2. 5. 2008

Spravodaj č. 43/2007-08

 

Vzhľadom k skutočnosti, že 8. máj 2008 je štátny sviatok, rokovania komisií SsFZ sa uskutočnia v stredu 7. 5. 08. Žiadame R a DZ, aby zápisy a správy zo stretnutí odohraných v dňoch 3. a 4. 5. 2008 bezpodmienečne zaslali na SsFZ listom 1. triedy doporučene v pondelok 5. 5. 08 do 12.00 hod. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby podklady na rokovanie komisií zasielali na SsFZ tak, aby boli komisiám k dispozícií na uvedené zasadnutia.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schválené zmeny termínov: D. Hámre – Žiar 20. kolo 28. 5. 08 o 17.00, FK Žiar B  uhradí 150 SK za predelegovanie R. Š Team – M. Kameň 19. kolo 4. 5. 08 o 14.00.

2.       Berieme na vedomie prípis FK Bánová (odpoveď na žiadosť FK D. Ždaňa).

3.       Písomné námietky FK Hnúšťa z MFS V. ligy sk. D 18. kolo Sklabiná – Hnúšťa odstupujeme na doriešenie KR a DK.

4.       Prerokované námietky kap.: Palúdzka – Ďanová (D – neopodstatnené), Sklabiná – Hnúšťa (H – neopodstatnená), Boľkovce – Vinica (D neodpodstatnené, H budú prerokované 7. 5. 08).

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       21. kolo III. ligy SD a MD Rakytovce – Zvolen 7. 5. 08 (streda) o 14.00-16.30. FK Rakytovce uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

b)       25. kolo V. ligy dorast sk. C Kováčová – Dudince 8. 5. 08 (štvrtok) o 14.00

c)       20. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – Martin 14. 5. 08 (streda) o 15.00-17.00,

d)       20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – O. Veselé 15. 5. 08 (štvrtok) o 15.30-17.15,

e)       21. kolo III. ligy Sž a  MŽ sk. B L. Mikuláš B – Nižná 21. 5. 08 (streda) o 14.00-16.00,

f)         20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Heľpa – Podlavice B 28. 5. 08 (streda) o 16.00-18.00,

g)       16. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podlavice B – H. Nemce 4. 6. 08 (streda) o 16.00-18.00.

2.       Kontumuje MFS:

a)       18. kola V. ligy dorast sk. B T. Teplice – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech T. Teplíc podľa SP čl. 100/b,

b)       14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Radzovce – D. Niva priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Radzoviec podľa SP čl. 100/b.

3.       Nariaďuje odohrať:

a)       neodohrané MFS 17. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Fiľakovo 15. 5. 08 (štvrtok) o 16.00. Oprava Spravodajcu č. 42/2a,

b)       MFS 20. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Skalité 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00. Oprava Spravodajcu č. 42/1h.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-893 DK upozorňuje funkcionárov FK, že vzhľadom k objektívnym skutočnostiam týkajúcich sa rokovania DK (streda) a nefunkčnej technike na SsFZ (utorok) boli prerokované všetky previnenia jednotlivcov a družstiev FK.

D-894 Doplnenie trestov uvedených pod D-853 a D-864 týka sa družstiev dosp.,

D-895 Marek Molnár 860707 Fiľakovo DK hráčovi dňom 28. 4. 08 zastvavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-896 Kornel Telek 800802 Fiľakovo DK hráčovi dňom 28. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-897 Peter Borovička 880901 Krásno DK hráčovi dňom 28. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-898 Peter Maslo 780922 L. Štiavnica 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-899 Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka 1 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-900 Tomáš Lacko 900625 Zvolen 1 SN od 28. 4. 08, 1-3a,

D-901 Jakub Zátek 920223 Krásno 5 SN od 28. 4. 08, 1-6-1b,

D-902 Matej Grančay 890708 Savon BB 6 SN od 28. 4. 08, 1-6-1b,

D-903 Miroslav Bačinský ved. dr. FK D. Tižina dorast 4 SN od 28. 4. 08, 1-3a, 200 SK uhradiť,

D-904 Ján Hollý 891112 K. Lieskovec 5 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-905 Pavol Korduliak 830720 Korňa 1 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-906 Ján Macejko 860106 Radoľa 1 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-907 Pavol Hazucha 910204 Palúdzka 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-908 Marek Chutniak 900502 Rabča 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-909 Rastislav Mušák 890828 O. Veselé 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-910 Milan Šovčík 890209 Žarnovica, 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-911 Jozef Lupták 930709 Dudince 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-912 Vilam Menyhart 901017 Lutila 5 SN od 28. 4. 08, 1-6-1b,

D-913 Radovan Galát 741217 Badín 6 SN od 28. 4. 08, 1-3b,

D-914 Martin Janík 801113 Badín 4 SN od 28. 4. 08, 1-6-1b,

D-915 Marián Hric ved. dr. Badín dosp. 6 SN od 28. 4. 08, 1-3b,

D-916 FK Badín dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokoanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 27. 4. 08,

D-917 Ján Smatana hlásateľ FK Selce dosp. 4 SN od 28. 4. 08 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-918 Ján Púpala 911105 Pliešovce 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a, 100 SK uhardiť,

D-919 Štefan Lakatoš 880321 Jesenské 1 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-920 Kamil Blaho 821217 Hliník 3 SP do 31. 10. 08, 1-6-1a,

D-921 Dušan Vilhan 850415 Tomášovce 2 SP do 31. 8. 08, 1-4a,

D-922 FK Kalinovo dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 27. 4. 08,

D-923 Martin Jaško 890115 Halič 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-924 René Smetka 891122 Brusno 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-925 Andrej Svrčan 901111 Lisková 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-926 Tomáš Šipka 910619 D. Kubín 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-927 Peter Pančík 910715 Č. Balog 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-928 Marián Kováč 930407 Revúca 4 SN od 28. 4. 08, 1-6-1b,

D-929 Tomáš Sentinek 940818 Žarnovica 4 SN od 28. 4. 08, 1-6-1b,

D-930 Peter Tomčík 930113 Žarnopvica 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-931 Ján Obročník asis. trénera FK R. Sobota SŽ 2 SN od 28. 4. 08, 1-3a, 200 SK uhradiť,

D-932 Daniel Lietava 950625 Krupina DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-933 Lukáš Horváth 930721 L. Mikuláš B 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-934 Vladimír Širáň 940505 Žiar B 2 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-935 Maroš Adámus 890924 Nižná 8 SN od 30. 4. 08, 1-6-2a, 100 SK uhradiť,

D-936 Dávid Romaňák 900423 O. Veselé 8 SN od 30. 4. 08, 1-2b,

D-937 FK Nižná dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 29. 4. 08,

D-938 FK O. Veselé dorast pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 29. 4. 08,

D-939 Jozef Levčík 750504 Mýtna 4 SN od 28. 4. 08, 1-3b,

D-940 Peter Repka 730128 H. Zalužany DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-941 Peter Markotán 770413 H. Zalužany DK hráčovi dňom 30. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 6. 5. 08 zašle písomné vyjadrenia k svojmu previneniu po stret. 27. 4. 08,

D-942 FK H. Zalužany dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti po stretnutí a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 27. 4. 08,

D-943 Milan Dúbravec 780912 Boľkovce DK hráčovi dňom 28. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-944 Jaroslav Cibulya 740221 Vinica 1 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-945 Martin Temiak 760105 Hnúšťa DK hráčovi dňom 28. 4. 08 zastavuje činnosť do vyrišenia previnenia,

D-946 František Zemanovič 660921 Hnúšťa DK hráčovi dňom 28. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-947 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Rastislav Martinček 790420  - zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-948 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  21. 4. 08 na 1 MFS: Ľubomír Tropek 850606 Trstená,

D-949 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  28. 4. 08 na 1 MFS: Igor Volko 810411 Kováčová 200 SK uhradiť, Milan Lalík 721218 Dudince 200 SK uhradiť, Ján Selecký 750719 Hrochoť 200 SK uhradiť, Juraj Gömöry 840425 M. Kameň 200 SK uhradiť, Peter Kováč 780429 Sklabiná, Peter Javor 831204 Lubeník, Maroš Madleňák 791031 O. Jasenica, Vladimír Huťka 640331 Turany, Martin Majerík 740915 Turany, Stanislav Urban 910903 Dúbrava, Marek Finta 900702 Trebostovo, Marian Nevedal 720310 Krásno, Stanislav Hornák 681223 Krásno, Tomáš Martinec 830203 Králiky, Juraj Siman 770808 Námestovo, Miroslav Markovič 820515 R. Sobota B, Peter Maslo 780922 L. Štiavnica, Attila Igo 8111106 Hajnačka, Marian Vicaň 781007 O. Jasenica 200 SK uhradiť, Szabolcs Figei 820110 Jesenské, Milan Adam 800105 Selce, František Bednár 790610 Predmier 200 SK uhradiť,

D-950 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 28. 4. 08 na 2 MFS: Peter Michálek 880112 Š. Bane, Roman Uhrín 820816 R. Janovce 200 SK uhradiť, Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna, Zsolt Rapi 800710 Fiľakovo, Juraj Orčo 820824 Nižná,

D-951 DK predvoláva na svoje zasadnutie 7.54. 2008 zo stretnutia na hod. 16.15 Fiľakovo -  Krásno III. ligy dosp.

FK Fiľakovo: Marek Molnár 860707, Kornel Telek 800802, Csaba Bozo ved. dr. a prezident FK,

FK Krásno: Peter Borovička 880301, Vladimír Vaňovec ved. dr. a prezident FK.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Upozorňujeme KR ObFZ nakoľko v stanovenom termíne do 30.4.2008 !! nenahlásili perspektívnych rozhodcov (v ľubovoľnom počte) na doškoľovací seminár R licencie A, aby ich osobne informovali že seminár sa uskutoční dňa 8.5.2008 v Banskej Bystrici – Kremničke, Reštaurácia u Vinca. Zraz a prezentácia frekventantov bude dňa 8.5.2008 od 7,30 do 8,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách pri futbalovom štadióne Dukla Banská Bystrica. Pozvánky s programom a podmienkami seminára budú z časových dôvodov zaslané len rozhodcom nahláseným z ObFZ v stanovenom termíne.

2.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 8.5.2008. Prezentácia bude v Športovej hale na Štiavničkách od 7,30 do 8,00 hod. Zúčastnia sa : Baranček, Brodňan, Dvorštiak, R. Gonda, Hreus, Chudý, Kučera, Kuteľ, Kuzma, Moják, Parobek, Rogoň, Tapfer, Pa. Turňa a tí ktorí ešte nevykonali FP. Rozhodcovia, ktorí neabsolvujú fyzické previerky nebudú v jarnej časti 2007/2008 delegovaní na stretnutia dospelých ako R.

3.       KR ospravedlňuje : T. Krahulec 17.-18.5.2008, 24.5.2008, 31.5.2008, Ondruš 17.-25.5.2008, Brodňan 24.-25.2008, 31.5.2008 a pracovné dni, Kuzma 9.-11.5.2008, Matejčík 23.-25.5.2008, Šalata 24.-25.5.2008, Holeša 10.-11.5.2008, Martinec 7.-8.6.2008, 14.-15.6.2008, Budinec 17-18.5.2008, 7.-8.6.2008.

4.       Chyby R (mínus body): Hrtús 0,2; Majer 0,7; Mihálka 0,2; Geňo 0,5; Rohoň 0,2; Bušo 0,2; Zelezník 0,2; Horný 0,2; Dvorštiak 0,2; Vojvoda 0,2; Bariak 0,4; S. Kučera 0,2.

ÚDZ :

5.       Na zasadnutie ÚDZ  dňa 7. mája o 15.30  hod. pozývame D. Starove a 15,45 P. Truban,

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala žiadosť FK Vinica o úhradu FA z 6. 1.0 07 v sume 8 589 SK. Na základe nesprávne fakturovanej čiastky za dopravu, žiada FK Klenovec o jej prerobenie v časti cestovné Klenovec – Vinica a späť. Po prerobení FA na správnu sumu, nariaďuje FK Klenovec túto okamžite uhradiť pod následkom disciplinárneho konania.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: Revúca (Poltár – Revúca), V. Krtíš (Podlavice – V. Krtíš), Dúbrava (Turany – Dúbrava). Na základe nesplnenia lč. 4/a Štatútu... podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 6. 5. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Fiľakovo – Krásno, Podlavice – V. Krtíš, Boľkovce – Vinica, Sklabiná – Hnúšťa, Poltár – Revúca, Turany – Dúbrava.

2.        Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili:

3.        Oprava RS 2007/08, časť adresár FK V. liga sk. A: OŠK Rudina od 28. 4. 08 prezident OŠK Miroslav Šuraba m 0903 544690; V. liga sk. C od 4. 9. 07 predseda ŠK Tomáš Škamla m 0908 177021, manager Ján Poničan m 0903 385541.

4.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

5.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

6.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 22

Makov – K. N. Mesto (DZ Mastiš za Kolibáča)

L. Štiavnica – D. Ždaňa DZ Kolibáč za Dolníka)

Čadca – Savon BB (SD a MD, DZ Ševec za Kolibáča)

 

Zmena DL č. 23

Poltár – Selce (DZ Budáč za Konečného aj dorast)

Žarnovica – Žiar B (DZ Kučera za Budáča)

Tvrdošín – Hôrky (dorast, dohrávka, nová Harezník – ObFZ DK)

 

Hodnotenie R

III. liga:

Fiľakovo – Krásno (8;8/8,1), D. Strehová – Králiky (8,3;8,1/8,1), Makov – Bánová (8,1;8/8,1), Kremnička – Zvolen (8,3;8/8,1), S. Bystrica – K. N. Mesto (8,1;8,1/8,1), Bytča – Námestovo (7,9;8/8,3), L. Štiavnica – R. Sobota B (8,4;8,1/8,1), D. Ždaňa – L. Lúčka (7,9;8/8,1).

IV. liga sk SEVER:

Oščadnica – Valča (8;8,1/8), Tvrdošín – Stráňavy (8;8,2/8), Z. Poruba – K. Lúčka, Rosina – Belá Dulice (8;8,1/8,1), Teplička – O. Jasenica (8,1;8/8), Turany – Dúbrava (7,9;8/8), Trebostovo – K. Lieskovec (8,4;8,4/8,4),

IV. liga sk. JUH:

N. Baňa – Hliník (8;8,1/8,1), Tisovec – Brusno (8,1;8,1/8), Poltár – Revúca (8,1;8,1/8,1), Kalinovo – Ružiná (8;7,8/7,9), Jesenské – Selce, Hajnačka - Tomášovce (8,3;8,2/8,1), Podlavice – V. Krtíš (8,2;8,1/8,1).

V. liga sk. A:

Skalité – Podvysoká (7,7;8,1/8), Korňa – Rudiná (8;8/8,1), Závodie – Varín (8,1;8/8), D. Hričov – Predmier (7,8;7,8/7,9), Belá – Raková (8;8,1/8), Rudinská – Radoľa (7,8;8,1/8,1), Strečno – Bánová B (7,5;8/8,1).

V. liga sk. B:

Nižná – O. Poruba (8;8,1/8,1), Lisková – Bešeňová, Černová – Dražkovce (8,1;8/8), Zuberec – Trstená (8,2;8,1/8,1), Vrútky – L. Sliače (8,1;8,3/8,3), Palúdzka – Ďanová (8;8,1/8), Žaškov – Sučany (8;8/8).

V. liga sk. C:

Kováčová – Č. Balog (8,4;8,2/8,2), Š. Bane – Badín (7,9;8,1/8), Poniky – B. Štiavnica (8,1;8,2/8), Žarnovica – Sásová (8,2;8,1/8), Sliač – Dudince (7,9;8/8), D. Hámre – Hrochoť (7,9;8,1/8,1), Žiar B – Radvaň (8;8,1/8).

V. liga sk. D:

R. Janovce – Málinec (8;8,1/8,1), M. Kameň – V. Blh (8;8/8), Radzovce – Olováry (8;8,2/8,1), Sklabiná – Hnúšťa (7,9;8,1/8), Boľkovce – Vinica (8;8/8,1), H. Zalužany – Lubeník (7;8/8), Mýtna – Nenince (7,9;8,1/8,1).