24. 4. 2009

Spravodaj č. 40/2008-09

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 17. 4. 09 okrem iných

a)       na návrh KR, na základe podkladov KR ObFZ v pôsobnosti SsFZ, schválil zoznam FK neplniacich podmienku o počte R a na základe RS 2008/09 časť IV. Podmienky pre štart v súťažiach SsFZ bod 3 zaťažil  príslušné FK finančným poplatkom: III. liga: D. Ždaňa (chýba 1 R), Bytča (1), Krásno (1) – všetci 170 €; IV. liga: O. Jasenica  (1), Jupie BB Podlavice (1), Hnúšťa (1) – všetci po 100 €; Hliník n. H. (2), Brusno (2), Poltár (2), Ružiná (2), Hajnačka (2) V. Blh (2), Jesenské (2) – všetci po 200 €.V. liga: Lutila (1), Badín (1), Ďanová (1), Zuberec (1), - všetci po 70 €; Š. Bane (2), Sásová (2), Šalková (2), Klenovec (2), Gemer (2), D. Hričov (2), Predmier (2) – všetci po 140 €. Poplatok je splatný na účet SsFZ do 31. 5. 09. Na základe rozhodnutia Rady SsFZ budú takto získané prostriedky zaslané príslušným ObFZ a majú slúžiť na nábor a prípravu nových R.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ (v rámci kontrolnej činnosti) na povinnosť nevyplňovať údaje o udelených ŽK a ČK v stlpcoch ŽK a ČK v Zápise o stretnutí. Popis napomenutia hráča je uvedený v kap. XX. bod 11 RS 2008/09, pričom ŽK a ČK sú uvádzané v rubrike osobné tresty v Zápise o stretnutí (v Zápise namieto rubriky vylúčení hráči).

2.       Upozorňujeme R na nariadenú povinnosť uvádzať označenie resp. neoznačenie usporiadateľskej služby reflexnými vestami.

3.       Prerokované námietky kap.: Králiky – V. Krtíš – H; Trstená – O. Veselé – H; Lutila – Kováčová – H; Hrochoť – Š. Bane – H – všetky neopodstatnené.

4.       Žiadosť FK Vrútky a Palúdzka berieme na vedomie, stretnutie sa odohrá v pôvodnom nariadenom termíne t. j. 1. 5. 09 v UHČ.

5.       Upozorňujeme všetky FK, že 1. 5. 09 je UHČ 16.30.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom III. ligy SD a MD, že MFK Tatran NAO L. Mikuláš odohrá svoje doma hrané MFS o 10.00-12.30: 21. kolo L. Mikuláš – K. N. Mesto 3. 5. 09; 23. kolo L. Mikuláš – V. Krtíš 10. 5. 09, 28. kolo L. Mikuláš – Fomat MT 7. 6. 09, 30. kolo L. Mikuláš – Č. Balog 21. 6. 09, t. j. nedeľa na ihrisku v L. Jáne. Súperi aj R sa dostvia na ihrisko v L. Jáne.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       19. kola IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – B. Štiavnica 13. 5. 09 (streda) o 17.00,

b)       14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Fiľakovo – Poltár 8. 5. 09 (piatok) o 17.00,

c)       14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – D. Hámre 13. 5. 09 (streda) o 17.00,

d)       22. kola V. ligy dorast sk. A D. Hričov – K. Lieskovec 22. 5. 09 (piatok) o 17.00,

e)       15. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – Diviaky  5. 6. 09 (piatok) o 17.00,

f)         14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – Trstená 12. 5. 09 (utorok) o 15.00-17.00,

g)       14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A K. N. Mesto B – Svrčinovec 13. 5. 09 (streda) o 14.30-16.30,

h)       23. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Zborov 26. 5. 09 (utorok) MŽ o 16.00, SŽ o 17.30,

i)         15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Radoľa 6. 5. 09 (streda) o 14.00-16.00,

j)         15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Sučany 20. 5. 09 (streda) o 15.00-17.00,

k)       19. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Belá 6. 5. 09 (streda) o 16.30,

l)         19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – Belá 5. 5. 09 (utorok) o 15.00-17.00,

m)     13. kola III. ligy SD Badín – Bytča 17. 6. 09 (streda) o 17.00

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       22. kola III. ligy SD a MD V. Krtíš – Bytča 6. 5. 09 (streda) o 11.30-14.00 ako predzápas dospelých,

b)       22. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Č. Balog 6. 5. 09 (streda) o 11.30-14.00 na ihr. v Tek. Breznici,

c)       19. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B - R. Sobota 2. 5. 09 o 10.00-12.00 na ihr. v Kremničke.

4.       Kontumuje MFS 16. kola III. ligy SŽ sk. D Dudince – Kalinovo priznáva 3 body a skóre 6:0 prospech FK Dudince podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-694 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 13. 4. 09 na 1 MFS: Marek Hollý 730820 Martin, Maroš Dedinský 891102 Nižná, Pavol Slovák 880719 Černová, Pavol Kopásek 900825 Strečno,

D-695 DK znovu upozorňuje funkcionárov FK na výšky poplatkov za prerokovanie previnení jednotlivcov a družstiev, ktoré boli uvedené v Spravodajcovi ssFZ pod D-629,

D-696 Jozef Grieš 920902 L. Mikuláš 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-697 Marián Hric ved. dr. Badín dosp. 6 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-698 Vojtech Matonok ved. dr. Selce 6 SN od 20. 4. 09, 1-3b, uhradiť 7+7 €,

D-699 Jakub Paraj 900813 L. Mikuláš 2 SN od 20. 4.09, 1-5a,

D-700 Jozef Koštialik 860903 Bytčica 2 SN + zmena podm. trestu 1 stretnutie na nepodm. od 20. 4. 09, 1-5a,

D-701 Vladimír Tunák 780521 Zuberec 1 SN od 13. 4. 09, 1-4a,

D-702 Andrej Murín 850111 Hliník 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 20. 4. 09, 1-5a,

D-703 Peter Tabaček 910804 Detva 3 SN od 20. 4. 09, 1-4a,

D-704 Peter Vrťo 901017 Detva 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-705 Ján Hruboš 900724 Zuberec 2 SN od 13. 4. 09, 1-5a,

D-706 Branislav Jašurek tréner K. Lúčka dosp. 6 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-707 Patrik Márer 910125 Bziny 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-708 Martin Vavrek 911109 Liesek 2 SN od 20. 4. 09, 1-3a,

D-709 Mário Poláček 900524 Liesek 4 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-710 Jozef Ondrejka 850213 Vrútky 1 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-711 Alexander Agócs-Kiss 910511 Jesenské 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-712 Marián Strelec 901031 Jesenské 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-713 Tomáš Tóth tréner Jesenské dorast 5 SN od 20. 4. 09, 1-2b, 7 € uhradiť,

D-714 Dominik Hnilica 920617 V. Krtíš 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-715Michal Pochyba 930515 K. N. Mesto 8 SN od 20. 4. 09, 1-6-1b,

D-716 Patrik Tolnay 960425 K. N. Mesto B 4 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-717 Martin Žurav 950311 Žiar B 1 SN od 20. 4. 09, 1-4a,

D-718 Marcel Michalko 940317 Tisovec 4 SN od 20. 4. 09, 1-4a,

D-719 Martin Berky 940226 Poltár 5 SN od 20. 4. 09, 1-4a,

D-720 Stanislav Jediný 940104 Divín 2 SN od 20. 4. 09, 1-4a,

D-721 Tomáš Maťko 920408 L. Mikuláš 3 SN od 20. 4. 09, 1-6-1a,

D-722 Ivan Čička 910211 Bytča 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-723 Marián Berec 850903 V. Krtíš 2 SN od 23. 4. 09, 1-5a,

D-724 Miroslav Chromek 780315 V. Krtíš 3 SN od 23. 4. 09, 1-6-1b,

D-725 Dávid Csanik 901124 V. Blh 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-726 Diminik Illes 921029 Hajnačka 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-727 Zoltán Kuzma 770519 Nenince DK hráčovi dňom 20. 4. 09,  zasatvuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-728 Ján Sojka 781210 Radzovce DK hráčovi dňom 20. 4. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-729 Maroš Hruška 751205 Klenovec 5 SN od 20. 4. 09, 1-6-1b,

D-730 Ladislav Sovári 800222 Ľubeník 4 SN od 20. 4. 09, 1-6-1b,

D-731 FK Klenovec dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráčov v stretnutí 18. 4. 09,

D-732 FK Lubeník dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráčov v stretnutí 18. 4. 09,

D-733 Daniel Vojčík 760923 Revúca 1 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-734 Jaroslav Mistrík tréner Kováčová DK menovanému dňom 20. 4. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia

D-735 Ján Kováč asist. trénera Kováčová dosp. DK menovanému dňom 20. 4. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-736 Jaroslav Kocúr ved. dr. Kováčová dosp. DK menovanému dňom 20. 4. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-737 Roman Galeta 870526 D. Hámre 4 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-738 Marek Šimkovič 890723 Z. Slatina 4 SN od 20. 4. 09, 1-6-1b,

D-739 Matúš Cút 930218 Pliešovce 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-740 Rudolf Mikula 870208 Skalité DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-741 Lukáš Kordek 890913 D. Hričov 1 SP do 30. 9. 09, 1-1a,

D-742 Martin Berešík 911206 Radoľa 3 SN od 20. 4. 09, 1-6-1b,

D-743 Daniel Púček 911124 Stráňavy 2 SN od 20. 4. 09, 1-2b,

D-744 Miroslav Hájek 910518 Rajec, 3 SN od 20. 4. 09, 1-6-1a,

D-745 Branislav Hrča 900819 Z. Poruba 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 20. 4. 09, 1-4a,

D-746 Jozef Kovalčík 920322 Zuberec 2 SN od 20. 4. 09, 1-5a,

D-747 Peter Peterec 781222 Dúbrava 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-748 Daniel Kúdelka 770630 Turany 2 SP do 31. 10. 09, 1-4a,

D-749 Jozef Šimoník ved. dr. Predmier dosp., 6 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-750 FK Predmier dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie prvinenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 19. 4. 09,

D-751 Miroslav Dibala 840819 Málinec DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-752 Jozef Kubajda 760809 Badín 4 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-753 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu ťl. 31 bod 1 DP: Štefan Srníček 821030 Turzovka – zamieta sa – čl. 31 bod 1 DP, Jozef Dietrich 760619 Bytčica – zamie sa,

D-754 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Jozef Kadák 830709 Bytča – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 09, Pavol Siekel 780802 Belá, Pavol Hazucha 910204 LM Palúdzka – zmeny zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 09, Jaroslav Fiačan 900804 LM Palúdzka – zamieta sa,

D-755 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 20. 4. 09 na 2 MFS: Martin Frim 800516 D. Hámre, Martin Jaroščiak 870725 Stráňavy, Peter Juraš 810630 L. Štiavnica,

D-756 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 20. 4. 09 na 1 MFS: Rudolf Rubint 740610 Radvaň, Ján Selecký 750719 Hrochoť, Tomáš Pagáč 830124 Králiky, Csaba Vršanský 810817 Fiľakovo, Rastislav Kalina 750706 L. Lúčka, Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš, Karol Laco 850422 N. Baňa, Peter Mackura 740816 Žiar B, Igor Volko 810411 Kováčová, Dominik Kudlík 890821 Kováčová, Attila Lászlo Pinter 660507 Š Team, Peter Tomaškin 820927 Príbelce, Tomáš Kandera 851106 Dúbrava, Michal Hoško 880221 Dúbrava, Peter Peterec 781222 Dúbrava, Milan Lučanský 820826 Belá, Ivan Ociepka 801208 Turany, František Bednár 790610 Predmier, Rastislav Žíhľavník 800716 Ďanová, Szabolcs Pigei 820110 Jesenské, Peter Dobrík 850321 Šalková, Jaroslav Baran 791006 Šalková, Vojtech Tóth 890220 Tisovec,

D-757 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 23. 4. 09 na 2 MFS: Tomáš Šatura 830924 Králiky,

D-758 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 23. 4. 09 na 1 MFS: Peter Zachar 810913 V. Krtíš, Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš,

D-759 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jozef Okuliar ved. dr. K. N. Mesto – chýba poplatok, Peter Vegh 720626 Kováčová, Jozef Uličný 920705 Zvolen – chýbajú poplatky za ČK, Peter Švába 821025 O. Veselé, Peter Repka 730128 H. Zalužany, Martin Bytčánek 850717 Podvysoká – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Roman Uhrín 820816 Hajnačka – nesprávny popl. za ČK, Vojtech Ruszo 790819 Hajnačka – nesprávny popl. za 4 ŽK,

D-760 Dk predvoláva na zasadnutie 30. 4. 09 zo stretnutia: Nenince – Príbelce  V. liga sk. D dosp. o 16.30 DZ: Tibor Králik, Radzovce – Divín V. liga sk. D dosp.o 16.45 DZ: Jaroslav Šupka. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8.5.2009 v Reštaurácii u Vinca – Banská Bystrica, Kremnička. Na seminár žiadame ObFZ nahlásiť rozhodcov v ľubovoľnom počte v termíne do 27.4.2009 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne. Do dnešného termínu nahlásili rozhodcov iba ObFZ MT a ObFZ ZV!!!

2.       Náhradný termín fyzických previerok R SsFZ sa uskutoční v rámci licenčného seminára (licencia A) dňa 8.5.2009 v Banskej Bystrici od 8,30 hod. Z 23.4.2009 sa zúčastnia : Mitúch, Dvorštiak, Katrenčík, Golian, Pšenák, Zelezník, Sikora, Hnilica, Čambora, Vojvoda.

3.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Zelezník – 2 stretnutia (V.Blh – Podlavice), Katrenčík 2 stretnutia (Trstená – O. Veselé)

4.       Chyby R (mínus body): Mihálka 0,2; Kratochvíla 0,2; Čambora 0,2.

5.       ÚDZ – Ospravedlnenia DZ: P. Švehlík 9. mája,  P. Šmíd 16. – 17. mája a 13. – 14. júna, Z. Mastiš  31. mája, V. Kosec 16. – 17. mája.

6.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zamietnuté prestupy čl. 12 PP: Tomáš Fajčík 840301 D. Strehová – Š Team V. Krtíš, Miroslav Jágerský 810406 D. Strehová – Š Team V. Krtíš, Radoslav Bača 920513 Lovčica Trubín – Zvolen, Zoltán  Csaba 861231 Boľkovce – R. Janovce, Jaroslav Repiský 830420 Žarnovica – Župkov, Dušan Poliak 801008 –Boľkovce – Tomášovce, Miroslav Greguška 810521 Žazko – L. Sliače; čl. 12 a 6/3 PP: Milan Valaštiak 780822 LM Palúdzka – Demänová, Marek Mešter 930205 H. Nemce – Badín – sú postúpené na DK, chýba vyjadrenie mater. klubu.

2.       Neprerokované podania: Marian Ondrejka 890902 Radvaň – Tajov, Peter Vajda 890821 Radvaň – Tajov – čl. 10/d; Robert Kaczorek 890315 V. Krtíš – Kremnička – čl. 2/1, Ľuboš Mrnčo 890124 Lisková – Komjatná čl. 5/1.

3.       MaK sa zaoberala listom ŠK Aqua T. Teplice a konštatuje, že prestup. lístok splňa všetky náležitosti PP SFZ.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v súlade so znením PP pre neprofesionálnych futbalistov, že v období od 1. 4. – 30. 6. 09 nie je možné podávať žiadosti o prestup, hosťovanie, či zrušenie hosťovania.

5.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS FK: Rakytovce na AR1 (L. Lúčka – Rakytovce), V. Krtíš AR2 (Králiky – V. Krtíš), Podlavice R (V. Blh – Podlavice), Poltár AR2 (Brusno – Poltár) a Kováčová R a AR (Lutila – Kováčová). Na základe neplnenia čl. 4/a(u FK Rakytovce  a V. Krtíš aj 3/a) Štatútu... podnety okrem FK Kováčová odmieta. Podnet FK Kováčová prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 7. 5. 09 o 15.30 na SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec a ŽP Podbrezová) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2009/10 zaslali na SsFZ najneskôr do 22. 5. 2009. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach.

2.        Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.

3.       Žiadame o zaslanie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 28. 4. 09 na sekretariát SsFZ: Trstená - O.Veselé, Nenince – Príbelce, Radzovce – Divín (DK), Lutila – Kováčová,  Strečno – Skalité, Brusno – Poltár, V.Blh – Podlavice (KR), B. Štiavnica – Podlavica (opakovane). Upozorňujeme FK, že záznam na DVD nosiči vráti sekretariát iba na vyžiadanie.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: D. Ždaňa (18, 19), Kremnička (18, 17), L. Lúčka, N. Baňa (17), S. Bystrica (15), K. Lieskovec (19, 17), Trebostovo, Ružiná (17), Hnúšťa, Hajnačka (15, 16, 17 – posledná výzva).

5.        Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

8.       Upozorňujeme futbalové kluby III. ligy že :

       Rada SsFZ 5. decembra 2008 rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ v časti XVIII, odsek 6, a sumu pre mužstvá   III. ligy  v jarnej časti súťaží rozdeliť na dve splátky  a to :

1. splátku uhradili kluby do 23. marca vo výše 1090 €    2. splátku uhradiť do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192944 / 0900.

     Mužstvo ŠK Javorník Makov v jarnej časti nepokračuje v súťaži.  Mužstvá, ktoré mali hrať stretnutia III. ligy s Makovom v jarnej časti na domácom ihrisku uhradia na účet zväzu  po 720.- €. Splatnosť druhej splátky je 1. mája. Ide o mužstvá :  Bytča, Rakytovce, Kremnička, Králiky, Zvolen, Fiľakovo, Dolná Ždaňa, Veľký Krtíš.

     Rada SsFZ súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy.

     V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradili finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ .

            -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. marca 2009 sumu 800 €; 

       2. splátka – kluby, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670.-  €; 

            - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia  6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €,   Stará Bystrica 800.-

             Pre úhradu  splátok bol každému klubu pridelený pre každý klub variabilný symbol, ktorý je potrebné  uvádzať aj pri úhrade 2. splátky. (Spravodajca SsFZ č.34, resp. 35.)

              Mužstvá v najbližších dňoch dostanú potvrdenie o uhradení prvej splátky na účet SsFZ.

 

Zmena DL č. 23

V. Krtíš – Námestovo (Knapec za Síkoru)

Teplička – Podvysoká (Bušo za Katrenčíka)

D. Hričov – Radoľa (Vojvoda za Zelezníka)

Strečno – ZA Závodie (Šuška za Vojvodu)

Š. Bane – Radvaň (György za Chriena, Chrien za Györgya)

N. Baňa – Martin (SD a MD, 25. 4.)

Tvrdošín – Č. Balog (SD a MD, nová Čambora – Ploštica, ObFZ DK – Piatek)

Rosina – K. Poruba (dorast, nová Mihálka – Scherer – Mastiš)

Dlhá – Rajec (SŽ a MŽ, Katrenčík za Buša).

 

Zmena DL č. 24

Príbelce – Divín (DZ Uhrín za Švehlíka)

L. Mikuláš – K. N. Mesto (SD a MD, L. Ján)

Dukla BB B – Tempus RS (SŽ a MŽ, 2. 5. o 10.00-12.00, Kremnička)

SFZ

Podbrezová – Stropkov (SD a MD, 1. 5. o 11.00-13.15, Valaská)

 

Hodnotenie R

III. liga: L. Lúčka – Rakytovce 7,4/8/8; Fiľakovo – D. Ždaňa 8,1;8,1/8; Námestovo – L. Štiavnica 8,2;8,1/8,2; Zvolen – V. Krtíš 8,2;8,1/7,9; K. N. Mesto – N. Baňa 8,1;8/8; Králiky – Bytča 8,3;8,1/8,1; Krásno – Valča 7,4;7,4/8.

IV. liga sk SEVER: Predmier – Oščadnica, K. Lúčka – Stráňavy 8,2;8,3/8,3; Černová – Turany 8;8/8; O. Jasenica – Belá Dulice 8,1;8,1/8,1; Tvrdošín – Trebostovo 8;8/8,1; S. Bystrica – Z. Poruba 8,2;8,2/8,1; K. Lieskovec – Dúbrava 8,1;8/8,1.

IV. liga sk. JUH: Kalinovo – Revúca 8;8/8,1; Ružiná – Hnúšťa 8,1;8/8,2; V. Blh – Podlavice 7;8/8; D. Strehová – Jesenské 8,4;8,2/8,1; B. Štiavnica – Hajnačka 8,3;8/8,1; Brusno – Poltár 7,8;8,1/8; Hliník – Tisovec 8;8,1/8.

V. liga sk. A: ZA Závodie – Teplička 8,1;8/8,1; Bánová B – Strečno 8,2;8,1/8,1; Skalité – Rosina 7,4;8/8; Radoľa – Belá 8,1;8,2/8,2; D. Hričov – Varín 7,8;8/8; Rudinská – Turzovka 7,8;8,1/8; Podvysoká – Bytčica 7,8;8/8,1.

V. liga sk. B: Sučany – Nižná 8,4;8,3/8,2; Martin – Ludrová 8;8/8; L. Sliače – Žaškov 7,8;8/8; Ďanová – Vrútky 8,2;8,1/8; Trstená – O. Veselé 6,2;7,9/7,9; Bešeňová – Zuberec 8,2;8,1/8,1; Palúdzka – Lisková 8,2;8,2/8,2.

V. liga sk. C: Lutila – Kováčová, Sásová – Z. Slatina 8;8/8; Selce – Žiar B 7,8;8,1/8,1; Šalková – D. Hámre 7,9;8/8; Radvaň – Žarnovica 8;8,1/8,1; Hrochoť – Š. Bane 8,2;8,2/8; Č. Balog – Badín 8,2;8/7,9.

V. liga sk. D: Nenince – Príbelce 7,4;8,1/8; Sklabiná – Mýtna 8;8/8; Gemer – Tomášovce 8,3;8,3/8,4; Lubeník – Klenovec 7,6;8,1/8; Š Team – H. Zalužany 8,1;8/8; Radzovce – Divín 7,9;8/8,2; Málinec – Dačov Lom 8,1;8/8.