11. 4. 2008

Spravodaj č. 40/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schvaľujeme pre FK Sliač trávnatú HP vo V. Lúke pre družstvá mládeže. Povolenie platí pre jarnú časť súť. roč. 2007/08 po splnení dohodnutých opatrení.

2.       Schválené zmeny termínov: III. liga 18. kolo Kremnička – Králiky 13. 4. 08 o 15.30.

3.       Prerokované námietky kap.: Dudince – Radvaň: D – neopodstatnená, H – bezpredmetná.

4.       Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 14. kolo Sliač – Č. Balog 16. 4. 08 (streda) o 16.30, prípad postupujeme na KR:

5.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. B Trstená – Palúdzka podľa SP čl. 100/i – štart Martin Krasuľa po 4 ŽK. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Palúdzka. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

6.       Na základe vzájomnej dohody sa MFS III. ligy 19. kolo K. N. Mesto – Bytča odohrá 19. 4. 08 UHČ na ihrisku FK K. N. Mesto.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 17. kola IV. ligy dorast sk. JUH V. Krtíš – Tornaľa 1. 5. 08 (štvrtok) o 15.30,

b)       odohrať neodohrané MFS 14. kola IV. ligy dorast sl. JUH Selce – B. Štiavnica 1. 5. 08 (štvrtok) o 16.00,

c)       predohrať MFS 17. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Radoľa 19. 4. 08 o 14.00,

d)       odohrať neodohrané MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – K. Lieskovec 30. 4. 08 (streda) o 15.00-17.00,

e)       odohrať neodohrané MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Jupie Podlavice B – Kováčová 1. 5. 08 (štvrtok) o 12.00-14.00,

f)         odohrať MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Jupie Podlavice B – Zvolen B 14. 5. 08 (streda) o 15.00-17.00,

g)       odohrať neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Radzovce – Detva 23. 4. 08 (streda) o 14.00-16.00. FK Detva uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie.

2.       Oznamuje účastníkom III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že FK Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS sobotu v UHČ (10.00-12.00). FK Pliešovce upozorní dopor. listovou zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktoré sa táto zmena týka.

3.       Kontumuje MFS 15. kola:

a)       V. ligy dorast sk. C Lutila – Brusno priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Lutila podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča Ďuriančík Lukáš 910831 v dobe zast. činnosti),

b)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Lučenec B priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Dukla BB B podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Lučenec B berie na vedomie,

c)       III. ligy SŽ sk. B D. Kubín B – Z. Poruba priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Z. Poruba berie na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-782 Michal Badinský 930130 Savon BB 2 SP do 31. 8. 08, 1-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-783 Erik Csongovai 901210 Tornaľa 4 SN od 7. 4. 08, 1-3b,

D-784 Miroslav Hajko 900605 Štiavnik 2 SN od 7. 4. 08, 1-5a,

D-785 FK Dúbrava dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionárav stretnutí 6. 4. 08,

D-786 Matúš Trabalík 940416 O. Jasenica 4 SN od 7. 4. 08, 1-4a,

D-787 Tomáš Čimbora 890907 Zborov 2 SN od 7. 4. 08, 1-5a,

D-788 Marek Beháň 870109 Strečno 1 SN od 7. 4. 08, 1-5a,

D-789 Milan Beháň 650628 Strečno DK hráčovi dňom 7. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-790 Rudolf Šavlík 890323 Č. Balog 2 SN od 7. 4. 08, 1-5a,

D-791 Dušan Račko ved. dr. FK D. Strehová dosp. 6 SN od 7. 4. 08, 1-3b,

D-792 FK D. Strehová dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 6. 4. 08,

D-793 Lukáš Ďuriančik 910831 Brusno 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b, 100 SK uhradiť,

D-794 Jozef Pšenko ved. dr. FK Brusno dorast 6 SN od 10. 4. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-795 Jaroslav Feranec tréner FK Kalinovo dosp. 3 SN od 7. 4. 08, 1-3a,

D-796 Jaroslav Fiačan 900804 Palúdzka 2 SN od 7. 4. 08, 1-6-1a,

D-797 Juraj Kriš 890921 O. Veselé 2 SN od 7. 4. 08, 1-5a,

D-798 Július Findra 751220 Málinec 1 SN od 7. 4. 08, 1-5a,

D-799 Andrej Palík 920510 Cinobaňa 5 SN od 7. 4. 08, 1-3b,

D-800 FK Hnúšťa dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov v stretnutí 6. 4. 08,

D-801 Martin Krasula 840506 Trstená 4 SN od 7. 4. 08, 1-9-1b, 200 SK uhradiť,

D-802 Ján Šikyňa ved. dr. Trstená dosp. 6 SN od 10. 4. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-803 Žiadosti o zmenu zvyšky trestu na podmienečný -  čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Tichý asist. trénera FK Bytča dosp., Ladislav Marinec 810111 Nenince, Peter Zimen 861124 Varín – zamietajú sa, Matúš Hirka 910501 S. Ľupča – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 8. 08, Karol Praženica 701115 Sásová – zmena zvyšlu trestu na 2 SP do 30. 9. 08,

D-804 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  7. 4. 08 na 2 MFS: Jozef Bugala 710708 K. Lúčka,

D-805 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  7. 4. 08 na 1 MFS:  Peter Barčák 780107 Makov, Roman Krenek 760511 Makov, Viktor Žingor 880102 D. Strehová,Peter Pazúrik 721117 Trstená, Roman Šeling 790627 Nižná, Miloslav Botnický 860101 K. Lieskovec, Ladislav Šlapka 871223 K. Lieskovec, Ján Slučik 810131 K. Lúčka, Michal Bielik 801107 K. Lúčka, Jozef Lepšík 810428 Žiar B, Zoltán Kuzma 770519 Nenince, Peter Príbeli 811227 Olováry, Vojtech Foltán 680903 Olováry, Ján Budai 750121 H. Zalužany, Peter Tuharský 850505 Sklabina, Gabriel Trizna 671022 Radzovce, Branislav Kaplík 840815 Radoľa, Štefan Čepela 841118 Bela, Peter Hruboška 760709 Závodie, Marian Gamboš 730727 Závodie, Csaba Sendrei 750915 Hajnačka, Milan Gregor 881205 Brusno, Lukáš Bahno 881123 Hliník, Pavol Melicher 731111 Kalinovo, Radovan Štulajter 880206 Tisovec, Radomír Berky 861127 Poltár,

D-806 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Miroslav Mráz uspor. Dúbrava – chýba poplatok,

Dominik Kubina 930812 L. Mikuláš, Jozef Stronga 901105 Halič – chýbajú poplatky za ČK,

Marian Kováč 740810 Brusno, Štefan Sviržovský 701224 B. Štiavnica, Ivan Hucík 650803 Zuberec, Peter Gallo 770819 Žaškov – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

D-807 DK predvoláva na svoje zasadnutie 17. 4. 2008 zo stretnutia Predmier – Strečno V. liga sk. A dosp. o 16.30:

DZ: Rastislav Koša

FK Predmier: Jozef Janda HU

FK Strečno: Milan Beháň 650628, Alfonz Klocáň prezident FK.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie perspektívnych rozhodcov (v ľubovoľnom počte) na doškoľovací seminár R licencie A, ktorý sa uskutoční dňa 9.5.2008 v Banskej Bystrici. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu frekventantov  žiadame zaslať na KR SsFZ v termíne do 30.4.2008.

2.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 8.5.2008 v rámci doškoľovacieho seminára licencie A. R absolvujú Test UEFA - 150m beh, 50m výklus a šprinty 6x40m. Limity požadované KR SsFZ : III. liga – 150m (30s), 50m (35s), 6x40m (6,2s), IV. a V. liga – 150m (35s), 50m (40s), 6x40m (7,0s). Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a rozhodcovia III. ligy číslo účtu v peňažnom ústave (tí, ktorí ho nenahlásili na zimnom seminári). Rozhodcovia, ktorí neabsolvujú fyzické previerky nebudú v jarnej časti 2007/2008 delegovaní na stretnutia dospelých ako R.

3.       V zmysle pokynov na zimných seminároch rozhodcov SsFZ sú rozhodcovia od jarnej časti 2007/2008 povinný v súťažiach SsFZ pri udelení osobného trestu ŽK uvádzať v zápise o stretnutí do kolónky napomínaní a vylúčení hráči : minúta, ŽK, č. hráča, meno a priezvisko hráča (bez čísla RP a dôvodu udelenia OT). Do stĺpca ŽK pri menách hráčov, R už nevpisuje minúty. Vzor zápisu bude zverejnený na web-stránke SsFZ. V súťažiach SFZ sa spôsob popisu OT nemení!

4.       Upozorňujeme R a DZ, že na stretnutiach SFZ (I.LSD, II.LSD) si účtujú cestové náklady podľa podmienok SFZ (hromadný prostriedok), nie 2,- Sk/km!

5.       KR ospravedlňuje : Jo. Kyzek 30.4.-4.5.2008, Ja. Kyzek 30.4.-4.5.2008, Kamenišťák od 26.4.2008 do konca súť.roč., Pilšáková 3.5.2008, Maga 11.4.2008, Švec 11.4., 19.4., 3.-4.5., 14.-15.6.2008, Ostrihoň 26.-27.4.2008, Mastiš 10.5.-13.6.2008, György jarná časť, Taraba 10.4., 19.-20.4., 26.4.2008, Tisoňová 16. – 30. 4. – oneskorene; Vrlíková – ukončenie akt. činnosti R.

6.        ÚDZ berie na vedomie :

a)       Ospravedlnenie: P. Šmíd 17.-18.5. a 14.-15.6.2008, Z. Mastiš 10.-11.5.2008, L. Konečný 10.-11.5., 17.5., 25.5.2008,

b)       Dôrazne žiadame DZ aby v  " Správach o priebehu..." dôsledne rešpektovali nariadenie  ŠTK uverejnené v Spravodajcovi  č. 39, odsek 3. Nedodržanie nariadenia ŠTK v najbližších kolách  budeme postihovať v zmysle Zásad pre prácu DZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 15. apríla 2008 (utorok) o 10.00 hod. predsedov TMK ObFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS Zvolen (Zvolen – L. Štiavnica), K. Lieskovec (Dúbrava – K. Lieskovec), Strečno (Predmier – Strečno). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu... podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 18. 4. 2008 v B. Bystrici.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 15. 4.2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Predmier – Strečno, Zvolen – L. Štiavnica, Dúbrava – K. Lieskovec.

3.       Hodnotenie MFS nepredložili: L. Lúčka (16, 17), Fiľakovo, D. Ždaňa (17), Krásno (16), Belá, Rosina, Turany, Teplička, Tvrdošín, Selce, Ružiná, Hajnačka, Jesenské, Hliník, Kalinovo, Tisovec (15).

4.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

5.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

6.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 19

Sučany – Ďanová (Čuboň za Dobroňa)

Poniky – Č. Balog (DZ Zdechovan za Kosca)

Mýtna – Vinica (DZ Kosec za Zdechovana)

K. N. Mesto – Bytča (SD, DZ Hubka za Majsniara)

Rabča – O. Veselé (SŽ a MŽ, nová ObFZ DK – ObFZ DK).

 

Zmena DL č. 20

Podlavice B – Zvolen B (SŽ a MŽ, 14. 5. o 15.00-17.00)

III. liga SŽ a MŽ sk. D správne 13. kolo

 

Dohrávka

Sliač – P. Č. Balog (14. kolo, 16. 4. o 16.30, Danko – Martin, Jánošík – Starove)

 

Hodnotenie R

III. liga:

R. Sobota B – Fiľakovo (8;8/8), Námestovo . L. Lúčka, K. N. Mesto – D. Ždaňa (8;8,1/8,1), Zvolen – L. Štiavnica (7,8;8,1/8,1), Bánová – Bytča (8,1;8,2/8), Králiky – S. Bystrica (8;8/8,1), Krásno – Kremnička (8,1;8,1/8,1), D. Strehová – Makov (8;8,1/8).

IV. liga sk SEVER:

Belá – Oščadnica (7,9;7,9/8), Dúbrava – K. Lieskovec (7,9;8/8,2), O. Jasenica – Trebostovo (8;8,1/8), K. Lúčka – Rosina (8,1;8,2/8,1), Stráňavy – Turany (8,1;8,2/8), Valča – Teplička, Tvrdošín – Z. Poruba (8;8,1/8,2).

IV. liga sk. JUH:

V. Krtíš – N. Baňa (8,3;8,2/8), Selce – Tomášovce (8,1;8,2/8,1), Ružiná – Hajnačka (8,2;8,1/8), Revúca – Podlavice (7,9;8,1/8), Brusno – Jesenské, Hliník – Kalinovo (8;8/8), Tisovec – Poltár (8;8/8,1).

V. liga sk. A:

Radoľa – Skalité (7,7;8/8,1), Raková – Bánová B (8,4;8,4/8,5), Predmier – Strečno (8,2;8,3/8,1), Varín – Rudinská (7,8;8/8,1), Rudina – Belá (7,8;8,8,1), Podvysoká – D. Hričov (8;8/8,1), Korňa – Závodie (8;8/8).

V. liga sk. B:

Ďanová – Nižná (8,2;8,1/8), L. Sliače – Sučany (8,1;8,1/8,1), Dražkovce – Žaškov (7,9;8/8,1), Trstená – Palúdzka (8;8,1/8,1), Bešeňová – Vrútky (8;8/8), O. Poruba – Černová (8,2;8,1/8,1), Lisková – Zuberec (8;7,9/8).

V. liga sk. C:

Hrochoť – Kováčová, Badín – Sliač (8;8/8), Sásová – Žiar B (7,9;8,1/8), B. Štiavnica – D. Hámre (7,8;7,9/8), Č. Balog – Žarnovica (8;8/8,1), Š. Bane – Poniky (8,1;8,2/8,1).

V. liga sk. D:

Lubeník – R. Janovce (7,8;7,9/8), Vinica – Nenince (8,1;8/8,1), Hnúšťa – Mýtna (8,2;8,1/8), Olováry – H. Zalužany (7,9;8,1/8,1), V. Blh – Boľkovce (8,2;8/8), Málinec – Sklabiná (8,2;8,3/8,1), M. Kameň – Radzovce (7,5;8/7,9).

 

 

Futbalové Strečno smúti

Dňa 8. 4. 2008 tragicky zahynul vo veku jedenásť rokov mladý futbalista FK Strečno Jarko HANULIAK. Pohreb mladého talentovaného futbalistu sa uskutoční v piatok o 15.00 hod. na cintoríne v Strečne.

Česť jeho pamiatke!