12. 9. 2008

Spravodaj č. 11/2008-09

 

Oznam pre rozhodcov a DZ:

 

Vzhľadom k tomu, že pondelok 15.9.08 je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 13. a 14. 8. 08 zaslali na SsFZ bezpodmienečne poštou v utorok 16. 9. 08 do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene. Upozorňujeme, že dodržanie tohto nariadenia bude preverené.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. A 3. kolo Rudinská – D. Hričov podľa SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rudinská. Prípad postupujeme na DK.

2.       Schvaľujeme výsledky MFS súťaží dospelých, ktoré sa odohrali v priebehu mesiaca august.

3.       Námietky kap.: K. Lieskovec – Oščadnica, Sásová – Žarnovica, Lubeník – H. Zalužany (všetci H – neopodstatnená, Lutila  - Žiar B (H - 1 – neopodstatnená2 – postúpená na DK), Š Team – Divín – budú prerokované po zasadnutí komisie 18. 9. 08.

4.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 18. 9. 08 o 16.00 z MFS V. ligy sk. D 5. kolo Š Team – Divín R Peter Ligač, AR1 Miroslav Melich, DZ Ján Nosáľ, FK Divín predloží kópiu Zápisu o stretnutí do 18. 9. 08 pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 9. kola V. ligy dorast sk. B L. Kokava – Liesek 3. 10. 08 (piatok) o 14.30 na ihr. v L. Kokave.

b)       predohrať MFS 8. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH R. Sobota – Dukla BB B 24. 9. 08 (streda) o 14.00-16.00. FK Dukla BB B uhradí SsFZ 150 SK.

c)       odohrať  MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – Vrútky 21. 9. 08 o 10.00-12.00. Poplatok 200 SK bol uhradený.

d)       odohrať MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Istebné – FK Nižná v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované 21. 9. 08 o 13.00 na ihr. v Istebnom. FK Nižná uhradí SsFZ 200 SK.

e)       odohrať MFS 6. kola III. ligy SD a MD Čadca – Č. Balog 13. 9. 08 o 10.30-13.00 na ihr. v Rakovej. Súper, R a DZ sa dostavia na ihr. v Rakovej. FK Čadca uhradí SsFZ 200 SK.

2.       Kontumuje MFS:

a)       4. kola III. ligy MD Podbrezová B – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Podbrezová podľa SP čl. 100/e.

b)       5. kola V. ligy dorast sk. B Bziny – L. Lužna priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Bziny podľa SP čl. 100/b, prípad odstupuje na DK,

c)       4. kola V. ligy dorast sk. D Divín – Radzovce priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Divín podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča v dobe zastavenej činnosti L. Futö 900612, J. Oláh 910318 a L. Žilík 890427). Prípad odstupujeme na DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-169 Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna 3 SN od 1. 9. 08, 1-3b,

D-170 Ladislav Futö 900612 Radzovce 4 SN od 1. 9. 08, 1-9-1b,

D-171 Tomáš Kamaz 950227 Krupina 2 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-172 Jozef Sedlák 920803 Štiavnik 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-173 Ján Púpala 911105 Pliešovce 1 SN od 8. 9. 08, 1-4a,

D-174 Arnold Nagy 920508 Radzovce 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-175 Pavol Slovák ved. dr. Černová dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-176 Jozef Túry tréner FK Černová dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-177 Jozef Kmeť asist. tr. FK Černová dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-178 Tomáš Tatarka 930701 Čadca 1 SP do 30. 4. 09, 1-1a,

D-179 Martin Konušík 940810 Krásno 2 SP do 30. 4. 09, 1-4a,

D-180 Michal Zubor 940603 Radoľa 4 SN od 8. 9. 08, 1-4a,

D-181 Miroslav Gono 940319 Jelšava 1 SP do 30. 4. 09, 1-1a,

D-182 Michal Herda 910812 Jakub 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-183 Filip Pšenko 920506 Brusno 2 SN od 8., 9. 08, 1-5a,

D-184 Pavol Sartoris 900624 Žarnovica 4 SN od 8. 9. 08, 1-3b,

D-185 Július Dobrota 861014 Žiar B DK hráčovi dňom 8. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-186 Stanislav Šimko 700719 Žiar B DK hráčovi dňom 8. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-187 Róbert Černák 820327 Žarnovica 2 SP do 31. 5. 09, 1-5a,

D-188 DK odstupuje KR list FK Žarnovica z 9. 9. 08 ohľadom stretnutia Sásová – Žarnovica,

D-189 Mário Lipták 781224 Selce 5 SN od 8. 9. 08, 1-6-1b,

D-190 Filip Pajta 950410 Námestovo 3 SN od 8. 9. 08, 1-6-1a,

D-191 Vladimír Michalec 940829 Habovka 3 SN od 8. 9. 08, 1-6-1a,

D-192 Štefan Cubinek 910512 Námestovo 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-193 Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 8. 9. 08, 1-5a,

D-194 Peter Maslo780922 L. Štiavnica 4 SN od 8. 9. 08, 1-6-1b,

D-195 FK Dlhá MŽ uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) od 15. 9. 08 + pokuta 15 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c a DP 2-6 za inzultáciu R po stretnutí 31. 8. 08 a nedostatočnú usporiad. službu,

D-196 Jan Dacho 590801 Lubeník 2 SN od 8. 9. 08, 1-6-1a,

D-197 Marek Slanina 831020 H. Zalužany 3 SN od 8. 9. 08, 1-6-1b porušenie kap. XIX bod 9 RS 2008/09,

D-198 Miroslav Beran 790817 Divín DK hráčovi dňom 8. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-199 Pavel Štengl 870311 Divín DK hráčovi dňom 8. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-200 Na návrh KM Jozef Oláh 910318 Radzovce 3 mesiace nepodm. po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b, 100 SK uhradiť,

D-201 Na návrh KM Ladislav Žilík 890427 Radzovce 3 mesiace nepodm. od 11. 9. 08 do 10. 12. 08, 1-9-1b, 200 SK uhradiť,

D-202 Na návrh KM Imrich Nagy 900223 Radzovce 4 SN od 11. 9. 08, 1-9-2b, 100 SK uhradiť,

D-203 Na návrh KM Štefan Rákoš tréner FK Radzovce dorast 6 mesiacov nepodm. od 11. 9. 08 do 10. 3. 09, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-204 Na návrh KM Ladislav Ferenc ved. dr. FK Radzovce dorast 6 mesiacov nepodm. od 11. 9. 08 do 10. 3. 09, 1-9-2b,

D-205 Na návrh KM FK Radzovce dorast zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráčov na cudzí RP v stretnutí 31. 8. 08,

D-206 Lukáš Krejčí 911006 Tempus RS 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-207Ján Kováč 911204 Hnúšťa 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-208 FK D. Strehová dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť asist. trénera v stretnutí 7. 9. 08,

D-209 Attila Orosz 901109 Jesenské 4 SN od 8. 9. 08, 1-6-1b,

D-210 Tomáš Tóth tréner FK Jesenské dorast 5 SN od 8. 9. 08, 1-3b,

D-211 FK Jesenské dorast pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 7. 9. 08,

D-212 Matej Živner 900222 Revúca 5 SN od 8. 9. 08, 1-3b,

D-213 Andrej Murín 850111 Hliník 2 SP do 31. 5. 09, 1-4a,

D-214 Szabolcs Figei 820110 Jesenské 1 SP do 31. 5. 09, 1-4a,

D-215 Miroslav Iványi 670914 V. Blh 8 SN od 8. 9. 08, 1-6-1c,

D-216 Tomáš Novák 900925 Ludrová 1 SP do 31. 5. 09, 1-4a,

D-817 Ján Staňo 811025 Sučany 4 SN od 8. 9. 08, 1-6-1b,

D-218 Lukáš Brišák 910309 Rabča 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-219 Milan Očkaj 900812 T. Teplice 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-220 Vladimír Zajac ved. dr. FK Divina dorast 5 SN od 8. 9. 08, 1-3b,

D-221 FK Diviaky dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 7. 9. 08,

D-222 Martin Tichák 851013 Varín 4 SN od 8. 9. 08, 1-4a,

D-223 Michal Labant 910324 Belá 2 SN od 8. 9. 08, 1-5a,

D-224 Na návrh KM FK L. Lužná pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie dr. na stretnutie 6. 9. 08,

D-225 Imrich Nagy asist. trénera FK Radzovce dorast 3 mesiace nepodm. od 11. 9. 08 do 10. 12. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-226 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Patrik Mikuška 910716 N. Baňa, Mário Horňák 900608 Kováčová – zmeny zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 09,

D-227 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 8. 9. 08 na 1 MFS: Miroslav Valášek 840911 Bánová B, Slavomír Macko 810110 Z. Slatina, Ján Beták 760906 D. Hámre, Andrej Vaňko 840321 Turany,

D-228 FK Černová dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionárov po stretnutí 31. 8. 09,

D-229 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Vladimír Sabaka 930902 L. Mikuláš, Peter Balog 941206 Heľpa – chýbajú poplatky za ČK, Marian Hríň asist. trénera D. Strehová – chýba poplatok,

D-230 DK predvoláva na svoje zasadnutie 18. 9. 08 zo stretnutia: Kremnička – Rakytovce III. ligy dosp. o 16.15, FK Kremnička: Jozef Ganz – prezident FK,

Š Team – Divín V. liga sk. D o 16.30 R: Peter Ligač, AR1: Miroslav Melich, AR2: Radoslav Košarník, DZ Ján Nosáľ; Š Team: Gabriel Zsigmond HU, František Kelemen uspor., Gellért Nagy – videotechnik, Jozef Šaranko prezident FK; FK Divín: Miroslav Beran 790817, Emil Presperín ved. dr., Peter Ďurica lekár;

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.          

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Upozorňujeme DZ ktorí budú na stretnutí s rozhodcom zaradeným do Programu Talent, aby hodnotenie zasielali len v prípade ak talent pôsobí ako rozhodca stretnutia. Keď je asistent rozhodcu, zasiela hodnotenie len v prípade výnimočných kladných resp. záporných rozhodnutí. Zasielanie hodnotení platí aj pre stretnutia I. LSD a II. LSD.

2.        Ospravedlnenia R: Balázsik 9. 9. 08 – 21. 9. 08 oneskorene, Lisická 20. 9. 08, J. Košarník 7. 9. 08 oneskorene, S. Kamenišťák 13. - 14. 9. 08 a soboty oneskorene, Blahušiak 27. 9. a 28. 9. 08 doobeda, Halfar 20. 9. 08, J. Krahulec od 5. 9. 08 do prihlásenia oneskorene, Bulla september 2008 oneskorene, S. Kučera soboty od 13. 9. 08 oneskorene, Debnárová 13. - 14. 9. 08 oneskorene, Ja. Kyzek 27. 9. 08, Knapec pracovné dni, Gombala 20. a 27. 9., 11., 18. a 25.10. 08, Gonda 27. - 28.9. 08, 4.10. 08, M. Budáč 6. - 11. 10. 08, Tisoňová 13. 9. 08 oneskorene, Bušo 4. - 5. 10. 08, Bútora 17. - 19. 10. 08, Nemček 20. 9. 08, M. Krajčí 21. 9. 08 a pracovné dni, Golian 20. 9. 08, Matejčík 20. - 21. 9. 08, 27. - 28. 9. 08, Korenčík 26. - 28. 9. 08, 10. - 11. 10. 08, 24. - 25. 10. 08, Urda 27. - 28. 9. 08, I. Krahulec od 9. 9. 08 do prihlásenia, Ďuriník pracovné dni, Berko 4. 10. 08, 12. 10. 08, 18. - 19. 10. 08, Martinec 28. - 29. 9. 08, Maga 21. a 27. 9. 2008. KR SsFZ upozorňuje všetkých R na včasné a opodstatnené ospravedlnenia zo stretnutí v lehote 21 dní. Neskoré a neopodstatnené ospravedlnenia nebude KR akceptovať !!!

3.       Ospravedlnenie DZ: Knap 28.9. a 11.-12-10.

4.       Zmena telefón. čísla:  DZ Kosec 0915 887763, 0918 338518

5.       Na zasadnutí ÚDZ sme prerokovali a prijali  opatrenia v súlade so " Zásadami pre činnosť Ra DZ " zo stretnutí  V.L. Dolné Hámre -    Radvaň,  V.L. Rosina - Varín,

6.       Na zasadnutíie úseku delegátov dňa 25. septembra 2008 pozývame o 16.00 hodine : J.Hrčka, 16.30 hod.  M. Dolník, 17.00 hod. L. Doboš. 17.30 hod. J.Nosáľ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     NIKE PREMIER CUP 2008/09pozor – zmena ternínov -z dôvodu  presunu termínu zrazu reprezentácie SR 15 a kolidácie tejto akcie s dlhodobo plánovanými termínmi krajských finále sme v snahe umožniť účasť všetkým hráčom nutení presunúť krajské finále NPC nasledovne:  pre BB kraj 23. septembra 2008 (utorok) v Lovči – A skupina Dukla B. Bystrica, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Žiar nad Hronom; B skupina ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog, FTC Fiľakovo a pre ZA kraj 22. septembra 2008 (pondelok) v Diviakoch – A skupina MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín, FK Istrobanka Rajec; B skupina MŠK Žilina, Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš. Príchod všetkých zúčastnených družstiev je do 08. 30 hod.,  pozmenené propozície turnajov obdržia družstvá poštou.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Tak, ako bolo uvedené v Spravodajcovi č. 2 a 3 z 11 a 18. 7. 08 ustanovil sekretariát úradné hodiny pre vybavenie matričných a registračných úkonov: utorok 10.00-16.00, streda 12.00-17.00, piatok 10.00-14.00. Vzhľadom k plneniu aj iných úloh pracovníkmi sekretariátu SsFZ žiadame uvedené úradné hodiny dodržiavať. Žiadame kolegov z ObFZ informovať o úradných hodinách funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

2.     Upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 „Prestupového poriadku neprofesionálnych futbalistov“, že hráč môže v jednom súť. roč. štartovať za dva futbalové kluby, vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon umožňujúci štart hráča za ďalší klub bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvod a odovzdá na riešenie príslušnej DK.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.     HK prerokovala 11. 9. 08 nedoplatky oddielov voči SsFZ. Neuhradené zostávajú: III. liga: Kremnička S č. 7 a 9 – 1 300+5 300 SK; L. Štiavnica S č. 7 – 600 SK; IV. liga: Poltár S č. 8 – 5 300 SK; S. Bystrica S č. 9 – 5 300 SK; V. liga – S č. 9: Varín 15 500 Sk; 3 Rosina 3 300 Sk; Tomášovce 1 300 Sk; Belá 2 300 SK; dorast – S č. 9: Belá 10 900 SK; Predmier 1 300 SK; SŽ – S č. 9: Divín 5 300 Sk; Blatnica 1 300 SK. HK nariaďuje uvedené nedostatky uhradiť do 20. 9. 08 pod následkom discipl. riešenia, fotokopiu o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

2.      HK prejednala žiadosť MFK Revúca ohľadom nezaplatenia faktúry LAFC Lučenec za neodohrané MFS dňa 07.06.2008. HK SsFZ nariaďuje LAFC Lučenec uhradiť čiastku 5.750,- Sk do 16.09.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.      Na základe žiadosti ŠK Tvrdošín ohľadom neuhradenia cestovných nákladov (spr. č. 47 2007/2008) vedúcemu družstva p. Čajka František vo výške 520,- Sk a kapitánovi družstva Dreveňák Maroš vo výške 520,- Sk, nariaďuje tieto uhradiť FK Belá do 16.09.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: Rakytovce R (Kremnička – Rakytovce), Oščadnica R (K. Lieskovec – Oščadnica). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát opätovne žiada pod hrozbou odstúpenia na DK, zaslaľ na SsFZ kópie dokladu o úhrade štartovného vkladu: K. Lieskovec – 11 000 SK; Ďanová, Selce – po 7 000 SK najneskôr do 18. 9. 08.

2.     Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Králiky, D. Ždaňa, Belá, Hajnačka, Ružiná - (5); Tvrdošín, B. Štiavnica - (4,5), Tisovec (4).

3.     Žiadame do 16 9. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: L. Štiavnica – Námestov (ŠTK) – opakovane pod hrozbou riešenia DK, Š Team  - Divín (ŠTK, DK), Kremnička – Rakytovce (KR, DK), K. Lieskovec – Oščadnica (KR), Lutila – Žiar B (DK)

4.     V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 15. septembra 2008 druhú splátku  ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu  0050192944/0900,  uvádzajte variabilný symbol 020808.

 

Zmena DL č. 7

Hr.Zalužany – Gemer (DZ Michalko za Kubinca)

Dačov Lom - Š Team  (DZ Kubinec za Michalka)

Čadca – P. Č. Balog (SD a MD, 13. 9. o 10.30-13.00, Raková, Chmúrny – Vojtek, Tilesch - Majsniar)

 

Zmena DL č. 8

Ružiná - Hajnačka  DZ Schneider za J.Hrčku

D.Strehová- Tisovec DZ J.Hrčka za Konečného aj dorast

Hnušťa - Podlavice  DZ Konečný za Schneidera aj dorast

Badín - Bánoví III.LSD  DZ Pšenica za J.Hrčku

Sučany – Vrútky (SŽ a MŽ, 21. 9. o 10.00-12.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: 5 kolo: Kremnička – Rakytovce 7,4;7,4/7,8; Krásno – Makov 8,2;8,2/8; Králiky – Čadca 8,4;8,1/8,2; K. N. Mesto – Bytča 8,2;8,5/8,3; Zvolen – N. Baňa 7,6;8/8; Námestovo – V. Krtíš 8,4;8,2/8; Fiľakovo – L. Štiavnica 8,2;8/8; L. Lúčka – D. Ždaňa 7,8;8/8.

IV. liga sk SEVER: 5. kolo: K. Lieskovec – Oščadnica 8;8,1/8,1; S. Bystrica – Dúbrava 8,2;8/8; K. Lúčka – Z. Poruba 8,1;8,2/8; Tvrdošín – Stráňavy 7,6;8,1/8,1; O. Jasenica – Trebostovo 8,2;8,2/8,1; Černová – Belá Dulice 7,9;8/8; Predmier – Turany 8,2;8/8,1;

IV. liga sk. JUH: 5. kolo: Hliník – Revúca 7,8;8,1/8; Brusno – Tisovec 8,1;8/8,2; B. Štiavnica – Poltár 8,2;8,3/8; D. Strehová – Hajnačka 8,2;8,1/8; V. Blh – Jesenské 8,3;8,1/8,1; Ružiná – Podlavice 8,2;8,3/8,2; Kalinovo – Hnúšťa 8,2;8/8.

V. liga sk. A: 5. kolo: Podvysoká – Teplička 8,2;8,1/8,1; Rudinská – Bytčica, Skalité – Belá 8,1;8/8; Varín – Turzovka 7,8;8,1/8; Radoľa – D. Hričov 8,2;8/8; Bánová B – Rosina 8,1;8,1/8,1; ZA Závodie – Strečno 8,1;8,1/8,3.

V. liga sk. B: 5. kolo: Palúdzka – Nižná 8,1;8,1/8,1; Bešeňová – Lisková, Ďanová – O. Veselé 7,9;8/8; Trstená – Zuberec 8,3;8,2/8,1; L. Sliače – Vrútky 8,18;/8; Martin – Žaškov 8;8/7,9; Sučany – Ludrová 8,2;8,2/8,3.

V. liga sk. C: 5. kolo: P. Č. Balog – Kováčová 7,8;8,1/8,1; Hrochoť – Badín 8,2;8,1/8,1; Radvaň – Š. Bane 8;8/8; Sásová – Žarnovica 8,2;8,2/8; Šalková – Z. Slatina 8,1;8/8,2; Selce – D. Hámre 8;8,5/8,1; Lutila – Žiar B 8,1;7,9/8;

V. liga sk. D: 5. kolo: Málinec – Príbelce 7,9;8/8,1; radzovce – Dačov Lom 8,1;8/8; Š Team – Divín 8;8/8; Lubeník – H. Zalužany 7,9;8,1/8,2; Gemer – Klenovec 8;8,1/8,1; Sklabiná – Tomášovce 8;8,1/8; Nenince – Mýtna 8,1;8,1/8,1.