6. 6. 2008

Spravodaj č. 48/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme všetkým FK, že aktív ŠTK a KM sa uskutoční 30. 6. 08 (pondelok) o 15.00 v kongresovej sále Obchodnej akadémie v BB (Tajovského 25). Počítame minimálne s jedným zástupcom FK, ktorých aspoň jedno družstvo bude v súťažnom ročníku 2008/2009 štartovať v súťažiach riadených SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať.

2.       Námietky kap. Dúbrava – Stráňavy, Trebostovo – Z. Poruba, Belá – Skalité, Sučany – Lisková: H-neopodstatnené.

3.       Kontumujeme MFS IV. ligy sj. JUH 23.. kolo K. Lieskovec – Tvrdošín podľa SP čl. 100/e. Priznávame 3 body v prospech K. Lieskovec. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na ihrisku.

4.       Schválené zmeny termínov: Zvolen – Námestovo 7. 6. 08 o 10.30. FK Zvolen uhradí 200 SK za predelegovanie R.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade neodohratia MFS v pôvodnom termíne sú zainteresované FK povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne tak, aby sa MFS odohralo najneskôr najbližšiu stredu.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať MFS:

a)       30. kola III. ligy SD a MD Rakytovce - Námestovo 19. 6. 08 (štvrtok) o 11,00 – 13,30,

b)       26. kola lV. ligy dorast sk.SEVER Rajec - Štavnik  19. 6. 2008 (štvrtok) o 16,30,

c)       25. kola lV. ligy dorast sk. JUH  Krupina – Detva 14. 6. 2008 (sobota) o 17,00, MFK Krupina uhradí na účet SsFZ 150 SK,

d)       26. kola V. ligy dorast sk. C Šalková – Kováčová 21. 6. 2008 (sobota) o 19,30 na ihrisku v Šalkovej pri umelom osvetlení,

e)       odohrať MFS 24. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – Belá v opačnom poradí stretnutí MŽ o 10,00, SŽ o 12,00,

f)         26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Krupina 11. 6. 2008 (streda) o 15,00 – 17,00,

g)       26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rajec – Rosina 18. 6. 2008 (streda) o 16,00 – 18,00,

h)       23. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Staškov 18. 6. 2008 (streda) o 15,00 – 17,00,

i)         26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Rabča 10. 6. 2008 (utorok) o 15,00 – 17,00,

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       28. kola III. ligy SD a MD Čadca – Zvolen na ihrisku FK Čierne pri Čadci. Hostia , R a DZ sa dostavia na ihrisko v Čiernom.

b)       25. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Tvrdošín 15. 6. 2008 o 14,00,

c)       25. kola V. ligy dorastu sk. B Turč. Kľačany – Nižná 14. 6. 2008 (sobota) o 17,00,

d)       25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C H. Nemce – B. Štiavnica 14. 6. 2008 o 12,00 – 14,00,

4.       Kontumuje MFS:

a)       26. kola III. ligy MD Čadca – Revúca, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca, podľa SP čl. 100/b,

b)       26. kola III. ligy  MD  Savon BB – D. Kubín,  priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti  v prospech  FK D. Kubín, podľa SP čl. 100/e,

c)       23. kola IV. ligy dorastu sk. JUH B. Štiavnica – Pliešovce, priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti v prospech FK B. Štiavnica, podľa SP čl. 100/e,

d)       23. kola IV. ligy dorastu sk. JUH Hriňová – D. Hámre, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hriňová, podľa SP čl. 100/b,

e)       23. kola V. ligy dorastu sk. A Zborov – Skalité, priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti v preospech FK Zborov n/Bystriciu, podľa SP čl. 100/e,

f)         23. kola V. ligy dorastu sk. C Jakub – Lutila, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jakub, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Lutila berie na vedomie.

g)       20. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Belá – Tvrdošín, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tvrdošín, podľa SP čl. 100/i, (neoprávnený štart hráča na cudzí RP),

h)       23. kola II. ligy MŽ sk. SEVER  Žilina B – Bytča, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žilina, podľa SP čl. 100/b.

5.       Námietka FK :

a)       podaná v MFS 22. kola V. ligy dorastu sk. C Kriváň – Badín bola prerokovaná ako bezpredmetná,

b)       podaná v MFS 23. kola V. ligy dorastu sk. C H. Nemce – Brusno bola prerokovaná ako bezpredmetná,

c)       podaná v MFS 23. kola III. ligy MŽ sk. B Vrútky – Lisková bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1113 Oprava mena previnilca uvedeného pod D-1064  Gabriel Trizna,

D-1114 DK odstupuje KR SsFZ list FK Rakytovce zo dňa 29. 5. 2008 ohľadom MFS III. ligy SŽ Zvolen B – Rakytovce,

D-1115 DK odstupuje KR SsFZ list R Jakub Fáber zo dňa 2. 6. 2008 ohľadom nedoručenia zápisu na rokovanie DK,

D-1116 František Čičala 910802 Rudina 2 SN od 2. 6. 2008, 1-5a,

D-1117 Patrik Cyprich 910504 Svrčinovec 2 SN od 2. 6. 2008, 1-5a,

D-1118 Milan Petrák 840131 Skalité, DK hráčovi dňom 2. 6. 2008 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1119 Milan Gazdík 900620 Radoľa 3 mesiace nepodmienečne od 26. 5. 2008 do 25. 8. 2008, 1-6-1c,

D-1120 Marek Klátik 921106 D. Strehová 2 SN od 2. 6. 2008, 1-5a,

D-1121Anton Fuňák 920321 Krásno 2 SN od 2. 6. 2008, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-1122 Adam Baranec 920925 N. Baňa 2 SP do 31. 10. 2008, 1-4a,

D-1123 Dávid Beňo 961107 Žiar n/Hr. B 2 SN od 2. 6. 2008, 1-5a,

D-1124 Michal Javorik 960906 Radoľa 3 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1a,

D-1125 Martin Radolský 951230 Radoľa 2 SN od 2. 6. 2008, 1-5a,

D-1126 Endre Vincze 820114 Rim. Janovce 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK + zmena podm. trestu 2 stretnutia na nepodmienečný, 1-5a, uhradiť 200 + 400 SK,

D-1127 FK Lubeník dospelí pokuta 2.000 SK + 300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti divákov v stretnutí 31. 5. 2008,

D-1128 FK Málinec dospelí pokuta 4.000 SK + 300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti divákov v stretnutí 31. 5. 2008,

D-1129 Lukáš Kováč 840504 Žaškov 4 SN od 2. 6. 2008, 1-3b,

D-1130 Ján Vyšný 860203 LM-Palúdzka 5 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1b,

D-1131 Marek Adamčiak 861229 Lisková 4 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-3b,

D-1132 FK Lisková dospelí pokuta 3.000 SK + 300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť zdravotníka po stretnutí 1. 6. 2008,

D-1133 Andrej Kováč 900208 Bzovík 5 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1b,

D-1134 Jozef Halaj, asistent trénera FK Kriváň dorast, 3 mesiace nepodmienečne od 5. 6. 2008 do 4. 9. 2008, 1-6-2a, 200 SK uhradiť,

D-1135 FK Kriváň dorast pokuta 4.000 SK + 300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť asistenta trénera po stretnutí 25. 5. 2008 a neospravedlnenú neúčasť na rokovaní DK,

D-1136 Milan Nôta 920603 Bzovík 4 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1a,

D-1137 Ivan Herich 920401 Revúca 1 SP do  31. 10. 2008, 1-1a,

D-1138 Martin Medvecký 900326 Martin 5 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1b,

D-1139 Dominik Škubák 860918 Králiky 1 SN od 2. 6. 2008, 1-4a,

D-1140 Miroslav Gluch 740831 Dol. Strehová 3 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1a,

D-1141 Jozef Kadák 830709 Bytča 3 SN od 2. 6. 2008, 1-3b,

D-1142 Michal Michulek 741004 Stráňavy 1 SN od 2. 6. 2008, 1-5a, porušenie kap. XX.  bod 9 RS 2007/2008,

D-1143 Ján Hablák 730317 Záv. Poruba 2 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1a,

D-1144 Radoslav Žingora 920618 Belá 5 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1b,

D-1145 Mário Frič 900118 Lipt. Sliače 5 SN od 2. 6. 2008, 1-6-1b,

D-1146 Ján Kaľavský, ved. družstva FK Rakytovce SŽ 4 SN od 22. 5. 2008, 1-3b,

D-1147 Igor Kolenička, tréner FK Rakytovce SŽ, 5 SN od 22. 5. 2008, 1-3b,

D-1148 Oliver Peško 930501 Rakytovce 3 SN od 22. 5. 2008, 1-3b,

D-1149 FK Rakytovce SŽ pokuta 1.000 SK + 300 SK za prerokovanie previnenia podľa  DP 2-1b za neprístojnosti v stretnutí 21. 5. 2008,

D-1150 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Pilarčík  930326 Rabča, Branislav Benko 670117 Ružiná, Tomáš Tarageľ 901023 L. Mikuláš, Marek Beháň 870109 Strečno, Alojz Serafín 910112 Skalité, Maroš Adamus 890924 Nižná – vštci zamieta sa.

D-1151 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  29. 5. 08 na 1 MFS: Peter Mackura 740816 Žiar B, Matej Šouc 860126 Žiar B, Róbert Černák 820327 Žiar B.

D-1152 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  2. 6. 08 na 1 MFS: Peter Kurčinka 820918 Námesrovo, Jozef Klokočík 850915 Námestovo, Jaroslav Kaštan 821122 L. Lúčka, Radovan Beňák 800202 Kremnička, Marek Šiška 810128 Zuberec, Martin Čipčala 830223 Or. Poruba, Stanislav Antol 860123 Bešeňová, Miroslav Blahušiak 890409 Dražkovce, Ladislav Bránik 870623 Sučany, Jaroslav Bakoš 771223 Žaškov, Ján Kovalčík 760121 Černová, Ľuboš Hruška 820821 Teplička n/Váhom, Mário Lipták 781224 Selce, Ivan Pipich 881207 Brusno, Jakub Máte 860219 Revúca, Jozef Špulica 830417 Makov, Miroslav Toman 750108 Makov, Endre Vincze 820114 Rim. Janovce – 200 + 400 SK uhradiť, Michal Masný 850427 Dolný Hričov, Miloš Muha 820802 Dol. Hámre, Ján Šopa 870707 Žarnovica, Marek Pančík 880917 Č. Balog, Jozef Masaryk 820720 Badín, Jakub Havrila 850429 Sklabiná, Tomáš Filipko 850210 Modrý Kameň, Denis Čepo 881001 Modrý Kameň, Peter Konček 650407 Lubeník, Jakub Poctavek 881216 Málinec, Jozef Antal 910102 Vinica, Roman Kret 761015 Veľký Blh, Lukáš Hruška 871106 Stráňavy, Ján Tóth 830808 Radzovce.  

D-1151 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  2. 6. 08 na 2 MFS: Roman Krivjančin 851215 Dolná Ždaňa, Marek Adamčiak 861229 Lisková, Rastislav Šiška 801002 Lisková, Stanislav Gregor 850328 Vrútky, Peter Hreus 780103 Stráňavy, Ján Radič 750623 Poltár, Patrik Wollinger 870802 Tisovec, Martin Kravec 861014 Rudinská, Jozef Lepšík 810428 Žiar B, Juraj Bakša 771203 Hrnč. Zalužany, Peter Petrok 741128 Hnúšťa.

D-1110 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 46 na návrh HK DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 9. 6. 08 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Fiľakovo 20 600 SK; Selce 3 900 SK; Oščadnica 3 300 SK; Sásová 4 000 SK; R. Janovce 400 SK – všetci dr. dosp.; Pliešovce 100 SK; D. Tižina 200 SK; - obaja dr. dorastu; L. Mikuláš 300 Sk; -  SŽ.  Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladov o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-1111 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Juraj Mano 930811 Sliač, Peter Eliáš 950704 Čierne, Peter Kendy 940618 Bytča a Viktor Krajan 900315 Slov. Ľupča – chýbajú poplatky za ČK; Ivan Slabý 831021 Rim. Janovce, Andrej Krajíček 820327 Bánová B a Ján Kuchár 740322 Varín – chýbajú poplatky za 4 ŽK; Stanislav Smoliar zdravotník Lisková, Viliam Tarač ved. družstva Černová a Stanislav Halama tréner Predmier – chýbajú poplatky.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Ospravedlnenia: R – Michal Jakubjak 22. 6., Marek Jakubjak 22. 6., Halfar 21. 6., Cimprich 21. – 22. 6., Čuboň 21. – 22. 6., M. Ondák 14. – 15. 6. – oneskorene; DZ – Majsniar 19. – 22. 6., Piaček 1. – 22. 6.

2.       Žiadame FK o zaslanie hospodárskych náležitostí R a DZ zo stretnutí 20. a 21. kola v termíne do 15.6.2008 na sekretariát SsFZ.

3.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Hreus 2 stretnutia (Podvysoká – Raková).

4.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.6.2008 o 15,30 hod. R Šibal, Bariak, Kožík.

5.       KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Sučany – Lisková

6.       Chyby R (mínus body): Čajka 0,2; Gombala 0,2; Hrmo 0,2; Balázsik 1; Kratochvíla 0,2; Škvarek 0,2; Majer 0,2; Knapec 0,2; Tokár 0,2; Mikloš 0,6; I. Krahulec 0,2; S. Kučera 0,4; Kyzek 0,2; Riša 0,2; Ligač 0,2; Hrnčiar 0,2; Löcsös 0,6; Repiský 0,2; Dávid 0,4; Maga 0,2; Kuchen 0,2; Oružinský 0,2; Hlaváčik 0,4; Bušo 0,2; Poliak 0,2; Zelezník 0,2; Knapec 0,2; Čuboň 0,2; Náther 0,2; Vojvoda 0,4; Krahulec 0,2; Ďuriš 0,2; Sitarčík 0,2; Berta 0,2; Knapec 0,5; Fazekaš 0,2; Majer 0,4; Ostrihoň 0,2; Chmúrny 1; Martin 0,2; Kyzek 0,2; Siman 0,2; Hnilica 0,2; Grenčík 0,5; Bulla 0,2; Ondrašina 0,2; Fábry 0,2; Mikloš 0,2; Kyzek 0,2; S. Kučera 0,4; Löcsös 0,4; Martin 0,2; Antalík 0,2.

 

Trénersko metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Celoslovenské finále MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2008 sa uskutočnilo dňa 3. júna 2008 na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen. Víťazmi v kategórii chlapcov U13 sa stali mladší žiaci BŠK Bardejov ( ďalšie poradie: 2. Dukla B.Bystrica, 3. FK Sp. N. Ves, 4. Slovan Bratislava, 5. Spartak Trnava, 6. MŠK Žilina, 7. AS Trenčín, 8. Slovan Levice) a v kategórii dievčat U15 družstvo ŠKF Žilina (2. Slovan Bratislava, 3. Slavoj Trebišov, 4. ŠK ŠTICH Humenné, 5. 1.DFC R. Sobota)

2.       NIKE PREMIER CUP 2008/09 – zápasy 2.kola sa odohrajú v dňoch 10.-11. júna resp. 17.-18. júna 2008  - 1. skupina (ObFZ BB) Badín – Partizán Čierny Balog, Kremnička – JUPIE Podlavice 2. skupina (ObFZ ZV) Krupina – Zvolen,  Očová - Hriňová 3. skupina (ObFZ ZH/VK) Nenince– Veľký Krtíš, Voznica – Dolné Hámre 4.skupina (ObFZ LC/RS) Divín– Fiľakovo, Tisovec– Tempus R. Sobota 5. skupina (ObFZ MT) Háj – Turč. Teplice, Vrútky – FOMAT Martin 6. skupina (ObFZ LM) Dúbrava – Palúdzka 7. skupina (ObFZ DK) Rabča - Trstená, Oravská Jasenica – Námestovo, Breza – Or. Veselé,  Dlhá – Dolný Kubín 8. skupina (ObFZ ZA,CA) Krásno – Veľké Rovné, Rajec - Bánová. Rozlosovanie turnaja a priebežné výsledky na www.ssfz.sk /nike cup/

3.       Majstrovstvá Slovenska starších žiakov sa uskutočnia v dňoch 17.- 19. júna 2008 v Banskej Bystrici na ihriskách FK Rakytovce (utorok 17.06), ŠK Selce (streda 18.06) a Dukly Banská Bystrica (štvrtok 19.06)

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na svoje zasadnutie 12. 6. 2008 (štvrtok) o 16,00 hod na SsFZ zástupcov Tatran Oravské Veselé p. Vladimíra Boráka – predsedu a Dušana Rejdugu – člena výboru, prípadne  ďalších zástupcov v súvislosti s podaným odvolaním voči rozhodnutiu DK SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: FK R. Sobota B na AR1 a AR2 (Krásno – R. Sobota B),    Bytča na R (S. Bystrica – Bytča), Hliník na HR a AR2 (V. Krtíš – Hliník), Stráňava na AR1 (Dúbrava – Stráňavy). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu...  v prípade FK Bytča aj čl. 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R s vyznačením času – minutáže), všetky podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Ved. sekretár SsFZ pozýva kolegov sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ na tradičné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo V. Krtíši utorok 10. 6. 08 od 9.30 v priestoroch ObFZ.

2.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 (pondelok) v B. Bystrici.

3.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 30. 6. 2008 v B. Bystrici.

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 10. 6. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Belá – Skalité (DK), Krásno – R. Sobota B (KR), V. Krtíš – Hliník (KR), Dúbrava – Stráňavy (KR), Sučany – Lisková (KR)  

5.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Krásno (z 26.kola), Námestovo (26.), Brusno (22., 23.) Or. Jasenica (23.).

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL: Ľubomír Jadroň 631026 Sklabiná, 780414 Anton Ďurina Rudinská, 801030 Martin Chomistek Lubela, 860312 Tomáš Jaššo Snežnica, 780620 Rafael Jelínek Voznica, Peter Kopásek Brodno aj rodný list, Milan Kotry Brehy aj rodný list, 770909 Ján Kováč Pliešovce, 810329 Stanislav Krahulec R. Janovce, 670704 Marcel Mišur Dlhé pole, Florian Oláh Čakanovce, 860310 Roland Radoš S. Ďarmoty, 920530 Michal Vlček Tisovec, 750528 František Zjavka Rudinská, 730627 Patrik Zrnčík Podbiel (O. Veslé),

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LUČENEC o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: 781121 Berky Jaroslav P. Dravce, 840819 Jackuliak Bohuslav Rapovce, 750122 Grečko Pavel Halič, 870219Svorad Marian Lupoč Praha,

 

Zmena DL č. 27

Zvolen – Námestovo (7. 6. o 10,30), Valča – K. Lieskovec (Tapfer za Ostrihoňa), Brusno – V. Krtíš (Ostrihoň za Tapfera), Makov –  Rosina (dor. Marhefka za Mačudu, DZ Spišiak za Libjaka).

Zmena DL č. 28

L. Štiavnica – Krásno ( DZ D. Hrčka za Kanku), Belá – ZA Závodie (DZ Migaľová za Kamenišťáka, aj dorast), Rudinská – Korňa (DZ Kamenišťák za Migaľovú), L. Sliače – Dražkovce (DZ Babka za Švehlíka), Radvaň – Badín (DZ Kanka za D. Hrčku), Krupina – Detva (hrá sa 14. 6. 08 o 17,00, platí pôvodná delegácia), predohrávky 26. kola: Č. Balog – Krupina (SŽ a MŽ, 11. 6. 08 o 15,00 – 17,00 Mikloš – Roštár), Nižná – Rabča (SŽ a MŽ, 10. 6. 08 o 15,00 – 17,00 Harezník – ObFZ DK).

 

Hodnotenie R

III. liga:

Fiľakovo – Zvolen (8,2;8,3/8,2), Bánová – K. N. Mesto (8;8,1/8), Králiky – Námestovo (8,3;8,2/8,1), Krásno – R. Sobota B, D. Strehová – L. Lúčka (8;8/8), 8,1), Makov – D. Ždaňa (8,1;8,1/8,1), Kremnička – L. Štiavnica (7,8;8/8), S. Bystrica – Bytča (7,8;8,1/8).

IV. liga sk SEVER:

Turany – Oščadnica (7,8;8/8), Rosina – Teplička (7,9;8/8,1),l Trebostovo – Z. Poruba (7,8;8,3/8), K. Lieskovec – Tvrdošín, Belá Dulice – Valča (8,2;8,1/8,1), Dúbrava – Stráňavy (8;8/8), O. Jasenica – K. Lúčka (8,2;8,2/8,2).

IV. liga sk. JUH:

Jesenské – N. Baňa (8,3;8,2/8,2), Podlavice – Kalinovo (8;8,1/8), Hajnačka – Poltár (8,2;8,2/8,1), Tomášovce – Tisovec (8,1;8,1/8,2), V. Krtíš – Hliník, Selce – Brusno (8,3;8,1/8,1), Ružiná – Revúca (8,2;8,5/8,1).

V. liga sk. A:

Belá – Skalité (8,4;8,2/8,3), Rudinská – D. Hričov, Raková – Rudina (8,2;8,2/8,2), Strečno – Závodie (7,7;8/8), Bánová B – Korňa (8,2;8,3/8,2), Radoľa – Podvysoká (8,2;8/8,1), Predmier – Varín (8;8,2/8,2).

V. liga sk. B:

Vrútky – Nižná (8,1;8/8), Palúdzka – Černová (8,2;8,1/8,3), Žaškov – Zuberec (8;8/8), Sučany – Lisková (6,9;8/8), Ďanová – O. Poruba (7,9;8/8,1), L. Sliače – Bešeňová (7,9;8,1/8,1), Dražkovce – Trstená (8,1;8,1/8,1).

V. liga sk. C:

Sliač – Kováčová (7,9;8,1/8), D. Hámre – Žarnovica (8,1;8,1/8), Žiar B – Poniky (8;7,9/8), Radvaň – Š. Bane (8,2;8/8), Hrochoť – Č. Balog (8;8/8), Dudince – Badín (8,2;8,1/8,1), Sásová – B. Štiavnica (7,8;8/8,1).

V. liga sk. D:

Boľkovce – R. Janovce (8,1;8,2/8,1), H. Zalužany – Sklabiná, Lubeník – Málinec (7,8;8/8,1), Mýtna – Radzovce (8,1;8/8,1), Nenince – M. Kameň (8,1;8/8,2), Vinica – V. Blh (7,8;8/8,2), Hnúšťa – Š Team (8,1;8,1/8,1).