7. 5. 2009

Spravodajca č. 42/2008-09

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Oficiálne námietky FK Dúbrava boli prerokované ako neopodstatnené, v platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP, námietkový vklad prepadá v prospech SsFZ. FK Dúbrava uhradí menovaným náležitosti spojené zo zasadnutím ŠTK: S. Bystrica 10 € Peter Šmid, Kalinčiakova 8, 036 01 Martin, Marek Jakubjak Nemocničná 1951, 026 01 D. Kubín 8 €.

2.       Oficiálne námietky FK Lubeník neboli prerokované pre porušenie SP čl. 123/d, e, i, k. Námietkový vklad prepadá v prospech SsFZ. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP, nakoľko nebol porušený článok 69 SP.

3.       Prerokované námietky kap: Kalinovo – Podlavice (H), Predmier – Belá (H), Lutila – Sásová , Príbelce – Divín (H), Radzovce – Málinec (H) – všetky neopodstatnené.

4.       Upozorňujeme všetky FK, že dňom 7. 5. 09 bude používanie reflexných viest členmi usporiadateľskej služby odstúpené na riešenie DK.

5.       Berieme na vedomie list FK Fomat Martin a zároveň predvolávame na zasadnutie ŠTK 14. 5. 09 o 16.00 z MFS Žaškov – Martin R Jaroslav Ondrašina, DZ Martin Rúčka.

6.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 14. 5. 09 o 16.30 z MFS Trstená – Lisková R Scherer, AR1 Mihálka, AR2 Hronček, DZ Macek; FK Trstená Peter Vittek 830701 kap., Juraj Gomda HU, FK Lisková: Vladimír Lauko 880222 kap., Peter Lauko 871221, Ján Lauko prezident FK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodu hrať MFS:

a)       15. kola V. ligy dorast sk. A Korňa – Svrčinovec 5. 6. 09 (piatok) o 17.30 na ihr. v Korni,

b)       20. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – H. Nemce 10. 5. 09 o 10.00. FK Dudince uhradí 7 € na účet SsFZ za predelegovanie,

c)       22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – Fomat MT 3. 6. 09 (streda) o 15.00-17.00,

d)       22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Krupina 24. 5. 09 o 10.00-12.00,

e)       26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lokca – Blatnica 20. 6. 09 o 10.00-12.00,

f)         22. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Kováčová 24. 5. 09 o 10.00-12.00,

g)       26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Hliník 10. 6. 09 (streda) o 15.00-17.00,

h)       22. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnička – Brusno 21. 5. 09 (štvrtok) o 16.00-18.00,

2.       Kontumuje MFS:

a)       14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Zuberec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Stráňavy podľa SP čl. 100/e,

b)       19. kola V. ligy dorast sk. B T. Kľačany – Žabokreky priznáva 3 body a skóre 1:7 ponechýva v platnosti prospech FK Žabokreky podľa SP čl. 100/e,

c)       14. kola V. ligy dorast sk. C H. Nemce – Pliešovce priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti prospech FK H. Nemce podľa SP čl. 100/e,

d)       14. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Bytča – T. Teplice priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Bytča podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK T. Teplice berie na vedomie,

e)       14. kola II. ligy SŽ sk. JUH Hriňová – Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Hriňová podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Revúca berie na vedomie,

f)         14. kola III. ligy SŽ sk. C Kremnička – Badín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Badín podľa SP čl. 100/b,

g)       14. kola III. ligy SŽ sk. D Pliešovce – Divín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Pliešovce podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Divín berie na vedomie.

3.       Opravuje Spravodajcu č. 41 Správy KM bod 2/a ... nariaďuje odohrať MFS 24. kola III. ligy SD a MD V. Krtíš – D. Kubín 17. 5. 09 o 12.00-14.30 ako predzápas dospelých.

4.       Predvoláva na svoje zasadnutie 14. 5. 09 o 16.00 za FK S. Ľupča prezident Michal Vanek, tréner Martin Šebeš.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-803 Igor Tomášik 840418 Divín 2 SN od 4. 5. 09, 1-6-a,

D-804 Ján Melich 790130 Málinec, 4 SN od 4. 5. 09, 1-6-1b,

D-805 Tomáš Grešík 931016 L. Mikuláš 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-806 Daniel Uličný 920517 Likavka 2 SN od 2. 5. 09, 1-5a,

D-807 Adrián Sekula 790321 Divín, 1 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-808 FK Sučany dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí 1. 5. 09,

D-809 Peter Švába 821025 O. Veselé 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-810 Peter Lauko 871221 Lisková DK hráčovi dňom 4. 5. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-811 Radoslav Nemček 910607 Bánová 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-812 Jaroslav Hrubjak 890908 Námestovo 3 SN od 4. 5. 09, 1-6-1b,

D-813 FK Fiľakovo dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 3. 5. 09,

D-814 František Petrocký 910424 Jesenské 2 SN od 2. 5. 09, 1-5a,

D-815 Jozef Drozd 940924 S. Bystrica 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-816 FK Kremnička dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 25. 4. 09,

D-817 Roman Le 851015 Žarnovica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, 7 € uhradiť,

D-818 Jozef Kubina 761221 Sásová 1 SN od 2. 5. 09, 1-5a,

D-819 Marek Vinger 930828 Dudince 4 SN od 4. 5. 09, 1-6-1b,

D-820 Marián Halgaš 920312 Pliešovce 4 SN od 4. 5. 09, 1-6-1b,

D-821 Slavomír Šedro 690724 D. Strehová 1 SN od 2. 5. 09, 1-5a,

D-822 Jakub Mate 840219 Revúca, 1 SN od 2. 5. 09, 1-4a,

D-823 Peter Bytčánek 861104 Podvysoká 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-824 Daniel Kozák 920520 Skalité 4 SN od 4. 5. 09, 1-3a,

D-825 Peter Bytčánek ved. dr. Podvysoká dorast DK menovanému dňom 4. 5. 09 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-826 Jaroslav Grečmal tréner FK Podvysoká dorast DK menovanému dňom 4. 5. 09 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-827 Jozef Mažgut 911010 Belá 2 SN od 2. 5. 09, 1-4a,

D-828 Ivan Rezník 910716 L. Hrádok DK hráčovi dňom 2. 5. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-829 Peter Hujo 921212 Štiavnik DK hráčovi dňom 2. 5. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-830 Peter Hujo ved. dr. FK Štiavnik dorast DK menovanému dňom 2. 5. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-831 Tomáš Budoš 901123 S. Bystrica 1 SN od 2. 5. 09, 1-5a,

D-832 Matúš Hutira 880302 Tvrdošín 1 SN od 2. 5. 09, 1-1a,

D-833 Marek Kašák 910204 Zuberec 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-834 Jaroslav Šimoník 821113 Predmier 4 SN od 4. 5. 09, 1-6-1a,

D-835 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo DK hráčovi dňom 7. 5. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-836 František Bednár 790610 Predmier DK hráčovi dňom 7. 5. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 12. 5. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (udretie lakťom v 45. min) stretnutia Predmier – Belá. Hráč predloží aj poplatok za prerokovanie previnenia,

D-837 Ivan Hulej 820803 Belá hráč do 12. 5. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu zranenia v stretnutí Predmier – Belá,

D-838 Na návrh KR FK B. Štiavnica dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ohľadom predloženia videozáznamu v požadovanom termíne,

D-839 FK Badín dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 3. 5. 09,

D-840 Ivan Žemlička 920306 Hnúšťa 2 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-841 Igor Hruška 831011 Klenovec 1 SN od 2. 5. 09, 1-4a,

D-842 Ján Gajdoš 841016 Príbelce 1 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-843 Ivan Laššák 830403 Tomášovce 1 SN od 4. 5. 09, 1-5a,

D-844 Oto Szokis 870812 Hajnačka hráč do 12. 5. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (HNS ako divák v stretnutí 1. 5. 09). Hráč zašle na DK aj poplatok za prerokovanie previnenia,

D-845 Na návrh KR FK Hajnačka dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie vyhodnotenia stretnutí,

D-846 Na návrh KR FK Hnúšťa dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie vyhodnotenia stretnutí,

D-847 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Juraj Martvoň 840714 Martin – zamieta sa,

D-848 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Juraj Golis 920604 Raková, Peter Vegh 720626 Kováčová, Marián Berky 830615 Hajnačka – zamietajú sa, Marek Šimkovič 890723 Z. Slatina, Roman Uhrín 820816 Hajnačka – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 09,

D-849 Zatavenie činnosti za 4 ŽK od 27. 4. 09 na 1 MFS: Milan Poliak 870805 Poltár,

D-850 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  2. 5. 09 na 1 MFS: Roman Šeling 790627 Nižná, Roman Oprchal 770603 L. Sliače, Martin Sokol 800525 Brusno, Erik Váradi 770401 Jesenské, Peter Lušňák 831012 Oščadnica, Jaroslav Kučák 881031 Oščadnica, Ján Skočík 760113 O. Jasenica, Michal Macko 891030 Príbelce 7 € uhradiť, Juraj Jakubove 810524 Divín, Ján Szíros 790407 Gemer, Vladimír Palík 781103 Š. Bane, Roman Le 851015 Žarnovica 7 € uhradiť, Martin Janík 801113 Badín, Radoslav Dorotovič 780621 Hrochoť, Michal Matonok 870423 Selce, Milan Adam 800105 Selce, Marián Zavičár 800319 Turzovka, Radoslav Bočej 830519 Rudinská, Ladislav Melo 830429 Strečno, Jozef Comorek 771209 Bánová B,

D-851 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 2. 5. 09 na 2 MFS: Roman Sochor 770527 Š. Bane,

D-852 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 4. 5. 09 na 1 MFS: Erik Karasy 750428 D. Strehová, Pavel Melicher 731111 Kalinovo, Marek Reguly 870313 Žaškov, Ľubomír Hvoľka 830918 Trstená, Marek Adamčiak 861229 Lisková, Július Švidroň 780121 Bešeňová, Štefan Drenko 760203 Gemer, Dominik Bystran 890331 Lubeník, Jozef Antal 910102 Š Team, Miroslav Mořingl 800826 Selce, Daniel Priadka 741109 Hrochoť, Daniel Kúdelka 770630 Turany, Stanislav Minarik 751104 Predmier, Dušan Kaprálik 790213 O. Jasenica, Emil Baláž 800930 Tvrdošín, Peter Rovňaník 770516 Turzovka, Peter Stromček 820620 Varín, Jozef Klokočík 850915 Námestovo, Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo, Radoslav Šulc 780307 L. Štiavnica,

D-853 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Matej Lukáč 920324 T. Teplice – chýba poplatok, Dávid Kúšik 961110 Žarnovica, Tomáš Nociar 910612 Detva, Radoslav Belica 870805 Lubeník, Roman Chovan 921023 Tempus RS – chýbajú poplatky za ČK, Milan Hyčko 860808 Ďanová, Tomáš Šmondrk 900509 Žarnovica, Ľubomír Račko 810504 Z. Poruba, Stanislav Sopoci 681018 Mýtna – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

D-802 DK predvoláva na zasadnutie 14. 5. 09 zo stretnutia: L. Štiavnica – Fiľakovo III. liga dosp. o 16.15, FK Fiľakovo: Juraj Lipták 870201; Revúca – Poltár IV. liga JUH dosp. o 16.30 R: Ľubomír Kratochvíla, DZ Vladimír Konček, FK Revúca: Vladimír Gallo prezident FK; Sklabiná – Gemer V. liga sk. D dosp. o 17.00 DZ: Peter Švehlík, AR2 Marek Antalík, FK Sklabiná Štefan Belák HU, Jozef Paholík prezident FK; Svrčinovec – Podvysoká V. liga sk. A dorast o 17.30 R František Drozd, FK Svrčinovec: Jozef Jurišta HU, Tomáš Dej 920805, Patrik Cyprich 910504, FK Podvysoká: Dominik Bytčánek 900602, Ladislav Hažík 911206, Peter Bytčánek ved. dr., Jaroslav Grečmal tréner.; L. Hrádok – Štiavnik IV. liga Sever dorast o 18.30 FK L. Hrádok: Vladimír Tréger ved. dr., Ivan Rezník 910715, FK Štiavnik: Peter Hujo ved. dr., Peter Hujo 921212. Účasťmenovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok R SsFZ sa uskutoční v rámci licenčného seminára (licencia A) dňa 8.5.2009 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia o 8,00 hod. Z 23.4.2009 sa zúčastnia : Mitúch, Dvorštiak, Katrenčík, Golian, Pšenák, Zelezník, Sikora, Hnilica, Čambora, Vojvoda, z 24.4.2009 - Guži, Ligač, Maga, Martin, Antalík, Gombala, Kuteľ, M. Budáč, Tapfer, Truban, Žiak, Sitarčík, Pocklan, Jodas, Markovič, Miklóš. FP nevykonali : Forbak, Glončák, Greňo, Grznár, Holeša, Horák, Chudý, Mi. Jakubjak, Kamenišťákovci, Krajčí, Masár, Masár, Mihálka, Pilšáková, Ploštica, Poljak, Rogoň, Súhrada, Taraba, Žbirka, Adamec, Berta, P. Budáč, Debnárová, Ďuriš, Forgon, Grenčík, Hrmo, Hrnčiar, Chrien, Kožík, J. Krahulec, I. Krahulec, T. Krahulec, Kuzma, Löcsös, Mačuda, Malček, Matoš, Mojžiš, S. Oružinský, Ostrihoň, Šibal, Václavík, Vanková, Venglár, Weis.

2.        Ospravedlnenia R: Bušo 23. 5. 09, Melich 24. 5. 09 a zrušenie ďalších ospravedlnení na máj 2009, Danko 23. - 24. 5., 30. 5. 09, Horák PN do prihlásenia, Pavkovčeková zranená do prihlásenia, Zlejší 30. - 31. 5. 09, Ondruš 16. - 17. 5. 09, Ľupták 24. 5. 09, Putra 3. - 13. 6. 09, Čajka 9., 10., 16., 23., 24. 5. 09, Markovič zranený do prihlásenia, Frontová 3. - 11. 6. 09, Jánošík 27. 5. - 3. 6. 09, Ondrašina 10. - 25. 6. 09, Bulla zranený do 31. 5. 09, Jánoš zranený do prihlásenia, Sitarčík 16. - 17. 5., oneskorene !!! 30. - 31. 5., 6. - 7. 6., 13. - 14. 6., 27. - 28. 6. 09.

3.       Ospravedlnenie DZ : J.Kanka 16.5., a 30.5.,

4.       Berieme na vedomie korešpodenciu DZ J. Uhrina

5.       Výsledky víkendových stretnutí III. a IV. ligy  prostredníctvom SMS  neposlali  DZ : S.Pšenica, J.Marko, V.Babka, P. Budáč.

6.       Na zasadnutí ÚDZ sme zhodnotili aj  "Správu delegáta o priebehu ...." zo stretnutí : Skalité - Rosina,  Radzovce - Divín, Nenince - Príbelce,  Králiky -  Veľký Krtíš a prijali  primerané opatrenia.

7.       V piatok  8.5. sa v Banskej Bystrici - Kremničke, v Reštaurácii u Vinca uskutoční licenčný seminár delegátov skupiny "A". Prezentácia účastníkov bude o 8.00 hodine. Na seminár pozývame : ObFZ Čadca -  Jozef Marek, Ján Čambora, Jozef Klušák, Štefan Greňo, Jozef Ježík, Ján Súhrada, ObFZ Žilina - Jozef Hreus, Peter Cimprich, Jaroslav Katrenčík, Patrik Sikora, ObFZ Martin - Igor Putra, Peter Fizel, ObFZ L. Mikuláš - Peter Droppa, Igor Bela, ObFZ D. Kubín - Pavol  Baranček, ObFZ B. Bystrica - Stanislav Ríša, ObFZ Lučenec - Marcel Budáč, Ján Barcaj, ObFZ R.Sobota -  Peter Locsos, Miloš Šupka.  

8.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: FK K. Lieskovec (Trebostovo – K. Lieskovec), Belá Dulice (Predmier – Belá Dulice), Podlavice (Kalinovo – Podlavice), Revúca (Revúca - Poltár. Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec a ŽP Podbrezová) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2009/10 zaslali na SsFZ najneskôr do 22. 5. 2009. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach.

2.        Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.

3.       Žiadame o zaslanie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 12. 5. 09 na sekretariát SsFZ: Kalinovo – Podlavice, Trebostovo – K. Lieskovec, Hajnačka – Tisovec, Sklabiná – Gemer.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: D. Ždaňa, Rakytovce, Kremnička (21), N. Baňa (20), S. Bystrica, Hliník, V. Blh (14), Hajnačka, Hnúšťa, Poltár, (14 a 19). Jesenské, B. Štiavnica (14, 18  a 19 (posledné upozornenie) Ružiná (14, 17, 18, 19 – posledné upozornenie), O. Jasenica (18).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

8.       Upozorňujeme futbalové kluby III. ligy že :

       Rada SsFZ 5. decembra 2008 rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ v časti XVIII, odsek 6, a sumu pre mužstvá   III. ligy  v jarnej časti súťaží rozdeliť na dve splátky  a to :

1. splátku uhradili kluby do 23. marca vo výše 1090 €    2. splátku uhradiť do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192944 / 0900.

     Mužstvo ŠK Javorník Makov v jarnej časti nepokračuje v súťaži.  Mužstvá, ktoré mali hrať stretnutia III. ligy s Makovom v jarnej časti na domácom ihrisku uhradia na účet zväzu  po 720.- €. Splatnosť druhej splátky je 1. mája. Ide o mužstvá :  Bytča, Rakytovce, Kremnička, Králiky, Zvolen, Fiľakovo, Dolná Ždaňa, Veľký Krtíš.

     Rada SsFZ súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy.

     V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradili finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ .

            -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. marca 2009 sumu 800 €; 

       2. splátka – kluby, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Kalinovo, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670.-  €; 

            - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia  6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €,   Stará Bystrica 800.-

             Pre úhradu  splátok bol každému klubu pridelený pre každý klub variabilný symbol, ktorý je potrebné  uvádzať aj pri úhrade 2. splátky. (Spravodajca SsFZ č.34, resp. 35.)

              Mužstvá v najbližších dňoch dostanú potvrdenie o uhradení prvej splátky na účet SsFZ.

 

Hodnotenie R

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – Z. Poruba 8,2;8,2/8,2; Stráňavy – Dúbrava 8,2;8/8,1; Trebostovo – K. Lieskovec 8;8,1/8; Belá Dulice – S. Bystrica 8,1;8,2/8,1; Turany – K. Lúčka 8,2;8,1/8,1; Predmier – Tvrdošín 8,3;8,2/8,1; Černová – O. Jasenica 8;8/8.

IV. liga sk. JUH: Revúca – Poltár 8;8/8; Hajnačka – Tisovec 7,8;8,1/8,2; Jesenské – Hliník 7,9;8/7,9; Podlavice – Brusno 7,8;7,8/8; Hnúšťa – B. Štiavnica 7,9;8,1/8,1; Kalinovo – D. Strehová 8,1;8,1/8,1; Ružiná – V. Blh 8,1;8/8.

V. liga sk. A: Teplička – Turzovka 7,8;8,1/8; D. Hričov – Bytčica, Rosina – Rudinská 8,2;8,1/8,1; Belá – Podvysoká 8;7,9/8; Strečno – Varín, ZA Závodie – Radoľa 8;8/8; Bánová B – Skalité 8;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Nižná – Zuberec 8,2;8,1/8,1; O. Veselé – Lisková 7,8;8/8; Vrútky – Palúdzka 8,1;8/8; Žaškov – Bešeňová 7,8;8,1/8,1; Ludrová – Trstená 7,9; 8,3/8; Sučany – Ďanová 7,8;8,2/8,2; Martin – L. Sliače 8;8,1/8.

V. liga sk. C: Kováčová – Š. Bane 8,1;8,3/8; Žarnovica – Badín 8,1;8,1/8; Z. Slatina – P. Č. Balog 8,1;8/7,9; D. Hámre – Hrochoť 8;8,1/8; Žiar B – Radvaň 8,1;8,2/8,1; Lutila – Sásová 8;8,2/8,2; Selce – Šalková 7,4;8/8.

V. liga sk. D: Príbelce – Divín 8,1;8,1/8,1; H. Zalužany – Dačov Lom 8,1;8/8; Klenovec – Málinec 8;8/8,1; Tomášovce – Radzovce, Mýtna – Š Team 7,8;8,1/8; Nenince – Lubeník 8,2;8,1/8,2; Sklabiná – Gemer 8,2;8/8,1.

 

III. liga: D. Ždaňa – Rakytovce 8;8,1/8,2; L. Lúčka – L. Štiavnica 8;8/8; Fiľakovo – V. Krtíš 8,4;8,3/8,2; Námestovo – N. Baňa 8,1;8,2/8,1; Zvolen – Bytča 8,2;8,1/8,2; K. N. Mesto – Valča 8,4;8,2/8,2; Krásno – Kremnička 8,1;8/8.

IV. liga sk SEVER: Turany – Oščadnica 8,1;8,1/8,2; Predmier – Belá Dulice 7,4;8,1/7,5; Černová – Trebostovo, O. Jasenica – Stráňavy 8,2;8,1/8,1; Tvrdošín – Z. Poruba 8,1;8,1/8,1; K. Lúčka – Dúbrava 8,1;8/8; S. Bystrica – K. Lieskovec 8;8/8.

IV. liga sk. JUH: Hnúšťa – Revúca, Kalinovo – Podlavice  8,2;8/8,1; Ružiná – Jesenské 8,1;8,1/8; V. Blh – Hajnačka, Brusno – Hliník 8,2;8,1/8,1; D. Strehová – Poltár 8,1;8/8; B. Štiavnica – Tisovec 8;8/8,2.

V. liga sk. A: Strečno – Teplička 8;8/8,1; ZA Závodie – Rosina 7,9;8/8; Bánová B – Belá 8,2;8,1/8,4; Skalité – D. Hričov 7,8;7,9/8; Radoľa – Turzovka 8,1;8/8; Varín – Bytčica 8,3;8/8,1; Rudinská – Podvysoká 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. B: Ludrová – Nižná 8,1;8/8; Sučany – Žaškov 7,9;8,1/8; Martin – Vrútky, Ďanová – Zuberec, Bešeňová – Palúdzka 8,2;8,1/8,1; L. Sliače – O. Veselé 7,9/8/8; Trstená – Lisková 8;8,1/8.

V. liga sk. C: Žiar B – Kováčová, Lutila – D. Hámre 8;8,1/8; Selce – Z. Slatina, Hrochoť – Č. Balog 8,1;8,1/8,1; Šalková – Žarnovica 8;8,1/8,1; Sásová – Š. Bane 7,8;7,9/8; Radvaň – Badín 7,8;8/7,9.

V. liga sk. D: Mýtna – Príbelce 8,1;8/8; Nenince – Tomášovce, Lubeník – Divín 7,9;8/8; Sklabiná – Klenovec, Gemer – H. Zalužany 8;8/8; Š Team – Dačov Lom 8,3;8,1/8,1; Radzovce – Málinec 8,3;8,1/8,2.