9. 4. 2010

Spravodajca č. 37/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Na zasadnutie komisie dňa 15.4.2010 o 15,30 hod. predvolávame R Farský, DZ Marek (Ludrová – Fomat Martin) a o 15,45 hod. R Ligač, DZ Pšenica (Žarnovica – Hrochoť).

2.       Prerokované námietky kapitánov: Bánová – D. Ždaňa (H – neopodstatnená), Bešeňová – Or. Podzámok (D – 2x neopodstatnené), Vrútky – Or. Veselé (H – neopodstatnená).

3.       Po vzájomnej dohode FK sa stretnutie 14. kola IV. ligy Sever Stráňavy – Belá odohrá dňa 14.4.2010 o 16,30 hod., stretnutie 14. kola V. ligy sk B Ludrová – L. Sliače dňa 5. 5. 2010 .

4.       Na základe nesplnenia požiadavky ŠTK (nahlásenie dohody) nariaďujeme odohrať stretnutie 16. kola III. ligy Bytča – Námestovo dňa 23.4.2010 16,30. stretnutie 14. kola V. ligy sk. B Trstená – L. Hádok dňa 30.4.2010 o 16,30.

5.       ŠTK berie na vedomie list MŠK Námestovo.

6.       Na základe rozhodnutia DK SsFZ D-538 nariaďujeme odohrať MFS 18. kola III. ligy Lipt. Štiavnica – Turčianske Teplice dňa 11.4.2010 (UHČ) na ihrisku v Liptovských Sliačoch.

7.       Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK - materiály. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 17. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Žabokreky 17. 4. 10 o 14.30,

b)       odohrať MFS 16. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Fomat MT – Čadca 3. 4. 10 o 10.00-11.30 na ihrisku v Martine a 23. kolo Čadca – Fomat MT 23. 5. 10 o 10.00-11.30 na ihrisku v Čadci. Zmena vyžrebovaných stretnutí,

c)       odohrať MFS 11. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Stožok 5. 5. 10 (streda) o 17.00,

d)       odohrať MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – Trstená 4. 5. 10 (utorok) o 15.00-17.00,

e)       odohrať MFS 16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – V. Rovné 11. 4. 10 o 10.00-12.00,

f)         odohrať MFS 16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Krásno – Čadca C 14. 4. 10 (streda) o 15.00-17.00,

g)       odohrať MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – S. Bystrica 15. 4. 10 (štvrtok) o 15.00-17.00,

h)       odohrať MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Žarnovica 18. 5. 10 (utorok) o 15.30-17.30.

2.      Nariaďuje odohrať neodohrané MFS 10. kola III. ligy SD a MD Badín – Námestovo 28. 4. 10 (streda) o 14.00-16.30.

3.      Námietka kap. v MFS:

a)       17. kola III. ligy SD N. Baňa – Podbrezová C bola prerokovaná ako neopodstatnená,

b)       15. kola II. ligy SŽ sk. JUH Tisovec – Sliač bola prerokovaná ako neopodostatnená.

4.      Predvolávava na svoje zasadnutie 15. 4. 10 z MFS 14. kola II. ligy SŽ sk. JUH Tempus RS – Badín za Tempus RS: ved. dr Jozef Petrusz, Richard Illeš 950322; ŠK Badín: ved. dr. Martin Iliaš, kap. Peter Ondrejka 950215; R Jaroslav Kyzek. Menovaní hráči si donesú ŽP. Účasť predvolaných nutná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-675 DK odstupuje KR list šeftrénera FK Sliač ohľadom stretnutia II. ligy SŽ Tisovec – Sliač,

D-676 Martin Jaroščiak 870725 K. Lúčka 1 SN od 29. 3. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-677 Peter Gyurky ved. dr. FK Dudince dorast 6 SN od 15. 5. 10, 1-10,

D-678 Miroslav Greguška tréner FK Dudince dorast 6 SN od 15. 5. 10, 1-10,

D-679 Miroslav Sušienka tréner FK N. Baňa SD 3 SN od 5. 4. 10, 1-3a,

D-680 Vladimír Kasan ved. dr. FK N. Baňa SD 3 SN od 5. 4. 10, 1-10,

D-681 Peter Vozár 910922 N. Baňa DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-682 FK Divín dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podmienečne do 31. 10. 10 + pokuta 500+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v a po stretnutí 28. 3. 10,

D-683 DK prerokovala opatrenia výboru FK Divín týkajúce sa opakovaného hrubého nešportového správania p. Petra Ďuricu prezidenta FK Divín v stretnutiach IV. ligy sk. JUH dosp., pričom ich pokladá za nedostatočné,

D-684 Maroš Halaj 951001 Sliač DK hráčovi dňom 5. 4. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-685 Peter Šipula 930706 Badín 2 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-686 FK Varín dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 4. 4. 10,

D-687 Oto Kati 920422 Hajnačka 3 SN od 5. 4. 10, 1-6-1a,

D-688 Peter Tuhársky 850505 Sklabiná 5 SN od 5. 4. 10, 1-2c,

D-689 Peter Petík 831226 Tomášovce DK hráčovi dňom 5. 4. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-690 Ján Drugda 810626 Tomášovce DK hráčovi dňom 5. 4. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-691 Jozef Kovalčík 920322 Zuberec 2 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-692 FK Sihelné dorast 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti asistenta trénera po stretnutí 3. 4. 10,

D-693 FK Dudince dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za výkon funkcií v nepodm. zastavenej funckie trénerom a ved. dr.,

D-694 Juraj Ľupták 861119 Kremnica 1 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-695 Michal Filip 860602 Pliešovce 1 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-696 Filip Koctúr 931001 Selce 4 SN od 5. 4. 10, 1-6-1b,

D-697 Ján Radič 750623 Poltár 3 SN od 5. 4. 10, 1-6-1b,

D-698 Tomáš Dyma 910825 Poltár 1 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-699 Martin Slavkovský 930809 Poltár 2 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-700 Ivan Minyu 911004 Hliník 2 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-701 Miroslav Kukolík 930825 V. Krtíš 3 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-702 Michal Kopic 920717 Šalková 1 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-703 Pavol Orolín 870630 D. Ždaňa DK hráčovi dňom 5. 4. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-704 Michal Čačo 840825 L. Štiavnica 1 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-705 Pavol Pronaj 820530 Turany 2 SP do 30. 9. 10, 1-4a,

D-706 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na nepodm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Richard Krátky 920918 N. Baňa, Ján Matuška 851122 Tomášovce, Lukáš Gembický 920314 H. Nemce, Michal Kačák 841003 Sučany – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 30. 9. 10, Adam Baranec 920925 N. Baňa – zamieta sa,

D-707 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Tadeáš Barčiak 950502 T. Teplice, Michal Grižák 920304 Sihelné, Lukáš Hufka 920521 L. Lužná, Marek Gemeši 911009 R. Sobota – chýbajú poplatky za ČK, Vladimír Kolčák aist. trénera Sihelné chýba poplatok, Juraj Lipták 870201 Fiľakovo – poplatok uhradený na ObFZ LC,

D-708 DK predvoláva na zasadnutie 15. 4. 10 zo stretnutia Revúca – Žiar IV. liga sk. JUH dosp. o 16.15 DZ: Dušan Zdechovan,; Podlavice – Divín IV. liga sk. JUH dosp. o 16.30 FK Divín: Pavel Štengl 870311; Tisovec – Sliač II. liga SŽ sk. JUH o 16.45 FK Sliač: Maroš Halaj 951001; Bánová – D. Ždaňa III. liga dosp. o 17.00 FK Bánová. Marek Kosa 850815, FK D. Ždaňa: Pavol Orolín 870630; Tomášovce – Málinec V. liga sk. D o 17.30 R: Peter Koharský, DZ: Ján Forgon, FK Tomášovce: Peter Petík 831226. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimných seminárov sa uskutoční dňa 15. 4. 2010 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách v rámci fyzických previerok. Zúčastnia sa: Fízel, Berko, Hronček, Bubenka, Ďuriš, Chrien, Kožík, Masár, Zelezník. Zároveň sa opravných teoretických previerok zúčastnia: Antalík, Callo, Juríčka, Taraba.

2.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 15. 4. 2010  sa zúčastnia: Balázsik, Brodňan, M. Budáč, Bušo, Bútora, Cimprich, Čajka, Callo, Čambora, Danišek, Dvorštiak, Ďuriník, Faber, Forbak, Frontová, Galád, Golian, Gombala, Halfar, Holas, Hrmo, Hraško, Hronček, Hrtús, Hromádka, Hubočan, Hýllová, Chudý, Ivanič, Ma. Jakubjak, Mi. Jakubjak, Jánoš, Jánošík, Ježík, Juríček, Juríčka, Katrenčík, Knapec, Korenčík, Košarník, Koleno, Krahulec, J. Krajči, M. Krajči, Kuba, Kuteľ, Kuzma, Labuda, Ľupták, Martin, Martinec, Masár, Mastiš, T. Matejčík, Mikloš, Mitúch, Moják, Mojžiš, Nemček, Ondák, Ondrašina, P. Oružinský, Očenáš, Pavkovčeková, Pilšáková, Ploštica, Pšenák, Remeň, Rogoň, Rojček, Sikora, Sitarčík, Staškovan, Súhrada, Šašvary, Šulgan, Šuška, Šupej, Štrba, Tapfer, Taraba, Tisoňová, Vanková, Weiss, Wojčík, Zlejší, Žbirka, Žeriava, Žubor, Kožík, Antalík, Baka. 16. 4. 2010 sa zúčastnia:  Adamec, Baranček, Bariak, Belko, Beňo, Berko, Berta, Blahušiak, P. Budáč, Bubenka, Budinec, Čičmanec, Čuboň, Čunderlík, Dado, Danko, Dian, Dodok, Dobroň, Drapáč, Drozd, Ďuriš, Fábry, Farský, Fízel, Gača, Gonda, Grenčík, Greňo, Guži, Gyorgy, Harezník, Havran, Hlaváčik, Hnilica, Hlinica, Horák, Horný, Hreus, Chmúrny, Chovanec, Chrien, Jačmeník, Janíček, Jodas, Kapusta, Kollár, Koós, Kratochvíla, Kret, S. Kučera, T. Kučera, Kuchársky, Kúchen, Ja, Kyzek, Jo. Kyzek, Ligač, Ligas, Lisická, Locsos, Mačuda, Madera, Maga, Majer, Machyniak, Markovič, J. Matejčík, Matoš, Medveď, Melich, Mihálka, Močiliak, Náther, S. Oružinský, Ostrihoň, Paňko, Parobek, Petrák, M. Poljak, R. Poliak, Putra, Rendla, Repiský, Riša, Rohoň, Roštár, Scherer, Sitár, Szabó, Šalata, Škvarek, Švec, Tilesch, Tokár, Truban, Turňa, Tutura, Uhorskai, Urda, Verkin, Vojtek, Vojvoda, Vrtich, Zelezník, Žiak. Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m Program Talent (30s/35s), do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia FP, budú do konca súť. roč. obsadzovaní na súťaže dosp. len ako AR a na mládež. V prípade, že R vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok 10 €.

3.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

4.       Ospravedlnenia R:  Kuzma 20. – 25. 4. 10; Zlejší 1. – 2. 5. 10; Kyzek Jo. 28. 4. – 3. 5. 10; Krahulec 24. 4. 10; Halfár 22. – 23. 4. 10; Tapfer 24. – 25. 4. 10; Labuda 1. 5. 10; Kyzek Ja. 10. – 11. 4. 10 (oneskorene); Chrien od 8. 4. 10 (oneskorene); Tisoňová od 8. 4. 10. PN; Rendla 7. – 8. 5. 10; Callo do konca jarnej čast; Jánošík - pracovné dni; Balázsik – pracovné dni; Fáber 1. 5. 10; Ligas – pracovné dni od 19.4. 10.

5.       Upozorňujeme R a DZ, že na webovej stránke SsFZ v časti Komisie boli zverejnené informácie súvisiace s programom Talent pre jarnú časť súťaží 2009/2010.

6.       ÚDZ:  Na zasadnutie dňa 15. apríla pozývame o 16.00 hod. DZ M.Dolníka, stretnutie IV.L Predmier - K.Lúčka, o 16.30 hod. DZ J.Hrčku, stretnutie V.L Selce - Šalková. Žiadame DZ M.Halaja doplniť  správu zo stretnutia V.L  Vinica - Čebovce, v   časti 1, situáciu v  8´ stretnutia. 

7.       Ospravedlnenia DZ:   P. Turňa 24. – 25. 4.,  8. a 22. 5. 10 a pracovné dni, A. Piaček  17. a 24.4., 1. a 8. 5. 10.                                  

8.       Zmena adresy DZ:   P. Chovanec: 034 01 Ružomberok,  Veterná 12/5, mobil : 0917 743 724.        

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

2.       Dňa 8. 4. 10 bol zamietnutý prestup: Patrik Trnka 880905 ŠK OPL Poniky – ŠK Sásová podľa čl. 12 PP; neprerokovaný prestup: Matej Bálint 900414 Dukla Sušany – Slovan H. Zalužany pre porušenie čl. 4/c, 5/3a.

3.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522, ObFZ Žilina – Cementáreň Lietavská LúčkaMihál Samuel 870822, Rosina – Veselovský Tomáš 820720.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Výkonný výbor SsFZ sa uskutoční 16. 4. 2010 v B. Bystrici.

2.      Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 13. 4. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Revúca – Žiar (opakovane), Bánová – D. Ždaňa.

3.       Žiadame FK Krásno, Černová, Predmier, Stráňavy, Sučany, Tvrdošín, Divín, Hliník, Poltár, aby zaslali najneskôr do 14. 4. 2010 kópiudokladu o úhrade zálohovej platby za R a DZ.

 

Zmena DL č. 20

K. N. Mesto – V. Rovné (SŽ a MŽ, 11. 4. o 10.00-12.00)

Trstená – R. Teplice (SŽ a MŽ, Bušo za Calla)

Stretnutia SFZ

Žilina B – Lučenec ( SD a MD, Šulgan za Calla)

 

Zmena DL č. 21

Čadca – Martin (SD a MD, 21. 4. o 14.00-16.00)

Terchová – Žabokreky (dorast, 17. 4. o 14.30).

Ludrová – Sliače (dohr. 14. kolo,  Ďuriník za Halfára)

 

Hodnotenie R

III. liga: Z. Poruba – Fiľakovo 8;8,1/8,2; Turany – Ružiná 8,4      8,1/8,2  Bánová – D. Ždaňa 8,2;8,3/8,3; Krásno – N. Baňa 8,1;8,1/8,4; Králiky – V. Krtíš 8,1    8,2/8; Kremnička – L. Lúčka 8,3;8,2/8,2; T. Teplice – Bytča 8,2;8/8; Námestovo – L. Štiavnica 8,4;8,2/8,2.

IV. liga sk. SEVER: Černová – Ďanová 8;8,1/8; Dúbrava – Predmier 8,3;8,3/8,3; K. Lúčka – Sučany 8;8/8; O. Jasenica – K. N.Mesto 8,1;8/8,2; Tvrdošín – Trebostovo 8,1;8/8; K. Lieskovec – Stráňavy 7,4;8,2/8,1; Belá – Skalité 7,9;7,9/8.

IV. liga sk. JUH: Jupie BB – D. Strehová 8,2;8,2/8,3; Divín – Kalinovo 8;8/8,1; V. Blh – Tisovec 8;7,9/8,1; B. Štiavnica – Brusno 8,1;8,1/8,1; Hliník – Revúca 8,1;8/8; Žiar – Hajnačka  8,1;8,1/8; Poltár – Š. Bane 8,3;8,1/8,2.

V. liga sk. A: Rudinská – Bánová B 8;8,1/8,1; Strečno – D. Tižina 6,9;8,3/8,2; Oščadnica – Bytčica 8,2;8,1/8,1; Varín – Rosina 7,9;7,9/7,9; Raková – Belá 8,2;8,3/8,3; Podvysoká – S. Bystrica 8,2;8/8; ZA Závodie – Makov 7,9;8,1/8.

V. liga sk. B: Ludrová – Martin 8,2;8,2/8,1; L. Sliače – Palúzdka 8,2     8,7/8,1; Lisková – Trstená 8;8/8; L. Hrádok – T. Kľačany 8,1;8/8; Bešeňová – O. Podzámok 8,2;8,2/8,2; Žaškov – T. Štiavnička 7,4;8/8; Vrútky – O. Veselé 7,9;8,1/8.

V. liga sk. C: Selce – Kováčová 8,2;8/7,9; Šalková – Lovča 8,2;8/8; Č. Balog – Pliešovce 7,9;8/8; Sásová – Žarnovica 7,7;8,2/8,1; Hrochoť – Lutila 8,2;8,1/8,1; Radvaň  Kremnica 8,2;8,1/8; Badín – Priechod 8,3;8,2/8,3.

V. liga sk. D: Mýtna – Cinobaňa 8,2;8,1/8,1; Radzovce – Príbelce 8;8,1/8; Nenice – Hnúšťa 8,3;8,2/8,1; Sklabiná – Král 8;8,1/8,2; Jesenské – Vinica, Čebovce – Gemer 8,3;8,1/8,1; Tomášovce – Málinec 8;8/8.