11. 7. 2008

Spravodaj č. 2/2008-09

 

Disciplinárna komisia (predseda MiroslavSpišiak)

D-1287 Michal Mračník 901223 Štiavnik 2SN od 23.6.08, 1-5a

D-1288 Na základe rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 30.6.08 DK ruší trest uvedený pod D-937

             pre FK Nižná dorast.

D-1289 Na základe rozhodnutia VV SsFZ DK trestá FK Nižná dorast pokutou 3000,- Sk + 300,- Sk za

             prerokovanie previnenia podža DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 28.4.08

D-1290 Na základe čl.10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 31.07.08:

Miroslav Šuraba 790509 Rudina do 14.8.08

Norbert Adamovič 781009 Božkovce do 26.8.08 + 1SN

Jaroslav Gíreth veddr  T.Teplice do 9.10.08

Igor Arvensis tréner T.Teplice do 9.10.08

Martin Kravec veddr  Rudinská do 9.10.08

Pavol Mičak tréner Rudinská do 9.10.08

Miloš Zemaník veddr  Oščadnica do 22.10.08

Vladimír Kučák tréner Oščadnica do 22.10.08

Milan Beháň 650628 Strečno do 11.10.08

Marek Molnár 860707 Fižakovo do 1.12.08

Juraj Vojtas 910813 D.Kubín do 25.9.08

Ivan Černák tréner Belá do 2.1.09

Martin Mičic 921009 Belá do 2.10.08 + 2SN

Milan Gazdík 900620 Radoža do 29.9.08

Jozef Halaj astren Kriváň do 9.10.08

Zoltán Fandák veddr Revúca do 8.11.08  

źubomír Rusko 740818 Selce do 19.11.08

Jozef Galadík 880106 Strečno do 23.10.08

Anton Willinger veddr Strečno do 22.1.09

Jaroslav Hanuliak tréner Strečno do 22.1.09

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

  1. Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2008/2009 sa uskutoční dňa 1. augusta 2008 v Banskej Bystrici.
  2. Fyzických previerok rozhodcov dňa 25.7.2008 o 14,30 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách sa bezpodmienečne zúčastnia všetci rozhodcovia, ktorí si túto povinnos nesplnili v mesiacoch apríl a máj 2008. Menovite budú zverejnení v najbližšej úradnej správe.
  3. Žiadame rozhodcov a delegátov zväzu zaradených na nominačnej listine v skupine III. liga, aby  obratom nahlásili sekretariátu SsFZ svoje číslo účtu v peňažnom ústave (banka, sporitežna ) pre realizácia nového spôsobu odmeňovania náhrad R a DZ za vedenie stretnutí III. ligy.
  4. KR upozorňuje FK aby v budúcom ročníku 20008/2009 v prípade sažností na výkon R nepredkladali nekvalitne a neodborne zosnímané videozáznamy zo stretnutí, nakožko sa z takýchto záznamov nedá objektívne posúdi kritický moment R. Nápravu vykonajú FK: Krásno n. Kysucou, Valča, D. Hámre, Sklabiná, D. Ždaňa, Zvolen, Poltár, Tvrdošín, Kováčová.
  5. Plánované letné futbalové turnaje obsadzujú príslušné ObFZ prostredníctvom svojich KR ObFZ.
  6. Nominačné listiny rozhodcov SsFZ pre súažný ročník 2008/2009 :

III. liga : Balázsik Tomáš, Baranček Pavol, Budáč Peter, Budáč Michal, Čajka Peter, Čičmanec Radoslav, Dvorštiak Martin, Fábry Michal, Fízel Peter, Gonda Rastislav, Halfár Richard, Horák Roman, Horný Stanislav, Hreus Jozef, Hrmo Andrej, Chudý Michal, Knapec Pavol, Koós Adrián, Korenčik Jaroslav, Kučera Tibor, Kuchársky Peter, Kutež Martin, Kuzma Tomáš, Ligas Roman, Lisická Mária, Mačuda Eduard, Mastiš Marek, Matejčík Tomáš, Matoš Jozef, Medveď Jozef, Moják Peter, Ondák Marián, Ondruš Ján, Parobek Vladimír, Putra Igor, Sikora Patrik, Šulgan Alexander, Tokár Ivan, Tomčík Michal, Turňa Pavol, Urda Ján.

IV. liga : Adamec Martin, Bencúr Ondrej, Brodňan Miroslav; Bulla źudovít, Bušo Róbert, Cimprich Peter,  Čuboň,  Jozef, Čunderlík źuboš, Debnárová Zuzana, Dian źuboslav, Drozd František, Forgon Tomáš, Frontová Lenka, Galád Roman, Gombala Ján, Grenčík Ján, Grznár František, Harezník Michal, Hnilica Miloš, Hrtús Pavol, Chmúrny Róbert, Chovanec František, Ivanič Marcel, Jakubjak Marek, Jakubjak Michal, Janíček Ján, Jánošík Pavel, Ježík Miroslav, Jodas Peter, Juríček Peter, Košarník Jozef, Krahulec Igor, Krahulec Tomáš, Krajči Juraj, Kratochvíla źubomír, Kret Roman, Kúchen Maroš, Majer Maroš, Martin Dávid, Martinec Roman, Masár Tomáš, Mikloš Peter,  Náther Milan, Nemček Bystrík, Ondrašina Jaroslav, Oružinský Peter, Ostrihoň Ivan, Paňko Tibor, Petrák Miroslav, Pocklan Roman, Poliak Radoslav, Repiský Pavel, Riša Stanislav, Rogoň Martin, Škvarek Miroslav, Švec Peter, Tapfer Martin, Tilesch Ivan, Václavík Miroslav, Vojtek Tibor, Vrtich Peter, Zelezník Ivan.

V. liga : Antalík Marek, Bariak Milan, Beňo Miroslav, Berko Michal, Berta Ladislav, Blahušiak Milan, Budinec Ján, Bútora Michal, Čambora Ján, Dado źubomír, Danišek Štefan, Danko Pavel,   Dobroň Jaroslav, Drapáč Martin, Ďuriník Miloš, Ďuriš Roman, Fáber Jakub, Farský Vladimír, Forbak Róbert, Glončák Rastislav, Golian Marek, Greňo Štefan, Guži Jozef, György Jozef, Havran Ján, Hlaváčik Michal, Holas Miroslav, Holeša Miroslav, Hrnčiar Ivan, Hronček Róbert, Hýllová Andrea, Chrien Juraj, Jacko Miroslav, Kamenišák Stanislav, Kameništiak Tomáš, Katrenčík Marek, Kollár Jaroslav, Košárnik Radoslav, Koštial Andrej, Kožík Pavol, Krahulec Ján, Krajčí Milan, Krenželák Jaroslav, Kuba Rastislav, Kučera Stanislav, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Labuda Juraj, Laciak Marián, Ligač Peter, Löcsös Peter, Lupták Vladimír, Maga Štefan, Malček Ján, Markovič Roman,  Melich Miroslav, Mihálka Peter, Mitúch Štefan, Močiliak Róbert, Mojžiš Milan, Oružinský Stanislav, Pavkovčeková Zuzana, Pilšáková Eva, Ploštica Ján, Poljak Milan, Pšenák Lukáš, Rendla František, Rohoň Roman, Roštár Igor, Scherer Peter, Sitár Ján, Sitarčík Peter, Staškovan Rastislav, Súhrada Ján, Szabó Ladislav, Šalata Vladimír, Šibal Marek, Šuška Juraj, Taraba Daniel, Tisoňová Antónia, Truban Michal, Tutura Jaroslav, Uhorskai Michal, Vanková Mária, Venglár Marek, Verkin Miroslav, Vojvoda Anton,  Weis Marek, Wojčík Tomáš, Zlejší Juraj, Žbirka Boris; Žeriava Juraj, Žiak Peter.

3.  Nominačné listiny delegátov stretnutia SsFZ pre súažný ročník 2008/2009 :

III. liga : Viktor Babka, Pavol Baják, Branislav Braučok, Milan Dolník, Ján Forgon, Dušan Hrčka, Ján Hrčka, Vladimír Hubka, Juraj Kanka,  Libor Kolibáč,  Vladimír Kosec, Rastislav Koša, Stanislav Krahulec, Július Kubáni, Jozef Libiak, Ján Majsniar, Vladimír Orság, źudovít Perašín,  źubomír Repa, Ivan Roštár, Miroslav Schneider, Miroslav Spišiak, Pavol Ševec, Peter Truban,  František Vorel.

IV. liga : Vladimír Badura, Dezider Balajthy, Jozef Balko, Daniel Borcovan, Jozef Brka, Peter Bubniak,  Peter Budáč, Jozef Čunderlík, Ladislav Doboš, Marián Halaj, Pavol Chovanec, Ladislav Kamenišák, Ján Kmoško, Vladimír Konček, źubomír Konečný, Ladislav Knap, Jozef Kuska, Ján Marko, Zdenko Mastiš, Milan Meliš, Miroslava Migažová, Tibor Michalko, Ján Nosáž, Vladimír Piatek, Slavomír Pšenica, Peter Šmíd, Igor Šulek, Dušan Zdechovan, Ján Zeleňák.

V. liga : Pavol Ďurana, Vladimír Ďurana,  Vojtech Jančok, Pavol Jánošík, Jozef Híveš, Ladislav Hurík, Vojtech Koncz, Tibor Králik, Peter Králka, Marcel Kubinec, Miroslav Kučera, Milan Macek, Stanislav Muráň, Antonín Piaček, Pavol Romanec, Martin Rúčka, Jaroslav Šupka, Peter Švehlík, Peter Turňa, Ján Uhrín, Jozef Vrtež.

3.  Delegovanie na 18. ročník turnaja o pohár starostu obce Valča 19. 7. 2008 o 11.00: Horák, Blahušiakm Kohút.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

  1. MaK oznamuje funkcionárom FK, že sekretariát ustanovil úradné hodiny pre vybavenie matričných a registračných úkonov: utorok: od 10.00-16.00, streda: od 12.00-17.00; piatok: od 10.00-14.00. Okrem týchto hodín sa môžu funkcionári obraca na členov MaK vo svojich regónoch: Stanislav Špila (Skalité) 0907 360 541, Ján Forgon (R. Sobota) 0903 541 036, Jozef Hraus (Žilina) 0907 559 621, Michal Ramšák (V. Krtíš) 0903 862 692, Eduard Maňúr (Martin) 0907 841 477, Jaroslav Vaňo (L. Miíkuláš) 0905 899 427, Milan Hančiak (Párnica) 0908 903 689. Upozorňujeme záverom, že poplatok za matričný úkon (prestup, hosovanie, zrušenie hosovania), ktorý sa vybavuje osobne (nie poštou) je vo výške +50% k poplatku, tj. dospelí 450,- Sk, dorast 300,- Sk.
  2. MaK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe vyloženia MaK SFZ:

a)       bude možné pokračova v podaniach (podaných pred 1. 7.2008 podža starého PPF) smerujúcich k opakovanému prestupu výhradne podža starého PPF – aj výška výchovného,

b)       platné hosovanie – schválené v súlade so znením starého PPF sa môžu zruši v súlade s ustanoveniami starého PPF – teda po uplynutí 6 mesiacov.

c)       v prípade podania hosovania je nevyhnutné uvádza na prestupovom lístku dobu hosovania od – do (uvies od ktorého dňa – do ktorého dňa). V prípade, že tento údaj nebude v súlade s ustanoveniami čl. 2/2 a č. 13/1 PPNF, MaK takýto lístok vráti na upravenie.

 

Hospodárska komisia (predseda (Pavol Kutež

1.       HK prerokovala 3. 7. 08 nedoplatky oddielov voči SsFZ: III. liga: D. Strehová – S č. 46 – 4 000+300 Sk; IV. liga: Ružiná – S č. 45 – 1 000+500 Sk; Tisovec – S č. 45 – 5 000+300 SK; Kalinovo – S č. 45 – 5 000+300 Sk; Valča _ S č. 50 – 2000+300 SK; Selce – S č. 51 – 10 000+300 SK; N. Baňa – S č. 51 – 600 SK; Hliník – S č. 51 – 200 SK; V. liga: Lubeník – S č. 41 – 1 000+300 SK; Dražkovce – S č. 47 – 4 000+300 Sk; Hrocho – S č. 47 – 2 000+300 SK; Málinec – S č. 48 – 4 000+300 SK; Predmier – S č. 50 – 400 SK; R. Janovce – S č. 50 – 1 200 SK; Trstená – S č. 51 – 1 500+300 SK; K. Lúčka – S č. 51 – 10 000+300 SK; Jesenské – S č. 51 – 200 SK; Varín – S č. 51 – 200 SK; Rudinská – S č. 51 – 200 SK; Podvysoká – S č. 51 – 200 SK; Halič – S č. 51 – 100 SK; dorast: Revúce – S č. 49 – 12 000+300 SK; Palúdzka – S č. 50 – 1 000+300 SK; Strečno – S č. 50 – 6 000 SK; Radzovce – S č. 51 – 300 Sk; Kriváň – S č. 51 – 100 SK; žiaci: Selce – S č. 47 – 100 SK; Brusno – S č. 47 – 100 SK; Krásno – S č. 48 – 100 SK; Rakytovce – S č. 48 – 1 000+300 SK; Čierne – S č. 49 – 300 Sk; V. Rovné – S č. 49 – 2 000+600 SK; Rabča – S č. 50 – 300 SK; Savon BB – S č. 51 – 300 SK; He+pa – S č. 51 – 200 SK. HK nariaďuje uvedené nedoplatky uhradi do 23. 7. 08 pod následkom discipl. riešenia.

2.       HK zároveň prerokovala medzioddielové nedoplatky. K 3. 7. 2008 boli všetky evidované nedoplatky uhradené.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnos uhradi do 1. augusta prvú splátku ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu 0050192944/0900 uvádzajte variabilný symbol 010808.