3. 10. 2008

Spravodaj č. 14/2008-09

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

1.       VV sa na svojom zasadnutí 19. 9. 08 okrem iných zaoberal problematikou množiacich sa požiadaviek FK na zmenu hracieho času, dňa a miesta stretnutia tesne pred konaním MFS a prijal nasledovné opatrenie: Príslušná riadiaca komisia SsFZ (ŠTK a KM) neschváli počnúc jarnou časťou súť. roč. 2008/09, zmenu hracieho dňa, času resp. miesta stretnutia, aj v prípade vzájomnej dohody, pokiaľ nebude doručená na SsFZ najneskôr 10 dní pred konaním príslušného MFS.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Nám. kap.: Dúbrava – O. Jasenica – 1. postúpená na DK, 2 neopodstatnená; Rudinská – Varín – H – neopodstatnená.

2.       Info pre FK Vrútky : ŽK udelené v MFS 28. 9. 08 – Zdenko Veselovský 781001, Jozef Ondrejka 850213.

3.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. D 8. kolo Málinec – Lubeník podľa SP čl. 100/e v prospech FK Málinec. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       12. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – N. Baňa 22. 10. 08 (streda) o 11.00 – 13.15.

b)       13. kolo III. ligy SD a MD N. Baňa – K. N. Mesto 30. 10. 08 (štvrtok) o 11.00-13.15 na ihr. v T. Breznici.

c)       9. kola V. ligy dorast sk. B LM Palúdzka – O. Veselé 4. 10. 08 o 10.00 – zmena UHČ.

d)       9. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – Belá 5. 10. 08 MŽ odohrajú na ihr. ŠK Bziny o 10.30, SŽ na ihr. v Dlhej o 12.30. Zmena poradia zápasov.

e)       8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Námestovo B – Liesek 8. 10. 08 o 14.00-16.00.

f)         9. kola III. ligy SD a MD Čadca – N. Baňa 7. 10. 08 (utorok) o 11.30-14.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       10. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – O. Jasenica 12. 10. 08 o 11.30.

b)       9. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Detva 4. 10. 08 o 10.00-12.00 na ihrisku s UT v areáli štadióna na Štiavničkách.

3.       KM prejednala:

a)       námietku kap. Sučany z 8. kola III. ligy SŽ a MŽ O. Veselé – Sučany. KM prešetrí nám. s ObFZ D. Kubín.

b)       podnet z FK Žarnovica k štartu hráčov Andrej Matonok 960303 a Branislav Pavol 970826 za FK N. Baňa. KM konštatuje, že menovaní hráči oprávnene štartujú na platné ŽP. Registrácia žiakov, prestupy a hosťovanie vykonáva MaK ObFZ Žiar n. Hr.

4.       Predvoláva na zasadnutie 9. 10. 08 o 16.00 z MFS 8. kola III. ligy SŽ sk. A Radoľa – S. Bystrica. FK Radoľa: kap. Martin Radolský 951230, Martin Minár 951129, ved. dr. Vnuk; FK S. Bystrica: kap. Marek Podmanický 940131, ved. dr. Ján Chmurčiak; R: Tomáš Kamenišťák.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-330 DK berie na vedomie a odstupuje MaK listy FK V. Dubová so sťažnosťou voči porušeniu PP adresované DK,

D-331 Mikuláš Bodor 881130 Fiľakovo 4 mesiace nepodm. od 22. 9. 08 do 21. 1. 09, 1-6-1c

D-332 Peter Zachar 810913 V. Krtíš 2 SN od 29. 9. 08, 1-6-1a,

D-333 Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-334 Juraj Lang 900405 Podbrezová B 4 SN od 29. 9. 08, 1-3b,

D-335 Marian Sanitra 910227 Badín 4 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2008/09,

D-336 Tomáš Švihla 900627 Podbrezová B 2 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-337 Branislav Šimko 900421 Fomat MT 5 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-338 Michal Slabý 901113 Bánová 2 SN od 25. 9. 08, 1-5a,

D-339 Martin Krasuľa 840506 Trstená 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-340 Peter Švába 821025 O. Veselé 2 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-341 Erik Časar 861018 Sučany 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-342 Peter Kokavec 830425 LM Palúdzka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-433 Robert Kubový 770821 Ďanová 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-434 Ján Rušin 810417 LM Palúdzka 4 SN od 29. 9. 08, 1-3b,

D-345 Peter Kokavec tréner FK LM Palúdzka dosp. 3 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 29. 9. 08, 1-2b,

D-346 Stanislav Jediný 940104 Divín 4 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-347 Peter Kajánek 810218 Kováčová 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-348 Otto Fridrich ved. dr. FK R. Sobota SŽ 3 SN od 29. 9. 08, 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-349 Filip Szöke 930531 Zvolen 1 SN od 25. 9. 08, 1-1a,

D-350 Ján Kouřil 921215 Zvolen 4 SN od 25. 9. 08, 1-6-1b,

D-351 FK Bytča dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neospravedlňenú neúčasť na rokovaní DK. FK Bytča uhradí 304 SK pre FK Makov za účasť na rokovaní DK,

D-352 Jozef Ďorď 750921 Š Team V. Krtíš 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-353 Marek Medveď 820520 Klenovec 4 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-354 FK Klenovec dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 28. 9. 08,

D-355 FK Sklabiná dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 28.9. 08,

D-356 Vladimír Poprac 700613 B. Štiavnica 2 SP do 30. 6. 09, 1-4a,

D-357 Oto Szökis 870812 Hajnačka 2 SN od 29. 9. 08, 1-6-1a,

D-358 Jaroslav Kindernaj 930724 Krupina 4 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-359 Filip Baláž 900829 D. Hámre 5 SN od 29. 9. 08, 1-3b,

D-360 FK D. Hámre dorast pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 28. 9. 08,

D-361 Peter Číž 900730 B. Štiavnica 4 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-362 Juraj Lejtrich 891230 Rosina 1 SP do 31. 5. 09, 1-4a,

D-363 Michal Kováčik 840101 Radoľa 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-364 Mário Vnuk 930326 Radoľa 2 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-365 Peter Michálek 880112 Š. Bane 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-366 Jozef Šopa 870707 Žarnovica 2 SN od 29. 9. 08, 1-6-1a,

D-367 Peter Forgáč 810208 Lutila 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-368 Robert Elek 870307 Kováčová 3 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-369 FK Kováčová dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera po stretnutí 28. 9. 08,

D-370 Lukáš Ďuriančík 910831 Brusno 2 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-371 Jiří Ulbrich 901029 Očová 3 SN od 29. 9. 08, 1-6-1a,

D-372 Michal Hoško 880221 Dúbrava 3 SN od 29. 9. 08, 1-6-1b,

D-373 Miloš Vráb 760818 O. Jasenica 3 SN od 29. 9. 08, 1-3b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2008/09,

D-374 Patrik Marton 840711 Tvrdošín 4 SN od 29. 9. 08, 1-3b,

D-375 Michal Meliš 901206 Turany 1 SN od 29. 9. 08, 1-5a,

D-376 Roman Husár 870217 Predmier DK hráčovi dňom 29. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-377 Mário Madleňák 789114 O. Jasenica 4 SN od 29. 9. 08, 1-3b,

D-378 FK O. Jasenica dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí 28. 9. 08,

D-379 FK S. Bystrica dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) od 29. 9. 08 pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c a DP 2-6 za inzultáciu AR divákom a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 28. 9. 08,

D-380 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Beran 790817 Divín – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 09, Mário Lipták 781224 Selce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 09, Martin Šavol 910112 Foma Martin – zamieta sa,

D-381 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 29. 9. 08 na 1 MFS: Michal Kováčik 840101 Radoľa, Michal Korenčík 860620 S. Bystrica, Jozef Bugala 710708 K. Lúčka, Martin Jaroščiak 870725 K. Lúčka, Martin Lettrich 861206 Valča, Zdenko Kamas 831125 D. Ždaňa, Roman Krivjančin 851215 D. Ždaňa, Miroslav Gejdoš 830908 L. Sliače, Peter Kokavec 830425 Palúdzka, Juraj Homola 840828 Kováčová, Peter Michálek 880112 Š. Bane, Marián Dibala 741124 Tomášovce, Patrik Melišek 880307 Dačov Lom, Vladimír Pilnik 800907 Hliník, Pavel Hanzlík 790710 B. Štiavnica, Maroš Korbeľ 880925 D. Strehová, Peter Červoč 811012 Príbelce,

D-382 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Dominik Jankovič 950112 Dudince, Ján Sáňka 911227 Detva, Jozef Lakota 900515 Detva, Milan Volko 791004 Kováčová – chýbajú poplatky za ČK, Miroslav Gluch tréner FK Sklabiňa, Štefan Švihla ved. dr. D. Hámre, Jaroslav Mistrík tréner Kováčová – chýbajú poplatky, Štefan Drugda 811130 V. Blh – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-383 DK predvoláva na svoje zasadnutie 9. 10. 08 zo stretnutia Poltár – Ružiná IV. liga JUH dosp. o 16.15 FK Poltár: Radovan Baník – prezident, FK Ružiná: Matej Líška 850721, Juraj Púpava ved. dr.; Stráňavy – Predmier IV. liga SEVER dosp. o 16.45 R Miloš Hnilica. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame predsedov KR ObFZ o nahlásenie príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2008. Materiál zaslať na sekretariát SsFZ do 8.10.2008.

2.       KR pozýva do Banskej Bystrici – Štiavničky na náhradný termín fyzických previerok R SsFZ dňa 9.10.2008 o 14,00 hod : Balázsik, M. Budáč, Chudý, Gonda, Korenčík, Matoš, Golian, Adamec, Debnárová, Forgon, Hrtús, T. Krahulec, Martin, Martinec, Masár, Mikloš, Tapfer, Václavík. Prezentácia v Športovej hale o 13,30 hod.

3.       Dôrazne upozorňujeme rozhodcov SsFZ na dôslednú kontrolu platnosti registračných preukazov hráčov a ich čísel na stretnutí.

4.       KR dodatočne zaradila do programu Talent-región Evu Pilšákovú.

5.       Ospravedlnenia R: Šalata 5. 10.; Švec 13. – 19. 10.; Frontová 17. – 24. 10.; Halfar 18. 10.; Grznár od 30. 9. PN; Ondrašina 24. – 27. 10.; Kuzma zrušenie ospravedl. na 26. 10.

6.        Na zasadnuie UDZ 9. 10. 08 o 16.00 pozývame DZ M. Kubinca (Dačov Lom – Š Team) a I. Šuleka (Lubeník – Dačov Lom).

7.       Ospravedlnenie DZ : Majsniar 18. - 19. októbra, Schneider 18. - 19. októbra a 25. - 26. októbra.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že na základe znenia čl. 2, bod 2, PP pre neprofesionálnych futbalistov nie je možné od 1. 10. do 31. 12. podať žiadosť o hosťovanie, ukončenie hosťovania (ani predčasne). Žiadosti o hosťovanie a zrušenie hosťovania je možné opätovne podať od 1. 1. 09 do 31. 3. 09. Žiadosti o prestup sa môžu podávať nepretržite až do 31. 3. 09.

2.     Tajomníkom MaK je p. Baláž č. t. 048/4142254, m 0907 806995. Žiadame sekretárov ObFZ aby oznam matriky uverejnili vo svojich úradných správach.

3.     Na základe dopisu – sťažnosť voči neoprávnenému štartu hráča – od TJ V. Dubová, odstúpenému DK oznamujeme, že hráč Ján Gruchlák 800417 je do 30. 6. 09 na hosťovaní v ŠK Agro Baník Dúbrava na základe čl. 27/13 PP (materský klub neprihlásil družstvo dospelých do súťaže – priložené potvrdenie ObFZ L. Mikuláš – súhlas materského klubu sa v takom prípade nevyžaduje). Na základe nezadania predchádzajúceho matričného úkonu do databázy SFZ, nenavrhujeme postup menovaného hráča riešiť disciplinárne.

 

Zdravotná komisia (predseda Andrej Patka)

1.       Nova adresa amb. telovychovneho lekarstva v Banskej Bystrici - MUDr.Andrej Patka, amb. TVL, Sladkovicova 7/A, sidlisko Radvan /budova Mediklin,nad Novamedom/ tel.:0908516605.
 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na  R a AR2 v MFS: Predmier (Stráňavy – Predmier), Turany (Trebostovo – Turany). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu ...“ podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Fiľakovo (7,8), Černová, Hliník (8), Poltár (7), Hnúšťa (6, 7, 8 – posledné upozornenie).

2.       Žiadame do 7. 10. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Stráňavy – Predmier (KR, DK), Sásová – Badín, Lubeník – Dačov Lom, Trebostovo  - Turany, S. Bystrica – K. Lúčka (KR).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 820416 Tibor Albert Družstevník Gemer, 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 850104 Marián Gmitro Kúpele Sliač, 870404 Miroslav Hronec Kalinovo, 850320 Henrich Kollár Králiky, 881231 Marián Šmárik Bánová, 840408 Blažej Špaňo Žiar n. Hr., 930617 Tomáš Vyparina Nao L. Mikuláš, 900505 Michal Zvara MFK D. Kubín, 900504 Matúš Čupec Tvrdošín, 890904 Pavel Farkaš Lokom. Zvolen, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 860724 Štefan Backa O. Veselé, 920909 Dávid Barta Jesenské, 800821 Peter Backa Istebné, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 930812 Dávid Bodnár R. Sobota, 871123 Tomáš Ciesarik Hlboké, 790112 Ladislav Csernyanský Terany, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 731015 Martin Ferenčík Prenčov, 840512 Tibor Gemer Nenince, 860618 Tomáš Harach Dudince, 8501278775 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 920121 Filip Križan Bzovík 760313 Peter Marinyec Š Team, 900712 Igor Mikulec Jakub, 751104 Stanislav Manarik Predmier, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 841104 Matej Páchnik Kosorín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 881013 Roman Pukač Veličná, 750623 Ján Radič Poltár, 750623 Ján Radič Poltár, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 791005 Richard Segeč Š Team, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 810722 Peter Sotolár Teplička n. V., 950614 Tomáš Stano Tesla L. Hrádok, 891108 Pavol Vaculčiak Lokom. Zvolen, 810711 Martin Veverica Bešeňová, 741229 Dušan Vojtek Poniky, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 930217 Tomáš Faltáni Badín, 631213 Milan Gorej Nenince, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 900722 Lukáš Kutlík Aqua T. Teplice, 730513 Marián Ondrušek S. Bystrica, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 890216 Ján Skrutek Poltár, 780331 Ján Solivaj Šalková, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce, 900111 Zsolt Tóth Jesenské, 790115 Jaroslav Vidiečan Tajov, 790927 Roman Čipčala FC Junior Radvaň, 651031 Roman Štrba Radvaň, 840525 Marek Tomčík Radvaň, 750309 Ľubomír Mati Radvaň, 760129 Igor Országh Radvaň.

5.       Konštatujeme, že k dnešnému dňu nezaplatil FTC Fiľakovo druhú splátku náhrad rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí vo výške 31.000.- Sk.  V prípade, že uvedenú sumu klub neuhradí  do 10. októbra budeme postupovať v zmysle rozpisu súťaží SsFZ , kapitola XVIII. - hospodárske náležitosti, odsek 6.

 

Zmena DL č. 10

Skalité – Podvysoká (Halfar za Šalatu)

Čadca – N. Baňa (SD a MD, 7. 10. o 11.30-14.00, Korenčík za Knapca)

dohrávka

Námestovo B – Liesek (SŽ a MŽ, 8. 10. o 14.00-16.00, Šalata)

 

Hodnotenie R

III. liga: 8. kolo: Rakytovce – L. Štiavnica 8;8,1/8,1; V. Krtíš – D. Ždaňa 7,8;8/8; N. Baňa – L. Lúčka 8,2;8,1/8,1; Bytča – Fiľakovo 8,1;8,1/8,1; Valča – Námestovo 8,2;8,1/8; Makov – Zvolen 8;8/8; Kremnička – K. N. Mesto 7,9;8/8,2; Krásno – Králiky 8,1;8/8.

IV. liga sk SEVER: 8. kolo: Oščadnica – Belá Dulice 7,4;8,1/8; Trebostovo – Turany 7,3;8/8; Stráňavy – Predmier 7,9;8/7,9; Z. Poruba – Černová 8,2;8,2/8,1; Dúbrava – O. Jasenica 7,9;7,9/7,8; K. Lieskovec – Tvrdošín 8,1;8,2/8,2; S. Bystrica – K. Lúčka 7;8,1/8,3.

IV. liga sk. JUH: 8. kolo: Revúca – Podlavice 8,3;8,1/8; Jesenské – Hnúšťa 8,4;8,4/8,3; Hajnačka – Kalinovo 7,9;8,1/8; Poltár – Ružiná, Tisovec – V. Blh 8,1;8/8; Hliník – D. Strehová 8,1;8,1/8; Brusno – B. Štiavnica 7,6;8,1/8,1. 8,4;8,2/8,3.

V. liga sk. A: 8. kolo: Teplička – Rosina, Podvysoká – Radoľa 8,1;8/8; Belá – Strčno 7,8;8/8; D. Hričov – ZA Závodie 7,9;7,9/8,1; Turzovka – Bánová B 8,3;8,3/8,2; Bytčica – Skalité, Rudinská – Varín 8;8/8.

V. liga sk. B: 8. kolo: Nižná – Žaškov 8;8/8; Vrútky – Ludrová 7,7;8/8; O. Veselé – Sučany 8,2;8,1/8,1; Zuberec – Martin, Bešeňová – Trstená 8;8,1/8,1; Lisková – L. Sliače 8,2;8/8,1; Palúdzka – Ďanová 7,9;8,1/8.

V. liga sk. C: 8. kolo: Kováčová – D. Hámre 6,8;8/8,2; Z. Slatina – Žiar B 8;8/8,1; Žarnovica – Lutila 8,2;8,1/8; Š. Bane – Selce 8,2;8/8,1; Badín – Šalková 8,1;7,9/8; P. Č. Balog – Sásová 7,2;8/7,4; Hrochoť – Radvaň 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: 8. kolo: Príbelce – Tomášovce 7,8;8/7,9; Klenovec – Mýtna 7,8;8,1/8; H. Zalužany – Nenince 7,9;7,9/8; Divín – Sklabiná 8,2;8,1/8; Dačov Lom – Gemer 8,1;8/8,3; Málinec – Lubeník 8,2;8,2/8,1; Radzovce – Š Tema 7,9;8,1/8.