4. 6. 2009

Spravodajca č. 46/2008-09

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov neodohraných a nedohraných MFS: 23. kolo 10. 6. 2009 o 17.00: IV. liga sk. JUH Podlavice – Hajnačka, V. liga sk. C Z. Slatina – Kováčová, V. liga sk. D Mýtna – Divín.

2.       Prerokované námietky kap.: D. Hámre – Žarnovica – D – neopodstatnená, Šálková – Hrochoť – H – bude riešená na DK.

3.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade neodohrania MFS v pôvodnom termíne, sú zainteresované FK povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne tak, aby sa MFS odohralo najneskôr najbližšiu stredu.

4.       Oznamujeme všetkým FK, že posledné 2 kolá všetkých súťaží dospelých sa odohrajú v jednom termíne v nedeľu o 17.00. V prípade žiadosti o zmenu termínu platí, že vzájomná dohoda o termíne MFS musí byť zásadne predohrávka.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       SÚHLASÍ so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať neodohraté MFS 26. kola III. ligy SD-MD Bytča - D. Kubín 10. júna 09  (streda) o 14.30 a 17.00

b)       odohrať neodohraté MFS 23. kola V. ligy dor. sk „A“ Korňa – Rudina 12. júna 09 (piatok) o 17.30

c)       odohrať MFS 26. kola V. ligy dor. sk „A“ Staškov – Dol. Hričov 20. júna 09 (sobota) o 15.00

d)       predohrať MFS 25. kola V. ligy dor. sk „B“ LM - Palúdzka – Rabča 13. júna 09 (sobota) o 11.00

e)       odohrať MFS 25. kola V. ligy dor. sk. „C“ Dudince – Braväcovo 14. júna 09 (nedeľa) o 10.00

f)         predohrať MFS 26. kola II. ligy SŽ – MŽ sk. „SEVER“ K. N. Mesto – Veľ. Rovné 16. júna 09 (utorok) o 16.00 a 17.30

g)       predohrať 26. kolo III. ligy SŽ – MŽ sk. „C“ Badín – Heľpa 20. júna 09 (sobota) o 13.00 a 15.00

2.       KONTUMUJE:

a)       26. kolo III. ligy MD K. N. Mesto – Tvrdošín, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK K. N. Mesta, podľa SP čl.100/b

b)       23. kolo V. ligy dor. sk. „C“ Brusno – Braväcovo priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK Brusno, podľa SP čl.100/e

c)       23. kolo V. ligy dor. sk. „C“ H. Nemce – Zv. Slatina priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti v  prospech FK H. Nemce, podľa SP čl.100/e

d)       20. kolo II. ligy SŽ sk. „SEVER“ Belá – Rabča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Belá, podľa SP čl.100/i (štart hráčov na cudzí ŽP!). Prípad postupuje na DK. Námietkový vklad 3.32 EUR sa vracia FK Belá. 

3.       PREDVOLÁVA

a)       na svoje zasadnutie 11. júna 09 o 16.00 z MFS 22. kola V. ligy dor. sk „D“ V. Blh – Klenovec; Za V. Blh: hráča LAJKA Szabolcs 910710, ved. družstva RUŽINSKÝ Vladimír a hráča T.BAN nar.31.8.1990 reg. vo FK Batka. Za Klenovec : hráča M.BENCO 910502, „K“ M.KASAČ 910812, ved. dr. J.KASAČ. R stretnutia A. Koós. V prípade nedostavenia sa na KM SsFZ prípad postúpi na DK.

b)       na svoje zasadnutie dňa 11. júna 09 o 16.30 za MFS 23.kola III. ligy SŽ sk. “D“ D. NIVA – POLTÁR. Za FK POLTÁR: ved.družstva GUBIER Milan 30.1.1944, so sebou doneste ŽP hr. M. Holas 941005 , M. Randis 940503, R stretnutia M.Šumný člen ObFZ Zvolen.

4.       NÁMIETKA

a)       v MFS 22.kola V. ligy dor. sk. „C“ Braväcovo - H. Nemce „K“ FK H. Nemce bola prerokovaná ako neopodstatnená

b)       v MFS 23.kola V. ligy dor. sk „C“ Selce – Lovčica Trubín „K“ FK Lovčica Trubín bola prerokovaná ako neopodstatnená

5.       NARIAĎUJE odohrať MFS 25.kola II. ligy SŽ – MŽ sk. “JUH“ DUKLA BB B – N. Baňa 13. júna 09 o 10.00 a 12.00 na ihrisku v Kremničke. FK N. Baňa a R sa dostavia na štadión FK Kremnička. FK Dukla BB B uhradí na účet SsFZ 7 EUR za predelegovanie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1005 DK berie na vedomie e mail funkcionára FK Turzovka z 2. 6. 09, pričom upozorňuje FK na znenie ustanovenia kap. XIX. bod 30 RS 2008/09,

D-1006 Vladimír Farský tréner FK O. Jasenica dorast 5 SN od 1. 6. 09, 1-3b, 7+7 € uhradiť,

D-1007 DK odstupuje KR na vedomie list D. Hámre ohľadom stretnutia D. Hámre – Žarnovica,

D-1008 Tomáš Kyjanica 940926 Turzovka 2 SN od 1. 6. 09, 1-5, 1,5 € doplatiť,

D-1009 Dávid Selecký 951229 S. Ľupča 2 SN od 1. 6. 09, 1-5a, 3+3 € uhradiť,

D-1010 Erik Vonšák 920808 O. Veselé 2 SN od 1. 6. 09, 1-5a,

D-1011 Jaroslav Sojka zdravotník FK Skalité dosp. 8 SN od 1. 6. 09, 1-3c,

D-1012 Ján Piňo tréner FK Skalité dosp. 4 SN od 1. 6. 09, 1-3a a 1-10,

D-1013 Anton Sidora 630608 Skalité 2 SN od 4. 6. 09, 1-10,

D-1014 Matúš Miškov 950426 Žarnovica 5 SN od 1. 6. 09, 1-3b,

D-1015 Pavol Priesol 940812 D. Kubín B 2 SN od 1. 6. 09, 1-5a,

D-1016 Dušan Halaj 820130 V. Blh 1 SN od 1. 6. 09, 1-1a,

D-1017 Lukáš Badúr 910824 Čadca 1 SN od 1. 6. 09, 1-4a,

D-1018 Jozef Arvaj 890815 D. Ždaňa 1 SN od 1. 6. 09, 1-5a,

D-1019 Vladimír Škola tréner FK Čadca SD 3 SN od 1. 6. 09, 1-3b,

D-1020 Michal Užák 930419 Belá 1 SN od 1. 6. 09, 1-4a,

D-1021 Peter Brodziansky 900612 D. Hámre DK hráčovi dňom 1. 6. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1022 FK Skalité pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za výkon funkcie trénera v zastavenej činnosti v stretnutí 31. 5. 09,

D-1023 Juraj Lejtrich 891230 Rosina 1 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 1. 6. 09, 1-4a,

D-1024 FK Skalité dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 24. 5. 09,

D-1025 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Andrej Vaňko 840321 Turany, Jaroslav Gunár 900906 Kováčová – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 09,

D-1026 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 44 a 45, na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 8. 6. 09 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Bytča, Krásno, Hnúšťa, Selce, Príbelce, Palúdzka, O. Jasenica, Poltár, Ružiná, V. Blh, Jesenské, Sásová – všetko družstvá dospelých, Zborov, Liesek, Korňa, Braväcovo, Černová, O. Jasenica, Predmier, Palúdzka, Šalková, Rajec, Hriňová, Likavka – všetko družstvá dorastu, Liesek SŽ. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedopltakov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ. Prípadné nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam družstiev s príslušnými nedoplatkami,

D-1027 Zatavenie činnosti za 4 ŽK od 29. 5. 09 na 1 MFS: Roman Maslaňák 900920 O. Veselé,

D-1028 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  1. 6. 09 na 1 MFS: Jaroslav Šurhaňák 870901 Skalité, Marián Rovňaník 810826 Turzovka, Jozef Mudrík 840501 Turzovka, Peter Kurák 820814 Málinec, Slavomí Konečný 790430 Bytča, Ľuboš Červenec 800905 Krásno, Pavol Piliar 890603 Králiky, Peter Horváth 810508 K. N. Mesto, Marcel Tyčiak 740113 Zvolen, Marek Paško 870216 Námestovo, Jaroslav Bačík 840618 Bytča, Branislav Vácha 710820 Belá, Jaroslav Páleš 850903 Belá, Robert Marčan 790522 K. Lieskovec, Ján Hrbek 810917 K. Lúčka, Jakub Hurák 880428 Tisovec, Radoslav Jakubička 880203 Tisovec, Roman Kret 761015 V. Blh, Miroslav Zuziak 831031 Rudinská, Richard Juráň 880304 Zuberec, Pavol Hýravý 890118 Lisková, Ladislav Káčer 861219 D. Hámre, Tomáš Laurov 870407 Žarnovica, Miroslav Pažout 781105 Žiar B, Július Dobrota 861014 Žiar B, Radoslav Šimko 700719 Š. Bane, Boris Samuelčík 861007 Selce, Daniel Škamla 780805 Hrochoť, Martin Novák 870714 Hrochoť, Zoltán Fandák 900301 Lubeník, Peter Konček 650407 Lubeník,

D-1029 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 1. 6. 09 na 2 MFS: Rudolf Šavlík 890323 Č. Balog, Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš, Martin Turiak 840406 Podvysoká,

D-1030 Zastavenie činnosti za 12 ŽK od 1. 6. 09 na 3 MFS: Martin Frim 800516 D. Hámre,

D-1031 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Tibor Mintál 810807 Teplička, Ladislav Sovari 800222 Lubeník – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Ľubomír Barák asiat. trénera B. Štiavnica, Miloš Machaleje ved. dr. Lovčica – Trubín – chýbajú poplatky, Dávid Lietava 911231 Lovčica – Trubín, Robert Hradinský 930827 Trstená, Marek Filek 900710 Zuberec – chýbajú poplatky za ČK,

DK predvoláva na zasadnutie 11. 6. 09 zo stretnutia: D. Hámre – Žarnovica V. liga sk. C dosp. o 16.30 D. Hámre: Ján Švába HU, Ján Galeta manager, Martin Frim 800516; Šálková – Hrochoť V. liga sk. C dosp. o 17.00 Šálková: Ján Šipka HU, Alexander Tuček prezident FK, FK Hrochoť: Martin Novák 870714, Tomáš Škamla ved. dr.; L. Sliače – Bešeňová V. liga sk. B dosp. o 17.45 R: Juraj Žeriava, DZ: Stanislav Muráň, FK L. Sliače: Albín Jacko HU, FK Bešeňová: Milan Protuš 761225 Miroslav Antol 780625. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       V zmysle plánu práce KR SsFZ  sa uskutoční odborné školenie lektorov  ObFZ. Žiadame preto ObFZ o nahlásenie max. 2 lektorov z každého ObFZ na sekretariát SsFZ. Odborného školenia sa zúčastnia aj osoby zodpovedné v ObFZ za nábor talentov v programe Talent. Lektorov zatiaľ nahlásili len ObFZ : BB, RS, ZH a LM.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Kret 2 stretnutia (D.Hámre-Žarnovica).

3.       Prerokované stretnutia: Žaškov – Nižná (Labuda) – opodstatnené, Šálková – Badín (Fáber) – na základe nekvalitného videozáznamu sa nedá posúdiť oprávnenosť sťažnosti (návrh na DK SsFZ na finančný postih), Podvysoká – Skalité (Uhorskai) – neopodstatnené,

4.        Ospravedlnenia R: Bulla 20. 6. 09, Šalata 19. - 21. 6. 09, Fábry 2. 6. 09, Riša 19. - 20. 6. 09, Gyorgy 20. - 21. 6. 09, Ploštica 1. - 20. 6. 09, T. Krahulec 13. 6., 16. 6. - 7. 9. 09, Urda 20. 6. 09, Pocklan 20. – 21. 6. 09.

5.        Chyby R (mínus body): Čuboň 0,2; Dian 0,6; Drozd 0,2; Farký 0,4; Fazekaš 0,4; Gonda 0,2; Hnilica 0,2; Chovanec 0,2; Ivanič 0,2; S. Kamenišťák 1; Kratochvíla 0,2; Kret 0,2; Kuba 0,2; S. Kučera 0,6; Labuda 0,4; Ligač 0,2; Poliak 0,2; Rohoň 0,2; Staškovan 0,2; Súhrada 0,2; Šalata 0,2; Švec 0,2; Uhorskai 0,4; Wojčík 0,4; Zlejší 0,2.

6.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 9. júna 2009 o 11.00 hod. v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica zástupcov FK pôsobiacich v 1.lige starších žiakov – stred v ročníku 2009/10 za účelom diskusie o organizácii najvyššej súťaže mladších žiakov.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Pracovné stretnutie sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ sa 8. 6. 2009 (v pondelok) o 9.00. Účastníci sa dostavia na SsFZ a následne sa presunú do miesta rokovania.

2.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec a ŽP Podbrezová) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2009/10 zaslali na SsFZ najneskôr do 22. 5. 2009. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach.

3.       Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 9. 6. 2009 na sekretariát SsFZ: D. Hámre – Žarnovica, Šalková – Hrochoť, L. Sliače – Bešeňová – všetky na DK a KR, Nenince – Tomášovce – opakovane, pod následkom DK riešenia.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: Fiaľkovo (26), L. Lúčka (24, 25 a 16 – posledné upozornenie), Trebostovo, Belá, Predmier, Černová, Hnúšťa, Tisovec (23), Hajnačka (22).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

 

Zmena DL č. 30

Nižná – Ďanová (Beňo za Ďuriníka)

Dudince – Braväcovo (dorast, 14. 6. o 10.00)

Dukla BB – N. Baňa (SŽ a MŽ, ihr. Kremnička)

 

Hodnotenie R

III. liga: Rakytovce – K. N. Mesto 8,1;8/8,2; Králiky – Zvolen 8,2;8,2/8,2; Krásno – Námestovo, Bytča – L. Štiavnica 8,3;8,1/8,1; Kremnička – Fiľakovo 8,1;8,1/8,1; Valča – D. Ždaňa 8,2;8,4/8,3.

IV. liga sk SEVER: Trebostovo – Oščadnica 8;8,3/8,1; Belá Dulice – Stráňavy 8,2;8,2/8,2; Turany – Z. Poruba 8,4;8,2/8,2; Predmier – Dúbrava 8,1;8/8; Černová – K. Lieskovec 7,4;8,1/8,1; O. Jasenica – S. Bystrica 7,9;8,1/8,1; Tvrdošín – K. Lúčka 8,1;8,2/8,1.

IV. liga sk. JUH: Jesenské – Revúca, Kalinovo – Tisovec 8,3;8,2/8,2; Hnúšťa – Poltár 8;8,1/8,1; Ružiná – Hliník 8,3;8,1/8,1; V. Blh – Brusno 8,1;8/8; D. Strehová – B. Štiavnica 8,1;8,3/8.

V. liga sk. A: Belá – Teplička, Skalité – Rudinská 8,1;8/8; Rosina – D. Hričov 8;8,2/8,1; Strečno – Turzovka 8,2;8,1/8,1; ZA Závodie – Bytčica, Radoľa – Varín 8;8/8; Bánová B – Podvysoká 8,1;8,2/8,2.

V. liga sk. B: Vrútky – Nižná, L. Sliače – Bešeňová 8,2;8,1/8,1; Žaškov – O. Veselé 8;8/8,1; Ludrová – Zuberec, Sučany – Lisková, Martin – Palúdzka, Ďanová – Trstená 8;8/8.

V. liga sk. C: D- Hámre – Žarnovica 6,9;8/7,4; Žiar B – Š. Bane 7,9;8/8,1; Lutila – Badín 7,8;8/8; Selce – Č. Balog 8,1;8/8; Šalková – Hrochoť 8,1;8,1/8; Sásová – Radvaň 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Klenovec – Príbelce 7,9;8/7,9; Tomášovce – H. Zalužany 8;8/8; Nenince – Dačov Lom 7,9;8,1/8,1; Sklabiná – Málinec 8,2;8/8; Gemer – Radzovce 8,2;8,1/8,1; Lubeník – Š Team VK 8,2;8/8,1.