Spravodaj č. 22/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schvaľujeme výsledky súťaží dosp., ktoré sa odohrali do 5. 11. 2007.

2.       Schvaľujeme tabuľky jesennej časti v podobe v akej sú uverejnené na internetovej stránke SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľuje výsledky jesennej časti súť. roč. 2007/08 všetkých mládež. súťaží a konečné tabuľky.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-759  Trest uvedený pod D-756 sa týka FK Radzovce dospelí.

D-760  Na návrh TMK SsFZ FK Bytča, Fiľakovo, Kremnička a Námestovo dospelí pokuta 2000,- Sk + 300,- Sk                

za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-6 za nepredloženie vyhodnotenia jedenástky roka a úrovne III. ligy.

D-761  Na návrh TMK SsFZ FK L. Štiavnica, Makov a Zvolen dospelí pokuta 1000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-6 za nepredloženie vyhodnotenia úrovne III. ligy.

D-762  Na základe čl.10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 27.3.08:

Miroslav Šuraba  790509 Rudina do 10.7.08, Norbert Adamovič  781009 Boľkovce do 22.7.08 + 1SN, Jaroslav Gíreth   veddr  T.Teplice do 4.9.08, Igor Arvensis  tréner T.Teplice do 4.9.08, Martin Kravec  veddr  Rudinská do 4.9.08, Pavol Mičak tréner Rudinská do 4.9.08, Miloš Zemaník veddr  Oščadnica do 17.9.08, Vladimír Kučák tréner Oščadnica do 17.9.08.

D-763 Na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 29.11.07 FK Tvrdošín dospelí za neuhradenie štartovného vkladu na účet SsFZ. Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom predložte sekretariátu sSFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ dôrazne upozorňuje, že rozhodca stretnutia je povinný pri nástupe pred začiatkom stretnutia skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave.

      úsek delegátov.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15: 3 000+300 SK; Krásno – č. 15: 3 000+300 SK, č. 19: 200 SK; Makov – č. 16: 200 SK; IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; Poltár – č. 12: 200+400 SK; Ružiná - č. 14: 20 000+300 SK; O. Jasenica – č. 18: 5 000+300 SK; Hliník – č. 19: 200 Sk; V. liga: Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Sklabiná – č. 13: 3 000, č. 14: 4 000 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Vinica – č. 16: 10 000+300 SK; Černová – č. 16: 3 000+300 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000 SK; Bánová B – č. 19: 2 000+300 SK; L. Sliače – č. 19: 10 000+300 SK; Dražkovce – č. 19: 200 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; Vrútky – č. 19: 200+400 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK; Revúca – č. 11: 200+1 000+300 SK; Martin – č. 15: 1 000+300 SK; MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300, č. 13: 200+400 SK; Trebostovo – č. 13: 1 000+300 SK; Rudina – č. 15: 100+200 SK; Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; Detva – č. 19: 100+200 SK; Podvysoká – č. 19: 1 000+300 SK; H. Nemce – č. 19: 200+1 500+300 SK; SŽ: Zborov – č. 14: 1 000+300 SK; T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; Oščadnica – č. 18: 5 000+300 SK; Krásno – č. 19: 1 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK.

2.       HK prerokovala faktúru od ŠK Z. Poruba za neodohrané MFS z 4. 11. 07. Na základe fakt. čiastky žiada FK Oščadnica o jej uhradenie v celej  čiastke na účet ŠK Z. Poruba.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Oprava Spravodajcu č. 12/2007/08, časť KpRS bod 2: Komisia na svojom zasadnutí 13. 9. 07 prejednala sťažnosť FK Brusno na výkon R a AR v MFS Poltár – Brusno. Podnet prejednala ako čiastočne opodstatnený, svoje zistenia odstupuje KR. Vklad 1 000 Sk sa vracia FK Brusno.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV na svojom zasadnutí 19. 10. 07 schválil usporiadanie XIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2007 a 4. plesu SsFZ 11. 1. 2008 na Zvolenskom zámku.

2.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Halová sezóna SFZ

MD sk. C

Dukla BB – ŠH Badín (1. 12. o 8.30-16.00, Debnár, Tokár, M. Majer)

SŽ sk. C

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 8.30-14.00, Čajka, Jánoš)

MŽ sk. C

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 13.30-19.00, Kratochvíla, Riša)