30. 4. 2009

Spravodajca č. 41/2008-09

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Upozorňujeme FK na znenie čl. 108 bod 3 SP. Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže v jej priebehu, pred jej začiatkom (po termíne uzávierky prihlášok do súťaže) svoju účasť v súťaži odvolá alebo v jej priebehu z nej vystúpi, nemôže sa do tejto súťaže v jej priebehu vrátiť. V nasledujúcom súť. roč. musí byť takéto družstvo zaradené dp súťaze, ktorá je minim. o dva stupne nižšia. Súčasne sa takéto družstvo bez ohľadu na počet záskaných bodov musí považovať za družstvo zostupujúce (Žiar n. Hr, Makov). Zaraďovanie družstiev do súťaží v súť. roč. 2009/10 môžu zároveň ovplyvniť aj ďalšie skutočnosti, ktoré vyplývajú zo zmien, ktoré sú predmetom Smernice o zaraďovaní družstiev do súťaží... a preto sa môže stať, že do príslušnej súťaže nebudú zaradené ani družstvá, ktoré neskončili na zostupovom mieste, resp. budú zaradené aj družstvá, ktoré neskončili na postupovom mieste. Tieto skutočnosti môžu zásadným spôsobom vstúpiť do procesu zaraďovania družstiev do jednotlivých stupňov súťaží.

2.       Námietka kap. Fomat Martin zo stretnutia Žaškov – Fomat Martin bola stiahnutá pred jej prerokovaním. Prerokované námietky kap.: O. Veselé – Ďanová – všetky neopodstatnené.

3.       Žiadosť OŠK Ludrová ohľadne neoprávneného štartu hráča Peter Koleno 860320 Ďanová bola prešetrená. Hráč podľa stanovicka MaK hral oprávnene.

4.       Oznamujeme FK Hr. Zalužany, že hráč Peter Repka 730128 obdržal ŽK v stretnutiach 28. 9. 08, 2. 11. 09, 5. 4. 09a 19. 4. 09.

5.       ŠTK pozýva na zasadnutie 7. 5. 09 o 16.00: ŠK Dúbrava – M. Mikloš, ved. dr. Marek Urbanovič kap.; S. Bystrica: Ján Chmurčiak ved. dr., Marian Sobol kap.; R Marek Jakubjak, DZ Peter Šmíd.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodu hrať MFS:

a)       24. kola V. ligy dorast skupina A Zborov nad Bystricou – K.Lieskovec 5. júna 09 (piatok) o 17.30

b)       19. kolo 2. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – Belá 20. mája 09 (streda) o 10.00 – 12.00

c)       14. kolo II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá nad Or. – L.Mikuláš 6. mája 09 (streda) o 14.00 – 16.00, FK L. Mikuláš uhradí na účet SsFZ 7 € za predelegovanie,

d)       14. kolo II. liga SŽ  a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Fiľakovo 13. mája 09 (streda) o 12.00 – 14.00 na ihr. v Kremničke

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       24. kola III. ligy SD a MD V. Krtíš – D. Kubín 17. mája 09 (nedeľa) o 10.00 – 12.30

b)       26. kolo III. ligy SD a MD V. Krtíš – Badín 31. mája 09 (nedeľa) o 10.00 – 12.30 Dôvod: Kolidovanie MFZ s II. ligou SŽ a MŽ sk. JUH

3.       Kontumuje MFZ 18.kola V. liga dor. sk D TEMPUS R. Sobota – Fiľakovo B, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK TEMPUS R. Sobota podľa SP čl. 100/b

4.       Námietka K FK L. Hrádok v MFS 18.kola III. ligy SŽ sk.B bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       MFS 14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnička – Badín sa nehrá z dôvodu vzdania stretnutia zo strany FK Kremnička.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-761 Jozef Uličný 920705 Zvolen 2 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-762 Jozef Okuliar ved. dr. K. N. Mesto MD Dk na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-763 Peter Végh 720626 Kováčová 3 SN od 27. 4. 09, 1-3b,

D-764 Roman Uhrín 820816 Hajnačka 3 SN od 27. 4. 09, 1-3b,

D-765 Zoltán Kuzma 770519 Nenince 3 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-766 Ján Sojka 781210 Radzovce 3 SN od 20. 4. 09, 1-6-1b,

D-767 Jaroslav Mistrík tréner Kováčová dosp. 5 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-768 Ján Kováč asist. trénera Kováčová dosp. Dk na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-769 Jaroslav Kocúr ved. dr. Kováčová dosp. 4 SN od 20. 4. 09, 1-3b,

D-770 Dušan Sventek 900723 Stráňavy 1 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-771 Tomáš Podmanický 860204 S. Bystrica 1 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-772 Andrej Filek 921206 Zuberec 2 SN od 27. 4. 09, 1-4a,

D-773 Matej Králik 910701 Štiavnik 2 SN od 27. 4. 09, 1-4a,

D-774 Marián Berky 830615 Hajnačka 3 SN od 27. 4. 09, 1-6-1b,

D-775 FK Kováčová dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 19. 4. 09,

D-776 Juraj Golis 920604 Raková 4 SN od 27. 4. 09, 1-3b,

D-777 Július Lacko 910302 Radoľa 2 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-778 Jakub Patyk 931116 Radoľa 2 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-779 Marek Vavrek 940330 Liesek 2 SN od 27. 4. 09, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-780 Matej Daxner 900306 Č. Balog 3 SP od 31. 10. 09, 1-4a,

D-781 Lukáš Motyčka 901217 Č. Balog 3 SN od 27. 4. 09, 1-3b,

D-782 Ján Cudrák ved. dr. K. N. Mesto SD 5 SN od 27. 4. 09, 1-3b,

D-783 FK K. N. Mesto SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b  za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 26. 4. 09,

D-784 Patrik Vadkerti 911030 T. Kľačany 5 SN od 27. 4. 09, 1-6-1b,

D-785 Ján Kopčanský 920110 Diviaky 2 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-786 Miroslav Borek ved. dr. Likavka dorast 4 SN od 27. 4. 09, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-787 Miroslav Lupták tréner Likavka dorast 4 SN od 27. 4. 09, 1-3b, 7€ uhradiť,

D-788 Juraj Martvoň 840714 Martin 4 SN od 27. 4. 09, 1-3b,

D-789 Marek Hollý 730820 Martin 1 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-790 Martin Pisarčík 881226 O. Veselé 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-791 Miroslav Zubáň 870322 Ďanová 2 SN od 27. 4. 09, 1-2a,

D-792 FK O. Veselé dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov 26. 4. 09,

D-793 FK Vrútky pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 25. 4. 09,

D-794 Jakub Gaštan 920628 Hnúšťa 2 SN od 27. 4. 09, 1-4a,

D-795 Jozef Svinčiak 690920 Lubeník 1 SN od 27. 4. 09, 1-5a,

D-796 Nikolaj Havrila 870930 Sklabiná 4 SN od 27. 4. 09, 1-6-1b,

D-797 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo DK do 5. 5. 09 žiada písomné vyjadrenie k priestupku za ktorý bola hráčovi udelená ŽK v stretnutí 26. 4. 09,

D-798 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ján Melich 790130 Málinec, Daniel Škamla 780805 Hrochoť, Matej Facuna 921111 Martin – zamietajú sa, Jozef Šopa 870707 Žarnovica, Marek Šimkovič 890723 Z. Slatina, Matej Živner 900222 Revúca – zamietajú sa poruš. čl. 31 bod 2 DP,

D-799 Zatavenie činnosti za 8 ŽK od 27. 4. 09 na 2 MFS: Rudolf Mikula 870208 Skalité,

D-800 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 20. 4. 09 na 1 MFS: Vojtech Ruszó 790819 Hajnačka,

D-801 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 27. 4. 09 na 1 MFS: Martin Bytčánek 850717 Podvysoká, Peter Švába 821025 O. Veselé, Peter Repka 730128 H. Zalužany 7+7 € uhradiť, Milan Jendrišák 840115 Kremnička, Henrich Kollár 850320 Králiky, Jozef Marcinek 750213 V. Krtíš, Pavol Dubovický 890829 S. Bystrica, František Novák 791005 Tvrdošín, Mário Madleňák 780914 O. Jasenica, Branislav Slivka 770321 Predmier, Oto Szokis 870812 Hajančka, Peter Novák 870730 D. Strehová, Peter Vrábeľ 790822 V. Blh, Tibor Šándor 841202 Tisovec, Milan Bajús 771114 Revúca, Juraj Tvrdý 860602 Rudinská, Marek Luciak 900103 Rudinská, Martin Malíček 840627 Rudinská, Václav Komačka 890925 Nižná, Martin Krasuľa 840506 Trstená, Martin Pisarčík 881226 O. Veselé, Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť, Stanislav Šeliga 811212 Sásová, Jakub Sládok 860128 Z. Slatina, Ivan Kašiar 851028 Dačov Lom, Miloš Varholák 800221 Š Team, Michal Ďalog 900706 H. Zalužany, Pavol Filčík 650709 Tomášovce, Peter Petrok 741128 Hnúšťa,

D-802 DK predvoláva na zasadnutie 7. 5. 09 zo stretnutia: Rakytovce – Kremnička III. liga dosp. o 16.30 FK Kremnička Jozef Ganz prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok R SsFZ sa uskutoční v rámci licenčného seminára (licencia A) dňa 8.5.2009 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia o 8,00 hod. Z 23.4.2009 sa zúčastnia : Mitúch, Dvorštiak, Katrenčík, Golian, Pšenák, Zelezník, Sikora, Hnilica, Čambora, Vojvoda, z 24.4.2009 - Guži, Ligač, Maga, Martin, Antalík, Gombala, Kuteľ, M. Budáč, Tapfer, Truban, Žiak, Sitarčík, Pocklan, Jodas, Markovič, Miklóš. FP nevykonali : Forbak, Glončák, Greňo, Grznár, Holeša, Horák, Chudý, Mi. Jakubjak, Kamenišťákovci, Krajčí, Masár, Masár, Mihálka, Pilšáková, Ploštica, Poljak, Rogoň, Súhrada, Taraba, Žbirka, Adamec, Berta, P. Budáč, Debnárová, Ďuriš, Forgon, Grenčík, Hrmo, Hrnčiar, Chrien, Kožík, J. Krahulec, I. Krahulec, T. Krahulec, Kuzma, Löcsös, Mačuda, Malček, Matoš, Mojžiš, S. Oružinský, Ostrihoň, Šibal, Václavík, Vanková, Venglár, Weis.

2.       Z Programu Talent región boli vyradení R – Tomčík, Kuzma, Kuteľ  a boli nahradení R Balázsikom, Jánošíkom a Tapferom. Žiadame preto DZ aby hodnotenia zo stretnutí nových talentov zasielali pp. J. Tomčíkovi (Balázsik), P. Olšiak (Jánošík), J. Jekkelovi (Tapfer).

3.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8.5.2009 v Reštaurácii u Vinca – Banská Bystrica, Kremnička.

4.       Ospravedlnenie DZ  P.Truban od 1. mája  do odvolania, M.Schneider 25. - 30 mája.

5.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety FK O. Veselé na výkon R a AR v MFS O. Veselé – Ďanová. Podnet prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 7. 5. 09 o 15.45 na SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec a ŽP Podbrezová) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2009/10 zaslali na SsFZ najneskôr do 22. 5. 2009. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach.

2.        Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.

3.       Žiadame o zaslanie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 5. 5. 09 na sekretariát SsFZ: Trstená – O. Veselé, Radzovce – Divín, Brusno – Poltár – všetci opakovane; B. Štiavnica – Podlavice odstupuje na doriešenie DK; L. Štiavnica – Fiľakovo, Valča – Králiky, Kováčová  - Badín.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: N. Baňa (17 a 20), Turany, O. Jasenica, S. Bystrica, B. Štiavnica, Jesenské (18), Ružiná (17 a 18), K. Lieskovec, Hnúšťa, Hajnačka – odstupe na DK.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

8.       Upozorňujeme futbalové kluby III. ligy že :

       Rada SsFZ 5. decembra 2008 rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ v časti XVIII, odsek 6, a sumu pre mužstvá   III. ligy  v jarnej časti súťaží rozdeliť na dve splátky  a to :

1. splátku uhradili kluby do 23. marca vo výše 1090 €    2. splátku uhradiť do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192944 / 0900.

     Mužstvo ŠK Javorník Makov v jarnej časti nepokračuje v súťaži.  Mužstvá, ktoré mali hrať stretnutia III. ligy s Makovom v jarnej časti na domácom ihrisku uhradia na účet zväzu  po 720.- €. Splatnosť druhej splátky je 1. mája. Ide o mužstvá :  Bytča, Rakytovce, Kremnička, Králiky, Zvolen, Fiľakovo, Dolná Ždaňa, Veľký Krtíš.

     Rada SsFZ súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy.

     V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradili finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ .

            -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. marca 2009 sumu 800 €; 

       2. splátka – kluby, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670.-  €; 

            - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia  6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €,   Stará Bystrica 800.-

             Pre úhradu  splátok bol každému klubu pridelený pre každý klub variabilný symbol, ktorý je potrebné  uvádzať aj pri úhrade 2. splátky. (Spravodajca SsFZ č.34, resp. 35.)

              Mužstvá v najbližších dňoch dostanú potvrdenie o uhradení prvej splátky na účet SsFZ.

 

Zmena DL č. 24

Dlhá – L. Mikuláš (SŽ a MŽ, 6. 5. o 14.00-16.00)

Rajec – Belá (SŽ a MŽ, 20. 5. o 14.00-16.00)

Dukla BB B – Fiľakovo (SŽ a MŽ, 13. 5. o 12.00-14.00)

Kremnička – Badín (SŽ a MŽ, nehrá sa)

 

Hodnotenie R

III. liga: Rakytovce – Kremnička 7,4;8/8; Valča – Králiky 8,1;8,1/8,1; Bytča – K. N. Mesto 8,1;8,1/8,2; N. Baňa – Zvolen 7,4;8,1/8,1; V. Krtíš – Námestovo 8,2;8,1/8,1; L. Štiavnica – Fiľakovo 7,3;8/8; D. Ždaňa – L. Lúčka 8,1;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – K. Lieskovec, Dúbrava – S. Bystrica, Trebostovo – O. Jasenica, Turany – Predmier 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – K. Lúčka, Stráňavy – Tvrdošín 8;8,1/8,1; Belá Dulice – Černová 8;8,1/8.

IV. liga sk. JUH: Revúca – Hliník 8,4;8,3/8,2; Tisovec – Brusno 7,8;7,9/8; Poltár – B. Štiavnica 8,1;8,2/8,3; Hajnačka – D. Strehová 7,4;8,1/8,1      ; Jesenské – V. Blh 8,1;8,1/8; Podlavice – Ružiná 8,1;8/8; Hnúšťa – Kalinovo 8,3;8,3/8,4.

V. liga sk. A: Teplička – Podvysoká 8,2;8,1/8,1; Bytčica – Rudinská 8;8,2/8; Turzovka – Varín 7,9;8/8; D. Hričov – Radoľa 8,3;8,2/8,2; Belá – Skalité 8,1;8/8; Rosina – Bánová B 8,1;8,1/8,1; Strečno – ZA Závodie 7,8;8/8,1.

V. liga sk. B: Nižná – Palúzdka 8,2;8,1/8,1; Lisková – Bešeňová 8,1;8/8,1; Zuberec – Trstená 7,9;8/8,1; O. Veselé – Ďanová 7,8;8,2/7,9; Vrútky – L. Sliače 7,7;8,2/8,2; Žaškov – Martin 8,2;8/8; Ludrová – Sučany 8;8,2/8.

V. liga sk. C: Kováčová – Č. Balog 7,9;/7,9/8,1; Badín – Hrochoť 8,3;8,2/8,2; Š. Bane – Radvaň 8;8,3/8; Žarnovica – Sásová 8,1;7,9/8; Z. Slatina – Šalková 8,1;8/8; D. Hámre – Selce 8,2;8/8,1; Žiar B – Lutila 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Príbelce – Málinec 8,3;8,1/8,1; Dačov Lom – Radzovce 7,8;8,1/7,8; Divín – Š Team V. Krtíš 7,9;8,1/8,1; H. Zalužany – Lubeník 7,9;8,1/8; Klenovec – Gemer, Tomášovce – Sklabiná 8,1/8,1;8; Mýtna – Nenince 7,4;8/8.