25. 3. 2010

Spravodajca č. 35/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Z dôvodu klimatických podmienok a stavu hracích plôch ŠTK povoľuje odohrať MFS v termíne do 30.4.2010 na schválených pomocných hracích plochách FK. Vyzývame však všetky FK na dôslednú pripravenosť hlavných hracích plôch pred jarnou časťou súťažného ročníka.

2.       ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať všetky MFS dospelých 28. kola (III. liga) a 26. kola (IV. ligy a V. ligy) dňa 18.6.2010 (piatok) o 17,30 hod. (v plánovanom termíne 20.6.2010 sa odohrá stretnutie MS Slovensko – Paraguaj).

3.       Po zistení skutkových stavov HP rušíme stretnutia  16. kola III. ligy dňa 28.3.2010 Bytča – Námestovo, 14. kola IV. ligy Sever Stráňavy – Belá dňa 28.3.2010, 14. kola V. ligy sk B Ludrová – L. Sliače dňa 28.3.2010 a 14. kola V. ligy sk. B Trstená – L. Hádok dňa 28.3.2010, následne vyzývame FK Bytča, Stráňavy, Ludrová a Trstená o písomné nahlásenie náhradného termínu odohrania stretnutí, ktoré sa musia odohrať v termíne do 6.5.2010. Dohody nahlásiť na SsFZ do 1.4.2010!

4.       Súhlasíme s odohraním stretnutia 15. kola IV. ligy Kotrčina Lúčka – MFK Sučany dňa 4.4.2010 (UHČ) na futbalovom štadióne v Lietavskej Lúčke.

5.       Na základe rozhodnutia DK SsFZ D-538 nariaďujeme odohrať MFS 18. kola III. ligy Lipt. Štiavnica – Turčianske Teplice dňa 11.4.2010 (UHČ) na ihrisku v Liptovských Sliačoch.

6.       Schválené zmeny termínov a UHČ pre jarnú časť 2009/2010 : FTC Fiľakovo (SO, UHČ),  TJ Gemer (SO, UHČ ihrisko Stárna), MŠK K.N.Mesto (18.kolo KNM-Černová 24.4.2010 UHČ, 20.kolo KNM-Sučany 8.5.2010 UHČ)

7.       Z dôvodu aktualizácie Pasportov futbalových štadiónov ktoré sú staršieho dáta resp. neaktuálne a v zmysle plnenia Licenčného systému SsFZ žiadame všetky futbalové kluby dospelých aj mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie ® ŠTK  ® materiály. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 17. kola III. ligy SD a MD Fiľakovo – Námestovo 1. 4. 10 (štvrtok) o 12.00-14.30,

b)       odohrať MFS 14. kola V. ligy dorast sk. B S. Kríž – LM Palúdzka 5. 5. 10 (streda) o 16.00,

c)       odohrať neodohrané MFS 10. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Bzovík 26. 5. 10 (streda) o 17.00,

d)       odohrať MFS 14. kola V. ligy dorast sk. B L. Lužná – Rabča 6. 4. 10 (utorok) o 15.00,

e)       odohrať neodohrané MFS 12. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Z. Slatina 5. 5. 10 (Streda) o 17.00,

f)         predohrať MFS 16. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – ZA Závodie 1. 4. 10 (štvrtok) o 14.00,

g)       odohrať MFS 17. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Fomat MT – Námestovo 10. 4. 10 o 14.30,

h)       odohrať MFS 17. kola III. ligy MD Čadca – Fomat MT 21. 4. 10 (streda) o 16.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       16. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – L. Hrádok 11. 4. 10 o 15.30,

b)       12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Kláštor p. Zn. 11. 4. 10 o 11.30-13.30 ako predzápas dorastu,

c)       16. kola I. ligy MŽ sk. JUH N. Baňa – Lučenec 16. 5. 10 o 10.30-12.30,

d)       19. kola I. ligy MŽ sk. JUH N. Baňa – Podbrezová 6. 6. 10 o 10.30-12.30.

3.      Ruší odohranie nasledujúcich MFS:

a)       14. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Raková,

b)       14. kolo V. ligy dorast sk. A Turzovka – Strečno,

c)       14. kolo V. ligy dorast sk. B L. Lúžna – Rabča,

d)       14. kolo V. ligy dorast sk. B Trstená – Liesek,

e)       14. kolo V. ligy dorast sk. B S. Kríž – LM Palúdzka,

f)         14. kolo V. ligy dorast sk. A Čadca B – Štiavnik,

g)       12. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Blatnica,

h)       14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Oščadnica,

i)         14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Zborov,

j)         17. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Pliešovce,

k)       14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Terchová – Svrčinovec.

4.      Oznamuje účastníkom V. ligy dorast sk. A, že FK Čadca B odohrá svoje doma hrané MFS 180 min. pred UHČ dospelých.

5.      Žiada MŠK Námestovo o predloženie vzájomných dohôd z neodohraných MFS jesennej časti roč. 2009/10. 7. kolo Námestovo – Hôrky, 10. kolo Badín – Námestovo, termín: 31. 3. 2010.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-618  Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch č. 20 - 31/2009-10, DK na návrh HK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 04.03.10 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK Bytča, K.Lieskovec a Predmier (všetko družstvá dospelých). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.

D-620 Rada SsFZ na svojom prvom zasadnutí dňa 19.12.2009 rozhodla o zastavení účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2009/2010 a z ročníka 2008/2009 v rozsahu uvedenom v Spravodajcoch SsFZ č. 25-31/2009-10. Funkcionárom FK doporučujeme, aby sa s uvedeným rozhodnutím oboznámili.

D-621 DK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe čl.10 bod 10 DP prerušila tresty udelené na časové obdobie, ktorých zostatok prechádza do jarnej časti ročníka 2009/2010 (uvedeným trestom nebola Radou SsFZ zastavená účinnosť). Funkcionárom FK doporučujeme, aby sa oboznámili s rozhodnutím DK uvedeným pod D-614 v Spravodajcoch č. 21 a 22/2009-10.

D-622 DK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe rokovania konferencie SsFZ VV SsFZ upravil spôsob uvádzania účinnosti trestov jednotlivcov v prípadoch, keď pred začatím rokovania DK nie je predložený doklad o zaplatení, resp. poplatok je v nižšej sume. Funkcionárom FK doporučujeme, aby sa s týmto rozhodnutím, ktoré bolo uvedené v Spravodajcoch SsFZ č. 31-33 /2009-10 oboznámili.

D-623  Na návrh DK ObFZ CA Lukáš Vajdík 940619 K.Lieskovec 3 mesiace nepodmienečne od 25.3.10 do 24.6.10, 1-9-1b.

D-624  Na návrh KM Stanislav Kováč ved. druž. FK Očová SŽ DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného.

D-625  Na návrh KM, DK Ján Šimkovič tréner FK Očová SŽ 6 mesiacov nepodm. od 25.3.10 do 24.9.10, 1-9-2b.

D-626  Na návrh KM Viera Kurtíková ved. druž. FK Očová SŽ DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestanie menovanej.

D-627  Na návrh KM Ján Babic ved. druž. FK Očová SŽ 6 mesiacov nepodmienečne od 25.3.10 do 24.9.10, 1-9-2b.

D-628  Na návrh KM Dávid Čerhýň 950214 Očová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného.

D-629  Na návrh KM Marek Babic 951211 Očová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného.

D-630  Na návrh KM Ľuboš Baran 950926 Očová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného.

D-631  Na návrh KM SsFZ Ján Babic 941024 Očová 3 mesiace nepodmienečne od 25.3.10 do 24.6.10, 1-9-1b.

D-632  Na návrh KM SsFZ Peter Huliak 941222 Očová 3 mesiace nepodmienečne od 25.3.10 do 24.6.10, 1-9-1b.

D-633  Na návrh KM SsFZ FK Očová SŽ zastavenie čiinnosti na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne a pokuta 500 € + 10 € za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-5 za neoprávnené štarty hráčov na falšované RP.

D-634  DK prevoláva na svoje zasadnutie dňa 1.4.10 o 16:00 hod. funkcionárov FK Bytča, K.Lieskovec a Predmier (všetko družstvá dospelých). Funkcionári si so sebou prinesú doklady o úhrade nedoplatkov, na základe ktorých majú ich príslušné družstvá zastavenú činnosť.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ pozýva všetkých predsedov KR ObFZ na spoločné zasadnutie dňa 1. 4. 2010 (štvrtok) o 17,00 hod. do Reštaurácie u Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke. Program – vyhodnotenie R a DZ za jesennú časť 2009/2010, vyhodnotenie teoretických previerok na zimných seminároch R a DZ, pokyny pre jarnú časť 2009/2010, informácie k licenčným seminárom R a DZ, iné. Spoločného stretnutia sa z každého ObFZ zúčastní aj jedna osoba zodpovedná za program Talent.

2.       Náhradný termín zimných seminárov sa uskutoční dňa 15. 4. 2010 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách v rámci fyzických previerok. Zúčastnia sa: Fízel, Berko, Hronček, Bubenka, Ďuriš, Chrien, Kožík, Masár, Zelezník. Zároveň sa opravných teoretických previerok zúčastnia: Antalík, Callo, Juríčka, Taraba.

3.       Do dnešného dňa neuhradili príspevok na organizačné náklady KR SsFZ vo výške 10,- € títo R: Ďuriník, Grenčík, Hubočan, Katrenčík, Kuba, Kúchen, účastnícky poplatok 15,- € Kuzma. V prípade neuhradenia do 31. 3. 2010 bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

4.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 15. 4. 2010  sa zúčastnia: Balázsik, Brodňan, M. Budáč, Bušo, Bútora, Cimprich, Čajka, Callo, Čambora, Danišek, Dvorštiak, Ďuriník, Faber, Forbak, Frontová, Galád, Golian, Gombala, Halfar, Holas, Hrmo, Hraško, Hronček, Hrtús, Hromádka, Hubočan, Hýllová, Chudý, Ivanič, Ma. Jakubjak, Jánoš, Jánošík, Ježík, Juríček, Juríčka, Katrenčík, Knapec, Korenčík, Košarník, Koleno, Krahulec, J. Krajči, M. Krajči, Kuba, Kuteľ, Kuzma, Labuda, Ľupták, Martin, Martinec, Masár, Mastiš, T. Matejčík, Mikloš, Mitúch, Moják, Mojžiš, Nemček, Ondák, Ondrašina, P. Oružinský, Očenáš, Pavkovčeková, Pilšáková, Ploštica, Pšenák, Remeň, Rogoň, Rojček, Sikora, Sitarčík, Staškovan, Súhrada, Šašvary, Šulgan, Šuška, Šupej, Štrba, Tapfer, Taraba, Tisoňová, Vanková, Weiss, Wojčík, Zlejší, Žbirka, Žeriava, Žubor, Kožík, Antalík, Baka. 16. 4. 2010 sa zúčastnia:  Adamec, Baranček, Bariak, Belko, Beňo, Berko, Berta, Blahušiak, P. Budáč, Bubenka, Budinec, Čičmanec, Čuboň, Čunderlík, Dado, Danko, Dian, Dodok, Dobroň, Drapáč, Drozd, Ďuriš, Fábry, Farský, Fízel, Gača, Gonda, Grenčík, Greňo, Guži, Gyorgy, Harezník, Havran, Hlaváčik, Hnilica, Hlinica, Horák, Horný, Hreus, Chmúrny, Chovanec, Chrien, Jačmeník, Janíček, Jodas, Kapusta, Kollár, Koós, Kratochvíla, Kret, S. Kučera, T. Kučera, Kuchársky, Kúchen, Ja, Kyzek, Jo. Kyzek, Ligač, Ligas, Lisická, Locsos, Mačuda, Madera, Maga, Majer, Machyniak, Markovič, J. Matejčík, Matoš, Medveď, Melich, Mihálka, Močiliak, Náther, S. Oružinský, Ostrihoň, Paňko, Parobek, Petrák, M. Poljak, R. Poliak, Putra, Rendla, Repiský, Riša, Rohoň, Roštár, Scherer, Sitár, Szabó, Šalata, Škvarek, Švec, Tilesch, Tokár, Truban, Turňa, Tutura, Uhorskai, Urda, Verkin, Vojtek, Vojvoda, Vrtich, Zelezník, Žiak. Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m Program Talent (30s/35s), do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia FP, budú do konca súť. roč. obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. V prípade, že R vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok 10 €.

5.       Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2010. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2010.

6.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť minimálne  dvoch rozhodcov v termíne do 1. 4. 2010 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

7.       Ukončenie činnosti R: Michal Jakubjak.

8.       Upozorňujeme R a DZ, že na webovej stránke SsFZ v časti Komisie boli zverejnené informácie súvisiace s programom Talent pre jarnú časť súťaží 2009/2010.

9.       Zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 1. 4. 2010 o 15,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

10.   KR oznamuje, že novým vedúcim obsadzovacieho úseku je p. Ľudovít Perašín, mailové adresy: doma: ludovit.perasin@gmail.com, práca: perasin@tomirtech.sk, mobil: 0907 818200. Všetky ospravedlnenia R je potrebné posielať v dostatočnom časovom predstihu (21 dní) výhradne elektronickou poštou. Telefonicky len v nevyhnutných prípadoch !

11.   ÚDZ: Pozývame na zasadnutie dňa 1. 4. 2010 o 16,30 hod. do Reštaurácie u Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke  P. Chovanca.

12.   Ospravedlnenia R:  Vojtek   3. 4., 10 4., 17. 4. 2010 – soboty; Berko 27. 3. 2010, 17. 4. 2010 + soboty; Šuška 8. 4. 2010;  24. – 25. 4. 2010 + pracovné dni; Guži  3. – 4. 4. 2010; Šulgan -PN; Horák - PN do 6. 4. 2010; Mitúch - PN;  Taraba - PN; Jodas – soboty; Matoš – soboty; Kuba 28. – 29. 5. 2010 + soboty;  Roštár –PN; Oružinský P. – pracovné dni; Ligas 27. 3. 2010; Hlaváčik – ukončenie PN; Galád – ukončenie PN.

13.   Ospravedlnenia DZ: J. Balko  -  3. - 4. 4.,   P. Budáč  -  20. 4. - 25. 4., S.  Muráň -  24. 4. - 25. 4. J.Brťka - 4. 6. - 14. 6. 2010.

14.   Zmeny adries DZ: L. Hurík nová adresa: Korňa č. 457, 023 21 Korňa,

J. Kuska  e-mail: jozokuska@centrum.sk,Ľ. Konečný e-mail: lub.konecny@centrum.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 4. 10 o 10.00.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že od augusta 2009 sú v platnosti poplatky za matričné úkony:

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania),

-      termín začiatku hosťovania (od ...) nemôže byť skorší ako dátum kedy sú podklady predložené príslušnej MaK,

-      hosťovanie podané v termíne do marca 2010 nemôže byť kratšie ako do 30. 6. 2010,

-      pri všetkých podaniach rešpektovať čl. 3 PPpNF (hráč môže v jednom súť. ročníku štartovať v súť. stretnutiach za dva futbalové kluby vrátane materského),

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne (+50%),

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

4.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

5.       Zloženie MaK: Stanislav Špila (CA) 0907 360541, Michal Ramšák (VK) 0903 862692, Jozef Hreus (ZA) 0907 559621, Ján Forgon (RS) 0903 541036, Vladimír Cirbus (LC) 0918 895348, Eduard Maňúr (MT) 0907 841477, Jaroslav Vaňo (LM) 0917 367444, Slavomír Baláž (BB) 0907 806995. Zástupca ObFZ DK je ešte v riešení.

6.       Oznamujeme FK, že matričné úkony možu od 19. 2. 10 vykonávať členovia MaK podľa príslušnej územnej príslušnosti.

7.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Čadca : OŠK Rudina – Pollák Peter 781015.OrFZ Dolný Kubín – FC Oravský Podzámok - Maslo Pavol 850220, ObFZ Rimavská Sobota – FC 98 Hajnáčka – Bartko Ondrej 780321, Iskra Hnúšťa – Budai Ján 750121, ŠK Bastav Revúčka – Kasper Lukáš 890924. ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ Zvolen – Družst. Hontianske Moravce – Páleš Tomáš 830508, Elán Zvolen – Sihelský Michal 840823, ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522, ObFZ Žilina – Cementáreň Lietavská LúčkaMihál Samuel 870822, Rosina – Veselovský Tomáš 820720.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Sekretariát SsFZ obdržal na svoj účet zálohové platby od FK a následne uhradil na účty R a DZ náhrady, v zmysle RS za odvedené stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2009/10. Po prekontrolovaní platieb od jednotlivých FK a úhrad vykonaných SsFZ zistil nasledovné preplatky resp. nedoplatky FK: Baník Ružiná – preplatok 20 € (nasledujúca 3. záloh. platba do 25. 3. 10 vo výške 1 040 €); Družstevník Ďanová preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Družstevník O. Jasenica – preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Baník Š. Bane – preplatok 50 € (1x neúčasť AR, nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 650 €); FK Predmier – nedoplatok 85 € (do 27. 3. 10 uhradiť 785 €); FK Trebostovo – nedoplatok 5 € (do 27. 3. 10 uhradiť 705 €). Všetky ostatné FK III. a IV. líg uhradia 3. zálohovú platbu do 25. 3. 10 , ako je to uvedené v RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7 a to III. liga vo výške 1 060 €, IV. liga 700 €. Z dôvodu  lepšej identifikácie platiteľa je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri úhrade variabilný symbol pridelený jednotlivým FK pre 3 zálohovú platbu: L. Štiavnica 010380; Námestovo 020380; T. Teplice 030380; Kremnička 040380; Králiky 050380; Krásno 060380; Bánová 070380; Turany 080380; Z. Poruba 090380; Ružiná 100380; D. Ždaňa 110380; N. Baňa 120380; V. Krtíš 130380; L. Lúčka 140380; Bytča 150380; Fiľakovo 160380; Skalité 170380; Belá Dulice 180380; K. Lieskovec 190380; Tvrdošín 200380; O. Jasenica 210380; K. Lúčka 220380; Dúbrava 230380; Černová 240380; Predmier 250380; Sučany 260380; K. N. Mesto 270380; Trebostovo 280380; Stráňavy 290380; Ďanová 300380; Š. Bane 310380; Poltár 320380; Žiar 330380; Hliník 340380; B. Štiavnica 350380; V. Blh 360380; Divín 370380; BB Podlavice 380380; Kalinovo 390380; Tisovec 400380; Brusno 410380; Revúca 420380; Hajnáčka 430380; D. Strehová 440380.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. Poplatok za vybavenie takejto žiadosti urýchlene (na počkanie) je 10 € (á 1 RP). V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

 

Zmena DL č. 18

Bánová – L. Mikuláš (28.3., SD a MD -  R Nemček)

Hôrky – N. Baňa (28. 3., SD a MD -  AR1 Šupej)

Vrútky – Ľubochňa (28. 3., V. liga dor., R Ježík, AR1 Chovanec, ObFZ MT sa ruší)

Selce – Slovan (27. 3., SP ženy - R Kučera T.)

Bytča – Námestovo, Stráňavy – Belá, Trstená – L. Hrádok, Ludrová – L. Sliače (nehrajú sa)

Stráňavy – Raková, Čadca B – Štiavnik, Trstená - Liesek (dorast – nehrajú sa)

S. Kríž – Palúdzka (dorast, 5. 5. o 16.00)

L. Lúžna – Rabča (dorast, 6. 4. o 15.00)

Revúca – Divín (dorast, nová Adamec – Frontová – Zdechovan)

Trstená – Blatnica, Čierne – Zborov, Terchová – Svrčinovec, Turzovka – Oščadnica (SŽ a MŽ, nehrajú sa)

Rosina – Raková (Beňo za Mojáka)

Žarnovica – Hrochoť (Ligač za Gaču, Riša za Ligača aj dorast)

Hnúšťa – Sklabiná (Gača za Ríšu)

Kremnica – Badín (Balázsik – Fízel – DZ Nosáľ aj predzápas Kremnica – Detva)

Čadca – Námestovo (I.LMŽ SEVER R. Nemček za Vojvodu, hrá sa v Námestove)

Martin – Žilina (I.LMŽ SEVER Hronček za Pšenáka, 27. 3. 10)

Tempus RS – Poltár (Kyzek Ja.)

Kráľ – Jesenské (Antalík za Budinca)

Č. Balog – K. N. Mesto (III. LSD a MD správne Podbrezová C – K. N. Mesto)

Rudina – D. Hričov (V. liga sk. A, správne Skalité – D. Hričov)

D. Strehová – Radzovce (V. liga dorast sk. D správne D. Strehová – Pliešovce)

Martin – Žilina (MŽ A a B, 27. 3. 10 o 14.30)

 

Zmena DL č. 19

Turany – Ružiná (DZ Repa za Tomčíka)

L. Sliače – Palúdzka (DZ Vrtel za Repu)

Lisková – Trstená (DZ Borcovan za Vrtela)

Selce – Tomášovce (dorast, 10.00)

Tornaľa – Pliešovce (SŽ a MŽ, nehrá sa)