0,4; Sikora 0,2; Škvarek 0,2; Truban 0,2.

       úsek delegátov

5.       Na zasadnutie úseku delegátov dňa 15. novembra o 15.00 hodine pozývame DZ p. Ľubomíra Repu.

6.       Žiada DZ p. Híveša  obratom doručiť kópiu video záznamu stretnutia Vinica –   Š TEAM Olováry

7.       Na rokovanie ŠTK  o stretnutí 14. kola V. ligy R. Janovce – Radzovce delegujeme p. Jána Černáka

8.       Úsek delegátov  sa zaoberal písomnou dokumentáciou rozhodcov a delegáta p. Kusku zo stretnutia  12. kola V. ligy Rudiná – Bánová B, ako aj stanoviskom hosťujúceho klubu a obsahom výpovedí na zasadnutí ŠTK a DK a rozhodol obmedziť delegáciu DZ p. Kusku na tri  stretnutí v jarnej časti súťaží, za nedôsledný popis udalostí v polčasovej prestávke a po stretnutí.

9.       Na základe hodnotenia „ Správ delegáta o priebehu stretnutia “ obmedzujeme delegáciu :    J. Uhrínovi, delegátovi stretnutia Mýtna – Veľký Blh, za nesprávne vyhodnotenie  situácie v pokutom území a neadekvátnej známke pre rozhodcu na dve stretnutia,  L. Huríkovi, delegátovi stretnutia Palúdzka – Or. Poruba na jedno stretnutie, pretože popis priestupkov v časti 1 správy nezodpovedá známke 8,0,  L.Knapovi, delegátovi stretnutia Teplička – Tvrdošín, za nejasný popis priestupku v PÚ domácich na jedno stretnutie,  L. Kamenišťákovi, delegátovi stretnutia Černová – Lisková, na  jedno stretnutie, pretože dosiahnutie neregulárneho gólu nepremietol do hodnotenia R,   T. Michalkovi, delegátovi stretnutia Boľkovce – M. Kameň,  za nesprávny postup pri žiadosti vykonať konfrontáciu v polčasovej prestávke dve stretnutia, V. Orságovi, delegátovi stretnutia Selce – N. Baňa,  za nesprávne zhodnotenie situácie v PÚ a nepremietnutie do hodnotenia R na jedno stretnutie.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Komisia  na svojom zasadnutí 8. 11. 07 prejednala sťažnosť FK Makov na výkon R a AR v MFS Bytča – Makov. Sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú, vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ. Ďalej prejednala sťažnosť FK Skalité na výkon Ra  AR v MFS Predmier – Skalité. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú a z časti neprukázateľnú. Svoje zistenia odstupuje KR. Vklad 1 000 SK sa vracia FK Skalité.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tradičné stretnuie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií sa uskutoční 15. 11. 2007 (štvrtok) o 17.00 hod. v reštaurácii u Vinca v B. Bystrici-Kremničke.

2.       VV na svojom zasadnutí 19. 10. 07 schválil usporiadanie XIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2007 a 4. plesu SsFZ 11. 1. 2008 na Zvolenskom zámku.

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

4.       Vyhodnotenie nepredložili:

5.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do  13.11.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči): Belá – Podvysoká (DK, KR), R. Janovce – Radzovce (ŠTK, DK).

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Tavel Miroslav 670929 T. Štiavnička, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Zmena DL č. 14

SFZ

 

Dohrávky SFZ

 

Halová sezóna SFZ

SD sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (18. 11. o 8.30-14.00, Korenčík, Matejčík)

Dukla BB – ŠH Badín (24. 11. o 8.30-14.00, Tokár, M. Majer)

MD sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (18. 11. o 13.30-19.00, Hreus, Krško)

Dukla BB – ŠH Badín (24. 11. o 13.30, Marhefka, Dian)

Dukla BB – ŠH Badín (1. 12. o 8.30-16.00, Debnár, Tokár, M. Majer)

SŽ sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (25. 12. o 8.30-14.00, Tomáš, Sikora)

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 8.30-14.00, Čajka, Jánoš)

MŽ sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (25. 11. o 13.30-19.00, Masár, Krajči)

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 13.30-19.00, Kratochvíla, Riša)

 

Hodnotenie R:

III. liga: Fiľakovo – L. Štiavnica, Kremnička – R. Sobota B (8,3;8,1/8,1), Bytča – D. Ždaňa (7,7;8/8,2), S. Bystrica – L. Lúčka (8,3;8,2/8,2), Makov – Námestovo (8,2;8,1/8), D. Strehová – K. N. Mesto (8;8/8,1), Krásno – Zvolen (8,1;8,1/8), Králiky – Bánová (8,1;8,1/8,1).

IV. liga sk. SEVER: Teplička – Tvrdošín (8,1;8/8,1), Turany – Valča (8,1;8,1/8), Rosina – Stráňavy (8,1;8/8), Trebostovo – K. Lúčka (7,8;8,2/8), K. Lieskovec – O. Jasenica (8,2;8/8,1), Belá Dulice – Dúbrava (7,9;8,1/8,1).

IV. liga sk. JUH: N. Baňa – Poltár, Kalinovo – Poltár, V. Krtíš – Selce (8,2;8,1/8,1), Jesenské – Hliník (7,9;8/8,2), Podlavice – Brusno, Hajnačka – Revúca (8;8,1/8), Tomášovce – Ružina (8,1;8/8).

V. liga sk. A: Skalité – Závodie (8;8/8,1), D. Hričov – Korňa (8;8/8), Belá – Podvysoká (8,2;8,2/8,1), Rudinská – Rudina (8,2;8,2/8), Strečno – Varín, Radoľa – Raková (8,2;8,1/8,1), Bánová B – Predmier (7,4;7,4/8).

V. liga sk. B: Nižná – Zuberec (7,9;8,2/8), Černová – Lisková (7,9;8/7,4), Palúdzka – Bešeňová (8,2;8,1/8), Žaškov – Trstená (7,8;8,1/8,1), Sučany – Dražkovce (7,9;8/8,1), Ďanová – L. Sliače (8,2;7,9/8,1).

V. liga sk. C: Kováčová – Poniky (8;7,9/8,1), Žarnovica – Š. Bane (8,1;8/8), Žiar B – B. Štiavnica (7,7;8,9/8), Radvaň – Sásová (8,3;8,1/8,2), Hrochoť – Dudince (7,8;8,1/8,3).

V. liga sk. D: R. Janovce – Radzovce (5;8/8), Sklabiná – M. Kameň (8;8/8), Boľkovce – Málinec, Mýtna – Š Team (8,1;8/8), H. Zalužany – V. Blh (7,9;7,9/8), Nenince – Hnúšťa (7,9;8,1/8,2), Lubeník – Vinica (8,1;8/8,2).