30. 7. 2009

Spravodajca č. 5/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Oznamujeme FO Bytča, že stretnutie  III.ligy 14.kola  Fiľakovo-Bytča sa odohrá v pôvodnom termíne dňa 2.8.2009 na štadione vo Fiľakove.  FO Bytča nepredložil vzájomnú dohodu s FK Fiľakovo napriek telefonickéj výzve komisiou ŠTK.

2.       ŠTK schvaľuje zmeny termínov: V. liga sk. C: Žarnovica – Kováčová 4. kolo na deň 15. 09. 2009 UHČ, V. liga sk. B: Oravské Veselé-Fomat Martin 1. kolo na deň 1. 09. 2009 o 17.00 hod.

3.       Shvaľujeme zmenu miesta odohratia MFZ ŠK Juventus Žilina-Závodie. Všetky zápasy sa odohrajú vo vojenských kasárňach Žilina –prírodná tráva. Hosťujúce mužstvá bude FK Juventus vopred informovať.

4.       V Spravodajcovi č. 3 sme uverejnili zoznam FK, ktoré sme vyzvali zdokladovať úhradu štart. vkladu, ale aj FK, ktoré uhradili nespránu výšku poplatku, čím vznikli preplatky, resp. nedoplatky. Pre nesprávnu interpretáciu predloženého zoznami ho v prehľadnejšej podobe zopakujeme: IV. liga SEVER: Predmier, Tvrdošín, K. Lieskovec, Belá (všetci zdokladovať úhradu vo výške 370 €), Sučany – uhradili 230 € doplatiť 140 €, Trebostovo úhradili 365 € doplatiť 5 €, Dúbrava – uhradili 366 € doplatiť 4 €; IV. liga JUH: Podlavice, Brusno, Poltár, Hliník, Revúca a V. Blh (všetci zdokladovať úhradu 370 €), V. liga sk. A: S. Bystrica – uhradili 232,25 € kontaktovať sekretariát a dohodnúť spôsob vrátenia 2,35 €; V. liga sk. C: Selce a Radvaň (zdokladovať úhradu 230 €), Kováčová – uhradili 232,35 – kontaktovať sekretariát a dohodnúť spôsob vrátenia preplatku 2,35 €. V. liga sk. D: Príbelce, Nenince (zdokladovať úhradu 230 €), FK Král uhradil 232,36 – kontaktujte SsFZ a dohodnúť spôsob vrátenia preplatku 2,36 €.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SD a MD, že ŠK P. Č. Balog odstupuje zo súťaže,

b)       III. ligy SD a MD, že na miesto ŠK P. Č. Balog zaraďuje pod č. 14 ŽP Šport Podbrezová C a doma hrané MFS odohrajú sobotu 10.00-12.30 na ihrisku ŠK P. Č. Balog,

c)       V. ligy dorast sk. D, že OŠK Radzovce odstupuje zo súťaže. Družstvá, ktoré mali odohrať MFS s OŠK Radzovce budú mať zatiaľ voľno, KM robí opatrenia na doplnenie aj tejto súťaže na 14 účastníkov,

d)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že Dlhá n. O. odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých,

e)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že MFS 2. kola Žiar B – Žarnovica sa odohrá 15. 9. 09 (utorok) o 10.00-12.00. Dôvod: kolidovanie MFS III. ligy SD a MD.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola III. ligy SD a MD Bytča – Žiar 19. 8. 09 (streda) o 14.00-16.30. Poplatok bol uhradený.

b)       1. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – K. Lieskovec 1. 9. 09 (utorok) o 14.30. Poplatok bol uhradený.

c)       4. kola V. ligy dorast sk. C Žarnovica – Kováčová 15. 9. 09 (utorok) o 13.00.

d)       3. kolao V. ligy dorast sk. D Jelšava – V. Čalomija 22. 8. 09 o 13.30.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Badín – Tempus RS 1. 9. 09 (utorok) o 9.30-11.30. Dôvod: kolízia s MFS III. ligy SD a MD,

b)       14. kola SD a MD Badín – Šport Podbrezová C 1. 9. 09 (utorok) o 13.30-15.00,

c)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tisovec – R. Sobota 23. 8. 09 o 10.00-12.00,

4.       Nariaďuje FK Skalité uhradiť cestovné zo zasadnutia KM 14. 6. 09 účastníkom: V. Radolský, Sládkovičova 1223/45, 024 04 K. N. Mesto - 8,36 €, Irenej Vnuk 023 36 Radoľa 256 – 8,36 €, Jozef Kuriak 023 36 Radoľa 271 8,36 €.

5.       Žiada FK Trstená o zaslanie zoznamu hráčov II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER s pečiatkou lekára.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch č. 1 a 2/2009-10, na návrh HK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 16. 7. 09 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Revúca, K. Lieskovec,  Poltár, Tisovec, Hliník n. H., Príbelce (všetko dospelí), Detva, Tempus RS, T. Teplice, Žarnovica, (všetko dorast),  Bytča (SD), Dlhá, Turzovka, Vrútky (všetko SŽ). Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ. Prípadné nezrovnalosti riešte s HK SsFZ.

D-8 DK ruší požiadavku na DK ObFZ DK ohľadom medzioddielovej pohľadávky FK Bziny dorast. Prípad je ďalej v riešení HK SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program : vystúpenie členov VV SsFZ, zmeny RS SsFZ, odborné prednášky (video UEFA, SSFZ), vysvetlenie k odmeňovaniu R a DZ, program Talent, vyhodnotenie súť. ročníka 2008/2009, pokyny pre súť. ročník 2009/2010 (program seminára je zverejnený na web-stránke SsFZ). Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Všetci R pri prezentácii predložia preukaz rozhodcu na predĺženie licencie A a zakúpia si RS 2009/2010 v cene 2 €/ks.

2.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

3.       V prípade neúčasti na LS 7. 8. 09 budú z nominačnej listiny vyradení títo R: Glončák, Václavík, Holeša, Masár, Malček, Venglár, Šibal, Vanková, Debnárová.

4.        Ospravedlnenia R: Bútora 8. 8. 09, Horný 22. 8. 09, Faber soboty dopoludnia, Ma. Jakubjak 22. 8. 09 a soboty od 10. 9. 09, Koleno letný seminár, Wojčík 14. - 16. 8. 09, Hýllová pracovné dni a soboty, Chudý do prihlásenia, Škvarek do prihlásenia, Mi. Jakubjak soboty od 15. 8. 09, Zlejší 22. - 23. 8. 09, 19. - 20. 9. 09, Ploštica 10. - 28. 8. 09, M. Budáč 19. - 20. 9. 09, Labuda letný seminár, Tapfer 22. 8. 09, Remeň 22. 8. 09, Tisoňová 15. - 27. 8. 09, Maga 15. - 16. 8., 29. 8. 09, Rendla 29. - 30. 8. 09, T. Kamenišťák ukončenie činnosti R, P. Budáč – PN do prihlásenia.

5.       ÚDZ: Letný seminár  delegátov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program  je v súlade s R SsFZ. Účasť všetkých delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je podmienkou delegovania na stretnutia v jesennej časti súťaží.. Delegáti pri prezentácii predložia lekárske potvrdenie od praktického lekára o svojom zdravotnom stave, preukaz delegáta na predĺženie jeho platnosti a noví delegáti IV. ligy číslo účtu v peňažnom ústave.

6.       Ospravedlnenie:  Ľ. Konečný 8., 15., 22., 29. augusta,  P. Švehlík 15. augusta, Ľ. Repa 8., 29. augusta,  5.,12.,19. septembra,  P. Budáč 22., 29. augusta, 12., 19. septembra, P. Truban 15.., 22., 30. augusta.  J. Majsniar  27. - 28. augusta,  4.-5. a 11.-12. septembra,  M. Kubinec 15. augusta 2009 .

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 14. 8. 09 o 10.00.

2.       MaK na svojom zasadnutí 30. 7. 09 schválila opakované prestupy: Valaštiak Milan 780822 LM Palúdzka – Demänová čl. 11/2/a, Repiský Jaroslav 830420 MFK Žarnovica – Part. Župkov čl. 11/2/a, Csaba Zoltán 861231 Boľkovce – R. Janovce čl. 11/2/a, Jágerský Miroslav 810406 Prameň D. Strehová – Š Team Vinica čl. 11/2/a.

3.       Zamietnutý prestup: Kuzma Martin 890918 FK Čadca – Polom Raková čl. 12.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

6.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Doplňujeme RS 2009/10 čl. XII – ihriská, časť minimálna vybavenosť ihrísk odsek f  Usporiadateľ musí mať počas podujatia (MFS) oblečenú reflexnú vestu s výrazným nápisom USPORIADATEĽ a číslom na prednom a zadnom diele vesty.

2.       Upozorňujeme FK III. a IV. ligy na povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Rady o bezhotovostnom spôsobe úhrady odmien a paušálnych náhrad R a DZ zaslať na účet SsFZ do 10. 8. 2009 1. splátku vo výške: III. liga 1 060 €; IV. liga 700 €. Platbu je potrebné realizovať poštovou poukážkou SsFZ alebo bezhotovostným prevodom na účet SsFZ 0050192944/0900. V každom prípade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, zvlášť pre každý FK. 1. splátka: L. Štiavnica 010180; Námestovo 020180; T. Teplice 030180; Kremnička 040180; Králiky 050180; Krásno 060180; Bánová 070180; Turany 080180; Z. Poruba 090180; Ružiná 100180; D. Ždaňa 110180; N. Baňa 120180; V. Krtíš 130180; L. Lúčka 140180; Bytča 150180; Fiľakovo 160180; Skalité 170180; Belá Dulice 180180; K. Lieskovec 190180; Tvrdošín 200180; O. Jasenica 210180; K. Lúčka 220180; Dúbrava 230180; Černová 240180; Predmier 250180; Sučany 260180; K. N. Mesto 270180; Trebostovo 280180; Stráňavy 290180; Ďanová 300180; Š. Bane 310180; Poltár 320180; Žiar 330180; Hliník 340180; B. Štiavnica 350180; V. Blh 360180; Divín 370180; BB Podlavice 380180; Klainovo 390180; Tisovec 400180; Brusno 410180; Revúca 420180; Hajnačka 430180; D. Strehová 440180. Pri úhrade 2., 3. a 4. spátky zmení FK v druho dvojčísli 01 na 02, 03, 04 (ríklad: Súčany 1 splátka 260180, 2. splátka 260280, 3 splátka 260380, 4. splátka 260480). Kópiu dokladu o úhrade zašlite po realizovaní platby alebo prevodu z dôvodu rýchlejšej identifikácie ihneď na sekretariát SsFZ. V prípade akýchkoľvek problémov pri úhrade splátky kontaktujte SsFZ.

3.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje touto cestou funkcionárov FK, že ŽP hráčov, ktorých podklady predložili pri prechode do kategórie dorastu v stanovených termínoch, je potrebné zaslať po skončení príslušnej súťaže na SsFZ k výmene za už vyhotovené RP. Doteraz sú na sekretariáte SsFZ nevyzdvihnuté RP: Savon BB – 11 ks, Zvolen – 14 ks, Radzovce – 3 ks, Družstevník Belá – 4 ks, Korňa – 6 ks, Teplička n. V – 5 ks. Zároveň upozorňujeme, že v týždni pred zahájením nového súťažného ročníka (3. – 8. 8. 2009) bude matričné miesto, tak ako vlani, vybavovať požiadavky na registráciu hráčov (žiakov prechádzajúcich do dorastu) výhradne s poplatkom za urýchlenie t.j. 10 € za 1 RP.

4.       Oprava RS 2009/10 časť Adresár FK – III. liga KINEX Bytča od 24. 7. 09 tajomníkPeter Piturka 0915 991050, fax 041/5523267, e mail fokinexbytca@zoznam.sk; V. liga sk. C: OŠK Lutila od 23. 7. 09 prezidentka Eva Hromádková 0907 858277, manager Ján Meliško 0907 937797.

 

Zmena DL č. 1

Kremnička – D. Ždďaňa (Koós za P. Budáča)

 

Zmena DL č. 2

ZA Závodie – S. Bystrica (ihrisko kasárne)

K. N. Mesto – Podbrezová C (SD a MD, 9. 8. o 11.00-13.30)

Bytča – Žiar (SD a MD, 19. 8. o 14.00-16.30)

Radoľa – K. Lieskovec (dorast, 1. 9. o 14.30)