21. 8. 2009

Spravodajca č. 8/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Žiadame R Bútora resp. Chovanec o zaslanie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí T. Štiavnička – Žaškov resp. Predmier – Dúbrava do 27. 8. 09 pod následkom discipl. opatrení.

2.       Schválené zmeny termínov III. liga 5. kolo Ružiná – D. Ždaňa 5. 9. 09 o 13.00, IV. liga SEVER 6. kolo Stráňavy – Dúbrava 12. 9. 09 o 14.00, V. liga C 6. kolo Lovča – Lutila 15. 9. 09 UHČ.

3.       Prerokované námietky kap.: Kalinovo – Divín (H), Trebostovo – Tvrdošín (H), Kráľ – Sklabiná (D) – všetky neopodstatnené, Kováčová – Selce (H) – odstúpená na DK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá MŽ štartujú v súťažiach SsFZ že tak, ako v uplynulej sezóne po skončení každého stretnutia MŽ, nastúpia družstvá na pokyn R stretnutia a vedúci (tréner) domáceho družstva odovzdá medailu podľa ich názoru najlepšiemu hráčovi hosťujúceho družstva a následne vedúci (tréner) hosťujúceho družstva odovzdá medailu hráčovi domácich. Medaile určené pre družstvá MŽ si môžu zástupcovia vyzdvihnúť na príslušnom ObFZ.

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať resp. odohrať MFS:

a)       6. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Terchová 12. 9. 09 o 11.30,

b)       5. kola V. ligy dorast sk. A Čadca B – K. Lieskovec 5. 9. 09 o 15.30,

c)       4. kola V. ligy dorast sk. B LM Palúdzka – Rabča 29. 9. 09 o 12.00,

d)       13. kola V. ligy dorast sk. D D. Strehová – Jelšava 15. 9. 09 (utorok) o 15.00,

e)       4. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – R. Teplice 30. 9. 09 o 10.00-12.00. Poplatok za predelegovanie bol uhradený,

f)         6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Rajec 13. 9. 09 o 10.00-12.00,

g)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – V. Rovné 22. 9. 09 (utorok) o 12.00-14.00,

h)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – D. Strehová 30. 8. 09 o 10.00-12.00.

2.       Nariaďuje predohrať resp. odohrať MFS:

a)       14. kola III. ligy SD a MD Bytča – Námestovo 1. 9. 09 (utorok) o 14.00-16.30,

b)       9. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Poltár 3. 10. 09 o 10.00,

c)       11. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Hliník 17. 10. 09 o 10.00,

d)       8. kola II. SŽ a MŽ sk. SEVER L. Lúčka – Blatnica 27. 9. 09 o 10.00-12.00, 10. kolo L. Lúčka – R. Teplice 11. 10. 09 o 10.00-12.00, 12. kola L. Lúčka – Rajec 25. 10. 09 o 10.00-12.00,

e)       2. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Turzovka 1. 9. 09 (utork) o 14.00.

3.       Oznamuje účastníkom:

a)       V. ligy dorast sk. A, že FK Rudiná odstupuje zo súťaže. Vo vyžrebovaní ho nahradí pod č. 14 FK Slovan Skalité. Poplatok za odstúpenie zo súťaže bol uhradený,

b)       V. ligy dorast sk. A, že FK Skalité odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ dospelých,

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS na ihr. FK Povina. Súper a R sa dostavia na ihr. do Povinej.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-37 Július Kovács HU V. Blh dosp. 2 SN od 20. 8. 09, 1-10, 7 € uhradiť,

D-38 FK V. Blh pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 9. 8. 09,

D-39 Peter Ďurica prezident FK Divín 8 SN od 20. 8. 09, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS a podľa DP čl. 11 bod 5 zákaz vstupu do priestorov kde je možný kontakt s R a DZ, 7 € uhradiť,

D-40 FK Divín dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti a nedostatočnú usporiadat. službu v stretnutí 9. 8. 09 a neospravedl. neúčasť HU na rokovaní DK,

D-41 Štefan Mreka hlásateľ FK K. Lieskovec dosp. 6 SN od 17. 8. 09, 1-3b 7+7 € uhradiť,

D-42 FK K. Lieskovec dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-14b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionára a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 9. 8. 09,

D-43 Pavol Gereg ved. dr. FK Cinobaňa dosp. 4 SN od 17. 8. 09, 1-3b,

D-44 Igor Čaba 830628 Cinobaňa 4 SN od 17. 8. 09, 1-3b,

D-45 FK Cinobaňa dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára a hráča po stretnutí 9. 8. 09,

D-46 Miroslav Tichý asis. trénera FK Bytča dosp. 4 SN od 17. 8. 09, 1-3b,

D-47 FK Bytča dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 9. 8. 09,

D-48 Juraj Urblík 940412 N. Baňa 1 SP do 30. 11. 09, 1-1a,

D-49 Miroslav Lalík 930213 Badín 1 SP do 30. 11. 09, 1-4a,

D-50 Ivan Janči asis. trénera FK K. N. Mesto MD 4 SN od 17. 8. 09, 1-3b,

D-51 FK K. N. Mesto MD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutíu 16. 8. 09,

D-52 Martin Mikula 840205 Bytča 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-53 Anton Fuňák 920321 Krásno 2 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-54 Michal Janúch 890116 Žiar 1 SP do 30. 11. 09, 1-1a,

D-55 Tomáš Zelovič 760420 Žiar 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-56 Peter Vrábel 790822 V. Blh 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-57 Milan Poliak 870805 Poltár 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-58 Marian Dibala 741124 Divín DK hráčovi dňom 17. 8. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-59 Roman Baláž 830825 K. Lieskovec 2 SP do 30. 11. 09, 1-5a,

D-60 Ivan Bukový 891129 Tvrdošín DK hráčovi dňom 17. 8. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia

D-61 Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín DK hráčovi dňom 17. 8. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-62 Na návrh KR Alexander Šulgan R 6 SN od 20. 8. 09, DP 3-5, 7 € uhradiť,

D-63 Michal Dobroň 920116 Bytča 1 SP do 30. 11. 09, 1-4a,

D-64 Peter Horvát 810508 K. N. Mesto 2 SN od 17. 8. 09, 1-6-1a,

D-65 Vlastimil Gorgosz 840514 T. Kľačany 1 SN od 17. 8. 09, 1-4a,

D-66 Tomáš Miertuš 881017 Lutila 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-67 Peter Végh 7210626 Kováčová 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-68 Milan Adam 800105 Selce DK hráčovi dňom 17. 8. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-69 Ján Caban masér FK Selce dosp. 4 SN od 17. 8. 09, 1-3b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 09/10,

D-70 Mikuláš Urgela 860924 Kremnica 1 SP do 30. 11. 09, 1-1a,

D-71 Pavol Zlevský 830203 Radvaň 3 SN od 17. 8. 09, 1-3b,

D-72 Tibor Žingor 790724 Sklabiná 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-73 Tomáš Molnár 850306 Radzovce 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-74 Peter Kret 930501 Kalinovo 2 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-75 Noel Vološčuk 950511 Klenovec 3 SN od 17. 8. 09, 1-6-1a,

D-76 Zsolt Fükö 761020 Král 1 SN od 17. 8. 09, 1-4a, porušenie kap. XIX bod 9 RS 09-10,

D-77 Rudolf Palkovič hlásateľ FK Kalinovo dosp. 2 SN od 20. 8. 09, 1-10, 7 € uhradiť,

D-78 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Martin Frim 800516 Hodruša Hámre trest sa odpúšťa.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných talentovaných rozhodcov sa uskutočnia dňa 4.9.2009 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! Pozývame R do 23 r.: Baka, Golian, Weis, Žubor, Antalík, Košárnik, Šuška, Bušo, Nemček, Hraško, Jurička, Katrenčík, Labuda, Balázsik, Krajči, Rojček, Krajčí, Rojček, Martinec, Kuba, Očenáš.

2.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

3.       Dôrazne upozorňujeme všetkých R pod hrozbou disciplinárnych opatrení na dodržiavanie RS SsFZ čl. XII bod 2 – dostavenie sa na stretnutia III. ligy, IV. ligy a V. ligy 60 min. pred UHČ s povinným absolvovaním kvalitnej rozcvičky pred stretnutím vo všetkých súťažiach!!! (Hreus, Ondák, Matejčík, Kapusta, Ligas, Knapec...).

4.        Ospravedlnenia R: Hronček k dispozícii od 19. 8. 09, Dvorštiak 24. 8. - 31. 12. 09, Berko zranený od 16. 8. 09, Ondák 12. - 13. 09, Ma. Jakubjak 29. 8. - 30. 8. 09, Matoš soboty a 5. - 6. 9. 09, S. Kučera soboty od 5. 9. 09, Golian 25. - 30. 8. 09, Taraba pracovné dni a soboty, Bencúr jesenná časť, Žubor 28. 8. - 1. 9. 09 oneskorene, Ľupták 13. 9. 09, Hýllová 30. 8. 09, Szabó 29. - 30. 8., 12. 9., 19. 9., 26. 9. 09, Tisoňová 5. - 6. 9. 09, Horný 5. 9., 7. - 12. 9. 09, Grznár pracovné dni od 2. 9. 09 a 1. a 15. 9. 09 oneskorene, Balázsik pracovné dni od 10. 9. 09, Dian 29. - 30. 8. a 5. 9. 09 oneskorene, Pšenák pracovné dni a soboty, Jodas 14. - 18. 9. 09, Mojžiš PN do prihlásenia.

5.       Ospravedlnenie DZ : V.  Badura  15.augusta -13. septembra,  P. Králka  20. - 26. augusta.  I. Bella  22. a 29. augusta, Z. Mastiš 12. – 13. septembra, P. Švehlík 12.-13. septembra.

6.       E-mail : Jaroslav Šupka : supi56@cemtrum.sk

7.       Na náhradný seminár delegátov  3. septembra  2009 o 16.00 hod. pozývame   DZ, ktorí sa ospravedlnili z účasti na seminári 7. augusta :  P. Šmíd, L. Doboš.  Pozvaní si prinesú všetky dokumenty ako na riadny seminár.

8.       Opätovne žiadame delegátov,  aby „Správy delegáta o priebehu stretnutia“ zasielali  na adresu SsFZ  výhradne  poštou (platí aj pre delegátov z Banskej Bystrice ) tak, aby bola k dispozícii odborným komisiám už v stredu od 12.00 hod. Správy zo stretnutí na ktorých pôsobia rozhodcovia z programu TALENT posielajte aj na adresu mentorov.

9.       Upozorňujeme delegátov na povinnosť zasielať výsledky stretnutí súťaží dospelých v nedeľu do 20.00 hod.

10.   Na zasadnutie ÚDZ  štvrtok 3. septembra 2009 pozývame : o 16.30 hod DZ Hubka - stretnutie Krásno – D.Ždaňa,  o 16.45 hod.  DZ Kanka – stretnutie Fiľakovo – Bytča.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč

1.        NPC 2009/2010 - na zasadnutí KM SsFZ 20.08. sa uskutočnilo rozlosovanie finálových turnajov NIKE PREMIER CUP pre BB a ZA kraj. Krajské finále BB kraj bude 9.9.2009 (streda) v Lovči: A skupina - ŽP Šport Podbrezová, MFK Nová Baňa, MFK Strojár Krupina; B skupina - Dukla Bnaská Bystrica, Partizán Čierny Balog, Tempus Rimavská Sobota. Krajské finále ZA kraj bude 10.9.2009 (štvrtok) v Diviakoch: A skupina - MŠK Žilina, FOMAT Martin, ŠK Belá; B skupina - MFK Ružomberok, FK Čadca, MŠK Námestovo. Propozície obdržia zúčastnené družstvá poštou.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       MaK na svojom zasadnutí 30. 7. 09 schválila opakované prestupy: Valaštiak Milan 780822 LM Palúdzka – Demänová čl. 11/2/a, Repiský Jaroslav 830420 MFK Žarnovica – Part. Župkov čl. 11/2/a, Csaba Zoltán 861231 Boľkovce – R. Janovce čl. 11/2/a, Jágerský Miroslav 810406 Prameň D. Strehová – Š Team Vinica čl. 11/2/a, Greguška Miroslav 810521 OFK Družstevník Žaškov – 1. OFC L. Sliače čl. 11/2/a, Mešter Marek 930205 OTJ H. Nemce – ŠK Badín čl. 11/2/a.

2.       Zamietnutý prestup: Kuzma Martin 890918 FK Čadca – Polom Raková čl. 12,

3.       Neprerokovaný prestup: Kozárik Jakub 940709 MFK Lokomotíva Zvolen – ŽP Šport Podbrezová čl. 10/d.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

6.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkony R a AR v MFS: V. Krtíš R (V. Krtíš – Králiky), Tvrdošín R (Trebostovo – Tvrdošín), K. Lieskovec R, AR1,2 (Stráňavy – K. Lieskovec), Poltár R (Š. Bane – Poltár). Na základe nesplnenia čl. 4/a  „Štatútu ...“ podnety Tvrdošín, K. Lieskovec a Poltár odmieta. Podnet FK V. Krtíš prijíma na ďalšie pokračovanie.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Fiľakovo, Černová (obaja 1,2), Ružiná, Turany, D. Ždaňa, T. Teplice, Divín, Hliník, Hajnačka (2), Bánová (14, 1, 2)

2.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 25. 8. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Trebostovo – Tvrdošín (DK), Kováčová – Selce (DK), Kalinovo – Divín (DK), Stráňavy – K. Lieskovec, Fiľakovo – Bytča - opakovane, Š. Bane – Poltár,

3.       Upozorňujeme FK III. a V. ligy, ktoré si nesplnili povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Rady o bezhotovostnom spôsobe úhrady odmien a paušálnych náhrad R a DZ a nezaslali na účet SsFZ do 10. 8. 2009 1. splátku vo výške: III. liga 1 060 €; IV. liga 700 €. Platbu je potrebné realizovať poštovou poukážkou SsFZ alebo bezhotovostným prevodom na účet SsFZ 0050192944/0900. V každom prípade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, zvlášť pre každý FK. 1. splátka: L. Štiavnica 010180; Námestovo 020180; T. Teplice 030180; Kremnička 040180; Králiky 050180; Krásno 060180; Bánová 070180; Turany 080180; Z. Poruba 090180; Ružiná 100180; D. Ždaňa 110180; N. Baňa 120180; V. Krtíš 130180; L. Lúčka 140180; Bytča 150180; Fiľakovo 160180; Skalité 170180; Belá Dulice 180180; K. Lieskovec 190180; Tvrdošín 200180; O. Jasenica 210180; K. Lúčka 220180; Dúbrava 230180; Černová 240180; Predmier 250180; Sučany 260180; K. N. Mesto 270180; Trebostovo 280180; Stráňavy 290180; Ďanová 300180; Š. Bane 310180; Poltár 320180; Žiar 330180; Hliník 340180; B. Štiavnica 350180; V. Blh 360180; Divín 370180; BB Podlavice 380180; Klainovo 390180; Tisovec 400180; Brusno 410180; Revúca 420180; Hajnačka 430180; D. Strehová 440180. Pri úhrade 2., 3. a 4. spátky zmení FK v druho dvojčísli 01 na 02, 03, 04 (ríklad: Súčany 1 splátka 260180, 2. splátka 260280, 3 splátka 260380, 4. splátka 260480). Kópiu dokladu o úhrade zašlite po realizovaní platby alebo prevodu z dôvodu rýchlejšej identifikácie ihneď na sekretariát SsFZ. V prípade akýchkoľvek problémov pri úhrade splátky kontaktujte SsFZ.

 

Zmena DL č. 4

Vrútky – Martin (Fízel za Blahušiaka, Putra za Mihálku)

K. N. Mesto – Badín (SD a MD, Petrák za Mojáka)

Zborov – Skalité (dorast, 3. kolo 22. 8. o 16.00, Chovanec – ObFZ CA)

K. N. Mesto B – Turzovka (SŽ a MŽ, ihr. Povina)

dohrávka

Skalité – Turzovka (V. liga sk. A, 23. kolo, 1. 9. 09 o 14.00, ObFZ CA)

 

Zmena DL č. 5

V.Krtíš – Bánová  (DZ Kosec za Trubana)

Priechod – Hrochoť (DZ Králik za Kosca)

Vinica –Nenince (DZ Kubinec za Králiky)

Kráľ – Radzovce (DZ Turňa za Kubinca)

N. Baňa – Martin (SD a MD, 1. 9. o 10.30-13.00, T. Breznica)

Skalité – Čadca B ( V. liga sk. A 29. 8. o 16.00 ObFZ CA)

LM Palúdzka – Rabča (dorast, 12.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – Z. Poruba 8,2;8,2/8; Ružin – Turany 8;8/8,1; D. Ždaňa – Bánová 7,7;8,1/8; N. Baňa – Krásno 8,1;8/8; V. Krtíš – Králiky 8,1;8/8,1; L. Lúčka – Kremnička 7,9;8/8,2; Bytča – T. Teplice 8,3;8,3/8,2; L. Štiavnica – Námestovo 7,8;8,1/8,1.

Iv. liga sk. SEVER: Ďaňová – Černová 8,3;8,3/8,3; Predmier – Dúbrava 7,8;8,1/8,2; Sučany – K. Lúčka 8;8,2/8,1; K. N. Mesto – O. Jasenica 8;8,1/8; Trebostovo – Tvrdošín 7,8;8,2/8; Stráňavy – K. Lieskovec 8,2;8,2/7,9; Skalité – Belá Dulice 8,4;8,2/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Jupie BB 8,1;8/8; Kalinovo – Divín 8,2;8,2/8,1; Tisovec – V. Blh 8,4;8,2/8,2; Brusno – B. Štiavnica 8,2;8,1/8,1; Revúca – Hliník 7,7;8,2/8,1; Hajnačka – Žiar 8;8/8; Š. Bane – Poltár 7,9;8.

V. liga sk. A: Bánová B – Rudinská 7,9;8,1/8; D. Tižina – Strečno 8;8,2/8,1; Bytčica – Oščadnica 8,5;8,4/8,4; Rosina – Varín 7,9;8,1/8; Belá – Raková 8,1;8/8; S. Bystrica – Podvysoká 8;8/8; Makov – ZA Závodie 7,8;8,2/8,2.

V. liga sk. B: Martin – Ludrová 8,1;8,1/8,1; Palúdzka – L. Sliače, T. Kľačany – L. Hrádok, O. Podzámok – Bešeňová 8,1;8/8; Trstená – Lisková 7,9;8/8; T. Štiavnikč a- Žaškov 8;8/8; O. Veselé – Vrútky 8;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Kováčová – Selce 7,4;8/8,2; Lovča – Šalková 8,1;8/8; Pliešovce – Č. Balog 7,9;7,8/8,1; Žarnovica – Sásová 8,1;7,9/8,1; Lutila – Hrochoť 8,1;8,1/8; Kremnica – Radvaň 8;8,2/8,1; Priechod – Badín 8;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Mýtna 7,8;8/7,9; Príbelce – Radzovce 7,9;8/8; Hnúšťa – Nenince 8,1;8/8; Kráľ – Sklabiná 8;8,2/8,1; Vinica – Jesenské 7,4;8,1/8; Gemer – Čebovce 8,3;8,2/8,2; Málinec – Tomášovce 8;8,2/8.