4. 6. 2010

Spravodajca č. 45/2009-10

 

Žiadame R a DZ, aby okrem DL a ich zmien sledovali úradné správy ŠTK a KM (najmä odložené stretnutia – dohrávky). V prípade kolidácie delegovania kontaktovať DZ p. Lehoťan, R p. Perašín.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

 Na svojom zasadnutí 28. 5. 2010 okrem iných:

na návrh KR, po spracovaní podkladov z jednotlivých KR ObFZ v pôsobnosti SsFZ, schválil zoznam FK neplniacich podmienku o počte R a na základe RS 2009/10 časť VI. Podmienky pre štart v súť. SsFZ bod 3 a zaťažil FK neplniace túto podmienku finančným poplatkom: III. liga: T. Teplice 170 € (chýba 1 R), N. Baňa 340 € (2 R), IV. liga: Skalité 100 € (1 R), Trebostovo 200 € (2 R), Belá Dulice 100 € (1 R), Ďanová 100 € (1 R), O. Jasenica 100 € (1 R), Predmier 200
(2 R); D. Strehová 100 € (1 R), Žiar n. H. 200 € (2 R), Š. Bane 200 € (2 R), Hajnačka 200 €(2 R), Revúca 200 € (2 R), Poltár 200 € (2 R), Hliník 200 € (2 R), V. Blh 200 € (2 R), V. liga: Šalková 70 € (1 R), Badín 70 € (1 R), Č. Balog 70 € (1 R), Nenince 70 (1 R), Lovča 70 € (1 R), Hnúšťa 140 € (2 R), Gemer 140 € (2 R), Jesenské 140 € (2 R), Kráľ 140 € (2 R), Trstená 70 € (1 R), Varín 70 € (1 R). Poplatok je splatný na účet SsFZ do 17. 6. 2010. Na základe rozhodnutia Rady budú takto získané prostriedky zaslané príslušným ObFZ a majú slúžiť na nábor a prípravu nových R.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Na základe pretrvávajúcich zlých poveternostných podmienok v regióne povoľujeme FK v krajnom prípade použiť aj schválené náhradné hracie plochy, aj umelé a škvarové. Žiadame funkcionárov FK, aby v tomto období vynaložili všetky dostupné prostriedky k odohraniu stretnutí, aby bola dodržaná regulárnosť súťaží SsFZ. Upozorňujeme FK že v zmysle RS SsFZ časť II čl. 6 a 7 sa posledné 2 kolá všetkých súťaží SsFZ odohrajú v jednom termíne 13.6. a 18.6. 2010 s UHČ o 17,00 hod.

2.       Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať výhradne na sekretariát SsFZ v takej forme aby boli na obidvoch tlačivách čitateľné pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK.

3.       V nadväznosti na bod 1, ŠTK neschválila navrhované termíny po 13.6.2010 neodohraných stretnutí do 4.6.2010.

4.       Schválené náhradné termíny neodohraných stretnutí :

III. liga - Námestovo – Krásno (9.6.2010 o 17,00), L. Štiavnica – Bytča (9.6.2010 o 17,00), Fiľakovo – Turany (9.6.2010 o 17,00), Bánová – Z. Poruba (10.6.2010 o 17,00), T.Teplice – V.Krtíš (9.6.2010 o 17,00), Krásno – Ružiná (11.6.2010 o 17,00), Králiky – D.Ždaňa (9.6.2010 o 17,00), Kremnička – N.Baňa (9.6.2010 o 17,00)

IV. liga S - K. Lúčka – K. Lieskovec (9.6.2010 o 17,00), O. Jasenica – Tvrdošín (11.6.2010 o 17,00), Predmier – Stráňavy (9.6.2010 o 17,00), Ďanová – Tvrdošín (9.6.2010 o 17,00),

IV. L J - Podlavice – Š. Bane (9.6.2010 o 17,00), B. Štiavnica – Hliník (9.6.2010 o 17,00), Hajnáčka – Tisovec (9.6.2010 o 17,00)

V. liga A - Rudinská – Makov (9.6..2010 o 17,00), Oščadnica – Podvysoká (11.6.2010 o 17,00), Rosina – Bánová B (11.6.2010 o 17,00), Závodie – Oščadnica (4.6.2010 o 17,00), Oščadnica – Makov (10.6.2010 o 17,00), Bánová B – Raková (9.6.2010 o 17,00)

V. liga B – T. Kľačany – Martin (9.6.2010 o 17,30),  Žaškov – L. Sliače (10.6.2010 o 17,00), Or. Veselé – Palúdzka (11.6.2010 o 17,00 umelá tráva Námestovo), T. Štiavnička – Martin (12.6.2010 o 17,00)

V. liga C - Pliešovce – Lutila (9.6.2010 o 17,00), Žarnovica – Kováčová (9.6.2010 o 17,00), Lovča – Kremnica (11.6.2010 o 17,30).

V. liga D - Nenince – Čebovce (9.6.2010 o 17,00), Sklabiná – Jesenské (9.6.2010 o 17,00), Hnúšťa – Vinica (3.6.2010 o 17,00), Mýtna – Málinec (11.6.2010 o 17,30)

5.       ŠTK ruší stretnutia : 26. kolo Fiľakovo – Krásno, 22. kolo Tvrdošín – K. Lúčka, 24. kolo Stráňavy – Trebostovo, 24. Gemer – Vinica, 24. kolo Poltár – Tisovec,

6.       FK Or. Veselé v prípade nepriaznivého počasia schvaľujeme do konca súťažného ročníka 2009/2010 pre MFS náhradnú hraciu plochu umelú trávu v Námestove. FK Or. Veselé zabezpečí uskutočnenie stretnutí v zmysle SP a RS a upovedomí družstvo H, R a DZ stretnutia.

7.       FK Oščadnica v prípade nepriaznivého počasia schvaľujeme do konca súťažného ročníka 2009/2010 pre MFS náhradné hracie plochy v Dunajove, Krásne resp.  Čadci. FK Oščadnica zabezpečí uskutočnenie stretnutí v zmysle SP a RS a upovedomí družstvo H, R a DZ stretnutia.

8.       Prerokované námietky kapitánov: Kalinovo - Poltár (H – neopodstatnená)

9.       Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v poslednom termíne do 16.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

10.   V najbližšom Spravodajcovi SsFZ budú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy

11.   Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

12.   Po skončení súť. roč. budú na základe zastavenia činnosti odpočítané body nasledovným družstvám dospelých: III. liga: V. krtíš -6 bodov, IV. liga SEVER: K. Lieskovec -6 bodov, K. Lúčka -3 body, Skalité -3 body.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať výhradne na sekretariát SsFZ v takej forme aby boli na obidvoch tlačivách čitateľné pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK.

2.      Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v poslednom termíne do 16.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

3.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       26. kolo III. ligy SD a MD N. Baňa – Fiľakovo 6. 6. o 10.30-13.00  ihr. Bzenica; MFS 30. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Žiar 9. 6. o 14.00-16.30; 30. kola III. ligy SD a MD Badín – Bánová 16. 6. o 14.30-17.00; 30. kola III. ligy SD a MD Krásno – Námestovo 16. 6. o 12.00-14.30; 30. kola III. ligy SD a MD Čadca – D. Kubín 15. 6. o 14.30-17.00; 28. kola III. ligy SD a MD Bytča – D. Kubín 16. 6. o 14.00-16.30; 26. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – D. Kubín 6. 6. o 10.00-12.30; 22. kola III. ligy SD a MD Podbrezová C – D. Kubín 9. 6. o 14.30-17.00;

b)       IV. ligy dorastu: SEVER – 21. kolo O. Jasenica – Tvrdošín 9. 6. o 17.00; 22. kolo Tvrdošín – Lisková 16. 6. o 17.00; 23. kolo Černová – L. Hrádok 16. 6. o 17.00; JUH – 22. kolo Poltár – Selce 16. 6. o 17.00; 21. kolo Šalková – Tempus RS 10. 6. 10 o 16.00; 23. kolo V. Krtíš – Tomášovce 9. 6. o 17.00;

c)       odohrať MFS V. ligy dorast: sk. A – 21. kolo K. Lieskovec – Staškov 16. 6. o 17.30; 22. kolo Skalité – Radoľa 8. 6. o 17.30; 17. kolo Radoľa – L. Lúčka 10. 6. o 17.00; sk. B - 14. kolo Trstená – Liesek 10. 6. o 17.00; sk C – Kováčová – Žarnovica 15. 6. o 17.30; 22. kolo Detva – Očová 16. 6. o 14.30; 26. kolo Stožok – Dudince 19. 6. o 14.30; 10. kolo S. Ľupča – Bzovík 16. 6. o 17.00; 21. kolo H. Nemce – Brusno 11. 6. o 17.00; sk. D – 21. kolo Hajnačka – Pliešovce 16. 6. o 17.00; 10. kolo Pliešovce – Revúca 10. 6. o 17.00; 23. kolo Hajnačka – Sklabiná 9. 6. o 17.00; 21. kolo Hnúšťa – D. Strehová 10. 6. o 17.00;

d)       II. ligy SŽ a MŽ: sk. SEVER – V. Rovné – Dlhá 21. kolo 10. 6. o 15.30; 21. kolo Trstená – Belá 14. 6. o 14.00-16.00; sk. JUH – Žiar – Sliač 16. 6. o 15.00-17.00;

e)       III. ligy SŽ a MŽ: sk. A – 22. kolo Skalité – Turzovka 7. 6. o 15.00-17.00; 15. kolo Čadca C – Skalité 18. 6. o 15.00-17.00; 21. kolo Bánová – Čadca C 8. 6. o 15.30-17.00; 16. kolo Krásno – Čadca C 10. 6. o 15.00-17.00; 13. kolo Turzovka – Radoľa 14. 6. o 14.00-16.00; sk. B - 17. kolo Habovka – Vrútky 9. 6. o 12.00-14.00; sk. C – 17. kolo Kováčová – Hliník 16. 6. o 14.00-16.00; 11. kolo Selce – Žarnovica 19. 6. o 10.00-12.00; 22. kolo – Selce – Žarnovica 10. 6. o 16.00-18.00; sk. D – 16. kolo D. Strehová – Radzovce 9. 6. o 15.00-17.00; 15. kolo Hnúšťa – D. Strehová 12. 6. o 10.00-12.00;

4.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       IV. ligy dorast sk. SEVER – 11. kolo Terchová – O. Jasenica 16. 6. o 17.00; 21. kolo Rajec – Belá 16. 6. o 17.00; 21. kolo Predmier – Stráňavy 16. 6. o 17.00; V. ligy dorast sk. A – 17. kolo Svrčinovec – D. Hričov 9. 6. o 17.00; 21. kola Čadca B – L. Lúčka 16. 6. o 17.00; 21. kolo Štiavnik – Podvysoká 9. 6. o 17.00; 21. kolo Radoľa – Svrčinovec 16. 6. o 17.00; V. ligy dorast sk. B – 24. kolo Zuberec – T. Teplice 5. 6. o 16.00; 21. kolo Zuberec – Rabča 9. 6. o 17.00; 21. kolo Liesek – Ľubochňa 16. 6. o 17.00; V. ligy dorast sk. C -  21. kolo Stožok – Hrochoť 9. 6. o 17.00; V- ligy dorast sk. D -  24. kolo D. Strehová – V. Blh 6. 6. o 13.30 na ihr. v D. Strehoej, predzápas dospelých; III. ligy SŽ a MŽ sk. D – 15. kolo Poltár – V. Krtíš 12. 6. o 10.00-12.00

5.      Kontumuje MFS:

a)       23. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Hriňová – Tempus RS priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Hriňová podľa SP čl. 100/b,

b)       23. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Čadca C priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Turzovka podľa SP čl. 100/b,

c)       18. kolo III. ligy SŽ sk. C Žiar B – Dudince priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Žiar B podľa SP čl. 100/e. Nariaďuje FK Dudince uhradiť cestovné náklady R stretnutia zo zasadnutia KM 3. 6. v sume 3,72 € na adresu Milan Priebera Vansovej 8/102, 965 01 Žiar n. H,

6.      Žiada FK Bytča o vyjadrenie sa k neodohratému MFS 30. kola III. ligy SD a MD Bytča – Fomat MT, R stretnutí M. Ježíka a DZ J. Mareka do 9. 6. 2010,

7.      Ruší MFS 24. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Belá, 24. kolo L. Hrádok – Predmier; Z. Poruba – Žabokreky; V. liga dorast sk. D 24. kolo Kokava – Tisovec; III. liga SŽ a MŽ sk. B 20. kolo L. Hrádok – Z. Poruba a Zákamenné – Kláštor, III. liga SŽ a MŽ sk. D 18. kolo D. Strehová – Jelšava, 18. kolo Hnúšťa – Poltár, V. liga dorast sk. C 24. kolo H. Hámre – H. Nemce.

8.      Oznamuje

a)       FK S. Kríž V. liga dorast sk. B, že po skončení súť. roč. mu budú odrátané 3 body,

b)       FK Pliešovce V. ligy dorast sk. D, že po skončení súť. roč. mu bude odpočítaných 6 bodov,

c)       FK očová III. liga SŽ sk. D, že po skončení súť. roč. mu bude odpočítaných 12 bodov.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-978 Oprava trestu uvedeného pod D-949 Matej Greschner 910202 T. Teplice 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 24. 5. 10, 1-6-1b,

D-979 Oprava klasifikácie uvedeného pod D-972 podľa 1-6-1b,

D-980 René Raček 950701 Dudince 3 SN od 24. 5. 10, 1-4a,

D-981 Peter Šiduliak 951206 Dudince 2 SP do 31. 10. 10, 1-3a,

D-982 Jozef Zaťko 881120 T. Kľačany 6 SN od 24. 5. 10, 1-3b,

D-983 Dávid Selecký 951229 S. Ľupča 3 SN od 24. 5. 10, 1-3a, 3+3 € doplatiť,

D-984 Miroslav Kopinec 960626 T. Teplice 6 mesiacov nepodm. od 27. 5. 10 do 26. 11. 10, 1-6-1c, 3 € uhradiť, FK T. Teplice uhradí náležitosti za účasť na DK pre FK Blatnica vo výške 6,64 € na účet FK Blatnica,

D-985 Slavomír Uday asist. trénera FK Dudince SŽ 4 SN od 3. 6. 10, 1-10, 7 € uhradiť,

D-986 Viktor Ivan 950117 Zvolen 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-987 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 24. 5. 10 na 1 MFS: Kristián Lendvai 850822 Nenince,

D-988 Dušan Chvíľa tréner FK Hôrky SD DK menovanému dňom 3. 6. 10 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-989 Ján Kouřil ved. dr. FK Zvolen SD DK menovanému dňom 3. 6. 10 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-990 Lukáš Sikora 911031 Bánová 2 SN od 31. 5. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-991 Jakub Zátek 920223 Krásno 5 SN od 31. 5. 10, 1-6-1a,

D-992 Patrik Skotnický 920617 Bytča 5 SN od 31. 5. 10, 1-6-1a,

D-993 Adam Nagy 920209 Fiľakovo 2 SN od 27. 5. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-994 Jaroslav Hrubjak 890908 Námestovo 2 SN od 29. 5. 10, 1-4a,

D-995 Jozef Klokočík 850915 Námestovo 1 SN od 29. 5. 10, 1-5a,

D-996 Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka 2 SN od 31. 5.10, 1-5a,

D-997 Robert Boháč 950714 Belá 3 SN od 31. 5. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-998 Štefan Kobera 960113 Radzovce DK hráčovi dňom 31. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-999 Marek Čimbora 950705 Krásno 2 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1000 FK V. Blh dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 26. 5. 10,

D-1001 Peter Tomášik 860723 Divín 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1002 Pavel Kurčík 920801 Poltár 2 SP do 31. 10. 10, 1-6-1a,

D-1003 Michal Kopic 920717 Šalková 2 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1004 Patrik Pál 911108 V. Krtíš 5 SN od 27. 5. 10, 1-3b,

D-1005 Miroslav Halat 840206 B. Štiavnica 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1006 Mário Čiliak 880617 B. Štiavnica 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1007 Alojz Serafin 910112 Skalité 1 SN od 28. 5. 10, 1-5a,

D-1008 Tomáš Kocifaj 910228 Zborov 3 SN od 31. 5. 10, 1-4a,

D-1009 Július Lacko 910302 Radoľa 2 SN od 31. 5. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1010 Miroslav Staňo 870925 Sučany 2 SN od 31. 5. 10, 1-4a,

D-1011 Michal Kačák 841003 Sučany 4 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 31. 5. 10, 1-3b,

D-1012 Peter Binek 870218 O. Jasenica 2 SN od 31. 5. 10, 1-2b,

D-1013 Milan Pavč 880718 O. Jasenica DK hráčovi dňom 31. 5. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1014 Marek Janák 850625 Ďanová 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-1015 Peter Ďanovský 820220 Ďanová 6 SN od 31. 5. 10, 1-6-1b,

D-1016 Vladimír Adamec 791229 O. Veselé 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1017 Gerhard Maron 680813 T. Kľačany 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1018 Vladimír Lauko 880222 Lisková 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1019 Peter Strečok 730925 Priechod 4 SN od 31. 5. 10, 1-3b,

D-1020 Peter Oboril 760828 Priechod 4 SN od 31. 5. 10, 1-3b,

D-1021 Ivan Černák 740928 Sklabiná 3 SN od 31. 5. 10, 1-4a,

D-1022 Ladislav Tóth 670823 Radzovce 3 SN od 29. 5. 10, 1-3b,

D-1023 Ján Melich 790130 Málinec 2 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1024 Miroslav Dibala 840819 Málinec 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1025 Ján Drugda 810626 Tomášovce 2 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1026 Tomáš Kotman 870214 Tomášovce 3 SN od 31. 5. 10, 1-3b,

D-1027 František Urbánek 920319 K. N. Mesto 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-1028 Peter Vnuk 950727 Radoľa 5 SN od 31. 5. 10, 1-3b,

D-1029 Na návrh KM Štefan Balog ved. dr. FK Tempus RS dorast DK menovanému dňom 3. 6. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia . Menovaný do 8. 6. 10 zašle na DK písmné vyjadrenie k svojmu previneniu (pokus o neoprávnené štarty hráčov na cudzí RP v stretnutí 22. 5. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1030 Na návrh KM Július Vrábeľ tréner FK Tempus RS dorast DK menovanému dňom 3. 6. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Menovaný do 8. 6. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (pokus o neoprávnený štart hráčov na cudzí RP v stretnutí 22. 5. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1031 Na návrh KM Štefan Golian 921204 Tempus RS DK hráčovi dňom 3. 6. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 8. 6. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (pokus o neoprávnený štart hráčov na cudzí RP v stretnuí 22. 5. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1032 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Filip Štrba 910903 T. Teplice, Gergely Varga 980117 Fiľakovo – zamietajú sa, Michal Kempný 840216 T. Teplice – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 10,

D-1033 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  29. 5. 10 na 1 MFS: Martin Budinský 831025 N. Baňa, Marek Timek 851218 Krásno, Daniel Kohút 841116 Králiky, Jozef Koštialik 860903 Bytčica, Pavol Slovák 880719 Černová,

D-1034 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 31. 5. 10 na 1 MFS: Peter Stískala 910120 Bytča, Dušan Trhančík 820729 Rosina, Roman Majer 841129 Lutila, Tomáš Laurov 870407 Žarnovica, Michal Mecele 840120 Kremnica, Michal Kmeť 810612 Selce, Martin Porubský 860830 Radvaň, Daniel Škamla 780805 Hrochoť, Jozef Pečit 891201 Trebostovo, Marek Janák 850625 Ďanová, Ľubomír Horváth 751228 Ďanová, Ján Gombala 890915 Cinobaňa, Robert Foľko 860214 Hnúšťa, Peter Gúgľava 920901 Málinec, Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna, Ladislav Osvald 740628 Š. Bane, Peter Stacho 790806 Podlavice,

D-1035 DK predvoláva na svoje zasadnutie 10. 6. 2010 zo stretnutia:

Hôrky – Zvolen III. liga SD o 16.15 FK Hôrky: Dušan Chvíľa tréner, FK Zvolen: Ján Kouřil ved. dr.,

Radzovce – Hnúšťa III. liga SŽ sk. D o 17.00 R: Peter Žiak,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame  predsedov ObFZ o nahlásenie rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2010/2011 obratom z dôvodu predloženia materiálov na mimoriadne zasadnutie VV SsFZ dňa 10.6.2010 (doplniť presnú adresu, tel., prípadne e mail).

2.       Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla zam./byt, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2010/2011 obratom na sekretariát SsFZ.

3.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 6.8.2010 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch.

4.       Prerokované stretnutia: Lovča – Badín (naďalej v riešení), Priechod – Šalková, Revúca – Brusno, K. Lúčka – O. Jasenica ( s prijatím náležitých opatrení).

5.       Ospravedlnenia R: Nemček 12.6.10, Melich PN od 30.5.10, Remeň 20.7.10, Berko 12.6.10, Machyniak 12.-20.6.10,

6.       ÚDZ :  Upozorňujeme delegátov na povinnosť zasielať "Správy delegáta o priebehu stretnutia " zo zápasov, ktoré rozhodujú rozhodcovia zaradení v programe TALENT  aj  p. Roštárovi a mentorovi rozhodcu. Žiadame DZ, ktorí nezaslali hodnotenia týchto R, aby tak obratom urobili, v opačnom prípade bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

7.       Ospravedlnenia DZ: Truban: 9.6 ,12.6 , 19.6., Forgon od 3. 6 k dispozícii, Hrmo 12.- 15.6.,  Vrteľ 12. – 13. 6.,  Kanka v pracovné dni, Tomčík od 15.6. do konca súťažného ročníka, Šulek od 9. 6. do konca súťažného ročníka.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Zasadnutie Rady SsFZ sa sukutoční 1. 7. 2010 v B. Bystrici, zasadnutiu Rady predchádza zasadnutie VV SsFZ.

2.        Aktív ŠTK a KM sa uskutoční 1. 7. 2010 o 15.00 v B. Bystrici.

3.        Upozorňujeme FK Trebostovo, že vzhľadom k tomu, že neplnil dohodnutá harmonogram splatenia podlžnosti, odovzdýva predmetnú vec na doriešenie DK.

4.        Vzhľadom k tomu, že sekretariát SsFZ nemá do dnešného dňa k dispozícii doklady o úhrade 4. splátky FK za R a DZ (splatná 1. 5. 2010!!!) od FK: Bytča, Fiľakovo, Králiky, L. Lúčka, Predmier (700 €), Tvrdošín, Hliník (doplatok), Jupie BB, Divín a Poltár, odovzdáva agendu na ďalšie pokračovanie DK.

5.        Upozorňujeme funkcionárov FK III. a IV. ligy dosp., že v prípade, že sa MFS neodohrá z dôvodu nespôsobilej HP a R a DZ sa na takéto stretnutia dostavia vyplatí domáci FK delegovaným osobám cestovné úhrady podľa RS, časť Hospodárske náležitosti pre rozhodcov a delegátov - ostatné náhrady (str. 26) a tieto náklady zahrnie do rozdelenia nákladov neodohraného MFS, podľa XVIII. Hospodárske náležitosti bod 3. SsFZ uhradí z vložených prostriedkov FK náklady na R a DZ z opakovaného stretnutia.

6.        Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 8. 6. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: K. Lúčka  - O. Jasenica,

7.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

8.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

Zmena DL č. 25:

Poltár– V. Krtíš (SŽ,MŽ, 15.kolo,  5.6. o 10:00-12:00, R Locsos)

 

Zmena DL č. 28

L. Lúčka – V. Krtíš (v prípade nepriaz. počasia UT Strážov UHČ)

Martin – Lisková (Uhorskai za Pšenáka, Pšenák za Uhorskaia)

O. Veselé – T. Kľačany (12.30 UT Námestovo)

Z. Poruba – Žabokreky (dorast, 16. 6. o 17.00)

SFZ:

Zvolen – Dukla BB (SŽ A,B,  Tapfer, Hlaváčik, ObFZ ZV)

Podlavice – S. N. Ves (SD a MD, 10. 6. o 14.00-16.00)

 

Zmena DL č. 29:

O. Veselé – Palúdzka (11.6., Staškovan za Kolena)

Selce – Sásová (Kúchen za Machyniaka)

V. Blh – V. Čalomija (ObFZ RS za Machyniaka)

N. Baňa – Fiľakovo (SD,MD, 6.6. o 10:30-13:00, T. Breznica, Jánoš, Truban, ObFZ ZH)

Ružiná – T. Teplice (12. 6., DZ Tomčík za Vorela)

Tisovec – Žiar (DZ Vorel za Braučoka)

Hajnačka – D. Strehová (DZ Braučok za Zdechovana)

Hajnačka – Tisovec (9. 6., DZ D. Hrčka za Marka)

Jupie BB – Š. Bane (9. 6., Zdechovan za Brťku)

L. Sliače – Lisková (DZ Droppa za Tomčíka)

Palúdzka – Bešeňová (DZ Zeleňák za Droppu)

Predmier – Tvrdošín (DZ Mastiš za Hubku)

Strečno – Oščadnica (hrá sa v opačnom poradí v Oščadnici, zmena delegovania v DL č. 30)

Kláštor – Habovka (SŽ a MŽ, 15.00-17.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: N. Baňa – Fiľakovo 8,2;8,2/8,1; D. Ždaňa - V. Krtíš 7,9;8/8,1; Ružiná – L. Lúčka 8,5;8,2/8,3; Z. Poruba – Bytča 8,3;8,1/8,1; Turany – L. Štiavnička 8;8,2/8,1; Bánová – Námestovo 8,2/8,1;8,1; Krásno – T. Teplice 8,3;8,3/8,4; Králiky – Kremnička 8,2;8,2/8,2.

III. liga: V. Krtíš – Fiľakovo 8,5;8,3/8,4; N. Baňa – L. Lúčka 8,4;8,1/8,1; D. Ždaňa – Bytča 8,3;8,2/8,2; Ružiná – L. Štiavnica 7,4;8,1/8,1; Z. Poruba – Námestovo 8,1;8,1/8,2; Turany – T. Teplice 8,2;8/8; Bánová – Kremnička 8,2;8/8,1; Krásno – Králiky 8,3;8/8.

IV. liga sk. SEVER: Trebostovo – Ďanová, Predmier Belá Dulice, K. Lúčka – O. Jasenica 8;8/8; K. N. Mesto – Stráňavy 8;8,1/8,1; Sučany – Skalité 8,5;8,3/8,3; Černová – K. Lieskovec 8,1;8,1/8,1; Dúbrava – Tvrdošín 7,9;8/8.

IV. liga sk. JUH: Revúca – D. Strehová 7,8;8/8,1; Brusno – Hajnačka 8,1;8,1/8; Tisovec – Š. Bane 8,1;8,1/8,1; Kalinovo – Poltár 8,4;8,4/8,3; Jupie BB – Žiar 8,3;8,2/8,1; Divín – Hliník 8,1;8/8; V. Blh – B. Štiavnica 8,5;8,4/8,4;

V. liga sk. A: Belá – Bánová B 8;8,1/8,1; Rosina – S. Bystrica 8,2;8,2/8,2; Bytčica – Makov 7,9;7,9/8,1; D. Tižina – ZA Závodie, Rudinská – Podvysoká, Strečno – Raková, Oščadnica – Varín 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. B: O. Podzámok – Martin, T. Kľačany – T. Štiavnica 8,1;8,1/8,1; Trstená – O. Veselé 8,2;8/8; Palúdzka – Vrútky 8,1;8,1/8,2; Ludrová – Žaškov 8,1;8/8,1; L. Sliače – Bešeňová 8;8,1/8,2; Lisková – L. Hrádok 8,3;8/8,2.

V. liga sk. C: Lutila – Kováčová 8,3;8,2/8,1; Žarnovica – Kremnica 8;8,2/8,2; Pliešovce – Priechod 8;8/8; Lovča – Badín 8;8,1; Selce – Radvaň 8,1;8/8; Šalková – Hrochoť 7,9;8,1/8,1; Č. Balog – Sásová 7,9;8,1/7,8;

V. liga sk. D: Vinica – Cinobaňa 8,1;8,1/8,2; Kráľ – Gemer 8,2;8,1/8,1; Hnúšťa – Málinec 8,2;8/8; Príbelce – Tomášovce 8,2;8,1/8,2; Mýtna – Čebovce 8,2;8,1/8; Radzovce – Jesenské 8,1;8,2/8,1; Nenince – Sklabiná 8,1;8,1/8.