23. 10. 2009

Spravodajca č. 17/2009-10

 

Rada SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 16. 10. 09 v Tajove

schválila:

a)       návrh znenia Stanov SsFZ, ktoré budú predložené na rokovanie Konferencie SsFZ,

b)       návrh na zvolanie Konferencie SsFZ,

c)       organizačné pokyny pre delgátov Konferencie SsFZ,

d)       rokovací poriadok Konferencie ssFZ,

e)       volebný poriadok Konferencie ssFZ,

f)         voľbu predsedu a členov volebnej komisie Konferencie SsFZ: Vladimír Lehoťan – predseda, Martin Baran, Ján Majsniar, Ján Forgon, Štefan Pastorek – členovia

g)       návrh na predsedu návrhovej komisie Konferencie SsFZ – Stanislav Špila,

h)       návrh na predsedu mandátovej komisie Konferencie SsFZ – Jaroslav Vaňa

Všetky schválené dokumenty a návrhy týkajúce sa Konferencie nájdete v krátkom čase na stránke www.ssfz.sk v časti Konferencia SsFZ.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 16. 10. 09 okrem iných:

1.       v odvolacom konaní

a)       prerokoval odvolanie ŠK Selce voči rozhodnutiu MaK vo veci prestupu hráča Matúš Vajda do klubu Tatran Podkonice v augustovom termíne. VV zrušil rozhodnutie MaK vo veci shváleného prestupu hráča Matúša Vajdu z ŠK Selce do Tatran Podkonice z dôvodu nedodržania čl. 4 ods. 3, 5 ods. 1, čl. 6 ods. 3. Hráč sa dňom zverejnenia rozhodnutia VV SsFZ vracia do ŠK Selce. VV ukladá Tatran Podkonice okamžite zaslať na sekretariát SsFZ duplikát RP uvedeného hráča,

b)       zobral na vedomie informáciu o zahájení šetrenia podaných odvolaní FK K. Lieskovec a TJ Máj Černová.

2.       Prerokoval materiál predložený KR o plnení podmienok o počte R v súť. SsFZ. Uvedenú podmienku vyplývajúcu zo znenia RS čl. VI. bod 3 neplnia: III. liga: T. Teplice, Krásno (-1R), N. Baňa (-2), IV. liga: Skalité, Belá Ďanová, O, Jasenica (všetci -1), Trebostovo, D. Strehová, Žiar, Š. Bane, Hajnačka, Revúca, Poltár, Hliník, Predmier, V. Blh (všetci -2), V. liga: Trstená, Šalková, Sásová, Badín, Č. Balog, Nenince, Lovča (všetci -1), Hnúšťa, Gemer, Jesenské, Kráľ (všetci -2). Uvedené FK majú možnosť zabezpečiť najneskôr do 30. 3. 2010 chýbajúci počet R. Po tomto termíne preverí KR prostredníctvom ObFZ plnenie tejto podmienky opakovane a v prípade nesplnenia navrhne VV uplatnenie finančného poplatku, podľa RS 2009/10 čl. VI. bod 3.

3.       Na návrh KR vyradil z nom. listiny R pre súť. roč. 2009/10 R. Fazekaša.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Prerokované námietky kap.: Vinica – Gemer (H) – odstúpená na DK.

2.       Schválené zmeny termínov: IV. liga SEVER 12. kolo Skalité – Trebostovo sa odohrá v opačnom poradí t. j. na ihrisku v Trebostove 24. 10. 09 o 14.00.

3.       Kontumujeme nedohrané MFS III. ligy 10. kolo Bytča – D. Ždaňa podľa SP čl. 100/e. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Ždaňa. Prípad odstupujeme na doriešnie DK.

4.       Nariadený termín nedohraných MFS: IV. liga SEVER 11. kolo Predmier – K. Lieskovec, Trebostovo – Stráňavy, V. liga sk. A 11. kolo Oščadnica – Bánová B, Rudinská – Raková, D. Tižina – Podvysoká, Belá – S. Bystrica, V. liga sk. B 11. kolo Palúdzka – Žaškov, Trstená – Vrútky, T. Kľačany – O. Veselé, O. Podzámok – T. Štiavnička – všetky stretnutia sa odohrajú 28. 10. 09 (streda) o 14.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:

a)       neodohrané MFS 11. kola III. ligy SD a MD Čadca – Bytča 21. 10. 09 (streda) o 13.00-15.30,

b)       MFS 13. kola III. ligy SD a MD Čadca – Zvolen 30. 10. 09 (piatok) o 11.00-13.30,

c)       MFS 13. kola III. ligy SD a MD Žiar – L. Mikuláš 30. 10. 09 (piatok) o 12.00-14.30,

d)       neodohrané MFS 11. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hriňová – Krupina 7. 11. 09 o 13.30,

e)       neodohrané MFS 11. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Hliník 7. 11. 09 o 11.00,

f)         neodohrané MFS 11. kola V. ligy dorast sk. B v zmenenom poradí ŠK T. Teplice – Zuberec 29. 10. 09 (štvrtok) o 13.00 na ihrisku FK T. Teplice. V jarnej časti sa odohrá MFS na ihr. v Zuberci,

g)       neodohrané MFS 11. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Stožok 28. 10. 09 (streda) o 15.00,

h)       neodohrané MFS 11. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – T. Teplice 29. 10. 09 (štvrtok) o 12.00-14.00,

i)         neodohrané MFS 11. kola IV. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Hriňová – Tempus RS 29. 10. 09 (štvrtok) o 11.00-13.00,

j)         neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Radoľa 28. 10. 09 (streda) o 13.00-15.00,

k)       neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Istebné – Zakamenné 25. 10. 09 o 10.00-12.00,

l)         neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – L. Hrádok 24. 10. 09 o 10.00-12.00,

m)     neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B  Z. Poruba – Habovka 24. 10. 09 o 10.00-12.00,

n)       neodohrané MFS 10. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Trstená 4. 11. 09 (streda) o 12.00-14.00,

o)       MFS 12. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Belá 28. 10. 09 (streda) o 13.00-15.00

p)       MFS 12. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – L. Lužná 27. 10. 09 (utorok) o 14.00,

q)       neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – S. Ľupča 31. 10. 09 o 10.00-12.00,

r)        MFS 13. kola V. ligy dorast sk. D Revúca – Hajnačka 30. 10. 09 (piatok) o 14.00

s)       MFS 12. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – L. Lúčka 25. 10. 09 (nedeľa) o 12.00 na ihrisku v L. Lúčka, zmena vyžrebovaného poradia.

2.       Kontumuje MFS:

a)       11. kola III. ligy MD Námestovo – L. Mikuláš priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/b,

b)       10. kola II. ligy MŽ Krupina – Sliač priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK Krupina podľa SP čl. 100/e,

c)       9. kola III. ligy SŽ sk. D Radzovce – Pliešovce priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Radzovce podľa SP čl. 100/b,

d)       9. kola III. ligy SŽ sk. D Jelšava – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jelšava podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK D. Strehová berie na vedomie.

3.       Ruší MFS 12. kola na základe nepriaznivého počasia a nespôsobilej HP: III. liga SŽ a MŽ sk. A – Skalité – Čierne, Oščadnica – Bánová, sk. C – Selce – Žarnovica (chrípkové ochorenie).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-455 Tomáš Vozár 930311 N. Baňa 2 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-456 Lukáš Botoš 920319 Rajec 5 SN od 19. 10. 09, 1-3b, 3+3 € uhradiť,

D-457 Matúš Romaňák 930910 O. Veselé 2 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-458 Marián Bandík 710203 Závodie 5 SN od 19. 10. 09, 1-6-1b,

D-459 Marcel Turňa tréner FK Č. Balog 6 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-3b,

D-460 FK Č. Balog dospelí pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť trénera po stretnutí 11. 10. 09,

D-461 Peter Michálek 880112 Š. Bane 1 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-462 Tomáš Fajčík 890301 D. Strehová DK hráčovi dňom 19. 10. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-463 Tomáš Sabacký 920903 Poltár 2 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-464 Otto Horváth 880326 Kráľ 1 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-465 Jozef Bolaček 720715 Kráľ 4 SN od 19. 10. 09, 1-6-1b,

D-466 Ján Melich 790130 Málinec 4 SN od 19. 10. 09, 1-3b,

D-467 Jozef Suja 891108 Cinobaňa 1 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-468 Kamil Séleš 910502 V. Blh 4 SN od 19. 10. 09, 1-3b,

D-469 Tomáš Kováč 910210 V. Čalomija 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 19. 10. 09, 1-3b,

D-470 Andrej Luky 910129 N. Baňa 2 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-471 Matej Pleštik 911216 Podbrezová C 2 SN od 19. 10. 09, 1-5a,

D-472 Matej Kubát 830723 Kremnička hráč do 27. 10. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho zranenia v stretnutí 18. 10. 09,

D-473 Roman Čavojský 840210 Ružiná DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-474 Karol Laco 850422 N. Baňa 4 SN od 19. 10. 09, 1-6-1b,

D-475 Imrich Lukács 860101 V. Krtíš 2 SP do 30. 6. 10, 1-4a,

D-476 Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš 2 SN od 19. 10. 09, 1-6-1a,

D-477 Tibor Tokár ved. dr. FK Tisovec dorast 3 SN od 19. 10. 09, 1-3b, 7+7€ uhradiť,

D-478 FK Bytča dosp. pokuta 500+10€ za prerokovanie previnenia podľa DP 2-3 a DP 2-6 za svojvoľné opustenie HP družstvom a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 11. 10. 09,

D-479 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Kovalčik 621128 T. Teplice, Ladislav Schmidt 844404 Nenince – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 10, Ján Hrbek 810917 K. Lúčka, Erik Holúbek 940828 Z. Slatina, Roman Oprchal 770603 L. Sliače – zamietajú sa,

D-480 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 19. 10. 09 na 1 MFS: Marek Janči 910313 L. Lúčka, Radoslav Bartoš 900409 N. Baňa, Jakub Kminiak 890802 D. Strehová, Ján Tuhársky 830525 Brusno, Marcel Sidora 860710 Skalité, Kristián Lendvai 850822 Nenince, Zsolt Szó 820728 Radzovce, Miroslav Trebuľa 830926 Mýtna, Szabolcs Figei 820110 Jesenské, Karol Bugyi 810603 Vinica, Robert Sláva 790412 Hrochoť, Marek Šimkovič 890723 Pliešovce, Branislav Farkaš 900730 Pliešovce, Jiří Netolický 690216 Lutila, Jozef Sedliak 760219 Lovča, Tomáš Rapčan 880924 Kremnička, Richard Ševčík 800721 Radvaň,

D-481 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Branislav Jasenský 980826 Martin, Tomáš Maslík 980616 Čadca, Jozef Koszoru 940404 Hajnačka, Martin Majerník 740915 Turany - chýbajú poplatky za ČK, Igor Melicher tréner FK Poltár – chýba poplatok, Rudolf Šavlík 890323 Č. Balog, Peter Matonok 881125 Selce, Peter Červoč 811012 Príbelce – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

D-482 DK predvoláva na svoje zasadnutie 29. 10. 09 zo stretnutia Vinica – Gemer V. liga sk. D dosp. o 16.15 FK Vinica: Tibor Zolcer HU, Attila Pinter 660507, Jozef Šaranko prezident FK, FK Gemer: Peter Ulický 810610, Gejza Farkaš 880318, Peter Varga asis. trénera, DZ: Tibor Králik; T. Štiavnička – T. Kľačany V. liga sk. B o 17.30 FK T. Štiavnička: Jozef Fischer HU, Marian Roľko prezident FK, FK T. Kľačany: Miroslav Lamoš prezident FK, Belá – Predmier IV. liga sk SEVER o 18.15 FK Predmier: Branislav Sluka 770321, Juraj Bajza prezident. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Spoločné stretnutie rozhodcov a mentorov Programu Talent-Región sa uskutoční dňa 7.11.2009 v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Pozvánky všetkým zúčastneným budú zaslané e-mailovou poštou.

2.       Dôrazne upozorňujeme R na zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ, pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

3.       Ospravedlnenia R: Horný 26. - 30. 10. 09, Hromádka 31. 10. 09, Čunderlík 30. 10. - 1. 11. 09, Gonda PN od 19. 10. 09, Katrenčík 28. 10. - 1. 11. 09 oneskorene, Pilšáková PN od 19. 10. 09, Šalata PN od 21. 10. 09, Hraško PN od 23. 10. 09.

4.       ÚDZ: Ospravedlnenie DZ:  Braučok 24. 10. 2009.

5.       KR na návrh ÚDZ  schválila zaradenie delegátov do skupiny v rámci programu KONVENCIA : B. Braučok, D. Hrčka, R. Koša, J. Kubáni, M. Migaľová,  Ľ. Perašin, I. Roštár, J. Tomčík, L. Doboš, Ľ. Hrmo, I. Šulek, F. Vorel. Prvý seminár skupiny delegátov bude  v sobotu 24. októbra od 12. 00 do 18. 00 hodiny v Turčianskych      Tepliciach. Program a organizačné pokyny dostanú delegáti e-mailom. 

6.       Upozorňujeme delegátov na dôsledné plnenie RS, kapitola XII,  odsek 7. V prípade nedostatkov budeme prijímať primerané opatrenia.

7.       Výsledky stretnutí prostredníctvom SMS (RS kapitola XII, odsek 7) v 11. kole neposlali : P. Šmíd.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2009 (utorok) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na futbal@ssfz.sk do 30. októbra 2009. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku  (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára.

2.       Celoslovenské finále MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko, turnaja hraného na miniihriskách  pre chlapcov U12 (r. 1998) a dievčatá U16 (r.1994), sa uskutoční dňa 28. októbra 2009 (streda) vo Zvolene na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen od 8.30 do 17.00 hod.  za účasti 8 družstiev chlapcov ( A skupina – Partizán Čierny Balog, Inter Bratislava, FK Senica, MFK Zemplín Michalovce; B skupina – MŠK Žilina, FC Nitra, AS Trenčín, FK S.N.Ves) a 5 družstiev dievčat (Slovan Bratislava, ŠKF Žilina,  TJ Skloplast Trnava,Schola in Natura Stropkov, ŠK Štich Humenné).

3.       TMK SsFZ vyzýva TMK ObFZ v Stredoslovenskom regióne, aby do 30. 10. 2009 zaslali návrhy na ocenenie trénerov SsFZ v ankete "Najúspešneší tréner SsFZ za rok 2009"  v  kategóriách tréner dospelých, mládeže a mládeže v ÚTM.

4.       TMK SsFZ žiada trénerov 3. ligy dospelých, aby do 30.10.2009 zaslali na SsFZ vyhodnotenie ankety "11-ka SsFZ za rok 2009" a vyhodnotenie úrovne 3. ligy – písomné podklady boli na jednotlivé FK zaslané poštou v septembri.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: Ďanová R (K. Lúčka – Ďanová), Černová AR1 (K. Lieskovec – Černová), Skalité – Sučany AR1 (Skalité – Sučany), D. Strehová R (V. BLH – D. Strehová).  Na základe nesplnenia čl. 4/a v prípade FK Skalité aj 3/a „Štatútu...“  podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby prostredníctvom svojich ÚS upozornili trénerov na konanie doškoľovacieho a rekvalifikačného seminára organizovaného TMK SsFZ 17. 11. 09 v B. Bystrica. Podrobnosti k semináru nájdete na www.ssfz.sk

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili:  Fiľakovo (9, 10, 11 – posledné upozornenie), Turany (10, 11), Z. Poruba, O. Jasenica, Hliník (11), Stráňavy, Sučany (10), Belá (9).

3.      Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 27. 10. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Hajnačka – Brusno (opakovane žiadame o predloženie nepoškodené CD), Turany – Kremnička, V. Blh – D. Strehová, Vinica – Gemer, K. Lúčka – Ďanová, K. Lieskovec – Černová.

 

Zmena DL č. 13

Lisková – L. Sliače (Žeriava za Hraška)

L. Lúčka – Skalité (dorast, 25. 10. o 12.00, Koleno)

O. veselé – L. Lúžna (dorast, 27. 10. 09 o 14.00, pôvodná delegácia)

O. veselé – Belá (SŽ a MŽ, 28. 10. 09 o 13.00-15.00, ObFZ DK za Rojčeka)

 

Zmena DL č. 14

 

Rudinská – Oščadnica  ( DZ Zeleňák za Huríka aj dorast )

Trstená – Bešeňová  ( DZ Hurík za Mareka aj dorast  )

 

Dohrávky

IV. liga sk. SEVER, V. liga sk. A, B – 11. kolo 28. 10. 09 o 14.00

Predmier – K. Lieskovec (pôvodná delegácia)

Trebostovo – Stráňavy (nová Ježík – Kratochvíla, Adamec .- Spišiak)

Oščadnica – Bánová (M. Poljak za Zlejšího)

Rudinská – Raková (pôvodná delegácia)

D. Tižina – Podvysoká (Farský za Šalatu, Hraško za Farského)

Belá – S. Bystrica, Palúdzka – Žaškov, Trstená – Vrútky, T. Kľačany . O. Veselé, O. Podzámok . T. Štiavnička (platia pôvodné delegácie)

mládež

Kováčová – Stožok (V. liga dorast, 15.00, Hromádka – ObFZ ZV),

V. Rovné – T. Teplice (SŽ a MŽ, 29. 10. o 12.00-14.00, Juríček),

Kováčová – S. Ľupča (SŽ a MŽ, 31. 10. o 10.00-12.00, Ligač)

 

Hodnotenie R

III. liga: Krásno – Fiľakovo 8;8,1/8; Bánová – Králiky 8;8/8; Turany – Kremnička 8,3;8,1/8,2; Z. Poruba – T. Teplice 8,4;8,1/8,1; Ružiná – Námestovo 7,7;8,2/8,4; D. Ždaňa – L. Štiavnica 8,3;8,2/8,1; N. Baňa – Bytča 8,1;8/8,1; V. Krtíš – L. Lúčka 8,1;8/8;.

IV. liga sk. SEVER: K. Lúčka – Ďanová 8,1;8,2/8,2; Dúbrava – O. Jasenica 8,1;8,1/8; Černová – Tvrdošín 8,2;8,2/8,2; Sučany – Belá Dulice 7,8;8/8; K. N. Mesto – Skalité 8,1;8/8.

IV. liga sk. JUH: V. Blh – D. Strehová 8,1;8/8; Divín - B. Štiavnica 7,8;8/8,2; Jupie BB – Hliník 8,1;8,1/8; Kalinovo – Žiar 8,4;8,1/8,1; Tisovec – Poltár 8;8/8; Brusno – Š. Bane 8;8/8,1; Revúca – Hajnačka 8,1;8,2/8,1.

V. liga sk. A: Strečno – Varín 8,3;8,2/8; Bytčica – Za Závodie 8,2;8,1/8,1; Rosina – Makov 8;8,1/8,2.

V. liga sk. B: Lisková – Martin 7,8;8/8; L. Sliače – L. Hrádok 8,2;8/8,1; Ludrová – Bešeňová 8,2;8,2/8,2.

V. liga sk. C: Č. Balog – Kováčová 8,2;8,1/8; Šalková – Sásová, Lutila – Kremnica 8,1;8,1/8,1; Selce – Hrochoť, Pliešovce – Badín 8,1;8/8; Lovča – Radvaň 8;8/8; Žarnovica – Priechod 8,1;8,2/8.

V. liga sk. D: Nenince – Cinobaňa 8,2;8,2/8,1; Radzovce – Sklabiná 8,2;8/8,1; Mýtna – Jesenské 7,9;8/8,1; Príbelce – Čebovce 8,2;8,1/8,1; Hnúšťa – Tomášovce 7,8;8,2/8,2; Kráľ – Málinec 8,3;8,3/8,2; Vinica – Gemer 7,9;8/8.