21. 5. 2010

Spravodajca č. 43/2009-10

 

Žiadame R a DZ, aby okrem DL a ich zmien sledovali úradné správy ŠTK a KM (najmä odložené stretnutia – dohrávky). V prípade kolidácie delegovania kontaktovať DZ p. Lehoťan, R p. Perašín.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       V zmysle SP č. 100/d kontumujeme stretnutie 22. kola III. ligy V. Krtíš – Ružiná s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech FK Ružiná.

2.       V zmysle SP čl. 100/b kontumujeme stretnutie 21. kola IV. ligy J Tisovec – Revúca s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech FK Tisovec.

3.       Nariaďujeme neodohrané stretnutia 23. kola III. ligy (16.5.2010) všetky odohrať dňa 28.5.2010 o 17,00 hod.

4.       Schvaľujeme stretnutie 24. kola III. ligy V. Krtíš – N. Baňa odohrať dňa 22.5.2010 o 17,00 hod. vo Vinici. FK V. Krtíš uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ.

5.       Rušíme stretnutie 22. kola IV. ligy J Hajnáčka – Tisovec dňa 23.5.2010. FK Hajnáčka v termíne do 27.5.2010 predloží vzájomnú dohodu náhradného termínu stretnutia a uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ a stretnutie 22. kola V. ligy B Žaškov – L. Sliače dňa 23.5.2010. FK Žaškov v termíne do 27.5.2010 predloží vzájomnú dohodu náhradného termínu stretnutia a uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ.

6.       Súhlasíme s odohraním MFS 22. kola V. ligy A Bánová B – Varín dňa 23.5.2010 o 17,00 hod. FK Bánová B uhradí 10 € za predelegovanie R a DZ.

7.       Nesúhlasíme s predloženými dohodami FK a v zmysle SP čl. 59 nariaďujeme odohrať stretnutia 20. kola V. ligy A Rosina –Bytčica dňa 28.5.2010 o 17,00 hod. a stretnutie 21. kola IV. ligy S KNM – Ďanová dňa 2.6.2010 o 17,00 hod.

8.       Na základe nepredloženia vzájomnej dohody FK nariaďujeme odohrať stretnutia 20. kola V. ligy A Belá – D. Tižina dňa 28.5.2010 o 17,00 hod., stretnutie 20. kola V. ligy B Or. Veselé – Lipt. Sliače dňa 28.5.2010 o 17,00 hod.

9.       Po vzájomnej dohode nariaďujeme odohrať stretnutie 22. kola III. ligy Námestovo – Krásno dňa 9.6.2010 o 17,00 hod., stretnutie 20. kola IV. ligy S Ďanová – Tvrdošín dňa 26.5.2010 o 17,00 hod., stretnutie 19. kola V. ligy A Oščadnica – Makov dňa 2.6.2010 o 17,00 hod., stretnutie 20. kola V. ligy A Závodie – Oščadnica dňa 4.6.2010 o 17,00 hod. stretnutie 25. kola V. ligy B T. Štiavnička – Martin dňa 12.6.2010 o 17,00 hod.

10.   Náhradné termíny neodohraných stretnutí zo 16.5.2010:

IV. liga S - K. Lúčka – K. Lieskovec (9.6.2010 o 17,00), O. Jasenica – Tvrdošín (11.6.2010 o 17,00), Predmier – Stráňavy (26.5.2010 o 17,00), Černová – Skalité (27.5.2010 o 17,00), IV. L J - Brusno – D. Strehová (26.5.2010 o 17,00), Kalinovo – Hajnáčka (26.5.2010 o 17,00), Podlavice – Š. Bane (2.6.2010 o 17,00), V. Blh – Žiar (26.5.2010 o 17,00), B. Štiavnica – Hliník (26.5.2010 o 17,00), V. liga A - Rudinská – Makov (28.5.2010 o 17,00), Bytčica – Belá (21.5.2010 o 17,00), Oščadnica – Podvysoká (11.6.2010 o 17,00), Rosina – Bánová B (2.6.2010 o 17,00), V. liga BT. Kľačany – Martin (3.6.2010 o 17,30), Palúdzka – T. Štiavnička (26.5.2010 o 17,00), Trstená – O. Podzámok (28.5.2010 o 17,00), V. liga C - Šálková – Badín (26.5.2010 o 19,00), Pliešovce – Lutila (26.5.2010 o 17,00), Žarnovica – Kováčová (2.6.2010 o 17,00), Lovča – Kremnica (11.6.2010 o 17,30), V. liga D - Nenince – Čebovce (9.6.2010 o 17,00), Sklabiná – Jesenské (26.5.2010 o 17,00), Hnúšťa – Vinica (3.6.2010 o 17,00), Príbelce – Gemer (26.5.2010 o 17,30), Mýtna – Málinec (11.6.2010 o 17,30), Kráľ – Cinobaňa (27.5.2010 o 17,30), Radzovce – Tomášovce (28.5.2010 o 17,00).

11.   Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

12.   V najbližšom Spravodajcovi SsFZ budú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy

13.   Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

14.   Nariaďuje odohrať MFS 25. kola III. ligy V. Krtíš – Fiľakovo 30. 5. o 14.00 na ihr. vo Vinici.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       29. kola III. ligy SD a MD Bánová – Zvolen 9. 6. 10 (streda) o 14.00-16.30,

b)       23. kola III. ligy SD a MD Čadca – L. Mikuláš 26. 5. 10 (streda) 14.00-16.30,

c)       21. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Z. Poruba 8. 6. 10 (utorok) o 17.00,

d)       20. kola IV. ligy dorast sk. SEVER L. Sliače – Tvrdošín 2. 6. 10 (streda) o 17.00,

e)       20. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tempus RS – Selce 26. 5. 10 (streda) o 17.00,

f)         21. kola IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – V. Krtíš 26. 5. 10 (streda) o 17.00,

g)       21. kola IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Tornaľa 28. 5. 10 (piatok) o 16.30,

h)       21. kola V. ligy dorast sk. B Sihelné – S. Kríž 1. 6. 10 (utorok) o 17.00,

i)         22. kola V. ligy dorast sk. C Brusno – Kováčová 23. 5. 10 o 16.00 a MFS 18. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – S. Ľupča ako predzápas dorastu o 12.00-14.00,

j)         21. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Detva 9. 6. 10 (streda) o 17.00,

k)       17. kola  V. ligy dorast sk. C Kováčová – Žarnovica 2. 6. 10 (streda) o 17.00,

l)         21. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Detva 9. 6. 10 (streda) o 17.00,

m)     21. kola V. ligy dorast sk. C Stožok – Hrochoť 2. 6. 10 (streda) o 17.00,

n)       17. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – H. Hámre 9. 6. 10 (streda) o 17.30,

o)       21. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Krupina 9. 6. 10 (streda) o 17.00,

p)       21. kola V. ligy dorast sk. D Kalinovo – V. Blh 26. 5. 10 (streda) o 14.30,

q)       20. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Divín 27. 5. 10 (štvrtok) o 17.00,

r)        22. kola V. ligy dorast sk. C Detva – Očová 2. 6. 10 (streda) o 17.00,

s)       21. kola V. ligy dorast sk. D Divín – Jelšava 10. 6. 10 (štvrtok) o 17.00,

t)        21. kola V. ligy dorast sk. D Hnúšťa – D. Strehová 2. 6. 10 (streda) o 17.00,

u)       21. kola IV. ligy dorast sk. JUH Šalková – Tempus RS 2. 6. 10 (streda) o 16.00.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       21. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – O. Jasenica 1. 6. 10 (utorok) o 15.00-16.30,

b)       17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Tvrdošín – Trstená 8. 6. 10 (utorok) o 15.00-17.00,

c)       11. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – O. Jasenica 9. 6. 10 (streda) o 15.00-17.00 a 24. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Jasenica – Belá 5. 6. 10 o 15.00-17.00,

d)       21. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – Trstená 2. 6. 10 (streda) o 15.00-17.00,

e)       22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – K. N. Mesto 24. 5. 10 (pondelok) o 15.00-17.00,

f)         21. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – T. Teplice 8. 6. 10 (utorok) o 13.30-15.30,

g)       22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Krupina – Fiľakovo 25. 5. 10 (utorok) o 15.00-17.00,

h)       21. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Hriňová 26. 5. 10 (streda) o 13.00-15.00,

i)         26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – R. Sobota 26. 5. 10 (streda) o 14.00-16.00,

j)         17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Kláštor – Rabča 26. 5. 10 (streda) o 14.00-16.00,

k)       17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Hliník 1. 6. 10 (utorok) o 14.00-16.00,

l)         17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Žiar B 25. 5. 10 (utorok) o 15.30-17.00,

m)     22. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Heľpa – Žiar B 10. 6. 10 (štvrtok) o 15.30-17.30,

n)       17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Zákamenné – L. Hrádok 10. 6. 10 (štvrtok) o 11.00-13.00,

o)       17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Heľpa 2. 6. 10 (Streda) o 15.00-17.00,

p)       I. ligy MŽ sk. SEVER Čadca – Námestovo 22. kolo 25. 5. 10 o 14.30-16.00 Čadca – Fomat MT 23. kolo 22. 5. 10 o 10.00-12.00, Čadca – MŠK Žilina 25. kolo o 14.30-16.00,

q)       27. kola I. ligy MŽ sk. SEVER MŠK Žilina – Námestovo 16. 6. 10 (streda) o 13.00-15.00 na ihr. Závodie,

r)        12. kola I. ligy MŽ sk. JUH Dukla BB – Lučenec 27. 5. 10 (štvrtok) o 13.00-14.30 na ihr. v Kremničke a 17. kolo Lučenec – Dukla BB 9. 6. 10 (streda) o 15.00-16.30,

s)       12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Bánová 25. 5. 10 (utorok) o 15.00-17.00,

t)        17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Habovka – Vrútky 2. 6. 10 (streda) o 12.00-14.00,

u)       15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Poltár – V. Krtíš 27. 5. 10 (štvrtok) o 14.00-16.00.

3.      Kontumuje MFS 23. kola III. ligy:

a)       SD Námestovo – Podbrezová C priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/e,

b)       MD Martin – Hôrky priznáva 3 body a skóre 11:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Martin podľa SP čl. 100/e,

c)       MD Námestovo – Podbrezová C priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/b.

4.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       30. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Hôrky 3. 6. 10 (štvrtok) o 14.30-17.00. Dôvod Kolidácia MFS mužov a dorastu,

b)       22. kola I. ligy MŽ sk. JUH N. Baňa – Zvolen 9. 6. 10 (streda) o 13.30-15.00,

c)       16. kola Sučany – Istebné 26. 5. 10 (streda) o 15.00-17.00,

d)       22. kola IV. ligy dorast sk. JUH V. Krtíš – Hriňová 23. 5. o 14.00 (KR),

e)       23. kola IV. ligy dorast sk. JUH V. Krtíš – Tomášovce 30. 5. o 14.00 (KR)

f)         22. kola V. ligy dorast sk. A L. Lúčka – K. Lieskovec o 13.30 na um. tráve v Strážove,

g)       22. kola II. ligy SŽ a MŽ L. Lúčka – V. Rovné v UHČ na um. tráve v Strážove,

5.      Oznamuje účastníkom II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH a IV. ligy dorast sk. JUH, že ŠK Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS 22. kola na UT MŠK R. Sobota.

6.      Ruší MFS 22. kola: III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Čadca (24. kolo), IV. liga dorast sk. SEVER L. Sliače – O. Jasenica a Tvrdošín – Lisková, V. liga dorast sk. A Skalité - Radoľa a Svrčinovec – Štiavnik, II. liga SŽ a MŽ SEVER Dlhá – R. Teplice, III. liga SŽ a MŽ sk. A Skalité – Turzovka a Svrčinovec – Oščadnica, sk. D Tornaľa – Pliešovce (17. kolo).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-911 DK odstupuje KR list FK Štiavnik z 11. 5. 10 ohľadom stretnutia V. ligy dorast sk. A Zborov – Štiavnik,

D-912 DK odstupuje KR list FK L. Sliače z 19. 5. 10 ohľadom stretnutia V. ligy dorast sk. B Žabokreky – L. Sliače,

D-913 DK odstupuje UDZ na riešenie Ján Forgon DZ ohľadom stretnutia III. ligy dosp. Fiľakovo – Kremnička,

D-914 DK odstupuje KR a UDZ na riešenie Jozef Hreus R a Miroslav Migaľová DZ ohľadom stretnutia III. ligy dosp. Kremnička – T. Teplice,

D-915 Gergely Varga 880117 Fiľakovo 5 SN od 10. 5. 10, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-916 Vladimír Králik HU FK V. Krtíš dosp. 12 mesiacov nepodm. od 10. 5. 10 do 9. 5. 11, 1-6-3b, 7 € uhradiť,

D-917 Na návrh ŠTK Norbert Kelemen asist. trénera FK V. Krtíš dosp. 9 mesiacov nepodm. od 10. 5. 10 do 9. 2. 11, 1-6-3a, 7 € uhradiť,

D-918 Na návrh ŠTK Anton Zemenčík masér FK V. Krtíš dosp. 9 mesiacov nepodm. od 10. 5. do 9. 2. 11, 1-6-3a, 7 € uhradiť,

D-919 František Paraj 971111 Poltár 1 SN od 10. 5. 10, 1-1a,

D-920 Jakub Mišuta 940919 Žiar 4 SN od 17. 5. 10, 1-6-1b,

D-921 Peter Kollárik 930829 Zvolen 4 SN od 17. 5. 10, 1-6-1b,

D-922 Michal Kollár 920520 T. Teplice 4 SN od 17. 5. 10, 1-4a,

D-923 Matej Kreschner 910202 T. Teplice 1 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-924 Martin Hikaník 920424 Bánová 2 SN od 17. 5. 10, 1-5a,

D-925 René Schmidt 930305 Kremnica DK hráčovi dňom 17. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-926 Matúš Sleziak 911202 L. Sliače DK hráčovi dňom 17. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-927 Stanislav Frnka 920203 Zborov 2 SN od 17. 5. 10, 1-5a,

D-928 Ľuboslav Štrba 910617 Zborov 4 SN od 17. 5. 10, 1-6-1b,

D-929 FK Fiľakovo dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 31. 10. 10 a pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú uspor. službu po stretnutí 8. 5. 10,

D-930 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Peter Venglarčík 730224 Sásová, Rudolf Rubint 740610 Radvaň – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 31. 10. 10, Rudolf Mikula 870208 Skalité – zamieta sa, porušenie kap. XIX. bod 12 RS 2009/10,

D-931 Na návrh KpRS FK K. Lúčka dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6, za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 2. 5. 10 podľa nariadení RS 2009/10,

D-932 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  17. 5. 10 na 1 MFS: Marian Dibala 741124 Divín, Matej Živner 900222 Revúca, Roman Medvec 730701 Revúca, Pavol Kopásek 900825 Strečno, Martin Auxt 850430 Č. Balog,

D-933 Na základe výsledku prerokovania previnenií v stretnutí III. ligy dosp. V. Krtíš – Ružiná na ŠTK a DK, DK trestá FK V. Krtíš dosp. zastavením činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm., uaztvorením ihriska na 2 súť. stretnutia nepodm. od 20. 5. 10 (nad 25 km) a pokutou 1 200+10 € za prerokovanie previnení podľa DP 2-1b, 2-1c, 2-1d a 2-6 za inzultácie R funkcionármi, napadnutie DZ divákmi, ďalšie neprístojnosti funkcionárov a divákov, nedostaočnú usporiad. službu, manipuláciu s časomierou na štadióne v II. polčase a nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení RS 2009/10 v stretnutí 8. 5. 10,

D-934 Ján Černák manager FK V. Krtíš podľa DP čl. 11 bod 5 zákaz vstupu do priestorov, kde je možný kontakt s R a DZ na 12 mesiacov nepodm. od 20. 5. 10 do 19. 5. 11 za inzultáciu R po stretnutí 8. 5. 10, 7 € uhradiť,

D-935 Na základe podkladov HK, uverejnených v Spravodajcovi č. 41 a 42/2009/10 na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 24. 5. 10 za neuradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: dosp.: Ružiná, Černová, Sučany; dorast: Badín Sihelné, Tempus RS, O. Jasenica, Jelšava, Rajec, S. Kríž; SŽ: Čierne a O. Jasenica. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ. Prípadné nezrovnalosti riešte s HK SsFZ, ktorá predložila DK zoznam družstiev FK s príslušnými nedoplatkami.

D-936 DK predvoláva na svoje zasadnutie 27. 5. 10 zo stretnutia Dudince – Kremnica V. liga C dorast o 16.00, R: Michal Hromádka; Žabokreky – L. Sliače IV. liga dorast sk. SEVER o 16.15, FK Žabokreky: Milan Brna HU, Peter Jesenský prezident FK, FK L. Sliače: Marek Klačan 920205 Miroslav Frič ved. dr., Matúš Sleziak 911202. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutie Programu Talent Región sa uskutoční dňa 25. 6. 2010 v Rajeckých Tepliciach. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch.  

2.       KR prerokovala námietku 1.OFC Lipt. Sliače v súvislosti so stretnutím IV. ligy dorastu Žabokreky – L. Sliače. Konštatuje, že k uvádzaným skutočnostiam nie je možné zaujať objektívne stanovisko, nakoľko nie je k dispozícii videozáznam.  

3.       Ospravedlnenia R: Havran 29.5.10, Knapec 11.-13.6.10, Frontová 29.5. a 18-20.6.10, Jačmeník 3.-6.6.10, Parobek 5.6.10, Očenáš PN od 19.5.10, Ďuriník PD do konca SR, Krahulec 29.-31.5.10, Fízel 12.6.10, Kratochvíla 12.6.10, Kučera S. – ukončenie PN.

4.      ÚDZ: Ospravedlnenie  DZ :   P. Truban 22. mája, P. Jánošík 26.mája, P. Ďurana od 13. mája do prihlásenia,  L. Doboš 12. júna, D. Borcovan 12. - 13. juna.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 10.

2.       Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Na základe upresnenia podnetu FK L. Lúčka, revokuje KpRS svoje rozhodnutie zo Spravodajcu č. 42 vo veci sťažnosti na výkon AR1 v MFS Turany – L. Lúčka nasledovne: podnet FK L. Lúčka považuje za nepreukázateľný, vklad 30 € sa vracia FK L. Lúčka.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Upozorňujeme funkcionárov FK III. a IV. ligy dosp., že v prípade, že sa MFS neodohrá z dôvodu nespôsobilej HP a R a DZ sa na takéto stretnutia dostavia vyplatí domáci FK delegovaným osobám cestovné úhrady podľa RS, časť Hospodárske náležitosti pre rozhodcov a delegátov - ostatné náhrady (str. 26) a tieto náklady zahrnie do rozdelenia nákladov neodohraného MFS, podľa XVIII. Hospodárske náležitosti bod 3. SsFZ uhradí z vložených prostriedkov FK náklady na R a DZ z opakovaného stretnutia.

2.        Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 28. 5. o 13.30 v Tajove.

3.        Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 25. 5. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Priechod – Šálková (KR) – opakovane.

4.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

5.        Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať  doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu  Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou. V prípade zlúčenia klubov sú oba kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce majstrovské súťaže.

6.        Upozorňujeme funkcionárov FK III. a IV. ligy, že termín úhrady 4. zálohovej platby za R a DZ bol do 1. 5. 2010. III. liga sumu 1 060 €, IV. ligy sumu 685 €. Nezabudnite uviesť variabilný symbol: L. Štiavnica 010480; Námestovo 020480; T. Teplice 030480; Kremnička 040480; Králiky 050480; Krásno 060480; Bánová 070480; Turany 080480; Z. Poruba 090480; Ružiná 100480; D. Ždaňa 110480; N. Baňa 120480; V. Krtíš 130480; L. Lúčka 140480; Bytča 150480; Fiľakovo 160480; Skalité 170480; Belá Dulice 180480; K. Lieskovec 190480; Tvrdošín 200480; O. Jasenica 210480; K. Lúčka 220480; Dúbrava 230480; Černová 240480; Predmier 250480; Sučany 260480; K. N. Mesto 270480; Trebostovo 280480; Stráňavy 290480; Ďanová 300480; Š. Bane 310480; Poltár 320480; Žiar 330480; Hliník 340480; B. Štiavnica 350480; V. Blh 360480; Divín 370480; BB Podlavice 380480; Kalinovo 390480; Tisovec 400480; Brusno 410480; Revúca 420480; Hajnáčka 430480; D. Strehová 440480.

7.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

SFZ:

Obsadenie Finále ligy žiačok

Bratislava – Humenné (23.5. o 13:15 Cinobaňa: Gombala – Kret – Ostrihoň)

 

Zmena DL č. 23

Oščadnica – Makov (Dobroň za Kolena)

 

Zmena DL č. 25

Dohrávané stretnutia 23. kola III. ligy – platí pôvodná del. s výnimkou: Z. Poruba – Bytča (Urda za Galáda), Bánová – Námestovo (Ligas za T. Kučeru, Kuteľ za Čajku),

Predmier – Stráňavy (Cimprich za Daníška

 

Zmena DL č. 26:

Fiľakovo – Králiky (DZ D. Hrčka za Trubana)

V. Krtíš – N. Baňa (22. 5. o 17, Vinica)

Poltár – Jupie BB (DZ Truban za D. Hrčku aj dorast)

Krupina – Šálková (dor. R Jodas za ObFZ ZV)

Badín – D. Kubín (SD a MD, Grenčík za Galáda, ObFZ BB za Grenčíka)

Tempus RS – Sliač (dorast aj SŽ a MŽ, UT RS)

V. Krtíš – Hriňová (dorast, 23. 5. o 14.00, nová Melich – Ľupták)

L. Lúčka – K. Lieskovec (dorast, 13. 30, UT Strážov)

L. Lúčka – V. Rovné (SŽ a MŽ, UT Strážov)

D. Strehová – Radzovce (SŽ a MŽ, 26. 5. o 15.00-17.00)

N. Baňa – Zvolen (MŽ, 9. 6. o 13.30-15.00)

SFZ:

Jupie BB – Žilina (26.5., SŽ, MŽ- Ligač za Grenčíka, ObFZ BB za Ligača)

 

Zmena DL č. 27:

V. Krtíš – Fiľakovo (14.00, Vinica)

Námestovo – Badín (SD,MD  ObFZ DK za Kubu)

V. Krtíš – Tomášovce (dorast, 30. 5. o 14.00, nová Maršálek – Golian)

Dudince – Detva (dor. R Dodok za ObFZ ZV)

Dudince – H. Hámre (9. 6. o 17.30)

Tornaľa – Pliešovce (SŽ a MŽ, nehrá sa)

Kláštor – L. Hrádok (SŽ a MŽ, 15.00-17.00)

Námestovo – Martin (MŽ, 29. 5.)

SFZ:

L. Mikuláš – Ružomberok (SŽ, MŽ- ObFZ LM za Labudu)

 

Hodnotenie R

IV. liga sk. SEVER: Dúbrava – Belá 8,1;8,1/8,1; Sučany – Trebostovo 8;8,2/8;

IV. liga sk. JUH: Tisovec – Revúca 8,2;8,1/7,9; Divín – Poltár 7,9;8,2/8;

V. liga sk. A: D. Tižina – S. Bystrica 8,1;8,2/8,1; Strečno ZA Závodie 8,1;8/8; Varín – Raková 8,3;8,2/8,2;

V. liga sk. B: Ludrová – O. Veselé 8,3;8/8; L. Sliače – Vrútky 8,1;8,1/8,1; Lisková – Žaškov 8,2;8,1/8,2; L. hrádok – Bešeňová 8,1;8,1/8.

V. liga sk. C: Selce – Priechod 7,8;8,1/8; Č. Balog – Radvaň 7,9;8,1/7,9; Sásová – Hrochoť 8;8,1/7,5;