4. 3. 2008

Spravodaj č. 39/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Predvolávame na zasadnutie 10. 4. 2008 o 16.30 z MFS V. ligy sk. C 14. kolo Sliač – Č. Balog FK Sliač: Václav Miškuf HU, Miroslav Skučka ved. dr., Štefan Boroš 810702 kap. dr.; FK Č. Balog: Peter Kovalčík ved. dr. a  Miroslav Rusnák 870316 kap. dr.; R Jaroslav Kyzek, DZ Peter Truban.

2.       Oznamujeme FK Sliač, že obhliadka HP vo V. Lúke sa uskutoční 8. 4. 08 (utorok) o 16.00. FK Sliač zabezpečí účasť zástupcu FK Sliač, štatutárneho zástupcu FK V. Lúka, prípadne písomný súhlas FK na užívanie HP pre potreby FK Sliač. Stretnutie členov ŠTK a ostatných funkcionárov príslušných FK sa uskutoční na HP vo V. Lúke.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 20. kolo III. ligy SD a MD Fomat MT – Č. Balog 23. 4. 08 (streda) o 14.00-16.30,

b)       odohrať MFS 15. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – Hôrky 8. 5. 08 (štvrtok) o 15.00. ŠK Tvrdošín uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie,

c)       odohrať MFS 15. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Jakub 1. 5. 08 (štvrtok) o 14.00. FK Kováčová uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie.

d)       odohrať MFS 18. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Lučenec B – Hriňová 27. 4. 08 o 14.00-16.00 (zmena UHČ),

e)       predohrať MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Revúca 5. 4. 08 o 12.00-14.00. FK Revúca uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie,

f)         odohrať MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Rudinská 1. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00. FK Turzovka úhradí 200 SK za predelegovanie,

g)       predohrať MFS 18. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Rabča – Sučany 26. 4. 08 o 13.00-15.00,

h)       odohrať MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – S. Ľupča 21. 5. 08 (streda) o 16.00-17.30,

i)         predohrať MFS 16. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Zvolen B – Kremnica 12. 4. 08 o 10.00-12.00. FK Zvolen uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie,

j)         odohrať MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podlavice B – Kováčová 1. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 16. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Rajec, Štiavnik - Predmier 13. 4. 08 o 12.30 (zmena UHČ).

3.       Kontumuje MFS 16. kola III. ligy SD a MD Námestovo – Krásno priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Krásno berie na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-7771 Na základe podkladov dodatočne predložených sekretariátom SsFZ DK ruší bod D-770 ohľadom pokuty FK Tvrdošín dosp.

D-772 Peter Halák 770914 L. Štiavnica 1 SP do 31. 8. 08, 1-1a,

D-773 Peter Kmeť ved. dr. FK L. Štiavnica dosp. 4 SN od 31. 3. 08, 1-3b,

D-774 FK L. Štiavnica dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 30. 3. 08,

D-775 Juraj Slávkovský 910802  Revúca 4 SN od 31. 3. 08, 1-6-1b,

D-776 Milan Černota 910219 Revúca 2 SN od 31. 3. 08, 1-5a,

D-777 Martin Strapec 810819 O. Poruba 1 SN od 31. 3. 08, 1-5a,

D-778 František Krela 750122 Oščadnica 5 SN od 31. 3. 08, 1-6-1b,

D-779 Žiadosti o zmenu zvyšky trestu na podmienečný -  čl. 31 bod 2 DP: Adrian Czene 811015 Jesenské – zamieta sa, Martin Drexler 921114 B. Štiavnica – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 8. 08,

D-780 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 31. 3. 08 na 1 MFS: Marian Hurík 771020 Kremnčika, Peter Juráš 810630 L. Štiavnica, Mário Sepeši 790221 D. Ždaňa, Michal Kohút 850816 K. N. Mesto, Štefan Macko 761227 Námestovo, Branislav Bardy 790203 Vrútky,

D-781 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Michal Badinský 930130 Savon BB – chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame všetky KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2008. Materiál žiadame zaslať na KR SsFZ v termíne do 11.4.2008!

2.       Fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 10.4.2008 – R Žilinský kraj, 11.4.2008 – R Banskobystrický kraj. R absolvujú Test UEFA - 150m beh, 50m výklus a šprinty 6x40m. Limity požadované KR SsFZ : III. liga – 150m (30s), 50m (35s), 6x40m (6,2s), IV. a V. liga – 150m (35s), 50m (40s), 6x40m (7,0s). Prezentácia rozhodcov je 10. a 11.4.2008 od 13,45 do 14,30 hod. v Športovej hale. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a rozhodcovia III. ligy číslo účtu v peňažnom ústave (tí, ktorí ho nenahlásili na zimnom seminári). Vybraní rozhodcovia : Čajka, Dian, Gombala, Hrmo, Kuzma, Galád, P. Oružinský, Tapfer, Moják, Ma. Jakubjak, Mi. Jakubjak, Mastiš, Balázsik, Ivanič, Kuteľ, Knapec, Krajči, Masár, Rogoň, absolvujú FP s rozhodcami III. ligy s podmienkou splnenia limitov tejto súťaže (30s/35s). 

3.       KR upozorňuje R a DZ na dôsledné plnenie povinností uvedených v Spravodajcovi SsFZ – ŠTK bod 3, kontrola vybavenosti sociálnych zariadení na futbalových štadiónoch.

4.       V zmysle pokynov na zimných seminároch rozhodcov SsFZ sú rozhodcovia od jarnej časti 2007/2008 povinný v súťažiach SsFZ pri udelení osobného trestu ŽK uvádzať v zápise o stretnutí do kolónky napomínaní a vylúčení hráči : minúta, ŽK, č. hráča, meno a priezvisko hráča (bez čísla RP a dôvodu udelenia OT). Do stĺpca ŽK pri menách hráčov, R už nevpisuje minúty. Vzor zápisu bude zverejnený na web-stránke SsFZ. V súťažiach SFZ sa spôsob popisu OT nemení!

5.       Upozorňujeme R a DZ, že na stretnutiach SFZ (I.LSD, II.LSD) si účtujú cestové náklady podľa podmienok SFZ (hromadný prostriedok), nie 2,- Sk/km!

6.       Zasadnutie TÚ KR SsFZ bude dňa 11.4.2008 o 15,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách v rámci FP.

7.       KR ospravedlňuje : Hrnčiar 13.4.2008, Krenželák od 2.4.2008 PN, Halfár 2.-7.5.2008, Šuška 26.-27.4.2008 a 10.-11.5.2008, Matoš od 6.4.2008 do odvolania, Talán 12.4.-1.5.2008, Ďuriš 19.-20.4.2008, Čunderlík 27.4.2008, Michna 12.-13.4.2008 a 3.-4.5.2008, Chudý 18.-20.4.2008, Malček – do konca jarnej časti.

8.        ÚDZ berie na vedomie :

Ospravedlnenia : V. Ďurana 12. 4.208, J. Kanka 12.-13. 4.2008, Ľ. Konečný 12.-13. 4.2008 a 26.-27. 4.2008, J. Kmoško 19. 4.2008,  J. Nosáľ 19.-20. 4.2008, J. Čunderlík  19.-20. 4.2008, P Švehlík  25.-27. 4.2008.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Dňa 18. marca 2008 úspešne ukončili školenie trénerov 3. triedy a stali sa držiteľmi EURO B licencie nasledovní tréneri: Pavol Čtvrtníček, Rudolf Grom, Vladimír Holiš, Miroslav Hudec, Stanislav Keller, Roman Kloták, Dušan Molčan, Kamil Nosian, Daniel Plichta, Peter Poleč, Ľubomír Rehák, Ľudovít Sušila, Marián Turčina, Dušan Vrbenský, Stanislav Wosiňski. Srdečne gratulujeme!

2.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 15. apríla 2008 (utorok) o 10.00 hod. predsedov TMK ObFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 10. 4. 2008 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.   Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 18. 4. 2008 v B. Bystrici.

2.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 18

Rudiná – Belá (DZ Chovanec za Rúčku),

Dražkovce – Žaškov (DZ Rúčka za Chovanca),

Tvrdošín – Hôrky (dorast, 8. 5. o 15.00),

Kováčová – Jakub (dorast, 1. 5. o 14.00),

Č. Balog – Revúca (SŽ a MŽ, 5. 4. o 12.00-14.00, nová Pe Turňa – Mikloš),

Turzovka – Rudinská (SŽ a MŽ, 1. 5. o 10.00-12.00)

Kováčová – S. Ľupča (SŽ a MŽ, 21. 5. o 16.00-17.30)

SFZ

Žilina – B. Bystrica (SŽ a MŽ, 9.00-11.00).