17. 10. 2008

Spravodaj č. 16/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Prerokované námietky: Č. Balog – Selce – H postúpená na DK, Rakytovce – V. Krtíš – H neopodstatnená.

2.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. A 11. kolo Juventus Žilina – Podvysoká v pôvodnom termíne v Závodí. Super, R a DZ sa dostavia do Závodia.

3.       Kontumuje MFS V. ligy sk. C 10. kolo Radvaň – Sásová podľa SP čl. 100/i (štart hráča po 4 ŽK – Marek Tomčík 840525) v platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.

4.       Kontumuje MFS V. ligy sk. D 10. kolo Š Team V. Krtíš – Lubeník podľa SP čl. 100/e v platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP.

5.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 23. 10. 08 o 16.00 prezidenta FK P. Č. Balog.

6.       Dňom 16. 10. 08 povoľujeme použiť v prípade nepriaznivého počasia k odohratiu MFS všetky schválené pomocné hracie plochy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 9. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Stráňavy 8. 11. 08 o 14.00,

b)       predohrať MFS 13. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Belá – Zuberec 31. 10. 08 (piatok) o 14.30,

c)       predohrať MFS 12. kola V. ligy dorast sk. A Raková – Skalité 25. 10. 08 o 14.00,

d)       predohrať MFS 12. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – L. Kokava 25. 10. 08 o 14.00,

e)       odohrať MFS 9. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – K. N. Mesto 21. 10. 08 (utorok) o 12.00-14.00,

f)         predohrať MFS 13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Čadca B 30. 10. 08 (štvrtok) o 13.30-15.30,

g)       odohrať MFS 11. kola III. liga SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Zborov v obrátenom poradí 18. 10. 08 o 10.00 MŽ a 12.00 SŽ,

h)       predohrať MFS 13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Poltár 30. 10. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       7. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – Podvysoká 31. 10. 08 (piatok) o 13.00,

b)       12. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Predmier 26. 10. 08 o 11.00.

3.       Kontumuje MFS 9. kola III. ligy MD D. Kubín – V. Krtíš priznáva 3 body a skóre 3:0 prospechj FK D. Kubín podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-432 DK odstupuej KR a ŠTK list p. Dariny Matonokovej ohľadom stretnutia Č. Balog – Selce,

D-433 Marian Hurík 771020 Kremnička 2 SN od 6. 10. 08, 1-2b,

D-434 Milan Protuš 761225 Bešeňová 3 SN od 6. 10. 08, 1-6-1b,

D-435 Juraj Fľak asist. trénera FK Trebostovo dosp. 4 SN od 13. 10. 08, 1-3b,

D-436 Pavel Oravec 800703 Mýtna 1 SN od 13. 10. 08, 1-4a,

D-437 Jozef Berky 850913 Sklabiná 2 SN po uplnynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-438 Ján Tóth 830808 Radzovce 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-439 Mikuláš Lukáč 781124 Gemer 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-440 Igor Melicher 930707 Č. Balog 4 SN od 13. 10. 08, 1-3b,

D-441 František Tóth 940320 Fiľakovo 2 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-442 Štefan Rubint 940908 Fiľakovo 2 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-443 Maroš Rudnický 930722 Šalková DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-444 Milan Hrnčiar tréner FK Šalková dorast 3 SN od 13. 10. 08, 1-3b,

D-445 Radovan Frátrik 780422 Belá 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-446 Ladislav Šlapka 871223 K. Lieskovec 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-447 Martin Ballay 900906 D. Hričov 4 SN od 10. 10. 08, 1-6-1b,

D-448 Jozef Tavač 910429 Strečno 5 SN od 13. 10. 08, 1-3b,

D-449 Peter Bakó 920501 Fiľakovo B 2 SP do 30. 6. 09, 1-1a,

D-450 Vladimír Kanda 840302 Kremnička 4 SN od 13. 10. 08, 1-3b,

D-451 Robert Kulla 870601 Skalité 3 SN od 13. 10. 08, 1-6-1b,

D-452 Peter Maršala 910221 Bánová 2 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-453 Erik Hunčík 920110 Čadca 3 SN od 13. 10. 08, 1-6-1a,

D-454 Matúš Pobožný 900921 Č. Balog 2 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-455 Peter Pančík 910715 Č. Balog 4 SN od 13. 10. 08, 1-4a,

D-456 Lukáš Šarkozi 910915 Fomat Martin 2 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-457 Michal Gill 901103 Tvrdošín 2 SN od 16. 10. 08, 1-5a,

D-458 Michal Michulek 900219 Bánová 2 SN od 16. 10. 08, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-459 Marián Berec 850903 V. Krtíš DK hráčovi 13. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-460 Patrik Manik 840302 N. Baňa 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-461 Peter Šupina 801116 L. Lúčka 4 SN od 13. 10. 08, 1-6-1b,

D-462 Jozef Špulica 830417 Kremnička 2 SN od 13. 10. 08, 1-4a,

D-463 Branislav Zeman 770521 Vrútky 5 SN od 13. 10. 08, 1-2c,

D-464 Roman Oprchal 770603 L. Sliače 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-465 FK Trstená dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú uspori. službu po stretnutí 12. 10. 08,

D-466 Martin Vrtík 901019 Lovčica 1 SN od 11. 10. 08, 1-1a,

D-467 Miroslav Zeleňák 740529 D. Hámre 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-468 Pavol Hanus 890909 Lutila 1 SP do 30. 6. 09, 1-1a,

D-469 Miroslav Lalík 860717 Selce 1 SP do 30. 6. 09, 1-4a,

D-470 Peter Rackovský 881023 Selce DK hráčovi dňom 13. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-471 Na návrh ŠTK Marek Tomčík 840525 Radvaň 4 SN od 13. 10. 08, 1-9-1b,

D-472 Na návrh ŠTK Peter Koppa ved. dr. FK Radvaň dosp. 6 SN od 16. 10. 08, 1-9-2b,

D-473 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Michal Hoško 880221 Dúbrava, Miloš Vráb 760818 O. Jasenica, Robert Elek 870307 Kováčová a Jozef Lakota 900515 Detva – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 30. 6. 09, Mário Madleňák 780914 O. Jasenica – zamieta sa,

D-474 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 13. 10. 08 na 1 MFS: Juraj Bajza 730523 Predmier, Peter Barčák 780107 Makov, Tomáš Klinec 830423 Králiky, Jozef Caban 821117 Králiky, Tomáš Šatura 830929 Králiky, Radoslav Mičica 880203 L. Lúčka, Peter Hric 800320 Rakytovce, Rudolf Mikula 870208 Skalité, Ján Čanecký 850627 Skalité, Milan Mikuš 870525 Žaškov, Michal Kačák 841003 Sučany, Milan Remeň 870328 Sučany, Jozef Kučák 731025 Oščadnica, Ján Hollý 891112 K. Lieskovec, Ján Chmurčiak 890623 S. Bystrica, Peter Škombár 770330 O. Jasenica, Richard Lunter 730424 Revúca, Kamil Blaho 821217 Hliník n. H., Martin Frim 800516 D. Hámre, Martin Kostelný 871008 Č. Balog, Maroš Hruška 751205 Klenovec, Branislav Pavlíny 750111 Divín, Peter Kmeť 860417 Divín, Jozef Berky 850913 Sklabiná, Ján Sojka 781210 Radzovce, Dušan Sventek 900723 Stráňavy, Rastislav Škvaridlo 690123 D. Hričov, Peter Vrábel 850405 Belá.

D-475 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Matej Majerčík 860602 Revúca – chýba poplatok za 4 ŽK, Jaroslav Poduška tréner Hriňová dorast, Jozef Letaši 881231 Trstená – chýbajú poplatky, Ján Melich 790130 Málinec – nesprávny popl. – ObFZ LC, Roman Marsina 920513 Bytča, Roman Doboš 960826 Vrútky – chýbajú poplatky za ČK.

D-476 DK predvoláva na svoje zasadnutie 23. 10. 08 zo stretnutia Č. Balog – Selce V. liga dosp. sk. C o 16.15 FK Č. Balog: Ľubomír Auxt – HÚ, FK Selce: Mário Lipták 781224, Vladimír Túry – funkcionár FK. Účasť menovaných na zasadnutí je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): Šulgan 1; Taraba 0,2; Dian 0,2; T. Kučera 0,2; Zelezník 0,2; Masár 0,4; Rogoň 0,2; Repiský 0,2; Korenčík 1; Hreus 0,2; M. Hubočan 0,2; Drozd 0,2; Grenčík 1; Danko 0,2.

2.       Na zasadnutie UDZ  dňa 23.10. o 16.00 hod. pozývame L. Doboša (stretnutie Selce-Badín ) a L. Kamenišťáka.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2008 (pondelok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (pre predĺženie platnosti licencie trénerov 2. triedy / B licencie a trénerov 3.triedy / EURO B licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3.triedy / C licencie zmena na 3.triedu / EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 31. októbra 2008 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom  048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena a priezviska, trénerskej triedy/licencie a kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk)

2.     TMK SsFZ na základe neospravedlnenej neúčasti trénerov  FK ŠK Kremnička, KINEX Bytča, Baník Veľký Krtíš a FK Rakytovce na rozšírenom  zasadnutí TMK SsFZ s trénermi 3. ligy dospelých, ktoré sa konalo 08.09. 2008 v Banskej Bystrici, v súlade s RS SsFZ článok VII/6 postupuje uvedené FK DK SsFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 16.10.2008 na HK-SsFZ.Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. III. liga   Bytča  s.č.12-5300 sk-,  Kremnička s.č.12  6300 sk , Kremnička s.č. 13- 2300, Bytča s.č. 14-3300sk,  IV. liga Ćernová s.č   11-2300 sk, Hnúšta s,č 12 - 1300 sk, O.Jasenica s.č   14-3300 sk ,  S.Bystrica  s.č   14-10300 sk. V.liga    D.Hričov   s.č    10-10300 sk,  Ś Team V.Krtiš s.č 12-12300 sk,  Belá s,č   12-1300 sk, Divín  s.č   12- 6300 sk,  Źiar "B s,č  12-1300 sk,Sklabiná  s.č  14-1300 sk, Kováčová  s.č  14-1300 sk. DORAST -  Radzovce  s.č 10-300 sk, s č. 11 – 200 SK, O. Veselé  s,č10-1300 sk Śtiavnik s.č 11-300 sk,  D.Strehová s.č 11-1300 sk, s.č.12-600 sk , Jesenské   s.č11-1800 sk , L.Lužná s.č11-1300 sk,  Korńa  s.č 12-1300 sk, Starší žiaci -Heĺpa s.č  12-300   sk, Lokca S.č  13-300 sk Mladší žiaci - Dlhá s.č 11-15300 sk. HK nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť do 27. 10. 08 pod následkom discip. konania. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Opätovne pozýva na zasadnutie 23. 10. 08 o 16.00 k k prejednaniu odvolania FK Baník Stráňavy voči rozhodnutiu KM SsFZ FK Stráňavy: Ladislav Ondák - ved. dr. dorastu (priniesť so sebou dôkazový materiál) + kap. dr. dorastu; FK Zuberec: Peter Chovančák ved. dr. dorastu, Dominik Chovančák kap. dr., Matej Chovančák hráč, Tomáš Pavlov hráč. Menovaní hráči si prinesú so sebou RP a doklad na overenie totožnosti. Účasť pozvaných na zasadnutí OK je bezpodmienečne nutná pod následkom zastavenia činnosti menovaných.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na  výkon R a AR v MFS: V. Krtíš R (Rakytovce – V. Krtíš), L. Lúčka AR1 (Valča – L. Lúčka), Belá Dulice R a AR2 (Stráňavy – Belá), Skalité R a AR1 (Rudinská – Skalité) a Trstená R (Trstená – Ďanová) . Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu ...“ podnety V. Krtíš, L. Lúčka (aj čl. 3/a), Belá, Trstená - odmieta. Podnet FK Skalité prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 23. 10. 08 o 15.30 na SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Fiľakovo, O. Jasenica (10), B. Štiavnica, Tisovec, Ružiná, Hajnačka (9, 10).

2.       Žiadame do 21. 10. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Rakytovce – V. Krtíš, Č. Balog -  Selce. Stráňavy – Belá, Trstená – Ďanová, Rudinská – Skalité (na prejednávanie v KpRS bezpodmienečne dodržať termín. Ďalej žiadame opakovane pod následkom riešenia DK predložiť videozáznam z MFS Selce – Badín, D. Ždaňa – N. Baňa.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 820416 Tibor Albert Družstevník Gemer, 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 840408 Blažej Špaňo Žiar n. Hr., 930617 Tomáš Vyparina Nao L. Mikuláš, 900505 Michal Zvara MFK D. Kubín, 890904 Pavel Farkaš Lokom. Zvolen, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 800821 Peter Backa Istebné, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 920121 Filip Križan Bzovík 900712 Igor Mikulec Jakub, 751104 Stanislav Manarik Predmier, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 881013 Roman Pukač Veličná, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 791005 Richard Segeč Š Team, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 741229 Dušan Vojtek Poniky, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce, 900111 Zsolt Tóth Jesenské, 790927 Roman Čipčala FC Junior Radvaň, 651031 Roman Štrba Radvaň, 840525 Marek Tomčík Radvaň, 750309 Ľubomír Mati Radvaň, 760129 Igor Országh Radvaň.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 811218 Pavol Lehotzký Ďanová, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 711411 Milan Boháčik Klenovec, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 760406 František Hlinka H. Beňadik, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 860324 Marek Kalmár Dačov Lom, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 920207 Marek Majer Námestovo, 710710 Ľuboš Pastucha K. Poruba, 720917 Roman Pecko Zástranie, 910116 Robert Rusnák Polomka, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Zmena DL č. 12

Žiar B – Badín (Korenčík za Urdu)

SFZ

Jupie BB – Lučenec (SD a MD, DZ Koncz za Migaľovú)

 

Zmena DL č. 13

Trstená – L. Kokava (dorast, 25. 10. o 14.00, ObFZ DK – ObFZ DK)

SFZ

Lučenec – Žilina B (SD a MD, DZ Krahulec za Schneidera)

 

Dohrávky

Trstená – K. N. Mesto (SŽ a MŽ, 9. kolo, 21. 10. o 12.00-14.00, Katrenčík)

 

Hodnotenie R

III. liga: 10. kolo: Rakytovce – V. Krtíš 8,3;8,1/8,1; N. Baňa – L. Štiavnica 7,3;8/7,4; Bytča – D. Ždaňa 8;8/8; Valča – L. Lúčka 8,1;8,2/8,1; Makov – Fiľakovo 8;8/8,1; Kremnička – Námestovo, Králiky – K. N. Mesto 8;8,1/8,1; Krásno – Zvolen 8,5;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: 10. kolo: Oščadnica – Trebostovo 8;8,1/7,9; Stráňavy – Belá Dulice 8,2;8/8; Z. Poruba – Turany 7,9;8/8,1; Dúbrava – Predmier 8;8/8; K. Lieskovec – Černová 8;8/8,1; S. Bystrica – O. Jasenica 8;8/8; K. Lúčka – Tvrdošín 8,4;8,2/8,3.,1.

IV. liga sk. JUH: 10. kolo: Revúca – Jesenské  8,2;8,1/8,1; Hajnačka – Podlavice, Hliník - Ružiná 8,2;8/8; Poltár – Hnúšťa 8,1;8,1/8,1; Tisovec – Kalinovo 8,1;8/8; Brusno – V. Blh 8;8,1/8,1; B. Štiavnica – D. Strehová 8,1;8/8,1.

V. liga sk. A: 10. kolo: Teplička – Belá 8;8,1/8,1; D. Hričov – Rosina, Podvysoká – Bánová B 8;8/8; Turzovka – Strečno 8,2;8/8,1; Bytčica – ZA Závodie, Varín – Radoľa 8,1;8,1/8; Rudinská – Skalité 8,3;8,3/8,4.

V. liga sk. B: 10. kolo: Nižná – Vrútky 7,9;8/8,1; O. Veselé – Žaškov 7,8;8/8; Zuberec – Ludrová 8;8/8; Lisková – Sučany 7,9;8/8; Palúdzka – Martin 8,1;8/8; Bešeňová – L. Sliače 8,1;8,2/8,1; Trstená – Ďanová 7,5;8/8.

V. liga sk. C: 10. kolo: Kováčová – Z. Slatina 8,2;8,1/8,1; Žarnovica –D. Hámre 7,3;/7,9/8; Š. Bane – Žiar B 7,9;7,9/8; Badín – Lutila 8,1;8,1/8,2; P. Č. Balog – Selce 7,7;8,2/8,2; Hrochoť – Šalková 7,4;8/8; Radvaň – Sásová 8,2;8,2/8.

V. liga sk. D: 10. kolo: Príbelce – Klenovec 7,9;8/7,9; H. Zalužany – Tomášovce 7,8;8,2/8,1; Divín – Mýtna, Dačov Lom – Nenince, Radzovce - Gemer 8,2;8,1/8,1; Málinec – Sklabiná 8,2;8,1/8; Š Team – Lubeník.