26. 6. 2009

Spravodajca č. 49/2008-09

 

Tak, ako sme to už avizovali v Spravodajcovi SsFZ rozosielal v uplynulých dňoch sekretariát SsFZ prihlášky do súťaží pre súť. roč. 2009/10. Aktív ŠTK a KM sa z dôvodu termínovej kolízie s aktívom SFZ uskutoční v stredu 1. 7. 2009 o l5,00 hod.  v kongresovej sále Obvodného úradu, budova bývalého krajského úradu, v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra1, neďaleko obchodného centra EURÓPA, za kruhovou križovatkou. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať.

 

Žiadame touto cestou kolegov z ObFZ, aby informovali o konaní aktívu zástupcov postupujúcich družstiev v ich pôsobnosti.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Upozorňujeme FK Dúbrava na povinnosť uhradiť náležitosti pre DZ Peter Šmíd, Kalinčiakova 8/1920, 03601 Martin spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK uverejnené v Spravodaji č.43, správa ŠTK bod č.1 pod následkom disciplinárnych opatrení.

2.       Schvaľujeme výsledky súťaží dospelých odohraté v súťažnom ročníku 2008/2009.

3.       Víťazi a zostupujúci v súť. ročníku 2008/2009 III. liga:    víťaz – Rakytovce, zostup – Makov, Kysucké Nové Mesto; IV. liga SEVER víťaz – Turany, zostup – S. Bystrica, Oščadnica; IV. liga JUH víťaz – Ružiná, zostup – Hnúšťa, Jesenské; V. liga sk. A víťaz – Rudinská, zostup – D. Hričov, Teplička n/V., Turzovka, Radoľa; V. liga sk. B   víťaz – Ďanová,  zostup – Zuberec, Nižná; V. liga sk. C víťaz – Sásová, zostup – Z. Slatina, D. Hámre; V. liga sk. D víťaz – Divín, zostup – D. Lom, Klenovec, H. Zalužany, Lubeník.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       KONTUMUJE MFS:

a)       30. kola III. ligy MD Bytča – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Bytča podľa SP čl. 100/e,

b)       30. kola III. ligy MD V. Krtíš – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/b,

c)       26. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Detva priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK B. Štiavnica podľa SP čl. 100/b,

d)       26. kola V. ligy dorast sk. A Raková – K. Poruba priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Raková podľa SP čl. 100/b,

e)       26. kola V. ligy dorast sk. A Zborov – Korňa priznáva 3 body a skóre 5:2 ponecháva v platnosti v prospech FK Zborov podľa SP čl. 100/e,

f)         26. kola V. ligy dorast sk. B T. Teplice – Bziny priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK T. Teplice podľa SP čl. 100/e,

g)       26. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – T. Kľačany priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trstená podľa SP čl. 100/b,

h)       26. kola III. ligy SŽ sk. A Oščadnica – R. Teplice priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Oščadnica podľa SP čl. 100/b,

i)         26. kola III. ligy SŽ sk. B Lokca – Blatnica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Lokca podľa SP čl. 100/b,

j)         26. kola III. ligy SŽ sk. B Námestovo – Vrútky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča na cudzí RP),

k)       26. kola III. ligy SŽ sk. C Kremnica – Brusno priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnica podľa SP čl. 100/b,

l)         26. kola III. ligy SŽ sk. C Badín – Heľpa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Badín podľa SP čl. 100/b,

m)     26. kola III. ligy SŽ sk. D Pliešovce – D. Niva priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Pliešovce podľa SP čl. 100/b.

2.       Námietky kap. FK:

a)       Skalité v MFS 26. kola V. ligy dorast sk. A Rudina – Skalité nebola prerokovaná, nakoľko nespľňa podmienky SP,

b)       Námestovo v MFS 26. kola III. ligy SŽ sk. B Námestovo – Vrútky voči štartu hráča na cudzí ŽP bola prerokovaná ako opodstatnená. Prípad odstupuje na DK.

3.       Mínusové body (uvedené mínusové body budú odrátané v konečných tabuľkách súť. roč. 2008/09):

a)       IV. liga dorast sk. SEVER: Zuberec – 6, L. Hrádok – 3;

b)       V. liga dorast sk. C FK Badín – 6;

c)       V. liga dorast sk. D Radzovce, V. Blh – 6;

d)       II. liga SŽ sk. SEVER Rabča – 6;

e)       III. liga SŽ sk. A Radoľa – 6;

f)         III. liga SŽ sk. B Vrútky – 6.

4.       Predvoláva na zasadnutie 29. 6. o 15.00 z MFS 24. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – Skalité. FK Radoľa: kap. Vnuk Irenej 911017, Radolský V. 910612, Kuriak Jozef ved. dr.; FK Skalité: kap. Mikula Dávid 920201, Kaco Lukáš 910710, Laš Miroslav ved. dr.; R František Drozd. Predvolaní hráči si so sebou donesú RP a preukaz totožnosti.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1118 Oprava názvu FK u uvedeného trestu pod D-1097 Rastislav Nečeda Zborov n. B.,

D-1119 Marián Varholák 781214 Š Team V. Krtíš 3 SN od 15. 6. 09, 1-3b,

D-1120 Robert Čambora 940108 Svrčinovec 4 SN od 22. 6. 09, 1-6-1b, 3+3 € uhradiť,

D-1121 Michal Mrocek 950502 O. Veselé 2 SN od 22. 6. 09, 1-4a, 3+3 € uhradiť,

D-1122 Na návrh ŠTK Ivan Hamšík 731007 Králiky 7 mesiacov nepodm. od 15. 6. 09 do 15. 1. 10, 1-6-3a,

D-1123 Na návrh ŠTK FK Králiky dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. a pokuta 300 € podľa  DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 14. 6. 09,

D-1124 Na návrh ŠTK FK S. Bystrica dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b,

D-1125 Marek Greguš 950828 V. Krtíš 2 SN od 22. 6. 09,, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1126 Peter Berky 940728 Kremnička 1 SN od 22. 6. 09, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-1127 Martin Halaj 950114 B. Štiavnica 1 SN od 22. 6. 09, 1-4a,

D-1128 Peter Maslo 780922 L. Štiavnica 3 SN od 22. 6. 09, 1-4a,

D-1129 Jozef Gaňa 910208 Bytča 2 SN od 18. 6. 09, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1130 Tomáš Kubačka 900408 D. Kubín 4 SN od 22. 6. 09, 1-6-1b,

D-1131 Ján Dacho 840625 Tisovec 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, 7 € uhradiť,

D-1132 Marcel Ľalik 910828 Tomášovce 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1133 Jakub Poništ 890822 S. Bystrica 4 SN od 22. 6. 09, 1-6-1b,

D-1134 Vladimír Szabó 920606 Z. Poruba 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1135 Michal Holeščák 790504 Bytčica 3 SN od 22. 6. 09, 1-3b,

D-1136 Jozef Časnocha ved. dr. FK Skalité dosp. 3 SN od 22. 6. 09, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1137 FK Varín dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 21. 6. 09,

D-1138 Matej Matejka 901222 Rudina 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1139 Matej Kuljovský 900121 Rudina 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1140 Alojz Serafin 910112 Skalité 4 SN od 22. 6. 09, 1-3b,

D-1141 Peter Časnocha 920409 Skalité 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1142 Jozeg Tavač 910429 Strečno 6 SN od 22. 6. 09, 1-6-1b,

D-1143 Pavol Kopásek 900825 Strečno 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1144 Daniel Švík 920219 Radoľa 2 SN od 22. 6. 09, 1-5a,

D-1145 Martin Frič 840319 L. Sliače 1 SP do 31. 10. 09, 1-1a, 7 € uhradiť,

D-1146 FK Fomat Martin dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stret. podm. do 31. 10. 09, pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 21. 6. 09,

D-1147 Miroslav Mořingl 800826 Selce DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1148 Martin Bocian 920112 Žarnovica 5 SN od 22. 6. 09, 1-3b, 3 € uhradiť,

D-1149 Ivan Laššák 830403 Tomášovce 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-1150 Na návrh KM Matúš Havran 940821 Vrútky DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menového, 3 € uhradiť,

D-1151 Na návrh KM Miloš Klačan ved. dr. FK Vrútky SŽ 6 mesiacov nepodm. od 25. 6. 09 do 24. 12. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1152 Na návrh KM Ivan Kramár tréner FK Vrútky SŽ 6 mesiacov nepodm. od 25. 6. 09 do 24. 12. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1153 Na návrh KM FK Vrútky SŽ pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 17. 6. 09,

D-1154 Štefan Kováčik 900813 Rosina 2 SN od 8. 6. 09, 1-5a,

D-1154 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  22. 6. 09 na 2 MFS: Pavel Hanzlík 790710 B. Štiavnica,

D-1155 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 22. 6. 09 na 1 MFS: Milan Kanalik 830506 Skalité, Ľubomír Špilák 891214 Skalité, Ján Kulašiak 900922 Trebostovo, Martin Budvesel 861217 Z. Poruba, Adam Kelemen 890209 Kováčová, Ľubomír Tropek 850606 Trstená, 7 € uhradiť, Nemanja Bukvič 890709 Krásno 7 € uhradiť, Slavomír Želiar 840318 B. Štiavnica, Tomáš Sudor 860404 Tisovec, Ján Dacho 840625 Tisovec, Lukáš Kmeť 850114 Hliník 7 € uhradiť, Martin Selecký 761029 Podlavice 7 € uhradiť, Libor Chovanec 821106 Černová 7 € uhradiť, Michal Zátorský 891224 K. Lieskovec, Ladislav Šlapka 871223 K. Lieskovec, Peter Šulan 850321 Belá Dulice, Michal Bizík 771015 Trebostovo 7 € uhradiť, Andrej Dubovický 790209 Sásová, Jozef Brodziansky 881023 D. Hámre 7 € uhradiť, Tomáš Parkáni 881215 Príbelce 7 € uhradiť, Ivan Laššák 830403 Tomášovce, Radko Kubolek 780726 Dačov Lom.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.        Žiadame  predsedov ObFZ o nahlásenie rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2009/2010 obratom z dôvodu predloženia materiálov na zasadnutie VV SsFZ dňa 30.6.2009.

2.       Teoretických previerok dňa 9. júla 2009 o 16,00 hod. sa zúčastnia: Vrtich, Katrenčík, Moják, Hrtús a Pocklan. TP sa uskutočnia v priestoroch firmy Tomirtech, Demänovská cesta v Liptovskom Mikuláši.

3.       Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel..čísla zam./byt, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2009/2010 obratom na sekretariát SsFZ.

4.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Fábry – 4 stretnutia (D. Hámre – Badín).

5.       KR prerokovala hodnotenie OŠK Lutila (Č. Balog – Lutila) – rozhodnutia hraničných situácií asistentov rozhodcov sa z videozáznamu nedajú posúdiť.

6.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalšom Spravodajcovi.

7.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

8.       V prípade neúčasti na LS 7. 8. 09 budú z nominačnej listiny vyradení títo R: Glončák, Forgoň, Václavík, Holeša, Masár, Malček, Venglár, Šibal, Vanková, Debnárová.

9.    ÚDZ.

Letný seminár  delegátov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je podmienkou delegovania na stretnutia v jesennej časti súťaží.. Delegáti pri prezentácii predložia lekárske potvrdenie od praktického lekára o svojom zdravotnom stave. Obsah seminára bude totožný so seminárom rozhodcov , odlišný v jednotlivostiach.

Žiadame delegátov zväzu, aby si porovnali osobné údaje uverejnené v Rozpise súťaží 2008/2009  s  realitou. Každý rozdiel v osobných údajoch obratom písomne pošlite na adresu úseku delegátov. Nezabudnite uviesť aj e - mail  adresu.

Na zasadnutí ÚDZ sme prorokovali závery KpRS  po sledovaní videozáznamu  zo stretnutia Podvysoká – Skalité a prijali príslušné opatrenia.

Zobrali sme na vedomie obsah korešpondencie DZ M. Migaľovej a prijali príslušné závery v zmysle „Zásad pre prácu delegátov SsFZ “.

Prerokovali sme závery zo sledovania  videozáznamu a hodnotenia situácií KR zo stretnutia Dúbrava – Turany a prijali sme primerané opatrenia.

Prerokovali sme závery rokovania DK k udalostiam po stretnutí Šálková – Hrochoť a prijali sme primerané opatrenia.

       Prerokovali sme výsledky a závery zo sledovania videozáznamu stretnutia  D. Hámre – Badín a prijali sme

       primerané opatrenia, .

       Ospravedlnenie DZ :  L. Doboš 23. júna až 17. júla,  L. Kolibáč  22. júla až 15. augusta 2009.

Nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu pre súťažný ročník 2009 / 2010 uverejníme po zasadnutí VV SsFZ  v Spravodajcovi SsFZ v najbližšom termíne.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Zasadnutie VV sa uskutoční 1. 7. 2009 o 8.00, zasadnutie Rady v ten istý deň o 12.00 v B. Bystrici.

2.       Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 30. 6. 2009 na sekretariát SsFZ: Kremnička – V. Krtíš, Černová – K. Lúčka.

 

Hodnotenie R

III. liga: Rakytovce – Námestovo 8,2;8,2/8,2; Zvolen – Fiľakovo 8,4;8,4/8,4; K. N. Mesto – L. Lúčka 8,2;8,1/8,1; Králiky – D. Ždaňa 8,3;8,4/8,2; Krásno – L. Štiavnica 7,9;7,9/8; Valča – Bytča 8,2;8/8.

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – O. Jasenica 8,1;8,1/8,2; Tvrdošín – Černová 8;8/8; K. Lúčka – Predmier 7,9;8,1/8,1; S. Bystrica – Turany 8,1;8,2/8; K. Lieskovec – Belá Dulice 8;8,1/8; Dúbrava – Trebostovo 8,2;8/8; Z. Poruba – Stráňavy 8,3;8,3/8,3.

IV. liga sk. JUH: Revúca – V. Blh 8,1;8/8; D. Strehová – Ružiná, B. Štiavnica – Kalinovo 8,2;8,1/8,1; Brusno – Hnúšťa 7,8;8/8; Hliník – Podlavice 8;8,1/8; Tisovec – Jesenské 8,2;8/8; Poltár – Hajnačka 8;8/8.

V. liga sk. A: Teplička – Skalité, Varín – ZA Závodie 8,2;8,1/8; Radoľa – Bánová B 8,1;8/8; Rudinská – Strečno 8;8,1/8; Podvysoká – Rosina 8;8/8,1; Bytčica – Belá 7,4;8/8; Turzovka – D. Hričov 8;8/8.

V. liga sk. B: Nižná – L. Sliače 8;8/8; Ďanová – Martin 8,5;8,4/8,3; Trstená – Sučany 8,1;8/8; Bešeňová – Ludrová 8,2;8,1/8,1; Palúdzka – Žaškov 8,1;8,1/8,1; Lisková – Vrútky /8,3;8,3/8,3; Zuberec – O. Veselé 8,2;8/8,1.

V. liga sk. C: Kováčová – Šalková, Č. Balog – D. Hámre 8,2;8/8; Sásová – Selce 7,6;8/8; Radvaň – Lutila 8,3;8,3/8,2; Hrochoť – Žiar B 8,1;8/8,2; Badín – Z. Slatina, Š. Bane – Žarnovica 8;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Príbelce – Gemer 8,2;8,1/8,1; Lubeník – Sklabiná 8,1;8/8; Š Team – Nenince 7,9;7,9/8; Radzovce – Mýtna 7,9;7,9/7,9; Málinec – Tomášovce 8;8/8; Dačov Lom – Klenovec 8,4;8,2/8,1;Divín – H. Zalužany 7,7;8/8.