21. 11. 2008

Spravodaj č. 21/2008-09

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 14. 11. 08, okrek iných, v odvolacom konaní:

a)       prerokoval odvolanie OŠK Baník Stráňavy voči rozhodnutiu KM vo veci námietky voči neoprávnenému štartu hráča v MFS IV. ligy dorast sk. SEVER Zuberec – Stráňavy, hraného 27. 8. 08, zverejneného v Spravodajcovi č. 13 z 26. 9. 08. VV odvolaniu Baník Stráňavy vyhovel a ukladá  KM a DK uplatniť postihy voči FK Zuberec za neoprávnený štart hráča v uvedenom MFS (porušenie SP čl. 100/i – hráč nastúpil na cudzí RP). Odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Stráňavy. Osoby zodpovedné za umožnenie neoprávneného štartu hráča FK Zuberec: Peter Chovančák – ved. dr., Martin Filek – tréner, Dominik Chovančák – kap. dr., Tomáš Pavlov – hráč na ktorého RP hral hráč neoprávnene a na zasadnutiach KM i OK podával nepravdivé informácie o svojom štarte v uvedenom MFS.

b)       zobral na vedomie podanie odvolania voči rozhodnutiu KpRS, zverejneného v Spravodajcovi č. 17 vo veci prejednania sťažnosti FK Slovan Skalité voči výkonu R a AR1 v MFS V. ligy sk. A Rudinská – Skalité hraného 12. 10. 08. Vzhľadom na obsah a formu podania proti rozhodnutiu komisie, ktorej odborná spôsobilosť je v rámci SsFZ pre posudzovanie uplatňovania pravidiel futbalu v stretnutiach v najvyššom stupni (je zložená, na základe štatútu so zástupcov KR, úseku DZ a TMK) a nesplnenia obsahu v zmysle čl. 123 SP – odvolanie nebolo prerokované. V súvislosti s preverením postupu prerokovania podnetu FK Skalité bolo zistené, že KpRS posúdila z dvanástich prípadov overovaných na základe podnetu boli tri vyhodnotené ako opodstatnené a čiastočne opodstatnené, čim malo byť vyhodnotenie podnetu kvalifikované ako čiastočne opodstatnený. Na základe týchto zistení sa poplatok za posúdenie podnetu vo výške 1 000 SK a odvolací vklad 1 000 Sk vracia FK Skalité.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Predvolávame na zasadnutie 27. 11. 08 o 15.00 z MFS V. ligy sk. C 13. kolo Žiar B – Hrochoť, R Roman Markovič, DZ Jozef Híveš.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľujeme výsledky jesennej časti súť. roč. 2008/09 všetkých mládež. súťaží.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-612  Na základe čl.10 bod 10 DP,DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie  nasledovne od 26.03.09: Martin Mičic 921009 Belá – 1SN, Ľubomír Rusko 740818 Selce do 8.4.09, Katarína Bartálová astr Divín do 16.4.09, Pavol Ozaniak 920312 Belá do 19.4.09, Marek Molnár 860707 Fiľakovo do 20.4.09, Ladislav Žilík 890427 Radzovce do 29.4.09, Imrich Nagy astr Radzovce do 29.4.09, Jozef Oláh 910318 Radzovce do 3.5.09, Ivan Černák tréner Belá do 22.5.09, Mikuláš Bodor 881130 Fiľakovo do 10.6.09, Matej Chovančák 890110 Zuberec do 11.6.09, Anton Willinger veddr Strečno do 11.6.09, Jaroslav Hanuliak tréner Strečno do 11.6.09, Adolf Vaník tréner Divín do 17.7.09, Renáta Moravčíková veddr  Divín do 17.7.09, Marián Sedúch veddr Belá do 17.7.09, Ladislav Ferenc veddr Radzovce do 28.7.09, Štefan Rákoš tréner Radzovce do 28.7.09, Dušan Slaný veddr Bzovík do 11.8.09, Pavol Dendiš tréner Bzovík do 11.8.09, Irenej Vnuk tréner Radoľa do 26.8.09

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Fábry 3 stretnutia (Badín – Bytča) neodohrané stretnutie dorastu.

2.       Prerokované stretnutia : Krásno – Fiľakovo (nepreukázateľné), Zv. Slatina – Badín (nepreukázateľné), dôrazne upozorňujeme FK Krásno a FK Zv. Slatina na nekvalitný videozáznam zo stretnutí pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení, Belá, Dulice – K. Lieskovec ( neopodstatnené).

3.       Na zasadnutí ÚDZ sme prerokovali správu DZ a zobrali do úvahy výsledky  z posudzovania video záznamov, písomné stanoviská klubov  a prijali opatrenia po stretnutiach : L. Štiavnica - Bytča ( Kanka ),  Oščadnica – Belá-Dulice ( Bubniak ),  Predmier – K.Lieskovec    ( Repa ),  Badín – Bytča ( Kanka ).

4.       Žiadame o doplnenie „Správy delegáta o priebehu stretnutia“ zo zápasov: Brusno – B. Štiavnica (Halaj) a Žiar „B“ – Hrochoť ( Híveš ).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ žiada sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP 2008  v dohodnutých sumách.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prejednala 13. 11. 08 na svojom zasadnutí nedoplatky oddiel. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6. 12. 08 pod následkom disc. riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Bytča S č. 12  - 5 300 SK, S č. 14 – 3 300 SK, S č. 17 1 300 SK, S č. 18 1 300 SK; Kremnička S č. 17 – 1 300 SK; IV. liga: Poltár S č. 15 – 10 300 SK, S č. 17 – 1 800 SK, S č. 18 – 600 SK; Trebostovo S č. 15 – 1 800 SK; Tisovec S č. 18 – 3 300 SK; V. liga: Hnúšťa S č. 12 – 1 300 SK, Š Team S č. 12 – 12 300 SK, Bešeňová S č. 15 – 1 800 SK, Selce S č. 17 – 200 SK, Sučany S č. 17 – 3 300 SK, Príbelce S č. 18 – 1 300 SK, Š Team S č. 18 – 3 300 SK Sklabiná S č. 18 – 3 300 SK, Sásová S č. 19 – 1 500 SK; Podvysoká S č. 19 – 200 SK; Hnúšťa S č. 19 – 200 SK; dorast: Radzovce S č. 10 – 300 SK, S č. 11 – 200 SK. Jesenské S č. 11 – 1 800 SK; Bánová S č. 16 – 100 SK; K. N. Mesto S č. 17 – 100 SK; Tvrdošín S č. 18 – 1 300 Sk; Liesek S č. 19 – 300 SK; Tempus RS S č. 19 – 300 SK; D. Hričov S č. 19 – 100 SK; žiaci: Heľpa S č. 12 – 300 SK; Lokca S č. 13 – 300 SK; Radoľa S č. 15 – 5 300 SK; Tempus RS S č. 18 – 300 SK; Belá S č. 19 – 100 SK.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 760406 František Hlinka H. Beňadik, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 920207 Marek Majer Námestovo, 720917 Roman Pecko Zástranie, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Delegovanie

 

Halová sezóna mládež SFZ 2008/09

SŽ sk. C: 1. turnaj 29. 11. 08 9.00-14.00 organizátor Dukla BB – ŠH Badín Pavol Turňa – Medveď; 2. turnaj 6. 12. 08 9.00-14.00 organizátor MFK Ružomberok – ŠH Badín Tokár – Majer.

MŽ sk. C: 1. turnaj 29. 11. 08 14.00-19.00 organizátor Dukla BB – ŠH Badín Dian – Kratochvíla; 2. turnaj 6. 12. 08 14.00-19.00 organizátor FK Ružomberok – ŠH Badín Pavol Turňa – Medveď.

Medzinárodný halový turnaj SŽ o pohár J. Vengloša B. Bystrica ŠH Štiavničky 13. -14. 12. 08 Tokár + 1.