29. 5. 2009

Spravodajca č. 45/2008-09

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Odstupujeme na DK požiadavku na zrušenie neprerokovaných previnení hráčov Roman Švidraň 871026 Brusno a Radoslav Bočej 830519 Rudisnká uvedených DK pod D-953. Hráči v stretnutiach odohraných 17. 5. 09 obdržali už v poradí 5 ŽK.

2.       Predvolávame na zasadnutie 4. 6. 09 o 16.00 z MFS V. ligy sk. A 16. kolo D. Hričov – Rudinská: R Anton Vojvoda, DZ Martin Rúčka.

3.       Schválené zmeny termínov: III. liga 30. kolo Kremnička – V. Krtíš 10. 6. 09 o 17.30.

4.       Prerokované námietky kap.: Podvysoká – Skalité – H neopodstatnená.

5.       Odstupujeme na doriešenie DK za neoznačenie US reflexnými vestami FK L. Lúčka (25. kolo), FK Podvysoká (22. kolo).

6.       Berieme na vedomie list FK Žiar n. Hronom

7.       Oznamujeme FK, aby sa v prípade nezrovnalosti ohľadom počtu ŽK obracali priamo na referentov súťaží: III. liga – Ján Uhrín 0915 443018, IV. liga SEVER – Ján Milka 0902 592205, IV. liga JUH – Stanislav Neuschl 0905 386512, V. liga sk. A – Branislav Braučok 0907 825912, V. liga sk. B – Pavol Turňa 0911 813940, V. liga sk. C a D – Peter Súkeník 0908 896675.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       SÚHLASÍ so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 27.kola III.ligy SD-MD Nová Baňa – Rakytovce 4.júna 09 (štvrtok) o 14.30 – 17.00 na ihrisku v T.Breznici. MFK N.Baňa uhradí na účet SsFZ 7 EUR

b)       odohrať MFS 25.kola IV.ligy dor.sk: „SEVER“ Or.Jasenica – Lisková 13.júna 09 (sobota) o 17.00

c)       predohrať MFS 25.kola IV.ligy dor. sk „SEVER“ L.Hrádok – Zuberec 11.júna 09 (štvrtok) o 17.00

d)       odohrať MFS 20.kola IV.ligy dor. sk „JUH“  Jesenské- Detva 5.júna 09 (piatok) o 17.00

e)       odohrať MFS 20.kola IV.ligy dor. sk. „JUH“ Revúca – Hriňová 3.júna 09 (streda) o 17.00

f)         odohrať MFS 25.kola II.ligy SŽ – MŽ sk.“SEVER“ FOMAT Martin „B“ – Ružomberok „B“ 11.júna 09 (štvrtok) o 15.00 – 17.00

g)       odohrať MFS 26.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. „A“ K.N.Mesto – V.Rovné 16.júna 09 (utorok) o 15.30 – 17.00

h)       odohrať MFS 25.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. „C“ Hliník nad Hronom – Badín 18.júna 09 (štvrtok ) o 15.00 – 17.00

2.       NARIAĎUJE:

a)       odohrať MFS 29.kola III.ligy SD- MD N.Baňa – Zvolen 13.júna 09 (sobota) o 10.30 – 13.00 na štadióne MFK v N.Bani

b)       odohrať MFS 23.kola II.ligy SŽ – MŽ sk. „JUH“ Dukla BB „B“ – Žarnovica 30.mája 09 (sobota) o 10.00 – 12.00 na ihrisku ŠK Kremnička. FK Dukla BB „B“ uhradí na účet SsFZ 7 EUR.

c)       odohrať MFS 28.kola III.ligy SD – MD  Bytča – Badín 7.júna 09 o 12.00 – 14.30 ako predzápas dospelých

3.       KONTUMUJE:

a)       MFS 25.kola III.ligy MD FOMAT Martin – V. Krtíš, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK FOMAT Martin, podľa SP čl. 100/b

b)       MFS 22.kola IV.ligy dor.sk. „SEVER“ Zuberec- Rajec, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Zuberec, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Rajec berie na vedomie.

c)       MFS 22.kola V.ligy dor.sk. „B“ Rabča – Bziny, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Rabča, podľa SP č. 100/b

d)       MFS 22.kola V.ligy dor.sk. „B“ Liesek – L.Kokava, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Liesek, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK L.Kokava berie na vedomie.

e)       MFS 22.kola V.ligy dor.sk. „D“ Radzovce – D.Strehová priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Dol. Strehová, podľa SP čl.100/e

4.       NÁMIETKA

a)       V MFS 25.kola III.ligy MD Tvrdošín – Podbrezová „B“ bola prerokovaná ako neopodstatnená. Prípad postupuje na DK.

5.       PREDVOLÁVA na svoje zasadnutie dňa 4.júna 09 o 16.00  z MFS 22.kola V.ligy dor.sk: „D“ V.Blh – Klenovec: Za FK V.Blh – hráča LAJKA Szabolcs 910710 a ved.družstva Vl. Ružinský; za FK Klenovec – hráča Benco Marek 910502, „K“ Kasač Marek 910812 a ved.družstva: Kasáč Ján; R stretnutia Adrián Koós. Hráči si so sebou prinesú okrem RP aj OP. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-955 Andrej Vaňko 840321 Turany 3 SN od 18. 5. 09, 1-4a,

D-956 Na základe rozhodnutia ŠTK ruší neprerokované previnenia Roman Švidraň 871026 Brusno uvedené pod D-953,

D- 957 Na návrh KR Roman Pocklan R 3 SN od 28. 5. 09, 3-4c, 7 € uhradiť,

D-958 Na návrh KR Jakub Fáber R 2 SN od 28. 5. 09, 3-4c, 7 € uhradiť,

D-959 Na návrh KR Vojtech Jančok DZ 2 SN od 28. 5. 09, 3-4c, 7 € uhradiť,

D-960 Na návrh KR Pavol Chovanec DZ 2 SN od 28. 5. 09, 3-4c, 7 € uhradiť,

D-961 DK odstupuje list kap. FK Divín dosp. z 24. 5. 09 na vedomie KR,

D-962 Jakub Bulejčík 900613 T. Teplice 5 SN od 25. 5. 09, 1-6-1b, 3+3 € uhradiť,

D-963 Branislav Juráň 841111 Zuberec 3 SN od 25. 5. 09, 1-6-1b,

D-964 Tomáš Maté 960912 Tempus RS 1 SP do 31. 10. 09, 1-1a,

D-965 Ján Hlava 930813 Čadca 1 SN od 21. 5. 09, 1-4a,

D-966 Jozef Kučerák 930401 Podbrezová B 4 SN od 25. 5. 09, 1-6-1b,

D-967 Juraj Kuska ved. dr. FK L. Mikuláš SŽ 2 SN od 25. 5. 09, 1-3a,

D-968 Martin Sližík 840815 H. Zalužany 1 SN od 18. 5. 09, 1-5a,

D-969 Na základe rozhodnutia ŠTK ruší neprerokované previnenie Radoslav Bočej 830519 Rudinská uvedené pod D-953,

D-970 Matej Ganišin 930407 Krásno 2 SN od 21. 5. 09, 1-5a,

D-971 Juraj Mráz 930625 Bánová 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-972 Ladislav Ehn tréner FK N. Baňa dosp. 4 SN od 21. 5. 09, 1-3b,

D-973 Peter Kvasničák 860308 Černová 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-974 Ján Kulašiak 900922 Trebostovo 1 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-975 Na návrh KM Jozef Mihaliak ved. dr. FK Rabča SŽ 6 mesiacov nepodm. od 28. 5. do 27. 11. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-976 Na návrh KM Matúš Skurconák 940327 Rabča DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 3 € uhradiť,

D-977 Peter Bytčánek ved. dr. FK Podvysoká dorast 8 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-3b,

D-978 František Vrábel tréner FK Belá dosp. 4 SN od 25. 5. 09, 1-3b,

D-979 Na návrh KM FK Rabča SŽ zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráčov na cudzí RP v stretnutí 9. 5. 09,

D-980 FK Strečno dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 17. 5. 09,

D-981 Štefan Belák uspor. FK Sklabiná dosp. 4 SN od 28. 5. 09, 1-6-1a, 7 € uhradiť,

D-982 Peter Ďurica zdravotník FK Divín dosp. 6 SN od 28. 5. 09, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-983 Branislav Paulíny 750111 Divín 2 SP do 31. 10. 09, 1-10,

D-984 FK Sklabiná dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu na SsFZ v požadovanom termíne,

D-985 FK Sklabiná dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosť usporiadateľa a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 17. 5. 09,

D-986 FK Divín dosp. pokuta 400+10 € za prerokovanie previnennia podľa DP 2-1b a DP 2-1c za neprístojnosti diváka a funkcionára v stretnutí 17. 5. 09,

D-987 Maroš Hruška 751205 Klenovec 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-988 Daniel Priadka 741109 Hrochoť 3 SN od 25. 5. 09, 1-4a,

D-989 Roman Bartoš 930906 Očová 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-990 Juraj Mazúch 900203 Očová 4 SN od 25. 5. 09, 1-4a,

D-991 Jaroslav Gunár 900906 Kováčová 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-992 Rudolf Mikula 870208 Skalití 1 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-993 Anton Sidora 630608 Skalité hráč do 2. 6. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie záznamu na zadnej strane zápisu zo stretnutia 24. 5. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-994 FK Podvysoká dorast pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 17. 5. 09,

D-995 Martin Tretina 910525 K. Poruba 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-996 Andrej Krutek 910303 K. Poruba 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-997 Ľuboslav Štrba 910617 Zborov 2 SN od 25. 5. 09, 1-5a,

D-998 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Marek Vinger 930828 Dudince – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 09,

D-999 Zatavenie činnosti za 4 ŽK od 2. 5. 09 na 1 MFS: Radoslav Bočej 830519 Rudinská,

D-1000 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  18. 5. 09 na 1 MFS: Tomáš Pál 800915 H. Zalužany,

D-1001 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 21. 5. 09 na 1 MFS: Ivan Bielik 890712 N. Baňa, Marek Rudzan 900126 N. Baňa, Peter Maslo 780922 L. Štiavnica, Ján Palkovič 841113 Kremnička,

D-1002 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 25. 5. 09 na 1 MFS: Rastislav Belopotočan 780821 Nižná, Ľubomír Olejník 880919 Lisková, Anton Sidora 630608 Skalité, Zoltán Gömöri 750123 Revúca, Peter Štefanik 770902 Kalinovo, Bohumil Dominik 750218 Hnúšťa, Robert Pšenica 890821 Podlavice, Cyril Špendla 790822 K. Lúčka, Peter Kvasničnák 860308 Černová, Jozef Pečit 891201 Trebostovo, Jozef Kubina 761221 Sásová, Robert Dočkal 790629 Sásová, Marian Strelec 710730 Badín, Radoslav Lalo 780223 Žiar B, Martin Kravec 861014 Rudinská, Jiří Netolický 690216 Lutila 0,36 € doplatiť, Tibor Petrovský 880328 Nenince, Kristián Lendvai 850822 Nenince, Radoslav Vlček 730505 K. N. Mesto, Ján Segeč 881017 Poltár,

D-1003 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 25. 5. 09 na 2 MFS: Peter Jurčo 770818 L. Štiavnica, František Košťál 751001 Námestovo, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká, Ján Čanecký 850627 Skalité, Roman Medvec 730701 Revúca, Csaba Csanyi 711221 Ružiná, Marian Varholák 781214 Š Team, Štefan Drugda 811130 V. Blh,

D-1004 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Vladimír Farský tréner O. Jasenica, Jaroslav Sojka zdravotník Skalité, Jan Piňo tréner Skalité – chýbajú poplatky, Slavomír Konečný 790430 Bytča, Jaroslav Šurhaňák 870901 Skalité, Marian Rovňaník 810826 Turzovka, Jozef Mudrík 840501 Turzovka, Peter Kurák 820814 Málinec – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Tomáš Kyjanica 940926 Turzovka, Dávid Selecký 951229 S. Ľupča, Erik Vonšák 920808 O. Veselé – chýbajú poplatky za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       V zmysle plánu práce KR SsFZ  sa uskutoční koncom mesiaca jún 2009 odborné školenie lektorov  ObFZ. Žiadame preto ObFZ o nahlásenie max. 2 lektorov z každého ObFZ do 31.5.2009 na sekretariát SsFZ. Odborného školenia sa zúčastnia aj osoby zodpovedné v ObFZ za nábor talentov v programe Talent.

2.       ÚDZ : – Upozorňujeme delegátov na povinnosť zasielať "Správy delegáta o priebehu stretnutia " zo zápasov, ktoré rozhodujú rozhodcovia zaradení v programe TALENT  aj  p. Roštárovi a mentorovi rozhodcu. Zmeny v obsadení rozhodcov  v programe TALENT sú v Spravodajcovi č.41. Zobrali sme na vedomie výsledky sledovania videozáznamov a následné úpravy číselného hodnotenia delegátov zo stretnutí Nižná - Bešeňová, Trebostovo-K.Lieskovec, Strečno - Skalité, B.Štiavnica - Podlavice, Ružiná - Revúca , Fiľakovo - Rakytovce, Predmier – Belá a prijali sme   adekvátne opatrenia. Ospravedlnenie : P. . Ševec na stretnutí Valča - Fiľakovo.

3.        Ospravedlnenia R: Kúchen 20. - 21. 6. 09, Bušo 13. 6. 09, Weiss pracovné dni a soboty, Parobek 6. 6. 09 oneskorene, Čičmanec 3. 6. 09 oneskorene, Galád 19. - 20. 6. 09, Vojtek 13. 6. 09, Gombala PN od 27. 5. 09, Maga 13. - 14. 6. 09, Chrien k dispozícii od 27. 5. 09, Fízel k dispozícii od 29. 5. 09, Sitár 13. 6. 09, Moják 3. 6. 09 oneskorene!!!

4.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

5.       Zmena č. t. Pavol Turňa 0911 813940.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2009/20010 – 2 .kolo sa odohrá v dňoch 02. - 04. júna 2009: 1. skupina (ObFZ BB) Selce – Jupie Podlavice, Savon BB – Partizán Č. Balog; 2. skupina (ObFZ ZV/VK) Krupina – Detva, Nenince – V. Krtíš; 3. skupina (ObFZ ZH) Voznica – Nová Baňa, Žarnovica – Žiar nad Hronom; 4. skupina (ObFZ RS/LC) Tornaľa – Tempus R.Sobota, Málinec – Fiľakovo; 5.skupina (ObFZ MT/LM) Závažná Poruba – Lipt. Mikuláš, Sučany – FOMAT Martin; 6. skupina (ObFZ DK) Trstená – Dlhá n. Or., Or. Veselé - Klin; 7. skupina (ObFZ CA) Skalité – K. N. Mesto, 8.skupina (ObFZ ZA) Štiavnik – Ajax Žilina, Raj. Teplice - Višňové. Kompletné rozlosovanie a výsledky na www.ssfz.sk / nike cup/rozlosovanie

2.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 9. júna 2009 o 11.00 hod. v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica zástupcov FK pôsobiacich v 1.lige starších žiakov – stred v ročníku 2009/10 za účelom diskusie o organizácii najvyššej súťaže mladších žiakov.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala nedoplatky oddielov voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 31. 5. 09 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Fiľakovo S č. 42 – 110 €, Kremnička S č. 42 40 €, Bytča S č. 36 – 30 €; IV. liga: B. Štiavnica S č. 42 – 40 €, Hnúšťa S č. 42 – 60 €, Predmier S č. 40 – 60 €; V. liga: Selce S č. 40 – 14 €, Vrútky S č. 41 – 40 €, Žarnovica S č. 42 – 7 €, Badín S č. 42 – 60 €, Príbelce S č. 42 – 7 €; Rosina, Trstená, LM Palúdzka, Ďanová, Žarnovica – všetci S č. 36 – 30 €; dorast: S č. 36 po 15 €: Zborov, Liesek, Korňa, Rudina, Braväcovo, Černová, O. Jasenica, Predmier, Podvysoká, Rosina, D. Hričov, LM Palúdzka, Šalková, Rajec, Hriňová; Likavka S č. 41 – 14 €; žiaci: Liesek S č. 41 – 3 €.

2.       Kluby neplniace podmienky o počte R prerokované VV 17. 4. 09 Spravodajca č. 40 uhradiť do 31. 5. 09: III. liga: D. Ždaňa 170 €, Bytča 170 €, Krásno 170 €, IV. liga: O. Jasenica 100 €, Jupie BB 100 €, Hnúšťa 100 €, Hliník 200 €, Brusno 200 €, Poltár 200 €, Ružiná 200 €, V. Blh 200 €, Jesenské 200 €, Predmier 140 €, V. liga: Badín 70 €, Ďanová 70 €, Sásová 140 €, D. Hričov 140 €.

3.       Medzioddielové pohľadávky: HK prerokovala na svojom zasadnutí nedoplatok FK Slovan Divín za nedostavenie sa na zápas III. ligy SŽ a MŽ sk. JUH vo výške 179,55 €. Nariaďuje uvedený nedoplatok uhradiť pre oddiel FO Pliešovce do 31. 5. 09. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

4.       Upozorňujeme oddiely, ktoré si nesplnili povinnosť ohľadom úhrad za R, aby tak vykonali do 31. 5. 09 pod následkom discipl. riešenia.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na zasadnutie 4. 6. 09 o 15.30 zástupcov FK Lubeník p. Kisela – prezident a Zoltána Kankuľu – tajomník FK.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety FK ny výkony R a AR v MFS: Bytča (D. Ždaňa – Bytča), Tomášovce – R (Nenince – Tomášovce), Nižná – R (Žaškov – Nižná). Na základe nesplnenia čl. 4/a, v prípade FK Bytča aj 3/a podnety odmieta. Po splnení všetkých náležitosti prijíma podnet FK Skalité v MFS Podvysoká – Skalité na výkon R na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 11. 6. 09 o 15.30.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vedúci sekretár pozýva svojich kolegov sekretárov z ObFZ na tradičné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. 6. 2009. Miesto konania upresníme.

2.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec a ŽP Podbrezová) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2009/10 zaslali na SsFZ najneskôr do 22. 5. 2009. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach.

3.       Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 2. 6. 2009 na sekretariát SsFZ: Nenince – Tomášovce, Žaškov – Nižná, Podvysoká – Skalité.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: L. Lúčka (24, 16 a 25), Valča (25, 16), Kremnička, V. Krtíš, Krásno, Králiky (16), K. Lúčka (20. 22), S. Bystrica (18, 19, 22 posledná výzva), K. Lieskovec (20, 21, 22 –posledná výzva), B. Štiavnica (21, 22), Tvrdošín, Turany, Brusno, Kalinovo, Hajnačka (22).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

 

Zmena DL č. 28

Rakytovce – K. N. Mesto (DZ Repa za Trubana)

Dukla BB B – Žarnovica (SŽ a MŽ, 30. 5. o 10.00-12.00, Kremnička)

Zmena DL č. 29

L. Štiavnica – Valča (Halfar za Mojáka, Baranček za Halfara)

Tvrdošín – Zvolen (SD a MD, DZ Piaček za Kubániho)

dohrávka IV. liga dorast, 20. kolo, 5. 6. o 17.00

Jesenské – Detva (ObFZ RS – ObFZ RS)

 

SFZ

dohrávka 22. kolo I. LSŽ a MŽ

Č. Balog – Dukla BB (Medveď – Mikloš, Roštár)

 

Hodnotenie R

III. liga: Rakytovce – Valča 8,1;8/8; N. Baňa – Kremnička 7,8;8,3/8,1; V. Krtíš – Krásno 8,2;8/8,1; L. Štiavnica 8,4;8,2/8,2; L. Lúčka – Zvolen 8,2;8/8,2; Fiľakovo – Námestovo 8,3;8,1/8.

III. liga: V. Krtíš – Rakytovce 8,4;8,2/8,2; L. Štiavnica – N. Baňa 8,3;8,2/8,1; D. Ždaňa – Bytča 7,8;8,1/8,2; L. Lúčka – Valča 8,3;8,1/8,1; Námestovo – Kremnička, K. N. Mesto – Králiky 8,2;8/8; Zvolen – Krásno 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – K. Lúčka 8,1;8/8,1; S. Bystrica – Tvrdošín, Z. Poruba – Predmier 8,2;8,1/8,1; K. Lieskovec – O. Jasenica 7,4/8/8,2; Dúbrava – Černová 8,1;8,2/8,2; Stráňavy – Turany 7,7;8/8,2; Trebostovo – Belá Dulice 8;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: Revúca – B. Štiavnica, Brusno – D. Strehová 8;8,1/8; Hliník – V. Blh 8,3;8,2/8,2; Tisovec – Ružiná 8,3;8,2/8,3; Poltár – Kalinovo 8,1;8,1/8,1; Hajnačka – Hnúšťa 8,2;8/8; Jesenské – Podlavice 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. A: Teplička – Varín 7,8;8,1/8,1; Rudinská – Radoľa 8,2;8,1/8; Podvysoká – Skalité 8,1;8/8; Bytčica – Bánová B 8;8/8,1; Turzovka – ZA Závodie 8;8,2/8; D. Hričov – Strečno 8,1;8,1/8; Belá – Rosina 7,9;8,1/7,9.

V. liga sk. B: Nižná – Trstená 8,1;8,2/8,2; Bešeňová – Ďanová 8,1;8,2/8,1; Palúdzka – L. Sliače 8;8/8; Lisková – Martin 8,2;8,1/8,1; Zuberec – Sučany 7,8;8,1/8,1; O. Veselé – Ludrová 7,9;8,1/8; Vrútky – Žaškov 8,2;8/8.

V. liga sk. C: Kováčová – Radvaň 8,2;8,1/8,1; Hrochoť – Sásová 8;8,1/8; Č. Balog – Šalková 7,9;8,1/8,1; Badín – Selce 8;8/8,1; Š. Bane – Lutila 8,1;8,2/8; Žarnovica – Žiar B 8,4;8,3/8,2; Z. Slatina – D. Hámre 8,1;8/8.

V. liga sk. D: Príbelce – Š Team VK, Klenovec – Tomášovce 7,9;8,1/8; Radzovce – Lubeník 7,9;8/8; Málinec – Gemer 8;8/8; Dačov Lom – Sklabiná 8,1;8/8,2; Divín – Nenince 8,2;8,1/8,1; H. Zalužany – Mýtna 8;8/8,1.