9. 10. 2009

Spravodajca č. 15/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Oprava správy ŠTK Spravodajcu č. 14 ŠTK bod 1. Schválené zmeny termínov III. liga 12. kolo Bytča – V. Krtíš 25. 10. 09 o 10.00.

2.       Schválené zmeny termínov: IV. liga JUH 10. kolo D. Strehová – Revúca 11. 10. 09 o 15.00, V. liga sk. C 11. kolo Pliešovce – Badín 18. 10. 09 o 15.00, V. liga sk. C 11. kolo ŠalkováSásová 17. 10. 09 o 18.00, 13. kolo Šalková – Kováčová  31. 10. 09 o 18.00, FK D. Strehová, Pliešovce a Šalková uhradia na účet SsFZ po 10 € za predelegovanie R.

3.       Kontumuje nedohrané MFS IV. ligy SEVER 8. kolo Ďanová – K. N. Mesto. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK K. N. Mesto. Prípad odstupujeme na doriešenie KR a DK.

4.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 15. 10. 09 o 16.00 z MFS V. ligy sk. D 9. kolo Radzovce – Čebovce. R M. Golian, AR1 Faber, AR2 Žubor, DZ Švehlík, FK Radzovce: Oliver Toth 860413, Ladislav Ferencz HU, Attila Mihali prezident FK.

5.       Nariaďujeme odohrať MFS IV. ligy SEVER 10. kolo Ďanová – Trebostovo 11. 10. 09 o 10.00 na HP v Diviakoch, R, súper a D sa dostavia na HP v Diviakoch.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 11. kola III. ligy SD a MD Žiar – Bánová 7. 11. 09 o 10.00-12.30,

b)       predohrať MFS 13. kola III. ligy SD  a MD Námestovo – N. Baňa 30. 10. 09 (piatok) o 12.00-14.00,

c)       odohrať MFS 11. kola V. ligy dorast sk. D D. Strehová – V. Blh v opačnom poradí ako bolo vyžrebované 18. 10. 09 o 11.30 na ihrisku FK V. Blh ako predzápas dospelých,

d)       odohrať MFS 13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Radoľa v opačnom poradí ako bolo vyžrebované 31. 10. 09 o 10.00-12.00 na ihrisku FK Radoľa.

2.       Kontumuje MFS:

a)       9. kola III. ligy MD Fiľakovo – L. Mikuláš priznáva 3 body a skóre 4:1 ponecháva v platnosti v prospech FK Fiľakovco podľa SP čl. 100/e,

b)       7. kola III. ligy SD D. Kubín – Podbrezová C priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/b,

c)       9. kola V. ligy dorast sk. D Hajnačka – Klenovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hajnačka podľa SP čl. 100/b.

3.       Nariaďuje predohrať MFS 13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Jesenské 31. 10. 09 o 10.00 na ihrisku v Selciach. Dôvod: Kolidovanie MFS I. ligy žien a žiačok.

4.       Námietky:

a)       FK Hôrky v MFS 7. kola III. ligy SD Námestovo – Hôrky boli prerokované. KM rozhodla opakovať MFS 7. kola III. ligy SD z dôvodu, že domáci FK svojim postupom nedodržal svoje vlastné oznami (S č. 7, KM bod 3) o HP, čím nevytvoril rovnocenné podmienky pre obe družstvá. Termín určí dodatočne KM. Námietkový vklad 7 € sa vracia FK Hôrky.

b)       kap. FK Pliešovce bola prerokovaná voči štartu hr. č. 6 ako neopodstatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-372 Robert Molnár 910520 V. Čalomija 2 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-373 Marian Varholák 781214 Vinica 2 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-374 Oliver Tóth 860413 Radzovce DK hráčovi dňom 5. 10. 09, zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-375 DK odstupuje na riešenie KR R Miloš Ďuriník a UDZ DZ Ladislav Hurík ohľadom zistení týkajúcich sa stretnutia V. ligy dosp. T. Štiavnička – LM Palúdzka (ČK hráča hostí),

D-376 Patrik Mánik 840302 N. Baňa 6 SN od 5. 10. 09, 1-6-1b,

D-377 Ľuboš Klandúch 921024 Hôrky 3 SP do 30. 6. 10, 1-6-1a,

D-378 Na základe oznamu HK naďalej majú nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 5. 10. 09 FK Kováčová dorast a FK S. Bystrica dosp.,

D-379 Martin Zachar 960730 Radoľa 2 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-380 Andrej Židek 980419 ZA Závodie 2 SN od 5. 10. 09, 1-3a, 3+3 €,

D-381 Tomáš Scherer 861110 Ďanová DK hráčovi dňom 5. 10. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-382 Ján Hrbek 810917 K. Lúčka 4 SN od 5. 10. 09, 1-4a,

D-383 FK Predmier dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí 4. 10. 09,

D-384 Lukáš Janči 940421 K. N. Mesto 2 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-385 Ján Psotný 841106 LM Palúdzka  DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-386 Martin Kostra 880810 T. Štiavnička 4 SN od 28. 9. 09, 1-6-1b,

D-387 Roman Oprchal 770603 L. Sliače 3 SN od 5. 10. 09, 1-6-1b,

D-388 Erik Kubík 911026 LM Palúdzka 2 SP do 31. 5. 10, 1-4a,

D-389 Ľubomír Auxt asist. trénera FK Č. Balog dosp. 5 SN od 5. 10. 09, 1-3b,

D-390 Marcel Turňa tréner FK Č. Balog dosp. 4 SN od 5. 10. 09, 1-3b,

D-391 Peter Turňa 721016 Č. Balog 2 SP do 30. 6. 10, 1-10,

D-392 FK Č. Balog dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 27. 9. 09,

D-393 Dušan Vidiečan 791203 Sásová 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-394 Vladimír Hulina 940114 Detva 2 SP do 31. 5. 10, 1-1a,

D-395 Erik Holúbek 940828 Z. Slatina 4 SN od 5. 10. 09, 1-6-1b,

D-396 Ján Drmaj 910126 S. Ľupča 2 SP do 31. 5. 10, 1-1a,

D-397 Ľubomír Poništ zdravotník FK S. Bystrica dosp. 4 SN od 5. 10. 09, 1-3b,

D-398 Rudolf Poništ ved. dr. FK S. Bystrica dosp. 5 SN od 5. 10. 09, 1-3b,

D-399 Michal Korenčík 860620 S. Bystrica 2 SP do 31. 5. 10, 1-10,

D-400 Peter Čuntala 921224 Radoľa 4 SN od 5. 10. 09, 1-4a,

D-401 Tomáš Šimaliak 930923 Skalité 2 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-402 Ján Hagara 910610 Hodruša Hámre 2 SP do 31. 5. 10, 1-1a,

D-403 Tomáš Cerovský 910515 Poltár 5 SN od 5. 10. 09, 1-3b,

D-404 Radovan Bartík 920812 B. Štiavnica 2 SP do 31. 5. 10, 1-4a,

D-405 Peter Segeč 830301 Hajnačka 1 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-406 Robert Patráš 800921 Brusno 2 SN od 5. 10. 09, 1-6-1a,

D-407 Maroš Pažout 781105 Žiar 2 SP do 30. 6. 10, 1-3a,

D-408 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Kováč 910210 V. Čalomija zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 10, Roman Mikulec 921223 L. Sliače, Jozef Kmeť 870630 Černová - zmeny zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 10, Tomáš Šagát 930106 Brusno – zamieta sa,

D-409 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Ivan Schneider 950101 Fiľakovo – zamieta sa porušenie kap. XIX. bod 12, RS 2009-10,

D-410 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  5. 10. 09 na 1 MFS: Pavol Piliar 890603 Králiky, Michal Ďurica 800817 Bánová, Martin Majerník 740915 Turany, Roman Čavojský 840210 Ružiná, Erik Adamec 821024 Fiľakovo, Martin Jaroščiak 870725 K. Lúčka, Jozef Bugala 710708 K. Lúčka, Emil Baláž 800930 Tvrdošín, Štefan Sluka 820617 Predmier, Ľuboslav Mikula 811030 Skalité, Igor Kochol 900403 Žiar, Jozef Comorek 771209 Bánová B, Dušan Vidiečan 791203 Sásová, Jaroslav Baran 791006 Šalková, Pavol Filčík 650709 Tomášovce, Marian Pavlov 771208 Príbelce, Miloš Ďurčok 831018 Príbelce, Marian Petrok 731104 Hnúšťa, Tomáš Švihla 900627 Revúca,

D-411 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Imrich Nagy ved. dr. Radzovce – chýba poplatok, Branislav Lenard 911006 N. Baňa, Vladimír Vavrek 930518 Liesek, Roman Frno 930419 T. Teplice – chýbajú poplatky za ČK, Juraj Koscelník 870725 Vrútky – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-412 Lukáš Kliment 910129 Selce 2 SN od 28. 9. 09, 1-5a,

D-413 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí IV. ligy SEVER dosp. Ďanová – K. N. Mesto na ŠTK, DK trestá FK Ďanová dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) o 8. 10. 09 + pokutou 500+10 € za prerokovanie prvinenia podľa DP 2-1c a DP 2-6 za inzultáciu AR divákom a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 27. 9. 09,

D-414 DK predvoláva na svoje zasadnutie 15. 10. 09 zo stretnutia O. Jasenica – Ďanová IV. liga SEVER dosp. o 16.15 DZ: Milan Dolník. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.10.2009 o 14,30 hod. R : Mikloš a T. Krahulec (Daňová-KNM).

2.       Žiadame ObFZ o nahlásenie aktuálnej príslušnosti R k FK k 30.9.2009. Materiál žiadame zaslať na sekretariát SsFZ do 10.10.2009.

3.       Teoretická príprava rozhodcov Programu Talent-Región sa uskutoční dňa 15.10.2009 v Reštaurácii u Vinca – Banská Bystrica, Kremnička. Pozvánky boli zaslané e-mailovou poštou.

4.       Dôrazne upozorňujeme R na zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ, pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

5.       Oznamujeme, že hrací čas stretnutí ligy žiačok v súťažnom ročníku 2009/10 je 2 x 35 minút s 15 minútovou polčasovou prestávkou a stretnutie rozhodujú obaja asistenti rozhodcu zo stretnutia I. L žien (AR1 žien ako R žiačok a AR 2 žien ako AR1 žiačok).

6.       Ospravedlnenia R: Chudý k dispozícii od 4. 10. 09, Berko 26. 10. - 8. 11. 09, Ma. Jakubjak 25. 10. 09, Mi. Jakubjak od 22. 9. 09 do konca jesennej časti oneskorene !!!, Ostrihoň 25. 10. 09, Guži 17. - 18. 10. 09 oneskorene !!!, Šašvary 24. - 25. 10. 09, Faber 16. - 17. 10 09 oneskorene !!! a 31. 10. 09.

7.       Ospravedlnenie DZ:   P.Truban  17.10., 25.10., 31.10.,  I.Roštár  31.10. - 1. 11. Ľ.Konečný 14.10 - 20.10., V.Konček 31.10. - 1.11., J.Majsniar  16.- 17.10., 24.10., 6.11. - 7.11.

8.       KR na návrh ÚDZ  schválila zaradenie delegátov do skupiny v rámci programu KONVENCIA. Sú to :  B. Braučok,  D. Hrčka, R. Koša, J. Kubáni, M. Migaľová,  Ľ. Perašin, I. Roštár, J. Tomčík, L. Doboš, Ľ. Hrmo, I. Šulek, F. Vorel

9.       Prvý seminár skupiny delegátov bude  v sobotu 24. októbra od 12. 00 do 18. 00 hodiny v Turčianskych Tepliciach. Program a organizačné pokyny dostanú delegáti e-malom

10.   Upozorňujeme delegátov na dôsledné plnenie RS, kapitola XII,  odsek 7. V prípade nedostatkov budeme prijímať primerané opatrenia. 

11.   Hodnotenie rozhodcov zaradených do programu TALENT neposlali: Žilina B - Humenné R : T.Matejčík DZ: PiačekZ.Poruba - L.Štiavnica  R: T.Matejčík DZ : Koša, L.Hrádok - Martin R: Knapec DZ: Čunderlík, Lučenec - Vranov R: Hrmo DZ: Králik, Dukla BB - Žilina B R: M.Budáč  DZ: Krahulec. Kópiu Správy DZ  poslať aj mentorom.

12.   Na zasadnutie ÚDZ 15. októbra o 16.00 hod. pozývame DZ M.Dolníka - stretnutie Oravská Jasenica - Ďanová a L.Huríka - stretnutie T.Štiavnička - Palúdzka

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2009 (utorok) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na futbal@ssfz.sk do 30. októbra 2009. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku  (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

2.       Krajské finále MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko, turnaja hraného na miniihriskách  pre MŽ (r. 1998), sa uskutoční pre BB kraj 13. októbra 2009 (utorok) na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen (účastníci Dukla B.Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Nová Baňa, MFK Lokomotíva Zvolen, Tempus Rimavská Sobota a LAFC Lučenec) a pre ZA kraj  14. októbra 2009 (streda) v Ružomberku na miniihrisku pri ZŠ Kľačno (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, MŠK Kysucké Nové Mesto, SLOVAN Trstená, MFK Dolný Kubín). Propozície turnajov obdržia zúčastnené družstvá poštou.

3.       TMK SsFZ prerokovala na svojom zasadnutí 6. 10. 2009 dopis – odvolanie od FK Prameň D. Strehová. Po preverení zápisov zo stretnutí trvá na svojom pôvodnom návrhu pre DK SsFZ (6x uvedené v zápisoch z MFS licencia nepredložená).

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.       Pozýva na zasadnutie 15. 10. 09 (štvrtok) o 16.00 z ŠK Selce ing. Vladimír Túry a Ján Smatana, z Tatran Podkonice Jozef Lipa a Ján Pavlákprejednaniu odvolania ŠK Selce voči rozhodnutiu MaK vo veci prestupu hráča Matúša Vajdu z ŠK Selce do TJ Tatran Podkonice.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnet FK v MFS: Predmier – Skalité AR1 a 2 (Predmier – Skalité). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“  podnet odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Najbližšie zasadnutie Rady, ktorá sa bude zaoberať úpravou Stanov SsFZ a prípravou Konferencie SsFZ, sa uskutoční 16. 10. 09 (piatok) o 13,00 v Tajove. Zasadnutiu predchádza o 9. 00 zasadnutie VV SsFZ.

2.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby prostredníctvom svojich ÚS upozornili trénerov na konanie doškoľovacieho a rekvalifikačného seminára organizovaného TMK SsFZ 17. 11. 09 v B. Bystrica. Podrobnosti k semináru nájdete na www.ssfz.sk

3.       Dôrazne upozorňujeme FK III. a IV. líg, ktoré doteraz neurobili na povinnosť vyplývajúcu z RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7, uhradiť do 17. 9. 2009 sumu (III. liga 1 060 €, IV. liga 685 €) ako zálohovú platbu  na úhradu odmien R a DZ. Ďalej upozorňujeme na povinnosť uvádzať variabilný symbol a kópiu dokladu o úhrade neodkladne zaslať na sekretariát SsFZ.

4.       Vyhodnotenie MFS nepredložili:  Fiľakovo, O. Jasenica, K. Hnúšťa, Belá, Trebostovo (9), T. Teplice, B. Štiavnica (8), L. Štiavnica, K. Lieskovec (8, 9).

5.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 13. 10. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Radzovce – Čebovce, Predmier – Skalité, D. Strehová – Brusno- opakovane!

 

Zmena DL č. 12

Žiar - Námestovo  (SD, 21. 10. o 12. 00 hod., DZ Truban za Konečného )

L. Sliače – L. Hrádok  (DZ Šulek za Dolníka )

Nenince - Cinobaňa (DZ Hrčka za Šuleka )

 

Minichampions liga

Zvolen 13. 10. 09 8.00-16.00, štadión MFK, Hrdlička – Fazekaš,

Ružomberok 14. 10. 09 – 8.00-16.00 ZŠ Kľačno, BalázsikVrtich.

 

Hodnotenie R

III. liga: Králiky – Fiľakovo 8,2;8/8; Krásno – Kremnička 8,2;8,2/8,1; Bánová – T. Teplice 8,2;8,2/8,2; Turany – Námestovo 8,2;8,2/8,3; Z. Poruba – L. štiavnica 8;8,2/8; Ružiná – Bytča 8,2;8/8,1; D. Ždaňa – L. Lúčka 8;8/8; N. Baňa – V. Krtíš 7,4;8,1/8.

IV. liga sk. SEVER: O. Jasenica – Ďanová 8;8,1/8; K. Lúčka – Tvrdošín 7,9;8/8; Dúbrava – K. Lieskovec 8,1;8,1/8; Černová – Belá Dulice 8;8,2/8,2; Predmier – Skalité 8,1;8,2/8,1; Sučany – Stráňavy 8,2;8,1/8,1; K. N. Mesto – Trebostovo 8,3;8/8,1.

IV. liga sk. JUH: B. Štiavnica – D. Strehová 8,2;8,1/8,1; V. Blh – Hliník 8,2;8/8; Divín – Žiar 8;8,1/8,2; Jupie BB – Poltár 8,1;8/8; Kalinovo – Š. Bane 7,4;8/8; Tisovec – Hajnačka 8,4;8,2/8,1; Brusno – Revúca 8,1;8,2/8,3.

V. liga sk. A: Varín – Bánová B, Oščadnica – Raková, Rudinská – ZA Závodie 8,1;8/8; Strečno – Podvysoká 8,3;8,3/8,3; D. Tižina – Makov, Rosina – Belá 7,7;8/8; Bytčica – S. Bystrica 8,2;8,1/8,2.

V. liga sk. B: L. Hrádok – Martin 8,2;8/8,1; Lisková – Bešeňová 8,3;8,1/8,1; L. Sliače – Žaškov 7,9;8/8; Ludrová – Vrútky 8;8,2/8,2; Palúdzka – O. Veselé 7,9;8,2/8,1; Trstená – T. Štiavnička 8,1;8,2/8,2; T. Kľačany – O. Podzámok 8,4;8,1/8,2.

V. liga sk. C: Sásová – Kováčová 7,7;7,9/7,9; Č. Balog – Hrochoť, Šalková – Radvaň 7,9;8/8; Lovča – Priechod 8,2;8,2/8,2; Pliešovce – Kremnica 8,2;8,2/8,1; Žarnovica – Lutila 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Sklabiná – Cinobaňa 8;8,1/8,2; Nenince – Jesenské 7,9;8/8,1; Radzovce – Čebovce 8;8/8,1; Mýtna – Tomášovce 8,3;8/8; Príbelce – Málinec, Kráľ – Vinica 8,2;8/8; Hnúšťa – Gemer 7,8;8/8;.