15. 8. 2008

Spravodaj č. 7/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov: III. liga 1. kolo Makov – Bytča 17. 9. 08 o 15.00 (uvedené zmeny sú na základe predloženého potvrdenia od FK Makov – karanténa hráčov), V. liga sk. D: Príbelce – Nenince 1. 9. 08 (pondelok) o 15.30.

2.       Prerokované námietky kap.: S. Bystrica – Belá (H-neopodstatnené).

3.       Upozorňujeme FK Dačov lom na splnenie dohodnutých opatrení ohľadne stavu a vybavenosti areálu FK, na ktoré bol upozornený 10. 8. 08 do 31. 8. 08.

4.       Berieme na vedomie list FK N. Baňa, hráč hral v MFS Valča – N. Baňa oprávnene.

5.       Schválené zmeny termínov: Radvaň – Žiar B V. liga sk. C 1. kolo 28. 8. 08 o 17.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       14. kola III. ligy SD a MD V. Krtíš – Čadca 27. 8. 08 (streda) o 10.30-13.00,

b)       4. kola V. ligy dorast sk. A v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované Radoľa – D. Hričov 30. 8. 08 o 14.30 n aihr. v Radoli. FK D. Hričov uhradí SsFZ 150 SK,

c)       3. kola V. ligy dorast sk. B Bziny – LM Palúdzka 21. 8. 08 (štvrtok) o 17.00. FK Bziny uhradia SsFZ 150 SK,

d)       2. kola V. ligy dorast sk. D V. Blh – Sklabina 17. 8. 08 o 14.00. FK V. Blh uhradí SsFZ 200 SK,

e)       1. kola V. ligy dorast sk. D Tisovec – Hajnačka 29. 8. 08 (piatok) o 14.00,

f)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Turzovka 20. 8. 08 (streda) o 12.00-14.00,

g)       3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tisovec – D. Strehová 20. 8. 08 (streda) o 15.00-17.00,

h)       3. kola V. ligy dorast sk. D Tisovec – V. Blh 24. 8. 08 o 13.30. FK Tisovec uhradí SsFZ 150 SK,

i)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – S. Bystrica 20. 8. 08 (streda) o 14.00-16.00,

j)         3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – Radoľa 23. 8. 08 o 10.00-12.00. FK Čadca uhradí SsFZ 150 SK,

k)       7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Čadca B – K. Lieskovec 21. 9. 08 o 12.00-14.00,

l)         4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnička – B. Štiavnica 27. 8. 08 (streda) o 10.00-12.00 na ihrisku FK Hrochoť. FK B. Štiavnica uhradí SsFZ 150 SK.

m)     1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk.B Námestovo B – O. Veselé 27. 8. 08 (streda) o 15.00-17.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 3. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Belá 24. 8. 08 o 13.00

3.       Kontumuje MFS 1. kola V. ligy dorast sk. B Likavka – T. Kľačany, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Likavka, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK T. Kľačany berie navedomie.

4.       Oznamuje, že MFS 2. kola IV. ligy dorast sk. JUH Detva – Šalková sa vo vyžrebovanom termíne neodohrá.

5.       Predvoláva na svoje zasadnutie 21. 8. 08 o 16.00 z MFS 1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – Dlhá n. O. FK L. Mikuláš: kap. Smatana Martin 9411108, ved. dr. Kúska Juraj; FK Dlhá: Prieboj Patrik 940319, kap. Murín Dávid 950104, ved. dr. Jendrišek Lukáš. Menovaní hráči si so sebou donesú ŽP a preukaz totožnosti. R M. Krajči.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-20 Pavol Kalmár 930527 V. Krtíš 1 SP do 30. 4. 09, 1-4a,

D-21 DK predvoláva na svoje zasadnutie 21. 8. 08 o 16.00 funkcionárov FK Radzovce a FK Revúca. Funkcionári si so sebou donesú doklady o úhrade nedoplatkov družstiev dorastu,

D-22 Róbert Bari 901129 Jesenské 5 SN od 11. 8. 08, 1-3b,

D-23 Milan Farkaš 910625 Jesenské 6 SN od 11. 8. 08, 1-6-1b,

D-24 Peter Petrok 741128 Hnúšťa 2 SP do 30. 4. 09, 1-4a,

D-25 Patrik Wollinger 870802 Tisovec 1 SN od 11. 8. 08, 1-5a,

D-26 Milan Baldovský 891005 V. Blh 4 SN od 11. 8. 08, 1-3b,

D-27 Matej Matejka 901222 Rudina 5 SN od 11. 8. 08, 1-3b,

D-28 Marián Strelec 710730 Badín 1 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 11. 8. 08, 1-4a,

D-29 Martin Štulajter 870207 Č. Balog 4 SN od 11. 8. 08, 1-3b,

D-30 Martin Kučera 860221 Selce 2 SP do 30. 4. 09, 1-4a,

D-31 Mário Horňák 900608 Kováčová 5 SN od 11. 8. 08, 1-6-1b,

D-32 Peter Švába 821025 O. Veselé 2 SN od 11. 8. 08, 1-5a,

D-33 Tomáš Machovič 860211 Turany 1 SN od 11. 8. 08, 1-5a,

D-34 Pavol Maslo 850220 Tvrdoš 1 SN od 11. 8. 08, 1-5a,

D-35 FK K. Lúčka dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 10. 8. 08,

D-36 Jozef Čelko 920124 K. N. Mesto 2 SN od 11. 8. 08, 1-5a,

D-37 Vladimír Kanda 840302 Kremnička 2 SN od 11. 8. 08, 1-5a,

D-38 Roman Jurkovič 750518 K. N. Mesto 1 SP do 30. 4. 09, 1-1a,

D-39 Na návrh KR FK Kremnička dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu podľa nariadenia SsFZ,

D-40 Peter Kmeť ved. dr. L. Štiavnica dosp. 6 SN od 11. 8. 08, 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-41 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Norbert Adamovič 781009 Boľkovce – zamieta sa, Martin Vrabec 850908 Boľkovce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 09,

D-42 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 1 DP: Tomáš Pohorelec 911004 Hriňová – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 1 DP,

D-42 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Zoltán Fandák 900301 Revúca – chýba poplatok

D-44 Dk predvoláva na svoje zasadnutie 21. 8. 08 zo stretnutia: o 16.15 FK Poltár – FK Revúca IV. liga sk. JUH, FK Poltár: Radovan Baník – HÚ, FK Revúca: Vladimír Gallo – ved. dr. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od zverernenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných rozhodcov IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 12.9.2007 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Požadované limity : 150m/50m – do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40m – (6,2-7,0-7,5). FP sa uskutočnia v 3 rozbehoch. 1. rozbeh (III. L + V.L do 30r.) – prezentácia (Športová hala) o 14,30, začiatok behu o 15,00 : Čajka, Hrmo, Kuzma, Fábry, M. Budáč, Moják, Dvorštiak, Ondruš, Balázsik, Chudý, Mastiš, Tomčík, Horák, Kuteľ, Knapec, Matejčík, Weis, Golian, Antalík, Šuška, Holas, T. Kamenišťák, Labuda, Zlejší, Taraba, Hronček . 2. rozbeh (IV. L do 30r.) – prezentácia o 15,00, začiatok behu o 15,30 : Dian, Frontová, T. Krahulec, Mikloš, Gombala, Jánošík, Forgon, Václavík, Martin, Galád, P. Oružinský, Poliak, Debnárová, Tapfer, Hrtús, Ondrašina, Bušo, Ma. Jakubjak, Mi. Jakubjak, Nemček, Janíček, Ivanič, Juríček, Krajči, Martinec, Masár, Rogoň. 3. rozbeh (III. L nad 30r.) – prezentácia o 15,30, začiatok behu o 16,00 : Horný, Medveď, Tokár, Turňa, P. Budáč, Čičmanec, Koós, Parobek, Kuchársky, Mačuda, Gonda, T. Kučera, Urda, Matoš, Halfár, Moják, Baranček, Fízel, Ligas, Lisická, Putra, Hreus, Korenčík, Ondák, Sikora, Šulgan. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára, bez ktorého nie je možné FP vykonať.

2.       KR neprerokovala sťažnosť zo stretnutia Dúbrava . Stráňavy pre nesplnenie podmienky zaslať videozáznam v DVD formáte, sťažnosť v stretnutí Poltár – Revúca vyhodnotila ako neopodstatnenú.

3.       Potrestanie R v zmysle Smerníc KR SsFZ – Tokár (Krásno – D. Ždaňa)

4.       Úsek DZ: Ospravedlnenie : M. Schneider 30. – 31. 8., 10.9. a  4. – 5. 10., V. Konček 23.8. – 5.9., P. Králka 2.10. – 14.10., D. Balajthy 30. 8. – 31. 8., J. Vrteľ 23.8.- 24.8. a 6.9. – 7.9., Ľ. Repa 6.9. – 10.9., 13.9., 20.9., Z. Mastiš 13.- 14.9., Ľ. Konečný  13. -14.8., 27.-28.8.,

5.       Berie na vedomie oznámenie J. Marka o štarte príbuzného v súťažiach zväzu.

6.       Konštatujeme, že náhradného seminára DZ avizovaného v Spravodajcovi č. 6, bod 1. sa nezúčastnili :  V. Babka, Ľ. Repa, M. Schneider, M. Halaj, P. Chovanec, Ľ. Konečný.  Posledný náhradný termín letného seminára bude v rámci zasadnutia úseku delegátov dňa 28. augusta o 16.00 hodine v budove SsFZ v Banskej Bystrici. V prípade neúčasti nebudú  DZ  delegovaní na stretnutiach jesennej časti súťaží zväzu.

7.       Upozorňujeme DZ:

a)       na opatrenia ktoré sme oznámili na letnom seminári a to : V „Správe delegáta o priebehu stretnutia “  od nového súťažného ročníka neuvádzať na prvej strane správy ,v časti „Napomínaní a vylúčení hráči“ , čísla registračného preukazu   n a p o m í n a n é h o hráča. Číslo registračného preukazu uvádzať len v prípade, že v stretnutí je hráč vylúčený, pritom uvádzať, tak ako doteraz, popis priestupku za ktorý hráč  dostal osobný trest – ČK.

b)       na nový výklad hodnotenia rozhodcov.  Doterajšie postup:  v prípade neudelenia, alebo nesprávneho udelenia  d r u h e j  žltej karty + ČK delegát posudzoval ako neudelenie ČK a hodnotil maximálne známkou 7,4. Nový výklad: Ak rozhodca neudelí druhú žltú kartu + červenú kartu , alebo n e s p r á v n e aplikuje pravidlá a udelí ŽK + ČK, delegát tento postup hodnotí ako neudelenie žltej karty a číselné hodnotí rozhodcu známkou v rozmedzí  7,5 – 7, 9, podľa  posúdenia celkového výkonu rozhodcu.

c)       že na internetovej stránke SsFZ sú uverejnené podrobnosti, tlačivá a kontaktné mailové adresy zodpovedných funkcionárov  programu TALENT REGION.

8.       Po konzultácii so SFZ upresňujeme náhrady pre rozhodcov a delegátov zväzu za stretnutia v v pôsobnosti SFZ.  I. LSD  R - 800.- Sk. AR - 600.- Sk, DZ 600.-Sk,  I.LMD: R - 600 Sk, AR - 400.- Sk, II. LSD: R - 700.-Sk,  AR - 500.-Sk, DZ - 500.-Sk,   II.LMD: R - 600.- Sk AR - 400.- Sk,  I. LSŽ R - 500.-Sk, AR - 300.- Sk, I.LMŽ R - 400.- Sk, AR - 250.-Sk,  I. liga ženy R - 500.- Sk, AR - 300.- Sk,  II. liga ženy R - 400.- Sk, AR - 250.- Sk, I. liga žiačky R - 250.- Sk, AR- 150.- Sk . Okrem odmeny majú rozhodcovia a delegáti nárok na cestovné  vo výške cestovného v hromadnom dopravnom prostriedku a stravné podľa aktuálnych tabuliek .

9.        Upozorňujeme kluby, že novelizované „Príkazné zmluvy“ pre náhrady R a DZ za vedenie stretnutí  IV. a V. ligy súťaží seniorov a stretnutí mládeže sú na internetovej stránke SsFZ.

10.     Ospravedlnenia R: Frontová 2. - 11. 9. 08, Tomčík 25. 8.- 3. 9. 08, Hrnčiar 24. 8.- 19. 10. 08, Parobek 30. 8. 08, Taraba od 7. 8. 08 do prihlásenia, Labuda 10. 8.- 17. 8. 08, Grznár 16. - 17. 8. 08, Forbak 6.- 7. 9. 08, Kožík neobsadzovať v nedeľu, Holeša prac.dni a soboty, Dado 6. - 17. 9. 08, Šuška 30.- 31. 8. 08, Ondruš prac.dni, Ivanič 30. 8. - 1. 9. 08 a prac.dni, Danišek soboty, Riša 13. - 14. 9. 08, Truban 29. - 30. 8. 08, Nemček 23. 8. 08, Halfar, Laciak náhr.seminár 14. 8. 08.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2008/09  krajské finále NPC sa uskutoční pre BB kraj 09. septembra 2008 (utorok) v Lovči (Dukla B. Bystrica, ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog,  MFK Zvolen, V.Krtíš/Žiar, FTC Fiľakovo),  krajské finále pre ZA kraj 10. septembra 2008 (streda) v Diviakoch ( MŠK Žilina, MFK Ružomberok,  Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, Istrobanka Rajec).

2.       TMK SsFZ oznamuje, že najbližšie školenie trénerov 3. triedy – EURO B licencie (120 hod.) sa bude konať v novembri 2008. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať na SsFZ do 08. septembra 2008. Od 1.1. 2009 sa školenia trénerov 3. triedy budú môcť zúčastniť len držitelia trénerskej 4. triedy / C licencie (školia príslušné TMK ObFZ).

3.       TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     MaK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe vyloženia MaK SFZ:

a)       bude možné pokračovať v podaniach (podaných pred 1. 7.2008 podľa starého PPF) smerujúcich k opakovanému prestupu výhradne podľa starého PPF – aj výška výchovného,

b)       platné hosťovanie – schválené v súlade so znením starého PPF sa môžu zrušiť v súlade s ustanoveniami starého PPF – teda po uplynutí 6 mesiacov.

c)       v prípade podania hosťovania je nevyhnutné uvádzať na prestupovom lístku dobu hosťovania od – do (uviesť od ktorého dňa – do ktorého dňa). V prípade, že tento údaj nebude v súlade s ustanoveniami čl. 2/2 a č. 13/1 PPNF, MaK takýto lístok vráti na upravenie.

d)       hráči „koncového“ ročníka dorastu, roč. nar. 1990 môžu hosťovať v súlade so znením nového PP bez obmedzenia, poplatok po dovršení 18. roku je ako u dospelých 300 SK,

e)       príslušnou matrikou pre hráčov kategórie dospelých dvoch najvyšších súťaží (Corgoň liga, I. liga) je Matrika SFZ, za dospelého hráča sa považuje hráč po dovršení 18. roku veku.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.     Odvolacia komisia pozýva na svoje zasadnutie 21. 8. 08 o 16.00 z FK Selce Ján Smatana – člen výboru, Vojtech Matonok – ved. dr. dosp. a predseda FK.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnety na výkony R, AR1 a 2: Revúca v MFS Poltár – Hliník, Dúbrava (Dúbrava – Stráňavy). Na základe nepslnenia čl. 4/a „Štatútu ...“ podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: K. N. Mesto, D. Ždaňa, K. Lúčka, rany, Predmier, Černová, Tisovec, Hajnačka, Jesenské, B. Štiavnica, V. Blh, Hnúšťa.

2.       Žiadame do 19. 8. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Poltár – Revúca, S. Bystrica -  Belá.

 

Zmena DL č. 3

Žarnovica – P. Č. Balog (Horák za Lisickú)

Žarnovica – Lovčica (dorast, nová Havran – Holas – Balajthy)