18. 7. 2008

Spravodaj č. 3/2008-09

 

Športovo-technická komisia

1.       Oznamuje FK V. ligy sk. D, že po vylosovaní sa odhlásilo zo súťaže družstvo MFK ZAEL M. Kameň, zaradila ŠTK na č. 2 ďalšie postupujúce družstvo z ObFZ V. Krtíš – Družstevník Dačov Lom.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že:

a)       FK Rabča odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých,

b)       TJ Dlhá n. O. odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu ako oredzápas dospelých,

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že ŠK Kremnička odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku ŠK Hrochoť v UHČ.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 10. kola III. ligy SD a MD v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované L. Mikuláš – Bytča 12. 10. 08 v UHČ na ihr. L. Mikuláša,

b)       predohrať MFS 12. kola III. ligy SD a MD Bytča – Tvrdošín 25. 10. 08 v UHČ,

c)       odohrať MFS 1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH N. Baňa – V. Krtíš 27. 8. 08 (streda) o 14.00-16.00 na ihr. FK N. Baňa,

d)       predohrať MFS 1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované Oščadnica – Turzovka 9. 8. 08 o 10.00-12.00 na ihr. v Oščadnici.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2008/2009 sa uskutoční dňa 1. augusta 2008 v Banskej Bystrici – Právnická fakulta UMB, Komenského 20. Prezentácia od 14,30 – 15,15 hod. Program : R a DZ spoločne – vystúpenie zástupcov SsFZ, odborná video-prednáška, zmeny a doplnky RS, odmeňovanie R a DZ, diskusia; R a DZ samostatne – vyhodnotenie jarnej časti 2007/2008, pokyny pre jesennú časť 2008/2009, písomný test z cudzieho jazyka (AJ/NJ, len DZ).

2.       Na seminári predložia DZ preukaz delegáta, R a DZ si zakúpia RS SsFZ 2008/2009 v hodnote 50,- Sk (1,66 €). Účasť R a DZ SsFZ je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jesennej časti súťažného ročníka 2008/2009.

3.       Fyzických previerok rozhodcov dňa 25.7.2008 o 14,30 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách sa bezpodmienečne zúčastnia: Matoš, Žbirka, Forgon, György, Hnilica, J. Malček, Repiský, Václavík, Vanková, Dobroň, Chrien, Jacko, Lupták, Maga, S. Oružinský, Weis, Venglár. Menovaní predložia platné lekárske potvrdenie. Účasť a úspešné absolvovanie FP je jednou z podmienok účinkovania v jesennej časti 2008/2009.

4.       KR upozorňuje FK aby v budúcom ročníku 20008/2009 v prípade sťažností na výkon R nepredkladali nekvalitne a neodborne zosnímané videozáznamy zo stretnutí, nakoľko sa z takýchto záznamov nedá objektívne posúdiť kritický moment R. Nápravu vykonajú FK: Krásno n. Kysucou, Valča, D. Hámre, Sklabiná, D. Ždaňa, Zvolen, Poltár, Tvrdošín, Kováčová.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      MaK oznamuje funkcionárom FK, že sekretariát ustanovil úradné hodiny pre vybavenie matričných a registračných úkonov: utorok: od 10.00-16.00, streda: od 12.00-17.00; piatok: od 10.00-14.00. Okrem týchto hodín sa môžu funkcionári obracať na členov MaK vo svojich regónoch: Stanislav Špila (Skalité) 0907 360 541, Ján Forgon (R. Sobota) 0903 541 036, Jozef Hraus (Žilina) 0907 559 621, Michal Ramšák (V. Krtíš) 0903 862 692, Eduard Maňúr (Martin) 0907 841 477, Jaroslav Vaňo (L. Miíkuláš) 0905 899 427, Milan Hančiak (Párnica) 0908 903 689. Upozorňujeme záverom, že poplatok za matričný úkon (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania), ktorý sa vybavuje osobne (nie poštou) je vo výške +50% k poplatku, tj. dospelí 450,- Sk, dorast 300,- Sk.

2.      MaK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe vyloženia MaK SFZ:

a)       bude možné pokračovať v podaniach (podaných pred 1. 7.2008 podľa starého PPF) smerujúcich k opakovanému prestupu výhradne podľa starého PPF – aj výška výchovného,

b)       platné hosťovanie – schválené v súlade so znením starého PPF sa môžu zrušiť v súlade s ustanoveniami starého PPF – teda po uplynutí 6 mesiacov.

c)      v prípade podania hosťovania je nevyhnutné uvádzať na prestupovom lístku dobu hosťovania od – do (uviesť od ktorého dňa – do ktorého dňa). V prípade, že tento údaj nebude v súlade s ustanoveniami čl. 2/2 a č. 13/1 PPNF, MaK takýto lístok vráti na upravenie.

d)      hráči „koncového“ ročníka dorastu, roč. nar. 1990 môžu hosťovať v súlade so znením nového PP bez obmedzenia, poplatok po dovršení 18. roku je ako u dospelých 300 SK,

e)      príslušnou matrikou pre hráčov kategórie dospelých dvoch najvyšších súťaží (Corgoň liga, I. liga) je Matrika SFZ, za dospelého hráča sa považuje hráč po dovršení 18. roku veku.

3. V týždni od 4. – 8. 8. 2008 vystaví matričné miesto registračné preukazy, ktoré nesúvisia s ďalším matričným úkonom (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania) len s príplatkom á 300 SK za každý RP.

 

Hospodárska komisia (predseda (Pavol Kuteľ

1.       HK prerokovala 3. 7. 08 nedoplatky oddielov voči SsFZ: III. liga: D. Strehová – S č. 46 – 4 000+300 Sk; IV. liga: Ružiná – S č. 45 – 1 000+500 Sk; Tisovec – S č. 45 – 5 000+300 SK; Kalinovo – S č. 45 – 5 000+300 Sk; Valča _ S č. 50 – 2000+300 SK; Selce – S č. 51 – 10 000+300 SK; N. Baňa – S č. 51 – 600 SK; Hliník – S č. 51 – 200 SK; V. liga: Dražkovce – S č. 47 – 4 000+300 Sk; Hrochoť – S č. 47 – 2 000+300 SK; Málinec – S č. 48 – 4 000+300 SK; Predmier – S č. 50 – 400 SK; R. Janovce – S č. 50 – 1 200 SK; K. Lúčka – S č. 51 – 10 000+300 SK; Jesenské – S č. 51 – 200 SK; Varín – S č. 51 – 200 SK; Rudinská – S č. 51 – 200 SK; Podvysoká – S č. 51 – 200 SK; Halič – S č. 51 – 100 SK; dorast: Revúce – S č. 49 – 12 000+300 SK; Palúdzka – S č. 50 – 1 000+300 SK; Radzovce – S č. 51 – 300 Sk; Kriváň – S č. 51 – 100 SK; žiaci: Selce – S č. 47 – 100 SK; Brusno – S č. 47 – 100 SK; Krásno – S č. 48 – 100 SK; Rakytovce – S č. 48 – 1 000+300 SK; Čierne – S č. 49 – 300 Sk; V. Rovné – S č. 49 – 2 000+600 SK; Rabča – S č. 50 – 100 SK; Savon BB – S č. 51 – 300 SK; He+pa – S č. 51 – 200 SK. HK nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť do 23. 7. 08 pod následkom discipl. riešenia.

2.       HK zároveň prerokovala medzioddielové nedoplatky. K 3. 7. 2008 boli všetky evidované nedoplatky uhradené.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 1. augusta prvú splátku ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu 0050192944/0900 uvádzajte variabilný symbol 010808.

2.       Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov sa uskutoční 31. 7.  a 7. 8. 08 na sekretariáte SsFZ. Súpisky družstiev je potrebné doložiť RP.