25. 7. 2008

Spravodaj č. 4/2008-09


VV SsFZ rozhodol od súťažného ročníka 2008/09 v súťažiach mladších žiakov neprideľovať družstvám body a KM SsFZ nebude viesť ani zverejňovať tabuľky jednotlivých súťaží ml. žiakov. V rámci motivácie mladých futbalistov, na návrh TMK rozhodol, že po každom stretnutí ml. žiakov, na hracej ploche nastúpia obe družstvá za prítomnosti rozhodcov a odovzdá, najskôr vedúci (tréner) a kapitán domáceho družstva na tento účel pripravenú medailu, pre (podľa ich názoru) najlepšieho hráča družstva hostí v tomto stretnutí. Následne vedúci (tréner) a kapitán hostí odovzdá medailu pre najlepšieho hráča domácich.

Zástupcovia družstiev štartujúcich v súťažiach SsFZ v kategórii ml. žiakov si pre stretnutia jesennej časti súťažnom ročníku 2008/09 vyzdvihnú medaile v počte 13 ks po 1. 8. 2008 na príslušnom oblastnom futbalovom zväze.


Športovo-technická komisia

 1. Oznamuje FK V. ligy sk. B, že FC Lok. ŽOS Vrútky odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti v sobotu UHČ na ihrisku v Martine.

 2. Schválená zmena termínu: Rakytovce – Fiľakovo 2. kolo III. ligy 17. 8. o 10.30.

 3. Potvrdzovanie súpisiek (je potrebné doložiť RP) a zozanmov sa uskutoční 31. 7. a 7. 8. 08 od 14.00 na SsFZ


Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

 1. Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov sa uskutoční 31. 7. a 7. 8. 2008 vždy po 10,00 na sekretariáte a KM SsFZ. K súpiskám a zoznamom družstiev je potrebné doložiť RP – ŽP.

 2. Oznamuje účastníkom III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK:

  1. Sokol Liesek bolo pridelené číslo 7 (č. 3 je voľný žreb) a svoje doma hrané MFS odohrá v nedeľu o 12.00-14.00,

  2. Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v L. Teplej.

  3. Blatná Habovka odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých.

 3. Nariaďuje odohrať MFS:

  1. 1. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Z. Poruba 15. 9. 08 (pondelok) o 16.00,

  2. FK R. Sobota v II. lige SŽ a MŽ sk. JUH: 6. kolo R. Sobota – Krupina 13. 9. 08 o 15.00-17.00, 8. kolo R. Sobota – Dukla BB B 28. 9. 08 o 15.00-17.00, 10. kolo R. Sobota – V. Krtíš 12. 10. 08 UHČ, 12. kolo R. Sobota – Tempus RS 25. 10. 08 o 9.00-11.00. Dôvod: kolidovanie MFS s dospelými a dorastom.

  3. D. Kubín B v III. lige SŽ a MŽ sk. B: 7. kolo D. Kubín – L. Hrádok 20. 9. 08 o 10.00-12.00, 9. kolo D. Kubín – O. Veselé (4. 10. 08 o 9.30-11.30, 11. kolo D. Kubín – Námestovo B 18. 10. 08 o 9.30-11.30, 13. kolo D. Kubín – Habovka 1. 11. 08 o 9.00-11.00. Dôvod: kolidovanie MFS dorastu. V prípade nepriaznivého počasia súhlasí s odohratím MFS III. ligy SD a MD a III. ligy SŽ a MŽ sk. B na UT v D. Kubíne.

 4. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Kremnička 3. 9. 08 (streda) o 15.00-17.00.


Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 24.7.08 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: D. Strehová, Ružiná, Tisovec, Selce, Málinec, Predmier, K. Lúčka, Jesenské, Varín, Rudinská, Podvysoká (všetko družstva dospelých), Revúca, Palúdzka, Radzovce, Selce (všetko družstvá dorastu), Brusno, Čierne (obe družstvá MŽ), Rakytovce, Rabča, Savon B. Bystrica, Heľpa (všetko družstvá SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl.6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin, ObFZ R. Sobota, ObFZ Zvolen a ObFZ Lučenec na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2007/2008 družstiev FK Dražkovce dospelí (nedoplatok 4300,- Sk), R. Janovce dospelí (nedoplatok 1200,- Sk), Kriváň dorast (nedoplatok100,-Sk) a Halič dorast (nedoplatok 100,- Sk), ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ. Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti uvedených družstiev FKdo termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ.

D-3 DK na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasuje príslušným DK ObFZ zostatky nepodmienečných trestov

jednotlivcov zo súťažného ročníka 2007/2008:

Miroslav Šuraba 790509 Rudina do 14.8.08

Norbert Adamovič 781009 Boľkovce do 26.8.08 + 1SN

Vladimír Pleško 800607 Dražkovce-1str

Michal Juhaniak 841123 Boľkovce-1str

Michal Ďurica 890121 D.Tižina-1str

Vladimír Murček 740810 Dražkovce-2str

Endre Vincze 820114 R.Janovce-2str

Marek Václavík 890331 Halič-6str

Ivan Slabý 831021 R.Janovce-3str

Martin Vrabec 850908 Boľkovce-3str

Milan Prč 930614 Heľpa-2str

Tomáš Zvara 900714 Kriváň-5str

Viktor Krajan 900315 S.Ľupča-2str

D-4 Na základe čl. 6 bod 8 DP, DK obratom žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súťažného ročníka 2007/2008 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ.

D-5 Martin Mičic 921009 Belá 4SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-9-1b, uhradiť 100,- Sk

D-6 Jozef Mažgút 911010 Belá DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného

D-7 Kamil Mihalčatin vedúci druž. FK Belá dorast 6SN od 24.7.08, 1-9-2b, uhradiť 200,- Sk

D-8 Milan Kubík tréner FK Belá dorast 6SN od 24.7.08, 1-9-2b, uhradiť 200,- Sk

D-9 FK Belá dorast pokuta 1000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za štart hráča v zastavenej činnosti v stretnutí dňa 22.6.08


Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

 1. Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2008/2009 sa uskutoční dňa 1. augusta 2008 v Banskej Bystrici – Právnická fakulta UMB, Komenského 20. Prezentácia od 14,30 – 15,15 hod. Program : R a DZ spoločne – vystúpenie zástupcov SsFZ, odborná video-prednáška, zmeny a doplnky RS, odmeňovanie R a DZ, diskusia; R a DZ samostatne – vyhodnotenie jarnej časti 2007/2008, pokyny pre jesennú časť 2008/2009, písomný test z cudzieho jazyka (AJ/NJ, len DZ).

 2. Na seminári predložia DZ preukaz delegáta, R a DZ si zakúpia RS SsFZ 2008/2009 v hodnote 50,- Sk (1,66 €). Účasť R a DZ SsFZ je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jesennej časti súťažného ročníka 2008/2009. Občerstvenie je zabezpečené v bufete fakulty.

 3. Ospravedlnenie DZ : Chovanec 1. –10.8., Babka 1. - 10. 8., Šmíd 2.- 17. 8., Šupka 2. - 9. 8., Roštár  2 - 3. 8., 23. - 24., 8., Mastiš  2.- 3. 8 a 13. -14. 9., Koša 18. - 23. 8., Konečný 1.- 3. 8., 16. -17. 8. a 30.- 31.8. Ospravedlnenie DZ zo seminára : Babka, Konečný, Chovanec,

 4. Rozhodcovia a delegáti zaradení v skupine III. ligy obratom pošlú číslo svojho osobného účtu v peňažnom ústave (banka, sporiteľňa), na ktorý im bude poukazovať SsFZ náhrady za výkon funkcie DZ v stretnutiach III. ligy.


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 1. Zasadnutie MaK sa uskutoční 31. 7. 08 o 10.00.

 2. Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, že napriek upozorneniam nezaslali na SsFZ žiacke preukazy hráčov prechádzajúcich z kategórie čiakov do dorastu na výmenu za už zhotovené RP: Str. Plachtince, Lutila, Krupina, Liesek, D. Kubín, Radoľa, Námestovo, Bobrovec (po 1 RP), Kalinovo, O. Jasenica, Hrabové (5), Tempus RS, Mošovce, Tvrdošín (7), Palúdzka (2), D. Tižina (3), Fomat MT (16), Olešná (4), Terchová, Rabča (6), Čadca (12).


Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 1. V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 1. augusta prvú splátku ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu 0050192944/0900 uvádzajte variabilný symbol 010808.