1. 8. 2008

Spravodaj č. 5/2008-09

 

VV SsFZ rozhodol od súťažného ročníka 2008/09 v súťažiach mladších žiakov neprideľovať družstvám body a KM SsFZ nebude viesť ani zverejňovať tabuľky jednotlivých súťaží ml. žiakov. V rámci motivácie mladých futbalistov, na návrh TMK rozhodol, že po každom stretnutí ml. žiakov, na hracej ploche nastúpia obe družstvá za prítomnosti rozhodcov a odovzdá, najskôr vedúci (tréner) a kapitán domáceho družstva na tento účel pripravenú medailu, pre (podľa ich názoru) najlepšieho hráča družstva hostí v tomto stretnutí. Následne vedúci (tréner) a kapitán hostí odovzdá medailu pre najlepšieho hráča domácich.

Zástupcovia družstiev štartujúcich v súťažiach SsFZ v kategórii ml. žiakov si pre stretnutia jesennej časti súťažnom ročníku 2008/09 vyzdvihnú medaile v počte 13 ks po 1. 8. 2008 na príslušnom oblastnom futbalovom zväze.

 

Športovo-technická komisia

1.       Žiadosť FK D. Hričov berieme na vedomie, súhlas bude udelený až po predložení písomnej vzájomnej dohody.

2.       Žiadame FK III. ligy: V. Krtíš, Valča, K. N. Mesto, D. Ždaňa, Zvole o predloženie nových súpisiek resp. zoznamov hráčov, nakoľko predložené neboli potvrdené v súlade s RS 2008/09 Kap. XXII. (potvrdzuje zásadne telovýchovný lekár). Zoznam lekárov je v RS na str. 25.

3.       Nariaďujeme na základe žiadosti a predložených dokumentov odohrať MFS V. ligy sk. A 1. kolo Turzovka – Teplička 22. 8. 08 (piatok) o 17.00.

4.       Oznamujeme FK, ktoré dosiaľ nemajú schválenú HP pre stretnutia riadené SsFZ, že obhliadka HP sa vykoná v pribehu augusta. Zatiaľ budú HP považované ako schválené.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Upozorňujeme FK, ktorému bola zmena hr. dní a časov schválená, že je povinný upozorniť doporučenou list. zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka (RS čl. II bod 4 a, b).

2.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SD a MD, že ŠK Badín odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 10.00-12.30,

b)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že do súťaže bol dodatočne zaradený OŠK Istebné, ktorému bolo pridelené č. 3 a odohrá domáce MFS v sobotu UHČ,

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Blatnica odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10.00-12.00,

d)       V. ligy dorast sk. D, že FK Radzovce odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

e)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Vrútky odohrá svoje doma hrané MFS na ihr. v Martine sobotu ako predzápas dospelých.

3.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Fomat Martin 27. 8. 08 (streda) o 10.00-12.00. FK Trstená uhradí na účet SsFZ 150 SK,

b)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk SEVER V. Rovné – Rajec 19. 8. 08 (utorok) o 15.30-17.30. FK Rajec uhradí na účet SsFZ 150 Sk,

c)       1. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – Detva 27. 8. 08 (streda) o 16.00. FK Detva uhradí SsFZ 150 SK,

d)       2. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – B. Štiavnica 27. 8. 08 (streda) o 16.30. FK B. Štiavnica uhradí SsFZ 150 SK,

e)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lokca – Sučany 9. 8. 08 (piatok) o 10.00-12.00. Poplatok za predelegovanie bol uhradený,

f)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnica – Hliník 1. 9. 08 (pondelok) o 10.00-12.00. FK Hliník uhradí SsFZ 150 SK,

g)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Selce 10. 9. 08 (streda) o 15.00-17.00. FK Selce uhradí SsFZ 150 SK,

h)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Sliač – Badín 16. 9. 08 (utorok) o 15.00-17.00. ŠK Badín uhradí SsFZ 150 SK,

i)         2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Jelšava – Kalinovo 1. 9. 08 (pondelok) o 10.00-12.00. Poplatok za predelegovanie bol uhradený.

4.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       12. kola III. ligy SD a MD Bytča – Martin 25. 10. 08 UHČ,

b)       8. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Martin 27. 9. 08 o 10.00-12.30,

c)       4. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Svrčinovec 30. 8. 08 150 min pred UHČ dosp.,

d)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B: 7. kolo D. Kubín – L. Hrádok 21. 9. o 14.00-16.00, 9. kolo D. Kubín – O. Veselé 5. 10. 08 o 14.00-16.00, 11. kolo D. Kubín – Námestovo B 19. 10. 08 o 14.00-16.00, 13. kolo D. Kubín – Habovka 1. 11. 08 o 10.00-12.00. FK D. Kubín upozorňuje na dodržanie RS čl. II. bod 4/a, b.

e)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Dlhá 28. 9. 08 o 10.00-12.00

f)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Blatnica 10. 8. 08 o 10.00-12.00. Dôvod: kolidovanie MFS s dorastom.

g)       3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – D. Kubín B 24. 8. 08 o 10.00-12.00. Dôvod: kolidovanie MFS s dorastom.

 

 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 24.7.08 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Tisovec, Selce, Málinec, Predmier, Podvysoká (všetko družstva dospelých), Revúca, Radzovce, Selce (všetko družstvá dorastu), Čierne (obe družstvá MŽ).Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 2 a 3/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl.6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin, ObFZ R. Sobota, ObFZ Zvolen a ObFZ Lučenec na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2007/2008 družstiev FK Dražkovce  dospelí (nedoplatok 4300,- Sk), R. Janovce dospelí (nedoplatok 1200,- Sk), Kriváň dorast (nedoplatok100,-Sk) a Halič dorast (nedoplatok 100,- Sk), ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ. Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodaji SsFZ  č. 2 a 3/2008-09. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti uvedených družstiev FKdo termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ.

D-10 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Ján Vyšný 860203 LM Paludzka a Juraj Záturecký 890109 Zvolen – obaja zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 08, Lukáš Kováč 840504 Žaškov – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2008/2009 sa uskutoční dňa 1. augusta 2008 v Banskej Bystrici – Právnická fakulta UMB, Komenského 20. Prezentácia od 14,30 – 15,15 hod. Program : R a DZ spoločne – vystúpenie zástupcov SsFZ, odborná video-prednáška, zmeny a doplnky RS, odmeňovanie R a DZ, diskusia; R a DZ samostatne – vyhodnotenie jarnej časti 2007/2008, pokyny pre jesennú časť 2008/2009, písomný test z cudzieho jazyka (AJ/NJ, len DZ).

2.       Na seminári predložia DZ preukaz delegáta, R a DZ si zakúpia RS SsFZ 2008/2009 v hodnote 50,- Sk (1,66 €). Účasť R a DZ SsFZ je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jesennej časti súťažného ročníka 2008/2009. Občerstvenie je zabezpečené v bufete fakulty.

3.       Ospravedlnenie R: Parobek: 16. 8. 08; Maga: FP + 1. – 29. 8. 08; Cimprich: letný seminár; Bariak: 9. – 10. 8 a 16. 8. 08; György: FP+letný seminár+jesenná časť; Ďurmík: 20. 8. – 2. 9. 08; Vanková: FP; J. Krajči: letný seminár + 2. – 3. 8. 08; Ostrihoň: letný seminár + 2. – 3. 8. 08; Rogoň: 16. – 31. 8. 08; Ondák: 5. – 15. 9. 08; Berko: 9. a 16. – 17. 8. 08; Golian: 8. – 10. 8. a 30. – 31. 08. 08; Hronček: do 2. 9. 08; Katrenčík: 16., 30. 8., 4., 18., 25. 10., 8., 22. 11. 08; Kuba: do 24. 8. 08; S. Kučera: 9. – 10. 8. 08; Melich: 9. – 10., 16. – 17., 23. 8., 7., 13., 28. 9. 08; Rendla: 23. – 24. 8. 08; Súhrada: do 16. 8. 08; Vojčík: Pilšáková, Ľupták; Jacko; Brodňan - jesenná časť; Chrien: do prihlásenia; Hrnčiar: do 24. 8. 08; Havran: 10. a 16. 8. 08; Bušo: 9. -10., 16. – 17. 8., 6. – 7., 29. 9. 08; Hrtús: 9. – 10. 8. 08; Ma Jakubjak: 16. – 17. 8. 08; Mi Jakubjak: 16. – 17. 8. 08; M. Budáč: 8. – 16. 9. 08; T. Krahulec: do 14. 9. 08; Náther: 9. – 10. 8. 08; Ondrašina: do 31. 8. 08 – oneskorene; Vrtich: PN do prihlásenia; Fízel: 16. -30. 8. 08; Knapec: do 31. 8. 08; Matejčík: 9. – 10. 8. 08; Moják: do 24. 8. 08 – oneskorene; Blahušiak: 9. – 10. 8. 08; I. Krahulec: letný seminár; Ligas: letný seminár a 2. 8. 08; Ivanič: 9. 8. 08; Balázsik: 30. 8. 08; Dian: 28. 7. – 8. 8. 08 + letný seminár; Ježík: 16. 8. – 1. 9. 08.

4.       Rozhodcovia a delegáti zaradení v skupine III. ligy  obratom pošlú číslo svojho osobného  účtu v peňažnom ústave (banka, sporiteľňa), na ktorý im bude poukazovať SsFZ náhrady za výkon  funkcie DZ v stretnutiach III. ligy.

5.        Ospravedlňujeme DZ zo seminára : Repa, Schneider, Halaj.

6.        Ospravedlnenie DZ:  Repa 2. – 3. 8., Kanka 16.  a  23.8., Halaj 30. 7. –  8. 8., Badura 1. 8. – 15.9.,  Migaľová 6. –17.8.,     Forgon 9. – 10. 8.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     MaK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe vyloženia MaK SFZ:

a)       bude možné pokračovať v podaniach (podaných pred 1. 7.2008 podľa starého PPF) smerujúcich k opakovanému prestupu výhradne podľa starého PPF – aj výška výchovného,

b)       platné hosťovanie – schválené v súlade so znením starého PPF sa môžu zrušiť v súlade s ustanoveniami starého PPF – teda po uplynutí 6 mesiacov.

c)       v prípade podania hosťovania je nevyhnutné uvádzať na prestupovom lístku dobu hosťovania od – do (uviesť od ktorého dňa – do ktorého dňa). V prípade, že tento údaj nebude v súlade s ustanoveniami čl. 2/2 a č. 13/1 PPNF, MaK takýto lístok vráti na upravenie.

d)       hráči „koncového“ ročníka dorastu, roč. nar. 1990 môžu hosťovať v súlade so znením nového PP bez obmedzenia, poplatok po dovršení 18. roku je ako u dospelých 300 SK,

e)       príslušnou matrikou pre hráčov kategórie dospelých dvoch najvyšších súťaží (Corgoň liga, I. liga) je Matrika SFZ, za dospelého hráča sa považuje hráč po dovršení 18. roku veku.

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 1. augusta prvú splátku ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu 0050192944/0900 uvádzajte variabilný symbol 010808.

 

Zmena DL č. 1

Rakytovce – Bytča (Koós za Kucárskeho)