16. 4. 2010

Spravodajca č. 38/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     V spojitosti so súcitom poľských občanov s tragédiou leteckej havárie v ruskom Smolensku, žiadame všetkých rozhodcov v stretnutiach SsFZ hraných v dňoch 17. a 18.4.2010 o uctenie si pamiatky všetkých zosnulých pri tejto udalosti minútou ticha pred začiatkom každého stretnutia.

2.     Upozorňujeme FK že v prípade nepriaznivého počasia v dňoch 17. a 18.4.2010 rozhodnú o nespôsobilosti hracej plochy rozhodcovia stretnutia. V prípade neodohrania stretnutia rozhodcovia uvedú v zápise o stretnutí návrh náhradného termínu MFS. Žiadame R o citlivé posúdenie stavu HP.

3.     V rámci skvalitnenia evidencie osobných trestov hráčov, ŠTK ponúka na web stránke SsFZ aktuálny prehľad ŽK za každý FK dospelých, rozdelených podľa súťaží. Tento prehľad sa nachádza v časti Spravodajca SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu ŽK. V prípade nezrovnalosti kontaktujte príslušného referenta ŠTK SsFZ.

4.     Po vzájomnej dohode FK sa stretnutie 14. kola V. ligy sk B Ludrová – L. Sliače dňa 5.5.2010 o 16,30 hod.

5.     Na základe nesplnenia požiadavky ŠTK (nahlásenie dohody) nariaďujeme odohrať stretnutie 14. kola V. ligy sk. B Trstená – L. Hádok dňa 30.4.2010 o 16,30.

6.     Nariaďujeme odohrať stretnutie 16. kola III. ligy Bytča – Námestovo dňa 19.5.2010 o 17,00hod.

7.     Stretnutie 17. kola IV. ligy S Kotrčina Lúčka – Trebostovo dňa 18.4.2010 sa odohrá v Lietavskej Lúčke, poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ na účet SsFZ uhradí FK Kotrčina Lúčka.

8.     Stretnutie 17. kola V. liga A Dolná Tižina – Bánová B sa odohrá dňa 17.4.2010 o 16,00 hod. Poplatok 10 € ZA predelegovanie R a DZ uhradený.

9.     Upozorňujeme FK o dodržanie stanovenie lehoty predkladania zápisu o stretnutí 20 min. pred začiatkom stretnutia (FK Radvaň).

10.  Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK - materiály. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať neodohrané MFS 10. kola III. ligy SD a MD Badín – Námestovo 12. 5. 10 (streda) o 12.00-14.30,

b)       odohrať neodohrané MFS 17. kola III. ligy SD a MD Čadca – Fomat MT 12. 5. 10 (streda) o 14.00-16.30,   

c)       predohrať MFS 19. kola III. ligy SD  a MD Čadca – Hôrky 17. 4. 10 o 13.30-16.00,

d)       odohrať neodohrané MFS 11. kola V. ligy dorast sk. A Turzovka – Svrčinovec 21. 4. 10 (streda) o 17.00,

e)       odohrať neodohrané MFS  14. kola V. ligy dorast sk. A Turzovka – Strečno 26. 5. 10 (streda) o 17.00,

f)         odohráť neodohrané MFS 14. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – Liesek 14. 5. 10 (piatok) o 17.00,

g)       predohrať MFS 22. kola V. ligy dorast sk. C Brusno – Kováčová 19. 5. 10 (streda) o 17.00,

h)       odohrať neodohrané MFS 12. kola V. ligy dorast sk. C Brusno – Bzovík 2. 6. 10 (streda) o 17.00, 

i)         odohrať neodohrané MFS 11. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – Dlhá 12. 5. 10 (streda) o 13.30-15.45,

j)         odohrať MFS 19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – K. N. Mesto 5. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

k)       predohrať MFS 18. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – S. Ľupča 20. 5. 10 (štvrtok) o 15.30-17.30,

l)         odohrať MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER L. Lúčka – Belá 21. 4. 10 (streda) o 16.00-17.30,

m)     odohrať MFS v opačnom poradí ako bolo vyžrebované 18. kolo I. ligy MŽ sk. SEVER Juventus ZA – Čadca 17. 4. 10 o 15.30-17.00 na ihr. v Žiline-Závodí,

n)       odohrať MFS 12. kola I. ligy MŽ sk. JUH Dukla BB – Lučenec 12. 5. 10 (streda) o 14.00-16.00.

2.      Oznamuje účastníkom IV. ligy dorast sk. SEVER, že FK Terchová odohrá svoje doma hrané MFS od 19. kola (vrátane) v sobotu o 14.30.

3.      Ruší nasledovné MFS z dôvodu nespôsobilej trávnatej hr. plochy: 19. kolo – III. ligy SD a MD N. Baňa – Badín; 17. kolo – IV. liga dorast sk. SEVER Terchová – Žabokreky, Tvrdošín – Z. Poruba; IV. ligy dorast sk. JUH – Selce – Sliač; V. liga dorast sk. A – Svrčinovec – D. Hričov, Radoľa – L. Lúčka; V. liga dorast sk. C – Kováčová – Žarnovica, Dudince – H. Hámre; II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER – Tvrdošín – Trstená; III. ligy SŽ a MŽ sk. A – Radoľa – Varín, Svrčinovec – Skalité, Oščadnica - Čierne; III. ligy SŽ a MŽ sk. C - Kováčová – Kremnica; 12. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – S. Bystrica.

4.      Predvolávava na svoje zasadnutie 22. 4. 10 o 16.00 z MFS 14. kola II. ligy SŽ sk. JUH Tempus RS – Badín: ŠK Tempus: ved. dr – Jozef Petrusz, Richard Illeš 950322; ŠK Badín: ved. dr. Martin Illeš, kap. Peter Ondrejka 950215, R: Jaroslav Kyzek. Menovaní hráči si donesú so sebou ŽP. Účasť predvolaných nutná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-709 DK odstupuje KR list FK Divín ohľadom stretnutia V. ligy dorast sk. D Hnúšťa – Divín,

D-710 Tadeáš Barčiak 950502 T. Teplice 4 SN od 5. 4. 10, 1-6-1b, doplatiť 3 €,

D-711 Michal Grižák 920304 Sihelné 2 SN od 5. 4. 10, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-712 Lukáš Hufka 920521 L. Lužná 1 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-713 Marek Gemeši 911009 R. Sobota 2 SN od 5. 4. 10, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-714 Vladimír Kolčák asist. trénera Sihelné dorast 8 SN od 5. 4. 10, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-715 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo 2 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-716 Pavol Orolín 870630 D. Ždaňa 2 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-717 Ján Drugda 810626 Tomášovce 1 SN od 5. 4. 10, 1-5a,

D-718 Peter Petík 831226 Tomášovce 5 SN od 5. 4. 10, 1-6-1b,

D-719 Maroš Halaj 951001 Sliač 1 SN od 5. 4. 10, 1-4a,

D-720 DK odstupuje FK Tisovec list šeftrénera mládeže FK Sliač ohľadom stretnuia II. ligy SŽ JUH Tisovec – Sliač,

D-721 Peter Gallas 970613 Tvrdošín 4 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b,

D-722 Radovan Hanuška 950410 Žiar 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-723 Lukáš Florek 960716 Zákamenné 2 SP do 30. 9. 10, 1-4a,

D-724 Matej Pánik 900517 Badín 2 SP do 30. 9. 10, 1-4a,

D-725 Viktor Kmeť 880806 Priechod 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-726 Ján Selecký 750719 Hrochoť 3 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b,

D-727 Dušan Žofaj 910925 O. Jasenica 4 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b,

D-728 Marek Kraľovský 910511 Žabokreky 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-729 FK O. Jasenica dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 11. 4. 10,

D-730 Peter Bytčánek 861104 Podvysoká 4 SN od 12. 4. 10, 1-3b,

D-731 Peter Synek 801229 D. Tižina 3 SN od 12. 4. 10, 1-3b,

D-732 Marek Kaššák 910204 Zuberec 3 SN od 12. 4. 10, 1-4a,

D-733 Martin Paško 820914 T. Štiavnička 5 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b,

D-734 Pavol Kmeť ved. dr. FK Ludrová dosp. 3 SN od 12. 4. 10, 1-3a,

D-735 Attila Gergely 811221 Gemer 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-736 Vojtech Radič 950105 Klenovec 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-737 Mário Sekereš 930610 Divín 2 SN od 12. 4. 10, 1-2b,

D-738 Radovan Urbančok 910903 Divín 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-739 Jozef Martinský asist. trénera FK Divín dorast 3 SP do 30. 9. 10, 1-3a,

D-740 Marek Sýkora 910916 Zvolen 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-741 Pavol Hazucha 910204 L. Mikuláš 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-742 Matúš Hubočan 940915 K. N. Mesto 5 SN od 12. 4. 10, 1-2b,

D-743 Štefan Kočiš 930609 K. N. Mesto 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-744 Ján Cudrák ved. dr. K. N. Mesto SD 4 SN od 12. 4. 10, 1-3b,

D-745 FK K. N. Mesto SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnienia podľa DP 2-1a za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 10. 4. 10,

D-746 Stanislav Makuka 920821 Hôrky 5 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b,

D-747 Michal Kmeť 850928 L. Štiavnica 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-748 Kornel Telek 800802 Fiľakovo 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-749 Andrej Stašiniak 790705 Námestovo 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-750 Radoslav Škriniar 900630 Žiar 5 SN od 29. 3. 10, 1-6-1b,

D-751 Emil Presperín 781009 Divín 3 SN od 29. 3. 10, 1-5b,

D-752 Roland Hojda 921121 Selce 1 SP do 30. 9. 10, 1-4a,

D-753 Patrik Ďuriš 930112 Hliník 2 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-754 Peter Novák 870730 D. Strehová 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-755 Viktor Mayer 860223 B. Štiavnica 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-756 Roland Urbán 810701 Hajnačka 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-757 Tomáš Pilník 880707 Hliník 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-758 Patrik Čierny 900714 Divín 1 SN od 12. 4. 10, 1-5a,

D-759 Kamil Blaho 821217 Hliník 4 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b,

D-760 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na nepodm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Martin Slavkovský 930809 Poltár – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 10, Marek Jeťko 770224 T. Teplice zmena zvšku trestu do 31. 10. 10, Jozef Koleno 841008 T. Teplice, Juraj Marunčiak 931111 H. Nemce – zamietajú sa,

D-761 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Kristián Farský 970319 O. Jasenica, Patrik Fides 920630 Jelšava, Norbert Putirík 930725 Krásno – chýbajú poplatky za ČK, Jozef Líška aisist. trénera Ružiná – chýba poplatok,

D-762 DK predvoláva na zasadnutie 22. 4. 10 zo stretnutia Ružiná – Z. Poruba III. liga dosp. o 16.00 FK Ružiná: Ľubomír Strečko HU; FK T. Štiavnička: Martin Chalupka o 16.15. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       V spojitosti so súcitom poľských občanov s tragédiou leteckej havárie v ruskom Smolensku, žiadame všetkých rozhodcov v stretnutiach SsFZ hraných v dňoch 17. a 18.4.2010 o uctenie si pamiatky všetkých zosnulých pri tejto udalosti minútou ticha pred začiatkom každého stretnutia.

2.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne. Program seminára je zverejnený aj na stránke SsFZ v časti Komisie.

3.       Upozorňujeme R a DZ, že na webovej stránke SsFZ v časti Komisie boli zverejnené aktuálne informácie súvisiace s programom Talent pre jarnú časť súťaží 2009/2010.

4.       ÚDZ:  Úsek delegátov KR usporiada v rámci programu KONVENCIA  druhý seminár – tréning delegátov  2. mája 2010 na štadióne ŠK Kremnička.  Delegáti dostanú e-mailom, alebo poštou osobitné pozvánky s programom. Na akciu pozývame DZ : V. Babka, B. Braučok, M. Dolník, M. Halaj, D.Hrčka,  J. Hrčka,  V. Hubka,  J. Forgon, J. Kanka, L. Kolibáč, V. Kosec,  J. Libiak,  J. Majsniar,  Ľ. Repa,  M. Spišiak, P. Truban, D. Zdechovan.

5.       Ospravedlnenia DZ: P. Ševec 25. 4., J. Marko 15.-16. mája , L. Doboš  21. apríla, M. Migaľová 17.- 18. apríla, V. Badura v pracovné dni,  P. Králka 5. -6. júna., V.Babka 11.6. – 20.6., D.Balajthy 8. – 9. mája.

6.       Za zasadnutí ÚDZ sme zhodnotili správy DZ za prvé jarné kola . K stretnutiu Palúdzka – Lisková sme prijali príslušné opatrenia.

7.       Na zasadnutie dňa 22. apríla pozývame o 16.00 hod. DZ M. Dolníka -  stretnutie IV.L Predmier - K.Lúčka, o 16.15 hod. DZ P.Ďuranu - stretnutie Žažkov - T.Štiavnička, o 16.30 hod. DZ J. Hrčku - stretnutie V.L Selce – Šalková.

8.      Králka za Čunderlíka ), Podbrezová C - Čadca ( III.LSD DZ Čunderlík za Králku ).

9.       Ospravedlnenia R: Putra PN do 7.5.10; Matejčík T. 1. 5. 10; Medveď PN do 22.4.10; Uhorskai 1, 8-9.5.a 29.5.10; Ondák 2.5.10; Berko PN od 12.4.10; Oružinský P. 2.,7.,23. a 29.5. a 19.6.10; Mikloš 1., 29 – 30.5.10; Labuda – soboty máj; Havran 24.4.10; Chudý PN od 14.4.10; Rendla 8.-9.5.10; Hrmo PN od 14.4.10; Pilšáková 8.-9.5.10; Fábry 9.5.10; Szabó 15. a 29.5.10; Čambora máj 10; Jánoš PN od 15.4.10; Krajči M.-prac.dni. Budinec – ukončenie PN.

10.   Ospravedlnenia DZ:   P. Turňa 24. – 25. 4.,  8. a 22. 5. 10 a pracovné dni, A. Piaček  17. a 24.4., 1. a 8. 5. 10.                                  

11.   Zmena adresy DZ:   P. Chovanec: 034 01 Ružomberok,  Veterná 12/5, mobil : 0917 743 724.        

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

2.       Dňa 15. 4. 10 bol zamietnutý prestup – čl. 12 PP: Tomáš Halahija 820921 Dr. Kvačany – L. Hrádok, Vaňko Andrej 840321 MŠK Turany – Dr. Ďanová.

3.       Neprerokované prestupy – čl. 5/3b PP: Huszty Norbert 890208 FC Hajnačka – FK V. Blh, Šťavina Ladislav  650220 FC Hajnačka – V. Blh.

4.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522, ObFZ Žilina – Rosina – Veselovský Tomáš 820720.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

2.       Žiadame FK Predmier, Stráňavy (uhradili len 490 €), Tvrdošín, Divín, aby obratom zaslali kópiu dokladu o úhrade zálohovej platby za R a DZ.

 

Žiadame R a DZ, aby si pozorne prečítali Správu KM, či nebolo ich stretnutie, z dôvodu nespôsobilej hracej plochy, odložené.

 

Zmena DL č. 21

T. Teplice – Námestovo (Gonda za Jánoša)

K. Lúčka – Trebostovo (hrá sa v L. Lúčke)

D. Tižina – Bánová B (17. 4., nová Tilesch – Fízel, Náther – Bella)

Čadca – Hôrky (SD a MD, 13,30-16,00)

Čadca – Martin (SD, DZ Vrteľ za Huríka)

Fiľakovo – Žiar (SD,MD R-Jánošík, AR2 ObFZ LC)

B. Štiavnica – Tempus RS (dorast, Lupták za Dodoka)

Turzovka – Svrčinovec (dorast, 21. 4., Petrák - Šuška, 17.00,11.kolo)

L. Lúčka – Belá (SŽ,MŽ, 15. kolo,  21. 4., Kuba 16.00-17.30)

Podvysoká – Zborov (dorast, DZ Balko za Vteľa)

Juventus ZA – Čadca (MŽ opačné poradie stretnutia, hrá sa v ZA, ObFZ ZA)

Dukla BB – Lučenec (MŽ, hrá sa 12. 5. o 14.00-16.00)

Stretnutia SFZ

MFK BB – Trenčín (SD a MD, hrá sa 14.00-16.15)

Jupie BB – Ružomberok (SD,MD, 12. 5. o 14.00-16.00,  AR1 Dodok, AR2 ObFZ BB)

N. Baňa – Dukla BB (SŽ, nehrá sa)

Jupie BB – Zvolen (SŽ, 19. 5. o 14.00-15.30)

 

Zmena DL č. 22

Hnúšťa – Príbelce (AR1,2 aj predzápas dorast)

Málinec – Sklabiná (AR1,2 aj predzápas dor. ObFZ)

T. Teplice – Rabča (dorast, 13.30)

SFZ

Žilina B – Jupie BB (SD, DZ Balko za Huríka)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – Námestovo 8,2;8,4/8,2; L. Štiavnica – T. Teplice 8,4;8,3/8,2; Bytča – Kremnička 8;8,1/8; L. Lúčka – Králiky 8,2;8,1/8,1; V. Krtíš – Krásno 8,3;8,1/8,1; N. Baňa – Bánová 8,3;8,2/8,1; D. Ždaňa – Turany 8;8,2/8,1; Ružiná – Z. Poruba 8,4;8,2/8,1.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – Belá 8,3;8,2/8,2; Skalité – K. Lieskovec 8,2;8,2/8; Stráňavy – Tvrdošín 8,3;8,3/; Trebostovo – O. Jasenica 8,2;8,1/8; K. N. Mesto – K. Lúčka 8;8/8; Sučany – Dúbrava 8;8/8,2; Predmier – Černová 7,5;8/7,2.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Poltár 8;8/8,1; Š. Bane – Žiar 8,2;8,2/8,2; Hajnačka – Hliník 8,3;8,2/8,1; Revúca – B. Štiavnica 8;8,2/8,2; Brusno – V. Blh 8,1;8/8; Tisovec – Divín 8,3;8,1/8,1; Kalinovo – Jupie BB 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Bánová B – Závodie 8;8/8; Makov – Podvysoká 7,7;8,2/8; S. Bystrica – Raková 8,3;8,2/8,1; Belá – Varín 8,4;8,1/8,2; Rosina – Oščadnica 7,9;8,1/8; Bytčica – Strečno 7,4;8,1/8; D. Tižina – Rudinská 8,3;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Martin – Vrútky 8,3;8,2/8; O. Veselé – Žaškov 8,1;8/8; T. Štiavnička – Bešeňová 8,2;8,1/8,1; O. Podzámok – L. Hrádok 8,3;8,1/8,1; T. Kľačany – Lisková 8,2;8/8; Trstená – L. Sliače 8;8/8; Palúdzka – Ludrová 8,1;8,3/8,2.

V. liga sk. C: Kováčová – Badín, Priechod - Radvaň 8,2;8,2/8,1; Kremnica – Hrochoť 7,6;8/7,7; Lutila – Sásová 8,1;8/8; Žarnovica – Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Pliešovce – Šalková 8,1;8,2/8,2; Lovča – Selce 8,3;8,1/7,8.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Tomášovce 8;8,1/8,1; Málinec – Čebovce 8,1;7,9/8; Gemer – Jesenské 8,1;8/8; Vinica – Sklabiná 7,9;8,1/8,1; Kráľ – Nenince 8;8,1/8,2; Hnúšťa – Radzovce 8,1;8,1/8; Príbelce – Mýtna 8,2;8,1/8.