19. 9. 2008

Spravodaj č. 12/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Námietky kap. Kováčová – Žiar B – D neopodstatnená.

2.       Upozorňujeme FK K. Lieskovec na používanie správneho tlačiva Zápisu o stretnutí pod následkom discipl. opatrení.

3.       Žiadame R Jozef Matoš o zaslanie dokladu o zaslaní Zápisu o stretnutí z MFS V. ligy sk. C 6. kolo Z. Slatina – Selce do 25. 9. 08 pod následkom discipl. opatrení.

4.       Námietky kap z MFS V. ligy sk. D 5. kolo Š Team – Divín boli prerokované a postúpené na DK. Oficiálne námietky FK Divín boli zamietnuté, v platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP, námietkový vklad prepadá v prospech SsFZ, prípad postupujeme na KR.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       8. kola V. ligy dorast sk. B Diviaky – L. Kokava 27. 9. 08 o 15.00. FK L. Kokava uhradí SsFZ 150 SK.

b)       11. kola V. ligy dorast sk. B Žabokreky – Diviaky 19. 10. 08 o 14.00.

c)       7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – K. N. Mesto 8. 10. 08 (streda) o 14.00-16.00. Poplatok bol uhradený.

d)       7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Istebné v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované 21. 9. 08 o 13.00-15.00 na ihrisku v Istebnom. FK Nižná uhradí SsFZ 200 SK.

e)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER T. Teplice – V. Rovné 30. 10. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00. FK V. Rovné uhradí SsFZ 200 SK.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 8. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Hôrky 28. 9. 08 o 12.00.

3.       Kontumuje MFS 6. kola:

a)       III. ligy MD Čadca – Č. Balog priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech Čadce podľa SP čl. 100/b, prípad odstupuje na DK,

b)       V. ligy dorast sk. A K. Poruba – Korňa priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech K. Poruby, podľa SP čl. 100/b, prípad odstupuje na DK.

4.       Predvoláva na zasadnutie 25. 9. 08 o 16.00 z MFS 1. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Zuberec – Stráňavy. FK Zuberec : kap. Dominik Chovančák 900404, Matej Chovančák 890110, Tomáš Pavlov 900507, ved. Peter Chovančák, R: Michal Harezník. V prípade neúčasti pozvaných na zasadnutí KM prípad odstupujeme na DK.

5.       Žiadame FK Očová o zaslanie zápisu o stretnutí 4. kola V. ligy dorast sk. C Očová – Kováčová z 31. 8. 2008.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-231 Vladimír Sabaka 930902 L. Mikuláš 5 SN od 15. 9. 08, 1-6-1b,

D-232 Peter Balog 941206 Heľpa 5 SN od 15. 9. 08, 1-4a, 100+200 SK uhradiť,

D-233 Marián Hríň asist. trénera FK D. Strehová dorast 5 SN od 15. 9. 08, 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-234 Miroslav Beran 790817 Divín DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-235 Pavel Štengl 870311 Divín DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-236 Július Dobrota 861014 Žiar B 3 SN od 8. 9. 08, 1-3b,

D-237 Stanislav Šimko 700719 Žiar B 5 SN od 8. 9. 08, 1-6-1b,

D-238 Oprava trestu uvedeného pod D-220 – jedná sa o FK Diviaky dorast,

D-239 Na návrh KR FK Bytča dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 31. 8. 08 podľa RS 2008/09, časť XV.

D-240 FK Kremnička dosp. pokuta 6 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti diváka v a po stretnutí 7. 9. 08 a nedostatočnú usporiadateľskú službu. FK Kremnička do 23. 9. 08 predloží na DK opatrenia na základe ktorých zabráni opakovaniu sa obdobných neprístojnosti ako v stretnutí 7. 9. 08,

D-241 Miroslav Beran 790817 Divín 4 SN od 8. 9. 08, 1-10,

D-242 FK Š Team dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 09 pokuta 12 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionárov, divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 6. 9. 08,

D-243 FK Divín dosp. pokuta 6 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionárov a hráča v stretnutí 6. 9. 08 a predloženie vyjadrenia hráča na DK s falšovaným podpisom,

D-244 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 15. 9. 08 na 1 MFS: František Hollý 740915 Martin, Pavol Pilko 840112 Šalková, Jakub Havrila 850429 Sklabiná, Dárius Šavlík 890522 Lubeník, Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka,Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec, Juraj Lukašík 800121 Trebostovo,

D-245 Martin Šavol 910112 Fomat Martin 4 SN od 11. 9. 08, 1-3b,

D-246 Lukáš Jarabica 920321 Krásno 2 SN od 11. 9. 08, 1-5a,

D-247 Radomír Trnovec 890426 Námestovo 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-248 Roman Valiašek 840903 K. N. Mesto 2 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-249 Maroš Fonš 920716 Skalité 2 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-250 František Ťažký 871104 Belá 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-251 Ľuboš Januš 800831 Teplička 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-252 Lukáš Súlovský 880904 Bánová B trest bude udelený DK SFZ,

D-253 Viliam Ondrla 800508 Belá 5 SN od 15. 9. 08, 1-6-1b,

D-254 FK Družstevník Belá dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 14. 9. 08,

D-255 FK Predmier dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti divákov v stretnutí 14. 9. 08,

D-256 Na návrh KM FK Korňa dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b,

D-257 Robert Gál 920919 V. Blh 2 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-258 Marián Venglár 760828 Š. Bane 1 SN od 15. 9. 08, 1-4a,

D-259 Stanislav Šeliga 811212 Sásová 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-260 Stanislav Šimko asist. trénera FK Žiar B dosp. 5 SN od 15. 9. 08, 1-3b,

D-261 FK Žiar B dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-14b za neprístojnosť asist. trénera v stretnutí 14. 9. 08,

D-262 Michal Dobrík 910424 Selce 4 SN od 15. 9. 08, 1-6-1b,

D-263 Adrián Výboh 910121 Bzovík 3 SN od 15. 9. 08, 1-3b,

D-264 FK D. Hámre dosp. pokuta 2 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosť divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 14. 9. 08,

D-265 FK Lutila dosp. pokuta 2 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí 14. 9. 08,

D-266 Pavel Lipták 880113 Tisovec 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-267 Tomáš Šima 830527 B. Štiavnica 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-268 Štefan Drugda 811130 V. Blh 1 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-269 FK Hnúšťa dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť v stretnutí 14. 9. 08,

D-270 Martin Vančo 910701 D. Hámre 2 SN od 15. 9. 08, 1-5a,

D-271 Stanislav Kuman 910611 D. Hámre 4 SN od 15. 9. 08, 1-2b,

D-272 FK D. Hámre dorast pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 14. 9. 08,

D-273 Peter Cálik 911123 T. Kľačany 4 SN od 15. 9. 08, 1-6-1b,

D-274 František Hollý 740915 Fomat MT 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-275 Marián Matejka 790510 LM Palúdzka 2 SN od 15. 9. 08, 1-4a,

D-276 Martin Ondrík 840926 Žaškov 4 SN od 15. 9. 08, 1-6-1b,

D-277 Marián Katreniak 760119 Žaškov 1 SP do 31. 5. 09, 1-4a,

D-278 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Ladislav Futö 900612 Radzovce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 5. 09,, Pavol Ondrík 860216 Š. Bane, Ján Skočík 760113 O. Jasenica, Matúš Saro 930310 Lisková, Juraj Šutorka 900424 Hôrky – zamietajú sa, Tomáš Hvolka 960621 Nižná – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-279 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Vladimír Borák tréner O. Veselé – chýba poplatok, Michal Jančiga 940530 Lokca, Pavel Jachim 841205 Klenovec – chýbajú poplatky za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame predsedov KR ObFZ o nahlásenie príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2008. Materiál zaslať na sekretariát SsFZ do 8.10.2008.

2.       Potrestanie rozhodcov v zmysle smerníc KR SsFZ : Ríša, Jodas (Jesenské – D. Strehová), Grenčík (Tisovec – Hliník), Bušo (Belá Dulice – Brusno), Janíček (Poltár – Brusno)

3.        Ospravedlnenia R: Golian 3. - 5. 10. 08, 24. - 26. 10. 08, Sitár 27. 9. 08, Gonda FP, Tapfer FP, Martin FP, Debnárová FP, Matoš FP a do prihlásenia, Kúchen 4. 10. 08, Čajka 4. 10. 08, 11. 10. 08, Melich 4. 10. 08, 19. 10. 08, 25. 10. 08, Jo. Kyzek 27. - 28. 09. 08 oneskorene !!!, Fábry 11. a 25. 10. 08.

4.       Chyby R (mínus body): P. Oružinský 0,2; Bencúr 0,7; Gombala 0,4; Hrmo 0,5; Madera 0,2; M. Krajči 1; S. Kučera 0,2; Löcsös 0,2; Mojžiš 0,2; Wollinger 0,2; Galád 0,2; Šalata 0,2; Dian 0,2; Škvarek 0,2; Nemček 0,2; R. Poliak 0,2; Martin 0,2; Kúchen 0,2; Jo Kyzek 0,2; S. Kučera 0,2; S. Oružinský 0,2; Kuteľ 0,2; Farský 0,2; Greňo 1,1; Scherer 0,2; Blahušiak 0,2; Madera 0,4; Šuška 0,2; Pšenák 0,2; Farský 0,2; Dobroň 0,2; Ploštica 0,7; Greňo 0,4; Košarník 0,5; Žeriava 0,2; Hnilica 0,2; Danišek 0,2; Súhrada 0,2; M. Krajči 1; Forbek 0,2.

5.       Na zasadnutíie úseku delegátov dňa 25. septembra 2008 pozývame o 16.00 hodine : J.Hrčka, 16.30 hod.  M. Dolník, 17.00 hod. L. Doboš. 17.30 hod. J.Nosáľ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     NIKE PREMIER CUP 2008/09pozor – zmena ternínov -z dôvodu  presunu termínu zrazu reprezentácie SR 15 a kolidácie tejto akcie s dlhodobo plánovanými termínmi krajských finále sme v snahe umožniť účasť všetkým hráčom nutení presunúť krajské finále NPC nasledovne:  pre BB kraj 23. septembra 2008 (utorok) v Lovči – A skupina Dukla B. Bystrica, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Žiar nad Hronom; B skupina ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog, FTC Fiľakovo a pre ZA kraj 22. septembra 2008 (pondelok) v Diviakoch – A skupina MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín, FK Istrobanka Rajec; B skupina MŠK Žilina, Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš. Príchod všetkých zúčastnených družstiev je do 08. 30 hod.,  pozmenené propozície turnajov obdržia družstvá poštou.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 10. 2008 o 14.00.

2.     Tak, ako bolo uvedené v Spravodajcovi č. 2 a 3 z 11 a 18. 7. 08 ustanovil sekretariát úradné hodiny pre vybavenie matričných a registračných úkonov: utorok 10.00-16.00, streda 12.00-17.00, piatok 10.00-14.00. Vzhľadom k plneniu aj iných úloh pracovníkmi sekretariátu SsFZ žiadame uvedené úradné hodiny dodržiavať. Žiadame kolegov z ObFZ informovať o úradných hodinách funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

3.     Upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 „Prestupového poriadku neprofesionálnych futbalistov“, že hráč môže v jednom súť. roč. štartovať za dva futbalové kluby, vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon umožňujúci štart hráča za ďalší klub bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvod a odovzdá na riešenie príslušnej DK.

4.     Sekretariát oznamuje funkcionárom, že vzhľadom k technickým možnostiam matričného systému, nie je možné vybaviť medziregionálne matričné úkony v prípade že nie je k dispozícii platný nezaliatý RP, na počkanie.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.     HK prerokovala 11. 9. 08 nedoplatky oddielov voči SsFZ. Neuhradené zostávajú: III. liga: Kremnička S č. 7 a 9 – 1 300+5 300 SK; L. Štiavnica S č. 7 – 600 SK; IV. liga: Poltár S č. 8 – 5 300 SK; S. Bystrica S č. 9 – 5 300 SK; V. liga – S č. 9: Varín 15 500 Sk; 3 Rosina 3 300 Sk; Tomášovce 1 300 Sk; Belá 2 300 SK; dorast – S č. 9: Belá 10 900 SK; Predmier 1 300 SK; SŽ – S č. 9: Divín 5 300 Sk. HK nariaďuje uvedené nedostatky uhradiť do 20. 9. 08 pod následkom discipl. riešenia, fotokopiu o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

2.      HK prejednala žiadosť MFK Revúca ohľadom nezaplatenia faktúry LAFC Lučenec za neodohrané MFS dňa 07.06.2008. HK SsFZ nariaďuje LAFC Lučenec uhradiť čiastku 5.750,- Sk do 16.09.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.      Na základe žiadosti ŠK Tvrdošín ohľadom neuhradenia cestovných nákladov (spr. č. 47 2007/2008) vedúcemu družstva p. Čajka František vo výške 520,- Sk a kapitánovi družstva Dreveňák Maroš vo výške 520,- Sk, nariaďuje tieto uhradiť FK Belá do 16.09.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Vyhodnotenie z MFS nezaslali: L. Lúčka, N. Baňa, Makov (15), Hnúšťa, Jesenské, Ružiná, Brusno, Trebostovo, O. Jasenica (6), Bytča (15,6), Hajnačka (5,6), Tvrdošín (4,5,6 – posledné upozornenie).

2.     Žiadame do 23 9. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: L. Štiavnica – L. Lúčka.

3.     V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 15. septembra 2008 druhú splátku  ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu  0050192944/0900,  uvádzajte variabilný symbol 020808.

 

Zmena DL č. 8

Diviaky – Kokava (dorast, 27. 9. o 15.00)

L. Mikuláš – K. N. Mesto (SŽ a MŽ, 8. 10. o 14.00-16.00)

Istebné – Nižná (SŽ a MŽ, zmena poradia stretnutí, 21. 9. o 13.00-15.00)

SFZ

JUPIE BB – Trebišov (SD a MD, DZ Brťka za Krahulca)

Žiar – Rakytovce (SD a MD, DZ Krahulec za Košu)

Zvolen – Žilina (SŽ a MŽ, J. Košarník za Matoša)

 

Zmena DL č. 9

Diviaky – Kokava (dorast, 27. 9. o 15.00)

Krásno – Bytča (SD a MD, DZ Hubka za Repu)

Stráňavy – Predmier (dorast, DZ Vorel za Meliša)

 

Hodnotenie R

III. liga: 15. kolo: Námestovo – Rakytovce 8;8,2/8; Fiľakovo – Zvolen 8,2;8/8; L. Lúčka – K. N. Mesto 8,1;8,1/8,2; D. Ždaňa – Králiky, Bytča – Valča 8,2;8,1/8,1; L. Štiavnica – Krásno 8,3;8,1/8,1; V. Krtíš – Kremnička 8,3;8,1/8,2; N. Baňa – Makov 8;8/7,9.

III. liga: 6 kolo: Rakytovce – D. Ždaňa 8,1;8/8; L. Štiavnica – L. Lúčka 8,1;8,2/8,2; V. Krtíš – Fiľakovo 8,6;8,2/8,4; N. Baňa – Námestovo 8;8,1/8; Bytča – Zvolen 8,3;8,1/8,2; Valča – K. N. Mesto 8,2;8,1/8,3; Makov – Králiky 8,3;8,1/8,1; Kremnička – Krásno 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: 6 kolo: Oščadnica – Turany 8,1;8,3/8,1; Belá Dulice – Predmier 7,2;8/8,1; Trebostovo – Černová 8,1;8/8; Stráňavy – O. Jasenica 8;8/8,1; Z. Poruba – Tvrdošín 8,3;8,2/8,2; Dúbrava – K. Lúčka 8;8/8; K. Lieskovec – S. Bystrica 8,1;8,2/8,1;

IV. liga sk. JUH: 6. kolo: Revúca – Hnúšťa, Hajnačka – V. Blh, Hliník – Brusno (8,2;8,1/8,1; Podlavice – Kalinovo 7,8;8,2/8,2; Jesenské – Ružiná 8,2;8/8; Poltár – D. Strehová 8,1;8/8,1; Tisovec – B. Štiavnica 8,1;8/8.

V. liga sk. A: 6. kolo: Teplička – Strečno 7,8;8,1/8; Rosina – ZA Závodie, Podvysoká – Rudinská 8,1;8,1/8,1; Belá – Bánová B 7,8;8/8; D. Hričov – Skalité 7,9;8/8; Turzovka – Radoľa 8,2;8,1/8,1; Bytčica – Varín 8;8,1/8.

V. liga sk. B: 6. kolo: Nižná  - Ludrová, Vrútky – Martin, Lisková – Trstená 8,1;8/8; Žaškov – Sučany 7,9;8/8; O. Veselé – L. Sliače 8;8,1/8,1; Zuberec – Ďanová 7,8;8/8; Palúdzka – Bešeňová 7,8;8/7,9.

V. liga sk. C: 6. kolo: Kováčová – Žiar B 8;8,1/8,2; D. Hámre – Lutila 7,7;8/7,9; Z. Slatina – Selce, Š. Bane – Sásová 8,3;8,2/8,2; Žarnovica – Šalková 7,6;8/7,9; Badín – Radvaň 8,2;8,1; P. Č. Balog – Hrochoť 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. D: 6. kolo: Príbelce – Mýtna,Klenovec – Sklabiná, Málinec – Radzovce 8,1;8/8; Tomášovce – Nenince 8,2;8,1/8,1; H. Zalužany – Gemer 8;8/8; Divín – Lubeník 8,2;8,1/8; Dačov Lom – Š Team 8;8,2/8.