24. 4. 2010

Spravodajca č. 39/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály - pasportizácia. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

2.       Na základe stanoviska MK SsFZ (administratívne pochybenie riadiaceho orgánu SsFZ pri vystavení RP) odobrujeme platnosť RP č. 781224 hráča Mária Liptáka (FC Junior Radvaň).

3.       Po vzájomnej dohode FK sa stretnutie 14. kola V. ligy sk B Ludrová – L. Sliače dňa 5.5.2010 o 16,30 hod.

4.       Na základe nesplnenia požiadavky ŠTK (nahlásenie dohody) nariaďujeme odohrať stretnutie 14. kola V. ligy sk. B Trstená – L. Hádok dňa 30.4.2010 o 16,30.

5.       Nariaďujeme odohrať stretnutie 16. kola III. ligy Bytča – Námestovo dňa 19.5.2010 o 17,00hod.

6.       Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

7.       Oprava kontaktu Branislav Braučok - b.braucok@brnet.sk .

8.       Stretnutie 18. kola V. ligy A Bánová B - Podvysoká sa odohrá dňa 24.4.2010 o 16,00 hod. na ihrisku v Bánovej.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:

a)       neodohrané MFS 19. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – L. Mikuláš 12. 5. 2010 (streda) o 14.30-17.00,

b)       neodohrané MFS 19. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Badín 9. 6. 2010 (streda) o 14.00-16.30,

c)       MFS 23. kola V. ligy dorast sk. B Mošovce – Rabča 30. 5. 10 o 17.00,

d)       neodohrané MFS 17. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Žarnovica 12. 5. 10 (streda) o 17.00,

e)       MFS 19. kola V. ligy dorast sk. C Stožok – Detva 1. 5. 10 o 11.30,

f)         neodohrané MFS 14. kola SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Blôatnica 16. 6. 10 (streda) o 15.00-17.00,

g)       MFS 18. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH MŠK R. Sobota – Detva 25. 4. 10 o 10.00-12.00,

h)       neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Krásno 5. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

i)         neodohrané MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Bánová 12. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

j)         neodohrané MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Varín 28. 4. 10 (streda) o 10.00-12.00,

k)       neodohrané MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Skalité 28. 4. 10 (streda) o 14.30-16.30,

l)         neodohrané MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Zborov 29. 4. 10 (štvrtok) o 15.30-17.30,

m)     MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žarnovica – FK Horehron 2. 5. 10 o 11.00-13.00,

n)       MFS 16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Strehová – Radzovce 26. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

o)       neodohrané MFS 11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Zborov 22. 4. 10 (štvrtok) o 15.00-17.00,

p)       neodohrané MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Oščadnica 28. 4. 10 (streda) o 15.00-17.00,

q)       MFS I. liga MŽ sk. JUH 14. kolo Podbrezová – N. Baňa 2. 5. 10 o 10.00-11.30,

2.      Kontumujeme MFS 17. kola II. ligy dorast sk. D Kalinovo – V. Čalomija priznáva 3 boyda  skóre 3:0 prospech Kalinovoa podľa SP čl. 100/e.

3.      Námetka kap. družstva v MFS II. ligy SŽ sk. JUH Tempus RS – ŠK Badín bola prerokovaná a na základe predložených podkladov KM rozhodla, že námietka ŠK Badín bola neopodstatnená. ŠK Badín uhradí cestovné náhrady : Jozef Petrusz ved. dr. R. Sobota, Dr.  Clementisa, Richard Illešľ hráč vo výške 17,52€ na adresu ved. dr.

4.      Oznámenie:

a)       FK V. Blh nepredložila doklady o úhrade cest. nákladov zverejnených v Spravodajcovi č. 36/2009-10 bod 3 KM postúpila prípad na DK,

b)       FK III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že družstvo FK Horehron odohrá MFS domáce zápasy vždy v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku v Polomke.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-763 Kristian Farský 970319 O. jasenica 1 SN od 12. 4. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-764 Patrik Fides 920630 Jelšava 5 SN od 12. 4. 10, 1-2b, 3 € doplatiť,

D-765 Norbert Putorik 930725 Krásno 5 SN od 12. 4. 10, 1-6-1b, 3 € uhradiť,

D-766 Ľubomír Strečko HU FK Ružiná dosp. 4 SN od 22. 4. 1-10, 7 € uhradiť,

D-767 Jozef Líška asist. trénera FK Ružiná 4 SN od 12. 4. 10, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-768 FK Ružiná dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť asist. trénera po stretnutí 10. 4. 10,

D-769 FK Krásno dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 18. 4. 10,

D-770 Jozef Líška asis. trénera FK Ružiná dosp. menovaný do 27. 4. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (výkon funkcie v zastavenej činnosti v stretnutí 17. 4. 10 ) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-771 Radoslav Frajt 950304 Sliač 2 SN od 19. 4. 10, 1-5a,

D-772 Michal Ďurica 800817 Bánová 3 SN od 19. 4. 10, 1-6-1b,

D-773 Milan Pavlovkin 800325 V. Krtíš 1 SN od 19. 4. 10, 1-4a,

D-774 Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš 1 SN od 19. 4. 10, 1-5a,

D-775 Pavol Pažický 910705 Hôrky 5 SN od 19. 4. 10, 1-6-1b,

D-776 Miroslav Bobek 830522 Černová 1 SN od 19. 4. 10, 1-5a,

D-777 Vojetch Žihlavník tréner FK Černová dosp. 3 SN od 19. 4. 10, 1-3b,

D-778 FK Černová dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť trénera v stretnutí 18. 4. 10,

D-779 Tomáš Golis 910226 L. Hrádok 2 SP do 30. 9. 10, 1-4a,

D-780 Jakub Zátek 920223 Krásno 2 SN od 19. 4. 10, 1-5a,

D-781 Jozef Sliž 800404 Podvysoká 5 SN od 19. 4. 10, 1-2c,

D-782 Tomáš Kocifaj 910228 Zborov 2 SN od 19. 4. 10, 1-5a,

D-783 Štefan Varga 910226 Jelšava 2 SN od 19. 4. 10, 1-4a,

D-784 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 19. 4. 10 na 1 MFS: Michal Gončár 841011 Oščadnica,

D-785 FK Rajec dorast pokuta 50+10 za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 17. 4. 10,

D-786 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Martin Chalupka 82122 T. Štiavnička – zamieta sa, Radovan Hanuška 950410 Žiar, Radoslav Urbančok 910903 Divín – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 10, Marek Sýkora 910916 Zvolen zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 10.

D-787 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marián Pekara ved. dr. Rajec – chýba poplatok,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili, resp. nesplnili fyzické previerky bude dňa 8. 5. 2010 od 9.00 hod. v B. Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia účastníkov bude od 8.00 – 8.30 hod. na športovej hale. Prípadná neúčasť, resp. nesplnenie stanovených limitov budú zohľadnené pri tvorbe nominačných listín R na sezónu 2010 – 2011. Fyzických previerok sa zúčastnia: T. Matejčík, Jánoš, Dvorštiak, Kuteľ, Kuzma, Rogoň, Cimprich, Martinec, Martin, Mikloš, Gombala, Pšenák, Mojžiš, Antalík, Žubor, Ploštica, Remeň, Tisoňová, Vanková, Šulgan, Masár, Mitúch, Ondrašina, Šuška, Taraba, Kožík, Hrmo, Čajka, Callo, Forbak, Golian, Hronček, Chudý, Katrenčík, Berta, Hnilica, S. Oružinský, Bubenka, Ďuriš, Matoš, Repiský, Medveď, Putra, Mihálka, Roštár, Ostrihoň, Hubočan, Sitarčík, Vojvoda. Stanovené limity pre jednotlivé vekové kategórie sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v časti Komisie v „ Zásadách pre činnosť R a DZ.“

2.       Zároveň pozývame dňa 8. 5. 2010 o 10.30 hod. do Športovej haly na Štiavničkách na posledný náhradný resp. opravný termín zimného seminára R: Antalík, Juríčka, Kožík, Ďuriš, Bubenka, Callo, Berko, Hronček, Masár, Chrien, Taraba. Prípadná neúčasť, resp. nesplnenie teor. previerok  budú zohľadnené pri tvorbe nominačných listín R na sezónu 2010 – 2011.

3.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne. Program seminára je zverejnený aj na stránke SsFZ v časti Komisie.

4.       Ospravedlnenia R: Šupej 4.-6.5.10; Mihálka PN od 22.4.10; Chrien ospr.do konca s.r.; Koós 15.-16.5.10; Čajka 1.-2.5.10; Kuzma T. 1.a 8.5.10; Medveď – ukončenie PN; Farský 8.-9.5.10; Weiss soboty od 8.5. do 5.6.10; Grenčík 16.5.10; Jánošík 14.-16.5.10; Urda 14.-16.5.10; Chudý – ukončenie PN; Tapfer 12.5.10, Koleno 8 a 15.5.10;

5.      Ospravedlnenia DZ:   J. Nosáľ  7. – 9. 5., P. Droppa  8. -  9. 5., P. Ďurana  7. - 17. 5.,  P. Šmíd 14. - 16. 5., I. Roštár 15. - 16. 5. 2010.

6.       DZ J. Marko neoznámil SMS  výsledok stretnutia 17. kola.

7.       Na zasadnutie UDZ 6. mája 2010  o 16.00 hodine pozývame DZ D. Zdechovana, stretnutie 14.kolo Revúca – Žiar.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

2.       Dňa 15. 4. 10 bol zamietnutý prestup – čl. 12 PP: Tomáš Halahija 820921 Dr. Kvačany – L. Hrádok, Vaňko Andrej 840321 MŠK Turany – Dr. Ďanová.

3.       Neprerokované prestupy – čl. 5/3b PP: Huszty Norbert 890208 FC Hajnačka – FK V. Blh, Šťavina Ladislav  650220 FC Hajnačka – V. Blh.

4.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522, ObFZ Žilina – Rosina – Veselovský Tomáš 820720.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

2.       Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať  doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu  Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou. V prípade zlúčenia klubov sú oba kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce majstrovské súťaže.

 

Zmena DL č. 22

Tomášovce – Jesenské (platí pôvodná del. Fábry – S. Kučera, Guži – Šulek)

 

Zmena DL č. 23

D. Ždaňa – Fiľakovo (DZ Spišiak za Babku)

N. Baňa – T. Teplice (DZ Zdechovan za Spišiaka)

D. Ždaňa – Kremnička (DZ Babka za Zdechovana)

Rudinská – Belá (Borcovan za V. Ďuranu)

Palúdzka – T. Kľačany (V. ďurana za Borcovana)

Pliešovce – Kováčová (Brťka za Koncza)

Šálková – Kremnica (Koncz za Brťku)

Lovča – Žarnovica (DZ M. Budač za Turňu)

Sásová – Badín (DZ J. Hrčka za Braučoka)

Jesenské – Ćebovce (DZ Turňa za M. Budáča)

Fiľakovo – Podbrezová C (SD a MD, ObFZ LC za Ja Kyzeka)

D. Kubín – Hôrky (SD.MD - AR1 Chudý za Beňa, AR2 Pavkovčeková za Poljaka M)

Stožok – Detva (dorast, 1. 5. o 11.30)

Podbrezová – N. Baňa (MŽ, 2. 5. o 10.00-11.30)

Brusno – Heľpa (SŽ,MŽ – ObFZ BB za Belka)

Strečno – L. Lúčka (dor. AR2 Remeň za Rojčeka)

 

SFZ:

L. Mikuláš – Zvolen (SŽ,MŽ – R Beňo za Chudého, AR2 Poljak M.za Pavkovčekovú)

 

Dohrávky

Radoľa – Varín (17. kola SŽ a MŽ, 28. 4. o 10.00-12.00, ObFZ CA)

Svrčinovec – Skalité (17. kolo SŽ a MŽ, 28. 4. o 14.30-16.30, ObFZ CA)

Čierne – Zborov (14. kolo SŽ a MŽ, 29. 4. o 15.30-17.30, ObFZ CA)

Turzovka – Oščadnica (14. kolo SŽ a MŽ, 28. 4. o 15.00-17.00, ObFZ CA)

 

Hodnotenie R

III. liga: Ružiná – Fiľakovo 8;8,1/8; Z. Poruba – D. Ždaňa, Bánová – V. Krtíš 8;8/8; Turany – N. Baňa 8,3;8/8,1; Krásno – L. Lúčka 8,3;8,1/8,1; Králiky – Bytča 8;8,1/8; Kremnička – L. Štiavnica 8,2;8/8; T. Teplice – Námestovo 7,8;8,1/8.

IV. liga sk. SEVER: Predmier – Ďanová 8,3;8,2/8,2; Černová – Sučany 8;8,2/8; Dúbrava – K. N. Mesto 8,1;8,1/8,2; K. Lúčka – Trebostovo 8,1;7,9/8,2; O. Jasenica – Stráňavy 8,3;8,3/8,3; Tvrdošín – Skalité 8,1;8,1/7,9; K. Lieskovec – Belá Dulice 8,1;8/7,9.

IV. liga sk. JUH: Kalinovo – D. Strehová 8,1;8,1/8,1; Jupie BB – Tisovec 8,1;8,2/8,1; Divín – Brusno 7,9;8/8; V. Blh – Revúca 8,3;8,2/8,2; B. Štiavnica – Hajnačka 7,8;8,1/8; Hliník – Š. Bane 8;8/8,1; Žiar – Poltár 8,3;8/8,1.

V. liga sk. A: Rudinská – Bytčica 7,9;8/8; Strečno – Rosina 8;8/8; Oščadnica – Belá 8,2;8,2/8,1; Varín – S. Bystrica, Raková – Makov 8,1;8/8; Podvysoká – ZA Závodie 8,3;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Palúdzka – Martin 8,3;8,2/8,2; Ludrová – Trstená, L. Sliače – T. Kľačany 8,2;8,1/8,1; Lisková – O. Podzámok, Bešeňová – O. Veselé 8,1;8/8; L. Hrádok – T. Štiavnička 8,3;8,1/8,1; Žaškov – Vrútky 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. C: Lovča – Kováčová 8,2;8,1/8; Selce – Pliešovce 7,8;8/8; Šalková – Žarnovica 8,2;8,2/8,1; Č. Balog – Lutila 8,1;8,1/8,1; Sásová – Kremnica 8,2;8,1/8,1; Hrochoť – Priechod 8,1;8/8; Radvaň – Badín 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. D: Príbelce – Cinobaňa 8,1;8/8; Mýtna – Hnúšťa 7,9;8,1/8,1; Radzovce – Kráľ 8,3;8,1/8,1; Nenince – Vinica 7,8;8/7,9; Sklabiná – Gemer 8,2;8,2/8,2; Jesenské – Málinec 8,2;8,1/8,1; Čebovce – Tomášovce 8,2;8,1/8.