25. 9. 2009

Spravodajca č. 13/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Prerokované námietky kap.: Bánová – L. Štiavnica (H) neopodstatnená.

2.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. D 10. kolo Gemer – Kráľ 10. 10. 09 o 14.30; V. liga sk. A 8. kolo ZA Závodie – Strečno 27. 9. 09 o 15.30 (UT, Strážov), 10. kolo ZA Závodie – D. Tižina 11. 10. 09 o 15.30 (UT, Strážov), obe stretnutia pri umelom osvetlení, 12. kolo ZA Závodie – Rosina 25. 10. 09 o 14.00 (UT, Strážov). Súper, R a DZ sa dostavia do Strážova. FK ZA Závodie uhradí 10 € za predelegovanie R.

3.       Berieme na vedomie oznam FK Ďanová, prípad doporučujeme riešiť cestou polície prípadne v občiansko-právnom konaní.

4.       Kontumujeme nedohrané MFS III. ligy 15. kola V. Krtíš – T. Teplice podľa SP čl. 100/e. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK V. Krtíš, prípad odstupujeme na doriešenie KR a DK.

5.       Námietky FK Černová z MFS IV. ligy sk. SEVER 6. kolo Trebostovo – Černová boli na základe vzhliadnutia videozáznamu zamietnuté. Námietkový vklad 7 € prepadá v prospech SsFZ. Prípad odstupujeme na doriešenie KR.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať resp. predohrať MFS:

a)       3. kola III. ligy SD a MD Žiar – Námestovo 21. 10. 09 (streda) o 12.00-14.30,

b)       10. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Trstená 9. 10. 09 (piatok) o 16.00,

c)       7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žiar – MFK B. Bystrica 7. 10. 09 (streda) o 14.00-16.00,

d)       8. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – D. Kubín 30. 9. 09 (streda) o 13.00-15.00.

e)       6. kola I. ligy MŽ sk. JUH Dukla BB – Jupie BB 30. 10. 09 (piatok) o 13.30-15.30 na ihr. v Kremničke.

f)         8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Pliešovce – Tornaľa 24. 10. 09 o 10.00-12.00

2.       KontumujeMFS 7. kola III. ligy MD D. Kubín – Podbrezová C priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/e.

3.       Nariaďuje odohrať MFS 8. kola III. ligy MD Zvolen – Žiar 27. 9. 09 o 12.15.

4.       Námietka kap. v MFS 6. kola V. ligy dorast sk. A D. Hričov – Štiavnik bola prerokovaná a na základe MaK bolo zistené, že hráč Matej Mihálek 910718 hral v MFS oprávnene.

5.       Žiada FK D. Kubín o predloženie dokladu o zaslaní dopor. list. zásielky pre FK Šport Podbrezová C o zmene UHČ III. ligy SD a MD, podľa RS II. Termínová listina 4/b do 1. 10. 09.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-285 Oprava trestov uvedených pod D-244 3 SP do 30. 4. 10 a D-250 1 SP do 30. 4. 10,

D-286 Na návrh KR Ján Čambora R 12 mesiacov nepodm. od 24. 9. 09 do 23. 9. 10, 3-3, 7 € uhradiť,

D-287 Na návrh ÚDZ Martin Rúčka DZ 12 mesiacov nepodm. od 24. 9. 09, do 23. 9. 10, 3-5, 7 € uhradiť,

D-288 FK K. Lieskovec dosp. zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm., pokuta 1 000+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b, 2-1d a 2-6 za inzultáciu R a AR1 funkcionárom, napadnutie diváka hráčom a nedostatočnú uposriadateľskú službu v stretnutí 6. 9. 09, neospravedlnenú neúčasť HÚ na rokovaní DK a nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ.

D-289 Vojtech Tóth 890220 V. Blh 3 SN od 14. 9. 09, 1-6-1b,

D-290 Juraj Vrábeľ 920305 Tempus RS 2 SP do 31. 5. 10, 1-5a,

D-291 Dávid Mihály 920726 Tempus RS 4 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-292 Miroslav Borsík 920810 Zuberec 2 SN od 21. 9. 09. 1-5a,

D-293 Martin Lipták 910916 LM Plalúdzka 2 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-294 Jozef Marton 920707 Lisková 4 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-295 Štefan Čepela uspor. FK Belá dosp. 5 SN od 21. 9. 09, 1-3b,

D-296 Erik Kováč 930722 Radoľa 6 SN od 21. 9. 09, 1-3b,

D-297 Dominik Golian 950617 Detva 2 SN od 21. 9. 09, 1-5a, 3+3 € uhradiť,

D-298 Marek Orság 980822 Hliník 4 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-299 Tomáš Kelemach 940531 Brusno 2 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-300 Tomáš Šagát 930106 Brusno 4 SN od 21. 9. 09, 1-3b,

D-301 Ivan Sáliš 920606 Brusno 4 SN od 21. 9. 09, 1-3b,

D-302 Štefan Marko 761130 Sásová 2 SP do 30. 4. 10, 1-1a,

D-303 Daniel Balon 691029 Radvaň 2 SP do 30. 4. 10, 1-1a,

D-304 Jaroslav Florek 840502 Tvrdošín 1 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-305 Dušan Doboš 830314 Ďanová 1 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-306 Vladimír Farský 890213 O. Jasenica 4 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-307 Jozef Kmeť 870630 Černová 4 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-308 Ján Kulašiak 900922 Trebostovo 2 SN od 21. 9. 09, 1-4a,

D-309 Daniel Frič 921227 L. Sliače 5 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-310 FK Radoľa dorast pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľ DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 19. 9. 09,

D-311 Roman Mikulec 921223 L. Sliače 4 SN od 21. 9. 09, 1-6-1b,

D-312 Marián Levický ved. dr. FK Revúca dorast 6 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-3b, 7+7 € uhradiť,

D-313 Jakub Muka 911008 Klenovec 2 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-314 Jozef Kalmár 820102 Sklabiná 2 SP do 30. 4. 10, 1-4a,

D-315 Ján Matuška 851122 Tomášovce 1 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-316 Martin Hajdóci 911216 Málinec 1 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-317 Konrád Tóth 900425 Radzovce 1 SN od 21. 9. 09, 1-4a,

D-318 Jozef Šavol 731121 T. Teplice DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-319 Dušan Gábor tréner FK T. Teplice dosp. 8 SN od 17. 9. 09, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-320 Miroslav Kovalčík 621128 T. Teplice 6 SN od 17. 9. 09, 1-3b,

D-321 FK T. Teplice dosp. pokuta 500+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-3 za neprístojnosti hráčov, funkcionára a svojvoľné opustenie HP v stretnutí 15. 9. 09,

D-322 Dominik Jancek 920923 Námestovo 2 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-323 Roman Čavojský 840210 Ružiná 1 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-324 Marek Pagáč 891031 Krásno DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-325 Tomáš Pagáč 830124 Králiky 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-6-1b,

D-326 Tomáš Dzuriak 851022 L. Štiavnica 1 SN od 21. 9. 09, 1-5a,

D-327 Ján Pleva ved. dr. FK L. Mikuláš SD 2 SN od 24. 9. 09, 1-10,

D-328 Matej Choma 910303 L. Mikuláš 2 SP do 31. 5. 10, 1-10,

D-329 Štefan Slíž 740218 K. Lieskovec 12 mesiacov nepodm. od 17. 9. 09 do 16. 9. 10, 1-6-2b, 7 € uhradiť,

D-330 Štefan Mrenka asist. trénera FK K. Lieskovec dosp. 12 mesiacov nepodm. od 28. 9. 09 do 27. 9. 10, 1-6-3a, 1-6-3b a 1-10, 7 € uhradiť,

D-331 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Štefan Chrenovský 850127 Brusno – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 10,

D-332 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  21. 9. 09 na 1 MFS: Ján Mihálik 870825 O. Jasenica, Michal Kačak 841003 Sučany, Marián Varholák 781214 Vinica, Tomáš Pagáč 830124 Králiky, Mário Kurák 831130 Ružiná, Zdenko Kamas 831125 D. Ždaňa, Michal Gončár 841011 Oščadnica, Marián Randík 710203 ZA Závodie,

D-333 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Klimo 920116 Čadca B, Branislav Očko 930222 Rajec – chýbajú poplatky za ČK, Ján Patyk asist. tr. Radoľa – chýba poplatok, Marian Ladňák 831125 T. Teplice – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-334 DK predvoláva na svoje zasadnutie 1. 10. 09 zo stretnutia Klenovec – V. Čalomija V. liga dorast sk. D o 16.00 R: Ján Gombala. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame ObFZ o nahlásenie aktuálnej príslušnosti R k FK k 30.9.2009. Materiál žiadame zaslať na sekretariát SsFZ do 10.10.2009.

2.       Praktický tréning rozhodcov Programu Talent-Región sa uskutoční dňa 1.10.2009 na futbalovom štadióne MFK B. Bystrica v Radvani. Pozvánky boli zaslané e-mailovou poštou osobne.

3.       Upozorňujeme rozhodcov na povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí ml. žiakov vyhodnotenie najlepších hráčov z obidvoch družstiev v stretnutí!

4.       Dôrazne upozorňujeme R na zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ, pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

5.       Oznamujeme, že hrací čas stretnutí ligy žiačok v súťažnom ročníku 2009/10 je 2 x 35 minút s 15 minútovou polčasovou prestávkou a stretnutie rozhodujú obaja asistenti rozhodcu zo stretnutia I. L žien (AR1 žien ako R žiačok a AR 2 žien ako AR1 žiačok).

6.       Naďalej ostáva v platnosti lehota 21 dní na ospravedlnenie sa zo stretnutí SsFZ a SFZ. Iné, neopodstatnené žiadosti v skrátených lehotách budú trestané v zmysle Smerníc KR SsFZ.

7.       Ospravedlnenia R: Dodok 10. 10. 09, Ivanič 11. - 17. 10. 09, Vojtek 17. 10. 09, Hlinica 18. 10. 09, Markovič 26. 9. - 11. 10. 09 oneskorene !!!, Ja. Kyzek 3., 10., 24. 10. 09 oneskorene, Gonda 3. 10. 09 oneskorene, Hýllová 11. 10. 09, Katrenčík 10. - 11. 10. 09, Antalík 3. a 10. 10. 09 oneskorene, Urda k dispozícii od 23. 9. 09, Riša oprava 9. - 11. 10. 09, Moják PN od 25. 9. 09, Szabó 11. – 25. 10. 09.

8.       ÚDZ: Ospravedlnenie DZ : V.Badura 3. - 4. 10.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 9. 10. 09 (piatok) v L. Mikuláši.

2.       MaK sa zaoberal listom hráča Soboňu Mareka a FK S. Kríž. Na základe zistených skutočností rozhodla: zamietnutý prestup podľa čl. 12 PP.  Soboňa Marek 871003 S. Kríž – Bešeňová.

3.       pozorňujeme FK, že hosťovanie je možné v tomto roku podávať len do 30. 9. 09 vrátane, a po tomto termíne nie je možné ani hosťovanie zrušiť.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2009 (utorok) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na futbal@ssfz.sk do 30. októbra 2009. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku  (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: L. Štiavnica na R (Bánová – L. Štiavnica), Brusno AR1 a 2 (Tisovec – Brusno). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ L. Štiavnica aj 4/c a Brusno 3/a, oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Upozorňujeme FK III. a IV. líg, ktoré doteraz neurobili na povinnosť vyplývajúcu z RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7, uhradiť do 17. 9. 2009 sumu (III. liga 1 060 €, IV. liga 685 €) ako zálohovú platbu  na úhradu odmien R a DZ. Ďalej upozorňujeme na povinnosť uvádzať variabilný symbol a kópiu dokladu o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: T. Teplice, K. Lúčka, Černová, Trebostovo, Sučany, B. Štiavnica, V. Blh (7).

3.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 29. 9. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Hrochoť – Badín.

 

Zmena DL č. 9

Bytča – Z. Poruba (Ligas za Mojáka)

Bánová – D. Kubín (SD a MD, Očenáš za Ligasa, ObFZ ZA za Očenáša)

ZA Závodie – Strečno (27. 9. o 15.30, UT Strážov)

MFK BB – R. Sobota (26. 9. 09)

L. Mikuláš – D. Kubín (MŽ, 30. 9. o 13.00-15.00)

Dukla BB – Jupie BB (MŽ, 30. 10. o 13.30-15.00)

 

Zmena DL č. 10

Krásno - Kremnička (DZ Kolibáč za Vorela )

Turany - Námestovo ( DZ Vorel za Kolibáča )

Černová – Belá (DZ Kubáni za Pšenicu)

B. Štiavnica – D. Strehová (DZ Pšenica za Borcovana)

Oščadnica - Raková (DZ Ševec za Roštára )

Rosina - Belá ( DZ Roštár za Ševeca aj dorast)

Mýtna – Tomášovce (DZ Kanka za Kocza)

 

Hodnotenie R

III. liga: Kremnička – Fiľakovo 8,3;8,3/8,3; Králiky – T. Teplice 8,3;8,2/8,1; Krásno – Námestovo 7;8,1/8,1; Bánová – L. Štiavnica 7,4;8,1/8,2; Turany – Bytča, Ružiná – V. Krtíš 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – L. Lúčka 8,3;8/8; D. Ždaňa – N. Baňa 8,2;8,2/8,2.

IV. liga sk. SEVER: Tvrdošín – Ďanová 8,2;8,1/8,1; O. Jasenica – K. Lieskovec 8,5;8,2/8,2; K. Lúčka – Belá Dulice 7,7;8,2/8,1; Dúbrava – Skalité 8;8/8; Černová – Stráňavy 8,2;8,1/8,2; Predmier – Trebostovo 8,1;8,1/8,2; Sučany – K. N. Mesto 7,7;7,8/8,1.

IV. liga sk. JUH: Hliník – D. Strehová 7,4;8,2/8,1; B. Štiavnica – Žiar 8,2;8,1/8,1; V. Blh – Poltár 8;8/8,2; Divín – Š. Bane, Kalinovo – Revúca 8,3;8,2/8,2; Jupie BB – Hajnačka 8,1;7,9/7,9; Tisovec – Brusno 7,9;7,9/8,1.

V. liga sk. A: Raková – Bánová B 8,2;8/8; Varín – Podvysoká 8,1;8,1/8; Oščadnica – ZA Závodie 8,2;8,2/8,2; Strečno – Makov 8,2;8,2/8,1; Rudinská – S. Bystrica 7,9;7,9/8; D. Tižina – Belá 8,2;8,3/8,2; Bytčica – Rosina 8,1;8,2/8,1;.

V. liga sk. B: Bešeňová – Martin 8,1;8,1/8,1; L. Hrádok – Žaškov 8,3;8,2/8,2; Lisková – Vrútky 7,9;7,9/8; L. Sliače – O. Veselé 7,8;7,8/8; Ludrová – T. Štiavnička 7,8;8/8,1; Palúdzka – O. Podzámok 8,2;8,1/8; Trstená – T. Kľačany 7,9;8,2/8,1.

V. liga sk. C: Hrochoť – Kováčová 7,2;8/7,2; Sásová – Radvaň 8,4;8,1/8; Č. Balog – Badín 8,2;8/8; Šalková – Priechod 8,2;8,1/8; Selce – Kremnica 8;8,1/8,2; Lovča – Lutila 8,1;8/8; Pliešovce – Žarnovica 7,8;8/8.

V. liga sk. D: Jesenské – Cinobaňa 8,1;8,1/8,1; Sklabiná – Čebovce 7,9;8,1/8,1; Nenince – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Radzovce – Málinec 8,2;8,1/8; Mýtna – Gemer 8;8/8,1; Príbelce – Vinica 7,8;8,1/8; Hnúšťa – Kráľ 8;8,1/8.