30. 4. 2010

Spravodajca č. 40/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia – (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.) Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

2.     Po vzájomnej dohode FK sa stretnutie 14. kola V. ligy sk B Ludrová – L. Sliače odohrá dňa 5.5.2010 o 16,30 hod.

3.     Na základe nesplnenia požiadavky ŠTK (nahlásenie dohody) nariaďujeme odohrať stretnutie 14. kola V. ligy sk. B Trstená – L. Hádok dňa 30.4.2010 o 16,30.

4.     Nariaďujeme odohrať stretnutie 16. kola III. ligy Bytča – Námestovo dňa 19.5.2010 o 17,00 hod.

5.     Udelené OT ŽK v stretnutí Trstená – Palúdzka dňa 25.4.2010: Peter Kokavec 830425, Marek Hlušák 841226, Martin Trnovský 841001.

6.     Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať neodohrané MFS:

a)       17. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Žabokreky 5. 5. 10 (streda) o 17.00,

b)       11. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – O. Jasenica 26. 5. 10 (streda) o 17.00,

c)       17. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Sliač 2. 6. 10 (streda) o 17.00,

d)       17. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – L. Lúčka 5. 5. 10 (streda) o 16.30,

e)       16. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Rabča 19. 5. 10 (streda) o 17.00,

f)         12. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Belá 5. 5. 10 (streda) o 12.00-14.00,

g)       16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Dlhá 12. 5. 10 (streda) o 12.00-14.00,

h)       17. kola II. ligy SŽ aMŽ sk. JUH Revúca – Badín 12. 5. 10 (streda) o 14.30-16.30,

i)         17. kola V. ligy dorast sk. D Revúca – Hnúšťa 20. 5. 10 (štvrtok) o 16.30,

j)         13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Krásno 19. 5. 10 (streda) o 14.30-16.30,

k)       13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Radoľa 6. 5. 10 (štvrtok) o 15.00-17.00,

l)         17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Kremnica 19. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – O. Veselé 1. 5. 10 o 15.30-17.00,

b)       predohrať MFS 25. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – L. Lúčka 9. 6. 10 (streda) o 16.00-17.30,

c)       odohrať MFS 22. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – D. Kubín 16. 5. 10 o 10.00-11.30,

d)       odohrať MFS 24. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – Ružomberok 30. 5. 10 o 10.00-11-30,

e)       odohrať MFS 24. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Žilina – Juventus ZA 30. 5. 10 (nedeľa) o 10.00-11.30 na ihrisku ZA Závodie.

3.      Kontumujeme MFS:

a)       20. kola III. ligy MD Zvolen – K. N. Mesto priznáva 3 body a skóre 3 : 0 prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/b,

b)       20. kola III. ligy MD Badín – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Badín podľa SP čl. 100/b,

c)       18. kola V. ligy dorast sk. B S. Kríž – Zuberec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Zuberec podľa SP čl. 100/d. Prípad odstupuje na DK:

4.      Nariaďuje odohrať MFS 23. kola V. ligy dorast sk. B Mošovce – Rabča 29. 5. 10 o 14.30 ako predzápas dospelých.

5.      Predvoláva na zasadnutie 6. 5. 10 o 16.00 za MFS 18. kola V. ligy dorast sk. D V. Čalomija – Pliešovce. ZA FK V. Čalomija kap. Kladivík Karol 910323, ved. dr. KISS František; Za FK Pliešovce: Kapustík Jaroslav 931021, kap. Palovič Jakub 911125, ved. dr. Nohavička Ján, Kožík Ján 890327; R: Martin Dávid. Predvolaní hráči si so sebou prinesú RP a OP.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-788 DK odstupuje KR list trénera FK Stožok dorast z 28. 4. 10 ohľadom stretnutia V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Stožok,

D-789 Pavel Jamrich tréner FK Stožok dorast DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-790 Martin Buzák 910730 Stožok DK hráčovi dňom 26. 4. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-791 Peter Stav 960216 Čierne 3 SN od 23. 4. 10, 1-3a, 3 € uhradiť,

D-792 Pavol Majchrák 960910 Čierne 2 SN od 23. 4. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-793 Ján Malík 960115 Čierne 3 SN od 23. 4. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-794 Marián Pekara ved. dr. FK Rajec dorast 4 SN od 19. 4. 10, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-795 Stanislav Vyšný 861005 Dúbrava 1 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-796 Milan Remeň 870328 Sučany 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-797 Roman Husár 870217 Predmier 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-798 Ľubomír Bukový uspor. FK Sučany dosp. 4 SN od 26. 4. 10, 1-3b,

D-799 FK Sučany dosp. pokuta 100 € podľa DP 2-1b, za neprístojnosti divákov a usporiadateľa v stretnutí 25. 4. 10,

D-800 Branislav Kelčík 750715 L. Sliače 1 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-801 Marek Hlušák 841226 LM Palúdzka 1 SN od 26. 4. 10, 1-5a porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2009/10,

D-802 Peter Golis 911002 Lisková 3 SN od 26. 4. 10, 1-6-1a,

D-803 Patrik Španko 940522 S. Kríž 12 mesiacov nepodm. od 26. 4. 10 do 25. 4. 11, 1-6-3a,

D-804 FK S. Kríž dorast zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. + pokuta 300+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 24. 4. 10,

D-805 Patrik Richter 921004 Toranľa 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-806 Daniel Jackuliak 941017 Sliač 1 SN od 26. 4. 10, 1-4a,

D-807 Ivan Surovec ved. dr. FK Šalková dorast DK menovanému dňom 26. 4. 10 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-808 Jozef Oláh 910318 Fiľakovo 4 SN od 26. 4. 10, 1-6-1b,

D-809 Attila Botoš 911018 Fiľakovo 4 SN od 26. 4. 10, 1-3b,

D-810 Daniel Kúdelka 770630 Turany 3 SN od 26. 4. 10, 1-4a,

D-811 Juraj Janec 890214 L. Lúčka 4 SN od 26. 4. 10, 1-6-1b,

D-812 Davor Vydosavljevič 850811 Makov 3 SN od 26. 4. 10, 1-4a,

D-813 Pavol Kopásek 900825 Strečno 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-814 Ján Mesík 930222 Hrochoť 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-815 Ján Poničan 930206 Hrochoť 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a,

D-816 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Peter Synek 801229 D. Tižina, Radoslav Škriniar 900630 Žiar, Ján Selecký 750719 Hrochoť – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 31. 10. 10, Filip Koctúr 931001 Selce – zmieta sa,

D-817 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 26. 4. 10 na 1 MFS: Michal Fučela 890224 Belá, Ľuboš Thomkla 891218 Trebostovo, Roman Čavojský 840210 Ružina, Zsolt Szó 820728 Radzovce, Igor Kochol 900403 Žiar,

D-818 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Radoslav Hulla 950601 Kováčová, Peter Miko 920410 Rajec – chýbajú poplatky za ČK,

D-819 DK predvoláva na svoje zasadnutie 6. 5. 10 zo stretnutia: S. Ľupča – Stožok V. liga dorast o 16.15 R: Jakub Fáber, FK S. Ľupča: Ján Drmaj 910126, FK Stožok: Marek Kuric 930213, Martin Buzák 910730,

D-820 DK predvoláva na svoje zasadnutie 13. 5. 10 zo stretnutia Sliač – Šalková IV. liga dorast sk. JUH o 16.15 R: Milan Bariak, AR1: Jozef Guži, FK Sliač: Pavel Struhárik 920415, Zoltán Porchádzak HU, FK Šalková: Jozef Tenkel 910513, Ivan Surovec ved. dr. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR na svojom zasadnutí prehodnotila priebeh a výsledky fyzických previerok rozhodcov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 15. – 16. 4. 2010 a rozhodla, že náhradného termínu fyzických previerok R sa dňa 8. 5. 2010 od 9.00 hod. v B. Bystrici na Štiavničkách zúčastnia: T. Matejčík, Jánoš, Dvorštiak, Kuteľ, Kuzma, Hrmo, Čajka, Ploštica, Tisoňová, Vanková, Šulgan, Masár, Mitúch, Ondrašina, Šuška, Taraba, Kožík, Forbak, Golian, Hronček, Chudý, Katrenčík, Berta, Hnilica, S. Oružinský, Bubenka, Ďuriš, Matoš, Repiský, Medveď, Putra, Roštár, Ostrihoň, Sitarčík, Mi. Jakubjak.  Prezentácia účastníkov bude od 8.00 – 8.30 hod. na športovej hale. Prípadná neúčasť, resp. nesplnenie stanovených limitov budú zohľadnené pri tvorbe nominačných listín R na sezónu 2010/2011. Stanovené limity pre jednotlivé vekové kategórie sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v časti Komisie v „ Zásadách pre činnosť R a DZ.“ R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať!

2.       Zároveň pozývame dňa 8. 5. 2010 o 10.30 hod. do Športovej haly na Štiavničkách na posledný náhradný resp. opravný termín zimného seminára R: Antalík, Juríčka, Kožík, Ďuriš, Bubenka, Callo, Berko, Hronček, Masár, Chrien, Taraba. Prípadná neúčasť, resp. nesplnenie teor. previerok  budú zohľadnené pri tvorbe nominačných listín R na sezónu 2010/2011.

3.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi boli frekventantom zaslané osobne. Program seminára je zverejnený aj na webovej stránke SsFZ v časti Komisie.

4.       Navrhujeme na najbližšie zasadnutie VV SsFZ doplniť na nominačnú listinu R V.ligy p.Mgr. Martin Maršalek, nar. 7. 2. 1985, trvale bytom Tehelná 5, 056 01 Gelnica, prechodný pobyt Limbová 15, B. Bystrica, č. t. 0908/255717.

5.       Pozývame na zasadnutie KR do Reštaurácie U Vinca v B. Bystrici – Kremničke dňa 8. 5. 2010 o 14.00 h. R Peter Locsos, o 14.30 h. R Milan Bariak.

6.       Berieme na vedomie listy FK Šalková, FK Slovan Divín, FK Slovan Sliač a FK Stožok ohľadne priebehu a udalostí, ktoré sa vyskytli počas mládežníckych stretnutí.

7.       Prerokované stretnutia: Hnúšťa – Divín, dorast, Sl. Ľupča – Stožok, dorast, Sliač – Šalková, dorast, Tisovec – Sliač, žiaci, s prijatím náležitých opatrení.

8.       Upozorňujeme rozhodcov, že zodpovednosť za kontrolu Zápisu o stretnutí ako aj reg. preukazov pred stretnutím nesie AR 1 za domáci oddiel, AR 2 za hosťujúci oddiel, pričom spoluzodpovednosť  rozhodcu za správnosť kontroly zostáva podľa pravidiel futbalu.

9.       Ospravedlnenia R: Medveď 29.-30.5.10, Melich 8.5.10, Pavkovčeková 1.5.10 – oneskor., Tisoňová – ukončenie PN, Tisoňová  11.5.-25.5. a 8.6.-22.6.10, Baka 1.-25.6.10, Krajči J. pracovné dni okrem 2.6. a 18.6.10, Kyzek Ja. 15.5.10, Žeriava 22.-23.5.10,  Rogoň PN do 21.5.10, Švec ukončenie PN 5.5.10, Šašváry 8.5.10.

10.  ÚDZ: Na zasadnutie ÚDZ dňa  6. mája  o 16. 15 hod. pozývame DZ I. Bellu, stretnutie V.L skupina A, D.Tižina - Bánová B

11.   Po zhodnotení „Správy delegáta...“ zo stretnutia V.L skupina B  Žažkov – T. Štiavnička sme prijali primerané opatrenia.

12.   Ospravedlnenia DZ:   V. Badura 15. – 16. mája, 19. – 20. júna.

13.   Chyby R (mínus body): S. Kučera 0,4; Oružinský 0,5; Wojčík 0,2; Bušo 0,2; Rogoň 0,2 Hromádka 4,6; Škvarek 0,4; Truban 0,2; Hlaváčik 0,2; Guži 1; Forbák 0,2; Rohoň 0,2; Pšenák 1; Vojtek 0,2; Hubočan 0,2; Náther 0,2; Ďuriník 0,4; Tilesch 0,4; Ježík 0,2; Greňo 0,2; Mihalka 0,2; Čambora 0,2; Rojček 0,2; Matejčík 0,2; Uhorskai 0,2; Tutura 0,2; Weiss 0,5; Hnilica 0,2; Kožík 0,2; Škvrla 1,2; Fábry 0,2; Gača 0,2; Paučo 1; Machyniak 0,2; Kuzma 0,4; Markovič 0,2; Melich 0,2; Žubor 0,2; Dodok 0,2; Szabo 0,2; Holas 0,2; Kucharský 0,2; Mastiš 0,2; Balázsik 0,2; Melich 0,2.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

2.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522, ObFZ Žilina – Rosina – Veselovský Tomáš 820720.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

2.       Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať  doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu  Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou. V prípade zlúčenia klubov sú oba kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce majstrovské súťaže.

3.       Zmena RS 2009/10 časť adresár FK IV. liga SEVER Agro Baník Dúbrava – Jozef Bubniak predseda č. t. 0917 751463.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK III. a IV. ligy, že termín úhrady 4. zálohovej platby za R a DZ je 1. 5. 2010. III. liga sumu 1 060 €, IV. ligy sumu 685 €. Nezabudnite uviesť variabilný symbol: L. Štiavnica 010480; Námestovo 020480; T. Teplice 030480; Kremnička 040480; Králiky 050480; Krásno 060480; Bánová 070480; Turany 080480; Z. Poruba 090480; Ružiná 100480; D. Ždaňa 110480; N. Baňa 120480; V. Krtíš 130480; L. Lúčka 140480; Bytča 150480; Fiľakovo 160480; Skalité 170480; Belá Dulice 180480; K. Lieskovec 190480; Tvrdošín 200480; O. Jasenica 210480; K. Lúčka 220480; Dúbrava 230480; Černová 240480; Predmier 250480; Sučany 260480; K. N. Mesto 270480; Trebostovo 280480; Stráňavy 290480; Ďanová 300480; Š. Bane 310480; Poltár 320480; Žiar 330480; Hliník 340480; B. Štiavnica 350480; V. Blh 360480; Divín 370480; BB Podlavice 380480; Kalinovo 390480; Tisovec 400480; Brusno 410480; Revúca 420480; Hajnáčka 430480; D. Strehová 440480.

5.       Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

Obsadenie III.LSD a III.LMD-22.kolo, 5.5.10.streda 14:00-16:30

Bánová – Zvolen      Korenčík – Šulgan – Wojčík – Kolibáč

Podbrezová C – Badín   Turňa – Baka– Mojžiš – Králka

Hôrky – L. Mikuláš  Ondák – Hreus – Knapec – Marek

Žiar – K. N. Mesto  Kučera T. – Ligač – Maga – Jančok

Martin – N. Baňa    Čunderlík – Chmúrny – Škvarek – Šmíd

Námestovo – Bytča Dvorštiak – Šalata – Farský –  V.Ďurana

D. Kubín – Krásno  Vrtich – Drapáč – Madera –  Piaček

Fiľakovo – Čadca    Čičmanec – Holas – Ostrihoň – Marko

 

Zmena DL č. 23

D. Kubín – Hôrky (SD.MD - AR1 Chudý za Beňa, AR2 Pavkovčeková za Poljaka M)

SFZ:

L. Mikuláš – Zvolen (SŽ,MŽ – R Beňo za Chudého, AR2 Poljak M. za Pavkovčekovú)

 

Zmena DL č. 24

V. Krtíš – Ružiná (AR2 Tokár za Budača M.)

N. Baňa – D. Ždaňa (AR2 Kapusta za Tokára, DZ Vorel za Kanku)

K. N. Mesto – Sučany (Budač M. za Janíčeka, DZ Kanka za Vorela)

Ludrová – Sliače (5.5., Forbak za Šupeja)

Tomášovce – Nenince (R Parobek, AR1 Locsos)

Bánová – Fiľakovo (SD,MD Knapec za Kapustu)

L. Mikuláš – Krásno (SD,MD Harezník za Farského)

Rabča – Liesek (dor. ObFZ DK za Farského)

Radoľa – L. Lúčka (17. kolo, dor. 5.5.o 16:30 Súhrada za Ježíka, ObFZ CA za Súhradu)

Terchová – Žabokreky (17. kolo, dor. 5.5. o 17:00 R ObFZ ZA, AR1 ObFZ ZA)

Turzovka – Radoľa (SŽ,MŽ, 13. kolo,  6.5. o 15:00 – 17:00 R Greňo, 13.kolo)

Dlhá – Blatnica (SŽ,MŽ hrá sa 9.5., ObFZ DK za Juríčka)

O. Veselé – Belá (SŽ,MŽ, 12. kolo, 5.5. o 12:00 – 14:00 ObFZ DK)

V. Rovné – O. Veselé (SŽ,MŽ 1.5. o 15:00 – 17:00 ObFZ ZA, 19. kolo)

Selce – Bratislava (Ženy 12.5.10 Dian za Ríšu)

T.Teplice - Králiky ( DZ Truban za D.Hrčku aj predzápas  )

Ludrová - L.Sliače (  5.5. o 16.30 hod. DZ Droppa za Muráňa)

Kováčová – Hrochoť  ( DZ Šupka za Trubana )

Kováčová – Stožok (dorast, 11. kolo, 5. 5. o 17.00, Golian – Žubor)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – T. Teplice 8,3;8,1/8,1; Námestovo – Kremnička 8,1;8/8,2; L. Štiavnica – Králiky 8,4;8,4/8,5; Bytča – Krásno 8,3;8,2/8,2; L. Lúčka – Bánová 8,4;8,1/8,1; V. Krtíš – Turany 8,4;8,1/8,2; N. Baňa – Z. Poruba 8,2;8,1/8,1; D. Ždaňa – Ružiná 8,4;8,3/8,3.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – K. Lieskovec 7,7;7,9/8; Belá Dulice – Tvrdošín 8,1;8,2/8,1; Skalité – O. Jasenica 7,9;8,1/8,1; Stráňavy – K. Lúčka 7,9;8/8; Trebostovo – Dúbrava 8,1;8,3/8,1; K. N. Mesto – Černová 8,2;8,2/8,2; Sučany – Predmier 8;8/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Žiar 8,1;8,1/8,1; Poltár – Hliník 8,1 8/8,2 Š. Bane – B. Štiavnica 8,1;8,1/8,2; Hajnčak – V. Blh 8;8,2/8,1; Revúca – Divín 8,4;8,3/8,2; Brusno – Jupie BB 8,3;8,2/8; Tisovec – Kalinovo 8,3;8,3/8,4.

V. liga sk. A: Bánová B – Podvysoká 8,2;8,2/8; ZA Závodie – Raková 8,1;8,1/8; Makov – Varín 8,3;8,2/8,2; S. Bystrica – Oščadnica 8,3;8,3/8,3; Belá – Strečno 8,1;8/8,1; Rosina – Rudinská 8;8,1/8,2; Bytčica – D. Tižina 7,8;8,2/8,1;

V. liga sk. B: Martin – Žaškov 8;8,1/8,1; Vrútky – Bešeňová 8,2;8,3/8,2; O. Veselé – L. Hrádok 8,2;8/8; T. Štiavnica – Lisková 8;8/8,1; O. Podzámok – L. Sliače 8,2;8/8; T. Kľačany – Ludrová 8;8/8; Trstená – Palúdzka 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Kováčová – Radvaň 8,5;8,3/8,2; Badín – Hrochoť 8,2;8/8; Priechod – Sásová 8,1;8,1/7,9; Kremnica – Č. Balog 8,3;8,2/8,2; Lutila – Šalková 8,3;8,2/8,1; Žarnovica – Selce 8;8,3/8; Pliešovce – Lovča 7,8;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Čebovce, Gemer – Nenince 8,3;8,1/8,1; Tomášovce – Jesenské 8,4;8,1/8,1; Málinec – Skalbiná 8,3;8,2/8,1; Vinica – Radzovce 8,4;8,2/8,2; Kráľ – Mýtna 8,2;8,2/8,2; Hnúšťa – Príbelce 7,8;8,1/8,1.