11. 9. 2009

Spravodajca č. 11/2009-10

 

Dôležité upozornenie pre R, DZ a funkcionárov FK:

Upozorňujeme R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 12. a 13.9.09 zaslali bezpodmienečne dňa 14.9.09 (pondelok) poštou listom 1. triedy doporučene a zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných dňa 15.9.09 zaslali bezpodmienečne dňa 16.9.09 (streda) poštou do 12:00 hod. listom 1. triedy doporučene. Dodržanie uvedeného nariadenia bude preverované. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby doklady na rokovanie komisií SsFZ zasielali tak, aby boli k dispozícii komisiám na rokovaniach dňa 17.9.09 (štvrtok).

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

1.Hodnotil na svojom zasadnutí 21. 8. 09 okrem iných aj rozbeh súťaží dospelých a mládeže. Na základe zisteného ukladá FK ŠK Partizán Č. Balog, Kysučan Korňa, OŠK Rudina (už uhradené) OŠK Radzovce a MŠK Turany, ktorých družstvá dorastencov, resp. žiakov odstúpili zo súťaží po vylosovaní, uhradiť poplatok, v zmysle RS časť XVIII. Hospodárske náležitosti bod 5/b, vo výške 100 €. Poplatok je splatný do 30. 9. 09.

Vzhľadom k tomu, že pri prepise uznesenia VV SsFZ v časti odvolacie konanie uverejneného v Spravodajcovi č. 10 došlo pri prepise k chybám, zverejňujeme ho opätovne:

a)       neprerokoval odvolanie FK Slovan Skalité voči rozhodnutiu DK vzhľadom k ich písomnému stiahnutiu pred konaním zasadnutia VV SsFZ. Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s riešením týchto odvolaní nevznikli SsFZ náklady, odvolací vklad 30 € sa vracia FK Skalité,

b)       neprerokoval v zmysle čl. 24 Prestupový poroadok pre neprofesionálnych futbalistov odvolanie OFK Družstevník Žaškov vo veci prestupu hráča Milana Gregušku do 1. OFC L. Sliače z dôvodu nesplnenia náležitosti PP IX. hlava, čl. 22 bod h. Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. B 7. kolo Bešeňová – Martin 20. 9. 09 o 15.00. FK Bešeňová uhradí 10 € na účet SsFZ za predelegovanie R.

2.       Prerokované námietky kap.: Sásová – Priechod (D) neopodstatnená, Predmier - Sučany (H) odstúpená na DK.

3.       Odstupujeme na úsek DZ pri KR, DZ Forgon z MFS III. ligy T. Teplice – Fiľakovo (neuvedenie ŽK u dvoch hráčov).

4.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 17. 9. 09 o 16.00 z MFS IV. ligy sk. SEVER 5. kolo K. Lieskovec – Ďanová – viď správa DK.

5.       Oznamujeme FK III. ligy, že dňom 10. 9. 09 odohrá FK Ružiná svoje domáce MFS na ihr. v Ružinej. Súper, R a DZ sa dostavia do Ružinej.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

KM upozorňuje FK, ktorým bola schválená zmena hracieho dňa, alebo času a nie je súčasťou RS na povinnosť upozorniť všetky dotknuté FK o tejto skutočnosti doporučenou listovou zásielkou. RS str. 10 bod 4/b.

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať resp. predohrať MFS:

a)       15. kola III. ligy SD a MD Žiar – N. Baňa 14. 10. 09 (streda) o 12.00-14.00. Poplatok bol uhradený.

b)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Fiľakovo – Zvolen 15. 10. 09 (utorok) o 14.30-16.30.

c)       5. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová - Z. Slatina 23. 9. 09 (štvrtok) o 16.00.

d)       1. kola V. ligy dorast sk. A D. Hričov – Skalité 15. 9. 09 (utorok) o 15.00.

e)       9. kola V. ligy dorast sk. D Tisovec – D. Strehová 1. 10. 09 (štvrtok) o 15.00.

f)         8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žiar – B. Štiavnica 25. 9. 09 (piatok) o 16.00-18.00.

g)       7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Radzovce – D. Strehová 30. 9. 09 (streda) o 14.30-16.30.

2.       Kontumuje MFS:

a)       5. kola III. ligy MD N. Baňa – L. Mikuláš priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/b,

b)       4. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Čadca B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Skalité podľa SP čl. 100/b.

3.       Námietka kap. hostí v MFS 5. kola III. ligy SŽ sk. C Selce – Dudince bola prerokovaná ako bezpredmetná.

4.       Nariaďuje:

a)       odohrať MFS 7. kola III. ligy MD Námestovo – Hôrky 20. 9. 09 o 12.15,

b)       predložiť RP hráča Martin Helik 910518 MFK Revúca na KM 17. 9. 09.

5.       Oznamuje FK, že MFS 6. kola III. ligy SD a MD Žiar – Námestovo sa neuskutoční v pôvodnom termíne. Žiada FK o predloženie vzájomnej dohody podľa FN. Poplatok bol uhradený.

6.       Zoznam FK, ktoré ešte nepredložili súpisky resp. zoznamy hráčov: MD – Fiľakovo; V. liga dorast: Štiavnik, Turzovka, Skalité, Liesek, Sklabiná; II. liga ml. žiaci: Dlhá, L. Lúčka, R. Teplice, Detva, Tisovec; III. liga žiaci: Svrčinovec, Radoľa, K. N. Mesto B, Turzovka, Habovka, Istebné, Liesek, Heľpa, Hnúšťa; I. liga ml. žiaci: Juventus Žilina, MŠK Žilina, Námestovo.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-160 DK odstupuje KR list FK Belá ohľadom stretnutia V. ligy sk. A dosp. Strečno – Belá,

D-161 Patrik Timek 861205 K. Lieskovec 4 SN od 3. 9. 09, 1-6-1b, 7+7 € uhradiť,

D-162 Pavel Ivan 910625 Hliník 1 SN od 31. 8. 09, 1-1a,

D-163 Vladimír Háčik 910521 S. Kríž 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-164 Patrik Smreciak 920220 LM Palúdzka 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a, porušenie kap. XIX bod 9 RS 2009-10,

D-165 Robert Dočkal 790629 Sásová 1 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-166 Jan Bednár 730901 Radvaň 5 SN od 7. 9. 09, 1-3b,

D-167 FK Sásová dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov po stretnutí 6. 9. 09,

D-168 Michal Tanečka 910303 H. Nemce 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-169 Viktor Dvorský 940329 Bzovík 2 SN od 7. 9. 09, 1-4a,

D-170 Ľubomír Laštiak 760717 Belá DK na základa čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-171 Daniel Užák 880808 Belá DK hráčovi dňom 7. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-172 Pavol Kopásek 900825 Strečno 6 SN od 7. 9. 09, 1-3c,

D-173 Marián Randík 712203 ZA Závodie 1 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-174 Marek Horváth 950207 Dudince 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-175 Martin Dirbach 921208 Hodruša Hámre 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-176 Ivan Minyu 911004 Hliník 5 SN od 7. 9. 09, 1-3b,

D-177 Richard Lunter 730424 Revúca 4 SN od 7. 9. 09, 1-3b,

D-178 Štefan Chrenovský 850127 Brusno 3 SN od 7. 9. 09, 1-3b,

D-179 Lukáš Kasár 920107 Badín 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-180 Michal Remeš 910311 Námestovo 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-181 Peter Halák 770914 L. Štiavnica 1 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-182 Pavol Hluchý 870120 L. Lúčka 3 SN od 7. 9. 09, 1-3b,

D-183 Igor Čižmár 920214 D. Strehová 2 SN od 7. 9. 09, 1-4a,

D-184 Jaroslav Tomčík 920406 Kokava 1 SP do 30. 4. 10, 1-1a,

D-185 Robert Molnár 910520 V. Čalomija 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-186 Peter Köböl 911127 V. Blh 2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-187 Erik Karasy 750428 Sklabiná 1 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-188 Ivan Laššák 830403 Tomášovce 3 SN od 7. 9. 09, 1-4a,

D-189 Marek Gavlák 920229 Čadca 5 SN od 7. 9. 09, 1-6-1b,

D-190 Marek Kraľovanský 910511 Žabokreky  2 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-191 Tomáš Scherer 861110 Ďanová 1 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-192 Richard Privitzer 750423 Sučany DK hráčovi dňom 7. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-193 FK K. Lieskovec dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia DK uvedeného pod D-41 a D-79,

D-194 FK S. Bystrica dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 6. 9. 09,

D-195 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Igor Čaba 830628 Cinobaňa zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 10, Dávid Selecký 951229 S. Ľupča zamieta sa porušenie kap. XIX bod 12 RS 2009-10, Erik Masár 930110 Badín zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-196 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  7. 9. 09 na 1 MFS: Tomáš Dzuriak 851022 L. Štiavnica, Matej Majerčík 860602 Revúca, Milan Psotka 891203 Mýtna, Ján Holúbek 740114 Belá,

D-197 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Patrik Drmaj 921126 S. Ľupča, Tomáš Tavarský 891005 Hnúšťa, Miloš Krist 920922 L. Sliače, Lukáš Albert 930916 Rajec – chýbajú poplatky za ČK,

D-198 DK predvoláva na svoje zasadnutie 17. 9. 09 zo stretnutia Jesenské - Tomášovce V. liga D dosp. o 15.45 R: Jakub Fáber, DZ: Miroslav Kučera; K. Lieskovec – Ďanová IV. liga SEVER dosp. o 16.00 R: Maroš Majer, AR1 Ľubomír Kratochvíla, DZ: Ľubomír Repa, FK K. Lieskovec: Štefan Ripeľ HU, Štefan Mrenka asist. trénera, Štefan Slíž 740218, FK Ďanová: Peter Jesenský ved. dr; Predmier – Sučany IV. liga SEVER dosp. o 17.00 DZ: Jozef Kuska, FK Predmier: Jozef Sluka HU, Juraj Bajza prezident, FK Sučany: Richard Privitzer 750423, Rastislav Bazger ved. dr. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok R III. ligy bude 17.9.2009 v Banskej Bystrici na Štiavničkách o 14,00 hod. KR pozýva : Ježík, Sikora, Vanková, Dvorštiak, Chudý, Moják, Ma. Jakubjak, Hrmo. Matejčík, Koleno, Masár, Krajčí, Ostrihoň, Martin, Gombala, Rogoň, Antalík, Mojžiš, Katrenčík, Ploštica, Mitúch, Kožík, Žiak, Jodas, Berta, Sitarčík, Golian, Zelezník, Hlinica. Prezentácia o 13,30 hod.

2.       Žiadame ObFZ o nahlásenie aktuálnej príslušnosti R k FK k 30.9.2009. Materiál žiadame zaslať na sekretariát SsFZ do 10.10.2009.

3.       Dôrazne upozorňujeme R na zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ, pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

4.       Ospravedlnenia R: Čajka 19. a 26. 9. 09, Koós 26. 9. 09, Bušo 25. - 26. 9. 09, Berko k dispozícii od 19. 9. 09, Grznár ukončenie činnosti, Gyorgy 26. - 27. 9. 09, Mi. Jakubjak 27. 9. a 4. 10. 09, Jo. Kyzek 24. - 27. 9. 09, Juríčka 19. 9. 09 oneskorene !, Bubenka soboty, Močiliak od 21. 9. 09 do konca jesennej časti, Ježík fyzické previerky 4. 9. 09, J. Krajči pracovné dni a 18. 10. 09, Verkin 21. 9. - 11. 10. 09, Hronček od 10. 9. 09 PN, Beňo 13. 9. 09

5.       Ospravedlnenie DZ :  P. Chovanec 18. - 21. septembra

6.       Na zasadnutie ÚDZ dňa 17. 9. o 16.30 hod. pozývame DZ J.Forgona, stretnutie III.L T.Teplice - Fiľakovo.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 18. 10. 09 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Kremnička S č. 7 – 210 €, Bytča S č. 8 – 40 €, Bytča S č. 10 – 50 €. IV. liga: S. č. 8 – V. Blh 67 €, Divín 217 €, K. Lieskovec 74 €, S č. 10 Ďanová 50 €; V. liga: S č. 10 po 50 € Rosina, Trstená, Žarnovica, Sklabiná, Príbelce, S č. 7 D. Tížina 40 €; dorast: S č. 10 po 20 € - O. Jasenica, Predmier, Jesenské, D. Strehová, Podvysoká, Rosina, Šalková, Selce, Žarnovica, Kováčová, Divín, Sklabiná, Svrčinovec, Terchová, Zborov n. B., T. Teplice, H. Nemce, Bzovík; MD: Krásno S č. 9 – 60 €.

2.       HK prerokovala medzioddielové pohľadávky:

b)       Fa od FK Radoľa pre FK Turzovka vo výške 54 € a nariaďuje ju FK Turzovka uhradiť do 18. 9. 09,

c)       Fa od FK Predmier pre FK S. Bystrica vo výške 198,6 € a nariaďuje ju FK S. Bystrica uhradiť do 18. 9. 09,

d)       HK prerokovala na svojom zasadnutí FA FK Zuberec pre FK Rajec vo výške 320 €. Nakoľko FA nesplňa predpísané náležitosti nariaďuje FK Zuberec uvedenú FA prerobiť a zaslať opätovne na uhradenie FK Rajec.

Fa uvedené v bodoch a) a b) je potrebné uhradiť v stanovenom termíne pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     Do celoslovenského finále NIKE PREMIER CUP 2009/10 (apríl 2010) postupujú víťazi krajských finálových turnajov ŽP ŠPORT Podbrezová (BB kraj) a MŠK Žilina (ZA kraj)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 9. 10. 09 (piatok) v L. Mikuláši.

2.       Berie na vedomie list FK 34 Brusno.

3.       Preriešila žiadosť hráča Radoslav Bočej 830519 MŠK K. N. Mesto. Konštatuje, že v prípade jeho prestupi do FK REaMOS K. Lieskovec nebol porušený PP pre neprof. futbalistov čl. 11/1.

4.       Upozorňujeme FK, že hosťovanie je možné v tomto roku podávať len do 30. 9. 09 vrátane, a po tomto termíne nie je možné ani hosťovanie zrušiť.

5.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

7.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: Tisovec AR2 (Kalinovo – Tisovec), Brusno R (Jupie BB – Brusno), Revúca R (Divín – Revúca), K. Lieskovec R a AR2 (K. Lieskovec – Ďanová), Stráňavy R (K. Lúčka – Stráňavy), Černová R (Černová – K. N. Mesto), Sučany R (Predmier – Sučany). Na základe nesplnenia čl. 4/a u FK Stráňavy aj 3/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Fiľakovo, Tvrdošín, K. Lúčka, Trebostovo, Žiar, Poltár (5), B. Štiavnica (4 a 5).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 8. 9. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS:  K. Lieskovec – Ďanová, Predmier – Sučany, Belá – Strečno, Kalinovo – Tisovec, Jupie BB – Brusno, Divín – Revúca, Černová – K. N. Mesto, Predmier – Sučany.

 

Zmena DL č. 7

Zvolen – Martin (Hlinica za Györgya)

SFZ

Podbrezová B – Jupie BB (SD a MD, Parobek za Urdu)

N. Baňa – Martin (SŽ a MŽ, M. Budáč za Urdu)

 

Zmena DL č. 8

Lisková - Raková, IV.L dorast - zrušená delegácia DZ Meliš

Černová - Stráňavy IV.L dorast -  zrušená delegácia DZ Balko

Lučenec – Zvolen (MŽ, 18. 9. o 14.30-16.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: T. Teplice – Fiľakovo 8,2;8,1/8,1; Kremnička – Námestovo 7,9;8,1/8; Králiky – L. Štiavnica 8,2;8/8,1; Krásno – Bytča 8,3;8,2/8,2;Bánová – L. Lúčka 8,1;8/8; Turany – V. Krtíš 8;8,1/8,1; Z. Poruba – N. Baňa 8,4;8,1/8,1; Ružiná – D. Ždaňa 7,6;8,1/8.

IV. liga sk. SEVER: K. Lieskovec – Ďanová, Predmier – Sučany 7,9;8/8,1; Tvrdošín – Belá Dulice 7,4;8,2/8; O. Jasenica – Skalité 8,3;8,2/8,2; K. Lúčka – Stráňavy 7,4;8,1/8,1; Dúbrava – Trebostovo 7,9;8/8; Černová – K. N. Mesto 8,1;8,2/8,1;

IV. liga sk. JUH: Žiar – D. Strehová, Hliník – Poltár, V. Blh – Hajnačka 8,1;8,1/8,1; B. Štiavnica – Š. Bane 7,7;7,9/8,1; Divín – Revúca 8;8/8; Jupie BB – Brusno 7,2;7,9/8,1; Kalinovo – Tisovec 8,1;8,2/8,3.

V. liga sk. A: Podvysoká – Bánová B 8,1;8/8; Raková – ZA Závodie 8,2;8,1/8; Varín – Makov 8,2;8,2/8,2; Oščadnica – S. Bystrica 8;8,4/8; Strečno – Belá 7,8;8,2/8,1; Rudinská – Rosina 8;8,1/8,1; D. Tižina – Bytčica 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Žaškov – Martin 7,9;8/8,1; Bešeňová – Vrútky 8,3;8/8; L. Hrádok – O. Veselé 8;8/8; Lisková – T. Štiavnička 7,9;8/8; L. Sliače – O. Podzámok 8,1;8/8; Ludrová – T. Kľačany 8,1;8,1/8; Palúdzka – Trstená 8,2;8,3/8,3.

V. liga sk. C: Radvaň – Kováčová 7,8;7,8/8,1; Hrochoť – Badín 8,3;8,2/8,1; Sásová – Priechod 7,3;7,9/7,9; Č. Balog – Kremnica 8,2;8,1/8,1; Šalková – Lutila 8,1;8/8; Selce – Žarnovica 8,1;8/8,2; Lovča – Pliešovce 8;8/8,1.

V. liga sk. D: Čebovce – Cinobaňa 8;8/8,1; Jesenské – Tomášovce 8,2;8,1/7,9; Sklabiná – Málinec 8,1;8,1/8,1; Nenince – Gemer 7,3;8/7,4; Radzovce – Vinica 7,7;8/7,9; Mýtna – Kráľ 7,4;8,3/8,2; Príbelce – Hnúšťa 8;8/8,3.