7. 5. 2010

Spravodajca č. 41/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

2.       V najbližšom Spravodajcovi SsFZ budú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy

3.       Po vzájomnej dohode FK sa stretnutie 22. kola III. ligy V. Krtíš – Ružiná odohrá dňa 8.5.2010 o 17,00 hod. Poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ  uhradený.

4.       Žiadame FK Oščadnica o zaslanie písomnej vzájomnej dohody náhradného termínu neodohraného stretnutia 19. kola dňa 2.5.2010 V. ligy A Oščadnica – Makov, v termíne do 13.5.2010. FK Oščadnica uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ.

5.       ŠTK odstupuje DK SsFZ námietky kapitánov v stretnutiach: K. Lúčka – Skalité (D+H), Or. Jasenica – Belá (H), Sásová – Badín (D), Hrochoť – Radvaň (H).

6.       Námietku kapitána H (Lipt. Sliače – T. Štiavnička) považuje ŠTK za neopodstatnenú.

7.       Nariaďujeme odohrať stretnutie 16. kola III. ligy Bytča – Námestovo dňa 19.5.2010 o 17,00hod.

8.       Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

9.       ŠTK ruší na základe nahlásenia nespôsobilých hracích plôch, odohratie MFS 20. kola V. ligy sk. A Bánová B – Raková a V. ligy sk. B O. Veselé . L. Sliače.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 22. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Rosina 13. 5. 10 (štvrtok) o 16.30,

b)       odohrať neodohrané MFS 12. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Belá 26. 5. 10 (streda) o 12.00-14.00,

c)       odohrať MFS 21. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A K. N. Mesto – Skalité 18. 5. 10 (utorok) o 15.00-17.00 na ihr. v Povine,

d)       odohrať MFS 17. kola I. ligy MŽ sk. JUH Lučenec – Dukla BB 25. 5. 10 (utorok) o 15.30-17.00,

e)       odohrať MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – S. Bystrica 13. 5. 10 (štvrtok) o 15.30-17.30.

2.      Ruší MFS a žiada všetky uvedené kluby predložiť vzájomné dohody na náhradný termín:

a)       20. kola IV. ligy dorast sk. SEVER L. Sliače – Tvrdošín,

b)       16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – Istebné,

c)       15. kola I. ligy MŽ sk. JUH Lučenec – Zvolen,

d)       17. kola IV. ligy dorast sk. SEEVR Terchová – Žabokreky,

e)       13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Radoľa.

3.      Ruší MFS 20. kola a žiada všetky uvedené kluby predložiť vzájomné dohody na návrhdý termín:

a)       IV. liga dorast sk. JUH Hriňová – Sliač a Tempus RS – Selce,

b)       V. ligy dorast sk. D Kokava – Divín a Tisovec – Hnúšťa,

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A Terchová – S. Bystrica a Skalité – Bánová,

d)       II. liga SŽ a MŽ sk. JUH Hriňová – Fiľakovo a Tempus RS – Detva,

e)       V. ligy dorast sk. A Skalité – Svrčinovec,

f)         II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – Rajec a O. Veselé – R. Teplice,

g)       III. ligy SD a MD, 22. kolo Podbrezová C – D. Kubín.

4.      Kontumuje MFS:

a)       21. kola III. ligy MD D. Kubín – Hôrky priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/e,

b)       19. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Skalité priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK K. Lieskovec podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Skalité berie na vedomie,

c)       19. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hodruša Hámre – Tempus RS priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK H. Hámre podľa SP čl. 100/b,

d)       19. kola V. ligy dorast sk. C H. Hámre – S. Ľupča priznáva 3 body a skóre 6:1 ponecháva v platnosti prospech FK H. Nemce podľa SP čl. 100/e,

e)       18. kola V. ligy dorast sk. D V. Čalomija – Pliešovce priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK V. Čalomija podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča na cudzí RP. FK Pliešovce uhradí cestovné náklady: František Kišš V. Čalomija 222, Karol Kladivík V. Čalomija 120, Ján Lavrík V. Čalomija 96 – po 8,36 €. na uvedené adresy. Námietkový vklad 7 € sa vracia FK V. Čalomija.

f)         19. kola V. ligy dorat sk. D Revúca – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 7:1 ponecháva v platnosti prospech FK Revúca podľa SP čl. 100/e.

5.      Nariaďuje predohrať MFS:

a)       20. kola IV. ligy dorast sk. JUH V. Krtíš – Šálková 9. 5. 10 o 13.30,

b)       22. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Dudince 21. 5. 10 o 17.00,

c)       odohrať MFS 20. kola V. ligy sk. B O. Veselé – Likavka 8. 5. 10 o 16.30 na UT v Námestove.

6.      Oznamuje, že MFS 22. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Bytča sa odohrá na ihrisku v Povinej. R a FK Bytča sa dostavia pred stretnutím do K. N. Mesta na štadión.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-821 Martin Buzák 910730 Stožok 2 SN od 26. 4. 10, 1-6-1a,

D-822 Radoslav Hulla 950601 Kováčová 2 SN od 26. 4. 10, 1-5a, 3 € doplatiť,

D-823 Peter Miko 920410 Rajec 2 SN od 26. 4. 10, 1-4a, 3+3 € doplatiť,

D-824 Michal Žilka 830125 Mýtna 4 SN od 3. 5. 10, 1-4a,

D-825 Na návrh KM Jakub Palovič 911125 Pliešovce 4 SN od 6. 5. 10, 1-9-2b, 3 € uhradiť,

D-826 Na návrh KM Ján Nohavička ved. dr. FK Pliešovce dorast 6 mesiacov nepodm. od 6. 5. 10 do 5. 11. 10, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-827 Na návrh KM Stanislav Žigmund tréner FK Pliešovce dorast 6 mesiacov nepodm. od 6. 5. 10 do 5. 11. 10, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-828 Na návrh KM Ján Rell asist. trén. FK Pliešovce dorast 6 mesiacov nepodm. od 6. 5. 10 do 5. 11. 10, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-829 Na návrh KM FK Pliešovce dorast zastavená činnosť na 2 súť. stret. nepodm. + pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 24. 4. 10,

D-830 Na návrh KM Ján Kožík 890327 Pliešovce DK menovanému dňom 6. 5. 10 zastvuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 11. 5. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svpjmu previneniu (neoprávnený štart na cudzí RP v stretnutí 24. 4. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-831 Valentín Herceg 920323 D. Strehová 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-832 Jozef Suja 891108 Cinobaňa 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-833 Peter Hudec 831112 Hnúšťa 3 SN od 3. 5. 10, 1-4a,

D-834 Martin Michálek 950710 Blatnica 2 SN od 3. 5. 10, 1-4a,

D-835 Michal Hreňo 950519 Revúca 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-836 Robert Pranda 950625 Krásno 1 SN od 3. 5. 10, 1-4a,

D-837 Jakub Thomka 950610 Kláštor n. Z. 4 SN od 3. 5. 10, 1-6-1b,

D-838 Ladislav Branik 870683 Sučany 1 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-839 Rudolf Mikula 870208 Saklité DK hráčovi dňom 3. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-840 Milan Petrák 840131 Skalité 4 SN od 3. 5. 10, 1-3b,

D-841 Milan Janči zsát. HU FK K. Lúčka dosp. zákaz výkonu akejkošvek funkcie od 6. 5. 10 do vyriešenia previnenia,

D-842 Peter Horvát 810508 K. N. Mesto 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-843 Matej Lukáč 920324 T. Teplice 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-844 Ján Hablák 730317 L. Hrádok 2 SN od 1. 5. 10, 1-4a,

D-845 Matúš Tomka 901212 T. Štiavnička 1 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-846 Peter Gallo 770819 Žaškov 1 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-847 Rudolf Rubint 740610 Radvaň 3 SN od 3. 5. 10, 1-3b porušenie kap. XIX bod 9 RS 2009/10,

D-848 Roman Štrba 651031 Radvaň 4 SN od 3. 5. 10, 1-3b,

D-849 Peter Venglarčík 730224 Sásová 3 SN od 3. 5. 10, 1-3b,

D-850 Jaroslav Kocúr ved. dr. FK Kováčová dosp. 4 SN od 3. 5. 10, 1-3b,

D-851 FK Kováčová dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 2. 5. 10,

D-852 Miroslav Hudák 910621 B. Štiavnica 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

d-853 Andrej Dulaj 880110 B. Štiavnica 1 SN od 3. 5. 10, 1-4a,

D-854 Ján Hlava 930814 Čadca 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-855 Peter Nilaš 910918 V. Krtíš 1 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-856 Stanislav Kmeť 890710 Turany 1 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-857 Martin Mano 820306 Bánová 2 SN od 3. 5. 10, 1-5a,

D-858 Michal Kempný 840216 T. Teplice DK hráčovi dňom 6. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 11. 5. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (priestupok v 90 min. stretnutia 2. 5. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-859 FK Kremnička a FK T. Teplice DK žiada do 11. 5. 10 o písomné vyjadrenia k neprístojnosti hráčov v 90 min. stretnutia III. ligy dosp. Kremnička – T. Teplice 2. 5. 10,

D-860 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Jozef Oláh 910318 Fiľakovo, Attila Botoš 911018 Fiľakovo – zamietajú sa, Martin Paško 920914 T. Štiavnička – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 10,

D-861 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  3. 5. 10 na 1 MFS: Vladimír Mudrík 820720 Saklité, Peter Podhradský 800130 Stráňavy, Martin Syrovátka 830811 Stráňavy, Roman Sochor 770527 Š. Bane, Roland Urbán 810701 Hajnačka, Peter Zátroch 840920 Hrochoť, Robert Sláva 790412 Hrochoť, Peter Ďurica 840124 Kremnica, Jozef Berky 850913 Sklabiná,

D-862 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ján Mudroň tréner dorast LM Palúdzka – chýba poplatok,

D-863 DK predvoláva na svoje zasadnutie 13. 5. 10 zo stretutia Sliač – Šalková IV. liga dorast sk. JUH o 16.00 R: Milan Bariak, AR1: Jozef Guži, FK Sliač: Pavel Struhárik 920415, Zoltán Procházka HU, FK Šalková: Jozef Tenkel 910513, Marián Michalík tréner; O. Jasenica – Belá IV. liga dosp. sk. SEVER o 16.45 FK O. Jasenica: Vladimír Zanovit HU, Roman Polák prezident FK, FK Belá: Viliam Ondrla 800508, Martin Matejčík 801006, Ján Šalát funkc. FK; Kremnička – T. Teplice III. liga dosp. o 17.15 R: Jozef Hreus, AR2: Pavol Knapec, DZ: Miroslava Migaľová, FK Kremnička: Jozef Ganz HU; K. Lúčka – Skalité IV. liga dosp. sk. SEVER o 17.45 DZ: Anton Piaček, FK K. Lúčka: Ján Ondruš HU, Milan Janči zástupca HU, FK Skalité: Vladimír Mudrik 820720, Peter Tatarka asist. trénera; S. Ľupča – Stožok V. liga dorast sk. C o 15.45 FK S. Ľupča: Ján Drmaj 810126. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR na svojom zasadnutí prehodnotila priebeh a výsledky fyzických previerok rozhodcov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 15. – 16. 4. 2010 a rozhodla, že náhradného termínu fyzických previerok R sa dňa 8. 5. 2010 od 9.00 hod. v B. Bystrici na Štiavničkách zúčastnia: T. Matejčík, Jánoš, Dvorštiak, Kuteľ, Kuzma, Hrmo, Čajka, Ploštica, Tisoňová, Vanková, Šulgan, Masár, Mitúch, Ondrašina, Šuška, Taraba, Kožík, Forbak, Golian, Hronček, Chudý, Katrenčík, Berta, Hnilica, S. Oružinský, Bubenka, Ďuriš, Matoš, Repiský, Medveď, Putra, Roštár, Ostrihoň, Sitarčík, Mi. Jakubjak.  Prezentácia účastníkov bude od 8.00 – 8.30 hod. na športovej hale. Prípadná neúčasť, resp. nesplnenie stanovených limitov budú zohľadnené pri tvorbe nominačných listín R na sezónu 2010/ 2011. Stanovené limity pre jednotlivé vekové kategórie sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v časti Komisie v „ Zásadách pre činnosť R a DZ.“ R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať!

2.       Zároveň pozývame dňa 8. 5. 2010 o 10.30 hod. do Športovej haly na Štiavničkách na posledný náhradný resp. opravný termín zimného seminára R: Antalík, Juríčka, Kožík, Ďuriš, Bubenka, Callo, Berko, Hronček, Masár, Chrien, Taraba. Prípadná neúčasť, resp. nesplnenie teor. previerok  budú zohľadnené pri tvorbe nominačných listín R na sezónu 2010/2011.

3.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi boli frekventantom zaslané osobne. Program seminára je zverejnený aj na webovej stránke SsFZ v časti Komisie.

4.       Pozývame na zasadnutie KR do Reštaurácie U Vinca v B. Bystrici – Kremničke dňa 8. 5. 2010 o 14.00 h. R Peter Locsos, o 14.30 h. R Milan Bariak.

5.       Upozorňujeme rozhodcov, že zodpovednosť za kontrolu Zápisu o stretnutí ako aj reg. preukazov pred stretnutím nesie AR 1 za domáci oddiel, AR 2 za hosťujúci oddiel, pričom spoluzodpovednosť  rozhodcu za správnosť kontroly zostáva podľa pravidiel futbalu.

6.       ÚDZ : Ospravedlnenie DZ :  M.Dolník  9.5., 22.- 23. 5., M.Migaľová 8.5.,

7.       Ospravedlnenia R: Chudý 22.5.10, Jakubjak 22.5.10, Šuška od 22.5.do konca súť.roč.,  Súkeníková 18.-21.6.10, Šalata 21-23.5.,28-30.5.,11-13.6.10., Kučera T. 28-30.5.10., Ligas 22.5.10., Mastiš 26.5.-4.6.10., Fábry 23.5.10., Matoš od 9.5.10 – oneskorene, Golian od 9.5.10 – oneskorene, Oružinský S. 29.5.-11.6.10., Ivanič 12.5.10 a prac.dni, Tokár 29.-30.5.10., Repiský 29.-30.5.10, Čičmanec 29.5.10., Juríčka 21.5.-30.5.10., Mihálka – ukončenie PN.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

2.       Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ ObFZ Žiar n. Hronom - N. Baňa – Pukan Slavomír 790522.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK prerokovala 6. 5. 10 nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 18. 5. 10 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Ružiná – S č. 39 – 21 €; Krásno – S č. 39 – 60 €; IV. liga: Divín – S č. 37 – 510 €, Žiar – S č. 36 – 60 €, Černová – S č. 39 – 60 €, Sučany – S č. 40 – 100 €; dorast: Badín – S č. 36 – 60 €, Sihelné – S č. 37 – 60 €, S č. 38 – 14 €, S č. 38 – 6 €, R. Sobota – S č. 38 – 6 €, O. Jasenica – S č. 38 – 60 €, Jelšava – S č. 39 – 3 €, Krásno – S č. 39 – 3 €, Rajec – S č. 39 – 60 €, S č. 40 – 14 €. S. Kríž – S č. 40 – 310 €; žiaci: Čierne – S č. 40 – 9 €, O. Jasenica – S č. 39 – 3 €, T. Teplice – S č. 38 – 3 €.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety na výkony R a AR v MFS: Baník V. Krtíš na R (Z. Poruba – V. Krtíš), Slovan Skalité na R a AR1 (K. Lúčka – Skalité), L. Lúčka – na AR1 (Turany – L. Lúčka). Na základe splnenia podmienok „Štatútu ...“ prijíma všetky podnety na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie určuje predbežne na 13. 5. 10 o 15.00.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 11. 5. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Z. Poruba – V. Krtíš, Turany – L. Lúčka, O. Jasenica- Belá, K. Lúčka – Skalité,

2.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

3.        Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať  doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu  Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou. V prípade zlúčenia klubov sú oba kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce majstrovské súťaže.

4.        Zmena RS 2009/10 časť adresár FK IV. liga SEVER Agro Baník Dúbrava – Jozef Bubniak predseda č. t. 0917 751463.

5.        Upozorňujeme funkcionárov FK III. a IV. ligy, že termín úhrady 4. zálohovej platby za R a DZ je 1. 5. 2010. III. liga sumu 1 060 €, IV. ligy sumu 685 €. Nezabudnite uviesť variabilný symbol: L. Štiavnica 010480; Námestovo 020480; T. Teplice 030480; Kremnička 040480; Králiky 050480; Krásno 060480; Bánová 070480; Turany 080480; Z. Poruba 090480; Ružiná 100480; D. Ždaňa 110480; N. Baňa 120480; V. Krtíš 130480; L. Lúčka 140480; Bytča 150480; Fiľakovo 160480; Skalité 170480; Belá Dulice 180480; K. Lieskovec 190480; Tvrdošín 200480; O. Jasenica 210480; K. Lúčka 220480; Dúbrava 230480; Černová 240480; Predmier 250480; Sučany 260480; K. N. Mesto 270480; Trebostovo 280480; Stráňavy 290480; Ďanová 300480; Š. Bane 310480; Poltár 320480; Žiar 330480; Hliník 340480; B. Štiavnica 350480; V. Blh 360480; Divín 370480; BB Podlavice 380480; Kalinovo 390480; Tisovec 400480; Brusno 410480; Revúca 420480; Hajnáčka 430480; D. Strehová 440480.

6.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok zrušili riadiace komisie SsFZ odohratie nasledovných MFS:

20. kolo

dospelí: Bánová B – Raková, O. Veselé – L. Sliače, dorast: L. Sliače – Tvrdošín, Hriňová – Sliač, Skalité – Svrčinovec, Kokava – Divín, Tisovec – Hnúšťa, Tempus RS – Selce, Terchová – Žabokreky (17. kolo), Podbrezová C – D. Kubín (22. kolo)

SŽ a MŽ: O. Veselé – R. Teplice, Belá – Rajec, Hriňová – Fiľakovo, Skalité – Bánová, Terchová – S. Bystrica, Tempus RS – Detva, Sučany – Istebné (16. kolo), Turzovka – Radoľa (13. kolo), Lučenec – Zvolen (MŽ, 15. kolo).

 

Zmena DL č. 24

K. Lieskovec – O. Jasenica (DZ Repa za Dolníka)

S. Bystrica – Rudinská (DZ Kmoško za Repu)

O. Veselé – Likavka (8. 5. o 16.30 UT v Námestove)

SFZ

Ružomberok – Trenčín (SD a MD, 18. 5. o 14.00, Putra za M. Budáča),

Podbrezová – Dubnica (MD, 7. 5. o 17.15, ObFZ BB za Debnára), Jupie BB – Žilina (SŽ, 26. 5. o 14.00-16.00).

Jupie BB - Poprad (SD a MD – nehrá sa)

Dohrávka

Zborov – S. Bystrica (SŽ a MŽ, 12. kolo, 13. 5. o 15.30-17.30, ObFZ CA)

 

Predohrávka

Staškov – Rosina (dorast, 22. kolo, 13. 5. o 16.30, Drozd)

 

Zmena DL č. 25:

Kláštor p. Z. – Rabča(SŽ,MŽ – hrá sa 14:30 – 16:30)

 

 

Hodnotenie R

III. liga: D. Ždaňa – Fiľakovo 8;8/8,2; Ružiná – N. Baňa 8,2;8/8; Z. Poruba – V. Krtíš 8,1;8,2/8,2; Turany – L. Lúčka 8,3;8,1/8,1; Bánová – Bytča 8;8/8; Krásno – L. Štiavnica 8,3;7,9/8,2; Králiky – Námestovo 8,1;8,1/8,1; Kremnička – T. Teplice 7,4;8,3/7,4.

IV. liga sk. SEVER: Sučany – Ďanová 7,9;8/7,9; Predmier – K. N. Mesto 8,3;8,2/8,2; Černová – Trebostovo 7,3;8,1/8,1; Dúbrava – Stráňavy 7,9;8/8; K. Lúčka – Skalité 7,9;8,2/8; O Jasenica – Belá Dulice 8;8,2/8,1; Tvrdošín – K. Lieskovec 8,6;7,4/8,3.

IV. liga sk. JUH: Tisovec – D. Strehová 8,3;8,2/8,1; Kalinovo – Brusno 8,3;8,1/8,1; Jupie BB – Revúca 8,2;8,1/8,1; Divín – Hajnačka 8;8/8; V. Blh – Š. Bane, Hliník – Žiar 8,1;8,1/8,1; B. Štiavnica – Poltár 8,1;8/8,2.

V. liga sk. A: Bytčica – Bánová B, Varín – ZA Závodie 8;8/8; D. Tižina – Rosina 8,2;8,1/8,2; Rudinská – Belá 7,9;8,1/8,2; Strečno – S. Bystrica 8;8/8,1; Raková – Podvysoká 7,9;8/8.

V. liga sk. B: Trstená – Martin 8,1;8,1/8,2; Palúdzka – T. Kľačany 8,3;8,2/8,2; Ludrová – O. Podzámok 8,2;8,2/8,2; L. Sliače – T. Štiavnička 8,2;8,2/8,1; Lisková – O. Veselé 8;8,1/8; L. Hrádok – Vrútky 8;7,9/7,8; Bešeňová – Žaškov 7,2;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Pliešovce – Kováčová, Selce – Lutila 8,2;8,1/8,1; Lovča – Žarnovica 8;8/8; Šalková – Kremnica 8,3;8,2/8,2; Č. Balog – Priechod 8,1;8,3/8,1; Sásová – Badín 8,6;7,7/8; Hrochoť – Radvaň 8;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Hnúšťa – Cinobaňa 7,9;8,2/8,1; Príbelce – Kráľ 8,1;8/8; Mýtna – Vinica 8,1;8,2/8,2; Radzovce – Gemer 8,1;8,2/8,1; Nenince – Málinec 8,4;8,3/8,3; Sklabiná – Tomášovce 8,2;8,2/8,1; Jesenská – Čebovce 8;8,1/8,1.