Spravodaj č. 24/2007-08

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15: 3 000+300 SK; Krásno – č. 15: 3 000+300 SK, č. 19: 200 SK; IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; Poltár – č. 12: 200+400 SK; Ružiná - č. 14: 20 000+300 SK; O. Jasenica – č. 18: 5 000+300 SK; V. liga: Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Sklabiná – č. 13: 3 000, č. 14: 4 000 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Vinica – č. 16: 10 000+300 SK; Černová – č. 16: 3 000+300 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000 SK; Bánová B – č. 19: 2 000+300 SK; L. Sliače – č. 19: 10 000+300 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; Vrútky – č. 19: 200+400 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK; Revúca – č. 11: 200+1 000+300 SK; Martin – č. 15: 1 000+300 SK; MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300, č. 13: 200+400 SK; Trebostovo – č. 13: 1 000+300 SK; Rudina – č. 15: 100+200 SK; Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; Detva – č. 19: 100+200 SK; Podvysoká – č. 19: 1 000+300 SK; H. Nemce – č. 19: 200+1 500+300 SK; SŽ: T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; Krásno – č. 19: 1 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK.

2.       HK prerokovala faktúru od ŠK Z. Poruba za neodohrané MFS z 4. 11. 07. Na základe fakt. čiastky žiada FK Oščadnica o jej uhradenie v celej  čiastke na účet ŠK Z. Poruba.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tak, ako sa to už stalo tradíciou, v tomto roku už po 13-ty krát vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz, na základe hlasovania trénerov III. ligy a členov TMK, najlepších futbalistov v regióne stredného Slovenska v príslušnom roku. Slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2007 sa uskutoční 11. januára 2008 (piatok) o 19.00 hod. v reprezentačných priestoroch Zvolenského zámku. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom sa uskutoční v rámci IV. plesu SsFZ. Prípravou plesov sleduje SsFZ založenie tradície neformálnych stretnutí funkcionárov zväzových orgánov a klubov, ocenených hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, partnerov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku. Touto cestou Vás čo najsrdečnejšie pozývame na tento slávnostný večer. Z dôvodu organizačného zabezpečenia plesu Vás žiadame, aby ste nám do 4. 1. 2008 záväzne (telefonicky 048/4148913, faxom, 048/4148914, e-mailom futbal@ssfz.sk, prípadne mobil 0915 827656 Matejka, 0905 151511 Jánošová), nahlásili svoju účasť, účasť manželky (priateľky), prípadne ďalších Vaších hostí. Cena zlosovateľnej vstupenky pre jedného účastníka plesu je 800 SK.

2.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.