28. 5. 2010

Spravodajca č. 44/2009-10

 

Žiadame R a DZ, aby okrem DL a ich zmien sledovali úradné správy ŠTK a KM (najmä odložené stretnutia – dohrávky). V prípade kolidácie delegovania kontaktovať DZ p. Lehoťan, R p. Perašín.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Na základe pretrvávajúcich zlých poveternostných podmienok v regióne povoľujeme FK v krajnom prípade použiť aj schválené náhradné hracie plochy, aj umelé. Žiadame však funkcionárov FK, aby v tomto období vynaložili všetky dostupné prostriedky k odohraniu stretnutí, aby bola dodržaná regulárnosť súťaží SsFZ. V zmysle RS sa všetky stretnutia musia odohrať do 18.6.2010.

2.       Nariaďujeme stretnutie 25. kola III. ligy V. Krtíš – Fiľakovo 30. 5. 2010 o 14.00 hod. na ihrisku vo Vinici, stretnutie 25. kola III. ligy Ružiná – L. Štiavnica dňa 30.5.2010 o 17,00 hod.

3.       Schválené náhradné termíny neodohraných stretnutí :

III. liga - Námestovo – Krásno (9.6.2010 o 17,00)

IV. liga S - K. Lúčka – K. Lieskovec (9.6.2010 o 17,00), O. Jasenica – Tvrdošín (11.6.2010 o 17,00), Predmier – Stráňavy (9.6.2010 o 17,00), Černová – Skalité (27.5.2010 o 17,00 umelá tráva Ružomberok), KNM – Ďanová (2.6.2010 o 17,00), Ďanová – Tvrdošín (9.6.2010 o 17,00), Tvrdošín – K. Lúčka (4.6.2010 o 17,00)

IV. L J - Podlavice – Š. Bane (2.6.2010 o 17,00), B. Štiavnica – Hliník (2.6.2010 o 17,00), Hajnáčka – Tisovec (2.6.2010 o 17,00)

V. liga A - Rudinská – Makov (9.6..2010 o 17,00), Oščadnica – Podvysoká (11.6.2010 o 17,00), Rosina – Bánová B (2.6.2010 o 17,00), Závodie – Oščadnica (4.6.2010 o 17,00), Oščadnica – Bánová B (28.5.2010 o 17,00), Oščadnica – Makov (2.6.2010 o 17,00), Bánová B – Raková (9.6.2010 o 17,00), Rosina –Bytčica (28.5.2010 o 17,00), Belá – D. Tižina (28.5.2010 o 17,00)

V. liga B – T. Kľačany – Martin (3.6.2010 o 17,30), Trstená – O. Podzámok (2.6.2010 o 17,00), Or. Veselé – Lipt. Sliače (28.5.2010 o 17,00 umelá tráva Námestovo), Žaškov – L. Sliače (10.6.2010 o 17,00), Or. Veselé – Palúdzka (11.6.2010 o 17,00 umelá tráva Námestovo), T. Štiavnička – Martin (12.6.2010 o 17,00)

V. liga C - Pliešovce – Lutila (2.6.2010 o 17,00), Žarnovica – Kováčová (2.6.2010 o 17,00), Lovča – Kremnica (11.6.2010 o 17,30).

V. liga D - Nenince – Čebovce (9.6.2010 o 17,00), Sklabiná – Jesenské (4.6.2010 o 17,00), Hnúšťa – Vinica (3.6.2010 o 17,00), Mýtna – Málinec (11.6.2010 o 17,30), Radzovce – Tomášovce (28.5.2010 o 17,00).

4.       FK Černová schvaľujeme odohrať aj stretnutie 23. kola IV. ligy S Černová – Kysucký Lieskovec dňa 30.5.2010 o 17,00 na umelej tráve v Ružomberku. FK Černová zabezpečí uskutočnenie stretnutí v zmysle SP a RS.

5.       FK Or. Veselé schvaľujeme do konca súťažného ročníka 2009/2010 pre MFS náhradnú hraciu plochu umelú trávu v Námestove. FK Or. Veselé zabezpečí uskutočnenie stretnutí v zmysle SP a RS.

6.       Prerokované námietky kapitánov: Or. Podzámok – T. Kľačany (H – neopodstatnená)

7.       Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

8.       V najbližšom Spravodajcovi SsFZ budú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy

9.       Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať neodohrané MFS:

a)       24. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Čadca 9. 6. 10 14.30-17.00, Bánová – Námestovo 11. 6. 10 o 14.00-16.30, Hôrky – Žiar 17. 6. 10 o 14.00-16.30, predohrať 30. kolo III. ligy SD a MD Krásno – Námestovo 2. 6. 10 o 12.00-14.30 (streda),

b)       22. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Rajec 8. 6. 10 o 17.00, 21. kolo Terchová – Raková 3. 6. 10 o 17.00, 17. kola Terchová – Žabokreky 9. 6. 10 o 17.00, 24. kolo Z. Poruba – Žabokreky 5. 6. 10 o 10.30, 21. kolo Predmier – Stráňavy 2. 6. 10 o 17.00,

c)       20. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Svrčinovec 1. 6. 10 o 17.30, 21. kolo Rosina – Skalité 15. 6. 10 o 17.00, 21. kolo Turzovka – D. Hričov 16. 6. 10 o 17.00,

d)       V. ligy dorast sk. B 21. kolo Trstená – L. Lužná 17. 6. 10 o 16.00

e)       V. ligy dorast sk. D 21. kolo Hajnačka – Pliešovce 2. 6. 10 o 17.00,

f)         II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH 20. kolo Tempus RS – Detva 9. 6. 10 o 15.30 na ihr. v Bakte. V prípade nepriaznivého počasia na UT MŠK R. Sobota,

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       V. ligy dorast sk. C 24. kolo Brusno – Dudince 6. 6. 10 o 14.30, 26. kolo S. Ľupča – Kremnica 19. 6. 10 o 10.30.

b)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A 14. kolo Terchová – Svrčinovec 8. 6. 10 o 15.00-17.00, 20. kolo Terchová – S. Bystrica 1. 6. 10 o 15.00-17.00, 21. kolo Terchová – Krásno 15. 6. 10 o 15.00-17.00, 13. kolo Turzovka – Radoľa 3. 6. 10 o 14.00-16.00, 21. kolo Turzovka – Varín 10. 6. 10 o 14.00-16.00, 21. kolo Bánová – Čadca C 8. 6. 10 o 15.30-17.00,

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C 20. kolo Brusno – Kováčová 6. 6. 10 o 10.0-12.00, 22. kolo S. Ľupča – Kováčová 19. 6. 10 o 13.00-15.00 ako predzápas dosp.,

d)       III. ligy SŽ a MŽ sk. D 15. kolo Hnúšťa – D. Strehová 2. 6. 10 o 13.00-15.00, 17. kolo Radzovce – Hnúšťa 30. 5. 10 o 10.00-12.00,

e)       I. ligy MŽ sk. SEVER 24. kolo Čadca – D. Kubín 30. 5. 10 o 10.00-11.30,

3.      Kontumuje MFS:

a)       24. kola III. ligy MD Zvolen – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/b,

b)       24. kola III. ligy MD Badín – D. Kubín priznáva 3 body a skóre 6:1 ponecháva v platnosti v prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/e,

c)       22. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – B. Štiavnica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Tomášovce podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK B. Štiavnica berie na vedomie,

d)       22. kolo II. ligy SŽ sk. SEVER O. Veselé – Rajec priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK O. Veselé podľa SP čl. 100/e,

4.      Oprava Spravodajcu čl. 43 Správy KM bod 2/d ... 21. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Belá 2. 6. 10 o 15.00-17.00 na ihr. v Trstenej.

5.      Súhlasí s odohratím MFS:

a)       FK O. Veselé domacom prostredí na pomocných náhradných HP v O. Jasenici a UT MŠK Námestovo,

b)       23. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Skalité na pomoc. trávn. HP v prípade pretrvávajúceho zlého počasia,

6.      Nariaďuje uhradiť náležitosti R z MFS 22. kola V. Krtíš – Hriňová na adresu v zmysle RS: R Miroslav Melich 962 12 Detva, Jilemnického 988/1a, AR Vladimír Lipták 96204 Kriváň 414 do 31. 5. 10 , doklad o uhradení predložiť na KM.

7.      Predvoláva na svoje zasadnutie 3. 6. 10

a)       o 16.00 z MFS 18. kola III. ligy SŽ sk. C Žiar B – Dudince FK Dudince: tréner Peter Dodok, asist. Slavomír Uday, ved. dr. Milan Dráb, R Milan Priebera,

b)       o 16.30 z MFS 22. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tempus RS – Sliač, Tempus RS: ved. dr. Štefan Balog, tréner Július Vrábel, kap. Štefan Golian 921204, Jozef Slovák 930911, Šimon Valčík 930326, Ondrej Horváth 941228, Kristián Mrázik 910427, FK Sliač: ved. dr.- Ján Kišík, kap. Peter Német, R Peter Budač. Všetci predvolaní hráči si so sebou prinesú RP a OP.

8.      Ruší MFS 30. 5. 2010 23. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – L. Hrádok.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-937 René Schmidt 930305 Kremnica 4 SN od 17. 5. 10, 1-2b,

D-938 Matúš Sleziak 911202 L. Sliače 2 SN od 17. 5. 10, 1-5a,

D-939 Lukáš Štrba 930630 Krásno 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-940 Marek Kralovanský 910511 Žabokreky 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-941 Pavel Beťko 920920 Z. Poruba 2 SN od 27. 5. 10, 1-4a,

D-942 Lukáš Cetera 860923 Stráňavy 1 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-943 Radoslav Kubiš 790724 Podvysoká 1 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-944 Martin Malíček 940627 Rudinská 1 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-945 Daniel Daniška 870115 Belá 5 SN od 24. 5. 10, 1-6-1a,

D-946 Jozef Knapec 900601 Rosina 5 SN od 24. 5. 10, 1-6-1a,

D-947 Filip Štrba 910903 T. Teplice 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-948 Matúš Petrovič 910627 T. Teplice 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-949 Matej Greschner 910202 T. Teplice 5 SN + zmena podm. trestu 1 stretnutie na podm. od 24. 5. 10, 1-6-1b,

D-950 Jozef Zaťko 881120 T. Kľačany DK hráčovi dňom 24. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-951 FK Žabokreky dorast pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostat. usporiad. službu po stretnutí 15. 5. 10,

D-952 DK odstupuje KR na riešenie Michal Hromádka R ohľadom stretnuia V. ligy sk. C dorast Dudince – Kremnica,

D-953 Martin Purdek 960820 Detva 5 SN od 24. 5. 10, 1-6-1b,

D-954 Miroslav Lukáš 950711 Tisovec 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-955 René Raček 950701 Dudince DK hráčovi dňom 24. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-956 Peter Židuliak 951206 Dudince DK hráčovi dňom 24. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-957 Miroslav Sojka 950625 Hnúšťa 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-958 Marek Koš 921119 V. Krtíš 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-959 Daniel Ondrejkov 931126 V. Krtíš 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-960 Ján Kišík 940721 Sliač 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-961 Peter Zehnal 900131 Podlavice 1 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-962 Roman Sochor 770527 Š. Bane 1 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-963 FK Š. Bane dosp. pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 23. 5. 10,

D-964 Miroslav Kopinec 960626 T. Teplice DK hráčovi dňom 27. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-965 Drahomír Berky 940303 Hrochoť 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-966 Šimon Wahlandt 921213 H. Nemce 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-967 Peter Forgáč 810208 Lutila 3 SN opo uplynutí trestu za 4 ŽK 1-6-1b,

D-968 Ján Zubák 940525 Jelšava 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-969 Tomáš Čombor 910829 Jelšava 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-970 Eduard Zubák 920312 Revúca, 2 SN od 24. 5. 10, 1-5a,

D-971 Martin Rusnák 861219 Málinec 1 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-972 Ladislav Varga 880121 Nenince 4 SN od 24. 5. 10, 1-4a,

D-973 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Jakub Palovič 911125 Pliešovce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 10, Michal Macko 891030 Príbelce – zamieta sa,

D-974 DK predvoláva na svoje zasadnutie 3. 6. 10 o 15.45 funkcionárov FK Badín SD, Sihelné, Tempus RS, Jelšava, Rajec, S. Kríž (dorast) a Čierne (SŽ). Funkcionári si na rokovanie prinesú doklady o úhrade nedoplatkov uverejnených v Spravodajcoch SsFZ,

D-975 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  24. 5. 10 na 1 MFS: Kornel Telek 800802 Fiľakovo, Milan Kanálik 830506 Skalité, Michal Necpal 84011 B. Štiavnica, Tomáš Klinec 830423 Brusno, Martin Sokol 800525 Brusno, Marián Venglár 760828 Š. Bane, Peter Michálek 880112 Š. Bane, Martin Chomistek 801030 O. Podzámok, Peter Forgáč 810208 Lutila, Koloman Gergely 800118 Gemer, Marcel Majkút 880226 Cinobaňa,

D-976 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: David Selecký 951229 S. Ľupča – chýba poplatok za ČK, Kristián Lendvai 850822 Nenince – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-937 DK predvoláva na svoje zasadnutie 3. 6. 2010 zo stretnutia:

a)       T. Teplice – Blatnica II. liga SŽ sk. SEVER o 16.15, FK T. Teplice: Miroslav Kopinec 960626, Jaroslav Giret ved. dr, FK Blatnica: Michal Tomečko 970104, Bohuš Tomečko ved. dr.,

b)       O. Podzámok – T. Kľačany V. liga B dosp. o 16.45 FK T. Kľačany: Jozef Zaťko 881120,

c)       Žiar B – Dudince III. liga SŽ sk. C o 17.00 FK Dudince: René Raček 950701, Peter Židuliak 951206.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutie Programu Talent Región sa uskutoční dňa 25. 6. 2010 v Rajeckých Tepliciach. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch.  

2.       Ospravedlnenia R: Chudý 5.6.,12.6.,18-24.6.10, Hlinica 19.-20.6.10, Brodňan 13.6.10, Baka 1.-6.6.10, Hýllová 20.6.10, Hraško 20.6.10, Uhorskai 18-19.6.10.

3.       ÚDZ : Ospravedlnenia DZ: Turňa – 12. 6. 10, Balajthy – 4. – 5. 6. 10, Borcovan – 12. – 13. 6. 10, Doboš – 12. 6. 10, P. Budáč – 24. 5. ukončenie PN, Muráň – 18. 6. 10.

4.       Berieme na vedomie listy I. Bellu a V. Jančoka.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Zasadnutie Rady SsFZ sa sukutoční 1. 7. 2010 v B. Bystrici.

2.        Aktív ŠTK a KM sa uskutoční 1. 7. 2010 o 15.00 v B. Bystrici.

3.        Žiadame FK III. a IV. líg, ktoré ešte neuhradili 4 splátku za R a DZ, aby tak urobili najneskôr do 31. 5. 2010 a kópiu dokladu o úhrade predložili sekretariátu SsFZ .

4.        Upozorňujeme funkcionárov FK III. a IV. ligy dosp., že v prípade, že sa MFS neodohrá z dôvodu nespôsobilej HP a R a DZ sa na takéto stretnutia dostavia vyplatí domáci FK delegovaným osobám cestovné úhrady podľa RS, časť Hospodárske náležitosti pre rozhodcov a delegátov - ostatné náhrady (str. 26) a tieto náklady zahrnie do rozdelenia nákladov neodohraného MFS, podľa XVIII. Hospodárske náležitosti bod 3. SsFZ uhradí z vložených prostriedkov FK náklady na R a DZ z opakovaného stretnutia.

5.        Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 1. 6. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: O. Podzámok – T. Kľačany, Revúca – Brusno,

6.        Zmena RS 2009/10, časť adresár FK, mládež MFK Tatran NAO L. Mikuláš od 4. 5. 2010 výkonný riaditeľ Martin Pohlod (namiesto p. Stanka). Kontakty ostávajú nezmenené.

7.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

8.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

Zmena DL 27

Černová – L. Hrádok (dorast, nehrá sa)

Hnúšťa – Kokava (dorast, Žubor za Čajku)

Zmena DL 28

L. Mikuláš – Námestovo (MŽ, hrá sa 9.6. o 15.00-16.30)

Z. Poruba – Žabokreky (dor. Chudý, ObFZ LM – nová)

SFZ

Žilina B – Vranov (SD,MD 6.6. Čunderlík za Ondáka, Fízel za Kolena)

Žilina – Šaľa (ženy, VTJ, 30. 5. o 13.00, Tilesch – Mihálka, Sitár)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – Králiky 8,2;8,2/8,2; Kremnička – Krásno 8,3;8,2/8,1; T. Teplice – Bánová 8,2;8,1/8,1; Námestovo – Turany 8,1;8/8; L. Štiavnica – Z. Poruba 8,5;8,3/8,2; Bytča – Ružiná 8,2;8,1/8,1; L. Lúčka – D. Ždaňa 8;8,1/8; V. Krtíš – N. Baňa 8,4;8,2/8,2;

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – O. Jasenica 8,2;8,1/8,2; K. Liekovec – Dúbrava 8,1;8/8,2; Belá – Černová 8,1;8/8,2; Skalité – Predmier 8;8,1/8; Stráňavy – Sučany 8,3;8,2/8,2; Trebostovo – K. N. Mesto 8;8/8;

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – B. Štiavnica 7,9;8,2/8; Hliník – V. Blh 8,1;8,2/8,1; Žiar – Divín 8,2;8,1/8,1; Poltár – Jupie BB 8;8,1/8,1; Š. Bane – Kalinovo 8,4;8,3/8,2; Revúca – Brusno 7,4;7,4/8,1,

V. liga sk. A: Bánová B – Varín 8;7,9/8,1; Raková – Oščadnica 8,2;8/8,1; Podvysoká – Strečno 7,9;8/7,9; ZA Závodie – Rudinská 8,3;8,2/8,2; Makov – D. Tižina 8,1;8/8; S. Bystrica – Bytčica 8,3;8,2/8,1; Belá – Rosina 8,2;8,1/8;

V. liga sk. B: Martin – L. Hrádok , Bešeňová – Lisková 8,1;8/8; Vrútky – Ludrová 8,1;8,1/8,1; T. Štiavnička – Trstená 8;8/8,1; O. Podzámok – T. Kľačany 8;8,1/8,1;

V. liga sk. C: Kováčová – Sásová 7,8;8,1/8,1; Hrochoť – Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Radvaň – Šalková 7,8;8/8,1; Badín – Selce 8,3;8,1/8; Priechod – Lovča 8;8,1/8; Kremnica – Pliešovce 8,1;7,9/8,1; Lutila – Žarnovica 7,8;7,8/8.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Sklabiná 8;8,1/8; Jesenské – Nenince 8,1;8,2/8,1; Čebovce – Radzovce, Vinica – Král 8,1;8/8; Tomášovce – Mýtna 7,2;/8/7,9; Málinec – Príbelce, Gemer – Hnúšťa 8,2;8,1/8,1.