28. 8. 2008

Spravodaj č. 9/2008-09

 

Oznam pre rozhodcov a DZ:

 

Vzhľadom k tomu, že pondelok 1.9.08 je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 30. a 31.8.08 zaslali na SsFZ bezpodmienečne poštou v utorok 2.9.08 do 12:00 hod. listom 1. triedy doporučene. Upozorňujeme, že dodržanie tohto nariadenia bude preverené.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 22. 8. 08 okrem iných prejednal v odvolacom konaní odvolanie ŠK Selce voči rozhodnutiu DK zverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 51 z 27. 6. 08. VV v zmysle DP čl. 27 bod d zmenil rozhodnutie DK o výške peňažnej pokuty 10 000 SK na 7 000 SK. Odovlací vklad 1 000 SK sa vracia ŠK Selce.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov: III. liga Kremnička doma vylosované MFS jesennej časti súť. roč. v nedeľu o 10.30, FK Kremnička uhradí 150 SK za predelegovanie R.

2.       Upozorňuje FK Fomat Martin na používanie správneho tlačiva Zápisu o stretnutí (s hlavičkou SsFZ a nie SFZ) pod následkom discipl. opatrení.

3.       Námietky kap.: Kremnička – Valča (H postúpená na KR a DK).

4.       Predvolávame  na zasadnutie ŠTK 4. 9. 08 o 16.00 z MFS V. ligy sk. A Rudisnká – D. Hričov prezidenta FK.

5.       Info pre FK- obdržané ŽK v MFS 2. kola: D. Hámre – Radvaň – Marek Tomčík 840525, Roman Maďar 740528;  Jesenské – Brusno – Robert Juhász 860521, Marek Drak 880302, ŽK Zsolt Tóth 900111 – ŽK neplatí.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       4. kola V. ligy dorast sk. A Raková – Korňa v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované 30. 8. 08 o 16.00 na ihr. FK Raková,

b)       6. kola V. ligy dorast sk. A K. Poruba – Korňa v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované 14. 9. 08 o 13.00 na ihr. v K. Porube,

c)       11. kola V. ligy dorast sk. B L. Lúžna – O. Veselé 17. 10. 8 (piatok o 14.30,

d)       5. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Žilina B 24. 9. 08 (streda) o 13.00-15.00,

e)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A: 7. kolo L. Lúčka – Zborov 20. 9. 08, 9. kolo L. Lúčka – Svrčinovec 4. 10. 08, 11. kolo L. Lúčka – Oščadnica 18. 10. 08 o 10.00-12.00,

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       7. kolaIII. ligy SD a MD Tvrdošín  – Čadca 21. 9. 08 o 10.00-12.30. Dovôd: kolidovanie MFS I. ligy žiakov,

b)       1. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – O. Veselé 29. 8. 08 (piatok) o 10.00,

c)       5. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rabča – Martin 7. 9. 08 o 9.00-11.00.

3.       Kontumuje MFS 3. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Belá priznáva 3 body a skóre 6:1 ponecháva v platnosti prospech FK Hôrky podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča P. Ozaniak na cudzá RP).

4.       Oznamuje, účastníkom:

a)       V. ligy dorast sk. B, že FK O. Veselé odohrá svoje doma hrané MFS počnúc 6. kolom O. Veselé – Bziny sobotu v UHČ dospelých

b)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Námestovo odohrá svoje domáce MFS na UT v Námestove. R a súperi sa dostavia na štadión FK Námestovo. Hracia obuv lisované kopačky.

5.       KM prejednala námietku kap. FK L. Mikuláš v MFS 1. kola II. ligy SŽ sk. SEVER L. Mikuláš – Dlhá ako neopodstatnenú. Ukladá FK L. Mikuláš uhradiť cestovné menovaným na ich adresu: R Milan Krajči Ružomberok Scota Vaitová 3/7 156 SK, ved. dr. Lukáš Jendríšek Dlhá 234 SK, hráč Patrik Prieboj Dlhá 234 SK.

6.       Predvoláva na zasadnutie 4. 9. 2008 o 16.00 z MFS 4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnička – B. Štiavnica. ŠK Kremnička: kap. Patrik Karkalík 940305, ved. dr. Peter Kohút; FK B. Štiavnica: Martin Halaj 950114, ved. dr. Daniel Orčík; R MFS ObFZ BB Milan Belko.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-74 Milan Vrbiar 920106 Revúca 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-75 Rastislav Nečeda 911222 Zborov 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-76 Ivan Beňuš 900405 Bziny 5 SN od 25. 8. 08, 1-3b,

D-77 Ivan Smolka tréner FK Bziny dorast 2 SN od 25. 8. 08, 1-3a,

D-78 Ladislav Ferencz ved. dr. dosp. Tomášovce 4 SN od 25. 8. 08, 1-3b,

D-79 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 25. 8. 08 na 1 MFS: Martin Huťka 861126 Králiky, Erik Adamec 821024 Fiľakovo,

D-80 Igor Zimen tréner FK Varín dosp. 9 mesiacov nepodm. od 18. 8. 08 do 17. 5. 09, 1-6-1c 200 SK uhradiť,

D-81 FK Varín dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stret. nepodm. + pokuta 15 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-1d za neprístojnosti v stret., neprístojnosti trénera v stretnutí a napadnutie HU trénerom po stretnutí 17. 8. 08,

D-82 FK Rosina dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú uspor. službu v a po stretnutí 17. 8. 08,

D-83 Daniel Thomka 941020 Blatnica DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-84 FK Blatnica SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráčov po stretnutí 16. 8. 08,

D-85 Patrik Mikuška 910716 N. Baňa 4 SN od 25. 8. 08, 1-6-1b,

D-86 Martin Lettrich 861226 Valča 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-87 Rastislav Kucian 830815 Valča DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-88 Na návrh KR FK Kremnička dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu na rokovanie komisie,

D-89 Erik Remek 911229 Stráňavy 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-90 Michal Močarnik 910913 Z. Poruba 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-91 Mário Frič 900118 L. Sliače 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-92 Matúš Saro 930310 Lisková 6 SN od 25. 8. 08, 1-6-1b,

D-93 Na návrh KM Pavol Ozaniak 920312 Belá 3 mesiace nepodm. po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b, 100 SK uhradiť,

D-94 Na návrh KM Michal Hýll 910107 Belá 4 SN od 28. 8. 08, 1-9-2b, 100 SK uhradiť,

D-95 Na návrh KM Marián Sedúch ved. dr. FK Belá dorast 6 mesiacov nepodm. od 28. 8. 08 do 27. 2. 09, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-96 Na návrh KM Jozef Tichák tréner FK Belá dorast DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 200 SK uhradiť,

D-97 Na návrh KM FK Belá dorast zastavenie činnosti na 2 súť. stret. nepodm. + pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cuszí RP v stretnutí 24. 8. 08,

D-98 Stanislav Halama tréner FK Predmier dorast 8 SN od 18. 8. 08, 1-10,

D-99 FK Predmier dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie rozhodnutia DK trénerom,

D-100 FK Tomášovce dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 17. 8. 08,

D-101 Roman Šatara 740228 Mýtna 1 SN od 25. 8. 08, 1-4a,

D-102 Juraj Bakša 771203 H. Zalužany 1 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-103 Ľubomír Kmeť 920526 V. Blh 1 SN od 25. 8. 08, 1-4a,

D-104 Michal Mušuka 900223 Tisovec 6 SN od 25. 8. 08, 1-6-1b,

D-105 Balázs Molnár 900627 Hajnačka 5 SN od 25. 8. 08, 1-3b,

D-106 Lukáš Janči 940421 K. N. Mesto 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-107 Lukáš Tomka 900611 Žabokreky 5 SN od 25. 8. 08, 1-3b,

D-108 Robert Prjevara 840313 Vrútky 1 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-109 Ivan Smolka tréner FK Bziny dorast 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-10, 200 SK uhradiť,

D-110 FK Bziny dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za výkon funkcie trénera v zastavenej činnosti v stretnutí 21. 8. 08,

D-111 Na návrh KM Adolf Vaník tréner FK Divín SŽ 6 mesiacov nepodm. od 28. 8. 08 do 27. 2. 09, 1-10,

D-112 Na návrh KM Renáta Moravčíková ved. dr. FK Divín SŽ 6 mesiacov nepodm. od 28. 8. 08 do 27. 2. 09, 1-10,

D-113 Na návrh KM Katarína Bartalová asist. trénera FK Divín SŽ 3 mesiace nepodm. od 28. 8. 08 do 27. 11. 08, 1-10,

D-114 Na návrh KM Pavol Karlík 940408 Divín DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-115 Na návrh KM FK Divín SŽ pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí 16. 8. 08,

D-116 Peter Výlupok 880828 Radvaň 4 SN od 18. 8. 08, 1-9-1b,

D-117 Peter Koppa ved. dr. FK Radvaň dosp. 6 SN od 28. 8. 08, 1-9-2b,

D-118 Pavol Ondrík 860216 Š. Bane DK hráčovi dňom 25. 8. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-119 Michal Hrončiak 900509 Očová 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-120 Martin Hudcovci 910406 H. Nemce DK hráčovi dňom 25. 8. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 2. 9. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí 23. 8. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. družstva v tomto stretnutí,

D-121 Dávid Štempel 900712 Revúca 2 SN od 25. 8. 08, 1-5a,

D-122 Ján Ďurajka 850228 Brusno 2 SN od 18. 8. 08, 1-2b,

D-123 Lukáš Ďugel 900504 Rudina 4 SN od 25. 8. 08, 1-3b,

D-124 Marek Teplan 770411 Skalité 1 SP do 30. 4. 09, 1-1a,

D-125 Na návrh KR FK S. Bystrica dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ,

D-126 Na návrh KpRS FK Belá dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ,

D-127 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Peter Brezničan 700720 Predmier – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 09, Michal Funtek 940107 K. N. Mesto, Milan Baldovský 891005 V. Blh – zamieta sa, Tomáš Zvara 900714 Kriváň – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 09,

D-128 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Jozef Oláh 910318 Radzovce – chýba poplatok za ČK, Robert Jaroš 820526 D. Hričov, Peter Dodok tréner FK Dudince SŽ – chýbajú poplatky,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných rozhodcov IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 12.9.2007 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Požadované limity : 150m/50m – do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40m – (6,2-7,0-7,5). FP sa uskutočnia v 3 rozbehoch. 1. rozbeh (III. L + V.L do 30r.) – prezentácia (Športová hala) o 14,30, začiatok behu o 15,00 : Čajka, Hrmo, Kuzma, Fábry, M. Budáč, Moják, Dvorštiak, Ondruš, Balázsik, Chudý, Mastiš, Tomčík, Horák, Kuteľ, Knapec, Matejčík, Weis, Golian, Antalík, Šuška, Holas, T. Kamenišťák, Labuda, Zlejší, Taraba, Hronček . 2. rozbeh (IV. L do 30r.) – prezentácia o 15,00, začiatok behu o 15,30 : Dian, Frontová, T. Krahulec, Mikloš, Gombala, Jánošík, Forgon, Václavík, Martin, Galád, P. Oružinský, Poliak, Debnárová, Tapfer, Hrtús, Ondrašina, Bušo, Ma. Jakubjak, Mi. Jakubjak, Nemček, Janíček, Ivanič, Juríček, Krajči, Martinec, Masár, Rogoň. 3. rozbeh (III. L nad 30r.) – prezentácia o 15,30, začiatok behu o 16,00 : Horný, Medveď, Tokár, Turňa, P. Budáč, Čičmanec, Koós, Parobek, Kuchársky, Mačuda, Gonda, T. Kučera, Urda, Matoš, Halfár, Moják, Baranček, Fízel, Ligas, Lisická, Putra, Hreus, Korenčík, Ondák, Sikora, Šulgan. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára, bez ktorého nie je možné FP vykonať.

2.       KR prerokovala 28. 8. 08 sťažnosť FK Belá zo stretnutia S. Bystrica – Belá – z videozáznamu sa nedá posúdiť oprávnenosť sťažnosti; FK Dúbrava v MFS Dúbrava – Stráňavy – sťažnosť v plnom rozsahu neopodstatnená; sťažnosť FK Turany v MFS O. Jasenica – Turany – nespĺňa náležitosti, chýba popis priestupkov a minutáž.

3.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Bariak 2 stretnutia (D. Hámre – Radvaň), Šulgan 3 stret. za oneskorené zaslanie zápisu na SFZ.

4.       Postih v zmysle smerníc R: Katrenčík (Rudinská – D. Hričov); J. Krahulec (Selce – Lutila); Hrmo (Kremnička – Valča).

5.       KR pozýva na zasadnutie 12. 9. 08 R Scherer, Škvarek, Katrenčík o 15.00 Štiavničky BB.

6.       Ospravedlnenia R: Ondrašina 26. -28. 9.08; Mastiš od 22. 9. 08 prac. dni; Mi Jakubjak 13. – 21. 9. 08; Balázsik prac. dni; Frontová 13. a 20. 9. 08; Hrmo 15. – 26. 9. 08; Vojtek prac. dni a soboty od 23. 9 – 5. 10. 08; Farský 13. – 14. 9. 08; Danko 20. a 28. 9. 08; Martin prac dni a soboty; Maga 30. – 31. 8. 08 oneskorene.

7.       Chyby R (mínus body): Šulgan 0,2; Martin 0,2; Rogoň 0,2; Košarnik 0,2; Dian 0,2; Bulla 0,2; Majer 0,2; Kyzek Ja 0,2; Galád 0,2.

8.       Ospravedlnenie DZ: Z. Mastiš 11. - 12. 10., P. Šmíd 13. - 15.9., M. Kučera od 14. 9. až do prihlásenia, P. Turňa 13. 9. - 21. 9., J. Čunderlík  13. 9.a 29. 9., J. Nosáľ 20. 9. - 21. 9. a 4. 10.

9.       Zmena e-mailovej adresy: viktor.babka@zoznam.sk.

10.   Pripomíname DZ uznesenie zo  seminára pred súťažným ročníkom: „Správu DZ o priebehu stretnutia“ posielať poštou tak, aby bola k dispozícii odborným komisiám už v stredu od 14.00 hod.. Uznesenie sa vzťahuje aj na delegátov z Banskej Bystrice a členov odborných komisií.

11.   Na  rokovanie ÚDZ dňa 11. septembra 2008  od 15.30 hod. pozývame: L. Kolibáča – stretnutie V. ligy, 2. kolo, Rosina - Varín, I. Šuleka – stretnutie IV. ligy,  2. kolo, Revúca – Ružiná.

12.   Prerokovali sme a prijali opatrenia  v súlade so „ Zásadami pre činnosť R a DZ „  zo stretnutí: Poltár – Tisovec, Poltár – Revúca, Kremnička – N. Baňa, Jesenské – Brusno, D. Hámre - Radvaň , II. LSD Žiar – Lučenec.

13.   Konštatujeme, že náhradného seminára DZ sa zúčastnili: V. Babka, M. Halaj, Ľ. Konečný, Ľ. Repa, M. Schneider.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     NIKE PREMIER CUP 2008/09pozor – zmena ternínov -z dôvodu  presunu termínu zrazu reprezentácie SR 15 a kolidácie tejto akcie s dlhodobo plánovanými termínmi krajských finále sme v snahe umožniť účasť všetkým hráčom nutení presunúť krajské finále NPC nasledovne:  pre BB kraj 23. septembra 2008 (utorok) v Lovči – A skupina Dukla B. Bystrica, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Žiar nad Hronom; B skupina ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog, FTC Fiľakovo a pre ZA kraj 22. septembra 2008 (pondelok) v Diviakoch – A skupina MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín, FK Istrobanka Rajec; B skupina MŠK Žilina, Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš. Príchod všetkých zúčastnených družstiev je do 08. 30 hod.,  pozmenené propozície turnajov obdržia družstvá poštou.

2.     TMK SsFZ v súlade s plánom práce pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 8. septembra 2008 (pondelok) o 11.00 hod  v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica trénerov družstiev 3. ligy dospelých. Účasť trénerov je v zmysle RS SsFZ VII/6 povinná.

3.     TMK SsFZ oznamuje, že najbližšie školenie trénerov 3. triedy – EURO B licencie (120 hod.) sa bude konať v novembri 2008. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať na SsFZ do 08. septembra 2008. Od 1.1. 2009 sa školenia trénerov 3. triedy budú môcť zúčastniť len držitelia trénerskej 4. triedy / C licencie (školia príslušné TMK ObFZ).

4.     TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.     Na základe žiadosti rozhodcov pp. Miroslava Halasa a Jána Gombalu nariaďujeme LAFC Lučenec vyplatiť náležitosti na adresu menovaných zo stretnutia žiakov  Lučenec „B“ – V. Krtíš  25. kolo ročníka 2007/2008 do 7. 9. 2008 pod následkom disc. riešenia. Kópiu o uhradení zašlite na sekretariát SsFZ v B. Bystrici.

2.     Na základe žiadosti TJ Roháče Zuberec nariaďujeme FK Predmier uhradiť čiastku 10 309,00 Sk za neodohrané stretnutie 25. kola Zuberec - Predmier IV. Ligy dorastu zo dňa 14. 6. 2008 do 7. 9. 2009 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ v B. Bystrici.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnet: FK Turany na výkon Ra  AR1, 2 v MFS O. Jasenica – Turany.Na základe nepslnenia čl. 4/a ale aj 3/a „Štatútu...“ podnet odmieta.

2.     Na svojom zasadnutí 28. 8. 08 prejednala sťažnosť FK Rudinská na výkon R v MFS V. ligy sk. A Belá – Rudinská. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Rudinská.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Vyhodnotenie z MFS nezaslali: K. Lieskovec, Hajnačka, V. Blh (1, 2, 3 - posledná výzva)Trebostovo, Fiľakovo, Hliník (2, 3), S. Bystrica (2), L. Štiavnica, Hnúšťa, Ružiná (3).

2.     Žiadame do 2. 9. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Rudinská – D. Hričov (ŠTK, DK), Č. Balog – Š. Bane (DK).

 

Zmena DL č. 5

Hajnačka – B. Štiavnica (T. Kučera za Martina)

SFZ

Lučenec – Námestovo (SŽ a MŽ, T. Kučera za Martina)

 

Hodnotenie R

III. liga:

14. kolo: Rakytovce – Bytča 8,1;8/8,1; Valča – N. Baňa 8,4;8,3/8,3; Makov – V. Krtíš 8,4;8,2/8,3; Kremnička – L. Štiavnica 8;8,1/8,1; Krásno – D. Ždaňa 7,4;8/8; Králiky – L. Lúčka 7,9;8/8; K. N. Mesto – Fiľakovo 8,1;8/8; Zvolen – Námestovo (8,3;8,2/8,2.

1. kolo: Valča – Rakytovce 8;8,1/8,1; Kremnička – N. Baňa 7,9;8/8; Krásno – V. Krtíš 8,1;8,1/8,1; Králiky – L. Štiavnica 8;8,1/7,9; K. N. Mesto – D. Ždaňa, Zvolen – L. Lúčka 8,2;8,1/8; Námestovo – Fiľakovo 8,3;8,3/8,1.

2. kolo: Rakytovce – Fiľakovo 8;8,2/8; L. Lúčka – Námestovo 8,2;8,1/8,1; D. Ždaňa – Zvolen 8;8,1/8,1; L. Štiavnica – K. N. mesto, Bytča – Kremnička 8;8/8,1; V. Krtíš – Králiky 8;8/8; N. Baňa – Krásno 8,2;8/8,1.

3. kolo: Makov – Rakytovce 7,8;8/8; Kremnička – Valča 7,2;8/8; Krásno – Bytča 8;8,1/8,1; Králiky – N. Baňa 8,1    ;7,9/8; K. N. Mesto – V. Krtíš 8,2;8,3/8,3; Zvolen – L. Štiavnica 8;8/8; Námestovo – D. Ždaňa 8,4;8,1/8,2; Fiľakovo – L. Lúčka 8,2;8/8.

IV. liga sk SEVER:

1. kolo: Z. Poruba – Oščadnica 8;8,2/8; Dúbrava – Stráňavy 7,9;8,1/8; K. Lieskovec – Trebostovo 8;8,1/8,2; S. Bystrica – Belá Dulice 7,9;8/8; K. Lúčka – Turany 7,8;8,1/8,1; Tvrdošín – Predmier 8;8/8; O. Jasenica 8,3;8,1/8,1.

2. kolo: Oščadnica – Černová 8,3;8/8; Predmier – O. Jasenica 7,9;8,1/8,1; Turany – Tvrdošín 8,1;8,1/8,1; Belá Dulice – K. Lúčka 8,2;8,1/8,1; Trebostovo – S. Bystrica 7,9;8,2/8; Stráňavy – K. Lieskovec 7,8;8,2/8; Z. Poruba – Dúbrava 7,9;8,3/8.

3. kolo: Dúbrava – Oščadnica, S. Bystrica – Stráňavy 8;8,1/8,1; K. Lieskovec – Z. Poruba 8;8/8; K. Lúčka – Trebostovo 7,8;8/8; Tvrdošín – Belá Dulice 8,1;8/8; O. Jasenica – Turany 7,5;8,2/8,1; Černová – Predmier 8;8,1/8.

IV. liga sk. JUH:

1. kolo: Poltár – Revúca, Tisovec – Hajnačka 7,7;8/8; Hliník – Jesenské 8;8/8; Brusno – Podlavice 8,3;8,2/8; B. Štiavnica – Hnúšťa 8,3;8/8,1; D. Strehová – Kalinovo 8,2;8,1/8,1; V. Blh – Ružiná 8;8/8,1.

2. kolo: Revúca – Ružiná 7,9;7,9/8; Kalinovo – V. Blh 8;8,4/8,3; Hnúšťa – D. Strehová 7,8;7,9/8; Podlavice – B. Štiavnica 8;8/8; Jesenské – Brusno 8,4;8,3/8,2; Hajnačka – Hliník 8,2;8,1/8,1; Poltár – Tisovec 7,8;8,1/8,1.

3. kolo: Tisovec – Revúca 8;8,2/8,1; Hliník – Poltár 7,9;8/8; Brusno – Hajnačka 8,1;8,1/8,2; B. Štiavnica – Jesenské 7,9;7,9/8; D. Strehová – Podlavice 8;8,1/8,2; V. Blh – Hnúšťa 7,9;8,1/8Ružiná – Kalinovo 8,2;8,1/8,3.

V. liga sk. A:

1. kolo: Bytčica – D. Hričov 8,1;8/8,1; Podvysoká – Belá 8;8,1/8,2; Rudinská – Rosina, Varín – Strečno 8;8/8,1; Radoľa – ZA Závodie 8;8,1/8,1; Skalité – Bánová B 8,2;8,1/8,1; Turzovka – Teplička 8,1;8,1/8,1.

2. kolo: Teplička – Bánová B 7,8;8/8,1; ZA Závodie – Skalité 7,7;8/7,9; Strečno – Radoľa 8,4;8,3/8,3; Rosina – Varín 8,1;8,4/8,4; Belá – Rudinská 7,8;8/8; D. Hričov – Podvysoká 8,2;8,2/8; Turzovka – Bytčica 8,2;8,1/8,1.

3. kolo: Bytčica – Teplička 8,1;8/8; Podvysoká – Turzovka 8,2;8,1/8,1; Rudisnká – D. Hričov 7,3;8,1/8,1; Varín – Belá 8;8/8; Radoľa – Rosina 8,4;8,3/8,3; Skalité – Strečno 7,9;8/8; Bánová B – ZA Závodie 8,2;8,2/8,2.

V. liga sk. B:

1. kolo: Zuberec – Nižná 8,3;8,3/8,2; Lisková – O. Veselé, Palúdzka – Vrútky, L. Sliače – Martin 8;8/8; Bešeňová – Žaškov 8;8,2/8,1; Trstená – Ludrová 8,1;8,1/8; Ďanová – Sučany 8,2;8/8,1.

2. kolo: Nižná – Martin 8;8,1/8; Sučany – L. Sliače, Ludrová – Ďanová, O. Veselé – Palúdzka 8,1;8/8; Žaškov – Trstená 8,1;8,2/8,1; Vrútky – Bešeňová 8;8/8; Zuberec – Lisková 8,1;8,1/8,2.

3. kolo: Palúdzka - Zuberec, Bešeňová – O. Veselé 8;8,1/8,1; Trstená – Vrútky 8,2;8,1/8,1; Ďanová – Žaškov 7,7;8/8; L. Sliače – Ludrová 7,9;8,2/8,2; Martin – Sučany 8,2;8,1/8.

V. liga sk. C:

1. kolo: Š. Bane – Kováčová 7,9;8/7,9; Badín – Žarnovica 8,3;8/8,1; P. Č. Balog – Z. Slatina 7,9;8/8,1; Hrochoť – D. Hámre 7,7;8/7,9; Sásová – Lutila 8;8/8; Šalková – Selce 7,8;8,1/8,1.

2. kolo: Kováčová – Selce 7,8;8/8,1; Lutila – Šalková, Š. Bane – Badín 8,2;8,1/8,1; Žiar B – Sásová 8,3;8,1/8; D. Hámre – Radvaň 7,7;8/7,7; Z. Slatina – Hrochoť 8;8,1/8,1; Žarnovica – P. Č. Balog 8,1;8/8,1.

3. kolo: Badín – Kováčová, Šalková – Žiar B 8;8/8; P. Č. Balog – Š. Bane 8,1;8,1/8,1; Hrochoť – Žarnovica 8,1;8/8; Radvaň – Z. Slatina 8;8/8,1; Sásová – D. Hámre 8,3;8,3/8,3; Selce – Lutila 7,4;8,3/8.

V. liga sk. D:

1. kolo: Divín – Príbelce 7,9;8,1/8; Dačov Lom – H. Zalužany 8,1;8,1/8,1; Málinec – Klenovec 8,1/8,3/8,2; Radzovce – Tomášovce 8;8/8,1; Š Tem – Mýtna 7,8;8,2/8; Lubeník – Nenince 8;8,2/8,1; Gemer – Sklabiná 8,1;8,2/8,2.

2. kolo: Príbelce – Sklabiná 7,8;8/8; Nenince – Gemer 8,1;8,2/8,2; Mýtna – Lubeník 7,9;8,2/8,1; Tomášovce – Š Team 7,9;8/8; Klenovec – Radzovce 8;8,2/8,2; H. Zalužany – Málinec 7,9;8,1/8,1; Divín – Dačov Lom 8,1;8/8.

3. kolo: Dačov Lom – Príbelce 7,9;8/8; Málinec – Divín 7,8;8,1/8; Radzovce – H. Zalužany 8,1;8/8,2; Š Team – Klenovec 7,9;8/8,1; Lubeník – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Gemer – Mýtna 8;8,2/8,1; Sklabiná – Nenince 8,2;8/8,1.