2. 10. 2009

Spravodajca č. 14/2009-10


Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 25. 9. 09 v B. Bystrica okrem iných na návrh KR vyradil z nominačných listín SsFZ pre súť. roč. 2009/10 R Jána Čamboru a DZ Martina Rúčku v súvislosti s MFS Fomat MT – Slovan Trstená, ďalej vyradil R Romana Pocklana a preradil R Eduarda Mačudu z nom. listiny III. ligy na nom. listinu R IV. ligy.


Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

 1. Prerokované námietky kap.: D. Strehová – Brusno (H) neopodstatnená, T. Štiavnička – Palúdzka (H) odstúpená na DK, Gemer – Príbelce (H) bezpredmetná.

 2. Schválené zmeny termínov: III. liga 10. kolo Bytča – D. Ždaňa 11. 10. 09 o 10.00, 12. kolo Bytča – Krásno 25. 10. 09 o 10.00.

 3. Predvolávame na zasadnutie ŠTK 8. 10. 09 z MFS IV. ligy sk. SEVER 8. kolo Ďanová – K. N. Mesto o 16.00 R Peter Mikloš, AR1 Stanislav Riša, AR2 Tomáš Krahulec, DZ Miroslava Migaľová, FK Ďanová: Jozef Bogár HÚ, Peter Jesenský ved. dr., Marian Moric 800603, K. N. Mesto: Ivan Holeša ved. dr., Radoslav Chovanec 750416.


Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

 1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

  1. 10. kola III. ligy SD a MD Badín – Námestovo 7. 11. 09 o 10.00-12.30,

  2. 10. kola III. ligy SD a MD Bytča – Krásno 11. 10. 09 o 12.30-15.00. Dôvod: kolidovanie MFS dospelých,

  3. 12. kola III. ligy SD a MD Bytča Fiľakovo 25. 10. 09 o 12.30-15.00. Dôvod: kolidovanie MFS dospelých,

  4. neodohrané MFS 8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Hriňová – Sliač 6. 10. 09 (utorok) o 13.00-15.00,

  5. neodohraté MFS 4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Krásno - Turzovka 7. 10. 09 (streda) o 14.00-16.00. Krásno oboznámi R o zmene.

  6. 13. kola V. ligy dorast sk. A Turzovka - Štiavnik 1. 11. 09 o 14.00 na ihr. ŠK Štiavnik, MFS 26. kola Štiavnik – Turzovka 19. 6. 10 o 14.30 na ihr. v Turzovke. Dôvod: zmena HP voči vyžrebovaniu.

 2. Kontumuje MFS 8. kola V. ligy dorast sk. A Zborov – Strečno priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Zborov podľa SP čl. 100/e.

 3. Žiada:

  1. FK D. Kubín o predloženie fotokópie  oznámenia o zmene UHČ SD pre súť. roč. 2009/10 jesennej časti,

  2. FK Podbrezová C o písomné vyjadrenie sa k neskorému príchodu na MFS 7. kola II. ligy SD do D. Kubína,

  3. FK K. Lieskovec o zaslanie fotokópie zápisu o stretnutí 7. kola V. liga dorast sk. A K. Lieskovec – Rosina,

  4. FK Rosina o zaslanie fotokópie zápisu o stretnutí 7. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Rosina,

  5. Rozhodcu MFS 7. kola III. ligy SD Námestovo – Hôrky Michala Berka o písomné vyjadrenie sa k dôvodu odohratia MFS na trávnatej HP v areáli FK Námestovo.


Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-335 DK odstupuje TMK list FK D. Strehová z 25. 9. 09,

D-336 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 11. a 12/2009/10 na návrh HK, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 5. 10. 09 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: dospelí: Divín, Žarnovica a Sklabiná; dorast: O. Jasenica, Jesenské, D. Strehová, Podvysoká, Selce, Žarnovica, Kováčová, Divín, Sklabiná, Zborov, T. Teplice; SD Krásno; medzioddielové pohľadávky: Turzovka SŽ a S. Bystrica dosp. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladov o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade uveďte č. Spravodajcu, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami,

D-337 Martin Klimo 920116 Čadca B 2 SP do 30. 4. 10, 1-1a,

D-338 Branislav Očko 930222 Rajec 4 SN od 28. 9. 09, 1-4a, 3+3 € uhradiť,

D-339 Ján Patyk asist. trénera FK Radoľa 6 SN od 28. 9. 09, 1-3b, 7+7 € uhradiť,

D-340 Ivan Schnieder 950101 Fiľakovo 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-341 Dušan Pokoš 821027 Selce 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-342 Peter Turňa 721016 Č. Balog hráč do 6. 10. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu na zadnej strane po stretnutí 27. 9. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-343 Richard Oštrom 801009 V. Blh 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-344 Jakub Kminiak 890802 D. Strehová 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-345 Ján Dacho 840625 Tisovec 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-346 Ján Ďurajka 850228 Brusno 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-347 Peter Belko 840806 Brusno 2 SP do 30. 4. 10, 1-4a,

D-348 FK Š. Bane dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 27. 9. 09,

D-349 Tomáš Kováč 910210 V. Čalomija 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-350 Jakub Gaštan 920628 Hnúšťa 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-351 Štefan Melicher 931220 Tisovec 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-352 Marek Bartoš 910702 Kokava 5 SN od 28. 9. 09, 1-6-1b,

D-353 Marek Varga 920625 Kokava 8 SN od 28. 9. 09, 1-3c,

D-354 Peter Gavenčiak 880206 L. Hrádok 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-355 Martin Kostra 880810 T. Štiavnička DK hráčovi dňom 28. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-356 Ján Psotný 841106 LM Palúdzka DK hráčovi dňom 28. 9. 09, zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-357 Radoslav Paulíny 890412 Dúbrava 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-358 Roman Hanuliak 920518 Strečno 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-359 Jozef Tavač 910429 Strečno 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-360 Michal Cyprich 910527 Svrčinovec 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-361 Peter Sokolovský 840817 Strečno 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-362 Michal Korenčík 860620 S. Bystrica hráčo do 6. 10. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu na zadnej strane po stretnutí 27. 9. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-363 FK S. Bystrica dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 27. 9. 09,

D-364 Peter Čuntala 921224 Radoľa DK hráčovi dňom 28. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-365 Marek Janči 910313 L. Lúčka 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-366 Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-367 Jaroslav Rybár 770520 N. Baňa 1 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-368 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Daniel Kúdelka 770630 Turany, Ján Bednár 730901 Radvaň, Jozef Koštialik 860903 Bytčica – zamietajú sa, Jaroslav Hrubjak 890908 Námestovo – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 10, Milan Šovčík 890209 Žarnovica – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 5.10,

D-369 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 28. 9. 09 na 1 MFS: Ľubomír Vajdečka 891210 Trstená, Martin Paško 820914 T. Štiavnička, Peter Švába 821025 O. Veselé, Ľubomír Karlík 890213 Lisková, Róbert Vojvoda 711218 Strečno, Martin Sokol 800525 Brusno, Roman Sochor 770527 Š. Bane, Štefan Drugda 811130 V. Blh, Peter Vrábeľ 790822 V. Blh, Alan Lukašík 720226 Trebostovo, Vladimír Madleňák 730512 O. Jasenica, Peter Zátroch 840920 Selce, Jozef Berky 850913 Sklabiná, Tomáš Uhliar 900518 Kremnička, Marián Berec 850903 V. Krtíš, Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka, Milan Mičenec 750106 Bytča, Marek Čonka 880926 Fiľakovo, Marián Ladňák 850411 T. Teplice,

D-370 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Zachar 960730 Radoľa, Andrej Židek 980419 ZA Závodie, Ján Hagara 910610 Hodruša Hámre – chýbajú poplatky za ČK, Ľubomír Auxt asist. trénera Č. Balog, Marcel Turňa tréner Č. Balog, Ľubomír Poništ zdravotník S. Bystrica, Rudolf Poništ ved. dr. S. Bystrica – chýbajú poplatky,

D-371 DK predvoláva na svoje zasadnutie 8. 10. 09 zo stretnutia Svrčinovec – Radoľa V. liga sk. A dorast o 16.00 R František Chovanec; Ďanová – K. N. Mesto IV. liga sk. SEVER dosp. o 17.00, FK Ďanová: Jozef Bogár HÚ, Zdeno Pakán prezident FK, Richard Lukašík tréner, Peter Jesenský – ved. dr., FK K. N. Mesto: Štefan Kuba – predseda FO, DZ: Miroslava Migaľová; Klenovec – V. Čalomija V. liga sk. D dorast o 16.15 R: Ján Gombala. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.


Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

 1. VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 25.9.2009 vyradil z nominačnej listiny R a DZ pp. Čamboru, Pocklana, Grznára a Rúčku. R Mačudu preradil na nominačnú listinu IV. ligy.

 2. Žiadame ObFZ o nahlásenie aktuálnej príslušnosti R k FK k 30.9.2009. Materiál žiadame zaslať na sekretariát SsFZ do 10.10.2009.

 3. Teoretická príprava rozhodcov Programu Talent-Región sa uskutoční dňa 15.10.2009 v Reštaurácii u Vinca – Banská Bystrica, Kremnička. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou.

 4. Upozorňujeme rozhodcov na povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí ml. žiakov vyhodnotenie najlepších hráčov z obidvoch družstiev v stretnutí!

 5. Dôrazne upozorňujeme R na zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ, pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

 6. Oznamujeme, že hrací čas stretnutí ligy žiačok v súťažnom ročníku 2009/10 je 2 x 35 minút s 15 minútovou polčasovou prestávkou a stretnutie rozhodujú obaja asistenti rozhodcu zo stretnutia I. L žien (AR1 žien ako R žiačok a AR 2 žien ako AR1 žiačok).

 7. Naďalej ostáva v platnosti lehota 21 dní na ospravedlnenie sa zo stretnutí SsFZ a SFZ. Iné, neopodstatnené žiadosti v skrátených lehotách budú trestané v zmysle Smerníc KR SsFZ.

 8. Ospravedlnenia R: Balázsik 24. 10. 09 a pracovné dni, Frontová 10. 10. 09, Hraško 24. a 31. 10. 09, Juríčka 9. - 18. 10. 09 a pracovné dni oneskorene, Ploštica 19. 10. - 6. 11. 09, Tisoňová zranená 29. 9. - 11. 10. 09, Chrien zranený do konca jesennej časti, Nemček pracovné dni, Pilšáková 31. 10. - 1. 11. 09, Lisická 24. - 27. 10. 09, Bútora 18. a 25. 10. 09.

 9. Ospravedlnenie DZ:  R. Koša  28.10. - 15.11., Ľ. Konečný  21. 10.,  J. Čunderlík 10.10.

 10. KR na návrh ÚDZ  schválila zaradenie delegátov do skupiny v rámci programu KONVENCIA. Sú to :  B. Braučok, D. Hrčka, R. Koša, J. Kubáni, M. Migaľová,  Ľ. Perašin, I. Roštár, J. Tomčík, L. Doboš, Ľ. Hrmo, I. Šulek, F. Vorel. Prvý seminár skupiny delegátov bude  v sobotu 24. októbra od 12. 00 do 18. 00 hodiny v Turčianskych Tepliciach. Program a organizačné pokyny dostanú delegáti e-malom. 

 11. Upozorňujeme delegátov na dôsledné plnenie RS, kapitola XII,  odsek 7. V prípade nedostatkov budeme prijímať primerané opatrenia.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 1. Zasadnutie MaK sa uskutoční 9. 10. 09 (piatok) v L. Mikuláši.

 2. MaK sa zaoberal listom hráča Soboňu Mareka a FK S. Kríž. Na základe zistených skutočností rozhodla: zamietnutý prestup podľa čl. 12 PP. Soboňa Marek 871003 S. Kríž – Bešeňová.

 3. pozorňujeme FK, že hosťovanie je možné v tomto roku podávať len do 30. 9. 09 vrátane, a po tomto termíne nie je možné ani hosťovanie zrušiť.

 4. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:


Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

 1. TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2009 (utorok) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na futbal@ssfz.sk do 30. októbra 2009. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 2. Krajské finále MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko, turnaja hraného na miniihriskách pre MŽ (r. 1998), sa uskutoční pre BB kraj 13. októbra 2009 (utorok) na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen (účastníci Dukla B.Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Nová Baňa, MFK Lokomotíva Zvolen, Tempus Rimavská Sobota a LAFC Lučenec) a pre ZA kraj 14. októbra 2009 (streda) v Ružomberku na miniihrisku pri ZŠ Kľačno (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, MŠK Kysucké Nové Mesto, SLOVAN Trstená, MFK Dolný Kubín). Propozície turnajov obdržia zúčastnené družstvá poštou.

 3. TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 06. októbra 2009 (utorok) o 11.00 hod. v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, trénerov družstiev 3. ligy stred – dospelí.Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

 1. Zaevidovala podnety FK v MFS: D. Ždaňa na R (V. Krtíš – D. Ždaňa), Brusno na AR1 a 2 (D. Strehová – Brusno), Tisovec na AR1 (Revúca – Tisovec), Ďanová AR2 (Ďanová – K. N. Mesto). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ (u FK Tisovec aj 3/a) podnety odmieta.


Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

 1. Najbližšie zasadnutie Rady, ktorá sa bude zaoberať úpravou Stanov SsFZ a prípravou Konferencie SsFZ, sa uskutoční 16. 10. 09 (piatok) o 13,00 v Tajove. Zasadnutiu predchádza o 9. 00 zasadnutie VV SsFZ.

 2. Žiadame sekretárov ObFZ, aby prostredníctvom svojich ÚS upozornili trénerov na konanie doškoľovacieho a rekvalifikačného seminára organizovaného TMK SsFZ 17. 11. 09 v B. Bystrica. Podrobnosti k semináru nájdete na www.ssfz.sk

 3. Upozorňujeme FK III. a IV. líg, ktoré doteraz neurobili na povinnosť vyplývajúcu z RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7, uhradiť do 17. 9. 2009 sumu (III. liga 1 060 €, IV. liga 685 €) ako zálohovú platbu na úhradu odmien R a DZ. Ďalej upozorňujeme na povinnosť uvádzať variabilný symbol a kópiu dokladu o úhrade zaslať na sekretariát SsFZ.

 4. Vyhodnotenie MFS nepredložili: Poltár, Hliník a O. Jasenica (8. kolo), B. štiavnica a Černová (7., 8.).

 5. Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 6 10. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: T. Štiavnička – LM Palúdzka, V. Krtíš – D. Ždaňa, D. Strehová – Brusno.


Zmena DL č. 10

Divín – Žiar (T. Kučera za T. Krahulca)

Fiľakovo – L. Mikuláš (SD a MD, ObFZ LC za T. Kučeru)

Dohrávky SsFZ:

Hriňová – Sliač(8. kolo II. ligy SŽ a MŽ, 6. 10. 2009 o 13,00 – 15,00, Lupták)

Krásno – Turzovka (4. kolo III. ligy SŽ a MŽ, 7. 10. 2009 o 14,00 – 16,00, platí pôvodná delegácia)


Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – N. Baňa 8,4;8,2/8,2; V. Krtíš – D. Ždaňa 7,9;8,1/8; L. Lúčka – Ružiná 8,2;8/8; Bytča – Z. Poruba 8,6;8,2/8,3; L. Štiavnica – Turany, Námestovo – Bánová 8,2;8,1/8; T. Teplice – Krásno 8,4;8,4/8,2; Kremnička – Králiky 8;8/8,1.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – K. N. Mesto 7,1;8,2/6,9; Trebostovo – Sučany 8;8/8,1; Stráňavy – Predmier 8,2;8,3/8,2; Skalité – Černová 8,1;8,1/8,2; Belá Dulice – Dúbrava, K. Lieskovec – K. Lúčka 7,8;8/8;1Tvrdošín – O. Jasenica 8,1;8,1/8.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Brusno 8,3;8,1/8,1; Revúca – Tisovec 7,9;8,1/8; Hajnačka – Kalinovo 8,1;8/8,3; Š. Bane – Jupie BB 7,8;8,1/7,9; Poltár – Divín 7,8;8/8,2; Žiar – V. Blh 8;8/8; Hliník – B. Štiavnica 8;8/8,1.

V. liga sk. A: Bánová B – Rosina 8,2;8,1/8,1; Belá – Bytčica 8,2;8/8; S. Bystrica – D. Tižina 8,3;8,3/8,3; Makov –Rudinská 8,2;8,3/8,3; ZA Závodie – Strečno 8;8,1/8,1; Podvysoká – Oščadnica 8,1;8,1/8,1; Raková – Varín 8,3;8,3/8,2.

V. liga sk. B: Martin – T. Kľačany, T. Štiavnička – Palúdzka 8;8/8; O. Podzámok – Trstená 7,9;8,2/8; O. Veselé – Ludrová, Žaškov – Lisková 8,1;8,1/8,1; Vrútky – L. Sliače 8,1;8,1/7,9; Bešeňová – L. Hrádok 8;8,1/8.

V. liga sk. C: Kováčová – Žarnovica 8,2;8,1/8,1; Lutila – Pliešovce, Hrochoť – Sásová 7,9;8,1/8; Kremnica – Lovča 7,4;8/8,2; Priechod – Selce 8,3;8,1/8,2; Badín – Šálková 8,3;8,1/8; Radvaň – Č. Balog 7,8;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Kráľ 8;8,1/8; Vinica – Hnúšťa 8,2;8/8; Gemer – Príbelce 8;8/8; Málinec – Mýtna 8,2;8,1/8,1; Tomášovce – Radzovce 8;8/8,1; Čebovce – Nenince 8,3;8,2/8,2; Jesenské – Sklabiná 8,1;8,1/8,1.