14. 8. 2009

Spravodajca č. 7/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. C 5. kolo Šalková – Lutila 5. 9. 09 o 15.30, III. liga 6. kolo N. Baňa – Ružiná 12. 9. 09 UHČ.

2.       Prerokované nám. kap.: Málinec – Cinobaňa – H neopodstatnená; K. Lieskovec – Trebostovo – H neopodostatnená.

3.       Zoznam FK, ktoré ešte nepredložili Súpisky resp. zoznamy hráčov: O. Veselé, Žaškov, O. Podzámok, Radvaň, Kremnica, K. Lúčka.

4.       Oznamujeme FK Turany, že MFS III. ligy 2. kola Ružiná – Turany sa odohrá na ihr. FK Ružiná 15. 8. 09 UHČ. Súper, R a DZ sa dostavia do Ružinej.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       5. kola V. ligy dorast sk. A Turzovka – Rosina 15. 9. 09 (utorok) o 14.00,

b)       6. kola V. ligy dorast sk. C Z. Slatina – Očová 13. 9. 09 o 13.00,

c)       3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Čierne 9. 9. 09 (pondelok) o 14.00-.16.00. FK Radoľa uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       2. kola V. ligy dorast sk. A D. Hričov – Zborov 1. 9. 09 (utorok) o 17.00. Vzájomnú dohodu KM neakceptovala pre nedodržanie RS 2009/10 II. termínová listina, hracie dni a časy bod 8/c naneskôr 10 dní pred konaním MFS. D. Hričov uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie,

b)       4. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH R. Sobota – Zvoeln C 30. 8. 09 o 10.00-12.00,

c)       13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH R. Sobota – Revúca 31. 10. 09 o 10.00-12.00. Dôvod: kolidovanie MFS dosp.

3.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SD a MD, že MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS na UT v areáli MŠK Námestovo: Fiľakovo, Fomat MT, Krásno, Hôrky, Bánová, NAO L: Mikuláš, N. Baňa D. Kubín,

b)       I. ligy MŽ A – B, že MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS na UT v areáli MŠK Námestovo: Juventus ZA Závodie, Čadca, Žilina, Ružomberok.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-14 FK Kremnička dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 2. 8. 09,

D-15 Tomáš Dyma 910825 Poltár 2 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-16 Tomáš Tóth 940410 Hodruša Hámre 4 SN od 10. 8. 09, 1-6-1b,

D-17 Marcel Koctúr 920729 Selce 4 SN od 10. 8. 09, 1-3b,

D-18 Matúš Brišák 930622 D. Kubín 2 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-19 Ľubomír Roško 810130 Žarnovica 1 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-20 Michal Petrovič 910521 Mošovce 1 SN od 10. 8. 09, 1-4a,

D-21 Lukáš Padych 911120 L. Lúčka 2 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-22 FK D. Tižina dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť členov družstva v stretnutí 9. 8. 09,

D-23 Boris Cibuľa 910604 Klenovec 4 SN od 10. 8. 09, 1-6-1b,

D-24 Peter Hugyár 760416 Kráľ 1 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-25 Michal Papuča 910405 Bánová 2 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-26 Juraj Mráz 930625 Bánová 6 SN od 10. 8. 09, 1-6-1b,

D-27 Jozef Peťko 920926 Podbrezová C 4 SN od 10. 8. 09, 1-6-1b,

D-28 Marián Ladňák 850411 T. Teplice 1 SN od 10. 8. 09, 1-5a,

D-29 Jozef Caban 821117 Králiky 3 SN od 10. 8. 09, 1-6-1b,

D-30 Marek Rudzan 900126 N. Baňa 2 SP do 30. 11. 09, 1-4a,

D-31 Peter Zachar 810913 Ružiná 2 SP do 30. 11. 09, 1-4a,

D-32 FK L. Štiavnica dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístnojnosť diváka v stretnutí 9. 8. 09,

D-33 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Kubacka 900408 Veličná – zamieta sa, Miroslav Ľupták 850610 Z. Slatina – zemna zvyšku trestu na 2 SP do 30. 11. 09,

D-34 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Vladimír Szabó 920606 Z. Poruba – zamieta sa,

D-35 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Štefan Mrenka hlásateľ K. Lieskovec, Pavol Gereg ved. dr. Cinobaňa, Miroslav Tichý asist. trénera Bytča – chýbajú poplatky, Igor Čaba 830628 Cinobaňa – chýba popl. za ČK,

D-36 DK predvoláva na svoje zasadnutie 20. 9. 09 zo stretnutia Hodruša Hámre – Selce IV. liga JUH dorast o 16.00 R: Michal Hlavačik; V. Blh – Kalinovo IV. liga JUH dosp. o 16.15, V. Blh: Július Kovács – HU; Divín – Podlavice IV. liga JUH dosp. o 16.30, FK Divín: Jozef Majoroš HU; Strečno – Rudinská V. liga dosp. sk. A o 17.00, FK Strečno: Ján Zaťura – HU, FK Rudinská: Pavol Mičák ved. dr.; K. Lieskovec – Trebostovo IV. liga dosp. sk. SEVER o 17.30, K. Lieskovec: Roman Baláž 830825, Trebostovo: Tomaš Gállik 900214. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Prvé zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční 20.8.2009 v Banskej Bystrici v Športovej hale na Štiavničkách.

2.       Náhradný termín letného seminára bude 20.8.2009 v Banskej Bystrici v športovej hale na Štiavničkách. LS sa musia zúčastniť všetci R SsFZ, ktorí ho neabsolvovali v pôvodnom termíne : Hreus, Ligas, Ondák, Sikora, Bencúr, Košárnik, T. Krahulec, Pocklan, Repiský, Škvarek, Šulgan, Švec, Bubenka, Ďuriš, Koleno, Kožík, Labuda, Masár, Melich, Štrba, Taraba, Žbirka, Žeriava.

3.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 4.9.2009 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

4.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

5.       Náhradný termín seminára delegátov, ktorí sú ospravedlnení z účasti na seminári 7. augusta  bude:   20. augusta -  J.Šupka, L.Kolibáč, P.Truban, 4. setembra -  P.Šmíd, L.Doboš, 1.10. V.Babka.    Seminár bude v rámci zasadnutia ÚDZ  v Banskej Bystrici,  v priestoroch SsFZ. Účasť delegátov na náhradných seminároch je podmienkou delegovania na stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka.

6.       Ospravedlnenia R: Hronček do prihlásenia, Čunderlík 5. 9. a 12. - 13. 9. 09, Čičmanec 5. - 6. 9. 09, Moják 31. 8. - 18. 9. 09, Dvorštiak 28. 8. - 7. 9. 09, Berko 13. 9. 09, Ondák 20. 8. 09 – náhradný termín LS, Gonda 29. - 30. 8. 09, Bútora soboty od 29. 8. 09, Vanková 29. - 30. 8. 09, 5. - 6. 9. 09, Hlinica 4. - 11. 9. 09, Pilšáková 22. - 23. 8. 09 oneskorene, Parobek 29. 8. 09, Labuda 5. - 6. 9. 09 a náhradný termín LS, Mi. Jakubjak 29. 8. - 20. 9. 09

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč

1.       NPC 2009/20010 – finálové zápasy jednotlivých skupín – potrebné odohrať do 20. augusta 2009: 1.skupina (ObFZ BB) Selce – Partizán Č.Balog; 2. skupina (ObFZ ZV/VK) Krupina – Veľký Krtíš; 3.skupina (ObFZ ZH) Nová Baňa – Žiar n. Hronom; 4. skupina (ObFZ RS/LC) Tempus RS - Fiľakovo; 5. skupina (ObFZ MT/LM) Liptovský Mikuláš – FOMAT Martin 6. skupina (ObFZ DK) Trstená – Námestovo; 7.skupina (ObFZ CA) K.N.Mesto – Čadca; 8.skupina (ObFZ ZA)Belá -Raj. Teplice Finálové turnaje sa uskutočnia 9. 9. 2009 v Lovči (BB kraj) a 10. 9. 2009 v Diviakoch (ZA kraj). Losovanie finálových turnajov sa uskutoční na zasadnutí KM SsFZ dňa 20.08. 2009 o 15.00 hod. Kompletné rozlosovanie a výsledky na www.ssfz.sk / nike cup/rozlosovanie.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       MaK na svojom zasadnutí 30. 7. 09 schválila opakované prestupy: Valaštiak Milan 780822 LM Palúdzka – Demänová čl. 11/2/a, Repiský Jaroslav 830420 MFK Žarnovica – Part. Župkov čl. 11/2/a, Csaba Zoltán 861231 Boľkovce – R. Janovce čl. 11/2/a, Jágerský Miroslav 810406 Prameň D. Strehová – Š Team Vinica čl. 11/2/a, Greguška Miroslav 810521 OFK Družstevník Žaškov – 1. OFC L. Sliače čl. 11/2/a, Mešter Marek 930205 OTJ H. Nemce – ŠK Badín čl. 11/2/a.

2.       Zamietnutý prestup: Kuzma Martin 890918 FK Čadca – Polom Raková čl. 12,

3.       Neprerokovaný prestup: Kozárik Jakub 940709 MFK Lokomotíva Zvolen – ŽP Šport Podbrezová čl. 10/d.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

6.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

Zaevidovala sťažnosť FK na výkony R a AR v MFS: Bytča (Fiľakovo – Bytča), D. Ždaňa (Krásno – D. Ždaňa), Tisovec (B. Štiavnica – Tisovec), K. Lieskovec.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Oprava RS 2009/10, časť Nom. listiny DZ IV. liga – Ľubomír Konečný, adresa A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar n. Hr..

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Bánová (14. a 1. kolo), Fiľakovo, B. Štiavnica, K. N. Mesto, O. Jasenica, Černová (1).

3.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 18. 8. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Fiľakovo – Bytča, Krásno – D. Ždaňa, B. Štiavnica – Tisovec, Divín – Podlavice, K. Lieskovec – Trebostovo.

4.       Upozorňujeme FK III. a V. ligy, ktoré si nesplnili povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Rady o bezhotovostnom spôsobe úhrady odmien a paušálnych náhrad R a DZ a nezaslali na účet SsFZ do 10. 8. 2009 1. splátku vo výške: III. liga 1 060 €; IV. liga 700 €. Platbu je potrebné realizovať poštovou poukážkou SsFZ alebo bezhotovostným prevodom na účet SsFZ 0050192944/0900. V každom prípade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, zvlášť pre každý FK. 1. splátka: L. Štiavnica 010180; Námestovo 020180; T. Teplice 030180; Kremnička 040180; Králiky 050180; Krásno 060180; Bánová 070180; Turany 080180; Z. Poruba 090180; Ružiná 100180; D. Ždaňa 110180; N. Baňa 120180; V. Krtíš 130180; L. Lúčka 140180; Bytča 150180; Fiľakovo 160180; Skalité 170180; Belá Dulice 180180; K. Lieskovec 190180; Tvrdošín 200180; O. Jasenica 210180; K. Lúčka 220180; Dúbrava 230180; Černová 240180; Predmier 250180; Sučany 260180; K. N. Mesto 270180; Trebostovo 280180; Stráňavy 290180; Ďanová 300180; Š. Bane 310180; Poltár 320180; Žiar 330180; Hliník 340180; B. Štiavnica 350180; V. Blh 360180; Divín 370180; BB Podlavice 380180; Klainovo 390180; Tisovec 400180; Brusno 410180; Revúca 420180; Hajnačka 430180; D. Strehová 440180. Pri úhrade 2., 3. a 4. spátky zmení FK v druho dvojčísli 01 na 02, 03, 04 (ríklad: Súčany 1 splátka 260180, 2. splátka 260280, 3 splátka 260380, 4. splátka 260480). Kópiu dokladu o úhrade zašlite po realizovaní platby alebo prevodu z dôvodu rýchlejšej identifikácie ihneď na sekretariát SsFZ. V prípade akýchkoľvek problémov pri úhrade splátky kontaktujte SsFZ.

 

Zmena DL č. 3

D. Hričov – Zborov (dorast, 1. 9. 17.00),

 

Hodnotenie R

III. liga: L. Štiavnica – Fiľakovo 7,4;8/8; Námestovo – Bytča 8;8,1/8,2; T. Teplice – L. Lúčka 8,3;8,2/8; Kremnička – V. Krtíš 8,1;8/8; Králiky – N. Baňa 8,2;8,2/8,1; Krásno – D. Ždaňa 7,8;8/8,1; Bánová – Ružiná 8,1;8,1/8,1; Turany – Z. Poruba 8,3;8,2/8,2.

Iv. liga sk. SEVER: Skalité – Turňa 8,1;8,2/8,1; Belá Dulice – Stráňavy 8;8/8; K. Lieskovec – Trebostovo 7,8;8/8; Tvrdošín – K. N. Mesto 8,1;8,1/8,1; O. Jasenica – Sučany 8,1;8/8,2; K. Lúčka – Predmier 8,2;8/8; Dúbrava – Černová 8,2;8,2/8.

IV. liga sk. JUH: Š. Bane – D. Strehová, B. Štiavnica – Tisovec 8,1;8/8; Poltár – Hajnačka 8;8,1/8,2; Žiar – Revúca 8,1;8,1/8,1; Hliník – Brusno 8,2;8,1/8; V. Blh – Kalinovo 8;8,1/8; Divín – Jupie BB 8,3;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Makov – Bánová B 8,6;8,5/8,5; ZA Závodie – S. Bystrica, Strečno – Rudinská 8,1;8/8; Podvysoká – Belá 8,1;8,1/8; Raková – Rosina 8,2;8/8,1; Varín – Bytčica 8;8,1/8,1; Oščadnica – D. Tižina 8,;8/8.

V. liga sk. B: O. Veselé – Martin 8;8/8; Vrútky – T. Štiavnička 8;8,1/8; Žaškov – O. Podzámok 8,1;8,1/8,1; Bešeňová – T. Kľačany 7,8;8,1/8,2; L. Hrádok – Trstená 8,2;8,1/8,1; Lisková – Palúdzka 7,8;8,2/8; L. Sliače – Ludrová 8,2;8,1/8.

V. liga sk. C: Priechod – Kováčová 7,9;8/8; Badín – Kremnica 8,1;8,2/8,1; Radvaň – Lutila 8,2;8,1/8; Hrochoť – Žarnovica 7,9;8,1/8; Sásová – Pliešovce 8,2;8,2/8,1; Č. Balog – Lovča 8;8/8; Šalková – Selce 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Málince – Cinobaňa 8,1;8/8,1; Tomášovce – Gemer 8;8/8,1; Čebovce – Vinica 8;8/8; Jesenské – Kráľ 8;8/7,8; Sklabina – Hnúšťa 8,1;8,2/8,1; Nenince – Príbelce 7,9;8/8; Radzovce – Mýtna 8,1;8/8.