24. 7. 2009

Spravodajca č. 4/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Schválené zmeny termínov: Šalková – Selce dňa 8.8.2009 o 19:30 hod., Šalková – Pliešovce 22.8.2009 o 19:30 hod., Oravské Veselé – FOMAT Martin dňa 1.9.2009 o 17:00 hod., Radvaň – Lutila dňa 8.8.2009 o 16:30 hod., Radvaň – Priechod dňa 22.8.2009 o 16:00 hod., Radvaň – Kováčová dňa 5.9.2009 o 15:30 hod.ŠK Š-TEA Vinica – Nenince dňa 29.8.2009 o 13:00 hod.

2.       ŠTK SsFZ oznamuje FK pôsobiacim v IV. Lige J že družstvo FK Žiar nad Hronom odohrá svoje domáce stretnutia nasledovne : Žiar nad Hronom – Revúca, 9. 8.2009 o 16:30 ihrisko Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom – Š. Bane 23.  8.2009 o 16:00 ihrisko Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom – D.Strehová  6.  9.2009 o 15:30 ihrisko Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom – Hliník 13. 9.  2009 o 15:30 ihrisko Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom – V.Blh 27.  9.2009 o 15:00 ihrisko Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom – JUPIE BB 11.10.2009 o 14:30 ihrisko Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom – Tisovec 25.10.2009 o 14:00 ihrisko Žiar nad Hronom.

3.       ŠTK SsFZ oznamuje FK pôsobiacim v III. Lige  že družstvo FO KINEX Bytča odohrá svoje domáce stretnutia jesennej časti súť. ročníka 2009/2010 o 10:30 hod.

4.       ŠTK SsFZ oznamuje FK pôsobiacim v súť. SsFZ dospelých, že podpisovanie súpisiek a zoznamov sa uskutoční 30.7.2009 resp. 6.8.2009 od 14:30 hod.

5.       Harmonogram obhliadky hracích plôch: 30.7.2009 Sihelné 9.00 -   9.30, Žaškov 10.00 - 10.30, Dolná Tižina 11.00 - 12.00, Blatnica 13.00 - 13.30, Kláštor pod Znievom 13.45 - 14.15, Kremnica 14.45 – 15.30. 31.7.2009: Príbelce  8.45 -   9.15, Veľká Čalomija 9.30 - 10.00, Hajnačka (Petrovce) 10.45 - 11.15, Kráľ 11.45 - 12.45, Cinobaňa 13.30 - 14.30. Žiadame zodpovedných funkcionárov FK aby zabezpečili účasť zástupcov FK pri obhliadke. Potrebný je prístup do areálu futbalového ihriska ako aj do objektov šatní kabiny R a DZ a sociálneho vybavenia.

6.       V Spravodajcovi č. 3 sme uverejnili zoznam FK, ktoré sme vyzvali zdokladovať úhradu štart. vkladu, ale aj FK, ktoré uhradili nespránu výšku poplatku, čím vznikli preplatky, resp. nedoplatky. Pre nesprávnu interpretáciu predloženého zoznami ho v prehľadnejšej podobe zopakujeme: III. liga: D. Ždaňa, Kremnička, Bytča, V. Krtíš, Fiľakovo a Ružiná (všetci zdokladovať úhradu vo výške 500 €); Námestovo uhradili 630 € SsFZ vráti 130 na účet klubu; IV. liga SEVER: Predmier, Tvrdošín, K. Lieskovec, Belá (všetci zdokladovať úhradu vo výške 370 €), Sučany – uhradili 230 € doplatiť 140 €, Trebostovo úhradili 365 € doplatiť 5 €, Dúbrava – uhradili 366 € doplatiť 4 €; IV. liga JUH: Podlavice, Brusno, Poltár, Hliník, Revúca a V. Blh (všetci zdokladovať úhradu 370 €), B. Štiavnica – uhradili 365 € doplatiť 5 €; V. liga sk. A: S. Bystrica – uhradili 232,25 € kontaktovať sekretariát a dohodnúť spôsob vrátenia 2,35 €; V. liga sk. B: L. Sliače a Žaškov (obaja zdokladovať úhradu 230 €), V. liga sk. C: Selce a Radvaň (zdokladovať úhradu 230 €), Kováčová – uhradili 232,35 – kontaktovať sekretariát a dohodnúť spôsob vrátenia preplatku 2,35 €. V. liga sk. D: Príbelce, Nenince a Hnúšťa (zdokladovať úhradu 230 €), Jesenské – uhradili 370 €, preplatok 140 € vráti ssFZ na účet FK, Král – uhradili 232,36 – kontaktujte SsFZ a dohodnúť spôsob vrátenia preplatku 2,36 €.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje FK, že potvrdzovanie zoznamov – súpisiek sa uskutoční 30. 7.  a 6. 8. 09 od 14.00-17.00 na KM v B. Bystrica.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Č. Balog 9. 8. 09 o 11.00-13.30,

b)       1. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Sliač 1. 9. 09 (utorok) o 14.00,

c)       2. kola IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – Jesenské 15. 9. 09 (utorok) o 14.00,

d)       1. kolao V. ligy dorast sk. B Zuberec – Sihelné 15. 9. 09 (utorok) o 16.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS: 8. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – D. Kubín 26. 9. 09 o 15.00-17.00, 10. kola L. Mikuláš – Ružomberok 10. 10. 09 o 15.00-17.00.

4.       Oznamuje FK, že:

a)       MFK D. Kubín odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD vždy nedeľu o 10.00-12.30,

b)       Slovan Dudince odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C sobotu ako predzápas dospelýcch,

c)       Družstevník V. Čalomija odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu v UHČ dospelých.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch č. 1 a 2/2009-10, na návrh HK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 16. 7. 09 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Králiky, Revúca, K. Lieskovec, V. Blh, Poltár, Tisovec, Hliník n. H., Divín, Hrochoť, L. Sliače, Martin, Príbelce (všetko dospelí), Detva, Tempus RS, T. Teplice, Podvysoká, Žarnovica, (všetko dorast), Martin, Bytča (SD), Dlhá, S. Ľupča, Turzovka, Vrútky (všetko SŽ). Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ. Prípadné nezrovnalosti riešte s HK SsFZ.

D-6 Na základe podkladov HK uvedených v Spravodajcoch č. 1 – 3/2009-10 na návrh HK DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje ObFZ D. Kubín na disciplinárne riešenie neuhradenie medzioddielovej pohľadávky zo súť. roč. 2008/09 družstvá FK Bziny dorast – 96 € pre FK Rabča, ktoré zostúpilo do súťeže riadenej ObFZ DK. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame o okamžité zastavenie činnosti uvedeného družstva do dňa úhrady pohľadávky. Fotokópiu o úhrade (na adresu FK rabča) FK Bziny obratom predloží sekretariátu SsFZ,

D-7 Na základe podkladov HK uvedených v Spravodajcoch č 1-3/2009-10 na návrh HK, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje ObFZ L. Mikuláš na disciplinárne riešenie neuhradenie medzioddielovej pohľadávky zo súť. roč. 2008/09 družstva FK L. Kokava dorast – vo váške 216 € pre Liesek, ktoré zostúpilo do súťaže riadenej ObFZ LM. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame o okamžité zastavenie činnosti uvedeného družstva do dňa úhrady pohľadávky. Fotokópiu dokladu o úhrade (na adresu FK Liesek) FK L. Kokava obratom predloží sekretariátu SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program : vystúpenie členov VV SsFZ, zmeny RS SsFZ, odborné prednášky (video UEFA, SSFZ), vysvetlenie k odmeňovaniu R a DZ, program Talent, vyhodnotenie súť. ročníka 2008/2009, pokyny pre súť. ročník 2009/2010 (program seminára je zverejnený na web-stránke SsFZ). Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Všetci R pri prezentácii predložia preukaz rozhodcu na predĺženie licencie A a zakúpia si RS 2009/2010 v cene 2 €/ks.

2.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

3.       V prípade neúčasti na LS 7. 8. 09 budú z nominačnej listiny vyradení títo R: Glončák, Václavík, Holeša, Masár, Malček, Venglár, Šibal, Vanková, Debnárová.

4.        Ospravedlnenia R: Švec letný seminár a 10. - 16. 8. 09, 14. - 20. 9. 09, 26. 10. - 1. 11. 09, Žeriava letný seminár a 7. - 9. 8. 09, T. Matejčík 8. - 9. 8. 09, Paňko 8., 22., 29. 8. 09, 12., 26. 9. 09, 3., 10., 24. 10. 09, Parobek 1. - 6. 8. 09, Ondrašina 1. 8. - 21. 9. 09, Lisická 28. 7. - 5. 8. 09, 8. 8. 09, 18. 8. - 14. 9. 09, Frontová pracovné dni, Uhorskai 15. - 16. 8., 22. - 23. 8., 29. - 30. 8. 09, Bušo 2. 8., 8. - 17. 8., 29. 8. 09, Ondák letný seminár a 28. 7. - 12. 8. 09 a pracovné dni, Košarník 4. - 17. 8. 09, Koleno do 20. 9. 09, Hreus 8. - 9. 8. 09, T. Kučera 2. 8. 09, Dvorštiak 24. 7. - 4. 8. 09, Súhrada 16. - 23. 8. 09, Machyniak 15. - 16. 8., 19. - 20. 9., 3. - 4. 10. 09, Chmúrny 8. - 9. 8. 09, Čunderlík 15. - 23. 8. 09, Halfar 25. 7. - 6. 8. 09, Galád 14. - 16. 8., 5. - 15. 9. 09, Berko 15. 8. 09, Melich letný seminár a 9., 15., 16., 22., 23. 8. 09, Janíček 14. - 15., 22. 8. 09, Bulla ukončenie činnosti R.

5.       ÚDZ. Letný seminár  delegátov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program  je v súlade s R SsFZ. Účasť všetkých delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je podmienkou delegovania na stretnutia v jesennej časti súťaží.. Delegáti pri prezentácii predložia lekárske potvrdenie od praktického lekára o svojom zdravotnom stave, preukaz delegáta na predĺženie jeho platnosti a noví delegáti IV. ligy číslo účtu v peňažnom ústave.

6.       Ospravedlnenie DZ: Ľ.Konečný 11., 18., 25. augusta,  I. Roštár  1.-2., 15. - 16.,  22. - 23.,  29-30. augusta,  J. Kuska  8.-9., 16., a 29. augusta, L.Kolibáč 22. júla - 15. augusta, P.Šmíd  5. - 24. augusta,  J.Šupka 3. - 10. augusta, Babka august a september.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie sa uskutoční 30. 7. 09 o 10.00.

2.        Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

4.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Upozorňujeme FK III. a IV. ligy na povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Rady o bezhotovostnom spôsobe úhrady odmien a paušálnych náhrad R a DZ zaslať na účet SsFZ do 10. 8. 2009 1. splátku vo výške: III. liga 1 060 €; IV. liga 700 €. Platbu je potrebné realizovať poštovou poukážkou SsFZ alebo bezhotovostným prevodom na účet SsFZ 0050192944/0900. V každom prípade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, zvlášť pre každý FK. 1. splátka: L. Štiavnica 010180; Námestovo 020180; T. Teplice 030180; Kremnička 040180; Králiky 050180; Krásno 060180; Bánová 070180; Turany 080180; Z. Poruba 090180; Ružiná 100180; D. Ždaňa 110180; N. Baňa 120180; V. Krtíš 130180; L. Lúčka 140180; Bytča 150180; Fiľakovo 160180; Skalité 170180; Belá Dulice 180180; K. Lieskovec 190180; Tvrdošín 200180; O. Jasenica 210180; K. Lúčka 220180; Dúbrava 230180; Černová 240180; Predmier 250180; Sučany 260180; K. N. Mesto 270180; Trebostovo 280180; Stráňavy 290180; Ďanová 300180; Š. Bane 310180; Poltár 320180; Žiar 330180; Hliník 340180; B. Štiavnica 350180; V. Blh 360180; Divín 370180; BB Podlavice 380180; Klainovo 390180; Tisovec 400180; Brusno 410180; Revúca 420180; Hajnačka 430180; D. Strehová 440180. Pri úhrade 2., 3. a 4. spátky zmení FK v druho dvojčísli 01 na 02, 03, 04 (ríklad: Súčany 1 splátka 260180, 2. splátka 260280, 3 splátka 260380, 4. splátka 260480). Kópiu dokladu o úhrade zašlite po realizovaní platby alebo prevodu z dôvodu rýchlejšej identifikácie ihneď na sekretariát SsFZ. V prípade akýchkoľvek problémov pri úhrade splátky kontaktujte SsFZ.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje touto cestou funkcionárov FK, že ŽP hráčov, ktorých podklady predložili pri prechode do kategórie dorastu v stanovených termínoch, je potrebné zaslať po skončení príslušnej súťaže na SsFZ k výmene za už vyhotovené RP. Zároveň upozorňujeme, že v týždni pred zahájením nového súťažného ročníka (3. – 8. 8. 2009) bude matričné miesto, tak ako vlani, vybavovať požiadavky na registráciu hráčov (žiakov prechádzajúcich do dorastu) výhradne s poplatkom za urýchlenie t.j. 10 € za 1 RP.

3.        Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť (priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu); 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia (pasové rozmery, nie staršia ako 1 rok); 4/ doklad o úhrade registračného poplatku; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti s uvedenými náležitosťami zasielajte Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebudú obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: FK, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe povinný zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 165,9 €.

 

Zmena DL č. 1

Fiľakovo – Bytča (Hrmo za Tapfera)

Námestovo – V. Krtíš (Knapec za Kuteľa, DZ Piatek za Babku)