2. 4. 2010

Spravodajca č. 36/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Z dôvodu klimatických podmienok a stavu hracích plôch ŠTK povoľuje odohrať MFS v termíne do 30.4.2010 na schválených pomocných hracích plochách FK. Vyzývame však všetky FK na dôslednú pripravenosť hlavných hracích plôch pred jarnou časťou súťažného ročníka.

2.     Prerokovaná námietka kapitána H v stretnutí (Podlavice – Divín) – neopodstatnená.

3.     Po vzájomnej dohode FK sa stretnutie 14. kola IV. ligy Sever Stráňavy – Belá odohrá dňa 14.4.2010 o 16,30 hod.

4.     Na základe nesplnenia požiadavky ŠTK (nahlásenie dohody) nariaďujeme odohrať stretnutie 16. kola III. ligy Bytča – Námestovo dňa 23.4.2010 16,30, stretnutie 14. kola V. ligy sk B Ludrová – L. Sliače dňa 23.4.2010 o 16,30 a stretnutie 14. kola V. ligy sk. B Trstená – L. Hádok dňa 30.4.2010 o 16,30.

5.     Súhlasíme s odohraním stretnutia 15. kola IV. ligy Kotrčina Lúčka – MFK Sučany dňa 4.4.2010 (UHČ) na futbalovom štadióne v Lietavskej Lúčke.

6.     FK Kalinovo schvaľujeme náhradnú hraciu plochu v rámci povolených výnimiek v bode 1po splnení skôr dohodnutých podmienok stanovených ŠTK.

7.     Na základe rozhodnutia DK SsFZ D-538 nariaďujeme odohrať MFS 18. kola III. ligy Lipt. Štiavnica – Turčianske Teplice dňa 11.4.2010 (UHČ) na ihrisku v Liptovských Sliačoch.

8.     Pod následkom disciplinárnych opatrení žiadame FK Predmier o predloženie RP hráčov zo stretnutia Predmier – Kotrčina Lúčka dňa 8.4.2010 o 15,00 hod.

9.     Z dôvodu aktualizácie Pasportov futbalových štadiónov ktoré sú staršieho dáta resp. neaktuálne a v zmysle plnenia Licenčného systému SsFZ žiadame všetky futbalové kluby dospelých aj mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie ® ŠTK  ® materiály. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať neodohrané MFS 7. kola III. ligy SD a MD Námestovo – Hôrky 6. 4. 10 (utorok) o 14.00-16.00 na UT v Námestove,

b)       odohrať neodohrané MFS 14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Raková 1. 4. 10 (štvrtok) o 14.00,

c)       predohrať MFS 15. kola V. ligy dorast sk. D Revúca – V. Čalomija 2. 4. 10 (piatok) o 14.00,

d)       odohrať MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca C – Skalité 12. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

e)       odohrať neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Vrútky 8. 4. 10 (štvrtok) o 14.00-16.00,

2.      Oznamuje účastníkom: 

a)       III. ligy SD a MD, že MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 10.00-12.30, 22. kolo K. N. Mesto – Bytča 8. 5. 10; 24. kolo K. N. M – Čadca 22. 5. 10; 26. kolo K. N. M – D. Kubín 5. 6. 10; 28. kolo K. N. M. – Fomat MT 19. 6. 10.

b)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že TJ Dlhá odohrá svoje doma hrané MFS počnúc 17. kolom v nedeľu ako predzápas dospelým, zároveň upozorňujeme FK Dlhá na povinnosť upozorniť doporučenou listovou zásielkou o tejto skutočnosti FK, ktorých sa táto zmena týka,

c)       I. ligy MŽ sk. JUH, že FK Dukla BB odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 10.00-11.30 na ihrisku ŠK Kremnička,

3.      Nariaďuje FK V. Blh o urýchlnené uhradenie cestovných nákladov z MFS 22. kola V. ligy dorast sk. D V. Blh – Klenovec Marek Benco 980 55 Klenovec Č. A 683 – 17 €, Marek Kasač Hnúšťa, V. Klementisa 215 – 17 €, Ján Kasač Hnúšťa V. Klementisa 215 – 17 € zo zasadnutia KM 4. a 11. 6. 2009 uverejnené v Spravodajcoch č. 48 z 18. 6. 09 do 15. 4 2010 v prípade neuhradenia nákladov postúpi prípad na DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-635 DK žiada výbor FK Divín o prijatie účinných opatrení, ktorými zabráni v opakovanom hrubom nešportovom správaní sa p. Petra Ďuricu, prezidenta FK, na stretnutiach IV. ligy sk. JUH dosp. Prijaté opatrenia FK predloží písomne na DK do 7. 4. 10,

D-636 Michal Korbeľ 840331 Vrútky 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-637 Lukáš Mikuš 870703 Žaškov 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-638 Vladimír Kačalka 830308 Lisková 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-639 Rastislav Šiška 801002 Lisková 1 SN od 29. 3. 10, 1-4a,

D-640 Radoslav Frajt 950304 Sliač 2 SN od 29. 3. 10 1-5a,

D-641 Ján Antal 910730 Hnúšťa 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-642 Robert Anderko 790714 Gemer 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-643 Ján Matuška 851122 Tomášovce 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-644 Ivan Berky 930224 Hrochoť 4 SN od 29. 3. 10, 1-6-1b,

D-645 Matej Madoš 930110 S. Ľupča 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-646 Patrik Majer 910909 S. Ľupča 4 SN od 29. 3. 10, 1-6-1b,

D-647 Erik Dodok 930313 Dudince 1 SN od 29. 3. 10, 1-4a,

D-648 Lukáš Gembický 920314 H. Nemce 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-649 Juraj Marunčiak 931111 H. Nemce 4 SN od 29. 3. 10, 1-6-1b,

D-650 Peter Segeč 830301 Hajnačka 1 SN od 29. 3. 10, 1-4a,

D-651 Stanislav Šimko tréner FK Žiar 4 SN od 29. 3. 10, 1-3b,

D-652 FK Žiar dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť trénera v stretnutí 28. 3. 10,

D-653 Lukáš Kmeť 850114 Žiar 1 SN od 29. 3. 10, 1-4a,

D-654 Radoslav Škriniar 900630 Žiar DK hráčovi dňom 29. 3. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-655 Emil Presperín 781009 Divín DK hráčovi dňom 29. 3. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-656 Miloš Petrinec 920609 Stožok 4 SN od 29. 3. 10, 1-4a,

D-657 Miroslav Trabalík 911027 O. Jasenica 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-658 Ján Daníšek 791229 Predmier 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-659 Michal Kačák 841003 Sučany 2 SN od 29. 3. 10, 1-6-1a,

D-660 Ján Mihálik 870825 O. Jasenica 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-661 Ján Šugár 871202 Varín 1 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-662 Peter Sokolovský 840817 Strečno 4 SN od 29. 3. 10, 1-3b,

D-663 Štefan Čepela 841118 Belá DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-664 Peter Jantoš 930119 Zborov 4 SN od 29. 3. 10, 1-3b,

D-665 Martin Repček 910108 L. Mikuláš 2 SP do 30. 9. 10, 1-4a,

D-666 Richard Krátky 920918 N. Baňa 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-667 Adam Baranec 920925 N. Baňa 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-668 Patrik Skotnický 920617 Bytča 2 SN odf 29. 3. 10, 1-5a,

D-669 Tomáš Brusznyai 930222 Fiľakovo 2 SN od 29. 3. 10, 1-5a,

D-670 Marián Hric ved. dr. FK Badín SD 6 SN od 29. 3. 10, 1-3b,

D-671 FK Badín SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosti vd. družstva po stretnutí 28. 3. 10 a nepodpísanie zápisu o stretnutí,

D-672 Peter Gyurky ved. dr. a Miroslav Greguška tréner FK Dudince dorast. Menovaní do 7. 4. 10 zašlú na DK písomné vyjadrenie k svojím previneniam (výkon funckie v čase nepodm. zastavenia činnosti v stretnutí 27. 3. 10) a poplatky za prerokovanie previnenia,

D-673  Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Jaroščiak 870725 K. Lúčka – nesprávny poplatok,

D-674 DK predvoláva na svoje zasadnutie 8. 4. 10 zo stretnutia Jupie BB – Divín IV. liga JUH dosp. o 16.30 FK Divín: Peter Ďurica prezident FK, Pavel Štengl 870311. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimných seminárov sa uskutoční dňa 15. 4. 2010 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách v rámci fyzických previerok. Zúčastnia sa: Fízel, Berko, Hronček, Bubenka, Ďuriš, Chrien, Kožík, Masár, Zelezník. Zároveň sa opravných teoretických previerok zúčastnia: Antalík, Callo, Juríčka, Taraba.

2.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 15. 4. 2010  sa zúčastnia: Balázsik, Brodňan, M. Budáč, Bušo, Bútora, Cimprich, Čajka, Callo, Čambora, Danišek, Dvorštiak, Ďuriník, Faber, Forbak, Frontová, Galád, Golian, Gombala, Halfar, Holas, Hrmo, Hraško, Hronček, Hrtús, Hromádka, Hubočan, Hýllová, Chudý, Ivanič, Ma. Jakubjak, Jánoš, Jánošík, Ježík, Juríček, Juríčka, Katrenčík, Knapec, Korenčík, Košarník, Koleno, Krahulec, J. Krajči, M. Krajči, Kuba, Kuteľ, Kuzma, Labuda, Ľupták, Martin, Martinec, Masár, Mastiš, T. Matejčík, Mikloš, Mitúch, Moják, Mojžiš, Nemček, Ondák, Ondrašina, P. Oružinský, Očenáš, Pavkovčeková, Pilšáková, Ploštica, Pšenák, Remeň, Rogoň, Rojček, Sikora, Sitarčík, Staškovan, Súhrada, Šašvary, Šulgan, Šuška, Šupej, Štrba, Tapfer, Taraba, Tisoňová, Vanková, Weiss, Wojčík, Zlejší, Žbirka, Žeriava, Žubor, Kožík, Antalík, Baka. 16. 4. 2010 sa zúčastnia:  Adamec, Baranček, Bariak, Belko, Beňo, Berko, Berta, Blahušiak, P. Budáč, Bubenka, Budinec, Čičmanec, Čuboň, Čunderlík, Dado, Danko, Dian, Dodok, Dobroň, Drapáč, Drozd, Ďuriš, Fábry, Farský, Fízel, Gača, Gonda, Grenčík, Greňo, Guži, Gyorgy, Harezník, Havran, Hlaváčik, Hnilica, Hlinica, Horák, Horný, Hreus, Chmúrny, Chovanec, Chrien, Jačmeník, Janíček, Jodas, Kapusta, Kollár, Koós, Kratochvíla, Kret, S. Kučera, T. Kučera, Kuchársky, Kúchen, Ja, Kyzek, Jo. Kyzek, Ligač, Ligas, Lisická, Locsos, Mačuda, Madera, Maga, Majer, Machyniak, Markovič, J. Matejčík, Matoš, Medveď, Melich, Mihálka, Močiliak, Náther, S. Oružinský, Ostrihoň, Paňko, Parobek, Petrák, M. Poljak, R. Poliak, Putra, Rendla, Repiský, Riša, Rohoň, Roštár, Scherer, Sitár, Szabó, Šalata, Škvarek, Švec, Tilesch, Tokár, Truban, Turňa, Tutura, Uhorskai, Urda, Verkin, Vojtek, Vojvoda, Vrtich, Zelezník, Žiak. Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m Program Talent (30s/35s), do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia FP, budú do konca súť. roč. obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. V prípade, že R vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok 10 €.

3.       Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2010. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2010.

4.       Upozorňujeme R a DZ, že na webovej stránke SsFZ v časti Komisie boli zverejnené informácie súvisiace s programom Talent pre jarnú časť súťaží 2009/2010.

5.       Ospravedlnenia R:  Tapfer 24. – 25. 4. 10; Pšenák - prac.dni + soboty; Krajčí M. 24. – 25. 4. 10; Bušo – prac.dni; Berko – soboty podľa nahlás., Čajka – prac.dni; Ondák 17. – 18. 4. 10; Kučera S. 4. 4. 10; Katrenčík 15. – 16. 4. 10; Švec 22. 4. – 3. 5. 10; Chudý 10. 4. 10; Čambora 17. 4. 10; Harezník – prac.dni + soboty; Mikloš 17. – 24. 4. 10; Kratochvíla – prac.dni; Očenáš 23. – 25. 4. 10; Hraško 25. 4. 10; Nemček – prac.dni; Bútora 10. – 11. 4. 10; Havran 11. a 18. 4. 10; Ja. Kyzek 24. 4., 29. – 30. 4., 1. - 2. 5. 10; Budač P. 10. 4. 10; Čunderlík 22. 4. – 6. 5. a 20. 5. – 24. 5. 10; Hlinica 17. – 18. 4. 10, Šuška 24. - 25. 4. 10, Šulgan PN do 6. 4. 10, Hlaváčik ukončenie PN.

6.       Ospravedlnenia DZ: Truban 24. 4. 10; Dolník 11. 4. 10; Šulek 2. 4. 10; Čunderlík 17. 4. 10; Bella 23. – 25. 4. 10, Kanka 10. - 11. 4. 10.

7.       Zmena t.č. DZ: P. Ševec 043 / 422 20 10;  0905 557 697

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zamietnuté prestupy: Lukáš Pňaček 931009 O. Veselé – MŠK Námestovo podľa čl. 12, Štefan Mihalik 880121 Sokol O. N. Ves – Nenince čl. 12.

2.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

3.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Čadca : OŠK Rudina – Pollák Peter 781015.OrFZ Dolný Kubín – FC Oravský Podzámok - Maslo Pavol 850220, ObFZ Rimavská Sobota – FC 98 Hajnáčka – Bartko Ondrej 780321, Iskra Hnúšťa – Budai Ján 750121, ŠK Bastav Revúčka – Kasper Lukáš 890924. ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ Zvolen – Elán Zvolen – Sihelský Michal 840823, ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522, ObFZ Žilina – Cementáreň Lietavská LúčkaMihál Samuel 870822, Rosina – Veselovský Tomáš 820720.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Sekretariát SsFZ obdržal na svoj účet zálohové platby od FK a následne uhradil na účty R a DZ náhrady, v zmysle RS za odvedené stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2009/10. Po prekontrolovaní platieb od jednotlivých FK a úhrad vykonaných SsFZ zistil nasledovné preplatky resp. nedoplatky FK: Baník Ružiná – preplatok 20 € (nasledujúca 3. záloh. platba do 25. 3. 10 vo výške 1 040 €); Družstevník Ďanová preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Družstevník O. Jasenica – preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Baník Š. Bane – preplatok 50 € (1x neúčasť AR, nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 650 €); FK Predmier – nedoplatok 85 € (do 27. 3. 10 uhradiť 785 €); FK Trebostovo – nedoplatok 5 € (do 27. 3. 10 uhradiť 705 €). Všetky ostatné FK III. a IV. líg uhradia 3. zálohovú platbu do 25. 3. 10 , ako je to uvedené v RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7 a to III. liga vo výške 1 060 €, IV. liga 700 €. Z dôvodu  lepšej identifikácie platiteľa je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri úhrade variabilný symbol pridelený jednotlivým FK pre 3 zálohovú platbu: L. Štiavnica 010380; Námestovo 020380; T. Teplice 030380; Kremnička 040380; Králiky 050380; Krásno 060380; Bánová 070380; Turany 080380; Z. Poruba 090380; Ružiná 100380; D. Ždaňa 110380; N. Baňa 120380; V. Krtíš 130380; L. Lúčka 140380; Bytča 150380; Fiľakovo 160380; Skalité 170380; Belá Dulice 180380; K. Lieskovec 190380; Tvrdošín 200380; O. Jasenica 210380; K. Lúčka 220380; Dúbrava 230380; Černová 240380; Predmier 250380; Sučany 260380; K. N. Mesto 270380; Trebostovo 280380; Stráňavy 290380; Ďanová 300380; Š. Bane 310380; Poltár 320380; Žiar 330380; Hliník 340380; B. Štiavnica 350380; V. Blh 360380; Divín 370380; BB Podlavice 380380; Kalinovo 390380; Tisovec 400380; Brusno 410380; Revúca 420380; Hajnáčka 430380; D. Strehová 440380.

2.       Zmena RS 2009/10 časť adresár FK mládež: OFK L. Lužná od 25. 3. 10 prezident Daniel Veselovský m 0905 474607, manager Albín Husarčík m 0905 217351, adresa FK Albín Husarčík, 034 72 L. Lužná 232.

3.      Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 7. 4. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Revúca – Žiar n. Hr.

 

Zmena DL č. 19

K. Lúčka – Sučany (hrá sa v L. Lúčke).

 

Zmena DL č. 20

Bytčica – Strečno (Tilesch za Rohoňa)

Martin – Vrútky (Rohoň za Tilescha)

Kováčová – Badín (nová Locsos – Hrmo, Parobek- Halaj)

Hnúšťa – Radzovce (nová Kollár – Truban, Berta – Králka, aj dorast)

Skalité – Zborov (miesto Rudiná – Zborov, 10. 4. o 15.30 h.)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – L. Štiavnica 8,3;8,2/8,2; L. Lúčka – T. Teplice 8;8/8,1; V. Krtíš – Kremnička 8,2;8,1/8,1; N. Baňa – Králiky 8;8/8; D. Ždaňa – Krásno 8;8,1/8; Ružiná – Bánová 8;8,2/8,1; Z. Poruba – Turany 8,4;8,3/8,3.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – Skalité 7,8;8,1/8,3; Trebostovo – K. Lieskovec 8;8,1/8; K. N. Mesto – Tvrdošín 8;8/8,1; Sučany – O. Jasenica 8;8/8; Predmier – K. Lúčka 8,2;8,1/8,1; Černová – Dúbrava 8,2;8/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Š. Bane 8,2;8/8,1; Hajnačka – Poltár 8,2;8,1/8,1; Revúca – Žiar 8,2;8/8; Brusno – Hliník 8,2;8,3/8,1; Tisovec – B. Štiavnica 8,1;8,1/8; Kalinovo – V. Blh 8,1;8,1/8,1; Jupie BB – Divín 7,4;7,9/8.

V. liga sk. A: Bánová B – Makov 8,1;8/8; S. Bystrica – ZA Závodie 8,3;8,3/8,3; Belá – Podvysoká 7,3;8,1/8; Rosina – Raková 8,3;8,3/8,2; Bytčica – Varín 7,3;8/8,1; D. Tižina – Oščadnica 8;8/8; Rudinská – Strečno 8;8/8,1.

V. liga sk. B: Martin – O. Veselé 8,2;8,1/8,1; T. Štiavnička – Vrútky 8;8,1/8; O. Podzámok – Žaškov 7,9;8,1/8,1; T. Kľačany – Bešeňová 8;8,1/8; Palúdzka – Lisková 7,4;8,3/8,4.

V. liga sk. C: Kováčová – Priechod 8,1;8,1/8,1; Kremnica – Badín 8,4;8,2/8,1; Lutila – Radvaň 8;8,1/8,1; Žarnovica – hrochoť 8,1;8,1/8,2; Pliešovce – Sásová 8,1;8/8; Lovča – Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Selce – Šalková 8,3;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Truban 8,5;8,2/8,1; Gemer – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Vinica – Čebovce 8,3;8,1/8,1; Kráľ – Jesenské 8,2;8,1/8,1; Hnúšťa – Sklabiná 8,1;8/8; Príbelce – Nenince 8,1;8/8; Mýtna – Radzovce 7,9;8/8,1.