Spravodaj č. 20/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schvaľujeme výsledky súťaží dosp., ktoré sa odohrali do 5. 11. 2007.

2.       Schvaľujeme tabuľky jesennej časti v podobe v akej sú uverejnené na internetovej stránke SsFZ.

2.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. D 14. kolo R. Janovce – Radzovce podľa SP čl. 100/d. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R. Janovce. FK Radzovce uhradia náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK nasledovne: AR1 D. Martin 200 SK. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľuje výsledky jesennej časti súť. roč. 2007/08 všetkých mládež. súťaží.

2.       Kontumuje MFS 4. kolo III. ligy MŽ sk. A R. Teplice – Rajec. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R. Teplice podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča Paulínyho 980419.

3.       Oprava Spravodajcu č. 9 KM bod 2/c: KM opravuje svoje rozhodnutie o kontumácii MFS 4. kolo III. ligy SŽ sk. A R. Teplice – Rajec. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 0:5 v prospech Rajca ponecháva v platnosti.

4.       KM prejednala námietku FK O. Veselé MFS 14. kolo V. ligy dorast sk. B L. Lužná – O. Veselé ako neopodstatnenú. Vklad 200 SK prepadá v prospech SsFZ. Nariaďuje FK O. Veselé uhradiť náležitosti spoejené s účasťou na zasadnutí KM: R M. Beňo 200 SK, Jozef Kajda, Ondrej Kajda – hráči , Ondrej Veselovský ved. dr. – všetci po 128 SK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-747 Štefan Čepela 841118 Belá DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-748 Peter Bytčánek 861104 Podvysoká 4 SN od 5. 11. 07, 1-6-1b,

D-749 FK Podvysoká dosp. uhradí FK Belá náležitosti za účasť na rokovaní DK vo výške 280 SK,

D-750 Dk berie na vedomie list managera FO Bytča M. Tichého, ohľadom stretnutia z 28. 10. 2007,

D-751 FK Bytča dosp. pokuta 15 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia DK a nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 28. 10. 07 podľa nariadení RS 2007/08,

D-752 Dezider Gero HU Bytča dosp. 6 SN od 15. 11. 07, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-753 Miroslav Tichý asis. trénera FK Bytča dosp. 6 SN od 15. 11. 07 – 1-10, 200 SK uhradiť,

D-754 Na návrh KR Ladislav Doboš 7 mesiacov nepodm. od 15. 11. 07 – 14. 6. 08, 3-5, 200 SK urhadiť,

D-755 Na návrh ŠTK Juraj Panica 741024 Radzovce 7 mesiacov nepodm. od 15. 11. 07 do 14. 6. 08, 1-6-3a, 200 Sk uhradiť,,

D-756 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. liga sk. D dosp. R. Janovce – Radzovce na návrh ŠTK DK trestá FK Radzovce zastavením činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm., pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 4. 11. 07,

D-757 Na návrh ŠTK R. Janovce dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK SsFZ,

D-758 Na návrh KR L. Szabó 5 SN od 15. 11. 07, 3-5, 200 SK uhradiť,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ ruší spoločné zasadnutie s predsedami KR ObFZ, ktoré sa malo uskutočniť 23.11.2007 o 16,00 hod. v Reštaurácii u Vinca, Banská Bystrica – Kremnička, z technických dôvodov.

2.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

       úsek delegátov

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK postupuje DK na riešenie FK družstiev III. ligy dosp., ktoré neodovzdali požadované materiály: vyhodnotenie ankety 11-tka roka – Bytča, Kremnička, Námestovo, Fiľakovo; vyhodnotenie úrovne III. ligy: Bytča, Fiľakovo, Kremnička, L. Štiavnička, Makov, Námestovo, Zvolen.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15: 3 000+300 SK; Krásno – č. 15: 3 000+300 SK, č. 19: 200 SK; Makov – č. 16: 200 SK; IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; Poltár – č. 12: 200+400 SK; Ružiná - č. 14: 20 000+300 SK; Stráňavy – č. 18: 200 SK; O. Jasenica – č. 18: 5 000+300 SK; Hliník – č. 19: 200 Sk; V. liga: Lubeník – č. 11: 200 SK; Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Sklabiná – č. 13: 3 000, č. 14: 4 000 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Vinica – č. 16: 10 000+300 SK; Černová – č. 16: 3 000+300 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Nižná – č. 17: 200 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Rudina – č. 18: 200+30 000+300, č. 19: 200 SK; Skalité – č. 18: 4 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000+300 SK; Bánová B – č. 19: 2 000+300 SK; L. Sliače – č. 19: 10 000+300 SK; Dražkovce – č. 19: 200 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Trstená – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; Žaškov – č. 19: 200 Sk; Vrútky – č. 19: 200+400 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK; Revúca – č. 11: 200+1 000+300 SK; Martin – č. 15: 1 000+300 SK; MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300, č. 13: 200+400 SK; Trebostovo – č. 13: 1 000+300 SK; Rudina – č. 15: 100+200 SK; Sliač – č. 17: 2 000+300 SK; Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; Detva – č. 19: 100+200 SK; Podvysoká – č. 19: 1 000+300 SK; H. Nemce – č. 19: 200+1 500+300 SK; SŽ: Zborov – č. 14: 1 000+300 SK; T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; Oščadnica – č. 18: 5 000+300 SK; Krásno – č. 19: 1 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK; Tornaľa – č. 18: 1 000+300, č. 19: 100+200 SK.

2.       HK prerokovala faktúru od ŠK Z. Poruba za neodohrané MFS z 4. 11. 07. Na základe fakt. čiastky žiada FK Oščadnica o jej uhradenie v celej  čiastke na účet ŠK Z. Poruba.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV sa uskutoční 30. 11. 07 (piatok) o 10.00 hod. v reštaurácii „u Vinca“ v B. Bystrici-Kremničke. Po zasadnutí VV sa uskutoční o 14.30 zasadnutie Rady SsFZ.

2.       VV na svojom zasadnutí 19. 10. 07 schválil usporiadanie XIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2007 a 4. plesu SsFZ 11. 1. 2008 na Zvolenskom zámku.

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

4.       Vyhodnotenie nepredložili:

5.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do  13.11.2007 videozáznam (najlepšie na DVD nosiči):

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubová, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Halová sezóna SFZ

SD sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (18. 11. o 8.30-14.00, Korenčík, Matejčík)

Dukla BB – ŠH Badín (24. 11. o 8.30-14.00, Tokár, M. Majer)

MD sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (18. 11. o 13.30-19.00, Hreus, Krško)

Dukla BB – ŠH Badín (24. 11. o 13.30, Marhefka, Dian)

Dukla BB – ŠH Badín (1. 12. o 8.30-16.00, Debnár, Tokár, M. Majer)

SŽ sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (25. 12. o 8.30-14.00, Tomáš, Sikora)

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 8.30-14.00, Čajka, Jánoš)

MŽ sk. C

MŠK Žilina – SOU stavebné (25. 11. o 13.30-19.00, Masár, Krajči)

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 13.30-19.00, Kratochvíla, Riša)